مشاوره تلفني سربازي مشاوره تلفني سربازي .

مشاوره تلفني سربازي

مشاوره اعزام به خدمت مشمولان سربازي

لطفا به اين مقاله امتياز دهيد

مشاوره اعزام به خدمت مشمولان سرزي و سوالات متدوال اين ره چيست؟

“مشاوره اعزام به خدمت مشمولان خدمت سرزي ” آيا قوانين اعزام به خدمت سرزي آشنا هستيد؟ به منظور آشنايي نحوه اعزام به خدمت مشمولان سرزي و قوانين مربوط به آن ادامه همراهي كنيد.

نحوه احضار و مشاوره اعزام به خدمت مشمولان سرزي

هرفرد ذكور ايراني از اولين ماهي كه طي آن ماه به سن هجده سال تمام مي رسد مشمول مقررات خدمت وظيفه عمومي است. خدمات مشاوره اعزام به خدمت اين حيطه شامله:

 1. مشمولان زير ديپلم حداكثر اول ماه تولد سالي كه آن به سن ۱۸ سال تمام مي رسند .
 2. مشمولان زير ديپلم كه بصورت حضوري مشغول به تحصيل بوده و سال اعزام آن‌ها سپري شده است، صورت ترك تحصيل حداكثر ۱سال مهلت دارند كه وضعيت مشموليت خود را روشن نمايند.
 3. مشمولان فارغ‌التحصيل دانشگاه‌ها صورت فراغت از تحصيل حداكثر ۱ سال مهلت دارند كه وضعيت مشموليت خود را روشن نمايند.
 4. مشمولان دانشجو صورت ترك تحصيل، انصراف و يا اخراج از دانشگاه، حداكثر يك سال مهلت دارند كه وضعيت مشموليت خود را روشن نمايند.
 5. مشمولاني كه دانشگاه‌هاي خارج از كشور به تحصيل اشتغال دارند صورت فراغت از تحصيل، انصراف، اخراج و يا ترك تحصيل، حداكثر يكسال مهلت دارند وضعيت مشموليت خود را روشن نمايند.
 6. مشمولان داراي مك تحصيلي زير ديپلم ، ديپلم و فوق ديپلم نوزدهم هرماه و دارندگان مك تحصيلي كارشناسي و لاتر ، اول ماههاي زوج به خدمت اعزام مي شوند .

مدارك مورد نياز اعزام به خدمت سرزي

 1. تكميل برگ وضعيت مشمولين.
 2. برگ معاينه اوليه و واكسيناسيون مشمولين.
 3. اصل و تصوير كارت ملي يا كارت موقت ملي مشمول.
 4. اصل و تصوير كليه صفحات شناسنامه عكس دار مشمول.
 5. اصل و تصوير گواهي آخرين مك تحصيلي كه توسط مرجع صاكننده يا دفتر ثبت اسناد برابر اصل شده شد.
 6. يك قطعه عكس سياه و سفيد ۴*۳ تمام رخ مشمول (علاوه بر عكس هاي الصاقي به برگه ها).
 7. مشمولاني كه داراي گواهي كسر خدمت جبهه، جانزي والدين و بسيج مي شند، مي يست گواهي مذكور را مدارك خود به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+۱۰) ارايه نمايند.

فرايند مراجعه و اقدام مشاوره اعزام به خدمت

 • يافت دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي از دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+۱۰) به منظور تنظيم و تكميل مدارك مورد نياز خواست اعزام.
 • مراجعه به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+۱۰) به همراه كليه مدارك مورد نياز.
 • ثبت خواست سامانه توسط كاربر پليس+۱۰٫
 • برگه آماده به خدمت مشمولان خدمت وظيفه عمومي (برگه سفيد هولوگرام دار) : پس از ثبت خواست اعزام دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+۱۰)، برگه آماده به خدمت شماره سريال و هولگرام بلافاصله مشخص شدن ريخ اعزام به مشمول تحويل مي گردد.
 • برگ معرفي نامه مشمولان به مراكز آموزش نيروهاي مسلح: اين برگ مشخص شدن نيروي به كار گيرنده، نام مركز آموزش و آس محل اعزام حداكثر ده روز قبل از ريخ اعزام به خدمت مشمولان دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+۱۰) به مشمول تحويل مي گردد.

مدت زمان معرفي به نظام وظيفه بعد از فارغ التحصيلي چق است؟

” سن و مدت زمان اعزام به خدمت سرزي ” : مشمولاني كه به سن مشموليت رسيده اند يد براي اعزام به سرزي اقدام كنند. غيبت نخورند. فرد مشمولي كه حال س خواندن ميشد گرفتن معافيت تحصيلي ميتواند خدمت سرزي را به تعويق بيندازد.براي آنكه فرد غيبت نخورد يد پس از رسيدن به سن ۱۸ سالگي تمام طي مدت ۶ ماه براي اعزام به خدمت به پليس +۱۰ مراجعه كند. همچنين افرادي كه پس از رسيدن به سن مشموليت ترك تحصيل يا از تحصيل انصراف داده اند، يك سال فرصت دارند خود را معرفي كنند غايب نشوند.

حداكثر مدت استفاده از معافيت هاي تحصيلي براي مقاطع مختلف به شرح ذيل ميشد:

 • دانش آموزان پسر حداكثر سن ۲۰ سالگي فرصت دارند، از معافيت تحصيلي استفاده كنند.
 • براي افرادي كه مقاطع كارداني تحصيل مي كنند دو و نيم سال حق استفاده از معافيت تحصيلي دارند.
 • براي اشخاصي كه مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد ادامه تحصيل مي دهند ۳ سال مي توانند از معافيت تحصيلي بهره ببرند.
 • حداكثر استفاده از معافيت تحصيلي براي مقاطع كارشناسي پيوسته ۵ سال ميشد و براي كارشناسي ارشد پيوسته ۶ سال است.

معافيت تحصيلي از انواع معافيت هاي نظام وظيفه ميشد. كه فرد مشمول صورت داشتن غيبت نميتواند از آن استفاده كند. متقاضياني كه خارج از كشور مشغول تحصيل هستند، هنگامي كه به سن مشموليت مي رسند ۶ ماه فرصت دارند كه براي اخذ معافيت تحصيلي اقدام كنند. خدمت سرزي براي همه پسران ذكور امري مقدس است. به هرحال يا يد خود را براي سرزي آماده كنند و خدمت كنند و يا اينكه صورت داشتن شرايط هر يك از معافيت ها، از خدمت معاف شوند. ولي چون عده زيادي از مشمولان اطلاع كافي از سرزي و معافيتها ندارند، نميتوانند مراحل آن را به خوبي طي كنند. به همين دليل ما به شما مشاوره نظام وظيفه اين مركز را پيشنهاد مي كنيم. بتوانيد اطلاعات مناسب زمينه سن و مدت زمان اعزام به خدمت سرزي را يافت نماييد.

خواست تمديد و تعجيل موعد اعزام به خدمت مشمولان سرزي

مشمولان متقاضي تمديد و يا تعجيل موعد اعزام به خدمت، كه داراي برگ اعزام به خدمت مي شند و خواسر تمديد و يا تعجيل موعد اعزام به خدمت هستند. صورت دارا بودن شرايط ذيل همراه داشتن كارت ملي به هنگام تكميل و ارائه فرم خواست تمديدو تعجيل موعد اعزام به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+۱۰) مراجعه نمايند.

 1. به خواست تمديد مشمولان غايب رسيدگي نخواهد شد.
 2. ميزان تمديد ريخ اعزام براي مشمولان ديپلم و زيرديپلم يك دوره يكماه و براي مشمولان فوق ديپلم و لاتر يك دوره دوماهه مي شد.
 3. ارايه خواست تمديد و يا تعجيل صرفا براي يك ر قابل رسيدگي مي شد.
 4. ارايه خواست تمديد و تعجيل به منزله موافقت تلقي نشده و مشمولان مي توانند نتيجه خواست خود را پس از گذشت حداكثر يك هفته از همان دفتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+۱۰) ثبت كننده، يافت نمايند.
 5. موعد اعزام كه كنون از تسهيلات تمديد و يا تعجيل استفاده ننموده اند. مي توانند حداقل ۴۰ روز قبل از موعد اعزام نسبت به تكميل فرم و ثبت خواست يكي از دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+۱۰) اقدام و پس از يك هفته نسبت به يافت پاسخ از طريق همان دفتر اقدام نمايند.
 6. مشمولان متقاضي تعجيل موعد اعزام مي توانند مراجعه به يكي از دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+۱۰) و تكميل فرم نسبت به ارايه خواست تعجيل اقدام و پس از يك هفته نسبت به يافت پاسخ از طريق همان دفتر اقدام نمايند. لازم به ذكر است تعجيل موعد اعزام صورت وجود ظرفيت انجام پذيرفته و مشمولان ديپلم و زير ديپلم نيز مي يست سال اعزام قرار داشته شند.‌

مشاوره اعزام به خدمت مشمولين غايب

افراد زير به عنوان مشمول غايب محسوب مي‌شوند:

 1. مشمولان خدمت وظيفه عمومي كه براي رسيدگي و يا اعزام احضار مي شوند و ليكن مهلت مقرر كه از طرف سازمان وظيفه عمومي اعلام گرديده خود را معرفي ننمايند.
 2. دارندگان معافيت موقت چنانچه حداكثر پس از يك ماه از خاتمه مدت اعتر خود را معرفي نكنند.
 3. دارندگان برگه اعزام به خدمت چنانچه موعد اعزام تعيين شده خود را معرفي نكنند.
 4. مشمولان ديپلم و پيش دانشگاهي حضوري صورتيكه مهلت هاي قانوني كه بر اساس ريخ تولد و زمان اخذ مك تحصيلي آنان تعيين گرديده است. مدارك خود را براي معرفي ارسال ننمايند.
 5. مشمولان فارغ التحصيل (فوق ديپلم و لاتر) چنانچه ۱سال پس از فراغت از تحصيل خود را معرفي نكنند.
 6. دانشجويان انصرافي ،اخراجي و ترك تحصيل نموده از دانشگاهها، چنانچه ۱ سال پس از ريخ انصراف، اخراج و ترك تحصيل خود را معرفي ننمايند.
 7. مشمولاني كه مقاطع مختلف تحصيلي بيش از سقف مجاز ادامه تحصيل داده شند.
 8. مشمولاني كه بصورت داوطلب آزاد (متفرقه) ادامه تحصيل داده و تحصيل آنان بعد از موعد قانوني اعزام ادامه داشته شد.

خدمات مشاوره اعزام به خدمت نظام وظيفه آويژه:

افراد طبق شرايطي كه دارند مي توانند از هر يك از انواع معافيت هاي سرزي استفاده نمايند.

 • مشاوره اعزام به خدمت و نحوه يافت امريه:

افراد مشمولي كه مي خواهند براي يافت امريه خدمت سرزي اقدام نمايند؛ يد از مراحل و شرايط آن كاملا اطلاع داشته شند بتوانند از اين فرصت استفاده نمايند. براي يافت امريه سرزي يد رشته تحصيلي ن سازماني كه مي خواهيد امريه بگيريد، متناسب شد. مقطع تحصيلي فرد بسته به سازمان مورد نظر از ديپلم دكتري را شامل مي شود. از جمله مواردي كه گرفتن امريه بسيار مهم است، نداشتن غيبت مي شد.

 • مشاوره اعزام به خدمت اعزام به خدمت:

هر فرد ذكور ايراني وقتي به سن ۱۸ سالگي تمام مي رسد، مشمول قانون خدمت وظيفه قرار مي گيرد. فرد اين موقعيت يد براي اعزام به خدمت سرزي آماده شود. فرد مشمول يد اقدام به يافت دفترچه خدمت وظيفه از دفاتر خدماتي نمايد. همچنين خواست خود را سامانه انجام دهد. بعضي از مشولين نيز به جاي اعزام به خدمت از انواع معافيت ها و كسري هاي خدمت سرزي استفاده مي نمايند.

 • مشاوره اعزام به خدمت قوانين نظام وظيفه :

طبق قانون سن مشموليت بين ۱۸ ۵۰ سالگي است ولي ز هم برخي شرايط ممكن است بر حسب ضرورت به ۶۰ سالگي هم برسد. مطابق قوانين نظام وظيفه، مدت خدمت مشمولين مناطق عادي و نظامي ۲۱ ماه است و براي مشموليني كه سازمان ها و ارگان هاي غيرنظامي خدمت مي كنند، ۲۴ است. از آنجا كه قوانين وظيفه عمومي دائماً حال تغيير و تحول است، افراد يد از قوانين بروز و تغيير يافته اطلاع داشته شند. شايد بتوانند از امتيازات مربوط به گرفتن انواع معافيت هاي سرزي، كسري خدمت، امريه و غيره استفاده كنند.

 • مشاوره اعزام به خدمت خروج از كشور:

افرادي كه به سن مشموليت نرسيده اند براي خروج از كشور مشكلي ندارند و نياز به گرفتن مجوزي نمي شد؛ اما فردي كه به سن مشموليت رسيده است حداكثر ۱ سال بعد از ترك تحصيل، اخراج يا فراغت از تحصيل يد خود را به وظيفه عمومي معرفي نمايد. دانش آموزان يا دانشجوياني كه معافيت سرزي دارند خروج از كشور از سوي وظيفه عمومي هيچگونه ممنوعيتي ندارند. مشمولان جهت سفرهاي زيارتي، علمي، غيرزيارتي، كاري، مطالعاتي، ورزشي، ماموريتي و … يد جهت خروج از كشور از وثيقه استفاده نمايند.

 • مشاوره اعزام به خدمت مشمولين خدمت:

افرادي مشمولي كه به سن اعزام به خدمت رسيده اند يا براي خدمت سرزي اعزام مي شوند يا اينكه مشمول غيبت مي شوند. گاهي مشمولين بر اثر ناآگاهي وارد دوره غيبت مي شوند؛ بنابراين اطلاع از قوانين اعزام به خدمت خيلي ضروري مي شد. گاهي اوقات وجود اينكه فرد وارد دوره غيبت مي شود اما مي تواند استفاده از شرايطي از غيبت موجه استفاده نمايد.

 • مشاوره اعزام به خدمت براي توجيه غيبت:

شرايطي مثل: داشتن بيماري، حوادثي كه عث صدمات جسمي و رواني فرد مشمول شده و مانع اعزام به خدمت او شده است، بستري شدن بيمارسن بر اثر بيماري، فوت كردن يكي از اعضاي جه يك خانواده مشمول، مشكلات اداري ايجاد شده دفترچه اعزام به خدمت فرد. اينها ميتواند موجب توجيه غيبت مشمول شود. برخي مشمولين هم خواست تمديد و يا تعجيل خدمت را دارند كه بر اساس ارائه مدارك اين اقدام يكر براي فرد انجام مي شود. اگر غيبت موجه نشد، فرار از خدمت محسوب مي شود.

خدمات تلفني و آنلاين مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه

هدف مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات خدمت سرزي و افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه خدمات متنوعي را زمينه مشاوره اعزام به خدمت سرزي به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد.

مشاوره اعزام به خدمت مشمولان سرزي

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۵۴:۵۹ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

مشاوره اعزام به خدمت مشمولان سربازي

لطفا به اين مقاله امتياز دهيد

مشاوره اعزام به خدمت مشمولان سرزي و سوالات متدوال اين ره چيست؟

“مشاوره اعزام به خدمت مشمولان خدمت سرزي ” آيا قوانين اعزام به خدمت سرزي آشنا هستيد؟ به منظور آشنايي نحوه اعزام به خدمت مشمولان سرزي و قوانين مربوط به آن ادامه همراهي كنيد.

نحوه احضار و مشاوره اعزام به خدمت مشمولان سرزي

هرفرد ذكور ايراني از اولين ماهي كه طي آن ماه به سن هجده سال تمام مي رسد مشمول مقررات خدمت وظيفه عمومي است. خدمات مشاوره اعزام به خدمت اين حيطه شامله:

 1. مشمولان زير ديپلم حداكثر اول ماه تولد سالي كه آن به سن ۱۸ سال تمام مي رسند .
 2. مشمولان زير ديپلم كه بصورت حضوري مشغول به تحصيل بوده و سال اعزام آن‌ها سپري شده است، صورت ترك تحصيل حداكثر ۱سال مهلت دارند كه وضعيت مشموليت خود را روشن نمايند.
 3. مشمولان فارغ‌التحصيل دانشگاه‌ها صورت فراغت از تحصيل حداكثر ۱ سال مهلت دارند كه وضعيت مشموليت خود را روشن نمايند.
 4. مشمولان دانشجو صورت ترك تحصيل، انصراف و يا اخراج از دانشگاه، حداكثر يك سال مهلت دارند كه وضعيت مشموليت خود را روشن نمايند.
 5. مشمولاني كه دانشگاه‌هاي خارج از كشور به تحصيل اشتغال دارند صورت فراغت از تحصيل، انصراف، اخراج و يا ترك تحصيل، حداكثر يكسال مهلت دارند وضعيت مشموليت خود را روشن نمايند.
 6. مشمولان داراي مك تحصيلي زير ديپلم ، ديپلم و فوق ديپلم نوزدهم هرماه و دارندگان مك تحصيلي كارشناسي و لاتر ، اول ماههاي زوج به خدمت اعزام مي شوند .

مدارك مورد نياز اعزام به خدمت سرزي

 1. تكميل برگ وضعيت مشمولين.
 2. برگ معاينه اوليه و واكسيناسيون مشمولين.
 3. اصل و تصوير كارت ملي يا كارت موقت ملي مشمول.
 4. اصل و تصوير كليه صفحات شناسنامه عكس دار مشمول.
 5. اصل و تصوير گواهي آخرين مك تحصيلي كه توسط مرجع صاكننده يا دفتر ثبت اسناد برابر اصل شده شد.
 6. يك قطعه عكس سياه و سفيد ۴*۳ تمام رخ مشمول (علاوه بر عكس هاي الصاقي به برگه ها).
 7. مشمولاني كه داراي گواهي كسر خدمت جبهه، جانزي والدين و بسيج مي شند، مي يست گواهي مذكور را مدارك خود به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+۱۰) ارايه نمايند.

فرايند مراجعه و اقدام مشاوره اعزام به خدمت

 • يافت دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي از دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+۱۰) به منظور تنظيم و تكميل مدارك مورد نياز خواست اعزام.
 • مراجعه به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+۱۰) به همراه كليه مدارك مورد نياز.
 • ثبت خواست سامانه توسط كاربر پليس+۱۰٫
 • برگه آماده به خدمت مشمولان خدمت وظيفه عمومي (برگه سفيد هولوگرام دار) : پس از ثبت خواست اعزام دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+۱۰)، برگه آماده به خدمت شماره سريال و هولگرام بلافاصله مشخص شدن ريخ اعزام به مشمول تحويل مي گردد.
 • برگ معرفي نامه مشمولان به مراكز آموزش نيروهاي مسلح: اين برگ مشخص شدن نيروي به كار گيرنده، نام مركز آموزش و آس محل اعزام حداكثر ده روز قبل از ريخ اعزام به خدمت مشمولان دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+۱۰) به مشمول تحويل مي گردد.

مدت زمان معرفي به نظام وظيفه بعد از فارغ التحصيلي چق است؟

” سن و مدت زمان اعزام به خدمت سرزي ” : مشمولاني كه به سن مشموليت رسيده اند يد براي اعزام به سرزي اقدام كنند. غيبت نخورند. فرد مشمولي كه حال س خواندن ميشد گرفتن معافيت تحصيلي ميتواند خدمت سرزي را به تعويق بيندازد.براي آنكه فرد غيبت نخورد يد پس از رسيدن به سن ۱۸ سالگي تمام طي مدت ۶ ماه براي اعزام به خدمت به پليس +۱۰ مراجعه كند. همچنين افرادي كه پس از رسيدن به سن مشموليت ترك تحصيل يا از تحصيل انصراف داده اند، يك سال فرصت دارند خود را معرفي كنند غايب نشوند.

حداكثر مدت استفاده از معافيت هاي تحصيلي براي مقاطع مختلف به شرح ذيل ميشد:

 • دانش آموزان پسر حداكثر سن ۲۰ سالگي فرصت دارند، از معافيت تحصيلي استفاده كنند.
 • براي افرادي كه مقاطع كارداني تحصيل مي كنند دو و نيم سال حق استفاده از معافيت تحصيلي دارند.
 • براي اشخاصي كه مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد ادامه تحصيل مي دهند ۳ سال مي توانند از معافيت تحصيلي بهره ببرند.
 • حداكثر استفاده از معافيت تحصيلي براي مقاطع كارشناسي پيوسته ۵ سال ميشد و براي كارشناسي ارشد پيوسته ۶ سال است.

