مشاوره تلفني سربازي مشاوره تلفني سربازي .

مشاوره تلفني سربازي

معافيت پزشكي استرابيسم

لطفا به اين مقاله امتياز دهيد

مشمولان نظام وظيفه برخي از شرايط جسمي يا رواني قا به انجام خدمت نيستند. سازمان نظام وظيفه اين افراد را از خدمت مستثني كرده است كه بيماري استرابيسم نيز از جمله اين بيماري هاست. و شما مي توانيد براي يافت معافيت پزشكي استرابيسم اقدام نماييد. توجه به پيچيدگي هاي شرايط معافيت پزشكي سرزي و آيين نامه معافيت پزشكي مختلف نظام وظيفه پيشنهاد مي شود براي اقدام مؤثرتر مشاوره معافيت پزشكي خدمت سرزي انجام شود. اولين گام آشنايي بيماري است كه ادامه توضيحات اجمالي ره استرابيسم ارائه مي شود.

هرگونه انحراف از هم‌راسيي صحيح چشم‌ها را لوچي يا چپ‌چشمي يا استرابيسم (به انگليسي: Strabismus) مي‌گويند. انحراف چشم عرت است از عدم هماهنگي حركت عضلات چشم يا عدم توانايي تمركز بين دو چشم كه عث مي‌شود چشم‌ها جهات متفاوتي قرار بگيرند. اين بيماري يكي از مشكلات شايع چشم پزشكي است و ۴٪ موارد گروه سني اطفال و بزرگسالان ديده مي‌شود.‌اين بيماري يكي از مهم ترين بيمار ها شاخه چشم پزشكي است

ممكن است يك يا هر دو چشم به داخل (چشم‌هاي ضربي يا ايزوتروپي) يا خارج (چشم نهنگ يا اگزوتروپي) بچرخند. به نت انحراف چشمها به صورت لا و پايين است. نوعي از انحراف چشم به صورت مخفي است و حذف ديد دو چشمي (بستن يك چشم) مشخص مي‌شود كه به استرابسيسم مخفي يا هتروفوريا (Heterophoria) معروف است. استرابيسم آشكار را هتروتروپي heterotropia يا تروپي مي‌گويند. ايزوتروپي شايعترين نوع استرابيسم است.

منبع: ويكي پديا

شرايط يافت معافيت پزشكي استرابيسم چيست؟

يافت معافيت پزشكي استرابيسم اين نكته بسيار حائز اهميت است كه توجه شدت و نوع بيماري ممكن است معافيتي كه به مشمول تعلق مي گيرد انواع مختلفي داشته شد. توجه به نوع و ميزان شدت بيماري، ممكن است سطح توانايي فرد براي انجام كارها متفاوت شد. به همين دليل سازمان نظام وظيفه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را از نظر وضع مزاجي و استعداد جسمي و رواني به چهار دسته زير تقسيم كرده است:

 1. كساني كه از نظر جسمي و رواني سالم و قا به انجام خدمت هستند.
 2. كساني كه به علت نقص عضو و يا ابتلا به بيماري از سلامتي كامل برخوردار نبوده اما قا به انجام خدمت امور غير رزمي مي شند.
 3. كساني كه به علت عدم رشد يا ابتلا به بيماري موقً قا به انجام خدمت دوره ضرورت نيستند.
 4. مشمولاني كه به علت نقص عضو يا ابتلا به بيماري جسمي و يا رواني به طور دائم قا به انجام خدمت دوره ضرورت نيستند.

شما مي توانيد ليست بيماري هاي معافيت پزشكي سرزي را كليك بر روي لينك مشاهده نماييد. يكي از نكات مهمي كه مورد معافيت پزشكي يد به آن توجه داشته شيد اين است كه زمان جنگ يا بسيج همگاني، افرادي كه زمان صلح به علل پزشكي يا تكفل از خدمت دوره ضرورت معاف شده اند نيز توجه به نوع بيماري امكان اعزام دارند.

معافيت پزشكي بيماري استرابيسم از جمله انواع معافيت پزشكي بيماري هاي چشم و عوارض بينائي است. براي بيماري استرابيسم توجه به شرايط مشمول معافيت به صورت زير است و مشمول مي تواند توجه به شرايطي كه دارد، براي معافيت پزشكي استرابيسم اقدام نمايد.

دسته بيمارينام بيماريشرايط بيمارينوع معافيتامكان بررسي معافيت حين تحصيل
بيماري هاي چشم و عوارض بينائياسترابيسمشرايط خاصي ذكر نشده استمعاف از خدمات رزميخير

منظور از معافيت از رزم براي بيماري استرابيسم چيست؟

برخي از بيماري ها از جمله استرابيسم به گونه اي هستند كه توان بدني و جسمي افراد را كاهش مي دهد. به همين دليل اين افراد قا به انجام كارهاي سنگين و قرار گيري شرايط سخت را ندارند. به همين دليل سازمان نظام وظيفه نظر گرفتن شرايط جسمي اين افراد نوعي از معافيت به نام معافيت از خدمات رزمي كه به اختصار معاف از رزم مي گوييم اختصاص داده است. نتيجه دوران سرزي افراد داراي شرايط معافيت از رزم بيماري استرابيسم دوره آموزشي خود از انجام برخي امور سنگين رزمي، هم چون رژه هاي گروهي، اردوهاي دوره اي مختلف، حمل اسلحه، دوره هاي نگهني و … معاف خواهند بود. افراد داراي اين نوع معافيت به جاي انجام خدمات رزمي، بيشتر امور اداري و خدماتي مشغول به خدمت مي شوند. نتيجه معافيت پزشكي استرابيسم از نوع معافيت از رزم به اين صورت خواهد بود.

توجه داشته شيد كه كارت پايان خدمت از خدمت وظيفه عمومي، عموماً زمان صلح مي شد و صورت نياز از آن ها امور رزمي بهره گرفته خواهد شد، اما سرزان معاف از رزم از اين امتياز برخوردار مي شند كه بعد از پايان خدمت سرزي، از آن ها امور رزمي استفاده نخواهد شد.

براي يافت معافيت پزشكي استرابيسم از كجا شروع كنم؟

براي يافت معافيت پزشكي، ابتدا يد بيماري هاي اعلام شده از طرف نظام وظيفه را يك مرور كلي نماييد. چه بسا شما براي يافت معافيت پزشكي استرابيسم اقدام نماييد و موفق نشويد ولي براي بيماري ديگري اقدام نماييد و بتوانيد معاف از خدمت شويد. حال كه امكان معافيت پزشكي استرابيسم را مي دهيد، يد طي كردن مراحل زير گامهاي لازم براي يافت كارت معافيت پزشكي استرابيسم را بپيماييد.

مراحل يافت معافيت پزشكي استرابيسم

يكي از سوالات اساسي افرادي كه براي يافت معافيت پزشكي اقدام مي كنند اين است كه چه مراحلي را يد طي كنند. اينكه از كجا يد شروع كنند و به ترتيب به كجاها مراجعه كنند. اينجا قصد داريم به صورت كاملاً مفصل ره مراحل اقدام براي يافت معافيت پزشكي استرابيسم و قوانين معافيت پزشكي توضيح دهيم. پس ما همراه شيد.

 1. دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي را از دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+۱۰) به منظور تنظيم و تكميل مدارك مورد نياز يافت نماييد.
 2. قبل از مراجعه به پزشك معاينه كننده اوليه، يد ابتدا برگه خود اظهاري سوابق بيماري را كه پشت برگ معاينه اوليه قرار دارد، به دقت تكميل نماييد هنگام مراجعه به پزشك معاينه كننده آن را به او ارائه نمايند. توجه داشته شيد كه مشمولاني كه مشكلات پزشكي خود را به هنگام معاينه اوليه بيماري خود عنوان نكنند، چنانچه دوران آموزش يا خدمت به دليل اعلام نكردن مشكل پزشكي، دچار حادثه شوند مسئوليت آن بر عهده خود مشمول مي شد .
 3. به يكي از پزشكان معاين اوليه مراجعه كنيد و برگه معاينه اوليه توسط پزشك را تكميل نماييد. (شما مي توانيد آس پزشكان معاينه كننده را از دفاتر پليس +۱۰ يافت كنيد.)
 4. اين مرحله خواست شما توسط كاربر پليس +‌۱۰ سيستم ثبت مي شود. شما يد كليه مدارك را از كاربر پليس +۱۰ پس بگيريد. شما يد اين مدارك را همراه داشته شيد و به شوراي پزشكي ارائه دهيد.
 5. برگ معرفي به بيمارسن از طريق پست به آس شما ارسال مي گردد. ذكر اين نكته ضروري است كه مشمولاني كه داراي نقص عضو يا بيماريهاي قابل مشاهده مي شند نيازي به مراجعه به بيمارسن نخواهند داشت.
 6. جهت انجام معاينات تخصصي به بيمارسن مراجعه نماييد.
 7. جوابيه بيمارسن (‌نظريه تخصصي) به حوزه رسيدگي كننده ارسال مي گردد.
 8. دعوتنامه به آس شما جهت حضور شوراي پزشكي ارسال مي شود.
 9. جلسه شوراي پزشكي برگزار مي گردد.

مشاوره حرفه اي تخصص ماست

براي اطلاع از آخرين اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمي شما عزيزان ميتوانيد از طريق شماه زير مشاورين مجرب تماس شيد و پاسخ سوالات خود را يافت نماييد.

بدون گرفتن كد و پيش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مركز مشاوره آويژه

مراحل ييد بيماري جهت يافت معافيت پزشكي استرابيسم چيست؟

براي اينكه بيماري شما توسط نظام وظيفه تأييد شود، يد طي چند مرحله به پزشكان مورد تأييد نظام وظيفه مراجعه كنيد و معاينات مورد نياز براي يافت معافيت استرابيسم را انجام دهيد. به طور خلاصه مي توانيم مراحل تأييد بيماري جهت يافت معافيت پزشكي استرابيسم را به اين صورت بيان كنيم:

مرحله اول: ييد بيماري استرابيسم توسط پزشك اوليه

مرحله دوم: ييد بيماري استرابيسم توسط شوراي پزشكي بيمارسن

مرحله سوم: ييد بيماري استرابيسم توسط شوراي پزشكي وظيفه عمومي

توجه داشته شيد كه به همراه داشتن اصل شناسنامه عكس دار و يا كارت ملي جهت شركت شوراي پزشكي الزامي است و حتماً شناسنامه يا كارت ملي را به همراه داشته شيد.

طبق قوانين نظام وظيفه مشمولاني كه سير رسيدگي پزشكي قرار دارند مجاز به انصراف از خواست پزشكي نيستند و رأي شوراي پزشكي خصوص آنان ملاك عمل مي شد.

اظهار نظر مورد معافيت پزشكي مشمولين توسط سه نفر پزشك نيروهاي مسلح هر شهرسن صورت مي‌گيرد و رأي اكثريت اين پزشكان معتبر است.

اگر زماني كه براي معاينات تخصصي به مراكز مجهز وزارت بهداشت يا بيمارسن هاي نيروهاي مسلح معرفي مي شويد ، ظرف مدت يك ماه به اين مراكز مراجعه نكنيد، پس از تعيين تكليف به خدمت اعزام مي شويد. پس حتماً سعي كنيد پيگيري مناسب سريعاً اقدام نماييد به علت كم كاري فرصت معافيت پزشكي استرابيسم را از دست ندهيد.

افراد مشمولي كه غيبت ندارند و خواست پزشكي خود را ثبت مي نمايند و سير معافيت پزشكي قرار مي گيرند، اگر مدت رسيدگي به خواست پزشكي عمداً عث طولاني شدن مراحل رسيدگي شوند، (‌مانند عدم مراجعه به موقع به بيمارسن، عدم حضور جلسات شوراي پزشكي و … ) وارد غيبت مي گردند.

پس از بررسي و تأييد كميسيون پزشكي، صورتي كه معاف دائم شناخته شويد، از كارت معافيت برخوردار مي شويد. صورتي كه طي بررسي معافيت پزشكي استرابيسم، سرز يا معاف از رزم شناخته شويد برگ آماده به خدمت براي شما صا و ارسال مي گردد. تعرفه صدور كارت معافيت پزشكي به صورت زير است.

مقطع تحصيليمبلغ
همه مقاطع۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ريال

مشاوره حرفه اي تخصص ماست

براي اطلاع از آخرين اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمي شما عزيزان ميتوانيد از طريق شماه زير مشاورين مجرب تماس شيد و پاسخ سوالات خود را يافت نماييد.

بدون گرفتن كد و پيش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مركز مشاوره آويژه

چگونه مي توانم به رأي صا شده اعتراض كنم؟

ممكن است از نظر شما رأيي كه ره معافيت پزشكي استرابيسم صا شده است اشته شد. سازمان نظام وظيفه اين امكان را اختيار مشمولان قرار داده است كه بتوانند نسبت به رأي هاي صاه اعتراض كنند. مراتب اعتراض به رأي كميسيون هاي پزشكي، مختلف است. شما هر مرحله مي توانيد اعتراض خود را اعلام كنيد و صورتي كه از رأي صا شده توسط اين كميسيون هم راضي نشيد مي توانيد اعتراض خود را اعلام كنيد كميسيون اسن بررسي شود. مراتب اعتراض به ترتيب عرتند از اعتراض به كميسيون شهرسن، اعتراض به كميسيون اسن، اعتراض به كميسيون سازمان و اعتراض به شوراي عالي. اعتراض به شوراي عالي آخرين شانس شما براي اعتراض نسبت به معافيت استرابيسم است و رأي آن قطعي و لازم الاجرا است.

بررسي پرونده كميسيون شهرسن

اولين مرحله از اعتراض، اعتراض به رأي كميسيون شهرسن است. صورتي كه به رأي شوراي شهرسن ره رأي مربوط به معافيت پزشكي استرابيسم اعتراض داشته شيد، يد اعتراض خود را كتً اعلام نماييد مراحل زير براي ادامه بررسي معافيت پزشكي استرابيسم انجام شود. شوراي شهرسن متشكل از سه نفر پزشك نيروهاي مسلح است و رأي اكثريت آنان ملاك عمل است .

چنانچه پس از معاينه شما، شوراي شهرسن و قبل از اعزام به خدمت، تغييري وضع جسمي يا رواني شما حاصل شود و بيماري جديدي به وجود آيد يا بيماري قبلي تشديد شود كه به تشخيص سازمان و يا كسب نظر مشورتي پزشك معتمد، قا به انجام خدمت نشيد، يد مجدداً شوراي شهرسن مربوط مورد معاينه قرار گيريد و نظر اخير شوراي ياد شده ملاك عمل مي شد.

اگر متقاضي معاينه تخصصي براي بيماري استرابيسم شيد يا به آراي شوراي شهرسن اعتراض داشته شيد، يد هزينه هاي مربوط به معاينات تخصصي، اعم از ليني و تشخيصي را پرداخت نماييد. توجه به شرايطن ميزان هزينه معاينه جدول زير آمده است.

نوع معاينهمبلغ
معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت (براي ر اول)۱۳۰٫۰۰۰ ريال
معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت (براي نوبت هاي بعدي)۱۹۵٫۰۰۰ ريال

اگر شوراي پزشكي شهرسن مربوطه معاينه ليني معاف از خدمت تشخيص داده نشويد و به تشخيص اين شورا يا رئيس واحد وظيفه عمومي مربوطه يا اعتراض خودن، نياز به معاينه تخصصي استرابيسم داشته شيد، رئيس حوزه موظف است شما را به نزديكترين مركز مجهز وزارت بهداشت، يا بيمارسن هاي نيروهاي مسلح معرفي كند. بدين صورت شما جهت معافيت پزشكي استرابيسم معاينه مي شويد و نتيجه معاينه تخصصي براي تصميم گيري به شوراي پزشكي همان شهرسن ارسال مي شود. صورت اصرار بر اعتراض مين هزينه ها از سوي شما نيج جهت تصميم گيري به شوراي عالي پزشكي متشكل از پزشكان متخصص اسن ارسال مي گردد.

مراكز مجهز وزرات بهداشت يا بيمارسن هاي نيروهاي مسلح موظفند به وضعيت مشمولين معرفي شده مربوط، خارج از نوبت رسيدگي نمايند و آنان را حداكثر ظرف يك ماه مورد معاينه تخصصي قرار دهند.

بررسي پرونده كميسيون اسن

صورت اعتراض به رأي شوراي شهرسن، مي توانيد دوره براي اعتراض اقدام كنيد و اعتراض شما شوراي اسن ارجاع داده مي شود. اما صورتي كه به رأي كميسيون (شوراي) اسن نيز اعتراض داشته شيد، امكان اعتراض وجود دارد. مشمولاني كه پرونده آنان به شوراي اسن يا شوراي سازمان ارجاع داده مي شود، موظفند ظرف يك ماه از ريخ ابلاغ معرفي نامه، خود را جهت معاينه معرفي نمايند و صورت عدم حضور، شوراي مربوط حذف مورد، براساس محتويات پرونده تصميم گيري مي نمايد.

به منظور رسيدگي به اعتراض مشمول به رأي شوراي شهرسن، پس از انجام معاينات تخصصي و تصميم گيري نهايي، شوراي اسن، متشكل از سه نفر پزشك متخصص اسن تشكيل مي گردد. پس از بررسي پرونده، رأي اين پزشكان خصوص معافيت پزشكي استرابيسم شما اعلام مي گردد.

بررسي پرونده شوراي سازمان

به منظور رسيدگي به موارد عدم تطابق رأي شوراي پزشكي، قانون و اين آيين نامه و پيوست آن، كه بنا به تشخيص رئيس سازمان يا نماينده او تعيين مي شود، شوراي سازمان متشكل از سه نفر پزشك متخصص نيروهاي مسلح تشكيل مي گردد.

چنانچه رئيس سازمان يا نماينده او اطمينان حاصل نمايد كه رأي شوراي پزشكي مطابق مقررات صا نشده است، پرونده براي بررسي به شوراي عالي پزشكي كه از سه پزشك متخصص نيروهاي مسلح تشكيل مي گردد ارجاع مي دهد. نظر اين شورا قطعي و لازم الاجرا است.

بررسي پرونده شوراي عالي

اگر چنانچه شوراي پزشكي معاف از خدمت تشخيص داده نشويد، به خدمت اعزام مي شويد. صورتي كه به رأي كميسيون پزشكي اعتراض داشته شيد، پرونده شما شوراي عالي مطرح مي شود و رأي كميسيون عالي قطعي و لازم الاجراست و حق اعتراض نداريد. پس از اينكه رأي شوراي عالي صا شد ديگر به هيچ عنوان حق اعتراض نداريد و به پايان كار رسيده ايد و به هر رأيي كه صا شده شد يد عمل كنيد.