معافيت تحصيلي از انواع معافيت هاي نظام وظيفه ميشد. كه فرد مشمول صورت داشتن غيبت نميتواند از آن استفاده كند. متقاضياني كه خارج از كشور مشغول تحصيل هستند، هنگامي كه به سن مشموليت مي رسند ۶ ماه فرصت دارند كه براي اخذ معافيت تحصيلي اقدام كنند. خدمت سرزي براي همه پسران ذكور امري مقدس است. به هرحال يا يد خود را براي سرزي آماده كنند و خدمت كنند و يا اينكه صورت داشتن شرايط هر يك از معافيت ها، از خدمت معاف شوند. ولي چون عده زيادي از مشمولان اطلاع كافي از سرزي و معافيتها ندارند، نميتوانند مراحل آن را به خوبي طي كنند. به همين دليل ما به شما مشاوره نظام وظيفه اين مركز را پيشنهاد مي كنيم. بتوانيد اطلاعات مناسب زمينه سن و مدت زمان اعزام به خدمت سرزي را يافت نماييد.

خواست تمديد و تعجيل موعد اعزام به خدمت مشمولان سرزي

مشمولان متقاضي تمديد و يا تعجيل موعد اعزام به خدمت، كه داراي برگ اعزام به خدمت مي شند و خواسر تمديد و يا تعجيل موعد اعزام به خدمت هستند. صورت دارا بودن شرايط ذيل همراه داشتن كارت ملي به هنگام تكميل و ارائه فرم خواست تمديدو تعجيل موعد اعزام به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+۱۰) مراجعه نمايند.

 1. به خواست تمديد مشمولان غايب رسيدگي نخواهد شد.
 2. ميزان تمديد ريخ اعزام براي مشمولان ديپلم و زيرديپلم يك دوره يكماه و براي مشمولان فوق ديپلم و لاتر يك دوره دوماهه مي شد.
 3. ارايه خواست تمديد و يا تعجيل صرفا براي يك ر قابل رسيدگي مي شد.
 4. ارايه خواست تمديد و تعجيل به منزله موافقت تلقي نشده و مشمولان مي توانند نتيجه خواست خود را پس از گذشت حداكثر يك هفته از همان دفتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+۱۰) ثبت كننده، يافت نمايند.
 5. موعد اعزام كه كنون از تسهيلات تمديد و يا تعجيل استفاده ننموده اند. مي توانند حداقل ۴۰ روز قبل از موعد اعزام نسبت به تكميل فرم و ثبت خواست يكي از دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+۱۰) اقدام و پس از يك هفته نسبت به يافت پاسخ از طريق همان دفتر اقدام نمايند.
 6. مشمولان متقاضي تعجيل موعد اعزام مي توانند مراجعه به يكي از دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+۱۰) و تكميل فرم نسبت به ارايه خواست تعجيل اقدام و پس از يك هفته نسبت به يافت پاسخ از طريق همان دفتر اقدام نمايند. لازم به ذكر است تعجيل موعد اعزام صورت وجود ظرفيت انجام پذيرفته و مشمولان ديپلم و زير ديپلم نيز مي يست سال اعزام قرار داشته شند.‌

مشاوره اعزام به خدمت مشمولين غايب

افراد زير به عنوان مشمول غايب محسوب مي‌شوند:

 1. مشمولان خدمت وظيفه عمومي كه براي رسيدگي و يا اعزام احضار مي شوند و ليكن مهلت مقرر كه از طرف سازمان وظيفه عمومي اعلام گرديده خود را معرفي ننمايند.
 2. دارندگان معافيت موقت چنانچه حداكثر پس از يك ماه از خاتمه مدت اعتر خود را معرفي نكنند.
 3. دارندگان برگه اعزام به خدمت چنانچه موعد اعزام تعيين شده خود را معرفي نكنند.
 4. مشمولان ديپلم و پيش دانشگاهي حضوري صورتيكه مهلت هاي قانوني كه بر اساس ريخ تولد و زمان اخذ مك تحصيلي آنان تعيين گرديده است. مدارك خود را براي معرفي ارسال ننمايند.
 5. مشمولان فارغ التحصيل (فوق ديپلم و لاتر) چنانچه ۱سال پس از فراغت از تحصيل خود را معرفي نكنند.
 6. دانشجويان انصرافي ،اخراجي و ترك تحصيل نموده از دانشگاهها، چنانچه ۱ سال پس از ريخ انصراف، اخراج و ترك تحصيل خود را معرفي ننمايند.
 7. مشمولاني كه مقاطع مختلف تحصيلي بيش از سقف مجاز ادامه تحصيل داده شند.
 8. مشمولاني كه بصورت داوطلب آزاد (متفرقه) ادامه تحصيل داده و تحصيل آنان بعد از موعد قانوني اعزام ادامه داشته شد.

خدمات مشاوره اعزام به خدمت نظام وظيفه آويژه:

افراد طبق شرايطي كه دارند مي توانند از هر يك از انواع معافيت هاي سرزي استفاده نمايند.

 • مشاوره اعزام به خدمت و نحوه يافت امريه:

افراد مشمولي كه مي خواهند براي يافت امريه خدمت سرزي اقدام نمايند؛ يد از مراحل و شرايط آن كاملا اطلاع داشته شند بتوانند از اين فرصت استفاده نمايند. براي يافت امريه سرزي يد رشته تحصيلي ن سازماني كه مي خواهيد امريه بگيريد، متناسب شد. مقطع تحصيلي فرد بسته به سازمان مورد نظر از ديپلم دكتري را شامل مي شود. از جمله مواردي كه گرفتن امريه بسيار مهم است، نداشتن غيبت مي شد.

 • مشاوره اعزام به خدمت اعزام به خدمت:

هر فرد ذكور ايراني وقتي به سن ۱۸ سالگي تمام مي رسد، مشمول قانون خدمت وظيفه قرار مي گيرد. فرد اين موقعيت يد براي اعزام به خدمت سرزي آماده شود. فرد مشمول يد اقدام به يافت دفترچه خدمت وظيفه از دفاتر خدماتي نمايد. همچنين خواست خود را سامانه انجام دهد. بعضي از مشولين نيز به جاي اعزام به خدمت از انواع معافيت ها و كسري هاي خدمت سرزي استفاده مي نمايند.

 • مشاوره اعزام به خدمت قوانين نظام وظيفه :

طبق قانون سن مشموليت بين ۱۸ ۵۰ سالگي است ولي ز هم برخي شرايط ممكن است بر حسب ضرورت به ۶۰ سالگي هم برسد. مطابق قوانين نظام وظيفه، مدت خدمت مشمولين مناطق عادي و نظامي ۲۱ ماه است و براي مشموليني كه سازمان ها و ارگان هاي غيرنظامي خدمت مي كنند، ۲۴ است. از آنجا كه قوانين وظيفه عمومي دائماً حال تغيير و تحول است، افراد يد از قوانين بروز و تغيير يافته اطلاع داشته شند. شايد بتوانند از امتيازات مربوط به گرفتن انواع معافيت هاي سرزي، كسري خدمت، امريه و غيره استفاده كنند.

 • مشاوره اعزام به خدمت خروج از كشور:

افرادي كه به سن مشموليت نرسيده اند براي خروج از كشور مشكلي ندارند و نياز به گرفتن مجوزي نمي شد؛ اما فردي كه به سن مشموليت رسيده است حداكثر ۱ سال بعد از ترك تحصيل، اخراج يا فراغت از تحصيل يد خود را به وظيفه عمومي معرفي نمايد. دانش آموزان يا دانشجوياني كه معافيت سرزي دارند خروج از كشور از سوي وظيفه عمومي هيچگونه ممنوعيتي ندارند. مشمولان جهت سفرهاي زيارتي، علمي، غيرزيارتي، كاري، مطالعاتي، ورزشي، ماموريتي و … يد جهت خروج از كشور از وثيقه استفاده نمايند.

 • مشاوره اعزام به خدمت مشمولين خدمت:

افرادي مشمولي كه به سن اعزام به خدمت رسيده اند يا براي خدمت سرزي اعزام مي شوند يا اينكه مشمول غيبت مي شوند. گاهي مشمولين بر اثر ناآگاهي وارد دوره غيبت مي شوند؛ بنابراين اطلاع از قوانين اعزام به خدمت خيلي ضروري مي شد. گاهي اوقات وجود اينكه فرد وارد دوره غيبت مي شود اما مي تواند استفاده از شرايطي از غيبت موجه استفاده نمايد.

 • مشاوره اعزام به خدمت براي توجيه غيبت:

شرايطي مثل: داشتن بيماري، حوادثي كه عث صدمات جسمي و رواني فرد مشمول شده و مانع اعزام به خدمت او شده است، بستري شدن بيمارسن بر اثر بيماري، فوت كردن يكي از اعضاي جه يك خانواده مشمول، مشكلات اداري ايجاد شده دفترچه اعزام به خدمت فرد. اينها ميتواند موجب توجيه غيبت مشمول شود. برخي مشمولين هم خواست تمديد و يا تعجيل خدمت را دارند كه بر اساس ارائه مدارك اين اقدام يكر براي فرد انجام مي شود. اگر غيبت موجه نشد، فرار از خدمت محسوب مي شود.

خدمات تلفني و آنلاين مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه

هدف مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات خدمت سرزي و افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه خدمات متنوعي را زمينه مشاوره اعزام به خدمت سرزي به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد.

مشاوره اعزام به خدمت مشمولان سرزي

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۴۴:۵۰ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

مزايا و معايب معافيت پزشكي

5 / 5 ( 1 vote )

مورد مزايا و معايب معافيت پزشكي چه ميدانيد؟

آگاهي دقيق و كامل از مزايا و معايب معافيت پزشكي مهم است.

” مزايا و معايب معافيت پزشكي ” آيا به مزايا و معايب معافيت پزشكي آگاهي داريد؟ آيا خود فكر كرده ايد كه توجه به مزايا و معايب معافيت پزشكي معافيت سرزي به هر قيمتي اعتر و ارزش دارد؟ از جمله مسائل و مواردي كه مشمولان خدمت وظيفه يافت معافيت سرزي آن روبه رو خواهند شد مزايا و معايبي مي شد كه مشمولين عزيز اين مزايا و معايب معافيت سرزي مدت هاي طولاني و شايد بتوان گفت آخر عمر دست و پنجه نرم مي كنند.

نظر به اين كه پرداختن به مزايا و معايب معافيت پزشكي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است بنابرين اين مطلب به تحليل و بررسي مزايا و معايب معافيت پزشكي پرداخته شده است.

از آنجايي كه معافيت پزشكي انواع مختلفي دارد بنابرين ادامه به طور كلي به بررسي مزايا و معايب معافيت پزشكي پرداخته مي شود.

انواع معافيت هاي پزشكي

انواع معافيت پزشكي نظام وظيفه يكي از راه هايي است كه سالانه تعداد زيادي از افراد مشمول خدمت وظيفه ي عمومي ، از آن طريق موفق به يافت معافيت سرزي ميشوند . به طور كلي براي معاف شدن از خدمت سرزي راه هاي مختلفي وجود اد .

از جمله ي اين را ها ميتوان به مواردي همچون:

 1. اخذ معافيت كفالت
 2. معافيت تحصيلي
 3. و معافيت پزشكي نظام وظيفه را نام برد .

از آن جايي كه افراد بسياري به دنل يافت معافيت و يا كسري خدمت ميشند ؛ اين نياز احساس ميشود كه شخصي مطلع و تجربه اين حوزه براي راهنمايي و ارائه مشاوره ره ضوابط نظام وظيفه كنار مشمولان شد . كه به اصطلاح ارائه مشاوره نظام وظيفه بتواند تمام راه و چاه هاي قانوني را به مشمولان نشان دهد . يافت معافيت نظام وظيفه نيز از جمله مواردي است كه نياز به مشاوره و راهنمايي دارد .

بر اساس آيين نامه ها و قوانين تصويب شده ي مربوط به سازمان نظام وظيفه ، تنها افرادي كه به برخي از بيماري هاي خاص مبتلا هستند ، ميتوانند از معافيت پزشكي نظام وظيفه استفاده كنند . بنابراين بيماري اين افراد يد به ييد پزشكان و متخصصان سازمان نظام وظيفه برسد . كه ييد شدن بيماري از سوي اين سازمان مستلزم عبور از مراحل مختلفي ميشد . اگر اين مراحل و ضوابط براي شما سوال برانگيز هستند و چنانچه شما عزيزان ، متقاضي يافت معافيت پزشكي نظام وظيفه شيد ، ميتوانيد از كمك و تخصص مشاوران ما براي گام برداشتن اين مسير استفاده كنيد . اين متن نيز نكات مهمي ره يافت معافيت پزشكي و مدارك مورد نياز آن ، همچنين مراحل مختلف مربوط به آن مطرح ميشود . كه به همين خاطر به شما توصيه ميكنيم ، پايان اين مطلب را به دقت مطالعه نماييد .

مزايا و معايب معافيت پزشكي انواع مختلف معافيت پزشكي

از مزايا و معايب معافيت پزشكي شايد بتوان به اين مسئله اشاره كرد كه وجود اين كه اين نوع معافيت افراد از انجام دو سال خدمت وظيفه معاف مي شوند ولي اين امكان وجود دارد كه آخر عمر خود عواقب و نيج اين نوع معافيت آنها را گرين گير خود كرده و اين عزيزان را مشكلاتي مواجه كند. به اين شكل كه اين شرايط افراد امكان دارد بدليل معافيت پزشكي، زمان استخدام به مشكل دچار شده و حتي آخر عمر خود نتوانند شغل مناسب و خوري را بدليل وجود معافيت پزشكي پيدا كنند.

لازم به ذكر است كه شايد بتوان گفت اين مشكل معافيت پزشكي نسبت به ساير معافيت ها نظير معافيت كفالت، معافيت ايثارگري و معافيت موارد خاص شديد تر است ولي اين وجود بعضي از شركت هاي دولتي يا خصوصي به دليل هاي مختلف نظير پرداخت بيمه و مشكلات پزشكي و … از استخدام كردن افراد داراي معافيت پزشكي اجتناب مي ورزند كه اين امر يك مشكل مهم و عديده براي افراد داراي معافيت پزشكي ايجاد مي كند. البته معافيت پزشكي امكان دارد مزايايي نيز داشته شد كه نسبت به افراد مختلف شرايط متفاوت ممكن است اين مزايا به معايب آن بچربد.

افرادي كه معافيت پزشكي گرفته اند ولي به دليل معايب آن پشيمان شده اند ممكن است اين امكان وجود داشته شد كه بتوانند لغو معافيت پزشكي بگيرند.

معافيت پزشكي چيست و شامل چه بيماري هايي مي شود ؟

همه شما عزيزان بدو ورود به خدمت سرزي به فكر راه فرار از سرزي هستيد . اصولا به دنل راه هايي براي كسري خدمت يا معافيت خدمت سرزي مي شيد . راه هاي بسياري براي يافت معافيت وجود دارد . يكي از راه هاي معافيت سرزي ، يافت معافيت پزشكي است . براي اينكه بتوانيد از معافيت پزشكي استفاده نماييد يد ابتدا بدانيد، معافيت پزشكي چيست و چه شرايطي دارد؟ و اينكه آيا شما شرايط استفاده از معافيت پزشكي را داريد يا خير . انواع معافيت ها سرزي وجود دارد . كه شما يد شرايط خود مطابقت دهيد . بتوانيد يكي از آن ها را انتخاب نماييد .

ابتدا شما هم يد مراحل همه سرزان را طي كنيد . يعني اينكه يد دفترچه خود را پست كنيد . اگر شما بيمار هستيد و به نحوي پزشك و بيمارسن سروكار داريد و مطمئن هستيد كه مي توانيد از معافيت پزشكي استفاده نماييد، يد به پزشك مراجعه نماييد . برگه اي را كه يد همه موارد بيماري خود را آن به دقت بنويسيد ، پر كنيد . البته پزشك هم يد وجود اين بيماري را شما تشخيص دهد . ضمن پزشك يد حتي اين بيماري را ييد نمايد .

شرايط مزايا و معايب معافيت پزشكي نظام وظيفه

شرايط معافيت پزشكي نظام وظيفه يكي از سوالات و ابهاماتي است كه پيش روي داوطلن و مشمولان متقاضي يافت معافيت پزشكي قرار دارد . ابتدا يد به اين نكته بپردازيم كه نوع بيماري افراد ميتواند نوع معافيت را مشخص كند . به طور مثال برخي مشمولان بر اثر بيماري كه دارند ميتوانند كارت معافيت از خدمت سرزي دائم يافت كنند . اين حالي است كه براي بسياري ديگر از بيماري ها حكم معافيت موقت و يا معافيت از رزم صا ميشود . پس بنابراين يكي از شرايط معافيت پزشكي نظام وظيفه ناتواني مشمول براي انجام فعاليت هاي بدني سخت و نفس گير خدمت سرزي ميشد . يك مورد ديگر از شرايط معافيت پزشكي نظام وظيفه نداشتن غيبت خدمت سرزي از زمان رسيدن به سن مشموليت ميشد . علاوه بر اين موارد يكي ديگر از شرايط معافيت پزشكي نظام وظيفه ييد بيماري توسط پزشك و بيمارسن معتمد سازمان نظام وظيفه ميشد.

انواع معافيت پزشكي

 • معافيت پزشكي بيماريهاي چشم و عوارض بينايي
 • معافيت پزشكي بيماريهاي عمومي
 • معافيت پزشكي جراحي مغز و اعصاب
 • معافيت پزشكي بيماريهاي ريه و قفسه صي
 • معافيت پزشكي بيماريهاي فك و دهان و دندان
 • معافيت پزشكي گوش و حلق و بيني
 • معافيت پزشكي بيماريهاي قلب و عروق
 • معافيت پزشكيبيماريهاي غدد مترشحه و داخلي
 • معافيت پزشكي پوست و فتهاي زير پوست
 • معافيت پزشكي داخلي مغز و اعصاب(نورولوژي)
 • معافيت پزشكي اعصاب و روان
 • معافيت پزشكيبيماريهاي استخوان(اسكلت)
 • معافيت پزشكي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي
 • معافيت پزشكي خون وانكولوژي(بدخيمي ها)
 • معافيت پزشكي دستگاه ااري و تناسلي
 • معافيت پزشكيروماتولوژي وفت همبند
 • معافيت پزشكي بيماري هاي عفوني

انواع معافيت پزشكي نظام وظيفه

انواع معافيت پزشكي نظام وظيفه و چگونگي اخذ هر يك از اين معافيت ها يكي ديگر از دغدغه هاي مشمولاني است كه ميخواهند از قوانين مربوط به معافيت پزشكي نظام وظيفه استفاده كنند . پاسخ به اين افراد يد گفت كه به طور كلي سه نوع معافيت پزشكي وجود دارد كه ادامه به شرح آنها خواهيم پرداخت . يكي از انواع معافيت پزشكي نظام وظيفه همان معافيت دائم ميشد . كه اين نوع معافيت فرد مشمول به دليل عدم توانايي جسمي و يا رواني براي انجام فعاليت هاي مربوط به خدمت وظيفه ي عمومي كاملا از خدمت سرزي معاف ميشود . از ديگر انواع معافيت پزشكي نظام وظيفه معافيت از رزم ميشد . اين نوع خاص از معافيت براي افرادي ميشد كه بيماري عث شده كه انجام برخي فعاليت ها برايشان ممنوع شود . و براي انجام فعاليت هاي سنگين بدني منع پزشكي داشته شند .

نكته اي كه ره ي معافيت از رزم اهميت دارد ؛ اين است كه : مشمولاني كه از رزم معاف ميشوند تنها براي سه ماه مربوط به دوره آموزشي خدمت سرزي معاف ميشوند و يد بقيه مدت مربوطه كه ۲۱ ماه است را بگذرانند . البته اين افراد ميتوانند براي اخذ امريه نيز اقدام كنند . اما آخرين نوع معافيت پزشكي ، معافيت موقت ميشد . اين نوع از معافيت براي افرادي كاربرد دارد كه به بيماري هاي قابل مان مبتلا هستند . به همين دليل اين افراد براي گذراندن طول دوره ي ماني ، ميتوانند از معافيت پزشكي موقت استفاده كنند . بعد از گذراندن مراحل مان نيز ، انجام معاينات و تشخيص پزشك ره ي اعزام به خدمت مشمول تصميم گرفته ميشود . صورتي كه انجام خدمت سرزي به سلامتي مشمول صدمه اي وارد نكند ، موظف به اتمام دوره ي خدمت وظيفه ي عمومي ميشد .

مراحل اقدام معافيت پزشكي نظام وظيفه

مراحل اقدام معافيت پزشكي نظام وظيفه از مهم ترين محث مربوط به يافت معافيت پزشكي ميشد . كه توجه به جه بيماري ميتواند متفاوت شد . اگر بخواهيم اولين مرحله را بيان كنيم يد به تكميل دفترچه مربوط به اعزام مشمولان نظام وظيفه ، اشاره كنيم . كه مشمولان اين دفترچه علاوه بر اطلاعات شناسايي خود ، خواستشان براي اخذ معافيت و همچنين نوع معافيت را نيز اعلام ميكنند . مرحله ي بعد فرد مشمول يد معاينات لازم را براي اخذ گواهي پزشك مبني بر بيمار بودن ، انجام دهد . سپس مراجعه به دفاتر پليس +۱۰ خواست اخذ معافيت پزشكي را سيستم سازمان نظام وظيفه ي عمومي ثبت ميكند . از ديگر مراحل اقدام معافيت پزشكي نظام وظيفه ، اخذ برگه ي معرفي به بيمارسن ميشد . كه بيمارسن يافت اين برگه ؛ معاينات تخصصي را براي ييد بيماري مشمولان انجام ميدهد .

انتها بيمارسن نيج حاصل از معاينات را به شوراي پزشكي سازمان نظام وظيفه ارسال ميكند . اين شورا بررسي هاي نهايي ، نوع معافيت مشمول را مشخص ميكنند و بر اساس نوع بيماري و ديگر شرايط مربوط به مشمول همچون مك تحصيلي ، يكي از انواع معافيت هاي پزشكي شامل ؛ كارت معافيت دائم و يا گواهي معافيت از رزم يا معافيت موقت را براي مشمولان صا ميكند . ذكر اين نكته الزامي است كه مشمولاني كه معاف از رزم ميشوند يد براي اعزام به خدمت سرزي اقدام كنند . از غيبت و جريمه شدن جلوگيري كنند . جا دارد به اين نكته اشاره كنيم كه افراد موظف هستند زمان معاينه اوليه ، بيماري هاي خاص خود را به اطلاع پزشك برسانند . غير اين صورت آسيب هاي احتمالي دوران سرزي بر عهده خود مشمولان ميشد و نظام وظيفه قل اين موضوع مسئوليتي ندارد .

مدارك لازم براي معافيت پزشكي نظام وظيفه

مدارك لازم براي معافيت پزشكي نظام وظيفه نيز يكي از سوالات متداولي است كه براي مشمولان خدمت وظيفه ي عمومي پيش ميايد . واقع اين مدارك بر اساس قوانين مربوط به سازمان نظام وظيفه و از سوي اين سازمان اعلام ميگردد . افرادي كه تمايل دارند براي اخذ معافيت پزشكي اقدام كنند ، مييست تمام اين مدارك را تهيه كنند و به مراجع زيربط از جمله پليس +۱۰ ارائه دهند . حال اين مدارك لازم براي معافيت پزشكي نظام وظيفه كدامند ؟ بديهي است كه يكي از اين مدارك مهم همان مدارك شناسايي شامل كارت ملي و شناسنامه ميشد . علاوه بر اين پر كردن برگه وضعيت مشمولان و تكميل برگه ي مربوط به معاينات اوليه توسط پزشك از ديگر مدارك مورد ميشد . همانطور كه ميدانيد مشمولان براي اعزام و يا اخذ معافيت يد واكسيناسيون شوند . برگه واكسيناسيون نيز يكي ديگر از مدارك مورد نياز ميشد .

يكي از مواردي كه بر نوع معافيت پزشكي مشمولان خدمت سرزي اثر گذار است ، مك تحصيلي ميشد . بنابراين ارائه ي مك تحصيلي نيز يكي از مداركي است كه براي اخذ معافيت پزشكي مورد نياز ميشد . آخر يك قطعه عكس پرسنلي جديد و افتح حساب نك سپه و ج شماره حساب برگه مربوط به وضعيت مشمولان نيز ضروري ميشد .

سوالات متداول

انواع معافيت هاي پزشكي كدامند ؟

مشمولان خدمت سرزي ميتوانند بر اساس نوع و شدت بيماري يكي از انواع معافيت هاي دائم ، معافيت موقت و معافيت از رزم را يافت كنند .

مراحل اخذ معافيت پزشكي كدامند ؟

مرحله ي اول يافت گواهي از پزشك و مراجعه به پليس +۱۰ براي ثبت خواست سازمان نظام وظيفه ضروري ميشد . سپس بر اساس راي شوراي مربوطه ، نوع معافيت مشخص ميگردد .

مدارك مورد نياز براي اخذ معافيت پزشكي كدامند ؟

آخرين مك تحصيلي ، شناسنامه و كارت ملي و كپي از آن ها ، برگه ي معاينه پزشك و ييد بيماري ، معرفي نامه بيمارس از مدارك لازم براي يافت اين نوع معافيت ميشد .

خدمات تلفني و آنلاين مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه

هدف مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات خدمت سرزي و افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه خدمات متنوعي را زمينه مشاوره خدمت سرزي به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد.

مزايا و معايب معافيت پزشكي

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ساعت: ۰۶:۳۸:۲۶ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

شرايط دريافت معافيت تحصيلي دانشجويان انصرافي چيست؟

5 / 5 ( 2 votes )

معافيت تحصيلي دانشجويان انصرافي چيست و چگونه يد از آن استفاده كرد؟

آيا دانشجويان انصرافي از تحصيل مي توانند از معافيت تحصيلي بهره مند شوند؟ سوالات مرتبط معافيت نظام وظيفه از مسائل مهم امروزه ميشد كه جوانان آن گير هستند. معافيت تحصيلي نيز مهم ترين نوع معافيتي است كه سال هاي گذشته طرفداران بسياري داشته و هم چنان به جوانان اعطا ميشود. جوانان زيادي اين روزها به واسطه ي معافيت هاي تحصيلي ميتوانند مقطع دكترا يا لاتر ادامه تحصيل دهند. حتي جوانان زيادي از طريق همين نوع معافيت توانسته اند براي ادامه تحصيل به خارج از كشور بروند.

آيا تمديد معافيت هاي دانشجويان انصرافي وجود دارد؟

دانشجويان انصرافي ميتوانند مدت سنوات مجاز خود س خوانده و وارد دانشگاه شوند. اين صورت معافيت آن ها تمديد خواهد شد.

دانشجويان انصرافي و سرزي آنان از مشكلاتي است كه دغدغه ي امروزه براي اين دانشجويان به حساب ميايد. خدمت سرزي نظام وظيفه يك وظيفه ي عمومي براي همه ي جوانان ذكور كشور به حساب ميايد. بنابراين ميتواند يكي از مهم ترين بخش هاي زندگي هر جوان ايراني را تشكيل دهد. زيرا جوانان پس از پايان يافتن تحصيلات خود مدارس يد براي رفتن به خدمت و گذراندن دوره ي سرزي نظام وظيفه آماده شوند. پس طبيعي است كه مسئله ي ادامه تحصيل جوانان از طريق دوره خدمت ضرورت تحت الشعاع قرار گرفته و جوانان را امر ادامه تحصيل دچار مشكل كند.

جوانان رسيدن به سن ۱۸ سالگي مشمول خدمت وظيفه شده و براي اعزام به خدمت برنامه ريزي خواهند كرد. اما مسئله ي معافيت ها براي آن دسته از افرادي كه قصد ادامه تحصيل مقاطع دانشگاهي را دارند مطرح خواهد شد. معافيت هاي نظام وظيفه فرصتي براي جوانان ايجاد ميكند بتوانند از رفتن به خدمت سرزي منصرف شده و به كار يا تحصيل مشغول شوند. اين بين معافيت هاي تحصيلي يكي از پركاربردترين معافيت هاي نظام وظيفه شناخته ميشود. اين معافيت راهي است كه جوانان از طريق آن به ادامه تحصيل دانشگاه هاي سراسر ايران خواهند پرداخت.

قوانين معافيت هاي دانشجويان انصرافي

سازمان نظام وظيفه قوانين و مقرراتي را براي جوانان وضع كرده است بر اساس آن متقاضيان بتوانند پس از قبولي كنكور خواست مجوز ادامه تحصيل از سازمان مربوطه را يافت كرده و به تحصيل مشغول شوند. متقاضيان يد بدانند كه يافت معافيت هاي تحصيلي براي جوانان تمام مقاطع تحصيلي امكان پذير بوده و داوطلن ميتوانند مقاطع دكترا و دكتراي تخصصي از معافيت هاي تحصيلي بهره مند شوند.

اما هر مقطع تحصيلي به صورت جداگانه اي شرايط و قوانين خاص خود را دارد. به همين منظور مشمولين خدمت وظيفه كه متقاضي يافت معافيت هاي تحصيلي مقاطع مختلف ميشند. يد ره ي آن ها اطلاعات لازم را بدست آورده و سپس خواست معافيت خود را سامانه ي نظام وظيفه به ثبت برسانند. اما بحث دانشجويان انصرافي و سرزي آنان از محث مهمي است كه جوانان اطلاعات زيادي مورد آن ندارند. ما اين مقاله مورد معافيت تحصيلي اين دانشجويان انصرافي اطلاعات كافي اختيار متقاضيان خواهيم گذاشت.

معافيت تحصيلي دانشجويان انصرافي چگونه است؟

معافيت تحصيلي دانشجويان انصرافي مانند ساير دانشجويان شرايط خاص خود را دارا ميشد. قبل از آنكه به طور خاص به مبحث معافيت هاي دانشجويان انصرافي بپردازيم. سعي داريم جوانان را انواع معافيت هاي تحصيلي و سنوات مجاز آن ها آشنا كنيم. معافيت ها مقاطع مختلف براي دانشجويان مزايا و تسهيلاتي را پي خواهد داشت. بر اساس آخرين گزارشات و قوانين تصويب شده سازمان نظام وظيفه و نيروهاي مسلح كشور، جوانان ميتوانند از سنوات مجاز تحصيلي هر مقطع بهره مند شوند.

امروزه جوانان ادامه تحصيل و يافت معافيت تحصيلي را به عنوان راه فراري از خدمت سرزي ميدانند. بنابراين اين داوطلن كنكور شركت كرده و پس از قبولي معافيت تحصيلي يافت خواهند كرد. اين معافيت هاي تحصيلي و سنوات مجاز بر اساس آخرين مصوت سازمان نظام وظيفه به صورت زير ميشد.

سنوات مجاز تحصيلي مشمولين محصل دانشگاه هاي سراسري و آزاد كشور

 • معافيت تحصيلي براي دانشجويان مقطع كارداني يا فوق ديپلم: ۲ سال و نيم سنوات مجاز تحصيلي اين مقطع ميشد.
 • معافيت تحصيلي براي دانشجويان مقطع كارشناسي يا ليسانس: ۵ سال سنوات مجاز تحصيلي اين مقطع ميشد.
 • معافيت تحصيلي براي دانشجويان مقطع كارشناسي ناپيوسته: ۳ سال سنوات مجاز تحصيلي اين مقطع ميشد.
 • معافيت تحصيلي براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته يا فوق ليسانس: ۳ سال سنوات مجاز تحصيلي اين مقطع ميشد.
 • معافيت تحصيلي براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد پيوسته: ۶ سال سنوات مجاز تحصيلي اين مقطع ميشد.
 • معافيت تحصيلي براي دانشجويان مقطع دكتراي پزشكي: ۸ سال سنوات مجاز تحصيلي اين مقطع ميشد.
 • معافيت تحصيلي براي دانشجويان مقطع دكتراي تخصصي: ۶ سال سنوات مجاز تحصيلي اين مقطع ميشد.

دانشجويان براي ادامه تحصيل هر دانشگاهي و هر مقطعي نيازمند استفاده از يكي از اين معافيت هاي تحصيلي ميشند. و اما معافيت تحصيلي دانشجويان انصرافي كه امروزه بسيار بحث برانگيز است ميتواند دغدغه ي بزرگي را براي جوانان ايجاد كند. جوانان براي فرار كردن از خدمت سرزي نظام وظيفه معافيت تحصيلي را انتخاب كرده و قبولي دانشگاه وارد ميشوند. اما پس از گذشت دو يا چند ترم تصميم به انصراف از تحصيل خواهند گرفت. شرايط پس از انصراف از تحصيل براي دانشجويان متفاوت خواهد شد. دانشجويان انصرافي تحت شرايطي از ادامه تحصيل ز خواهند ماند. ادامه شرايط و ضوبط را به طور كامل بررسي خوهيم كرد.

معافيت تحصيلي دانشجويان انصرافي

پيشنهاد اين روزها به جوانان همين ادامه تحصيل دانشگاه است. زيرا غير اين صورت جوانان پس از پايان دوران متوسطه، يد پس از يك سال سنوات مجاز براي اعزام به خدمت سرزي دفترچه نظام وظيفه را تهيه كرده و سريعا اقدام كنند. اما سوال اينجاست كه آيا معافيت سرزي تحصيلي چه شرايطي به مشمولين اعطا ميشود؟ آيا همه ي افراد قا خواهند بود كه اين معافيت را گرفته و به دانشگاه بروند؟

پاسخ اين است كه هر مزايا و تسهيلاتي كه سازمان نظام وظيفه عمومي ناجا به مشمولين خواهد داد شرايط و قوانين خاص خود را دارد. اين شرايط سختگيري هايي به همراه دارد كه جوانان يد به آن ها دقت كنند. پس يافت معافيت تحصيلي شرايط خاص خود را داشته كه ما اين مقاله به آن ها خواهيم پرداخت.

اما سازمان نظام وظيفه براي كساني كه به دانشگاه ها رفته اند چه زماني معافيت تحصيلي خواهد داد؟ سنوات مجاز براي س خواندن افراد هر مقطع چق است؟ آيا شرايط تحصيل مقاطع مختلف متفاوت خواهد بود؟ اگر مشمولي پس از شروع تحصيل قصد انصراف از آن را داشته شد يد چه مراحلي را طي كند؟ معافيت تحصيلي دانشجويان انصرافي چق خواهد بود؟ اين افراد اجازه ي انصراف را خواهند داشت يا خير؟ اين سوالات را ادامه مقاله خواهيد خواند.

شرايط معافيت تحصيلي دانشجويان انصرافي چگونه است؟

شرايط معافيت تحصيلي دانشجويان انصرافي كمي ساير دانشجويان متفاوت خواهد بود. از آنجايي كه مشمولين پس از يافت معافيت تحصيلي يد براي ادامه تحصيل به دانشگاه بروند. پس س خواندن وظيفه ي آن ها طول معافيت تحصيلي است. كه اين سنوات مجاز را سازمان نظام وظيفه عمومي كشور براي س خواندن به مشمولين ارائه ميدهد. شرايط معافيت تحصيلي به طور كلي شامل شروط زير است.

شرايط يافت معافيت هاي تحصيلي دانشجويي

 • مشمول يد پس از اتمام دوره ي متوسطه خود براي ادامه تحصيل اقدام كند. اين افراد كنكور شركت ميكنند. يا دانشگاه ها و رشته هاي بدون كنكور شروع به تحصيل خواهند كرد. افراد سن ۲۰ سالگي سنوات مجاز هستند.
 • مشمول يد قبل از اتمام سنوات دوره ي متوسطه ي خود به دانشگاه برود. اگر هنوز تكليف دانشگاه و رشته مشخص نشد. مشمول يد براي اعزام اقدام كند. سپس بعد از قبولي، از خدمت ترخيص خواهند شد و به دانشگاه ميروند.
 • مشمولين نيد يك روز هم غيبت داشته شند. غير اين صورت نخواهند توانست از مزاياي معافيت تحصيلي استفاده كنند. نداشتن غيبت غيرموجه اولين و مهم ترين شرايط يافت معافيت تحصيلي خدمت سرزي ميشد.
 • شرايط معافيت تحصيلي دانشجويان انصرافي دانشجويان اخراجي و فارغ التحصيل به يك شكل خواهد بود. اين افراد پس از انصراف از تحصيل يكسال زمان خواهند داشت خود را به سازمان نظام وظيفه ناجا معرفي كنند.

اين شرايط لا ميتواند به جوانان كمك كند از معافيت تحصيلي استفاده كنند. اما دانشجويان انصرافي يد نظر داشته شند كه شروط معافيت پس از انصراف ديگر به آن ها فرصت نخواهد داد به خدمت سرزي نروند. پس اين متقاضيان ميتوانند مدارك خود را آماده كرده و براي رفتن به خدمت اقدامات لازم را مبذول فرمايند. متقاضيان عزيز ميتوانند براي راهنمايي هاي بيشتر نيز مشاوره نظام وظيفه تماس شند.

تمديد معافيت تحصيلي دانشجويان انصرافي امكان پذير است يا خير؟

تمديد معافيت تحصيلي دانشجويان انصرافي شرايط خاصي امكان پذير ميشد. اما مشمولين يد قبل از تصميم گرفتن براي انصراف از تحصيل، اطلاعات مورد نياز براي معافيت هاي تحصيلي نظام وظيفه را بدست آورند. زيرا برخي شرايط تمديد معافيت تحصيلي دانشجويان انصرافي ممكن نخواهد بود.

ميدانيد كه به دليل گستردگي قوانين سازمان نظام وظيفه عمومي ناجا، مشمولين براي بدست آوردن اطلاعات و راهنمايي هاي لازم يد مطالعه و تحقيقات بسيار انجام دهند. هم چنين از طرفي نيز هر ساله سازمان نظام وظيفه عمومي كشور، تغييراتي قوانين معافيت هاي تحصيلي ايجاد ميكند كه برخي از افراد ممكن است به اشته بيفتند. پس شرايط تمديد معافيت را ادامه بخوانيد و صورت داشتن سوال ميتوانيد مركز مشاوره آويژه .

شرايط تمديد معافيت هاي تحصيلي دانشجويان انصرافي

 • متقاضيان انصراف از تحصيل كه به طور مثال مقطع ليسانس انصراف داده اند، نيد مك معادل كارداني يافت كنند. اين صورت تمديد معافيت برايشان امكان پذير نخواهد بود.
 • مشمولين نيد اجازه دهند كه از ريخ انصرافشان بيشتر از يكسال بگذرد.
 • داوطلن انصرافي از دانشگاه ها نيد مقطع تكراري س بخوانند. اين افراد تنها ميتوانند براي مقاطع جديد معافيت تحصيلي خود را تمديد كنند.
 • مشمولين يد زمان سنوات مجاز خود انصراف دهند. انصراف دادن سنوات ارفاقي امكان پذير نخواهد بود.
 • مشمولين متقاضي انصراف از تحصيل تنها يكر ميتوانند دانشجوي انصرافي بوده و پس از آن دوره رشته اي ديگر مشغول به تحصيل شوند.
 • آن دسته از مشموليني كه از ادامه تحصيل انصراف ميدهند به هيچ عنوان نيد به خدمت سرزي اعزام شده شند. اين صورت هيچ گونه تمديدي شامل آنان نخواهد شد.
 • اين مشمولين يد به كميسيون مراجعه كرده و آنان يد براي تمديد معافيت تحصيلي و ادامه تحصيل آنان رشته هاي ديگر راي موافق صا كنند. سپس سازمان نظام وظيفه معافيت تحصيلي اين دانشجويان را تمديد خواهد كرد.
 • مشمولين براي تمديد معافيت خود يد هر چه سريع تر اقدام كنند. زيرا پس از گذشت يكسال از ريخ انصراف آنان ديگر قا نخواهند بود خواست خود را ثبت نمايند.
 • مشمولين متقاضي يد به طور حتم سنوات مجاز تحصيلي بوده بتوانند معافيت تحصيلي خود را تمديد كنند.

آن دسته از متقاضياني كه رشته هاي مختلف قصد انصراف از دانشگاه را داشته و ميخواهند رشته هاي ديگر ادامه تحصيل دهند يد شرايط لا را نظر گرفته و سپس براي انصراف اقدام كنند. زيرا بدون داشتن شرايط لا اين افراد قا نخواهند بود كه از تمديد معافيت هاي تحصيلي بهره مند شوند.

معافيت تحصيلي دانشجويان انصرافي خارج از كشور چگونه است؟

معافيت تحصيلي دانشجويان انصرافي خارج از كشور مانند ساير دانشجويان بوده و متقاضيان يد بر اساس قانون رفر كرده بتوانند از سنوات مجاز تحصيلي و تحصيل مجدد دانشگاه هاي مختلف بهره مند شوند. آن دسته از دانشجوياني كه دانشگاه هاي خارجي مشغول به تحصيل هستند پس از انصراف از تحصيل ميتوانند دانشگاه ديگر و همان مقطع مشغول به تحصيل شوند. اين افراد يد سنوات مجاز تحصيلي خود قرار داشته شند. غير اين صورت ادامه تحصيل آنان مجاز نخواهد بود و پس از زگشت به ايران مشكل مواجه خواهند شد. بر اساس قوانين معافيت تحصيلي دانشجويان انصرافي خارج از كشور، اين افراد ميتوانند همان مقطع تحصيل خود را ادامه داده و مك تحصيلي يافت كنند.