آيا حين انجام خدمت سرزي معافيت از خدمت امكان پذير است؟

طبق قانون معافيت پزشكي حين خدمت ، صورتي كه مشمولان حين خدمت دوره ضرورت مبتلا به نقص عضو يا بيماري‌هايي شوند كه پس از اتمام مدت معالجه كه كمتر از ۶ ماه نشد و طبق نظر شوراي پزشكي بيمارسن‌هاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي كه مورد تأييد عقيدتي- سياسي نيروي مربوطه هستند قا به انجام خدمت نشند از انجام بقيه خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. دوران معالجه مشمولان موضوع اين ماده جزو خدمت دوره ضرورت آنان محسوب مي‌گردد.

چنانچه شوراي نيروي مربوط تشخيص دهد كه نقص عضو يا بيماري پايان خدمت كه كمتر از شش ماه نشد، ترميم نشده يا بهبود نخواهد يافت ، مراتب را مشروحاً اوراق معاينه ذكر و تنظيم صورتجلسه شورا ملصق به عكس مشمول به يگان خدمتي مربوط اعلام مي نمايند نسبت ترخيص آنان و معرفي به سازمان اقدام شود.

مدارك مورد نياز معافيت پزشكي سرزي

توجه داشته شيد كه براي يافت معافيت پزشكي يد مداركي را به همراه داشته شيد. به همراه داشتن اين مدارك براي يافت معافيت پزشكي استرابيسم الزاميست و صورتي كه هر يك از مدارك ماده نشد روند گرفتن معافيت تأخير مواجه خواهد شد. پس حتماً هنگام اقدام، مدارك مورد نياز معافيت پزشكي سرزي را چك كنيد كه موردي از قلم نيافتد و هنگام ارائه مدارك مشكل مواجه نشويد.

مدارك مورد نياز معافيت پزشكي :

 1. تكميل برگ وضعيت مشمولان (برگه شماره۱ ).
 2. تكميل برگ معاينه اوليه مشمولان توسط پزشك معاين اوليه (برگه شماره۲).
 3. تكميل برگ واكسيناسيون ( برگه شماره ۵).
 4. اصل و تصوير كارت ملي مشمول.
 5. اصل و تصوير كليه صفحات شناسنامه عكسدار مشمول.
 6. اصل و تصوير آخرين مك تحصيلي يا گواهي فراغت از تحصيل.
 7. افتح حساب عابر نك سپه و ج شماره حساب برگ شماره يك (ويژه متقاضيان اعزام، معافيت پزشكي و كفالت).
 8. يك قطعه عكس رنگي ۴×۳ تمام رخ زمينه سفيد مشمول (علاوه بر عكس هاي الصاقي به برگه ها).

سوالات متداول

آيا مي توانم براي معافيت پزشكي استرابيسم حين تحصيل اقدام كنم؟

خير. نمي توانيد حين تحصيل اقدام نماييد.

براي بيماري استرابيسم چه معافيت هايي وجود دارد؟

براي بيماري استرابيسم توجه به شرايط بيماري، مي توانيد براي معافيت از رزم، اقدام نماييد.

آيا امكان اعتراض به رأي كميسيون پزشكي وجود دارد؟

بله. توجه به مراحلي كه توضيح داده شده، مي توانيد براي اعتراض به رأي كميسيون پزشكي اقدام كنيد.

معافيت پزشكي استرابيسم

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۱۵:۱۳ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

چگونه معافيت سربازي بگيريم؟

5 / 5 ( 1 vote )

آيا مي دانيد براي معافيت سرزي چه يد كرد ؟!

اين سوال كه ” چطور معافيت سرزي بگيرم ؟! ” ، پرسشي است كه حداقل يك ر براي تمامي مشمولان خدمت نظام وظيفه عمومي پيش آمده است و افراد بسياري بدنل پاسخ آن هستند . چرا كه گذراندن دو سال پادگان ها نظامي و زير نظر مقامات انتظامي ، كار سختي بوده و روحيه ي هر كسي سازگار نيست . چگونه معافيت سرزي بگيريم

به همين دليل ، اين مقاله قصد داريم كه علاوه بر معرفي هر يك از روش هاي چگونه از خدمت سرزي معاف شويم ، توضيحاتي مختصر را ره هر يك از آن ها به شما همراهان ارائه كنيم . به ياد داشته شيد كه همواره مي توانيد همفكري متخصصين مركز مشاوره آويژه، اطلاعات جامع ره شرايط معافيت خدمت سرزي را يافت كنيد .

يكي از گيري‌هاي بزرگ فكري جوانان و نوجوانان از سن هجده سالگي به بعد، سرزي است. به همين دليل آن‌ها به هر جايي دست مي‌اندازند از اين مرحله زندگي فرار كنند يا ديرتر آن را بگذرانند. اما لازم است بدانيد كه اولين قدم براي معافيت از سرزي، مشورت مشاوران و داشتن علم و دانش مربوط است. اين قسمت از سايت آويژه قصد داريم؛ تمام سوالات ذهني شما ب مراحل معافيت سرزي، شرايط معافيت سرزي و راه‌هاي آن را پاسخ دهيم.

براي معافيت سرزي چه يد كرد؟

يكي از سوالات مهم اكثر خانواده‌هايي كه نگران استرس‌هاي فرزندشان هستند اين است كه از چه راه هايي و چگونه از خدمت سرزي معاف شويم؟ قبل از بررسي اين سوال پرتكرار خوب است بدانيد كه همه‌ي قوانين نظامي شرط‌هاي خاصي دارند كه يد آن‌هارا بررسي كنيد. توصيه آويژه به شما اين است كه پيش از اينكه براي معافيت اقدام كنيد، از تمامي شرط‌ها و قانون‌هاي معافيت اطلاعات كسب كنيد.

خوب است قبل از اقدام به معافيت، بدانيد كه معافيت پزشكي، معافيت كفالت، معافيت ايثارگران، معافيت بنياد ملي نخبگان و معافيت عفو رهبري(بخشودگي سني) از راه‌هاي گرفتن معافيت هستند.

به‌علت تعداد زياد روش‌هاي معافيت ممكن است شما يكي از اين شرايط را داشته‌شيد؛ اما نداشتن آگاهي‌هاي لازم معافيت خود را از دست بدهيد. بنابراين اولين قدم براي گرفتن معافيت سر زدن به يك مشاوره خوب است شما را از آخرين قوانين و ضوابط حال تغيير آگاه كند و بهترين راه را براي معافيت شما نظر بگيرد. بعد از اين‎كه مشاور مناسب خود را پيدا كرديد آن‌‎وقت خودن به دنيال بهترين راه براي معافيت مي‌گريد.

قوانين معافيت سرزي سال جديد چيست؟

همانطور كه مي‌دانيد نظام هرساله قوانين معافيت سرزي را پايه گذاري مي‌كند و قوانين قبلي دوره بررسي مي‌شوند و اين قوانين به دستور مجلس و صلاحديد آن‌ها گير تغييرات مي‌شود. بهتر است قبل از اينكه قوانين جديدي كه امسال براي معافيت از سرزي وضع شده را بررسي كنيم به اين نكته اشاره كنيم كه لازم است هميشه به ياد داشته شيد قوانين جديد كه وضع مي‌شود؛ مخصوص عوام سرزان نيست و هركس يد براي پيدا كردن شرايط معافيت خدمت سرزي ، تحقيقات كافي را انجام دهد.

طبق گفته بزرگان مجلس، امروزه خدمت براي دولتي‌ها بيست و چهارماه، براي مسلح‌ها مناطق عادي بيست و يك ماه ، براي مسلح‌هاي مناطق محروم نوزده ماه و براي مناطق امنيتي كه گير هستند؛ هجده ماه مي‌شد. همچنين توجه به تعداد زياد دانشگاه‌ها، زياد شدن كسري خدمت‌ها و كم شدن مواليد تعداد سرزان كم شده است؛ اما وجود اين تعداد كم، سد انتخاب خاصي براي زياد كردن زمان خدمت نگرفته‌است.و خبر خوب ديگري كه لازم است بدانيد اين است كه سد تصميم دارد حقوق سرزها را زياد كند و اين امر مايه خوشحالي فراوان بسياري از سرزان مي‌شود.

موارد معافيت سرزي شامل كدام است؟

بخش قبلي نام راه‌هايي كه مي‌توان از طريق آن‌ها معافيت گرفت را بيان كرديم و اين قسمت به بررسي تك تك اين موارد مي‌پردازيم.

شرايط معافيت پزشكي سرزي

پاسخ به اين سوال كه ” چگونه معافيت پزشكي بگيريم ؟! ” ، يد گفت كه يك قاعده ي كلي اين نوع از معافيت ها وجود دارد . بر اساس اين قاعده نانوشته ، تنها افرادي به دليل مشكلات پزشكي معاف مي شوند ، كه براي انجام فعاليت ارگان هاي نظامي ، توان كافي را نداشته شند . پس اگر عارضه ي جسماني و رواني مشمول يا ناتواني او حدي شد كه نتوان براي او هيچ كاري ارگان هاي نظامي پيدا كرد ، فرد معاف مي شود . چرا كه دسر هاي نگهداري چنين فردي پادگان ، از منفعت هاي آن بيشتر است ! ( دقيقا به همين دليل است كه افرادي تحصيلات دانشگاهي ، سخت تر مي توانند معافيت پزشكي بگيرند ! ) چگونه معافيت سرزي بگيريم

يك تقسيم بندي كلي از نظر قواعد پزشكي ، مشمولان به ۴ دسته تقسيم مي شوند : چگونه معافيت سرزي بگيريم

 1. افراد سالم
 2. افراد ناتوان انجام خدمات رزمي
 3. افراد نيازمند به گذراندن دوره ماني به منظور آمادگي براي خدمت نظام وظيفه
 4. افراد به كلي ناتوان از انجام هر گونه خدمت پادگان ها و ارگان هاي نظامي

بنا بر اين تقسيم بندي ، افراد مختلف ، توجه به شرايط جسمي ، روحي و توانمندي هايشان ، مشمول احكام متفاوتي مي شوند . براي اطلاع از جزئيات هر كدام از اين دسته هاي ۴ گانه و اطلاع از شرايط خودن ، مي توانيد مقاله شرايط معافيت پزشكي سرزي-آيين نامه معافيت پزشكي را مطالعه كنيد !

شرايط معافيت كفالت سرزي

براي پاسخ به اين سوال كه ” شرايط معافيت سرزي كفالت براي خدمت سرزي چيست ؟! ” يد به قوانين و مقررات اين موضوع توجه كنيم . بر اساس قوانين معافيت كفالت ، عده اي از مشمولين كه شرايط مورد نظر براي استفاده از اين نوع معافيت ها را داشته شند ، مي توانند كارت معافيت از خدمت نظام وظيفه عمومي را يافت كنند . ليست اين مشمولين به شرح زير است : چگونه معافيت سرزي بگيريم

 1. يگانه فرزند ذكور مراقب يا نگهدارنده پ نيازمند مراقبت
 2. يگانه مراقب يا نگهدارنده ما فاقد شوهر
 3. تنها برا تني سرپرست خواهر فاقد پ ، همسر و فرزند ذكور
 4. يگانه نوه ذكور نگهدارنده جد فاقد فرزند يا جده فاقد شوهر و فرزند
 5. يگانه سرپرست برا كمتر از ۱۸ سال تمام
 6. و … چگونه معافيت سرزي بگيريم

بدليل طولاني بودن ليست افراد مشمول يافت اين نوع از معافيت كه بر اساس آيين نامه هاي معافيت كفالت ، تهيه و تنظيم شده است ، امكان نام بردن از تمام افراد اين ليست ، امكان پذير نيست . شما از عزيزان مي توانيد به منظور اطلاع از جزييات كامل اين فهرست و بررسي وضعيت مشموليت خود توجه به آيين نامه هاي معافيت كفالت ، مقاله چگونه معافيت كفالت سرزي بگيريم؟ مطلعه فرماييد . چگونه معافيت

شرايط معافيت ايثارگري سرزي

راه هاي معافيت سرزي ايثارگري: اين معافيت مخصوص افرادي است كه فرزند شهدا و جاويدالاثر، ايثارگران هستند. همچنين مخصوص افرادي است كه جانزي ده صد و لاتر دارند. فرزند خوانده قانوني جانزان و مشمولاني كه نوان جانزان ۲۵ صد و لاتر ازدواج كنند نيز شامل اين معافيت مي‌شند.

پس از كش و قوس هاي فراوان مجلس و مسئولان سد كل نيرو هاي مسلح ، قوانين جديد حوزه ي معافيت ها و كسري خدمت ايثارگري ، تصويب و ابلاغ شد . به همين دليل ، براي اينكه بدانيم چگونه مي توانيم معافيت ايثارگري خدمت سرزي بگيريم ، يد به اين قوانين توجه كنيم . بر اساس مقررات جديد معافيت ايثارگري ، به مشمولاني كه از امتياز ايثارگري پشان استفاده مي كنند ، به ازاي هر امتياز ، ۱۲ روز كسري خدمت مي گيرند . نحوه محاسبه امتيازات بدين صورت است : چگونه معافيت سرزي بگيريم

 1. هر يك ماه حضور جبهه : ۱ امتياز چگونه معافيت سرزي بگيريم
 2. هر يك صد جانزي : ۱ امتياز چگونه معافيت سرزي بگيريم
 3. هر يك ماه اسارت : ۱ امتياز چگونه معافيت سرزي بگيريم

بدين ترتيب ، ميزان كسري تعلق گرفته به شما ، كاملا وابسته به ميزان امتياز شما دارد . بعلاوه ، بر اساس گفته هاي سردار ابراهيم كريمي ، جانشين سازمان نظام وظيفه عمومي ، ۳ گروه از افراد مي توانند به جاي كسري خدمت ، مستقيما معافيت بگيرند . اين افراد عرتند از :

 1. افرادي كه پشان حداقل ۳۰ ماه سابقه رزمندگي داشته شد
 2. افرادي كه پشان حداقل ۲۵ صد جانزي داشته شد چگونه معافيت سرزي بگيريم
 3. افرادي كه پشان خداقل ۲۴ ماه سابقه اسارت داشته شد

شما عزيزان مي توانيد براي اطلاع از ميزان دقيق كسري خدمت تعلق گرفته و يا بررسي شرايط معافيت خود ، متخصصان ما دپارتمان نظام وظيفه مركز مشاوره آويژه .

شرايط معافيت بهزيستي سرزي

يكي از انواع راه‌ها براي گرفتن معافيت، معافيت از طريق بهزيستي است. تعداد بسياري از افرادي كه شامل خدمت سرزي هستند؛ خانواده يا خود آن‌ها مددجوهايي هستند كه سازمان بهزيستي آن‌ها را پوشش مي‎دهد. اين معافيت مخصوص خانواده‌هايي است كه بهزيستي يك يا دو نفر ازآن‌ها را تحت پوشش خود قرار داده‌است. اين صورت فرد مي‌تواند از معافيت بهزيستي استفاده كند. اين معافيت مخصوص افرادي است كه:

 1. فرزند فرد تحت پوشش بهزيستي شد.
 2. ما فرد زنده شد و تحت پوشش بهزيستي شد و پ او فوت شده شد.
 3. پ يا ما فرد به‌دليل معلوليت تحت پوشش بهزيستي شد.
 4. همسر فرد به‌دليل معلوليت تحت پوشش بهزيستي شد.

داشتن اين شرايط، فرد مي‌تواند براي معافيت اقدام كند.

بسياري از افراد اين معافيت را معافيت كفالت اشته مي‌گيرند اما يد بدانيد كه اين معافيت اينكه بسيار شبيه هستند؛ اما تفاوت‌هاي جزئي كمي هم دارند. اگر بخواهيم تعدادي از اين تفاوت‌ها را نام ببريم يد بگوييم كه:

 • از شرط‌هاي اصلي معافيت كفالت اين است كه فرد مشمول به سن ۱۸ سال رسيده شد؛ اما معافيت بهزيستي محدوديت سني وجود ندارد.
 • يكي ديگر از شروطي كه معافيت كفالت دست و پاي فرد مشمول را مي‌بندد اين است كه فردي كه ما و پش زنده شند؛ به‌عنوان قيم خواهر حساب نمي‌آيد و معافيت به او تعلق نمي‌گيرد. صورتيكه معافيت بهزيستي چنين شرطي وجود ندارد.

شرايط معافيت تحصيلي سرزي

معافيت تحصيلي: اين معافيت مخصوص افرادي است كه قصد دارند؛ تحصيل دانشگاه را ادامه دهند. اين معافيت دانش‌آموزان، دانشجويان و طلاب حوزه علميه را بر مي‌گيرد. به‌طور كلي دانش‌آموزان وقتي سن ۱۸ را تمام ‌مي‌كنند براساس قوانين نظام وظيفه براي گرفتن مك پيش‌دانشگاهي ۲۴ سال و براي گرفتن مك كار و دانش فني حرفه‌اي ۲۲ سال مجاز هستند سشان را ادامه دهند.

شرايط معافيت بخشودگي سني سرزي

معافيت بخشودگي سني: به افرادي كه متولد سال‌هاي ۵۴ و ماقبل ۵۴ هستند؛ متناسب مك تحصيلي‌شان، معافيت بخشودگي سن تعلق مي‌گيرد.

شرايط معافيت معافيت موارد خاص

يكي از پاسخ هاي احتمالي به اين پرسش كه ” چگونه معافيت سرزي بگيريم ؟! ” ، معافيت موارد خاص است . توجه به آخرين اخري كه توسط سازمان نظام وظيفه عمومي منتشر شده ، موارد زير ، دسته ي معافيت موارد خاص ، طبقه بندي مي شوند :

 1. فرزندان اولياي معلول چگونه معافيت سرزي بگيريم
 2. كساني كه برا يا خواهر معلول دارند ( صورت دارا بودن ساير شرايط )
 3. فرزندان شهداء
 4. فرندان جاويد الاثران
 5. يكي از فرندان جانزان لاي ۲۵ صد
 6. يكي از فرزندان آزادگان سابقه ۳۰ ماه اسارت
 7. يكي از فرزندان رزمندگان سابقه ۳۰ ماه حضور جبهه
 8. مشمولي كه نوان جانز ۲۵ صد به لا ازدواج مي كند
 9. يك فرزند ما فاقد شوهر تحت پوشش كميته امداد
 10. مشمول داراي فرزند معلول
 11. تنها پسر خانواده اي سه فرزند دختر
 12. مشمولاني كه نوان داراي معلوليت جسمي و حركتي ازدواج كنند
 13. مشموليني كه از معافيت عفو رهبري استفاده مي كنند

مراحل معافيت سرزي چيست؟

اولين قدم براي فردي كه براي سرزي قدم برمي‌دارد، معاينه شدن به‌وسيله پزشك است. عده خاصي از فراد به دليل ناتواني و مشكلات جنسي از سرزي رد مي‌شوند كه اصطلاحا به اين نوع معافيت، معافيت پزشكي مي‌گوييم. بيماري‌هاي شكمي و گوارشي، بيماري‌هاي غدد مترشحه و داخلي بيماري‌هاي تناسلي و ااري، بيماري‌هاي چشمي و بيني و … بيماري‌هايي هستند كه احتمال ۹۰ صد به لا عث معاف شدن شما خواهند شد.

براي گرفتن اين نوع معافيت سرزان يد موارد زير را حتما تهيه كرده شند:

 • برگه واكسن تكميل‌شده توسط مركز بهداشت
 • تصوير پشت و روي كارت ملي
 • تصوير تمامي صفحات شناسنامه
 • برگه وضعيت مشمولان كه توسط خود مشمول تكميل شده
 • برگه معاينه اوليه كه توسط پزشك تكميل مي‌شود

به‌طوركلي معافيت كفالت، معافيت پزشكي، معافيت ايثارگري، معافيت تحصيلي، معافيت بخشيدگي سني و معافيت مددجوبي راه‌هايي هستند كه براي رسيدن به معافيت يد يكي از اين شرايط را داشته‌شيد.

اميدواريم خواند اين مطالب از سايت آويژه جواب سوالات خود را به بهترين نحو گرفته شيد و پيشنهاد مي‌كنيم براي بدست آوردن اطلاعات بيشتر، مطالب مفيد ديگر آويژه را مطالعه كنيد و از مشاوران ما كمك بگيريد بهترين انتخاب دست شما شد.

خدمات تلفني و آنلاين مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه

هدف مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات خدمت سرزي و افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه خدمات متنوعي را زمينه مشاوره معافيت سرزي به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد.

چگونه معافيت سرزي بگيريم؟

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۰۷:۰۹ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

چگونه معافيت سربازي بگيريم؟

5 / 5 ( 1 vote )

آيا مي دانيد براي معافيت سرزي چه يد كرد ؟!

اين سوال كه ” چطور معافيت سرزي بگيرم ؟! ” ، پرسشي است كه حداقل يك ر براي تمامي مشمولان خدمت نظام وظيفه عمومي پيش آمده است و افراد بسياري بدنل پاسخ آن هستند . چرا كه گذراندن دو سال پادگان ها نظامي و زير نظر مقامات انتظامي ، كار سختي بوده و روحيه ي هر كسي سازگار نيست . چگونه معافيت سرزي بگيريم

به همين دليل ، اين مقاله قصد داريم كه علاوه بر معرفي هر يك از روش هاي چگونه از خدمت سرزي معاف شويم ، توضيحاتي مختصر را ره هر يك از آن ها به شما همراهان ارائه كنيم . به ياد داشته شيد كه همواره مي توانيد همفكري متخصصين مركز مشاوره آويژه، اطلاعات جامع ره شرايط معافيت خدمت سرزي را يافت كنيد .

يكي از گيري‌هاي بزرگ فكري جوانان و نوجوانان از سن هجده سالگي به بعد، سرزي است. به همين دليل آن‌ها به هر جايي دست مي‌اندازند از اين مرحله زندگي فرار كنند يا ديرتر آن را بگذرانند. اما لازم است بدانيد كه اولين قدم براي معافيت از سرزي، مشورت مشاوران و داشتن علم و دانش مربوط است. اين قسمت از سايت آويژه قصد داريم؛ تمام سوالات ذهني شما ب مراحل معافيت سرزي، شرايط معافيت سرزي و راه‌هاي آن را پاسخ دهيم.

براي معافيت سرزي چه يد كرد؟

يكي از سوالات مهم اكثر خانواده‌هايي كه نگران استرس‌هاي فرزندشان هستند اين است كه از چه راه هايي و چگونه از خدمت سرزي معاف شويم؟ قبل از بررسي اين سوال پرتكرار خوب است بدانيد كه همه‌ي قوانين نظامي شرط‌هاي خاصي دارند كه يد آن‌هارا بررسي كنيد. توصيه آويژه به شما اين است كه پيش از اينكه براي معافيت اقدام كنيد، از تمامي شرط‌ها و قانون‌هاي معافيت اطلاعات كسب كنيد.

خوب است قبل از اقدام به معافيت، بدانيد كه معافيت پزشكي، معافيت كفالت، معافيت ايثارگران، معافيت بنياد ملي نخبگان و معافيت عفو رهبري(بخشودگي سني) از راه‌هاي گرفتن معافيت هستند.

به‌علت تعداد زياد روش‌هاي معافيت ممكن است شما يكي از اين شرايط را داشته‌شيد؛ اما نداشتن آگاهي‌هاي لازم معافيت خود را از دست بدهيد. بنابراين اولين قدم براي گرفتن معافيت سر زدن به يك مشاوره خوب است شما را از آخرين قوانين و ضوابط حال تغيير آگاه كند و بهترين راه را براي معافيت شما نظر بگيرد. بعد از اين‎كه مشاور مناسب خود را پيدا كرديد آن‌‎وقت خودن به دنيال بهترين راه براي معافيت مي‌گريد.

قوانين معافيت سرزي سال جديد چيست؟

همانطور كه مي‌دانيد نظام هرساله قوانين معافيت سرزي را پايه گذاري مي‌كند و قوانين قبلي دوره بررسي مي‌شوند و اين قوانين به دستور مجلس و صلاحديد آن‌ها گير تغييرات مي‌شود. بهتر است قبل از اينكه قوانين جديدي كه امسال براي معافيت از سرزي وضع شده را بررسي كنيم به اين نكته اشاره كنيم كه لازم است هميشه به ياد داشته شيد قوانين جديد كه وضع مي‌شود؛ مخصوص عوام سرزان نيست و هركس يد براي پيدا كردن شرايط معافيت خدمت سرزي ، تحقيقات كافي را انجام دهد.

طبق گفته بزرگان مجلس، امروزه خدمت براي دولتي‌ها بيست و چهارماه، براي مسلح‌ها مناطق عادي بيست و يك ماه ، براي مسلح‌هاي مناطق محروم نوزده ماه و براي مناطق امنيتي كه گير هستند؛ هجده ماه مي‌شد. همچنين توجه به تعداد زياد دانشگاه‌ها، زياد شدن كسري خدمت‌ها و كم شدن مواليد تعداد سرزان كم شده است؛ اما وجود اين تعداد كم، سد انتخاب خاصي براي زياد كردن زمان خدمت نگرفته‌است.و خبر خوب ديگري كه لازم است بدانيد اين است كه سد تصميم دارد حقوق سرزها را زياد كند و اين امر مايه خوشحالي فراوان بسياري از سرزان مي‌شود.

موارد معافيت سرزي شامل كدام است؟

بخش قبلي نام راه‌هايي كه مي‌توان از طريق آن‌ها معافيت گرفت را بيان كرديم و اين قسمت به بررسي تك تك اين موارد مي‌پردازيم.

شرايط معافيت پزشكي سرزي

پاسخ به اين سوال كه ” چگونه معافيت پزشكي بگيريم ؟! ” ، يد گفت كه يك قاعده ي كلي اين نوع از معافيت ها وجود دارد . بر اساس اين قاعده نانوشته ، تنها افرادي به دليل مشكلات پزشكي معاف مي شوند ، كه براي انجام فعاليت ارگان هاي نظامي ، توان كافي را نداشته شند . پس اگر عارضه ي جسماني و رواني مشمول يا ناتواني او حدي شد كه نتوان براي او هيچ كاري ارگان هاي نظامي پيدا كرد ، فرد معاف مي شود . چرا كه دسر هاي نگهداري چنين فردي پادگان ، از منفعت هاي آن بيشتر است ! ( دقيقا به همين دليل است كه افرادي تحصيلات دانشگاهي ، سخت تر مي توانند معافيت پزشكي بگيرند ! ) چگونه معافيت سرزي بگيريم

يك تقسيم بندي كلي از نظر قواعد پزشكي ، مشمولان به ۴ دسته تقسيم مي شوند : چگونه معافيت سرزي بگيريم

 1. افراد سالم
 2. افراد ناتوان انجام خدمات رزمي
 3. افراد نيازمند به گذراندن دوره ماني به منظور آمادگي براي خدمت نظام وظيفه
 4. افراد به كلي ناتوان از انجام هر گونه خدمت پادگان ها و ارگان هاي نظامي

بنا بر اين تقسيم بندي ، افراد مختلف ، توجه به شرايط جسمي ، روحي و توانمندي هايشان ، مشمول احكام متفاوتي مي شوند . براي اطلاع از جزئيات هر كدام از اين دسته هاي ۴ گانه و اطلاع از شرايط خودن ، مي توانيد مقاله شرايط معافيت پزشكي سرزي-آيين نامه معافيت پزشكي را مطالعه كنيد !

شرايط معافيت كفالت سرزي

براي پاسخ به اين سوال كه ” شرايط معافيت سرزي كفالت براي خدمت سرزي چيست ؟! ” يد به قوانين و مقررات اين موضوع توجه كنيم . بر اساس قوانين معافيت كفالت ، عده اي از مشمولين كه شرايط مورد نظر براي استفاده از اين نوع معافيت ها را داشته شند ، مي توانند كارت معافيت از خدمت نظام وظيفه عمومي را يافت كنند . ليست اين مشمولين به شرح زير است : چگونه معافيت سرزي بگيريم

 1. يگانه فرزند ذكور مراقب يا نگهدارنده پ نيازمند مراقبت
 2. يگانه مراقب يا نگهدارنده ما فاقد شوهر
 3. تنها برا تني سرپرست خواهر فاقد پ ، همسر و فرزند ذكور
 4. يگانه نوه ذكور نگهدارنده جد فاقد فرزند يا جده فاقد شوهر و فرزند
 5. يگانه سرپرست برا كمتر از ۱۸ سال تمام
 6. و … چگونه معافيت سرزي بگيريم

بدليل طولاني بودن ليست افراد مشمول يافت اين نوع از معافيت كه بر اساس آيين نامه هاي معافيت كفالت ، تهيه و تنظيم شده است ، امكان نام بردن از تمام افراد اين ليست ، امكان پذير نيست . شما از عزيزان مي توانيد به منظور اطلاع از جزييات كامل اين فهرست و بررسي وضعيت مشموليت خود توجه به آيين نامه هاي معافيت كفالت ، مقاله چگونه معافيت كفالت سرزي بگيريم؟ مطلعه فرماييد . چگونه معافيت

شرايط معافيت ايثارگري سرزي

راه هاي معافيت سرزي ايثارگري: اين معافيت مخصوص افرادي است كه فرزند شهدا و جاويدالاثر، ايثارگران هستند. همچنين مخصوص افرادي است كه جانزي ده صد و لاتر دارند. فرزند خوانده قانوني جانزان و مشمولاني كه نوان جانزان ۲۵ صد و لاتر ازدواج كنند نيز شامل اين معافيت مي‌شند.

پس از كش و قوس هاي فراوان مجلس و مسئولان سد كل نيرو هاي مسلح ، قوانين جديد حوزه ي معافيت ها و كسري خدمت ايثارگري ، تصويب و ابلاغ شد . به همين دليل ، براي اينكه بدانيم چگونه مي توانيم معافيت ايثارگري خدمت سرزي بگيريم ، يد به اين قوانين توجه كنيم . بر اساس مقررات جديد معافيت ايثارگري ، به مشمولاني كه از امتياز ايثارگري پشان استفاده مي كنند ، به ازاي هر امتياز ، ۱۲ روز كسري خدمت مي گيرند . نحوه محاسبه امتيازات بدين صورت است : چگونه معافيت سرزي بگيريم

 1. هر يك ماه حضور جبهه : ۱ امتياز چگونه معافيت سرزي بگيريم
 2. هر يك صد جانزي : ۱ امتياز چگونه معافيت سرزي بگيريم
 3. هر يك ماه اسارت : ۱ امتياز چگونه معافيت سرزي بگيريم

بدين ترتيب ، ميزان كسري تعلق گرفته به شما ، كاملا وابسته به ميزان امتياز شما دارد . بعلاوه ، بر اساس گفته هاي سردار ابراهيم كريمي ، جانشين سازمان نظام وظيفه عمومي ، ۳ گروه از افراد مي توانند به جاي كسري خدمت ، مستقيما معافيت بگيرند . اين افراد عرتند از :

 1. افرادي كه پشان حداقل ۳۰ ماه سابقه رزمندگي داشته شد
 2. افرادي كه پشان حداقل ۲۵ صد جانزي داشته شد چگونه معافيت سرزي بگيريم
 3. افرادي كه پشان خداقل ۲۴ ماه سابقه اسارت داشته شد

شما عزيزان مي توانيد براي اطلاع از ميزان دقيق كسري خدمت تعلق گرفته و يا بررسي شرايط معافيت خود ، متخصصان ما دپارتمان نظام وظيفه مركز مشاوره آويژه .

شرايط معافيت بهزيستي سرزي

يكي از انواع راه‌ها براي گرفتن معافيت، معافيت از طريق بهزيستي است. تعداد بسياري از افرادي كه شامل خدمت سرزي هستند؛ خانواده يا خود آن‌ها مددجوهايي هستند كه سازمان بهزيستي آن‌ها را پوشش مي‎دهد. اين معافيت مخصوص خانواده‌هايي است كه بهزيستي يك يا دو نفر ازآن‌ها را تحت پوشش خود قرار داده‌است. اين صورت فرد مي‌تواند از معافيت بهزيستي استفاده كند. اين معافيت مخصوص افرادي است كه:

 1. فرزند فرد تحت پوشش بهزيستي شد.
 2. ما فرد زنده شد و تحت پوشش بهزيستي شد و پ او فوت شده شد.
 3. پ يا ما فرد به‌دليل معلوليت تحت پوشش بهزيستي شد.
 4. همسر فرد به‌دليل معلوليت تحت پوشش بهزيستي شد.

داشتن اين شرايط، فرد مي‌تواند براي معافيت اقدام كند.

بسياري از افراد اين معافيت را معافيت كفالت اشته مي‌گيرند اما يد بدانيد كه اين معافيت اينكه بسيار شبيه هستند؛ اما تفاوت‌هاي جزئي كمي هم دارند. اگر بخواهيم تعدادي از اين تفاوت‌ها را نام ببريم يد بگوييم كه:

 • از شرط‌هاي اصلي معافيت كفالت اين است كه فرد مشمول به سن ۱۸ سال رسيده شد؛ اما معافيت بهزيستي محدوديت سني وجود ندارد.
 • يكي ديگر از شروطي كه معافيت كفالت دست و پاي فرد مشمول را مي‌بندد اين است كه فردي كه ما و پش زنده شند؛ به‌عنوان قيم خواهر حساب نمي‌آيد و معافيت به او تعلق نمي‌گيرد. صورتيكه معافيت بهزيستي چنين شرطي وجود ندارد.

شرايط معافيت تحصيلي سرزي

معافيت تحصيلي: اين معافيت مخصوص افرادي است كه قصد دارند؛ تحصيل دانشگاه را ادامه دهند. اين معافيت دانش‌آموزان، دانشجويان و طلاب حوزه علميه را بر مي‌گيرد. به‌طور كلي دانش‌آموزان وقتي سن ۱۸ را تمام ‌مي‌كنند براساس قوانين نظام وظيفه براي گرفتن مك پيش‌دانشگاهي ۲۴ سال و براي گرفتن مك كار و دانش فني حرفه‌اي ۲۲ سال مجاز هستند سشان را ادامه دهند.

شرايط معافيت بخشودگي سني سرزي

معافيت بخشودگي سني: به افرادي كه متولد سال‌هاي ۵۴ و ماقبل ۵۴ هستند؛ متناسب مك تحصيلي‌شان، معافيت بخشودگي سن تعلق مي‌گيرد.

شرايط معافيت معافيت موارد خاص

يكي از پاسخ هاي احتمالي به اين پرسش كه ” چگونه معافيت سرزي بگيريم ؟! ” ، معافيت موارد خاص است . توجه به آخرين اخري كه توسط سازمان نظام وظيفه عمومي منتشر شده ، موارد زير ، دسته ي معافيت موارد خاص ، طبقه بندي مي شوند :

 1. فرزندان اولياي معلول چگونه معافيت سرزي بگيريم
 2. كساني كه برا يا خواهر معلول دارند ( صورت دارا بودن ساير شرايط )
 3. فرزندان شهداء
 4. فرندان جاويد الاثران
 5. يكي از فرندان جانزان لاي ۲۵ صد
 6. يكي از فرزندان آزادگان سابقه ۳۰ ماه اسارت
 7. يكي از فرزندان رزمندگان سابقه ۳۰ ماه حضور جبهه
 8. مشمولي كه نوان جانز ۲۵ صد به لا ازدواج مي كند
 9. يك فرزند ما فاقد شوهر تحت پوشش كميته امداد
 10. مشمول داراي فرزند معلول
 11. تنها پسر خانواده اي سه فرزند دختر
 12. مشمولاني كه نوان داراي معلوليت جسمي و حركتي ازدواج كنند
 13. مشموليني كه از معافيت عفو رهبري استفاده مي كنند

مراحل معافيت سرزي چيست؟

اولين قدم براي فردي كه براي سرزي قدم برمي‌دارد، معاينه شدن به‌وسيله پزشك است. عده خاصي از فراد به دليل ناتواني و مشكلات جنسي از سرزي رد مي‌شوند كه اصطلاحا به اين نوع معافيت، معافيت پزشكي مي‌گوييم. بيماري‌هاي شكمي و گوارشي، بيماري‌هاي غدد مترشحه و داخلي بيماري‌هاي تناسلي و ااري، بيماري‌هاي چشمي و بيني و … بيماري‌هايي هستند كه احتمال ۹۰ صد به لا عث معاف شدن شما خواهند شد.

براي گرفتن اين نوع معافيت سرزان يد موارد زير را حتما تهيه كرده شند:

 • برگه واكسن تكميل‌شده توسط مركز بهداشت
 • تصوير پشت و روي كارت ملي
 • تصوير تمامي صفحات شناسنامه
 • برگه وضعيت مشمولان كه توسط خود مشمول تكميل شده
 • برگه معاينه اوليه كه توسط پزشك تكميل مي‌شود

به‌طوركلي معافيت كفالت، معافيت پزشكي، معافيت ايثارگري، معافيت تحصيلي، معافيت بخشيدگي سني و معافيت مددجوبي راه‌هايي هستند كه براي رسيدن به معافيت يد يكي از اين شرايط را داشته‌شيد.

اميدواريم خواند اين مطالب از سايت آويژه جواب سوالات خود را به بهترين نحو گرفته شيد و پيشنهاد مي‌كنيم براي بدست آوردن اطلاعات بيشتر، مطالب مفيد ديگر آويژه را مطالعه كنيد و از مشاوران ما كمك بگيريد بهترين انتخاب دست شما شد.

خدمات تلفني و آنلاين مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه

هدف مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات خدمت سرزي و افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه خدمات متنوعي را زمينه مشاوره معافيت سرزي به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد.