تحصيل مجدد دانشجويان انصرافي امكان پذير است؟

تحصيل مجدد دانشجويان انصرافي يكي از مزاياي مهمي است كه سال هاي گذشته از سوي سازمان نظام وظيفه به مشمولين ارائه شده است. كه بر اساس اين قوانين مشمولين ميتوانند رعايت قانون و مقررات معافيت هاي تحصيلي و ادامه تحصيل، پس از انصراف از دانشگاه، رشته اي ديگر مشغول به تحصيل شوند. مشموليني كه قصد تحصيل مجدد مقطعي كه انصراف داده ند را داشته و ميخواهند ادامه تحصيل دهند يد شرايط و ضوابط زير را رعايت كرده و سپس براي يافت عافيت مجدد تحصيلي اقدام كنند.

شرايط و ضوابط تحصيل مجدد دانشجويان انصرافي

 • مشمولين تنها يك ر قا خواهند بود پس از انصراف همان مقطع مشغول به تحصيل شوند. به طور مثال كساني كه مقطع ليسانس تصميم به انصراف از تحصيل ميگيرند ميتوانند تنها يك ر ديگر كنكور اين مقطع شركت كنند.
 • انصراف اين افراد يد سنوات مجاز تحصيلي همان مقطع صورت گرفته شد.
 • مشمول يد قبل از اتمام يك سال از انصراف تحصيلي، ر ديگر دانشگاه دوم مشغول به تحصيل شده شد.
 • مشمولين اگر ذ مقطع فوق ليسانس انصراف دهند نميتوانند براي تحصيل مجدد مقطع پايين تر اقدام كنند. امكان ادامه تحصيل همان مقطع براي دانشجويان امكان پذير است.
 • مشموليني كه قصد انصراف از تحصيل را دارند نيد مك معادل يافت كرده زيرا نميتوانند همان مقطع تحصيل مجدد انجام دهند.

مشمولين ميتوانند رعايت اين ضوابط براي تحصيل مجدد اقدام كنند. متقاضيان به اين نكته دقت داشته شند كه قوانين و مقررات سازمان نظام وظيفه عمومي كشور براي ادامه تحصيل مجدد به صورتي است كه لا ارائه شد. اما هر ساله اين قوانين تغييراتي نيز همراه خواهد بود. شما عزيزان ميتوانيد قبل از انصراف از تحصيل، اطلاعات كامل را مطالعه كرده و سپس اقدام به انصراف از تحصيل نماييد.

آيين نامه زگشت دانشجويان انصرافي چيست؟

آيين نامه زگشت دانشجويان انصرافي يكي از طرح هايي است كه سازمان نظام وظيفه همكاري وزارت علوم كشور آن را طراحي نمونده و فرصتي به دانشجويان داده ميشود پس از انصراف از تحصيل بتوانند براي ادامه تحصيل خود همان رشته و دانشگاه اقدام مجدد انجام دهند. بر اساس اين آيين نامه زگشت دانشجويان انصرافي شرايط خاص ممكن خواهد بود.

آن دسنه از دانشجوياني كه از ادامه تحصيل خود دانشگاه هاي مختلف انصراف داده اند ميتوانند پس از گذشت يك ماه به تحصيل خود ادامه داده و از انصراف پشيمان شوند. اما اگر اين فرصت بيش از يك ماه شود متقاضيان يد براي ادامه تحصيل مجدد همان دانشگاه به مركز كميسيون هاي موارد خاص مراجعه كرده و خواست خود را مبني بر زگشت به تحصيل ثبت كنند. البته اين آيين نامه تنها براي دانشجويان انصرافي قابل اجراست. آن دسته از افرادي كه از دانشگاه ها اخراج ميشوند نميتوانند براي ادامه تحصيل رشته ي خود زگردند. مشمولين و دانشجويان انصرافي يد نظر داشته شند كه بر اساس قانون براي زگشت به تحصيل مجدد نيد هيچ گونه سو سابقه و يا موارد اخلاقي دانشگاه داشته شند.

قوانين معافيت تحصيلي براي دانشجويان انصرافي چيست؟

قوانين معافيت تحصيلي براي دانشجويان انصرافي توسط سازمان نظام وظيفه عمومي كشور تهيه و تنظيم ميگردد. به همين سبب اين قوانين و مقررات بسيار دقيق بوده و دانشجويان انصرافي يد بر اساس همين مصوت رفر كرده مشكل مواجه نشوند. اولين مسئله اي كه داوطلن براي يافت معافيت هاي تحصيلي يد به آن دقت داشته شند مبحث غيبت سرزي ميشد. آن دسته از متقاضياني كه داراي غيبت غير موجه ميشند به هيچ عنوان نميتوانند از معافيت سرزي استفاده كنند.

قوانين معافيت تحصيلي براي دانشجويان انصرافي

 • بر اساس ماده ي ۳۴ از مجموعه قوانين معافيت تحصيلي سازمان نظام وظيفه، آن دسته از دانشجوياني كه از ادامه تحصيل دانشگاه ها انصراف داده يا ترك تحصيل ميكنند يد بر اساس قانون خود را براي گذراندن دوره ي خدمت ضرورت به سازمان نظام وظيفه عمومي ناجا معرفي كنند. مقامات مسئول بخش آموزش دانشگاهي نيز موظف هستند كه اين مسئله را از طريق سيستم به سازمان مربوطه اطلاع رساني كنند.
 • تبصره ي ۱ اين قانون معافيت به مشمولين كيد ميشود كه پس از ريخ انصراف از تحصيل خود تنها يك سال فرصت دارند بتوانند خود را به سازمان نظام وظيفه معرفي كرده و براي رفتن به خدمت سرزي اعزام شوند. البته اين قانون براي آن دسته از افرادي كه از دانشگاه ها اخراج شده و يا ترك تحصيل كردند نيز قابل اجراست.
 • بر اساس تبصره ي ۳ قانون ۳۴ معافيت هاي تحصيلي، آن دسته از افراادي كه خود را طي اين يك سال معرفي نكرده اند براي ر اول توبيخ شده و پرونده ي خدمت آنان صبت خواهد شد. اما آن دسته از افرادي كه اجراي اين قانون تخلف كنند علاوه بر توبيخ آنان، يك ماه انفصال از خدمت بهشان تعلق خواهد گرفت. هم چنين افرادي كه براي ر سوم و بيشتر نيز متخلف شند به دو ماه انفصال از خدمت و يا بيشتر محكوم خواهند شد.

چگونگي يافت معافيت هاي تحصيلي دانشجويان انصرافي

چگونگي يافت معافيت هاي تحصيلي دانشجويان انصرافي چيست و چه زماني اين دانشجويان ميتوانند براي انصراف اقدام كنند؟ يد بگوييم كه مسئله ي معافيت تحصيلي متقاضيان انصرافي و چگونگي يافت معافيت هاي تحصيلي دانشجويان انصرافي كمي پيچيده است. زيرا اين افراد پس از ورود به دانشگاه از سازمان نظام وظيفه عمومي ناجا معافيت تحصيلي خدمت وظيفه يافت كرده اند. سپس بين راه پشيمان شده و از تحصيل خود منصرف ميشوند. قاعد شرايط براي اين افراد سخت تر از سايرين خواهد بود.

اين افراد اگر سنوات مجاز خود بسر ببرند. ميتوانند همان يكسال فاصله اعزام به خدمت مجددا براي يافت معافيت تحصيلي اقدام كنند. اما يد نظر داشته شيد كه يافت معافيت اعمال شروطي اجرا خواهد شد. كه مهم ترين آن اين است كه مشمول مقاطعي كه قبلا تحصيل كرده است نميتواند ادامه تحصيل دهد.

مشاوره معافيت تحصيلي براي دانشجويان انصرافي

مشاوره معافيت تحصيلي براي دانشجويان انصرافي و ساير مشاوره هاي مختلف نظام وظيفه اطلاعات مورد نياز متقاضيان را اختيارشان خواهد گذاشت. توجه داشته شيد كه امروزه به دليل شناخت ناكافي ره ي برخي رشته ها، جوانان پس از شروع تحصيل قصد تغيير رشته يا انصراف از دانشگاه را خواهند داشت. پس اين مشاوره معافيت تحصيلي براي دانشجويان انصرافي فرصتي است كه اين جوانان اين مسير آگاهي هاي لازم را كسب كرده مشكل مواجه نشوند. شما ميتوانيد براي اطلاعات و يافت مشاوره مركز مشاوره آويژه تماس شيد.

سوالات متداول

دانشجوي انصرافي به چه كسي گفته ميشود؟

دانشجويان انصرافي كساني هستند كه طول تحصيل دانشگاه س خود را رها ميكنند. اين افراد پس از رها كردن و انصراف از تحصيل يد براي رفتن به خدمت سرزي خود اقدام كنند.

سنوات مجاز براي دانشجويان انصرافي چق خواهد بود؟

مشمولين انصرافي از دانشگاه ها يك سال پس از انصرافشان سنوات مجاز بوده و پس از آن وارد غيبت خواهند شد.

سنوات مجاز تحصيلي براي مشمولين مقطع فوق ديپلم چق است؟

آن دسته از افرادي كه مقطع فوق ديپلم حال تحصيل هستند ميتوانند ۲ سال و ۶ ماه از سنوات مجاز استفاده كرده و پس از آن نيز موافقت سازمان نظام وظيفه از سنوات ارفاقي بهره مند شوند.

مشموليني كه مقطع فوق ليسانس انصراف داده ميتوانند مقطع ليسانس مجدد مشغول به تحصيل شوند؟

انصراف از تحصيل و ادامه تحصيل براي آن دسته از افرادي است كه ميخواهند همان مقطع انصرافي ادامه تحصيل دهند. تحصيل كردن مقطع پايين تر براي دانشجويان انصرافي امكان پذير نميشد.

متقاضياني كه از تحصيل انصراف ميدهند چه زماني ميتوانند براي تحصيل مجدد اقدام كنند؟

اين افراد تنها قا خواهند بود كه يك سال پس از انصراف دانشگاه و رشته اي ديگر مشغول به تحصيل شوند. غير اين صورت ادامه تحصيل آنان قانوني نخواهد بود.

خدمات تلفني و آنلاين مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه

هدف مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات خدمت سرزي و افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه خدمات متنوعي را زمينه مشاوره معافيت تحصيلي به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد.

شرايط يافت معافيت تحصيلي دانشجويان انصرافي چيست؟

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ساعت: ۰۶:۱۹:۵۷ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

شرايط معافيت سه برادري

5 / 5 ( 1 vote )

معافيت سه براي جزء خوش شانسي هاي فرزندان ته طغاري خانواده است .

اين نوع معافيت براان بزرگ تري كه به سرزي رفته اند جوراين برا كوچك را مي كشند و نوبت به او كه مي رسد خبري از سرزي نيست و معافيت سه براي پشت خانه نشسته است .

سوال متداول اين روز ها اين است كه علاوه بر معافيت هاي پزشكي كفالت يا فرزند ايثارگري ، از چه راه ديگري مي توانيم به معافيت دست پيدا كنيم ؟ يكي از اين راه ها معافيت سه براي است كه ادامه به توضيح بيشتر راجع به آن مي پردازيم .

معافيت سه براي شامل افرادي مي شود كه سه برا بزرگ ترشان پيش از او دو سال خدمت سرزي را گذارنده اند و داراي كارت پايان خدمت هستند ، اين صورت برا چهارم از رفتن به خدمت سرزي معاف مي شود . فرض كنيد فرزندان اول ، دوم و سوم از يك خانواده به ترتيب خدمت سرزي را گذرانده شند و خانواده به دنل عازم كردن برا چهارم به سرزي شد كه به طور اتفاقي متوجه شوند طبق قوانين جديد برا چهارم از خدمت سرزي معاف مي شود . ست است وضع اين قانون دليلي محكم تر از خشنودي اين خانواده ها داشته اما قطعا ميزان رضايت خانواده ها ازاين قانون وصف نشدني است .

معافيت سه براي چيست؟

معافيت سه براي واقع زماني به تصويب رسيد كه آن سال ها مشمولان خدمت سرزي خيلي زياد بودند و بيش از نياز كشور تلقي مي شدند نتيجه براي كنترل اين هرج و مرج تصميم به تصويب قانون معافيت سه براي گرفتند . حقيقت اين قانون يك راه ميان بر براي كنترل جمعيت زياد سرزان بود و اين ايده به خانواده هايي كه حداقل سه فرزندشان را به سرزي فرسده بودند و دو سال دوري از آنها را تحمل كرده بودند يك فرصت مناسب بخشيد . البته يد توجه كنيد كه اين قانون زماني حال اجرا است كه همچنان مشمولان خيل عظيمي شند غير اين صورت و صورت نياز دوره به سرزان بيشتر اين قانون از بين خواهد رفت نياز كشور به سرزان ارگان هاي مختلف از بين برود.

شرايط اخذ معافيت سه براي داراي جزئيات زيادي است كه براي اطلاع كامل از آن و آگاهي از زه ترين اخر و تغييرات قوانين يد هميشه افراد متخصص و كارداني ارتط شيد . اين مسير مي توانيد متخصصان مركز مشاوره و روانشناسي آويژه تماس حاصل فرمائيد از جزئيات به طور كامل آگاه شيد و راه ست را انتخاب نماييد .

شرايط معافيت سه براي

شرايط معافيت سه براي هر سال دستخوش تغييراتي مي شود اما كليت آن بدون تغيير بوده است البته گفته مي شود اين قانون از سال ۹۱ برداشته شده است و كسي ديگر داشتن شرايط معافيت سه براي نمي تواند معاف شود . اما نكته اين جا است كه بسياري از افراد داشتن شرايط معافيت ايثارگري نيز منتظر نتيجه قطعي معافيت سه براي هستند صورت امكان ابتدا از آن استفاده كنند .

يكي از نكات مهم براي شرايط اخذ معافيت سرزي اين است كه سه برا بزرگ تر حتما داراي كارت پايان خدمت شند . غير اين صورت شامل يكسري شرايط خاص مي شوند كه به شرح زير مي شد :

صورتي كه ديگر فرزند نيروهاي مسلح مشغول به كار شد و به عنوان كاركن آن جا شناخته شود و حداقل دو سال از مدت اشتغالش گذشته شد مي توانند از آن به عنوان كارت پايان خدمت استفاده كنند و براي معافيت سه براي اقدام كنند و نيازي به كارت پايان خدمت نيست . نكته بعدي زماني است كه يكي از برا ها عضو پيماني نيرو هاي مسلح شد و حداقل نيمي از قرارداد پيماني اش را گذرانده شد . اين صورت تكميل مدارك و ثابت كردن اين شرايط ميتوان براي معافيت اقدام نمود .

از ديگر شرايط معافيت سه براي اين است كه اگر يكي از برا ها جزء زنشستگان ارگان هاي نظامي و يا نيرو هاي مسلح شد نتيجه برا چهارم مي تواند براي يافت معافيت سه براي اقدام نمايد . همچنين از ديگر قوانين اخذ معافيت سه براي حالي است كه يكي از براان سرزي خود را تحت عنوان هيئت علمي دانشگاه به پايان رسانده شد اين صورت هيچگونه مانعي براي اقدام به اخذ معافيت سه براي براي برا چهارم وجود ندارد .

قانون معافيت سه براي

قانون معافيت سه براي همچون قرعه شانسي است كه طي اين سال ها به برخي افراد داده شده است اما اينكه اين قانون چه سالي همچنان پا برجاست را هيچكس نمي داند و فقط يد اميدوار بود كه اين قانون فعلا برداشته نشود . لازم است بدانيد ظاهرا قانون معافيت سه براي بعد از گذشت چند سال از بين رفته است زيرا تعداد لاي مشمولان ديگر به شكل قبل نيست و به حالت عادي زگشته است نتيجه سال هاي اخير صحبتي رابطه معافيت سه براي نشده است و ظاهرا طي اين سال ها كسي موفق به اخذ معافيت از طريق قانون سه براي نشده است .

فراموش نكنيد كه قانون معافيت سه براي بند هاي زيادي دارد كه آگاهي از همه ي آن ها تمام جزئيات قطعا براي افراد معمولي دشوار است نتيجه مشورت گرفتن از مراكز مشاوره مي توان از راه هاي ست استفاده كرد و به راحتي به نتيجه مورد نظر دست يافت . مركز مشاوره آويژه براي خدمات رساني به شما عزيزان طي اين مسير همواره آماده است .

شرايط قانون معافيت سه براي

شرايط قانون معافيت سه براي كه گوشه چشمي به خانواده هاي پر جمعيت داشته است يكي از راحت ترين راه هاي معافيت سرزي است كه براي يافت آن نياز به تلاش خاصي نيست . البته بهتر است يادآوري كنيم سال هايي كه اين قانون حال اجرا بود نيز افرادي كه معاف شدند براي يافت كارت پايان خدمت خود به زحمت زيادي افدند زيرا به دليل تعداد لاي مشمولان ، صدور كارت هاي پايان خدمت مادام به تعويق انداخته مي شد و سازمان نظام وظيفه براي صدور اين حجم از كارت هاي پايان خدمت به مشكل برخورده بود اما نهايت پس از صدور كارت ها ، فروردين ماه سال ۹۱ شرايط قانون معافيت سه براي لغو شد .

اينكه ميزان ماندگاري لغو اين قانون ممكن است چه زماني ادامه پيدا كند را كسي نمي داند لذا يد هميشه به آينده اميد شيم و نسبت به اخر جديد دانسته هايمان را بروز كنيم صورت وضع قانون جديد فورا اقدام كنيم .

اخذ معافيت سه براي

اخذ معافيت سه براي كه حال حاضر لغو شده محسوب مي شود راه حل مناسبي براي افرادي بود كه هيچ يك از ديگر شرايط هاي معافيت سرزي را نداشتند و اين استثنا به معافيت دست پيدا مي كردند ، اين حالي است كه اين روز ها افراد زيادي انتظار اجراي دوره اين نوع از معافيت به سر مي برند و همچنان اميدوار هستند . اخذ معافيت سه براي موجب شد بسياري از افراد طي آن سال ها به معافيت دست پيدا كنند لذا تعداد معافيت آن سال ها لا رفت و حدود ۲۰۰هزار نفر شامل اين نوع از معافيت شدند . بهتر است يادآور شويم كه ايران همواره جز كشور هايي است كه تعداد بسيار لايي از جمعيتش را جوانان تشكيل مي دهند نتيجه ممكن است اين آمار لا سال هاي آينده دوره موجب وضع قوانيني از اين دست شود .

به هر حال اين روز ها دغدغه بسياري از پسران جوان دو سال خدمت سرزي است و فكر مي كنند زمان زيادي از مسير پيشرفتشان را به واسطه اين دو سال از دست مي دهند نتيجه تمام تلاششان را به پيدا كردن راهي براي معافيت خدمت سرزي مي كنند . اين راه براي بعضي هموار مي شد و به نتيجه مي رسد و گاهي به بن بستي مي رسد كه انتهايش تنها خدمت سرزي است .

خدمات تلفني و آنلاين مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه

هدف مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات خدمت سرزي و افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه خدمات متنوعي را زمينه تمديد معافيت تحصيلي دانش آموزان به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد.

شرايط معافيت سه براي

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۴۵:۳۴ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

صدور و تمديد معافيت تحصيلي دانشجويان/شرايط و مدارك لازم

5 / 5 ( 1 vote )

تمديد معافيت تحصيلي چيست؟ چند سال براي فارغ التحصيلي مقطع كارداني ٬ كارشناسي ٬ ارشد و دكتري فرصت داريد؟ اگر اين زمان تحصيل شما به اتمام نرسد چه مي شود؟ دانشجويان جديدالورود قبل از ثبت نام دانشگاه براي معافيت تحصيلي چه يد بكنند؟ ادامه بخوانيد .

معافيت تحصيلي چيست؟

تمديد معافيت تحصيلي يكي از موضوعات خيلي مهم براي دانش آموزان و دانشجويان مرد مي شد. اگر بخواهيم تعريفي از معافيت هاي تحصيلي بياوريم يد به اين اشاره كنيم كه تمامي افراد هنگامي كه سن آن ها به سن قانوني ۱۸ سال تمام مي رسد ، از نخستين ماه تولد آن ها مشمول قانون وظيفه عمومي مي شوند . اگر دانش آموز رشته هاي مختلف پيش دانشگاهي حال تحصيل شد سن ۲۴ سال و اگر دانش آموز رشته هاي كارداني و فني حرفه اي شد حداكثر سن ۲۲ سالگي مي تواند به تحصيل ادامه داده و به تحصيل مشغول شد. گفتني است بعد از گذشت از اين سن وارد دوره مشموليت سرزي شده و براي فرد غيبت سرزي رد مي شود.