چگونه معافيت سرزي بگيريم؟

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۲۴:۵۸ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

چگونه معافيت سربازي بگيريم؟

5 / 5 ( 1 vote )

آيا مي دانيد براي معافيت سرزي چه يد كرد ؟!

اين سوال كه ” چطور معافيت سرزي بگيرم ؟! ” ، پرسشي است كه حداقل يك ر براي تمامي مشمولان خدمت نظام وظيفه عمومي پيش آمده است و افراد بسياري بدنل پاسخ آن هستند . چرا كه گذراندن دو سال پادگان ها نظامي و زير نظر مقامات انتظامي ، كار سختي بوده و روحيه ي هر كسي سازگار نيست . چگونه معافيت سرزي بگيريم

به همين دليل ، اين مقاله قصد داريم كه علاوه بر معرفي هر يك از روش هاي چگونه از خدمت سرزي معاف شويم ، توضيحاتي مختصر را ره هر يك از آن ها به شما همراهان ارائه كنيم . به ياد داشته شيد كه همواره مي توانيد همفكري متخصصين مركز مشاوره آويژه، اطلاعات جامع ره شرايط معافيت خدمت سرزي را يافت كنيد .

يكي از گيري‌هاي بزرگ فكري جوانان و نوجوانان از سن هجده سالگي به بعد، سرزي است. به همين دليل آن‌ها به هر جايي دست مي‌اندازند از اين مرحله زندگي فرار كنند يا ديرتر آن را بگذرانند. اما لازم است بدانيد كه اولين قدم براي معافيت از سرزي، مشورت مشاوران و داشتن علم و دانش مربوط است. اين قسمت از سايت آويژه قصد داريم؛ تمام سوالات ذهني شما ب مراحل معافيت سرزي، شرايط معافيت سرزي و راه‌هاي آن را پاسخ دهيم.

براي معافيت سرزي چه يد كرد؟

يكي از سوالات مهم اكثر خانواده‌هايي كه نگران استرس‌هاي فرزندشان هستند اين است كه از چه راه هايي و چگونه از خدمت سرزي معاف شويم؟ قبل از بررسي اين سوال پرتكرار خوب است بدانيد كه همه‌ي قوانين نظامي شرط‌هاي خاصي دارند كه يد آن‌هارا بررسي كنيد. توصيه آويژه به شما اين است كه پيش از اينكه براي معافيت اقدام كنيد، از تمامي شرط‌ها و قانون‌هاي معافيت اطلاعات كسب كنيد.

خوب است قبل از اقدام به معافيت، بدانيد كه معافيت پزشكي، معافيت كفالت، معافيت ايثارگران، معافيت بنياد ملي نخبگان و معافيت عفو رهبري(بخشودگي سني) از راه‌هاي گرفتن معافيت هستند.

به‌علت تعداد زياد روش‌هاي معافيت ممكن است شما يكي از اين شرايط را داشته‌شيد؛ اما نداشتن آگاهي‌هاي لازم معافيت خود را از دست بدهيد. بنابراين اولين قدم براي گرفتن معافيت سر زدن به يك مشاوره خوب است شما را از آخرين قوانين و ضوابط حال تغيير آگاه كند و بهترين راه را براي معافيت شما نظر بگيرد. بعد از اين‎كه مشاور مناسب خود را پيدا كرديد آن‌‎وقت خودن به دنيال بهترين راه براي معافيت مي‌گريد.

قوانين معافيت سرزي سال جديد چيست؟

همانطور كه مي‌دانيد نظام هرساله قوانين معافيت سرزي را پايه گذاري مي‌كند و قوانين قبلي دوره بررسي مي‌شوند و اين قوانين به دستور مجلس و صلاحديد آن‌ها گير تغييرات مي‌شود. بهتر است قبل از اينكه قوانين جديدي كه امسال براي معافيت از سرزي وضع شده را بررسي كنيم به اين نكته اشاره كنيم كه لازم است هميشه به ياد داشته شيد قوانين جديد كه وضع مي‌شود؛ مخصوص عوام سرزان نيست و هركس يد براي پيدا كردن شرايط معافيت خدمت سرزي ، تحقيقات كافي را انجام دهد.

طبق گفته بزرگان مجلس، امروزه خدمت براي دولتي‌ها بيست و چهارماه، براي مسلح‌ها مناطق عادي بيست و يك ماه ، براي مسلح‌هاي مناطق محروم نوزده ماه و براي مناطق امنيتي كه گير هستند؛ هجده ماه مي‌شد. همچنين توجه به تعداد زياد دانشگاه‌ها، زياد شدن كسري خدمت‌ها و كم شدن مواليد تعداد سرزان كم شده است؛ اما وجود اين تعداد كم، سد انتخاب خاصي براي زياد كردن زمان خدمت نگرفته‌است.و خبر خوب ديگري كه لازم است بدانيد اين است كه سد تصميم دارد حقوق سرزها را زياد كند و اين امر مايه خوشحالي فراوان بسياري از سرزان مي‌شود.

موارد معافيت سرزي شامل كدام است؟

بخش قبلي نام راه‌هايي كه مي‌توان از طريق آن‌ها معافيت گرفت را بيان كرديم و اين قسمت به بررسي تك تك اين موارد مي‌پردازيم.

شرايط معافيت پزشكي سرزي

پاسخ به اين سوال كه ” چگونه معافيت پزشكي بگيريم ؟! ” ، يد گفت كه يك قاعده ي كلي اين نوع از معافيت ها وجود دارد . بر اساس اين قاعده نانوشته ، تنها افرادي به دليل مشكلات پزشكي معاف مي شوند ، كه براي انجام فعاليت ارگان هاي نظامي ، توان كافي را نداشته شند . پس اگر عارضه ي جسماني و رواني مشمول يا ناتواني او حدي شد كه نتوان براي او هيچ كاري ارگان هاي نظامي پيدا كرد ، فرد معاف مي شود . چرا كه دسر هاي نگهداري چنين فردي پادگان ، از منفعت هاي آن بيشتر است ! ( دقيقا به همين دليل است كه افرادي تحصيلات دانشگاهي ، سخت تر مي توانند معافيت پزشكي بگيرند ! ) چگونه معافيت سرزي بگيريم

يك تقسيم بندي كلي از نظر قواعد پزشكي ، مشمولان به ۴ دسته تقسيم مي شوند : چگونه معافيت سرزي بگيريم

 1. افراد سالم
 2. افراد ناتوان انجام خدمات رزمي
 3. افراد نيازمند به گذراندن دوره ماني به منظور آمادگي براي خدمت نظام وظيفه
 4. افراد به كلي ناتوان از انجام هر گونه خدمت پادگان ها و ارگان هاي نظامي

بنا بر اين تقسيم بندي ، افراد مختلف ، توجه به شرايط جسمي ، روحي و توانمندي هايشان ، مشمول احكام متفاوتي مي شوند . براي اطلاع از جزئيات هر كدام از اين دسته هاي ۴ گانه و اطلاع از شرايط خودن ، مي توانيد مقاله شرايط معافيت پزشكي سرزي-آيين نامه معافيت پزشكي را مطالعه كنيد !

شرايط معافيت كفالت سرزي

براي پاسخ به اين سوال كه ” شرايط معافيت سرزي كفالت براي خدمت سرزي چيست ؟! ” يد به قوانين و مقررات اين موضوع توجه كنيم . بر اساس قوانين معافيت كفالت ، عده اي از مشمولين كه شرايط مورد نظر براي استفاده از اين نوع معافيت ها را داشته شند ، مي توانند كارت معافيت از خدمت نظام وظيفه عمومي را يافت كنند . ليست اين مشمولين به شرح زير است : چگونه معافيت سرزي بگيريم

 1. يگانه فرزند ذكور مراقب يا نگهدارنده پ نيازمند مراقبت
 2. يگانه مراقب يا نگهدارنده ما فاقد شوهر
 3. تنها برا تني سرپرست خواهر فاقد پ ، همسر و فرزند ذكور
 4. يگانه نوه ذكور نگهدارنده جد فاقد فرزند يا جده فاقد شوهر و فرزند
 5. يگانه سرپرست برا كمتر از ۱۸ سال تمام
 6. و … چگونه معافيت سرزي بگيريم

بدليل طولاني بودن ليست افراد مشمول يافت اين نوع از معافيت كه بر اساس آيين نامه هاي معافيت كفالت ، تهيه و تنظيم شده است ، امكان نام بردن از تمام افراد اين ليست ، امكان پذير نيست . شما از عزيزان مي توانيد به منظور اطلاع از جزييات كامل اين فهرست و بررسي وضعيت مشموليت خود توجه به آيين نامه هاي معافيت كفالت ، مقاله چگونه معافيت كفالت سرزي بگيريم؟ مطلعه فرماييد . چگونه معافيت

شرايط معافيت ايثارگري سرزي

راه هاي معافيت سرزي ايثارگري: اين معافيت مخصوص افرادي است كه فرزند شهدا و جاويدالاثر، ايثارگران هستند. همچنين مخصوص افرادي است كه جانزي ده صد و لاتر دارند. فرزند خوانده قانوني جانزان و مشمولاني كه نوان جانزان ۲۵ صد و لاتر ازدواج كنند نيز شامل اين معافيت مي‌شند.

پس از كش و قوس هاي فراوان مجلس و مسئولان سد كل نيرو هاي مسلح ، قوانين جديد حوزه ي معافيت ها و كسري خدمت ايثارگري ، تصويب و ابلاغ شد . به همين دليل ، براي اينكه بدانيم چگونه مي توانيم معافيت ايثارگري خدمت سرزي بگيريم ، يد به اين قوانين توجه كنيم . بر اساس مقررات جديد معافيت ايثارگري ، به مشمولاني كه از امتياز ايثارگري پشان استفاده مي كنند ، به ازاي هر امتياز ، ۱۲ روز كسري خدمت مي گيرند . نحوه محاسبه امتيازات بدين صورت است : چگونه معافيت سرزي بگيريم

 1. هر يك ماه حضور جبهه : ۱ امتياز چگونه معافيت سرزي بگيريم
 2. هر يك صد جانزي : ۱ امتياز چگونه معافيت سرزي بگيريم
 3. هر يك ماه اسارت : ۱ امتياز چگونه معافيت سرزي بگيريم

بدين ترتيب ، ميزان كسري تعلق گرفته به شما ، كاملا وابسته به ميزان امتياز شما دارد . بعلاوه ، بر اساس گفته هاي سردار ابراهيم كريمي ، جانشين سازمان نظام وظيفه عمومي ، ۳ گروه از افراد مي توانند به جاي كسري خدمت ، مستقيما معافيت بگيرند . اين افراد عرتند از :

 1. افرادي كه پشان حداقل ۳۰ ماه سابقه رزمندگي داشته شد
 2. افرادي كه پشان حداقل ۲۵ صد جانزي داشته شد چگونه معافيت سرزي بگيريم
 3. افرادي كه پشان خداقل ۲۴ ماه سابقه اسارت داشته شد

شما عزيزان مي توانيد براي اطلاع از ميزان دقيق كسري خدمت تعلق گرفته و يا بررسي شرايط معافيت خود ، متخصصان ما دپارتمان نظام وظيفه مركز مشاوره آويژه .

شرايط معافيت بهزيستي سرزي

يكي از انواع راه‌ها براي گرفتن معافيت، معافيت از طريق بهزيستي است. تعداد بسياري از افرادي كه شامل خدمت سرزي هستند؛ خانواده يا خود آن‌ها مددجوهايي هستند كه سازمان بهزيستي آن‌ها را پوشش مي‎دهد. اين معافيت مخصوص خانواده‌هايي است كه بهزيستي يك يا دو نفر ازآن‌ها را تحت پوشش خود قرار داده‌است. اين صورت فرد مي‌تواند از معافيت بهزيستي استفاده كند. اين معافيت مخصوص افرادي است كه:

 1. فرزند فرد تحت پوشش بهزيستي شد.
 2. ما فرد زنده شد و تحت پوشش بهزيستي شد و پ او فوت شده شد.
 3. پ يا ما فرد به‌دليل معلوليت تحت پوشش بهزيستي شد.
 4. همسر فرد به‌دليل معلوليت تحت پوشش بهزيستي شد.

داشتن اين شرايط، فرد مي‌تواند براي معافيت اقدام كند.

بسياري از افراد اين معافيت را معافيت كفالت اشته مي‌گيرند اما يد بدانيد كه اين معافيت اينكه بسيار شبيه هستند؛ اما تفاوت‌هاي جزئي كمي هم دارند. اگر بخواهيم تعدادي از اين تفاوت‌ها را نام ببريم يد بگوييم كه:

 • از شرط‌هاي اصلي معافيت كفالت اين است كه فرد مشمول به سن ۱۸ سال رسيده شد؛ اما معافيت بهزيستي محدوديت سني وجود ندارد.
 • يكي ديگر از شروطي كه معافيت كفالت دست و پاي فرد مشمول را مي‌بندد اين است كه فردي كه ما و پش زنده شند؛ به‌عنوان قيم خواهر حساب نمي‌آيد و معافيت به او تعلق نمي‌گيرد. صورتيكه معافيت بهزيستي چنين شرطي وجود ندارد.

شرايط معافيت تحصيلي سرزي

معافيت تحصيلي: اين معافيت مخصوص افرادي است كه قصد دارند؛ تحصيل دانشگاه را ادامه دهند. اين معافيت دانش‌آموزان، دانشجويان و طلاب حوزه علميه را بر مي‌گيرد. به‌طور كلي دانش‌آموزان وقتي سن ۱۸ را تمام ‌مي‌كنند براساس قوانين نظام وظيفه براي گرفتن مك پيش‌دانشگاهي ۲۴ سال و براي گرفتن مك كار و دانش فني حرفه‌اي ۲۲ سال مجاز هستند سشان را ادامه دهند.

شرايط معافيت بخشودگي سني سرزي

معافيت بخشودگي سني: به افرادي كه متولد سال‌هاي ۵۴ و ماقبل ۵۴ هستند؛ متناسب مك تحصيلي‌شان، معافيت بخشودگي سن تعلق مي‌گيرد.

شرايط معافيت معافيت موارد خاص

يكي از پاسخ هاي احتمالي به اين پرسش كه ” چگونه معافيت سرزي بگيريم ؟! ” ، معافيت موارد خاص است . توجه به آخرين اخري كه توسط سازمان نظام وظيفه عمومي منتشر شده ، موارد زير ، دسته ي معافيت موارد خاص ، طبقه بندي مي شوند :

 1. فرزندان اولياي معلول چگونه معافيت سرزي بگيريم
 2. كساني كه برا يا خواهر معلول دارند ( صورت دارا بودن ساير شرايط )
 3. فرزندان شهداء
 4. فرندان جاويد الاثران
 5. يكي از فرندان جانزان لاي ۲۵ صد
 6. يكي از فرزندان آزادگان سابقه ۳۰ ماه اسارت
 7. يكي از فرزندان رزمندگان سابقه ۳۰ ماه حضور جبهه
 8. مشمولي كه نوان جانز ۲۵ صد به لا ازدواج مي كند
 9. يك فرزند ما فاقد شوهر تحت پوشش كميته امداد
 10. مشمول داراي فرزند معلول
 11. تنها پسر خانواده اي سه فرزند دختر
 12. مشمولاني كه نوان داراي معلوليت جسمي و حركتي ازدواج كنند
 13. مشموليني كه از معافيت عفو رهبري استفاده مي كنند

مراحل معافيت سرزي چيست؟

اولين قدم براي فردي كه براي سرزي قدم برمي‌دارد، معاينه شدن به‌وسيله پزشك است. عده خاصي از فراد به دليل ناتواني و مشكلات جنسي از سرزي رد مي‌شوند كه اصطلاحا به اين نوع معافيت، معافيت پزشكي مي‌گوييم. بيماري‌هاي شكمي و گوارشي، بيماري‌هاي غدد مترشحه و داخلي بيماري‌هاي تناسلي و ااري، بيماري‌هاي چشمي و بيني و … بيماري‌هايي هستند كه احتمال ۹۰ صد به لا عث معاف شدن شما خواهند شد.

براي گرفتن اين نوع معافيت سرزان يد موارد زير را حتما تهيه كرده شند:

 • برگه واكسن تكميل‌شده توسط مركز بهداشت
 • تصوير پشت و روي كارت ملي
 • تصوير تمامي صفحات شناسنامه
 • برگه وضعيت مشمولان كه توسط خود مشمول تكميل شده
 • برگه معاينه اوليه كه توسط پزشك تكميل مي‌شود

به‌طوركلي معافيت كفالت، معافيت پزشكي، معافيت ايثارگري، معافيت تحصيلي، معافيت بخشيدگي سني و معافيت مددجوبي راه‌هايي هستند كه براي رسيدن به معافيت يد يكي از اين شرايط را داشته‌شيد.

اميدواريم خواند اين مطالب از سايت آويژه جواب سوالات خود را به بهترين نحو گرفته شيد و پيشنهاد مي‌كنيم براي بدست آوردن اطلاعات بيشتر، مطالب مفيد ديگر آويژه را مطالعه كنيد و از مشاوران ما كمك بگيريد بهترين انتخاب دست شما شد.

خدمات تلفني و آنلاين مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه

هدف مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات خدمت سرزي و افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه خدمات متنوعي را زمينه مشاوره معافيت سرزي به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد.

چگونه معافيت سرزي بگيريم؟

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۴۲:۳۲ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

چگونه معافيت سربازي بگيريم؟

5 / 5 ( 1 vote )

آيا مي دانيد براي معافيت سرزي چه يد كرد ؟!

اين سوال كه ” چطور معافيت سرزي بگيرم ؟! ” ، پرسشي است كه حداقل يك ر براي تمامي مشمولان خدمت نظام وظيفه عمومي پيش آمده است و افراد بسياري بدنل پاسخ آن هستند . چرا كه گذراندن دو سال پادگان ها نظامي و زير نظر مقامات انتظامي ، كار سختي بوده و روحيه ي هر كسي سازگار نيست . چگونه معافيت سرزي بگيريم

به همين دليل ، اين مقاله قصد داريم كه علاوه بر معرفي هر يك از روش هاي چگونه از خدمت سرزي معاف شويم ، توضيحاتي مختصر را ره هر يك از آن ها به شما همراهان ارائه كنيم . به ياد داشته شيد كه همواره مي توانيد همفكري متخصصين مركز مشاوره آويژه، اطلاعات جامع ره شرايط معافيت خدمت سرزي را يافت كنيد .

يكي از گيري‌هاي بزرگ فكري جوانان و نوجوانان از سن هجده سالگي به بعد، سرزي است. به همين دليل آن‌ها به هر جايي دست مي‌اندازند از اين مرحله زندگي فرار كنند يا ديرتر آن را بگذرانند. اما لازم است بدانيد كه اولين قدم براي معافيت از سرزي، مشورت مشاوران و داشتن علم و دانش مربوط است. اين قسمت از سايت آويژه قصد داريم؛ تمام سوالات ذهني شما ب مراحل معافيت سرزي، شرايط معافيت سرزي و راه‌هاي آن را پاسخ دهيم.