آخرين اخر معافيت هاي تحصيلي ، كه توسط مراجع رسمي و سازمان نظام وظيفه عمومي منتشر شده است ، حاوي اطلاعات مهمي است كه دانستن آن براي همه ي مشمولان الزامي است . چرا كه يكي از مهم ترين راه هاي به تعويق انداختن زمان اعزام به خدمت سرزي ، استفاده از معافيت هاي تحصيلي است .

معاون مشمولان و امور معافيت‌هاي سازمان وظيفه عمومي ناجا مورد روند يافت معافيت دانشجويان مشمول و مدت اين معافيت‌ براي مقاطع تحصيلي مختلف توضيحاتي را ارائه داد.

شما عزيزان مي توانيد براي اطلاع از جزئيات اين اخر ، انتهاي مطلب همراه ما شيد !

چه كساني شامل معافيت تحصيلي مي شوند؟

كليه افراد زير زماني كه حال تحصيل شند و به تحصيلات خود مي پردازند مشمول تمديد معافيت خود براي ادامه تحصيل شده و از اعزام به خدمت سرزي معاف مي شوند :

 1. دانش آموز هاي مدارس كشور و مركز هاي آموزش عالي كشور كه فعاليت آن هاي زير نظر وزارت آموزش و پرورش است
 2. دانشجو هاي مقاطع كارشناسي ، كارشناسي ارشد ، دكتري و مقاطع لاتر دانشگاه هاي ملي (دولتي) و غير دولتي كه شامل دانشگاه هاي پيام نور ، دانشگاه هاي آزاد ، دانشگاه هاي پرديس ، دانشگاه هاي غير انتفاعي و . . . كه فعاليت كليه اين دانشگاه ها زير نظر وزارت علوم است.
 3. طلاب و طلبه هايي كه حوزه هاي علميه مشغول تحصيلات خود هستند.

صدور تمديد معافيت تحصيلي تمامي افرادي كه لا به آن ها اشاره شد كه تمديد معافيت تحصيلي ، تمديد معافيت تحصيلي كارشناسي ارشد ، تمديد معافيت هاي تحصيلي براي دانش آموزان و تمديد معافيت تحصيلي طلاب حوزه هاي علوم دين وابسته به ارائه گواهي اشتغال به تحصيل از آموزشگاه يا دانشگاه محل تحصيل بوده و يستي اشاره كنيم كه مدت زمان اين گواهي معافيت هاي تحصيلي يك سال پس از ريخ پايان تحصيلات هر مقطع مي شد .

فرايند اقدام براي تمديد معافيت تحصيلي

سرهنگ نجف حميدزاده كه يك برنامه راديويي سخن مي‌گفت، مورد معافيت افرادي كه قصد ورود به دانشگاه دارند اظهار كرد: پس از اينكه نيج اعلام شد، دانشجوياني كه پذيرفته شدند يد مراجعه به دانشگاهي كه از آن پذيرش گرفتند، فرم خواست معافيت را يافت كنند و به نزديكترين دفتر پليس +۱۰ يا دفاتر خدمات الكترونيك ناجا مراجعه كنند. اين دفاتر دوسن كاملا توجيه هستند و خواست معافيت مشمولان را سامانه ثبت مي‌كنند و مجوز اوليه به صورت اتوماتيك صا مي‌شود و سپس مي‌توانند براي تكميل ثبت‌نام به دانشگاه مراجعه كنند.

وي افزود: براي افرادي كه شرايط لازم را داشته شند مدت كمتر از يك ماه معافيت صا مي‌شود و اين معافيت موعد انقضا اعتر دارد.

معافيت تحصيلي دانشجويان

معاون مشمولان و امور معافيت‌هاي سازمان وظيفه عمومي ناجا اشاره به مدت زمان معافيت براي هر يك از مقاطع تحصيلي گفت: دانشجويان توجه داشته شند كه فرصت اوليه معافيت مقاطع مختلف مشخص است و دانشجويان يد اين مدت تحصيل خود را به پايان برسانند.

بر اساس آخرين اخر ، ميزان و مدت معافيت هر مقطع تحصيلي ، به اين شرح است :

 • براي دانش آموزان مقاطع متوسطه: سن ۲۰ سالگي تمام اين افراد سنوات مجاز تحصيلي قرار دارند.
 • براي دانشجويان مقطع كارداني تمام رشته هاي تحصيلي: مدت سنوات مجاز اين افراد دو سال و نيم مي شد.
 • براي دانشجويان كارشناسي ناپيوسته: مدت سه سال سنوات مجاز دانشجويان مقطع كارشناسي ناپيوسته مي شد.
 • براي دانشجويان كارشناسي پيوسته يا مقطع ليسانس: مدت معافيت براي اين افراد پنج سال تمام اعلام شده است.
 • دانشجويان محصل دز مقاطع كارشناسي ارشد پيوسته : اين افراد به مدت شش سال اجازه ي تحصيل اين مقطع را خواهند داشت.
 • دانشجويان فوق ليسانس يا همان مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته : اين دانشجويان به مدت سه سال معافيت به سر خواهند برد.
 • دانشجويان دكتري پزشكي پيوسته : هشت سال تمام مدت معافيت هاي سرزي تحصيلي يا همان مدت سنوات مجاز براي اين دانشجويان مي شد.
 • دانشجويان مقطع دكتراي تخصصي : مدت شش سال سنوات مجاز به دانشجويان مقظع دكتري تخصصي تعلق مي گيرد.آخرين اخر معافيت تحصيلي

يد توجه كنيد كه ابتداي هر مقطع ، نياز به ارائه خواست براي معافيت وجود دارد . بدين ترتيب يد مراحل يافت اين معافيت را طي كنيد. دانشجويان و متقاضيان گرامي يد نظر داشته شند كه استفاده از اين معافيت مستلزم گذراندن مراحل آن مي شد. پس قبل از هر چيز يد ره ي مراحل اقدام آن اطلاعات كسب كنيد. زيرا به دليل وجود سنوات مجاز براي مشمولين، اگر مراحل يافت معافيت هاي خدمت سرزي تحصيلي به ستي و موقع مناسب خود انجام نشود. دانشجويان وارد غيبت غير مجاز شده و به هيچ وجه نمي توانند از مزايايي اين معافيت ها استفاده كنند. پس قبل از هز اقدامي براي سرزي خدمت وظيفه ي جوانان، اولين قدم بدست آوردن اطلاعات است. سپس مراحل اقدام را گذرانده و معافيت هاي سرزي تحصيلي را يافت كنيد.

تمديد معافيت تحصيلي دانشجويان

تمديد معافيت تحصيلي دانشجويان به راحتي امكان پذير نخواهد بود. زيرا يد بر طبق قانون افراد رفر شود. اما سازمان نظام وظيفه ناجا همانطور كه لا نيز گفته شد براي هر مسئله اي، قوانين خاصي نظر گرفته است. به موجب اين قوانين، تمديد معافيت براي تحصيل دانشجويان شرايط خاص امكان پذير خواهد شد. مشمولين عزيز يد دقت داشته شند كه سنوات معافيت تحصيلي آن ها مقطع ها، متفاوت خواهد بود.

مثلا كساني كه مقطع كارداني س مي خوانند افرادي كه مقطع ارشد ادامه تحصيل مي دهند يك مدت مشخصي مي توانند از سنوات تحصيلي استفاده كرده و س خود را بخوانند. اين تمديد معافيت به شكل زير براي مقاطع مختلف نظر گرفته شده است. آن ها را دقت خوانده و به خاطر بسپاريد.

تمديد معافيت تحصيلي دانشجويان و سنوات مشخص شده معافيت تحصيلي مقاطع مختلف

 1. براي مقطع ديپلم و استفاده از معافيت تحصيلي سن ۲۰ سالگي به مشمول ارفاق خواهد شد.
 2. براي مقاطع كارداني مدت سنوات تحصيلي و تمديد معافيت آن ها دوسال و نيم امكان پذير است.
 3. مشمولين محصل مقاطع كارشناسي ناپيوسته مدت ۳ سال زمان دارند از معافيت تحصيلي استفاده كنند.
 4. استفاده از معافيت هاي تحصيلي براي دانشجويان كارشناسي ارشد ناپيوسته نيز به مدت ۳ سال مي شد.
 5. سنوات تحصيلي و تمديد مهلت معافيت تحصيلي براي دانشجويان مقطع كارشناسي يا ليسانس ۵ سال است.
 6. مشمولين دانشجو مقطع كارشناسي ارشد پيوسته مي توانند از ۶ سال سنوات معافيت تحصيلي بهره مند شوند.
 7. مهلت استفاده از سنوات تحصيلي براي مشمولين حال تحصيل مقطع دكتراي پزشكي پيوسته ۸ سال مي شد.
 8. سنوات معافيت تحصيلي براي دانشجويان دكتري تخصصي به مدت ۶ سال است.

خواست معافيت تحصيلي دانشجويان

خواست معافيت تحصيلي دانشجويان از چه طريق امكان پذير است؟ شايد اين سوال شما نيز شد. پس براي رسيدن به پاسخ اين سوال ادامه ي مقاله را نيز انتها بخوانيد. براي خواست معافيت تحصيلي شرايط و قوانين خاصي وجود دارد. زيرا دانشگاه ها قبل از ثبت نام دانشجويان پسر خود، يد از وضعيت خدمت وظيفه ي سرزي آن ها مطلع شوند. به همين منظور مشمولين يد براي خواست معافيت تحصيلي مراحل زير را طي كرده بدون دسر بتوانند دانشگاه ها ثبت نام كرده و به تحصبل خود ادامه دهند.

مراحل ثبت خواست معافيت تحصيلي دانشجويان

 1. دانشجويان يد به همراه گواهي پايان دوره ي مقطع قبلي خود به دانشگاه رفته و برگه معافيت تحصيلي خود را از دانشگاه يافت كنند.
 2. مشمول يد اين مرحله به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي مراجعه كرده و برگه معافيت خود را به همراه مدارك شناسايي تحويل دهد.
 3. ثبت خواست معافيت تحصيلي مشمول توسط دفاتر پليس + ۱۰ صورت خواهد گرفت.
 4. بررسي شرايط مشمول توسط سازمان نظام وظيفه عمومي ناجا.
 5. صدور مجوز ثبت نام دانشحو دانشگاه مورد نظر توسط دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي.

مراحل يافت معافيت هاي خدمت براي تحصيل دانشگاه هاي مختلف

 • اولين قدم بدست آوردن اطلاعات مي شد. كه به مشمولين كمك مي كند سريع تر معافيت خود را يافت كند.
 • دومين گام براي يافت اين نوع معافيت قبولي دانشگاه است. واقع جواناني كه دانشگاه هاي مختلف سراسري، آزاد، علمي كاربردي و غيره قبول شده اند. مي توانند براي گرفتن معافيت براي ادامه تحصيل اقدام كنند.
 • گام سوم مرحله اي است كه جوانان يد دانشگاه براي قبت نام حضور پيدا كنند. جواناني كه دانشگاه قبول مي شوند. يد روز ثبت نام مدارك لازم به دانشگاه بروند و مراحل ثبت نام را دقت انجام دهند.
 • مرحله ي چهار كه يكي از مراحل مهم است اين مي شد كه مشمول يد نامه ي معافيت از خدمت سرزي را از آموزش دانشگاه گرفته و براي مراحل ديگر از آن استفاده كند.
 • اين مرحله مشمول يد به يكي از دفاتر خدمات الكترونيكي انتظامي نزديك محل سكونت خود مراجعه كرده و نامه ي يافتي از دانشگاه را مدارك ديگر به اين مركز ارائه دهد.
 • سپس دفتر پليس + ۱۰ يا همان خدمات الكترونيك انتظامي مدارك مشمول را تحويل گرفته و خواست جوانان براي معافيت را سامانه ي نظام وظيفه ثبت مي كنند.
 • پس از ثبت خواست سازمان نظام وظيفه عمومي ناجا كشور مدارك مشمول را بررسي كرده و صورت نبود مشكل، معافيت موقت براي اين افراد صا خواهد شد.
 • مرجله ي آخر معافيت اين متقاضيان از طريق سيستم به دانشگاه مقصد ارسال خواهد شد.

واقع گرفتن نامه معافيت از دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل تحصيل ، به پليس + ۱۰ مراجعه كرده و خواست خود را ثبت مي كنيد . كار شما همين جا به اتمام مي رسد ، و نيازي به پيگيري وجود ندارد . سازمان نظام وظيفه ، نامه معافيت شما را ، خود به تنهايي به دانشگاه ارسال مي كند .

معافيت تحصيلي دانشجويان كارشناسي

معافيت تحصيلي دانشجويان كارشناسي صدور گواهي اشتغال به تحصيل آن ها توسط سازمان هاي مربوطه قابل ييد مي شد . واقع مدت اعتر معافيت تحصيلي دانشجويان دوره كارشناسي يك سال پس از صا شدن گواهي پايان دوره ي تحصيلات آن ها مي شد . مشموليني كه به سن مشموليت رسيده و هنوز جواب قطعي دانشگاه را يافت نكرده اند و مشخص نيست كه دانشگاه قبول شده اند يا نه . يد مراحل اعزام به خدمت خود را از طريق مراكز خدمات الكترونيكي انتظامي يا همان پليس + ۱۰ انجام دهند .

واقع اين نكته قابل اهميت است كه اگر مشمولين وارد غيبت شوند و منتظر جواب دانشگاه ها بمانند و براي اعزام به خدمت وظيفه اقدام نكنند . آن ها جزو مشمولين غايب به حساب مي آيند و ديگر نمي توانند از معافيت تحصيلي دانشجويان كارشناسي و مقاطع ديگر استفاده كنند . صورتي كه مشمولين قصد انصراف ، اخراج يا فراغت از تحصيل را دارند يك سال مهلت دارند خود را به سازمان نظام وظيفه ي عمومي معرفي كنند . بر اساس ماده ۳۳ قانون معافيت تحصيلي دانشجويان كارشناسي و مقاطع ديگر حداكثر معافيت تحصيلي مقاطع مختلف اين گونه خواهد بود . براي توضيحات بيشتر ما همراه شيد .

معافيت تحصيلي دانشجويان كارشناسي ارشد

معافيت تحصيلي دانشجويان كارشناسي ارشد همانطور كه لا نيز صحبت كرديم داراي مدت مشخصي مي شد . واقع معافيت تحصيلي دانشجويان كارشناسي ارشد براي آن دسته از دانشجوياني كه مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته حال تحصيل مي شند به مدت ۳ سال است . اما از طرف ديگرمعافيت تحصيلي دانشجويان كارشناسي ارشد براي محصلين مقطع كارشناسي ارشد پيوسته ۶ سال است . از طرف ديگر آن دسته از دانشجوياني كه مقاطع مختلف تحصيلي مشغول به ادامه تحصيل هستند و سنوات مشخص فارغ التحصيل نمي شوند تصويب كميسيون مربوطه موارد اضطراري و خاص مي توانند از سنوات ارفاقي يك ساله استفاده كنند .

مدارك لازم براي معافيت تحصيلي دانشجويان

مدارك لازم براي معافيت تحصيلي دانشجويان مي توانند به آن ها كمك كند بتوانند به راحتي معافيت تحصيلي خود را گرفته و مشغول به تحصيل شوند . ما اينجا سعي داريم اين مدارك لازم براي معافيت تحصيلي دانشجويان و فرآيند اقدام براي گرفتن معافيت موقت دانشجويي را براي شما عزيزان مفصلا شرح دهيم . ما همراه شيد .

اولين قدم براي گرفتن برگ معافيت تحصيلي ببراي دانشجويان مراجعه دانشجويان به بخش مربوطه قسمت آموزش دانشگاه مي شد . دانشجويان مراجعه به قسمت آموزش و رائه ي آخرين گواهي فراغت از تحصيل مقطع قبلي خود ، برگ خواست معافيت تحصيلي دانشجويان را مهر دانشگاه يافت مي كنند . بخش دوم دانشجويان يد برگ معافيت تحصيلي يافت شده از سوي دانشگاه را به همراه اصل شناسنامه و كارت ملي ، يك قطعه عكس ۳*۴ سياه و سفيد و اصل گواهي فراغت از تحصيل مقطع قبلي خود را به دفاتر الكترونيك انتظامي يا همان پليس + ۱۰ تحويل داده و خواست معافيت تحصيلي خود را از طريق اين دفاتر ثبت كنند .

مرحله آخر مراكز خدمات الكترونيك انتظامي مجوز ثبت نام دانشگاه را براي مشمولين صا كرده و به آن ها ارائه مي دهد . پس از بررسي مدارك از سوي سازمان نظام وظيفه معافيت تحصيلي دانشجو از سوي سازمان نظام وظيفه ناجا صا شده و به دانشگاه ارسال مي گردد .

تمديد معافيت تحصيلي كارشناسي ارشد

كليه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد براي تمديد معافيت تحصيلي كارشناسي ارشد يستي توجه كنند كه مبحث معافيت تحصيلي بحث مهمي بوده و براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر تمديد معافيت تحصيلي كارشناسي ارشد ۳ سال و براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد پيوسته حداكثر تمديد معافيت تحصيلي كارشناسي ارشد ۶ سال مي شد.

اگر دانشجويان زه مشخص شده نتوانند تحصيل خود را به پايان برسانند مشمول قانون سنوات تحصيلي شده و اين مورد يستي توسط كميسيون موارد خاص دانشگاه مربوط بررسي و صورت ييد مدت زمان مشخصي به دوره تحصيلي فرد اضافه مي شود بتواند بدون غيبت سرزي به تحصيل بپردازد . خصوص دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سقف قابل افزايش توسط كميسيون موارد خاص دانشگاه مربوطه ۱ نيمسال مي شد كه صورت تصويب اين كميسيون دانشجو حداكثر به مدت ۱ سال مي تواند از سنوات ارفاقي استفاده بنمايد. براي دانشجويان كارشناسي ارشد پيوسته نيز سقف قابل افزايش توسط كميسيون موارد خاص دانشگاه مربوطه ۲ نيمسال تحصيلي مي شد.

تمديد معافيت تحصيلي كارشناسي و ساير مقاطع

براي تمديد معافيت هاي مربوط به ادامه تحصيل سازمان نظام وظيفه عمومي ناجا قوانيني به دانشگاه ها ابلاغ كرده است. كه بر اساس آن مشمولين خدمت وظيفه مي توانند از معافيت و سنوات ارفاقي بهره ببرند. براي هر دوره اين ميزان سنوات متفاوت اعلام شده است. ما اينجا براي ساير مقاطع نيز حداكثر سال مجاز براي تحصيل و سقف قابل افزايش توسط كميسيون موارد خاص دانشگاه را براي شما عزيزان آورده ايم توجه به شرايط و مقطع تحصيلي شما بتوانيد خصوص اين مورد تصميم گيري كنيد. پس نظر داشته شيد كه تصميم شما يد بر اساس شرايط اعلام شده از سوي نظام وظيفه صورت بگيرد. غير اين صورت مشكل مواجه خواهيد شد.

رديفمقطع تحصيليحداكثر سال مجاز براي تحصيلسقف قابل افزايش توسط كميسيون موارد خاص دانشگاه
۱دوره ي ۲ ساله ي كارداني۲٫۵۱ نيمسال
۲دوره ي ۲ ساله كارشناسي ناپيوسته۳۱ نيمسال
۳دوره ي ۲ ساله كارشناسي ارشد ناپيوسته۳۱ نيمسال
۴دوره ي ۴ ساله ي كارشناسي پيوسته۵۲ نيمسال
۵دوره ي ۵ ساله ي كارشناسي ارشد پيوسته۶۲ نيمسال
۶دوره ي ۷ ساله ي دكتري پزشكي پيوسته۸۲ نيمسال
۷دوره ي ۵ ساله ي دكتري تخصصي ناپيوسته۶۲ نيمسال

توصيه ما به شما عزيزان و محترمان اين است كه مشاوره تلفني آويژه ارتط و تماس شيد خصوص مشاوره معافيت سرزي و مشاوره معافيت هاي تحصيلي توجه به تجربه عظيمي كه اين خصوص طي سال ها كسب كرده ايم به شما عزيزان كمك بزرگي خصوص اين مورد كرده شيم پس ما ارتط شيد .

تمديد معافيت تحصيلي دانشجويان انصرافي

يد به اطلاع آن دسته از عزيزاني كه دانشجو و مشمول انصرافي محسوب مي شوند برسانيم سازمان نظام وظيفه ناجا تمديد معافيت تحصيلي دانشجويان انصرافي شروط مهمي را عنوان كرده است كه اين شرايط عرت هستند از :

 • ۱- كميسيون موارد خاص اسن يا دانشگاه محل تحصيل آنان اعاده تحصيل آنها موافقت نموده شد .
 • ۲- اين متقاضيان و واقع داوطلن انصرافي از تحصيل دانشگاه ها نيايد به خدمت دوره ضرورت اعزام شده شند .(يعني مشغول به انجام خدمت سرزي نشد ).
 • ۳- عدم قرار گرفتن سنوات ارفاقي به عرتي سنوات اوليه انصراف ، اخراج ، ترك تحصيل شده شند .
 • ۴- نيد بيش از يكسال از ريخ انصراف، اخراج و ترك تحصيل اين افراد گذشته شد. غير اينصورت نمي توانند براي انصراف اقدام كنند.
 • ۵- امكان فراغت از تحصيل سنوات مجاز تحصيلي وجود داشته شد.

كليه مشمولان تمديد معافيت تحصيلي دانشجويان انصرافي يستي اين شرايط را بررسي كنند. زيرا همانطور كه مي دانيد نظام وظيفه هر ساله تغييراتي قوانين و شرايط مشمولين معافيت هاي گوناگون نظر خواهد گرفت. پس كساني كه مي خواهند از معافيت هاي سرزي براي ادامه تحصيل استفاده كنند آخرين اخر اين سازمان را مطالعه كنند. يد جهت كسب اطلاعات بيشتر و راهنمايي و مشاوره معافيت سرزي و مشاوره معافيت هاي تحصيلي مشاوره تلفني آويژه تماس شيد بهترين راه ممكن را برگزينيد.

تمديد معافيت تحصيلي دانش آموزان

هر دانش آموز پسر بعد از ورود به سن ۱۹ سالگي همان طور كه لا اشاره كرديم ۱۸ سال وي تمام شده شد اگر به صورت حضوري و متوالي و پيوسته حال تحصيل شد به وي دانش آموز مشمول گفته مي شود. واقع سن مشموليت دقيقا سني است كه جوانان دوره ي متوسطه تحصيلات خود را به پايان رسانده و قصد دارند به خدمت سرزي بروند. ميدانيد كه سن جواناني و پايان تحصيلات يكي از سال هاي مهم براي جوانان است. زيرا از طرفي صد زيادي از جوانان بعد از يافت ديپلم قصد دارند كه براي بدست آوردن پول و انجام فعاليت و حرفه اي خاص شغلي برگزينند. از طرف ديگر جواناني نيز هستند كه علاقمند به ادامه تحصيل دانشگاه هاي مختلف هستند. به همين منظور راه حل هايي براي اين جوانان نظر گرفته شده است. كه از طريق آن ها ميتوانند به دانشگاه رفته و رشته هاي مورد علاقه ي خود ادامه تحصيل دهند.

شرايط تمديد معافيت تحصيلي دانش آموزان

اگر بخواهيم به صورت كامل به نحوه تمديد معافيت تحصيلي دانش آموزان بپردازيم به صورت مرحله اي و كامل يد به موارد ذيل اشاره بنماييم :

 • يستي دانش آموز پس از ورود به اولين ماه ۱۹ سالگي وي به مراكز خدمات الكترونيك نيروي انتظامي (مراكز پليس ۱۰+) نزديك محل سكونت خود مراجعه بنمايد و آن مركز خواست معافيت سرزي تحصيلي خود را اعلام و به ثبت برساند.
 • براي تمامي دانش آموزان محترم سقف سنوات تحصيلي و مقطع آن ها معافيت هاي خدمت سرزي تحصيلي صا مي شود كه اين نوع معافيت ۲۰ سالگي تمام مي شد.
 • دانش آموز يستي خواست معافيت هاي خدمت تحصيلي خود را به واحد آموزشي كه نظر دارد آن جا ادامه تحصيل دهد تحويل بدهد.

حال اگر مشمول بخواهد انتقالي بگيرد و به واحد آموزشي ديگري منتقل به شود يستي كار هاي زير را انجام دهد :

 • يد واحد آموزشي كه فرد ميخواهد به آن واحد آموزشي انتقالي بگيرد خواست ثبت انتقال معافيت مربوط به تحصيل خود را به مركز خدمات الكترونيك انتظامي (مركز هاي پليس +۱۰) ارائه كند.
 • حال معافيت هاي جديد تحصيلي براي مشمول صا شده كه مشمول يستي آن را به واحد آموزشي مورد نظر تحويل بدهد.

صورتي كه مشمول فارغ التحصيل شود يا ترك تحصيل كند يا اخراج شود يا از تحصيل انصراف دهد يستي كارهاي زير را انجام داده وارد غيبت غير مجاز سرزي نشود. اين شرايط به شرح زير مي شد.

 • يد فرم آخرين وضعيت مشمولان را مشمول تكميل كرده و به يكي از مراكز خدمات الكترونيك انتظامي (پليس +۱۰) تحويل بدهد.

تمديد معافيت تحصيلي براي دانشجويان خارج از كشور

دانشجويان ايراني كه خارج از كشور اقامت مي كنند يد توجه داشته شند فقط اگر هنگام ورود به سن مشموليت مدارس ايراني كه آن كشور وجود دارند يا مدارس كشور مذكور كه مورد ييد وزارت آموزش و پرورش هستند مشغول تحصيل شند يد حداكثر ظرف مدت ۶ ماه پس از ورود به سني كه فرد مشمول به حساب مي آيد ، يد به يكي از نمايندگي هاي دولت جمهوري اسلامي ايران مراجعه كرده و نسبت به تمديد معافيت تحصيلي براي دانشجويان خارج از كشور اقدام بنمايند. يد خاطر نشان كنيم كه ۲۰ سالگي مجاز به تحصيل مقطع متوسطه مشمول مي شد. اما آيا همه ي جوانان ميتوانند براي تمديد اين نوع معافيت اقدام كنند؟ چه راه هايي وجود دارد جوانان از طريق آن بتوانند خارج از كشور تحصيل كنند؟ براي رسيدن به پاسخ اين سوالات ما همراه شيد.

معافيت تحصيلي براي دانشجويان خارج از كشور

دانشجويان ايراني كه خارج از كشور اقامت مي كنند دست داشتن تمديد معافيت تحصيلي براي دانشجويان خارج از كشور از مقطع متوسطه فارغ التحصيل شده اند صورتي كه يكي از دانشگاه هاي مورد ييد وزارت علوم پذيرفته شوند شرط اينكه بيشتر از يك سال از فارغ التحصيلي آن ها نگذشته شد مي توانند مراجعه به يكي از نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران كشور مذكور نسبت به اخذ معافيت خود اقدام كنند. شرايط براي اين نوع دانشجويان اينگونه است. اما يد دقت داشته شيد كه سازمان نظام وظيفه عمومي ناجا هز ساله قوانين تصويب شده را تغيير ميدهد. به همين منظور دانشجويان محصل دانشگاه هاي خارج از كشور يد براي تمديد معافيت خود از آخرين اطلاعيه ها و اخرهاي سازمان نظام وظيفه مطلع شوند. زيرا ممكن است مشكل مواجه شده و توانند براي تمديد معافيت خود اقدام كنند.

هم چنين يد دقت داشته شيد كه براي يافت اين نوع معافيت و انجام مراحل تمديد به مداركي نياز داريد كه آن ها را يد سريع تر آماده كرده و به بخش مربوطه تحويل دهيد. دانشجويان يد دقت داشته شند كه براي تمديد اين نوع معافيت علاوه بر مدارك مورد نياز، شرايطي نيز وجود دارد كه يد به آن ها نيز دقت شود. زيرا كساني كه از اين شرايط برخوردار نشند نميتوانند از اين معافيت ها استفاده كنند . شرايط يافت سنوات ارفاقي براي معافيت هاي خدمت سرزي تحصيلي دانشجويان يد قوانين نظام وظيفه عمومي ناجا را دقت مطالعه كنند. ما ادامه اين شرايط را براي شما مفصل توضيح داده ايم . براي هر گونه راهنمايي و سوال و هم چنين كسب اطلاعات بيشتر نيز ميتوانيد مركز مشاوره آويژه تماس شيد. مشاورين ما اين مركز همه ي ساعات روز پاسخگوي شما خواهند بود.

شرايط تمديد معافيت تحصيلي

وي مورد اينكه صورتي كه دانشجويان اين مدت تحصيلات خود را به پايان نرسانند چه اتفاقي رخ خواهد داد اظهار كرد: اگر دانشجويان از اين زمان به نحو احسن استفاده نكنند و به موقع فارغ التحصيل نشوند، يكسال سنوات ارفاغي خواهند داشت كه اين مدت يد فارغ‌التحصيل شوند. غير اين صورت وارد مهلت معرفي مي‌شوند كه اين شرايط برابر ماده ۱۳ آيين‌نامه اجرايي ادامه تحصيل آنها ممنوع خواهد بود. اگر دانشجويان صرفت معرفي فارغ‌التحصيل نشوند وارد غيبت مي‌شوند.

اما مشموليني كه پس از سن ۱۸ سالگي ، فارغ التحصيل يا اخراج شده ، يا از تحصيل انصراف مي دهند ، از ريخ فارغ التحصيلي يا انصراف يا اخراج ، يك سال فرصت دارند كه براي خدمت سرزي خود تعيين تكليف كنند . البته لازم به ذكر است كه افراد لاي ۱۸ سال ، فقط انتهاي سن ۲۰ سالگي ، امكان برخورداري از معافيت ها براي ادامه تحصيل براي گرفتن مك ديپلم يا پيش دانشگاهي را دارند . و پس از اين سن ، به خدمت سرزي اعزام مي شوند .

نكات تكميلي تمديد معافيت تحصيلي

همانطور كه قبلا اشاره كرديم ، دانشجويان مشغول به تحصيل موسسات آموزش عالي مورد ييد وزارت علوم ، مي توانند به ميزان مدت هاي ياد شده ، از معافيت هاي تحصيلي استفاده كنند . اما اين خصوص ، توجه به چند نكته ضروري است :

 • دانشجويان ، حداكثر يك سال پس از ريخ فارغ التحصيلي ، انصراف يا اخراج ، يد خود را جهت اعزام به خدمت ، به سازمان نظام وظيفه عمومي معرفي كنند.خ
 • مواقع ضروري ، دانشجويان مي توانند يك سال ، به مدت زمان معافيت خود اضافه كنند .
 • مشمولين خدمت سرزي يد براي يافت معافيت هاي مربوط به تحصيل خود سنوات مجاز اقدام كرده بتوانند از آن معافيت ها بهره مند شوند.
 • معافيت دانشجويان انصرافي ، فقط يك ر طول مدت تحصيل قابل تمديد است .
 • مشموليني كه ريخ اعزام به سرزي هنوز تكليف دانشگاه و قبولي شان مشخص نشده شد. نمي توانند خدمت سرزي وظيقه خود را به تعويق بيندازند. اين افراد يد موعد مقرر براي سرزي اقدام كنند.
 • سرزاني كه به خدمت اعزام شده و دانشگاه هاي مختلف پذيرش ميگيرند. ميتوانند اجازه ي پادگان مربوطه از خدمت سرزي ترخيص شده و براي مراحل ثبت نام دانشگاه حاضر شوند.
 • مشمولين مشغول به خدمت سرزي براي ادامه ي تحصيل از دوره ي خدمت ضرورت ايست خدمت خورده و به دانشگاه معرفي مي شوند.
 • سرزان مشغول به خدمت ، صورت قبولي دانشگاه ، مي توانند از معافيت هاي تحصيلي استفاده كنند .
 • استفاده از ايست خدمت ، براي تحصيل دوره كارداني مجاز نيست .
 • ميزان مرخصي هاي تحصيلي ، شمار سنوات مجاز تحصيل قرار مي گيرد .
 • دانشجوياني كه سنوات ارفاقي فارغ التحصيل مي شوند ، مي توانند از مهلت يك ساله استفاده كنند .

بدين ترتيب ، ميتوان گفت كه گرفتن معافيت هاي سرزي تحصيلي ، يكي از ساده ترين راه هاي معافيت موقت است . و شما مي توانيد سال هاي زيادي را استفاده از اين معافيت ، خدمت نظام وظيفه عمومي را به تعويق بيندازيد . اگرچه اين كار مي تواند براي مدتي تداوم داشته شد. يعني پس از پايان تحصيلات و گذراندن دوره ي سنوات مجاز مشمولين يد براي اعزام به خدمت دوره ي ضرورت خود اقدام كنند. اما اين مشمولين تحصيل كرده فرصت دارند كه از ساير امكانات و تسهيلات سازمان نظام وظيفه عمومي ناجا استفاده كنند. اين امكانات شامل موارد زير مي شد.

كسري هاي خدمت سرزي وظيفه:

يكي از مزايايي مهمي است كه اختيار افراد زيادي قرار مي گيرد. از طريق آن جوانان بتوانند مدت خدمت سرزي نظام وظيفه خود را كاهش دهند. شرايط براي اين نوع تسهيلات بسيار متعدد است. اما يكي از شرايط كسري هاي خدمت براي آن دسته از افرادي نظر گرفته شده است كه دانشگاه ها تحصيل كرده و مقاطع فوق ليسانس و لاتر مشغول هستند. اين افراد به راحتي مي توانند از پروژه هاي كسري خدمت بنياد ملي نخبگان استفاده كنند. از اين طريق به راحتي مي توانند انجام پروژه هاي اين سازمان بيشتر از يك سال كسري خدمت سرزي يافت كنند.

امريه هاي سرزي وظيفه عمومي:

امريه هاي خدمت سرزي نيز يكي از راه هاي مورد علاقه ي جوانان تحصيل كرده است. سازمان نظام وظيفه عمومي كشور براي كساني كه دانشگاه ها تحصيل مي كنند و مدارك دانشگاهي يافت مي كنند. فرصت هايي تهيه كرده است. توسط آن ها بتواند از علم و دانش اين جوانان براي پيشرفت مملكت بهره بجويد. بدين صورت كه جوانان پس از يافت گواهي و آخرين مك تحصيلي مي توانند به جاي رفتن به خدمت سرزي و انجام كارهاي رزمي پادگان ها، شركت ها و نهادهاي دولتي مشغول به كار شده و سابقه ي كاري مفيد بدست آورند.

تمام اين فرصت ها و تسهيلات ارائه شده براي جوانان مي تواند بهترين فرصت شد از رفتن به خدمت سرزي آسوده خاطر شده و انجام كارهاي سخت آنان كاهش يابد. جوانان مي توانند اطلاعات مناسب تمام زمينه هاي نظام وظيفه بدست آورند. به اين منظور ، مي توانيد مشاوران مركز مشاوره آويژه دانش تماس گرفته و از خدمات ما زمينه معافيت هاي تحصيلي، ساير معافيت ها و هم چنين ساير تسهيلات ديگر سازمان نظام وظيفه استفاده كنيد .

سوالات متداول

آيا سرزان خدمت وظيفه عمومي پس از رفتن به خدمت مي توانند كنكور شركت كرده و پس از قبولي از مرخصي استفاده كنند؟

بله. مشمولين مي توانند براي ادامه تحصيل اقدام كنند.

آيا مشمولين مي توانند به طور همزمان به خدمت سرزي رفته و ادامه تحصيل نيز بدهند؟

خير مشمول نمي تواند هم زمان اين دو كار را هم انجام دهد. اين كار از نظر قانوني صحيح نيست.

افرادي كه از ادامه تحصيل خود انصراف مي دهند مي توانند همان مقطع رشته ي ديگر س بخوانند؟

خير. مشمولين پس از انصراف يد براي اعزام به خدمت آماده شده و مراحل اقدام آن را پشت سر بگذارند.

خدمات تلفني و آنلاين مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه

هدف مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات خدمت سرزي و افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه خدمات متنوعي را زمينه مشاوره خدمت سرزي به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد.

صدور و تمديد معافيت تحصيلي دانشجويان/شرايط و مدارك لازم

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۳۰:۱۵ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

جزئيات آيين نامه هاي معافيت كفالت

لطفا به اين مقاله امتياز دهيد

آيين نامه هاي معافيت كفالت ، مصوب مجلس شوراي اسلامي

منظور از آيين نامه هاي معافيت كفالت ، مصوبه اي است كه سال ۶۳ ، توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و كنون ، مرجع و تعيين كننده قواعد اجرايي خصوص نظام وظيفه عمومي بوده است . اين مصوبه ، نه فقط شامل آيين نامه هاي معافيت كفالت ، كه شامل موارد زير نيز مي شود : آيين نامه هاي معافيت كفالت

 • مشخص كردن مشمولين خدمت نظام وظيفه عمومي
 • شيوه نامه احضار مشمولين به خدمت سرزي
 • شيوه نامه اقدام جهت اعزام به خدمت توسط مشمولان
 • شيوه نامه رسيدگي به تخلفات مرتبط خدمت سرزي
 • مشخص نمودن جزئيات انواع معافيت ها
 • تعيين جرائم ارتكابي مرتبط دوران خدمت و مجازات هاي آن ها
 • و …

به اين ترتيب ، آيين نامه هاي معافيت كفالت ، بخشي از يك مصوبه ي بزرگتر است كه توسط مجلس به تصويب رسيده و هم اكنون ، تعيين كننده قواعد مرتبط مسائل اجرايي نظام وظيفه عمومي محسوب مي شود . براي اطلاع از جزئيات آيين نامه هاي معافيت كفالت ، انتهاي اين مطلب ، ما همراه شيد . آيين نامه هاي معافيت كفالت

ضوابط و مقررات معافيت كفالت سرزي

ضوابط و مقررات معافيت كفالت سرزي زير مجموعه اي از معافيت موارد خاص خدمت سرزي است كه موضوع حائز اهميتي نيز مي شد و توجه به ترس مشولين به خدمت سرزي به علت طولاني بودن مدت خدمت ، دوري از محل زندگي و خانواده به دنل روش هايي هستند كه از خدمت سرزي خود معاف شوند و يا بتوانند مدت سرزي خود را كاهش دهند . مسفانه به دليل نداشتن اطلاعات كافي راجع به ضوابط و مقررات معافيت موارد خاص و همچنين ضوابط و مقررات معافيت كفالت سرزي اين خصوص موفق نخواهند شد . معافيت خدمت سرزي موضوع مهمي است كه تقري همه آقايان گير آن ميشوند ولازم است اطلاعات جامع و كاملي راجع به ضوابط و مقررات معافيت كفالت سرزي داشته شند .

محدوديت زماني طبق ضوابط و مقررات معافيت كفالت سرزي

ضوابط و مقررات معافيت كفالت سرزي چيست ؟ مشموليني كه براي انجام خدمت وظيفه عمومي احضار مي شوند چنانچه ريخ هاي معينه خود را معرفي نكنند از معافيت كفالت هاي مذكور اين فصل محروم مي شوند مگر اين كه طول مدت غيبت و حين رسيدگي واجد شرايط معافيت كفالت بوده شند و ساير موارد تشخيص عذر موجه رئيس اداره وظيفه عمومي يا نماينده او خواهد بود.

معافيت خدمت سرزي چيست؟

معافيت خدمت سرزي به تسهيلات ويژه اي گفته ميشود كه اختيار جوانان قرار گرفته و از رفتن به خدمت سرزي راحت شوند. زيرا دوره ي خدمت ضرورت به عنوان دوره اي سخت بين جوانان شناخته شده است. از طرفي نيز به دليل ضرورت انجام آن، جوانان ذكور يد سن ۱۸ سالگي كه به سن مشموليت ميرسند به خدمت بروند. پس براي فرار از خدمت سرزي، معافيت ها بهترين راه حل به شمار ميروند. اين معافيت ها بسيار گوناگون است. اما اين بين معافيت هاي كفالت يكي از اصلي ترين ها به شمار ميرود.

معافيت هاي كفالت كه يكي از گسترده ترين انواع معافيت هاي خدمت سرزي است. امروزه بسيار پرطرفدار بوده و شامل افراد زيادي ميشود. شايد شما مورد اين معافيت چيزهايي شنيده شيد. ست است معافيت كفالت تنها معافيتي است كه مشمولين ميتوانند شرايط آن را به راحتي داشته و از آن ها استفاده كنند. اما براي يافت انواع معافيت سرزي مشمولين يد اطلاعات كافي اين زمينه ها به دست آوردند. قبل از هر چيز يد مورد انواع معافيت هاي كفالت بدانيد. زيرا اين معافيت زيرشاخه ها و بخش هاي مختلفي دارد و از قوانين زيادي نيز پيروي ميكند.