براي معافيت سرزي چه يد كرد؟

يكي از سوالات مهم اكثر خانواده‌هايي كه نگران استرس‌هاي فرزندشان هستند اين است كه از چه راه هايي و چگونه از خدمت سرزي معاف شويم؟ قبل از بررسي اين سوال پرتكرار خوب است بدانيد كه همه‌ي قوانين نظامي شرط‌هاي خاصي دارند كه يد آن‌هارا بررسي كنيد. توصيه آويژه به شما اين است كه پيش از اينكه براي معافيت اقدام كنيد، از تمامي شرط‌ها و قانون‌هاي معافيت اطلاعات كسب كنيد.

خوب است قبل از اقدام به معافيت، بدانيد كه معافيت پزشكي، معافيت كفالت، معافيت ايثارگران، معافيت بنياد ملي نخبگان و معافيت عفو رهبري(بخشودگي سني) از راه‌هاي گرفتن معافيت هستند.

به‌علت تعداد زياد روش‌هاي معافيت ممكن است شما يكي از اين شرايط را داشته‌شيد؛ اما نداشتن آگاهي‌هاي لازم معافيت خود را از دست بدهيد. بنابراين اولين قدم براي گرفتن معافيت سر زدن به يك مشاوره خوب است شما را از آخرين قوانين و ضوابط حال تغيير آگاه كند و بهترين راه را براي معافيت شما نظر بگيرد. بعد از اين‎كه مشاور مناسب خود را پيدا كرديد آن‌‎وقت خودن به دنيال بهترين راه براي معافيت مي‌گريد.

قوانين معافيت سرزي سال جديد چيست؟

همانطور كه مي‌دانيد نظام هرساله قوانين معافيت سرزي را پايه گذاري مي‌كند و قوانين قبلي دوره بررسي مي‌شوند و اين قوانين به دستور مجلس و صلاحديد آن‌ها گير تغييرات مي‌شود. بهتر است قبل از اينكه قوانين جديدي كه امسال براي معافيت از سرزي وضع شده را بررسي كنيم به اين نكته اشاره كنيم كه لازم است هميشه به ياد داشته شيد قوانين جديد كه وضع مي‌شود؛ مخصوص عوام سرزان نيست و هركس يد براي پيدا كردن شرايط معافيت خدمت سرزي ، تحقيقات كافي را انجام دهد.

طبق گفته بزرگان مجلس، امروزه خدمت براي دولتي‌ها بيست و چهارماه، براي مسلح‌ها مناطق عادي بيست و يك ماه ، براي مسلح‌هاي مناطق محروم نوزده ماه و براي مناطق امنيتي كه گير هستند؛ هجده ماه مي‌شد. همچنين توجه به تعداد زياد دانشگاه‌ها، زياد شدن كسري خدمت‌ها و كم شدن مواليد تعداد سرزان كم شده است؛ اما وجود اين تعداد كم، سد انتخاب خاصي براي زياد كردن زمان خدمت نگرفته‌است.و خبر خوب ديگري كه لازم است بدانيد اين است كه سد تصميم دارد حقوق سرزها را زياد كند و اين امر مايه خوشحالي فراوان بسياري از سرزان مي‌شود.

موارد معافيت سرزي شامل كدام است؟

بخش قبلي نام راه‌هايي كه مي‌توان از طريق آن‌ها معافيت گرفت را بيان كرديم و اين قسمت به بررسي تك تك اين موارد مي‌پردازيم.

شرايط معافيت پزشكي سرزي

پاسخ به اين سوال كه ” چگونه معافيت پزشكي بگيريم ؟! ” ، يد گفت كه يك قاعده ي كلي اين نوع از معافيت ها وجود دارد . بر اساس اين قاعده نانوشته ، تنها افرادي به دليل مشكلات پزشكي معاف مي شوند ، كه براي انجام فعاليت ارگان هاي نظامي ، توان كافي را نداشته شند . پس اگر عارضه ي جسماني و رواني مشمول يا ناتواني او حدي شد كه نتوان براي او هيچ كاري ارگان هاي نظامي پيدا كرد ، فرد معاف مي شود . چرا كه دسر هاي نگهداري چنين فردي پادگان ، از منفعت هاي آن بيشتر است ! ( دقيقا به همين دليل است كه افرادي تحصيلات دانشگاهي ، سخت تر مي توانند معافيت پزشكي بگيرند ! ) چگونه معافيت سرزي بگيريم

يك تقسيم بندي كلي از نظر قواعد پزشكي ، مشمولان به ۴ دسته تقسيم مي شوند : چگونه معافيت سرزي بگيريم

 1. افراد سالم
 2. افراد ناتوان انجام خدمات رزمي
 3. افراد نيازمند به گذراندن دوره ماني به منظور آمادگي براي خدمت نظام وظيفه
 4. افراد به كلي ناتوان از انجام هر گونه خدمت پادگان ها و ارگان هاي نظامي

بنا بر اين تقسيم بندي ، افراد مختلف ، توجه به شرايط جسمي ، روحي و توانمندي هايشان ، مشمول احكام متفاوتي مي شوند . براي اطلاع از جزئيات هر كدام از اين دسته هاي ۴ گانه و اطلاع از شرايط خودن ، مي توانيد مقاله شرايط معافيت پزشكي سرزي-آيين نامه معافيت پزشكي را مطالعه كنيد !

شرايط معافيت كفالت سرزي

براي پاسخ به اين سوال كه ” شرايط معافيت سرزي كفالت براي خدمت سرزي چيست ؟! ” يد به قوانين و مقررات اين موضوع توجه كنيم . بر اساس قوانين معافيت كفالت ، عده اي از مشمولين كه شرايط مورد نظر براي استفاده از اين نوع معافيت ها را داشته شند ، مي توانند كارت معافيت از خدمت نظام وظيفه عمومي را يافت كنند . ليست اين مشمولين به شرح زير است : چگونه معافيت سرزي بگيريم

 1. يگانه فرزند ذكور مراقب يا نگهدارنده پ نيازمند مراقبت
 2. يگانه مراقب يا نگهدارنده ما فاقد شوهر
 3. تنها برا تني سرپرست خواهر فاقد پ ، همسر و فرزند ذكور
 4. يگانه نوه ذكور نگهدارنده جد فاقد فرزند يا جده فاقد شوهر و فرزند
 5. يگانه سرپرست برا كمتر از ۱۸ سال تمام
 6. و … چگونه معافيت سرزي بگيريم

بدليل طولاني بودن ليست افراد مشمول يافت اين نوع از معافيت كه بر اساس آيين نامه هاي معافيت كفالت ، تهيه و تنظيم شده است ، امكان نام بردن از تمام افراد اين ليست ، امكان پذير نيست . شما از عزيزان مي توانيد به منظور اطلاع از جزييات كامل اين فهرست و بررسي وضعيت مشموليت خود توجه به آيين نامه هاي معافيت كفالت ، مقاله چگونه معافيت كفالت سرزي بگيريم؟ مطلعه فرماييد . چگونه معافيت

شرايط معافيت ايثارگري سرزي

راه هاي معافيت سرزي ايثارگري: اين معافيت مخصوص افرادي است كه فرزند شهدا و جاويدالاثر، ايثارگران هستند. همچنين مخصوص افرادي است كه جانزي ده صد و لاتر دارند. فرزند خوانده قانوني جانزان و مشمولاني كه نوان جانزان ۲۵ صد و لاتر ازدواج كنند نيز شامل اين معافيت مي‌شند.

پس از كش و قوس هاي فراوان مجلس و مسئولان سد كل نيرو هاي مسلح ، قوانين جديد حوزه ي معافيت ها و كسري خدمت ايثارگري ، تصويب و ابلاغ شد . به همين دليل ، براي اينكه بدانيم چگونه مي توانيم معافيت ايثارگري خدمت سرزي بگيريم ، يد به اين قوانين توجه كنيم . بر اساس مقررات جديد معافيت ايثارگري ، به مشمولاني كه از امتياز ايثارگري پشان استفاده مي كنند ، به ازاي هر امتياز ، ۱۲ روز كسري خدمت مي گيرند . نحوه محاسبه امتيازات بدين صورت است : چگونه معافيت سرزي بگيريم

 1. هر يك ماه حضور جبهه : ۱ امتياز چگونه معافيت سرزي بگيريم
 2. هر يك صد جانزي : ۱ امتياز چگونه معافيت سرزي بگيريم
 3. هر يك ماه اسارت : ۱ امتياز چگونه معافيت سرزي بگيريم

بدين ترتيب ، ميزان كسري تعلق گرفته به شما ، كاملا وابسته به ميزان امتياز شما دارد . بعلاوه ، بر اساس گفته هاي سردار ابراهيم كريمي ، جانشين سازمان نظام وظيفه عمومي ، ۳ گروه از افراد مي توانند به جاي كسري خدمت ، مستقيما معافيت بگيرند . اين افراد عرتند از :

 1. افرادي كه پشان حداقل ۳۰ ماه سابقه رزمندگي داشته شد
 2. افرادي كه پشان حداقل ۲۵ صد جانزي داشته شد چگونه معافيت سرزي بگيريم
 3. افرادي كه پشان خداقل ۲۴ ماه سابقه اسارت داشته شد

شما عزيزان مي توانيد براي اطلاع از ميزان دقيق كسري خدمت تعلق گرفته و يا بررسي شرايط معافيت خود ، متخصصان ما دپارتمان نظام وظيفه مركز مشاوره آويژه .

شرايط معافيت بهزيستي سرزي

يكي از انواع راه‌ها براي گرفتن معافيت، معافيت از طريق بهزيستي است. تعداد بسياري از افرادي كه شامل خدمت سرزي هستند؛ خانواده يا خود آن‌ها مددجوهايي هستند كه سازمان بهزيستي آن‌ها را پوشش مي‎دهد. اين معافيت مخصوص خانواده‌هايي است كه بهزيستي يك يا دو نفر ازآن‌ها را تحت پوشش خود قرار داده‌است. اين صورت فرد مي‌تواند از معافيت بهزيستي استفاده كند. اين معافيت مخصوص افرادي است كه:

 1. فرزند فرد تحت پوشش بهزيستي شد.
 2. ما فرد زنده شد و تحت پوشش بهزيستي شد و پ او فوت شده شد.
 3. پ يا ما فرد به‌دليل معلوليت تحت پوشش بهزيستي شد.
 4. همسر فرد به‌دليل معلوليت تحت پوشش بهزيستي شد.

داشتن اين شرايط، فرد مي‌تواند براي معافيت اقدام كند.

بسياري از افراد اين معافيت را معافيت كفالت اشته مي‌گيرند اما يد بدانيد كه اين معافيت اينكه بسيار شبيه هستند؛ اما تفاوت‌هاي جزئي كمي هم دارند. اگر بخواهيم تعدادي از اين تفاوت‌ها را نام ببريم يد بگوييم كه:

 • از شرط‌هاي اصلي معافيت كفالت اين است كه فرد مشمول به سن ۱۸ سال رسيده شد؛ اما معافيت بهزيستي محدوديت سني وجود ندارد.
 • يكي ديگر از شروطي كه معافيت كفالت دست و پاي فرد مشمول را مي‌بندد اين است كه فردي كه ما و پش زنده شند؛ به‌عنوان قيم خواهر حساب نمي‌آيد و معافيت به او تعلق نمي‌گيرد. صورتيكه معافيت بهزيستي چنين شرطي وجود ندارد.

شرايط معافيت تحصيلي سرزي

معافيت تحصيلي: اين معافيت مخصوص افرادي است كه قصد دارند؛ تحصيل دانشگاه را ادامه دهند. اين معافيت دانش‌آموزان، دانشجويان و طلاب حوزه علميه را بر مي‌گيرد. به‌طور كلي دانش‌آموزان وقتي سن ۱۸ را تمام ‌مي‌كنند براساس قوانين نظام وظيفه براي گرفتن مك پيش‌دانشگاهي ۲۴ سال و براي گرفتن مك كار و دانش فني حرفه‌اي ۲۲ سال مجاز هستند سشان را ادامه دهند.

شرايط معافيت بخشودگي سني سرزي

معافيت بخشودگي سني: به افرادي كه متولد سال‌هاي ۵۴ و ماقبل ۵۴ هستند؛ متناسب مك تحصيلي‌شان، معافيت بخشودگي سن تعلق مي‌گيرد.

شرايط معافيت معافيت موارد خاص

يكي از پاسخ هاي احتمالي به اين پرسش كه ” چگونه معافيت سرزي بگيريم ؟! ” ، معافيت موارد خاص است . توجه به آخرين اخري كه توسط سازمان نظام وظيفه عمومي منتشر شده ، موارد زير ، دسته ي معافيت موارد خاص ، طبقه بندي مي شوند :

 1. فرزندان اولياي معلول چگونه معافيت سرزي بگيريم
 2. كساني كه برا يا خواهر معلول دارند ( صورت دارا بودن ساير شرايط )
 3. فرزندان شهداء
 4. فرندان جاويد الاثران
 5. يكي از فرندان جانزان لاي ۲۵ صد
 6. يكي از فرزندان آزادگان سابقه ۳۰ ماه اسارت
 7. يكي از فرزندان رزمندگان سابقه ۳۰ ماه حضور جبهه
 8. مشمولي كه نوان جانز ۲۵ صد به لا ازدواج مي كند
 9. يك فرزند ما فاقد شوهر تحت پوشش كميته امداد
 10. مشمول داراي فرزند معلول
 11. تنها پسر خانواده اي سه فرزند دختر
 12. مشمولاني كه نوان داراي معلوليت جسمي و حركتي ازدواج كنند
 13. مشموليني كه از معافيت عفو رهبري استفاده مي كنند

مراحل معافيت سرزي چيست؟

اولين قدم براي فردي كه براي سرزي قدم برمي‌دارد، معاينه شدن به‌وسيله پزشك است. عده خاصي از فراد به دليل ناتواني و مشكلات جنسي از سرزي رد مي‌شوند كه اصطلاحا به اين نوع معافيت، معافيت پزشكي مي‌گوييم. بيماري‌هاي شكمي و گوارشي، بيماري‌هاي غدد مترشحه و داخلي بيماري‌هاي تناسلي و ااري، بيماري‌هاي چشمي و بيني و … بيماري‌هايي هستند كه احتمال ۹۰ صد به لا عث معاف شدن شما خواهند شد.

براي گرفتن اين نوع معافيت سرزان يد موارد زير را حتما تهيه كرده شند:

 • برگه واكسن تكميل‌شده توسط مركز بهداشت
 • تصوير پشت و روي كارت ملي
 • تصوير تمامي صفحات شناسنامه
 • برگه وضعيت مشمولان كه توسط خود مشمول تكميل شده
 • برگه معاينه اوليه كه توسط پزشك تكميل مي‌شود

به‌طوركلي معافيت كفالت، معافيت پزشكي، معافيت ايثارگري، معافيت تحصيلي، معافيت بخشيدگي سني و معافيت مددجوبي راه‌هايي هستند كه براي رسيدن به معافيت يد يكي از اين شرايط را داشته‌شيد.

اميدواريم خواند اين مطالب از سايت آويژه جواب سوالات خود را به بهترين نحو گرفته شيد و پيشنهاد مي‌كنيم براي بدست آوردن اطلاعات بيشتر، مطالب مفيد ديگر آويژه را مطالعه كنيد و از مشاوران ما كمك بگيريد بهترين انتخاب دست شما شد.

خدمات تلفني و آنلاين مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه

هدف مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات خدمت سرزي و افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه خدمات متنوعي را زمينه مشاوره معافيت سرزي به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد.

چگونه معافيت سرزي بگيريم؟

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۰۴:۰۱ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

چگونه معافيت سربازي بگيريم؟

5 / 5 ( 1 vote )

آيا مي دانيد براي معافيت سرزي چه يد كرد ؟!

اين سوال كه ” چطور معافيت سرزي بگيرم ؟! ” ، پرسشي است كه حداقل يك ر براي تمامي مشمولان خدمت نظام وظيفه عمومي پيش آمده است و افراد بسياري بدنل پاسخ آن هستند . چرا كه گذراندن دو سال پادگان ها نظامي و زير نظر مقامات انتظامي ، كار سختي بوده و روحيه ي هر كسي سازگار نيست . چگونه معافيت سرزي بگيريم

به همين دليل ، اين مقاله قصد داريم كه علاوه بر معرفي هر يك از روش هاي چگونه از خدمت سرزي معاف شويم ، توضيحاتي مختصر را ره هر يك از آن ها به شما همراهان ارائه كنيم . به ياد داشته شيد كه همواره مي توانيد همفكري متخصصين مركز مشاوره آويژه، اطلاعات جامع ره شرايط معافيت خدمت سرزي را يافت كنيد .

يكي از گيري‌هاي بزرگ فكري جوانان و نوجوانان از سن هجده سالگي به بعد، سرزي است. به همين دليل آن‌ها به هر جايي دست مي‌اندازند از اين مرحله زندگي فرار كنند يا ديرتر آن را بگذرانند. اما لازم است بدانيد كه اولين قدم براي معافيت از سرزي، مشورت مشاوران و داشتن علم و دانش مربوط است. اين قسمت از سايت آويژه قصد داريم؛ تمام سوالات ذهني شما ب مراحل معافيت سرزي، شرايط معافيت سرزي و راه‌هاي آن را پاسخ دهيم.

براي معافيت سرزي چه يد كرد؟

يكي از سوالات مهم اكثر خانواده‌هايي كه نگران استرس‌هاي فرزندشان هستند اين است كه از چه راه هايي و چگونه از خدمت سرزي معاف شويم؟ قبل از بررسي اين سوال پرتكرار خوب است بدانيد كه همه‌ي قوانين نظامي شرط‌هاي خاصي دارند كه يد آن‌هارا بررسي كنيد. توصيه آويژه به شما اين است كه پيش از اينكه براي معافيت اقدام كنيد، از تمامي شرط‌ها و قانون‌هاي معافيت اطلاعات كسب كنيد.

خوب است قبل از اقدام به معافيت، بدانيد كه معافيت پزشكي، معافيت كفالت، معافيت ايثارگران، معافيت بنياد ملي نخبگان و معافيت عفو رهبري(بخشودگي سني) از راه‌هاي گرفتن معافيت هستند.

به‌علت تعداد زياد روش‌هاي معافيت ممكن است شما يكي از اين شرايط را داشته‌شيد؛ اما نداشتن آگاهي‌هاي لازم معافيت خود را از دست بدهيد. بنابراين اولين قدم براي گرفتن معافيت سر زدن به يك مشاوره خوب است شما را از آخرين قوانين و ضوابط حال تغيير آگاه كند و بهترين راه را براي معافيت شما نظر بگيرد. بعد از اين‎كه مشاور مناسب خود را پيدا كرديد آن‌‎وقت خودن به دنيال بهترين راه براي معافيت مي‌گريد.

قوانين معافيت سرزي سال جديد چيست؟

همانطور كه مي‌دانيد نظام هرساله قوانين معافيت سرزي را پايه گذاري مي‌كند و قوانين قبلي دوره بررسي مي‌شوند و اين قوانين به دستور مجلس و صلاحديد آن‌ها گير تغييرات مي‌شود. بهتر است قبل از اينكه قوانين جديدي كه امسال براي معافيت از سرزي وضع شده را بررسي كنيم به اين نكته اشاره كنيم كه لازم است هميشه به ياد داشته شيد قوانين جديد كه وضع مي‌شود؛ مخصوص عوام سرزان نيست و هركس يد براي پيدا كردن شرايط معافيت خدمت سرزي ، تحقيقات كافي را انجام دهد.

طبق گفته بزرگان مجلس، امروزه خدمت براي دولتي‌ها بيست و چهارماه، براي مسلح‌ها مناطق عادي بيست و يك ماه ، براي مسلح‌هاي مناطق محروم نوزده ماه و براي مناطق امنيتي كه گير هستند؛ هجده ماه مي‌شد. همچنين توجه به تعداد زياد دانشگاه‌ها، زياد شدن كسري خدمت‌ها و كم شدن مواليد تعداد سرزان كم شده است؛ اما وجود اين تعداد كم، سد انتخاب خاصي براي زياد كردن زمان خدمت نگرفته‌است.و خبر خوب ديگري كه لازم است بدانيد اين است كه سد تصميم دارد حقوق سرزها را زياد كند و اين امر مايه خوشحالي فراوان بسياري از سرزان مي‌شود.

موارد معافيت سرزي شامل كدام است؟

بخش قبلي نام راه‌هايي كه مي‌توان از طريق آن‌ها معافيت گرفت را بيان كرديم و اين قسمت به بررسي تك تك اين موارد مي‌پردازيم.

شرايط معافيت پزشكي سرزي

پاسخ به اين سوال كه ” چگونه معافيت پزشكي بگيريم ؟! ” ، يد گفت كه يك قاعده ي كلي اين نوع از معافيت ها وجود دارد . بر اساس اين قاعده نانوشته ، تنها افرادي به دليل مشكلات پزشكي معاف مي شوند ، كه براي انجام فعاليت ارگان هاي نظامي ، توان كافي را نداشته شند . پس اگر عارضه ي جسماني و رواني مشمول يا ناتواني او حدي شد كه نتوان براي او هيچ كاري ارگان هاي نظامي پيدا كرد ، فرد معاف مي شود . چرا كه دسر هاي نگهداري چنين فردي پادگان ، از منفعت هاي آن بيشتر است ! ( دقيقا به همين دليل است كه افرادي تحصيلات دانشگاهي ، سخت تر مي توانند معافيت پزشكي بگيرند ! ) چگونه معافيت سرزي بگيريم

يك تقسيم بندي كلي از نظر قواعد پزشكي ، مشمولان به ۴ دسته تقسيم مي شوند : چگونه معافيت سرزي بگيريم

 1. افراد سالم
 2. افراد ناتوان انجام خدمات رزمي
 3. افراد نيازمند به گذراندن دوره ماني به منظور آمادگي براي خدمت نظام وظيفه
 4. افراد به كلي ناتوان از انجام هر گونه خدمت پادگان ها و ارگان هاي نظامي

بنا بر اين تقسيم بندي ، افراد مختلف ، توجه به شرايط جسمي ، روحي و توانمندي هايشان ، مشمول احكام متفاوتي مي شوند . براي اطلاع از جزئيات هر كدام از اين دسته هاي ۴ گانه و اطلاع از شرايط خودن ، مي توانيد مقاله شرايط معافيت پزشكي سرزي-آيين نامه معافيت پزشكي را مطالعه كنيد !

شرايط معافيت كفالت سرزي

براي پاسخ به اين سوال كه ” شرايط معافيت سرزي كفالت براي خدمت سرزي چيست ؟! ” يد به قوانين و مقررات اين موضوع توجه كنيم . بر اساس قوانين معافيت كفالت ، عده اي از مشمولين كه شرايط مورد نظر براي استفاده از اين نوع معافيت ها را داشته شند ، مي توانند كارت معافيت از خدمت نظام وظيفه عمومي را يافت كنند . ليست اين مشمولين به شرح زير است : چگونه معافيت سرزي بگيريم

 1. يگانه فرزند ذكور مراقب يا نگهدارنده پ نيازمند مراقبت
 2. يگانه مراقب يا نگهدارنده ما فاقد شوهر
 3. تنها برا تني سرپرست خواهر فاقد پ ، همسر و فرزند ذكور
 4. يگانه نوه ذكور نگهدارنده جد فاقد فرزند يا جده فاقد شوهر و فرزند
 5. يگانه سرپرست برا كمتر از ۱۸ سال تمام
 6. و … چگونه معافيت سرزي بگيريم

بدليل طولاني بودن ليست افراد مشمول يافت اين نوع از معافيت كه بر اساس آيين نامه هاي معافيت كفالت ، تهيه و تنظيم شده است ، امكان نام بردن از تمام افراد اين ليست ، امكان پذير نيست . شما از عزيزان مي توانيد به منظور اطلاع از جزييات كامل اين فهرست و بررسي وضعيت مشموليت خود توجه به آيين نامه هاي معافيت كفالت ، مقاله چگونه معافيت كفالت سرزي بگيريم؟ مطلعه فرماييد . چگونه معافيت

شرايط معافيت ايثارگري سرزي

راه هاي معافيت سرزي ايثارگري: اين معافيت مخصوص افرادي است كه فرزند شهدا و جاويدالاثر، ايثارگران هستند. همچنين مخصوص افرادي است كه جانزي ده صد و لاتر دارند. فرزند خوانده قانوني جانزان و مشمولاني كه نوان جانزان ۲۵ صد و لاتر ازدواج كنند نيز شامل اين معافيت مي‌شند.

پس از كش و قوس هاي فراوان مجلس و مسئولان سد كل نيرو هاي مسلح ، قوانين جديد حوزه ي معافيت ها و كسري خدمت ايثارگري ، تصويب و ابلاغ شد . به همين دليل ، براي اينكه بدانيم چگونه مي توانيم معافيت ايثارگري خدمت سرزي بگيريم ، يد به اين قوانين توجه كنيم . بر اساس مقررات جديد معافيت ايثارگري ، به مشمولاني كه از امتياز ايثارگري پشان استفاده مي كنند ، به ازاي هر امتياز ، ۱۲ روز كسري خدمت مي گيرند . نحوه محاسبه امتيازات بدين صورت است : چگونه معافيت سرزي بگيريم

 1. هر يك ماه حضور جبهه : ۱ امتياز چگونه معافيت سرزي بگيريم
 2. هر يك صد جانزي : ۱ امتياز چگونه معافيت سرزي بگيريم
 3. هر يك ماه اسارت : ۱ امتياز چگونه معافيت سرزي بگيريم

بدين ترتيب ، ميزان كسري تعلق گرفته به شما ، كاملا وابسته به ميزان امتياز شما دارد . بعلاوه ، بر اساس گفته هاي سردار ابراهيم كريمي ، جانشين سازمان نظام وظيفه عمومي ، ۳ گروه از افراد مي توانند به جاي كسري خدمت ، مستقيما معافيت بگيرند . اين افراد عرتند از :

 1. افرادي كه پشان حداقل ۳۰ ماه سابقه رزمندگي داشته شد
 2. افرادي كه پشان حداقل ۲۵ صد جانزي داشته شد چگونه معافيت سرزي بگيريم
 3. افرادي كه پشان خداقل ۲۴ ماه سابقه اسارت داشته شد

شما عزيزان مي توانيد براي اطلاع از ميزان دقيق كسري خدمت تعلق گرفته و يا بررسي شرايط معافيت خود ، متخصصان ما دپارتمان نظام وظيفه مركز مشاوره آويژه .

شرايط معافيت بهزيستي سرزي

يكي از انواع راه‌ها براي گرفتن معافيت، معافيت از طريق بهزيستي است. تعداد بسياري از افرادي كه شامل خدمت سرزي هستند؛ خانواده يا خود آن‌ها مددجوهايي هستند كه سازمان بهزيستي آن‌ها را پوشش مي‎دهد. اين معافيت مخصوص خانواده‌هايي است كه بهزيستي يك يا دو نفر ازآن‌ها را تحت پوشش خود قرار داده‌است. اين صورت فرد مي‌تواند از معافيت بهزيستي استفاده كند. اين معافيت مخصوص افرادي است كه:

 1. فرزند فرد تحت پوشش بهزيستي شد.
 2. ما فرد زنده شد و تحت پوشش بهزيستي شد و پ او فوت شده شد.
 3. پ يا ما فرد به‌دليل معلوليت تحت پوشش بهزيستي شد.
 4. همسر فرد به‌دليل معلوليت تحت پوشش بهزيستي شد.

داشتن اين شرايط، فرد مي‌تواند براي معافيت اقدام كند.

بسياري از افراد اين معافيت را معافيت كفالت اشته مي‌گيرند اما يد بدانيد كه اين معافيت اينكه بسيار شبيه هستند؛ اما تفاوت‌هاي جزئي كمي هم دارند. اگر بخواهيم تعدادي از اين تفاوت‌ها را نام ببريم يد بگوييم كه:

 • از شرط‌هاي اصلي معافيت كفالت اين است كه فرد مشمول به سن ۱۸ سال رسيده شد؛ اما معافيت بهزيستي محدوديت سني وجود ندارد.
 • يكي ديگر از شروطي كه معافيت كفالت دست و پاي فرد مشمول را مي‌بندد اين است كه فردي كه ما و پش زنده شند؛ به‌عنوان قيم خواهر حساب نمي‌آيد و معافيت به او تعلق نمي‌گيرد. صورتيكه معافيت بهزيستي چنين شرطي وجود ندارد.

شرايط معافيت تحصيلي سرزي

معافيت تحصيلي: اين معافيت مخصوص افرادي است كه قصد دارند؛ تحصيل دانشگاه را ادامه دهند. اين معافيت دانش‌آموزان، دانشجويان و طلاب حوزه علميه را بر مي‌گيرد. به‌طور كلي دانش‌آموزان وقتي سن ۱۸ را تمام ‌مي‌كنند براساس قوانين نظام وظيفه براي گرفتن مك پيش‌دانشگاهي ۲۴ سال و براي گرفتن مك كار و دانش فني حرفه‌اي ۲۲ سال مجاز هستند سشان را ادامه دهند.

شرايط معافيت بخشودگي سني سرزي

معافيت بخشودگي سني: به افرادي كه متولد سال‌هاي ۵۴ و ماقبل ۵۴ هستند؛ متناسب مك تحصيلي‌شان، معافيت بخشودگي سن تعلق مي‌گيرد.

شرايط معافيت معافيت موارد خاص

يكي از پاسخ هاي احتمالي به اين پرسش كه ” چگونه معافيت سرزي بگيريم ؟! ” ، معافيت موارد خاص است . توجه به آخرين اخري كه توسط سازمان نظام وظيفه عمومي منتشر شده ، موارد زير ، دسته ي معافيت موارد خاص ، طبقه بندي مي شوند :

 1. فرزندان اولياي معلول چگونه معافيت سرزي بگيريم
 2. كساني كه برا يا خواهر معلول دارند ( صورت دارا بودن ساير شرايط )
 3. فرزندان شهداء
 4. فرندان جاويد الاثران
 5. يكي از فرندان جانزان لاي ۲۵ صد
 6. يكي از فرزندان آزادگان سابقه ۳۰ ماه اسارت
 7. يكي از فرزندان رزمندگان سابقه ۳۰ ماه حضور جبهه
 8. مشمولي كه نوان جانز ۲۵ صد به لا ازدواج مي كند
 9. يك فرزند ما فاقد شوهر تحت پوشش كميته امداد
 10. مشمول داراي فرزند معلول
 11. تنها پسر خانواده اي سه فرزند دختر
 12. مشمولاني كه نوان داراي معلوليت جسمي و حركتي ازدواج كنند
 13. مشموليني كه از معافيت عفو رهبري استفاده مي كنند

مراحل معافيت سرزي چيست؟

اولين قدم براي فردي كه براي سرزي قدم برمي‌دارد، معاينه شدن به‌وسيله پزشك است. عده خاصي از فراد به دليل ناتواني و مشكلات جنسي از سرزي رد مي‌شوند كه اصطلاحا به اين نوع معافيت، معافيت پزشكي مي‌گوييم. بيماري‌هاي شكمي و گوارشي، بيماري‌هاي غدد مترشحه و داخلي بيماري‌هاي تناسلي و ااري، بيماري‌هاي چشمي و بيني و … بيماري‌هايي هستند كه احتمال ۹۰ صد به لا عث معاف شدن شما خواهند شد.

براي گرفتن اين نوع معافيت سرزان يد موارد زير را حتما تهيه كرده شند:

 • برگه واكسن تكميل‌شده توسط مركز بهداشت
 • تصوير پشت و روي كارت ملي
 • تصوير تمامي صفحات شناسنامه
 • برگه وضعيت مشمولان كه توسط خود مشمول تكميل شده
 • برگه معاينه اوليه كه توسط پزشك تكميل مي‌شود

به‌طوركلي معافيت كفالت، معافيت پزشكي، معافيت ايثارگري، معافيت تحصيلي، معافيت بخشيدگي سني و معافيت مددجوبي راه‌هايي هستند كه براي رسيدن به معافيت يد يكي از اين شرايط را داشته‌شيد.

اميدواريم خواند اين مطالب از سايت آويژه جواب سوالات خود را به بهترين نحو گرفته شيد و پيشنهاد مي‌كنيم براي بدست آوردن اطلاعات بيشتر، مطالب مفيد ديگر آويژه را مطالعه كنيد و از مشاوران ما كمك بگيريد بهترين انتخاب دست شما شد.

خدمات تلفني و آنلاين مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه

هدف مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات خدمت سرزي و افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه خدمات متنوعي را زمينه مشاوره معافيت سرزي به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد.

چگونه معافيت سرزي بگيريم؟

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۲۷:۵۳ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

چگونه معافيت سربازي بگيريم؟

5 / 5 ( 1 vote )

آيا مي دانيد براي معافيت سرزي چه يد كرد ؟!

اين سوال كه ” چطور معافيت سرزي بگيرم ؟! ” ، پرسشي است كه حداقل يك ر براي تمامي مشمولان خدمت نظام وظيفه عمومي پيش آمده است و افراد بسياري بدنل پاسخ آن هستند . چرا كه گذراندن دو سال پادگان ها نظامي و زير نظر مقامات انتظامي ، كار سختي بوده و روحيه ي هر كسي سازگار نيست . چگونه معافيت سرزي بگيريم

به همين دليل ، اين مقاله قصد داريم كه علاوه بر معرفي هر يك از روش هاي چگونه از خدمت سرزي معاف شويم ، توضيحاتي مختصر را ره هر يك از آن ها به شما همراهان ارائه كنيم . به ياد داشته شيد كه همواره مي توانيد همفكري متخصصين مركز مشاوره آويژه، اطلاعات جامع ره شرايط معافيت خدمت سرزي را يافت كنيد .

يكي از گيري‌هاي بزرگ فكري جوانان و نوجوانان از سن هجده سالگي به بعد، سرزي است. به همين دليل آن‌ها به هر جايي دست مي‌اندازند از اين مرحله زندگي فرار كنند يا ديرتر آن را بگذرانند. اما لازم است بدانيد كه اولين قدم براي معافيت از سرزي، مشورت مشاوران و داشتن علم و دانش مربوط است. اين قسمت از سايت آويژه قصد داريم؛ تمام سوالات ذهني شما ب مراحل معافيت سرزي، شرايط معافيت سرزي و راه‌هاي آن را پاسخ دهيم.

براي معافيت سرزي چه يد كرد؟

يكي از سوالات مهم اكثر خانواده‌هايي كه نگران استرس‌هاي فرزندشان هستند اين است كه از چه راه هايي و چگونه از خدمت سرزي معاف شويم؟ قبل از بررسي اين سوال پرتكرار خوب است بدانيد كه همه‌ي قوانين نظامي شرط‌هاي خاصي دارند كه يد آن‌هارا بررسي كنيد. توصيه آويژه به شما اين است كه پيش از اينكه براي معافيت اقدام كنيد، از تمامي شرط‌ها و قانون‌هاي معافيت اطلاعات كسب كنيد.

خوب است قبل از اقدام به معافيت، بدانيد كه معافيت پزشكي، معافيت كفالت، معافيت ايثارگران، معافيت بنياد ملي نخبگان و معافيت عفو رهبري(بخشودگي سني) از راه‌هاي گرفتن معافيت هستند.

به‌علت تعداد زياد روش‌هاي معافيت ممكن است شما يكي از اين شرايط را داشته‌شيد؛ اما نداشتن آگاهي‌هاي لازم معافيت خود را از دست بدهيد. بنابراين اولين قدم براي گرفتن معافيت سر زدن به يك مشاوره خوب است شما را از آخرين قوانين و ضوابط حال تغيير آگاه كند و بهترين راه را براي معافيت شما نظر بگيرد. بعد از اين‎كه مشاور مناسب خود را پيدا كرديد آن‌‎وقت خودن به دنيال بهترين راه براي معافيت مي‌گريد.

قوانين معافيت سرزي سال جديد چيست؟

همانطور كه مي‌دانيد نظام هرساله قوانين معافيت سرزي را پايه گذاري مي‌كند و قوانين قبلي دوره بررسي مي‌شوند و اين قوانين به دستور مجلس و صلاحديد آن‌ها گير تغييرات مي‌شود. بهتر است قبل از اينكه قوانين جديدي كه امسال براي معافيت از سرزي وضع شده را بررسي كنيم به اين نكته اشاره كنيم كه لازم است هميشه به ياد داشته شيد قوانين جديد كه وضع مي‌شود؛ مخصوص عوام سرزان نيست و هركس يد براي پيدا كردن شرايط معافيت خدمت سرزي ، تحقيقات كافي را انجام دهد.

طبق گفته بزرگان مجلس، امروزه خدمت براي دولتي‌ها بيست و چهارماه، براي مسلح‌ها مناطق عادي بيست و يك ماه ، براي مسلح‌هاي مناطق محروم نوزده ماه و براي مناطق امنيتي كه گير هستند؛ هجده ماه مي‌شد. همچنين توجه به تعداد زياد دانشگاه‌ها، زياد شدن كسري خدمت‌ها و كم شدن مواليد تعداد سرزان كم شده است؛ اما وجود اين تعداد كم، سد انتخاب خاصي براي زياد كردن زمان خدمت نگرفته‌است.و خبر خوب ديگري كه لازم است بدانيد اين است كه سد تصميم دارد حقوق سرزها را زياد كند و اين امر مايه خوشحالي فراوان بسياري از سرزان مي‌شود.