انواع معافيت هاي كفالت خدمت سرزي نظام وظيفه

 • معافيت سرزي كفالت پ بيمار
 • معافيت سرزي كفالت پ مسن
 • معافيت سرزي مابزرگ پي يا ماي
 • معافيت سرزي كفالت پبزرگ ماي
 • معافيت سرزي كفالت پبزرگ پي
 • معافيت خدمت سرزي كفالت خواهر
 • معافيت سريازي تك فرزندي
 • معافيت سرزي كفالت برا صغير
 • معافيت هاي كفالت سرزي برا كبير
 • معافيت خدمت سرزي كفالت ما بدون همسر
 • و ساير معافيت هاي كفالت ديگر

اين معافيت ها هر كدام به تنهايي بخش مهمي از مسائل نظام وظيفه ميشد. از طريق آن ها ميتوان براي يافت معافيت اقدام كرد. اگرچه مراحل و اقدامات زيادي يد طي شود گرفتن كارت معافيت محقق شود. اما اين وجود ديگر مشمولين خدمت وظيفه نگران گذراندن دوره ي خدمت سرزي نخواهند بود.

مراحل يافت معافيت كفالت را نام چيست؟

مراحل يافت معافيت هاي كفالت شايد نگاه اول آسان شد. اما مشكلات خود را نيز دارد. ميدانيد كه شما قرار است مرحله ي مهمي از زندگي خود را پشت سر بگذاريد. زيرا كارت معافيت يكي از مهم ترين دغدغه هاي جوانان امروزي است. پس سعي كنيد تمام اين مراحل را به طور دقيق پشت سر گذاشته مشكل مواجه نشويد.

مراحل و اقدامات مورد نياز براي يافت معافيت هاي كفالت

 • اين مرحله مشمول يد دفترچه ي نظام وظيفه را از دفاتر خدمات الكرونيك انتظامي يافت كرده و به طور كامل مطالعه كند.
 • سپس مدارك لازم براي يافت معافيت هاي كفالت را آماده كرده و فرم هاي دفترچه را نيز پر كند.
 • مشمولين مدارك را به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي تحويل داده و سپس يد خواست معافيت خود را نيز اعلام كرده و سيستم ثبت كنند.
 • اين مرحله سازمان نظام وظيفه عمومي ناجا يد مدارك مشمولين را بررسي كرده و ييد كند.
 • يافت دعوتنامه توسط مشمولين براي شركت كميسيون رسيدگي به معافيت هاي كفالت.
 • شركت جلسه رسيدگي به خواست معافيت هاي كفالت.
 • صا كردن راي اصلي براي معافيت مشمولين توسط هيئت رسيدگي.
 • يافت كارت معافيت سرزي كفالت.

قبل از اينكه مراحل لا را طي كنيد يد از شرايط اصلي اين معافيت ها نيز مطلع شويد. معافيت هاي كفالت كه بسياري از شما متقاضي يافت آن ميشيد داراي شرايط خاصي است. اين شرايط عمومي كه پايين خواهيم گفت اصلي ترين شروط لازم براي همه ي معافيت هاي كفالت است.

مهم ترين شروط يافت معافيت سرزي كفالت

 • فرد متقاضي نيد وارد غيبت سرزي شده شد.
 • متقاضيان يد براي يافت معافيت به سن مشموليت رسيده شند.
 • متقاضي يد تنها فرزند پسر لاي ۱۸ سال خانواده شد. بتواند براي معافيت اقدام كند.

آيين نامه هاي معافيت كفالت : تعاريف و مشمولين

بر اساس آيين نامه هاي معافيت كفالت ، كه توضيح مختصري از آن لا ارائه شد ، عده اي از مشمولين كه شرايط مورد نظر براي استفاده از اين نوع معافيت ها را داشته شند ، مي توانند كارت معافيت از خدمت نظام وظيفه عمومي را يافت كنند . ليست اين مشمولين به شرح زير است :

 1. يگانه فرزند ذكور مراقب يا نگهدارنده پ نيازمند مراقبت
 2. يگانه مراقب يا نگهدارنده ما فاقد شوهر
 3. تنها برا تني سرپرست خواهر فاقد پ ، همسر و فرزند ذكور
 4. يگانه نوه ذكور نگهدارنده جد فاقد فرزند يا جده فاقد شوهر و فرزند
 5. يگانه سرپرست برا كمتر از ۱۸ سال تمام
 6. و …

آيين نامه هاي معافيت كفالت : مدارك مورد نياز

طبيعي است كه براي رسيدگي به خواست شما مبني بر گرفتن معافيت كفالت ، نياز به تكميل و ارائه مداركي داريد كه ييد كننده وضعيت شما شد . بر اساس آيين نامه هاي معافيت كفالت ، مدارك مورد نياز براي رسيدگي به ادعاي كفالت مشمولان يگانه مراقب و نگه دارنده ي پ نيازمند مراقبت ، به شرح زير است : آيين نامه هاي معافيت كفالت

 • تصوير شناسنامه پ
 • تصوير شناسنامه ما
 • تصوير شناسنامه براان و خواهران مشمول
 • عكس پ مشمول ( ييد شده توسط كلانتري محل اقامت )
 • تصوير شناسنامه همسر يا همسران پ مشمول
 • جوابيه استعلام ثبت احوال خصوص منجات شناسنامه پ و ما
 • برگ تحقيق وضعيت
 • برگ معاينه پزشكي پ مشمول
 • برگ استشهاد ييد وضعيت و صحت ادعاي مشمول ( ييد شده توسط مراجع انتطامي محل )

بدين ترتيب ، مشمولان اين بخش از آيين نامه هاي معافيت كفالت ، مي توانند تهيه و ارائه مدارك لا ، خواست خود را جريان رسيدگي قرار دهند . براي اطلاع از چگونگي گرفتن برگ تحقيق وضعيت ، استشهاديه محلي ، برگ معاينات پزشكي ، و نيز ، مدارك مورد نياز براي بررسي ديگر معافيت هاي منج آيين نامه هاي معافيت كفالت ، مشاوران نظام وظيفه مركز مشاوره آويژه دانش .

آيين نامه هاي معافيت كفالت : معافيت مددجويان

توجه به آيين نامه هاي معافيت كفالت ، برخي از نزديكان افراد معلول و مددجو كه تحت پوشش كميته امداد يا بهزيستي هستند ، مي توانند از مقررات كفالت استفاده كرده و كارت معافيت از خدمت نظام وظيفه عمومي يافت كنند . نحوه معافيت از خدمت نزديكان ذكور مددجويان ، به شرح زير است : آيين نامه هاي معافيت كفالت

 • يكي از فرزندان ذكور ماان فاقد شوهر تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني ( ره ) و سازمان بهزيستي
 • مشمولاني كه حداقل يك فرزند معلول داشته شند ، از خدمت معافند
 • مشمولاني كه نوان معلول جسمي – حركتي ازدواج كنند ، تحت شرايطي معافند
 • مشمولاني كه نوان جانز ۲۵ صد و لاتر ازدواج كنند ، تحت شرايطي از خدمت معافند

توجه به موارد ذكر شده ، نزديكان مددجويان و افراد تحت پوشش سازمان هاي حمايتي مثل كميته امداد و بهزيستي ، مي توانند از اين تسهيلات بهره برده و از خدمت نظام وظيفه عمومي معاف شوند . البته ليست افرادي كه امكان استفاده از معافيت كفالت مددجويان را دارند ، بر اساس آيين نامه هاي معافيت مفالت ، محدود به موارد لا نيست . بنابراين ، توصيه مي شود كه براي اطلاع از ليست كامل و به روز ابلاغ شده توسط سازمان نظام وظيفه عمومي ، متخصصين ما حوزه نظام وظيفه ، ! آيين نامه هاي معافيت كفالت

آيين نامه هاي معافيت كفالت : نكات قابل توجه

توجه به موارد ذكر شده لا ، مشخص است كه بر اساس آيين نامه هاي معافيت كفالت ، بسياري از مشمولين ، امكان استفاده از اين نوع تسهيلات را دارا بوده و مي توانند از معافيت هاي دائم و موقت تعيين شده توسط قانون ، استفاده كنند . اين ميان ، توجه به چند نكته ، بسيار ضروري است :

 1. غيبت مشمول ، همواره مانع بررسي خواهد بود
 2. مشمولاني كه براي انجام خدمت وظيفه عمومي احضار مي شوند ، چنانچه ريخ هاي تعيين شده خود را معرفي نكنند ، غايب محسوب خواهند شد
 3. از بين دو برا ، تنها برا لاي ۱۸ سال مشمول كه اشتغال به تحصيل دارد ، به شرط دارا بودن معافيت تحصيلي معتبر ، مشمول معافيت مي شود

بدين ترتيب ، توصيه مي كنم كه همواره پيش از اقدام براي خواست ، يك متخصص مشورت كنيد ، ضريب اشته ، به حداقل ممكن رسيده و خواست شما ، سرعت هر چه تمام تر ، به هدف برسد !

خدمات تلفني و آنلاين مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه

هدف مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات خدمت سرزي و افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه خدمات متنوعي را زمينه مشاوره خدمت سرزي به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد.

جزئيات آيين نامه هاي معافيت كفالت

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۳۶:۲۵ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

شرايط ثبت نام امريه محيط زيست سمنان

لطفا به اين مقاله امتياز دهيد

محيط زيست سمنان بر اساس ماده ۳۳ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و فصل هشتم قانون خدمت سرزي ، از ميان مشمولان تحصيل كرده خدمت سرزي به عنوان سرز امريه محيط زيست سمنان ، صورت وجود سهميه ثبت نام مي كند. سال ۱۳۳۵ كانون شكار ايران، هدف حفظ نسل شكار و نظارت بر اجراي مقررات مربوط به آن تشكيل شد. سال ۱۳۴۶ پي تصويب قانون شكار و صيد، سازمان شكارني و نظارت بر صيد جايگزين كانون فوق شد. سال ۱۳۵۰ نام سازمان شكارني و نظارت بر صيد به ” سازمان حفاظت محيط زيست ” و نام شوراي‌عالي شكارني و نظارت بر صيد به ” شوراي‌ عالي حفاظت محيط زيست ” تبديل شد و امور زيست‌محيطي از جمله پيشگيري از اقدامهاي زيانر براي تعادل و تناسب محيط زيست نيز به اختيارات قبلي آن افزوده شد. سال ۱۳۵۳ پس از برپايي كنفرانس جهاني محيط زيست استكهلم و تصويب قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ۲۱ ماده، اين سازمان از اختيارات قانوني زه‌اي برخوردار شد و از نظر تشكيلاتي نيز اندازه‌اي از ابعاد و كيفيت سازگار ضرورتهاي برنامه‌هاي رشد و توسعه برخوردار شد.

ثبت نام امريه محيط زيست ها، بر اساس سهميه امريه داده شده از سوي وزارت كشور و از طريق فراخوان عمومي (به صورت فراخوان عمومي سايت محيط زيست سمنان يا مراجعه حضوري)، براي تعداد محدودي از داوطلن خدمت سرزي كه بدون غيبت شند، براساس بندهاي (الف و ب) تبصره ماده ۶۶ قانون مشمولين نظام وظيفه و پس از طي كردن دوره آموزش وظيفه انجام مي گيرد.


بيشتر بخوانيد: شرايط امريه شهرداري ها بيشتر آشنا شويم


امريه محيط زيست سمنان

پارك ملي و ذخيره گاه زيست كره توران مساحتي لغ بر ۱۴۴۱۵۲۳هكر جنوبشرقي شهرسن شاهرود واقع شده است : اين منطقه از سال ۱۳۵۵ به نام منطقه حفاظت شده و پناهگاه حيات وحش توران تحت حفاظت قرار دارد و سال ۱۳۸۱ قسمتي از اين منطقه به پارك ملي ارتقاء يافت . همچنين برابر تصويب و ييد دبيرخانه برنامه انسان و كره مسكون سازمان ملل متحد، سال ۱۹۷۶ ميلادي شمار يكي از ۱۲ منطقه ذخيره گاه بيوسفر ايران قرار گرفته است. اين منطقه يكي از ذخاير بزرگ زيستي است كه از نظر انجام تحقيقات و بررسيهاي علمي و اقتصادي زمينه گونه هاي جانوري و گياهي بخصوص گونه هاي نا و حال انقراض از اهميت ويژه اي برخوردار است.

اين منطقه ميزن آخرين زمانده هاي گورخر ايراني و يوزپلنگ آسيايي بوده و زيستگاه پرنده زاغ بور بعنوان تنها پرنده آندميك(بومي) ايران است. اين منطقه حد فاصل سه سلسله كوه بنامهاي شتر كوه غرب ارتفاع ۲۲۸۱ متر و قلعه لا شمالغربي ارتفاع ۲۲۶۵ متر و كوه پيغمبر جنوب شرقي ارتفاع ۲۴۱۱ متر قرار گرفته است . ميزان رندگي منطقه بين ۱۱۵-۱۱۰ ميليمتر مي شد. حداقل جه حرارت مشاهده شده سنوات اخير ۱۱- جه سانتيگراد و حداكثر آن ۴۴ جه سانتيگراد مي شد . قسمت اعظم اين منطقه از چشم اندازهاي دشتي و تپه ماهوري برخوردار است.

آس: آس : سمنان – ميدان اسندارد – ابتداي بلوار جوان – جنب دانشگاه پيام نور

تلفن: ۶ – ۰۲۳۳۳۳۷۳۸۰۳


بيشتر بخوانيد: آموزشي سرزان امريه چه تفاوتي دارد؟


شرايط عمومي و اختصاصي ثبت نام امريه سازمان محيط زيست سمنان

۱- اعتقاد به دين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور.

۲- داشتن بعيت نظام جمهوري اسلامي ايران.

۳- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

۴- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كار.

۵- جذب و بكار‌گيري داوطلبين امريه منوط به اخذ استعلام و ييد حراست و گزينش محيط زيست سمنان خواهد بود.

۶- ثبت نام كنندگان امريه سرزي يد بومي اسن سمنان شند. ( اولويت كساني است كه محل سكونت انها حوزه استحفاظي بخشداري خواست شده شد و غير اينصورت اولويت متقاضيان شهرسن است.)

۷- دارا بودن معمولا حداقل معدل ۱۴ براي فارغ التحصيلان (به دليل شرايط زماني ممكن است تغيير كرده شد)

۸- اعتياد نداشتن به دخانيات و مواد مخ.


بيشتر بخوانيد: چه طور امريه وزارت دفاع بگيرم؟


برخي از وظايف و اختيارات سازمان محيط زيست سمنان

 • حفاظت از اكوسيستم هاي طبيعي سمنان و ترميم اثرات سوء گذشته محيط زيست
 • پيشگيري و ممانعت از تخريب و آلودگي محيط زيست سمنان
 • ارزيابي ظرفيت قابل تحمل محيط جهت بهره وري معقول و مستمر از منابع محيط زيست نظارت مستمر بر بهره برداري از منابع محيط زيست
 • برخورد فعال زمينه هاي بحراني محيط زيست شامل آلودگيهاي بيش از ظرفيت قابل تحمل محيط
 • آموزش زيست محيطي به منظور اشاعه و ارتقاء سطح دانش و بينش زيست محيطي افرادجامعه
 • ارزيابي و نظارت به منظور حصول اطمينان از كاربرد و كارآئي ضوابط و اسنداردهاي زيست محيطي

بيشتر بخوانيد: شرايط امريه اداره تعاون چگونه ممكن است؟


متقاضيان داراي اولويت قانوني جذب امريه محيط زيست سمنان

 • متقاضيان خدمت سرزي معاف از رزم.
 • متقاضيان تحت پوشش بهزيستي.
 • مشمولين متقاضي خدمت مناطق محرم و داراي ضريب پنج و لاتر.
 • متقاضيان متأهل.
 • متقاضيان تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني (ره).
 • خانواده ايثارگران (شامل فرزند و برا شهيد، فرزند و برا جاويدالاثر، فرزند جانز، فرزند آزاده، فرزند رزمنده حداقل ۶ ماه سابقه حضور جبهه).
 • نخبگان ، استعدادهاي برتر، حافظان قرآن كريم ، قاريان برتر.
 • متقاضيان امريه سرزي داراي مك تحصيلي از دانشگاه هاي معتبر معدل لا
 • عضويت حداقل ۶ ماه سابقه پايگاه مقاومت بسيج.
 • عدم وابستگي سببي و نسبي اقوام جه يك كاركنان و مسئولين دستگاه هاي غيرنظامي مربوط.
 • ايم (فاقد پ يا ما)

براي آگاهي از جزئيات مشاوره نظام وظيفه امريه سرزي مشاوران ما .


بيشتر بخوانيد: مراحل يافت امريه سرزي چيست؟


تعهدات و تذكرات لازم براي ثبت نام امريه محيط زيست سمنان

– دواطلبين متعهد مي‌شوند خدمت سرزي خود را رعايت قوانين و مقررات نيروهاي مسلح ،بخشنامه‌ها و دستور العمل‌هاي صاه از سوي سد كل نيروهاي مسلح و دفتر حفاظت اطلاعات فرماندهي كل قوا انجام دهند.

– پذيرفته شدگان متعهد مي‌شوند تمام قوانين و مقررات و بخشنامه‌هاي حاكم بر محيط زيست سمنان و محل كار تعيين شده را رعايت كنند.

– مشمولان ثبت نام امريه محيط زيست سمنان يد ۳ ماه قبل از اعزام به خدمت ثبت نام كرده و مدارك خود را ارسال نمايند.

– تكميل فرم ثبت‌نام هيچ‌گونه تعهدي براي پذيرش داوطلبين امريه محيط زيست سمنان ايجاد نمي‌نمايد.

– پذيرش امريه فقط به‌ منظور گذراندن طرح مقدس سرزي است و هيچ‌ تعهدي خصوص استخدام فرد محيط زيست سمنان ايجاد نمي‌كند.

– هرگونه اشته و يا كتمان حقيقت موجب طل شدن تقاضاي امريه محيط زيست سمنان خواهد شد.

– متقاضيان ثبت نام امريه محيط زيست سمنان يد فاقد غيبت نظام وظيفه شند.

– متقاضياني كه سابقه خدمت قبلي ارتش، ناجا سپاه و … را دارند نمي‌توانند براي امريه محيط زيست سمنان ثبت نام كنند.

– معمولا جابجايي و انتقال محل خدمت سرز از محل پذيرفته شده ممنوع است.


بيشتر بخوانيد: امريه سازمان ملي اسندارد چه مزايايي دارد؟


مدارك مورد نياز ثبت نام امريه محيط زيست سمنان

 • تصوير برگ اعزام به خدمت نظام وظيفه (برگ سبز) كه بدون غيبت شد
 • تصوير برگه فراغت از تحصيل (نامه دانشگاه به حوزه نظام وظيفه)
 • تصوير تمامي صفحات شناسنامه
 • تصوير كارت ملي
 • تصوير عكس رنگي ۴*۳ تمام رخ جديد، واضح و بدون اثر مهر و لكه و منگنه، زمينه سفيد و بدون حاشيه اضافي
 • تصوير گواهي مربوط به متقاضيان داراي اولويت

بيشتر بخوانيد: سرز معلم چه شرايطي دارد؟


سوالات متداول

آيا محيط زيست سمنان تعهدي قل استخدام متقاضيان امريه سرزي دارد؟

خير اما اين امكان وجود دارد

آيا متقاضيان داراي غيبت نظام وظيفه ميتوانند براي امريه محيط زيست سمنان ثبت نام كنند؟

خير

مشمولان ثبت نام امريه محيط زيست سمنان يد چند ماه قبل از اعزام مدارك خود را ارسال نمايند؟

۳ ماه

شرايط ثبت نام امريه محيط زيست سمنان

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۵ بهمن ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۰۴:۵۲ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

شرايط ثبت نام امريه محيط زيست زنجان

لطفا به اين مقاله امتياز دهيد

محيط زيست زنجان بر اساس ماده ۳۳ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و فصل هشتم قانون خدمت سرزي ، از ميان مشمولان تحصيل كرده خدمت سرزي به عنوان سرز امريه محيط زيست زنجان ، صورت وجود سهميه ثبت نام مي كند. سال ۱۳۳۵ كانون شكار ايران، هدف حفظ نسل شكار و نظارت بر اجراي مقررات مربوط به آن تشكيل شد. سال ۱۳۴۶ پي تصويب قانون شكار و صيد، سازمان شكارني و نظارت بر صيد جايگزين كانون فوق شد. سال ۱۳۵۰ نام سازمان شكارني و نظارت بر صيد به ” سازمان حفاظت محيط زيست ” و نام شوراي‌عالي شكارني و نظارت بر صيد به ” شوراي‌ عالي حفاظت محيط زيست ” تبديل شد و امور زيست‌محيطي از جمله پيشگيري از اقدامهاي زيانر براي تعادل و تناسب محيط زيست نيز به اختيارات قبلي آن افزوده شد. سال ۱۳۵۳ پس از برپايي كنفرانس جهاني محيط زيست استكهلم و تصويب قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ۲۱ ماده، اين سازمان از اختيارات قانوني زه‌اي برخوردار شد و از نظر تشكيلاتي نيز اندازه‌اي از ابعاد و كيفيت سازگار ضرورتهاي برنامه‌هاي رشد و توسعه برخوردار شد.