موارد معافيت سرزي شامل كدام است؟

بخش قبلي نام راه‌هايي كه مي‌توان از طريق آن‌ها معافيت گرفت را بيان كرديم و اين قسمت به بررسي تك تك اين موارد مي‌پردازيم.

شرايط معافيت پزشكي سرزي

پاسخ به اين سوال كه ” چگونه معافيت پزشكي بگيريم ؟! ” ، يد گفت كه يك قاعده ي كلي اين نوع از معافيت ها وجود دارد . بر اساس اين قاعده نانوشته ، تنها افرادي به دليل مشكلات پزشكي معاف مي شوند ، كه براي انجام فعاليت ارگان هاي نظامي ، توان كافي را نداشته شند . پس اگر عارضه ي جسماني و رواني مشمول يا ناتواني او حدي شد كه نتوان براي او هيچ كاري ارگان هاي نظامي پيدا كرد ، فرد معاف مي شود . چرا كه دسر هاي نگهداري چنين فردي پادگان ، از منفعت هاي آن بيشتر است ! ( دقيقا به همين دليل است كه افرادي تحصيلات دانشگاهي ، سخت تر مي توانند معافيت پزشكي بگيرند ! ) چگونه معافيت سرزي بگيريم

يك تقسيم بندي كلي از نظر قواعد پزشكي ، مشمولان به ۴ دسته تقسيم مي شوند : چگونه معافيت سرزي بگيريم

 1. افراد سالم
 2. افراد ناتوان انجام خدمات رزمي
 3. افراد نيازمند به گذراندن دوره ماني به منظور آمادگي براي خدمت نظام وظيفه
 4. افراد به كلي ناتوان از انجام هر گونه خدمت پادگان ها و ارگان هاي نظامي

بنا بر اين تقسيم بندي ، افراد مختلف ، توجه به شرايط جسمي ، روحي و توانمندي هايشان ، مشمول احكام متفاوتي مي شوند . براي اطلاع از جزئيات هر كدام از اين دسته هاي ۴ گانه و اطلاع از شرايط خودن ، مي توانيد مقاله شرايط معافيت پزشكي سرزي-آيين نامه معافيت پزشكي را مطالعه كنيد !

شرايط معافيت كفالت سرزي

براي پاسخ به اين سوال كه ” شرايط معافيت سرزي كفالت براي خدمت سرزي چيست ؟! ” يد به قوانين و مقررات اين موضوع توجه كنيم . بر اساس قوانين معافيت كفالت ، عده اي از مشمولين كه شرايط مورد نظر براي استفاده از اين نوع معافيت ها را داشته شند ، مي توانند كارت معافيت از خدمت نظام وظيفه عمومي را يافت كنند . ليست اين مشمولين به شرح زير است : چگونه معافيت سرزي بگيريم

 1. يگانه فرزند ذكور مراقب يا نگهدارنده پ نيازمند مراقبت
 2. يگانه مراقب يا نگهدارنده ما فاقد شوهر
 3. تنها برا تني سرپرست خواهر فاقد پ ، همسر و فرزند ذكور
 4. يگانه نوه ذكور نگهدارنده جد فاقد فرزند يا جده فاقد شوهر و فرزند
 5. يگانه سرپرست برا كمتر از ۱۸ سال تمام
 6. و … چگونه معافيت سرزي بگيريم

بدليل طولاني بودن ليست افراد مشمول يافت اين نوع از معافيت كه بر اساس آيين نامه هاي معافيت كفالت ، تهيه و تنظيم شده است ، امكان نام بردن از تمام افراد اين ليست ، امكان پذير نيست . شما از عزيزان مي توانيد به منظور اطلاع از جزييات كامل اين فهرست و بررسي وضعيت مشموليت خود توجه به آيين نامه هاي معافيت كفالت ، مقاله چگونه معافيت كفالت سرزي بگيريم؟ مطلعه فرماييد . چگونه معافيت

شرايط معافيت ايثارگري سرزي

راه هاي معافيت سرزي ايثارگري: اين معافيت مخصوص افرادي است كه فرزند شهدا و جاويدالاثر، ايثارگران هستند. همچنين مخصوص افرادي است كه جانزي ده صد و لاتر دارند. فرزند خوانده قانوني جانزان و مشمولاني كه نوان جانزان ۲۵ صد و لاتر ازدواج كنند نيز شامل اين معافيت مي‌شند.

پس از كش و قوس هاي فراوان مجلس و مسئولان سد كل نيرو هاي مسلح ، قوانين جديد حوزه ي معافيت ها و كسري خدمت ايثارگري ، تصويب و ابلاغ شد . به همين دليل ، براي اينكه بدانيم چگونه مي توانيم معافيت ايثارگري خدمت سرزي بگيريم ، يد به اين قوانين توجه كنيم . بر اساس مقررات جديد معافيت ايثارگري ، به مشمولاني كه از امتياز ايثارگري پشان استفاده مي كنند ، به ازاي هر امتياز ، ۱۲ روز كسري خدمت مي گيرند . نحوه محاسبه امتيازات بدين صورت است : چگونه معافيت سرزي بگيريم

 1. هر يك ماه حضور جبهه : ۱ امتياز چگونه معافيت سرزي بگيريم
 2. هر يك صد جانزي : ۱ امتياز چگونه معافيت سرزي بگيريم
 3. هر يك ماه اسارت : ۱ امتياز چگونه معافيت سرزي بگيريم

بدين ترتيب ، ميزان كسري تعلق گرفته به شما ، كاملا وابسته به ميزان امتياز شما دارد . بعلاوه ، بر اساس گفته هاي سردار ابراهيم كريمي ، جانشين سازمان نظام وظيفه عمومي ، ۳ گروه از افراد مي توانند به جاي كسري خدمت ، مستقيما معافيت بگيرند . اين افراد عرتند از :

 1. افرادي كه پشان حداقل ۳۰ ماه سابقه رزمندگي داشته شد
 2. افرادي كه پشان حداقل ۲۵ صد جانزي داشته شد چگونه معافيت سرزي بگيريم
 3. افرادي كه پشان خداقل ۲۴ ماه سابقه اسارت داشته شد

شما عزيزان مي توانيد براي اطلاع از ميزان دقيق كسري خدمت تعلق گرفته و يا بررسي شرايط معافيت خود ، متخصصان ما دپارتمان نظام وظيفه مركز مشاوره آويژه .

شرايط معافيت بهزيستي سرزي

يكي از انواع راه‌ها براي گرفتن معافيت، معافيت از طريق بهزيستي است. تعداد بسياري از افرادي كه شامل خدمت سرزي هستند؛ خانواده يا خود آن‌ها مددجوهايي هستند كه سازمان بهزيستي آن‌ها را پوشش مي‎دهد. اين معافيت مخصوص خانواده‌هايي است كه بهزيستي يك يا دو نفر ازآن‌ها را تحت پوشش خود قرار داده‌است. اين صورت فرد مي‌تواند از معافيت بهزيستي استفاده كند. اين معافيت مخصوص افرادي است كه:

 1. فرزند فرد تحت پوشش بهزيستي شد.
 2. ما فرد زنده شد و تحت پوشش بهزيستي شد و پ او فوت شده شد.
 3. پ يا ما فرد به‌دليل معلوليت تحت پوشش بهزيستي شد.
 4. همسر فرد به‌دليل معلوليت تحت پوشش بهزيستي شد.

داشتن اين شرايط، فرد مي‌تواند براي معافيت اقدام كند.

بسياري از افراد اين معافيت را معافيت كفالت اشته مي‌گيرند اما يد بدانيد كه اين معافيت اينكه بسيار شبيه هستند؛ اما تفاوت‌هاي جزئي كمي هم دارند. اگر بخواهيم تعدادي از اين تفاوت‌ها را نام ببريم يد بگوييم كه:

 • از شرط‌هاي اصلي معافيت كفالت اين است كه فرد مشمول به سن ۱۸ سال رسيده شد؛ اما معافيت بهزيستي محدوديت سني وجود ندارد.
 • يكي ديگر از شروطي كه معافيت كفالت دست و پاي فرد مشمول را مي‌بندد اين است كه فردي كه ما و پش زنده شند؛ به‌عنوان قيم خواهر حساب نمي‌آيد و معافيت به او تعلق نمي‌گيرد. صورتيكه معافيت بهزيستي چنين شرطي وجود ندارد.

شرايط معافيت تحصيلي سرزي

معافيت تحصيلي: اين معافيت مخصوص افرادي است كه قصد دارند؛ تحصيل دانشگاه را ادامه دهند. اين معافيت دانش‌آموزان، دانشجويان و طلاب حوزه علميه را بر مي‌گيرد. به‌طور كلي دانش‌آموزان وقتي سن ۱۸ را تمام ‌مي‌كنند براساس قوانين نظام وظيفه براي گرفتن مك پيش‌دانشگاهي ۲۴ سال و براي گرفتن مك كار و دانش فني حرفه‌اي ۲۲ سال مجاز هستند سشان را ادامه دهند.

شرايط معافيت بخشودگي سني سرزي

معافيت بخشودگي سني: به افرادي كه متولد سال‌هاي ۵۴ و ماقبل ۵۴ هستند؛ متناسب مك تحصيلي‌شان، معافيت بخشودگي سن تعلق مي‌گيرد.

شرايط معافيت معافيت موارد خاص

يكي از پاسخ هاي احتمالي به اين پرسش كه ” چگونه معافيت سرزي بگيريم ؟! ” ، معافيت موارد خاص است . توجه به آخرين اخري كه توسط سازمان نظام وظيفه عمومي منتشر شده ، موارد زير ، دسته ي معافيت موارد خاص ، طبقه بندي مي شوند :

 1. فرزندان اولياي معلول چگونه معافيت سرزي بگيريم
 2. كساني كه برا يا خواهر معلول دارند ( صورت دارا بودن ساير شرايط )
 3. فرزندان شهداء
 4. فرندان جاويد الاثران
 5. يكي از فرندان جانزان لاي ۲۵ صد
 6. يكي از فرزندان آزادگان سابقه ۳۰ ماه اسارت
 7. يكي از فرزندان رزمندگان سابقه ۳۰ ماه حضور جبهه
 8. مشمولي كه نوان جانز ۲۵ صد به لا ازدواج مي كند
 9. يك فرزند ما فاقد شوهر تحت پوشش كميته امداد
 10. مشمول داراي فرزند معلول
 11. تنها پسر خانواده اي سه فرزند دختر
 12. مشمولاني كه نوان داراي معلوليت جسمي و حركتي ازدواج كنند
 13. مشموليني كه از معافيت عفو رهبري استفاده مي كنند

مراحل معافيت سرزي چيست؟

اولين قدم براي فردي كه براي سرزي قدم برمي‌دارد، معاينه شدن به‌وسيله پزشك است. عده خاصي از فراد به دليل ناتواني و مشكلات جنسي از سرزي رد مي‌شوند كه اصطلاحا به اين نوع معافيت، معافيت پزشكي مي‌گوييم. بيماري‌هاي شكمي و گوارشي، بيماري‌هاي غدد مترشحه و داخلي بيماري‌هاي تناسلي و ااري، بيماري‌هاي چشمي و بيني و … بيماري‌هايي هستند كه احتمال ۹۰ صد به لا عث معاف شدن شما خواهند شد.

براي گرفتن اين نوع معافيت سرزان يد موارد زير را حتما تهيه كرده شند:

 • برگه واكسن تكميل‌شده توسط مركز بهداشت
 • تصوير پشت و روي كارت ملي
 • تصوير تمامي صفحات شناسنامه
 • برگه وضعيت مشمولان كه توسط خود مشمول تكميل شده
 • برگه معاينه اوليه كه توسط پزشك تكميل مي‌شود

به‌طوركلي معافيت كفالت، معافيت پزشكي، معافيت ايثارگري، معافيت تحصيلي، معافيت بخشيدگي سني و معافيت مددجوبي راه‌هايي هستند كه براي رسيدن به معافيت يد يكي از اين شرايط را داشته‌شيد.

اميدواريم خواند اين مطالب از سايت آويژه جواب سوالات خود را به بهترين نحو گرفته شيد و پيشنهاد مي‌كنيم براي بدست آوردن اطلاعات بيشتر، مطالب مفيد ديگر آويژه را مطالعه كنيد و از مشاوران ما كمك بگيريد بهترين انتخاب دست شما شد.

خدمات تلفني و آنلاين مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه

هدف مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات خدمت سرزي و افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه خدمات متنوعي را زمينه مشاوره معافيت سرزي به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد.

چگونه معافيت سرزي بگيريم؟

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۵۱:۰۶ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

چگونه معافيت سربازي بگيريم؟

5 / 5 ( 1 vote )

آيا مي دانيد براي معافيت سرزي چه يد كرد ؟!

اين سوال كه ” چطور معافيت سرزي بگيرم ؟! ” ، پرسشي است كه حداقل يك ر براي تمامي مشمولان خدمت نظام وظيفه عمومي پيش آمده است و افراد بسياري بدنل پاسخ آن هستند . چرا كه گذراندن دو سال پادگان ها نظامي و زير نظر مقامات انتظامي ، كار سختي بوده و روحيه ي هر كسي سازگار نيست . چگونه معافيت سرزي بگيريم

به همين دليل ، اين مقاله قصد داريم كه علاوه بر معرفي هر يك از روش هاي چگونه از خدمت سرزي معاف شويم ، توضيحاتي مختصر را ره هر يك از آن ها به شما همراهان ارائه كنيم . به ياد داشته شيد كه همواره مي توانيد همفكري متخصصين مركز مشاوره آويژه، اطلاعات جامع ره شرايط معافيت خدمت سرزي را يافت كنيد .

يكي از گيري‌هاي بزرگ فكري جوانان و نوجوانان از سن هجده سالگي به بعد، سرزي است. به همين دليل آن‌ها به هر جايي دست مي‌اندازند از اين مرحله زندگي فرار كنند يا ديرتر آن را بگذرانند. اما لازم است بدانيد كه اولين قدم براي معافيت از سرزي، مشورت مشاوران و داشتن علم و دانش مربوط است. اين قسمت از سايت آويژه قصد داريم؛ تمام سوالات ذهني شما ب مراحل معافيت سرزي، شرايط معافيت سرزي و راه‌هاي آن را پاسخ دهيم.

براي معافيت سرزي چه يد كرد؟

يكي از سوالات مهم اكثر خانواده‌هايي كه نگران استرس‌هاي فرزندشان هستند اين است كه از چه راه هايي و چگونه از خدمت سرزي معاف شويم؟ قبل از بررسي اين سوال پرتكرار خوب است بدانيد كه همه‌ي قوانين نظامي شرط‌هاي خاصي دارند كه يد آن‌هارا بررسي كنيد. توصيه آويژه به شما اين است كه پيش از اينكه براي معافيت اقدام كنيد، از تمامي شرط‌ها و قانون‌هاي معافيت اطلاعات كسب كنيد.

خوب است قبل از اقدام به معافيت، بدانيد كه معافيت پزشكي، معافيت كفالت، معافيت ايثارگران، معافيت بنياد ملي نخبگان و معافيت عفو رهبري(بخشودگي سني) از راه‌هاي گرفتن معافيت هستند.

به‌علت تعداد زياد روش‌هاي معافيت ممكن است شما يكي از اين شرايط را داشته‌شيد؛ اما نداشتن آگاهي‌هاي لازم معافيت خود را از دست بدهيد. بنابراين اولين قدم براي گرفتن معافيت سر زدن به يك مشاوره خوب است شما را از آخرين قوانين و ضوابط حال تغيير آگاه كند و بهترين راه را براي معافيت شما نظر بگيرد. بعد از اين‎كه مشاور مناسب خود را پيدا كرديد آن‌‎وقت خودن به دنيال بهترين راه براي معافيت مي‌گريد.

قوانين معافيت سرزي سال جديد چيست؟

همانطور كه مي‌دانيد نظام هرساله قوانين معافيت سرزي را پايه گذاري مي‌كند و قوانين قبلي دوره بررسي مي‌شوند و اين قوانين به دستور مجلس و صلاحديد آن‌ها گير تغييرات مي‌شود. بهتر است قبل از اينكه قوانين جديدي كه امسال براي معافيت از سرزي وضع شده را بررسي كنيم به اين نكته اشاره كنيم كه لازم است هميشه به ياد داشته شيد قوانين جديد كه وضع مي‌شود؛ مخصوص عوام سرزان نيست و هركس يد براي پيدا كردن شرايط معافيت خدمت سرزي ، تحقيقات كافي را انجام دهد.

طبق گفته بزرگان مجلس، امروزه خدمت براي دولتي‌ها بيست و چهارماه، براي مسلح‌ها مناطق عادي بيست و يك ماه ، براي مسلح‌هاي مناطق محروم نوزده ماه و براي مناطق امنيتي كه گير هستند؛ هجده ماه مي‌شد. همچنين توجه به تعداد زياد دانشگاه‌ها، زياد شدن كسري خدمت‌ها و كم شدن مواليد تعداد سرزان كم شده است؛ اما وجود اين تعداد كم، سد انتخاب خاصي براي زياد كردن زمان خدمت نگرفته‌است.و خبر خوب ديگري كه لازم است بدانيد اين است كه سد تصميم دارد حقوق سرزها را زياد كند و اين امر مايه خوشحالي فراوان بسياري از سرزان مي‌شود.

موارد معافيت سرزي شامل كدام است؟

بخش قبلي نام راه‌هايي كه مي‌توان از طريق آن‌ها معافيت گرفت را بيان كرديم و اين قسمت به بررسي تك تك اين موارد مي‌پردازيم.

شرايط معافيت پزشكي سرزي

پاسخ به اين سوال كه ” چگونه معافيت پزشكي بگيريم ؟! ” ، يد گفت كه يك قاعده ي كلي اين نوع از معافيت ها وجود دارد . بر اساس اين قاعده نانوشته ، تنها افرادي به دليل مشكلات پزشكي معاف مي شوند ، كه براي انجام فعاليت ارگان هاي نظامي ، توان كافي را نداشته شند . پس اگر عارضه ي جسماني و رواني مشمول يا ناتواني او حدي شد كه نتوان براي او هيچ كاري ارگان هاي نظامي پيدا كرد ، فرد معاف مي شود . چرا كه دسر هاي نگهداري چنين فردي پادگان ، از منفعت هاي آن بيشتر است ! ( دقيقا به همين دليل است كه افرادي تحصيلات دانشگاهي ، سخت تر مي توانند معافيت پزشكي بگيرند ! ) چگونه معافيت سرزي بگيريم

يك تقسيم بندي كلي از نظر قواعد پزشكي ، مشمولان به ۴ دسته تقسيم مي شوند : چگونه معافيت سرزي بگيريم

 1. افراد سالم
 2. افراد ناتوان انجام خدمات رزمي
 3. افراد نيازمند به گذراندن دوره ماني به منظور آمادگي براي خدمت نظام وظيفه
 4. افراد به كلي ناتوان از انجام هر گونه خدمت پادگان ها و ارگان هاي نظامي

بنا بر اين تقسيم بندي ، افراد مختلف ، توجه به شرايط جسمي ، روحي و توانمندي هايشان ، مشمول احكام متفاوتي مي شوند . براي اطلاع از جزئيات هر كدام از اين دسته هاي ۴ گانه و اطلاع از شرايط خودن ، مي توانيد مقاله شرايط معافيت پزشكي سرزي-آيين نامه معافيت پزشكي را مطالعه كنيد !