ثبت نام امريه محيط زيست ها، بر اساس سهميه امريه داده شده از سوي وزارت كشور و از طريق فراخوان عمومي (به صورت فراخوان عمومي سايت محيط زيست زنجان يا مراجعه حضوري)، براي تعداد محدودي از داوطلن خدمت سرزي كه بدون غيبت شند، براساس بندهاي (الف و ب) تبصره ماده ۶۶ قانون مشمولين نظام وظيفه و پس از طي كردن دوره آموزش وظيفه انجام مي گيرد.


بيشتر بخوانيد: شرايط امريه وزارت ورزش و جوانان بيشتر آشنا شويم


امريه محيط زيست زنجان

بعد از سيس كانون شكار و صيد سال ۱۳۳۶ ايران به تيج شعت آن سطح كشور و مراكز اسنها زير نظر اسنداران و مديران كل كشاورزي و منابع طبيعي و فرماندهان نيروي انتظامي و هشت نفر از شكارچيان علاقمند به طبيعت و متعهد محلي تشكيل مي گردد. زنجان نيز سال ۱۳۴۰ كانون شكار و صيد همكاري چند تن از افراد ياد شده لا تشكيل و به صورت شورائي اداره مي شد.

اين كانون سال ۱۳۴۶ ايران به سازمان شكارني و نظارت بر صيد تغيير نام داد و تشكيلات كامل تري پيدا كرد و به تبع آن زنجان اين كانون به اداره شكارني و نظارت بر صيد تغيير نام يافت و عمده وظايف آن كنترل شكار و صيد و فروش پروانه شكار بود. اسفند ماه سال ۱۳۵۰ سازمان شكارني و نظارت بر صيد به”سازمان حفاظت محيط زيست” تغيير نام داد و تشكيلات وسيع تري پيدا نمود اين مدت اسن زنجان عنوان سر شكارني فعاليت مي نمود كه سال ۱۳۵۲ به اداره حفاظت محيط زيست تبديل گرديد.

لزوم گسترش بيشتر اهداف و وظايف اداري و ايجاد واحدها شهرسنهاي بعه اسن سال ۱۳۶۲ اداره حفاظت محيط زيست زنجان به اداره كل حفاظت محيط زيست اسن تغيير نام داد و تشكيلات گسترده تر، وظايف بيشتري را امر حفاظت و بهسازي محيط زيست عهده دار گرديد.

آس: زنجان ابتداي جاده تبريز – پارك جنگلي ارم – اداره كل حفاظت محيط زيست اسن زنجان

تلفن روابط عمومي: ۳۳۵۵۴۰۰۱ ۰۲۴


بيشتر بخوانيد: شرايط امريه بنياد مستضعفان چيست؟


شرايط عمومي و اختصاصي ثبت نام امريه سازمان محيط زيست زنجان

۱- اعتقاد به دين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور.

۲- داشتن بعيت نظام جمهوري اسلامي ايران.

۳- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

۴- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كار.

۵- جذب و بكار‌گيري داوطلبين امريه منوط به اخذ استعلام و ييد حراست و گزينش محيط زيست زنجان خواهد بود.

۶- ثبت نام كنندگان امريه سرزي يد بومي اسن زنجان شند. ( اولويت كساني است كه محل سكونت انها حوزه استحفاظي بخشداري خواست شده شد و غير اينصورت اولويت متقاضيان شهرسن است.)

۷- دارا بودن معمولا حداقل معدل ۱۴ براي فارغ التحصيلان (به دليل شرايط زماني ممكن است تغيير كرده شد)

۸- اعتياد نداشتن به دخانيات و مواد مخ.


بيشتر بخوانيد: شرايط امريه اداره صنايع بيشتر آشنا شويم


برخي از وظايف و اختيارات سازمان محيط زيست زنجان

 • حفاظت از اكوسيستم هاي طبيعي زنجان و ترميم اثرات سوء گذشته محيط زيست
 • پيشگيري و ممانعت از تخريب و آلودگي محيط زيست زنجان
 • ارزيابي ظرفيت قابل تحمل محيط جهت بهره وري معقول و مستمر از منابع محيط زيست نظارت مستمر بر بهره برداري از منابع محيط زيست
 • برخورد فعال زمينه هاي بحراني محيط زيست شامل آلودگيهاي بيش از ظرفيت قابل تحمل محيط
 • آموزش زيست محيطي به منظور اشاعه و ارتقاء سطح دانش و بينش زيست محيطي افرادجامعه
 • ارزيابي و نظارت به منظور حصول اطمينان از كاربرد و كارآئي ضوابط و اسنداردهاي زيست محيطي

بيشتر بخوانيد: شرايط امريه شهرداري ها بيشتر آشنا شويم


متقاضيان داراي اولويت قانوني جذب امريه محيط زيست زنجان

 • متقاضيان خدمت سرزي معاف از رزم.
 • متقاضيان تحت پوشش بهزيستي.
 • مشمولين متقاضي خدمت مناطق محرم و داراي ضريب پنج و لاتر.
 • متقاضيان متأهل.
 • متقاضيان تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني (ره).
 • خانواده ايثارگران (شامل فرزند و برا شهيد، فرزند و برا جاويدالاثر، فرزند جانز، فرزند آزاده، فرزند رزمنده حداقل ۶ ماه سابقه حضور جبهه).
 • نخبگان ، استعدادهاي برتر، حافظان قرآن كريم ، قاريان برتر.
 • متقاضيان امريه سرزي داراي مك تحصيلي از دانشگاه هاي معتبر معدل لا
 • عضويت حداقل ۶ ماه سابقه پايگاه مقاومت بسيج.
 • عدم وابستگي سببي و نسبي اقوام جه يك كاركنان و مسئولين دستگاه هاي غيرنظامي مربوط.
 • ايم (فاقد پ يا ما)

براي آگاهي از جزئيات مشاوره نظام وظيفه امريه سرزي مشاوران ما .


بيشتر بخوانيد: چه طور امريه وزارت اقتصاد و دارايي بگيرم؟


تعهدات و تذكرات لازم براي ثبت نام امريه محيط زيست زنجان

– دواطلبين متعهد مي‌شوند خدمت سرزي خود را رعايت قوانين و مقررات نيروهاي مسلح ،بخشنامه‌ها و دستور العمل‌هاي صاه از سوي سد كل نيروهاي مسلح و دفتر حفاظت اطلاعات فرماندهي كل قوا انجام دهند.

– پذيرفته شدگان متعهد مي‌شوند تمام قوانين و مقررات و بخشنامه‌هاي حاكم بر محيط زيست زنجان و محل كار تعيين شده را رعايت كنند.

– مشمولان ثبت نام امريه محيط زيست زنجان يد ۳ ماه قبل از اعزام به خدمت ثبت نام كرده و مدارك خود را ارسال نمايند.

– تكميل فرم ثبت‌نام هيچ‌گونه تعهدي براي پذيرش داوطلبين امريه محيط زيست زنجان ايجاد نمي‌نمايد.

– پذيرش امريه فقط به‌ منظور گذراندن طرح مقدس سرزي است و هيچ‌ تعهدي خصوص استخدام فرد محيط زيست زنجان ايجاد نمي‌كند.

– هرگونه اشته و يا كتمان حقيقت موجب طل شدن تقاضاي امريه محيط زيست زنجان خواهد شد.

– متقاضيان ثبت نام امريه محيط زيست زنجان يد فاقد غيبت نظام وظيفه شند.

– متقاضياني كه سابقه خدمت قبلي ارتش، ناجا سپاه و … را دارند نمي‌توانند براي امريه محيط زيست زنجان ثبت نام كنند.

– معمولا جابجايي و انتقال محل خدمت سرز از محل پذيرفته شده ممنوع است.


بيشتر بخوانيد: گرفتن امريه اداره زرگاني چگونه ممكن است؟


مدارك مورد نياز ثبت نام امريه محيط زيست زنجان

 • تصوير برگ اعزام به خدمت نظام وظيفه (برگ سبز) كه بدون غيبت شد
 • تصوير برگه فراغت از تحصيل (نامه دانشگاه به حوزه نظام وظيفه)
 • تصوير تمامي صفحات شناسنامه
 • تصوير كارت ملي
 • تصوير عكس رنگي ۴*۳ تمام رخ جديد، واضح و بدون اثر مهر و لكه و منگنه، زمينه سفيد و بدون حاشيه اضافي
 • تصوير گواهي مربوط به متقاضيان داراي اولويت

بيشتر بخوانيد: شرايط امريه قوه قضاييه چيست ؟


سوالات متداول

آيا محيط زيست زنجان تعهدي قل استخدام متقاضيان امريه سرزي دارد؟

خير اما اين امكان وجود دارد

آيا متقاضيان داراي غيبت نظام وظيفه ميتوانند براي امريه محيط زيست زنجان ثبت نام كنند؟

خير

مشمولان ثبت نام امريه محيط زيست زنجان يد چند ماه قبل از اعزام مدارك خود را ارسال نمايند؟

۳ ماه

شرايط ثبت نام امريه محيط زيست زنجان

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۵ بهمن ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۳۳:۳۹ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

شرايط ثبت نام امريه محيط زيست كرمان

لطفا به اين مقاله امتياز دهيد

محيط زيست كرمان بر اساس ماده ۳۳ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و فصل هشتم قانون خدمت سرزي ، از ميان مشمولان تحصيل كرده خدمت سرزي به عنوان سرز امريه محيط زيست كرمان ، صورت وجود سهميه ثبت نام مي كند. سال ۱۳۳۵ كانون شكار ايران، هدف حفظ نسل شكار و نظارت بر اجراي مقررات مربوط به آن تشكيل شد. سال ۱۳۴۶ پي تصويب قانون شكار و صيد، سازمان شكارني و نظارت بر صيد جايگزين كانون فوق شد. سال ۱۳۵۰ نام سازمان شكارني و نظارت بر صيد به ” سازمان حفاظت محيط زيست ” و نام شوراي‌عالي شكارني و نظارت بر صيد به ” شوراي‌ عالي حفاظت محيط زيست ” تبديل شد و امور زيست‌محيطي از جمله پيشگيري از اقدامهاي زيانر براي تعادل و تناسب محيط زيست نيز به اختيارات قبلي آن افزوده شد. سال ۱۳۵۳ پس از برپايي كنفرانس جهاني محيط زيست استكهلم و تصويب قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ۲۱ ماده، اين سازمان از اختيارات قانوني زه‌اي برخوردار شد و از نظر تشكيلاتي نيز اندازه‌اي از ابعاد و كيفيت سازگار ضرورتهاي برنامه‌هاي رشد و توسعه برخوردار شد.

ثبت نام امريه محيط زيست ها، بر اساس سهميه امريه داده شده از سوي وزارت كشور و از طريق فراخوان عمومي (به صورت فراخوان عمومي سايت محيط زيست كرمان يا مراجعه حضوري)، براي تعداد محدودي از داوطلن خدمت سرزي كه بدون غيبت شند، براساس بندهاي (الف و ب) تبصره ماده ۶۶ قانون مشمولين نظام وظيفه و پس از طي كردن دوره آموزش وظيفه انجام مي گيرد.


بيشتر بخوانيد: امريه بنياد مسكن انقلاب اسلامي چه مزايايي دارد؟


امريه محيط زيست كرمان

اسن كرمان جنوب شرقي فلات ايران بين ۵۴ جه و ۲۱ دقيقه ۵۹ جه و ۳۴ دقيقه طول شرقي و ۲۶ جه و ۲۹ دقيقه ۳۱ جه و ۵۸ دقيقه عرض شمالي از نصف النهار گرينويچ واقع شده است. پهناي حداكثر اسن بخش شمالي ۴۸۰ كيلومتر و حداقل بخش جنوبي ۸۰ كيلومتر تغيير مي نمايد.عرض متوسط اسن برابر ۶۶۰ كيلومتر تخمين زده مي شود. اسن كرمان ۱۸۲۳۰۱ كيلومتر مربع وسعت، ۱۱ صد از خاك كشورمان را به خود اختصاص داده است. اين اسن از شمال به اسنهاي يزد و خراسان جنوبي، از جنوب به اسن هرمزگان، از شرق به اسن سيسن و بلوچسن و از غرب به اسن فارس محدود مي شود.

پارك ملي خبر و پناهگاه حيات وحش روچون

به سبب جاذبه هاي خاص منطقه و به منظور حفظ و حمايت از جانوران و زيستگاه كم نظير پارك ملي خبرو پناهگاه حيات وحش روچون، مقرر گرديد اين منطقه طي مصوبه شماره ۲۹ مورخ ۱۳۵۰ شورايعالي شكارني نظارت بر صيد تحت عنوان منطقه حفاظت شده خبر و روچون مورد حفاظت قرار گرفته اين منطقه از سال ۱۳۵۴ از سوي شوراي عالي حفاظت محيط زيست و به استناد قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست (مصوبه خرداد ماه ۱۳۵۳ ) بعنوان پناهگاه حيات وحش خبر و روچون تغيير نام يافت و سال ۱۳۶۸ دو منطقه امن به نام هاي منطقه امن كوه بزرگ خبر و منطقه دق عليجان مورد حفاظت كامل قرار گرفت كه مجموعه معادل يك پنجم سطح مراتع منطقه به حساب مي آيد. از سال ۱۳۷۸ به دليل دارا بودن شرايط خاص به عنوان پارك و پناهگاه حيات وحش مورد حفاظت و مديريت قرار گرفته است.

آس: كرمان بلوار جمهوري اسلامي -كيلومتر يك بلوار هوانيروز-اداره كل حفاظت محيط زيست

تلفن:

۰۳۴-۳۱۲۱۸۰۰۰

بيشتر بخوانيد: چه طور امريه وزارت اقتصاد و دارايي بگيرم؟


شرايط عمومي و اختصاصي ثبت نام امريه سازمان محيط زيست كرمان

۱- اعتقاد به دين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور.

۲- داشتن بعيت نظام جمهوري اسلامي ايران.

۳- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

۴- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كار.

۵- جذب و بكار‌گيري داوطلبين امريه منوط به اخذ استعلام و ييد حراست و گزينش محيط زيست كرمان خواهد بود.

۶- ثبت نام كنندگان امريه سرزي يد بومي اسن كرمان شند. ( اولويت كساني است كه محل سكونت انها حوزه استحفاظي بخشداري خواست شده شد و غير اينصورت اولويت متقاضيان شهرسن است.)

۷- دارا بودن معمولا حداقل معدل ۱۴ براي فارغ التحصيلان (به دليل شرايط زماني ممكن است تغيير كرده شد)

۸- اعتياد نداشتن به دخانيات و مواد مخ.


بيشتر بخوانيد: امريه فاسيون هاي ورزشي چگونه ممكن است؟


برخي از وظايف و اختيارات سازمان محيط زيست كرمان

 • حفاظت از اكوسيستم هاي طبيعي كرمان و ترميم اثرات سوء گذشته محيط زيست
 • پيشگيري و ممانعت از تخريب و آلودگي محيط زيست كرمان
 • ارزيابي ظرفيت قابل تحمل محيط جهت بهره وري معقول و مستمر از منابع محيط زيست نظارت مستمر بر بهره برداري از منابع محيط زيست
 • برخورد فعال زمينه هاي بحراني محيط زيست شامل آلودگيهاي بيش از ظرفيت قابل تحمل محيط
 • آموزش زيست محيطي به منظور اشاعه و ارتقاء سطح دانش و بينش زيست محيطي افرادجامعه
 • ارزيابي و نظارت به منظور حصول اطمينان از كاربرد و كارآئي ضوابط و اسنداردهاي زيست محيطي

بيشتر بخوانيد: چه طور امريه جهاد كشاورزي بگيرم؟


متقاضيان داراي اولويت قانوني جذب امريه محيط زيست كرمان

 • متقاضيان خدمت سرزي معاف از رزم.
 • متقاضيان تحت پوشش بهزيستي.
 • مشمولين متقاضي خدمت مناطق محرم و داراي ضريب پنج و لاتر.
 • متقاضيان متأهل.
 • متقاضيان تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني (ره).
 • خانواده ايثارگران (شامل فرزند و برا شهيد، فرزند و برا جاويدالاثر، فرزند جانز، فرزند آزاده، فرزند رزمنده حداقل ۶ ماه سابقه حضور جبهه).
 • نخبگان ، استعدادهاي برتر، حافظان قرآن كريم ، قاريان برتر.
 • متقاضيان امريه سرزي داراي مك تحصيلي از دانشگاه هاي معتبر معدل لا
 • عضويت حداقل ۶ ماه سابقه پايگاه مقاومت بسيج.
 • عدم وابستگي سببي و نسبي اقوام جه يك كاركنان و مسئولين دستگاه هاي غيرنظامي مربوط.
 • ايم (فاقد پ يا ما)

براي آگاهي از جزئيات مشاوره نظام وظيفه امريه سرزي مشاوران ما .


بيشتر بخوانيد: آموزشي سرزان امريه چه تفاوتي دارد؟


تعهدات و تذكرات لازم براي ثبت نام امريه محيط زيست كرمان

– دواطلبين متعهد مي‌شوند خدمت سرزي خود را رعايت قوانين و مقررات نيروهاي مسلح ،بخشنامه‌ها و دستور العمل‌هاي صاه از سوي سد كل نيروهاي مسلح و دفتر حفاظت اطلاعات فرماندهي كل قوا انجام دهند.

– پذيرفته شدگان متعهد مي‌شوند تمام قوانين و مقررات و بخشنامه‌هاي حاكم بر محيط زيست كرمان و محل كار تعيين شده را رعايت كنند.

– مشمولان ثبت نام امريه محيط زيست كرمان يد ۳ ماه قبل از اعزام به خدمت ثبت نام كرده و مدارك خود را ارسال نمايند.

– تكميل فرم ثبت‌نام هيچ‌گونه تعهدي براي پذيرش داوطلبين امريه محيط زيست كرمان ايجاد نمي‌نمايد.

– پذيرش امريه فقط به‌ منظور گذراندن طرح مقدس سرزي است و هيچ‌ تعهدي خصوص استخدام فرد محيط زيست كرمان ايجاد نمي‌كند.

– هرگونه اشته و يا كتمان حقيقت موجب طل شدن تقاضاي امريه محيط زيست كرمان خواهد شد.

– متقاضيان ثبت نام امريه محيط زيست كرمان يد فاقد غيبت نظام وظيفه شند.

– متقاضياني كه سابقه خدمت قبلي ارتش، ناجا سپاه و … را دارند نمي‌توانند براي امريه محيط زيست كرمان ثبت نام كنند.

– معمولا جابجايي و انتقال محل خدمت سرز از محل پذيرفته شده ممنوع است.


بيشتر بخوانيد: سرز معلم چه شرايطي دارد؟


مدارك مورد نياز ثبت نام امريه محيط زيست كرمان

 • تصوير برگ اعزام به خدمت نظام وظيفه (برگ سبز) كه بدون غيبت شد
 • تصوير برگه فراغت از تحصيل (نامه دانشگاه به حوزه نظام وظيفه)
 • تصوير تمامي صفحات شناسنامه
 • تصوير كارت ملي
 • تصوير عكس رنگي ۴*۳ تمام رخ جديد، واضح و بدون اثر مهر و لكه و منگنه، زمينه سفيد و بدون حاشيه اضافي
 • تصوير گواهي مربوط به متقاضيان داراي اولويت

بيشتر بخوانيد: امريه نهاد رياست جمهوري چگونه ممكن است؟


سوالات متداول

آيا محيط زيست كرمان تعهدي قل استخدام متقاضيان امريه سرزي دارد؟

خير اما اين امكان وجود دارد

آيا متقاضيان داراي غيبت نظام وظيفه ميتوانند براي امريه محيط زيست كرمان ثبت نام كنند؟

خير

مشمولان ثبت نام امريه محيط زيست كرمان يد چند ماه قبل از اعزام مدارك خود را ارسال نمايند؟

۳ ماه

شرايط ثبت نام امريه محيط زيست كرمان

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۴ بهمن ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۱۲:۱۳ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)