شرايط معافيت كفالت سرزي

براي پاسخ به اين سوال كه ” شرايط معافيت سرزي كفالت براي خدمت سرزي چيست ؟! ” يد به قوانين و مقررات اين موضوع توجه كنيم . بر اساس قوانين معافيت كفالت ، عده اي از مشمولين كه شرايط مورد نظر براي استفاده از اين نوع معافيت ها را داشته شند ، مي توانند كارت معافيت از خدمت نظام وظيفه عمومي را يافت كنند . ليست اين مشمولين به شرح زير است : چگونه معافيت سرزي بگيريم

 1. يگانه فرزند ذكور مراقب يا نگهدارنده پ نيازمند مراقبت
 2. يگانه مراقب يا نگهدارنده ما فاقد شوهر
 3. تنها برا تني سرپرست خواهر فاقد پ ، همسر و فرزند ذكور
 4. يگانه نوه ذكور نگهدارنده جد فاقد فرزند يا جده فاقد شوهر و فرزند
 5. يگانه سرپرست برا كمتر از ۱۸ سال تمام
 6. و … چگونه معافيت سرزي بگيريم

بدليل طولاني بودن ليست افراد مشمول يافت اين نوع از معافيت كه بر اساس آيين نامه هاي معافيت كفالت ، تهيه و تنظيم شده است ، امكان نام بردن از تمام افراد اين ليست ، امكان پذير نيست . شما از عزيزان مي توانيد به منظور اطلاع از جزييات كامل اين فهرست و بررسي وضعيت مشموليت خود توجه به آيين نامه هاي معافيت كفالت ، مقاله چگونه معافيت كفالت سرزي بگيريم؟ مطلعه فرماييد . چگونه معافيت

شرايط معافيت ايثارگري سرزي

راه هاي معافيت سرزي ايثارگري: اين معافيت مخصوص افرادي است كه فرزند شهدا و جاويدالاثر، ايثارگران هستند. همچنين مخصوص افرادي است كه جانزي ده صد و لاتر دارند. فرزند خوانده قانوني جانزان و مشمولاني كه نوان جانزان ۲۵ صد و لاتر ازدواج كنند نيز شامل اين معافيت مي‌شند.

پس از كش و قوس هاي فراوان مجلس و مسئولان سد كل نيرو هاي مسلح ، قوانين جديد حوزه ي معافيت ها و كسري خدمت ايثارگري ، تصويب و ابلاغ شد . به همين دليل ، براي اينكه بدانيم چگونه مي توانيم معافيت ايثارگري خدمت سرزي بگيريم ، يد به اين قوانين توجه كنيم . بر اساس مقررات جديد معافيت ايثارگري ، به مشمولاني كه از امتياز ايثارگري پشان استفاده مي كنند ، به ازاي هر امتياز ، ۱۲ روز كسري خدمت مي گيرند . نحوه محاسبه امتيازات بدين صورت است : چگونه معافيت سرزي بگيريم

 1. هر يك ماه حضور جبهه : ۱ امتياز چگونه معافيت سرزي بگيريم
 2. هر يك صد جانزي : ۱ امتياز چگونه معافيت سرزي بگيريم
 3. هر يك ماه اسارت : ۱ امتياز چگونه معافيت سرزي بگيريم

بدين ترتيب ، ميزان كسري تعلق گرفته به شما ، كاملا وابسته به ميزان امتياز شما دارد . بعلاوه ، بر اساس گفته هاي سردار ابراهيم كريمي ، جانشين سازمان نظام وظيفه عمومي ، ۳ گروه از افراد مي توانند به جاي كسري خدمت ، مستقيما معافيت بگيرند . اين افراد عرتند از :

 1. افرادي كه پشان حداقل ۳۰ ماه سابقه رزمندگي داشته شد
 2. افرادي كه پشان حداقل ۲۵ صد جانزي داشته شد چگونه معافيت سرزي بگيريم
 3. افرادي كه پشان خداقل ۲۴ ماه سابقه اسارت داشته شد

شما عزيزان مي توانيد براي اطلاع از ميزان دقيق كسري خدمت تعلق گرفته و يا بررسي شرايط معافيت خود ، متخصصان ما دپارتمان نظام وظيفه مركز مشاوره آويژه .

شرايط معافيت بهزيستي سرزي

يكي از انواع راه‌ها براي گرفتن معافيت، معافيت از طريق بهزيستي است. تعداد بسياري از افرادي كه شامل خدمت سرزي هستند؛ خانواده يا خود آن‌ها مددجوهايي هستند كه سازمان بهزيستي آن‌ها را پوشش مي‎دهد. اين معافيت مخصوص خانواده‌هايي است كه بهزيستي يك يا دو نفر ازآن‌ها را تحت پوشش خود قرار داده‌است. اين صورت فرد مي‌تواند از معافيت بهزيستي استفاده كند. اين معافيت مخصوص افرادي است كه:

 1. فرزند فرد تحت پوشش بهزيستي شد.
 2. ما فرد زنده شد و تحت پوشش بهزيستي شد و پ او فوت شده شد.
 3. پ يا ما فرد به‌دليل معلوليت تحت پوشش بهزيستي شد.
 4. همسر فرد به‌دليل معلوليت تحت پوشش بهزيستي شد.

داشتن اين شرايط، فرد مي‌تواند براي معافيت اقدام كند.

بسياري از افراد اين معافيت را معافيت كفالت اشته مي‌گيرند اما يد بدانيد كه اين معافيت اينكه بسيار شبيه هستند؛ اما تفاوت‌هاي جزئي كمي هم دارند. اگر بخواهيم تعدادي از اين تفاوت‌ها را نام ببريم يد بگوييم كه:

 • از شرط‌هاي اصلي معافيت كفالت اين است كه فرد مشمول به سن ۱۸ سال رسيده شد؛ اما معافيت بهزيستي محدوديت سني وجود ندارد.
 • يكي ديگر از شروطي كه معافيت كفالت دست و پاي فرد مشمول را مي‌بندد اين است كه فردي كه ما و پش زنده شند؛ به‌عنوان قيم خواهر حساب نمي‌آيد و معافيت به او تعلق نمي‌گيرد. صورتيكه معافيت بهزيستي چنين شرطي وجود ندارد.

شرايط معافيت تحصيلي سرزي

معافيت تحصيلي: اين معافيت مخصوص افرادي است كه قصد دارند؛ تحصيل دانشگاه را ادامه دهند. اين معافيت دانش‌آموزان، دانشجويان و طلاب حوزه علميه را بر مي‌گيرد. به‌طور كلي دانش‌آموزان وقتي سن ۱۸ را تمام ‌مي‌كنند براساس قوانين نظام وظيفه براي گرفتن مك پيش‌دانشگاهي ۲۴ سال و براي گرفتن مك كار و دانش فني حرفه‌اي ۲۲ سال مجاز هستند سشان را ادامه دهند.

شرايط معافيت بخشودگي سني سرزي

معافيت بخشودگي سني: به افرادي كه متولد سال‌هاي ۵۴ و ماقبل ۵۴ هستند؛ متناسب مك تحصيلي‌شان، معافيت بخشودگي سن تعلق مي‌گيرد.

شرايط معافيت معافيت موارد خاص

يكي از پاسخ هاي احتمالي به اين پرسش كه ” چگونه معافيت سرزي بگيريم ؟! ” ، معافيت موارد خاص است . توجه به آخرين اخري كه توسط سازمان نظام وظيفه عمومي منتشر شده ، موارد زير ، دسته ي معافيت موارد خاص ، طبقه بندي مي شوند :

 1. فرزندان اولياي معلول چگونه معافيت سرزي بگيريم
 2. كساني كه برا يا خواهر معلول دارند ( صورت دارا بودن ساير شرايط )
 3. فرزندان شهداء
 4. فرندان جاويد الاثران
 5. يكي از فرندان جانزان لاي ۲۵ صد
 6. يكي از فرزندان آزادگان سابقه ۳۰ ماه اسارت
 7. يكي از فرزندان رزمندگان سابقه ۳۰ ماه حضور جبهه
 8. مشمولي كه نوان جانز ۲۵ صد به لا ازدواج مي كند
 9. يك فرزند ما فاقد شوهر تحت پوشش كميته امداد
 10. مشمول داراي فرزند معلول
 11. تنها پسر خانواده اي سه فرزند دختر
 12. مشمولاني كه نوان داراي معلوليت جسمي و حركتي ازدواج كنند
 13. مشموليني كه از معافيت عفو رهبري استفاده مي كنند

مراحل معافيت سرزي چيست؟

اولين قدم براي فردي كه براي سرزي قدم برمي‌دارد، معاينه شدن به‌وسيله پزشك است. عده خاصي از فراد به دليل ناتواني و مشكلات جنسي از سرزي رد مي‌شوند كه اصطلاحا به اين نوع معافيت، معافيت پزشكي مي‌گوييم. بيماري‌هاي شكمي و گوارشي، بيماري‌هاي غدد مترشحه و داخلي بيماري‌هاي تناسلي و ااري، بيماري‌هاي چشمي و بيني و … بيماري‌هايي هستند كه احتمال ۹۰ صد به لا عث معاف شدن شما خواهند شد.

براي گرفتن اين نوع معافيت سرزان يد موارد زير را حتما تهيه كرده شند:

 • برگه واكسن تكميل‌شده توسط مركز بهداشت
 • تصوير پشت و روي كارت ملي
 • تصوير تمامي صفحات شناسنامه
 • برگه وضعيت مشمولان كه توسط خود مشمول تكميل شده
 • برگه معاينه اوليه كه توسط پزشك تكميل مي‌شود

به‌طوركلي معافيت كفالت، معافيت پزشكي، معافيت ايثارگري، معافيت تحصيلي، معافيت بخشيدگي سني و معافيت مددجوبي راه‌هايي هستند كه براي رسيدن به معافيت يد يكي از اين شرايط را داشته‌شيد.

اميدواريم خواند اين مطالب از سايت آويژه جواب سوالات خود را به بهترين نحو گرفته شيد و پيشنهاد مي‌كنيم براي بدست آوردن اطلاعات بيشتر، مطالب مفيد ديگر آويژه را مطالعه كنيد و از مشاوران ما كمك بگيريد بهترين انتخاب دست شما شد.

خدمات تلفني و آنلاين مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه

هدف مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات خدمت سرزي و افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه خدمات متنوعي را زمينه مشاوره معافيت سرزي به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد.

چگونه معافيت سرزي بگيريم؟

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۰:۳۵ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

چگونه معافيت سربازي بگيريم؟

5 / 5 ( 1 vote )

آيا مي دانيد براي معافيت سرزي چه يد كرد ؟!

اين سوال كه ” چطور معافيت سرزي بگيرم ؟! ” ، پرسشي است كه حداقل يك ر براي تمامي مشمولان خدمت نظام وظيفه عمومي پيش آمده است و افراد بسياري بدنل پاسخ آن هستند . چرا كه گذراندن دو سال پادگان ها نظامي و زير نظر مقامات انتظامي ، كار سختي بوده و روحيه ي هر كسي سازگار نيست . چگونه معافيت سرزي بگيريم

به همين دليل ، اين مقاله قصد داريم كه علاوه بر معرفي هر يك از روش هاي چگونه از خدمت سرزي معاف شويم ، توضيحاتي مختصر را ره هر يك از آن ها به شما همراهان ارائه كنيم . به ياد داشته شيد كه همواره مي توانيد همفكري متخصصين مركز مشاوره آويژه، اطلاعات جامع ره شرايط معافيت خدمت سرزي را يافت كنيد .

يكي از گيري‌هاي بزرگ فكري جوانان و نوجوانان از سن هجده سالگي به بعد، سرزي است. به همين دليل آن‌ها به هر جايي دست مي‌اندازند از اين مرحله زندگي فرار كنند يا ديرتر آن را بگذرانند. اما لازم است بدانيد كه اولين قدم براي معافيت از سرزي، مشورت مشاوران و داشتن علم و دانش مربوط است. اين قسمت از سايت آويژه قصد داريم؛ تمام سوالات ذهني شما ب مراحل معافيت سرزي، شرايط معافيت سرزي و راه‌هاي آن را پاسخ دهيم.

براي معافيت سرزي چه يد كرد؟

يكي از سوالات مهم اكثر خانواده‌هايي كه نگران استرس‌هاي فرزندشان هستند اين است كه از چه راه هايي و چگونه از خدمت سرزي معاف شويم؟ قبل از بررسي اين سوال پرتكرار خوب است بدانيد كه همه‌ي قوانين نظامي شرط‌هاي خاصي دارند كه يد آن‌هارا بررسي كنيد. توصيه آويژه به شما اين است كه پيش از اينكه براي معافيت اقدام كنيد، از تمامي شرط‌ها و قانون‌هاي معافيت اطلاعات كسب كنيد.

خوب است قبل از اقدام به معافيت، بدانيد كه معافيت پزشكي، معافيت كفالت، معافيت ايثارگران، معافيت بنياد ملي نخبگان و معافيت عفو رهبري(بخشودگي سني) از راه‌هاي گرفتن معافيت هستند.

به‌علت تعداد زياد روش‌هاي معافيت ممكن است شما يكي از اين شرايط را داشته‌شيد؛ اما نداشتن آگاهي‌هاي لازم معافيت خود را از دست بدهيد. بنابراين اولين قدم براي گرفتن معافيت سر زدن به يك مشاوره خوب است شما را از آخرين قوانين و ضوابط حال تغيير آگاه كند و بهترين راه را براي معافيت شما نظر بگيرد. بعد از اين‎كه مشاور مناسب خود را پيدا كرديد آن‌‎وقت خودن به دنيال بهترين راه براي معافيت مي‌گريد.

قوانين معافيت سرزي سال جديد چيست؟

همانطور كه مي‌دانيد نظام هرساله قوانين معافيت سرزي را پايه گذاري مي‌كند و قوانين قبلي دوره بررسي مي‌شوند و اين قوانين به دستور مجلس و صلاحديد آن‌ها گير تغييرات مي‌شود. بهتر است قبل از اينكه قوانين جديدي كه امسال براي معافيت از سرزي وضع شده را بررسي كنيم به اين نكته اشاره كنيم كه لازم است هميشه به ياد داشته شيد قوانين جديد كه وضع مي‌شود؛ مخصوص عوام سرزان نيست و هركس يد براي پيدا كردن شرايط معافيت خدمت سرزي ، تحقيقات كافي را انجام دهد.

طبق گفته بزرگان مجلس، امروزه خدمت براي دولتي‌ها بيست و چهارماه، براي مسلح‌ها مناطق عادي بيست و يك ماه ، براي مسلح‌هاي مناطق محروم نوزده ماه و براي مناطق امنيتي كه گير هستند؛ هجده ماه مي‌شد. همچنين توجه به تعداد زياد دانشگاه‌ها، زياد شدن كسري خدمت‌ها و كم شدن مواليد تعداد سرزان كم شده است؛ اما وجود اين تعداد كم، سد انتخاب خاصي براي زياد كردن زمان خدمت نگرفته‌است.و خبر خوب ديگري كه لازم است بدانيد اين است كه سد تصميم دارد حقوق سرزها را زياد كند و اين امر مايه خوشحالي فراوان بسياري از سرزان مي‌شود.

موارد معافيت سرزي شامل كدام است؟

بخش قبلي نام راه‌هايي كه مي‌توان از طريق آن‌ها معافيت گرفت را بيان كرديم و اين قسمت به بررسي تك تك اين موارد مي‌پردازيم.

شرايط معافيت پزشكي سرزي

پاسخ به اين سوال كه ” چگونه معافيت پزشكي بگيريم ؟! ” ، يد گفت كه يك قاعده ي كلي اين نوع از معافيت ها وجود دارد . بر اساس اين قاعده نانوشته ، تنها افرادي به دليل مشكلات پزشكي معاف مي شوند ، كه براي انجام فعاليت ارگان هاي نظامي ، توان كافي را نداشته شند . پس اگر عارضه ي جسماني و رواني مشمول يا ناتواني او حدي شد كه نتوان براي او هيچ كاري ارگان هاي نظامي پيدا كرد ، فرد معاف مي شود . چرا كه دسر هاي نگهداري چنين فردي پادگان ، از منفعت هاي آن بيشتر است ! ( دقيقا به همين دليل است كه افرادي تحصيلات دانشگاهي ، سخت تر مي توانند معافيت پزشكي بگيرند ! ) چگونه معافيت سرزي بگيريم

يك تقسيم بندي كلي از نظر قواعد پزشكي ، مشمولان به ۴ دسته تقسيم مي شوند : چگونه معافيت سرزي بگيريم

 1. افراد سالم
 2. افراد ناتوان انجام خدمات رزمي
 3. افراد نيازمند به گذراندن دوره ماني به منظور آمادگي براي خدمت نظام وظيفه
 4. افراد به كلي ناتوان از انجام هر گونه خدمت پادگان ها و ارگان هاي نظامي

بنا بر اين تقسيم بندي ، افراد مختلف ، توجه به شرايط جسمي ، روحي و توانمندي هايشان ، مشمول احكام متفاوتي مي شوند . براي اطلاع از جزئيات هر كدام از اين دسته هاي ۴ گانه و اطلاع از شرايط خودن ، مي توانيد مقاله شرايط معافيت پزشكي سرزي-آيين نامه معافيت پزشكي را مطالعه كنيد !

شرايط معافيت كفالت سرزي

براي پاسخ به اين سوال كه ” شرايط معافيت سرزي كفالت براي خدمت سرزي چيست ؟! ” يد به قوانين و مقررات اين موضوع توجه كنيم . بر اساس قوانين معافيت كفالت ، عده اي از مشمولين كه شرايط مورد نظر براي استفاده از اين نوع معافيت ها را داشته شند ، مي توانند كارت معافيت از خدمت نظام وظيفه عمومي را يافت كنند . ليست اين مشمولين به شرح زير است : چگونه معافيت سرزي بگيريم

 1. يگانه فرزند ذكور مراقب يا نگهدارنده پ نيازمند مراقبت
 2. يگانه مراقب يا نگهدارنده ما فاقد شوهر
 3. تنها برا تني سرپرست خواهر فاقد پ ، همسر و فرزند ذكور
 4. يگانه نوه ذكور نگهدارنده جد فاقد فرزند يا جده فاقد شوهر و فرزند
 5. يگانه سرپرست برا كمتر از ۱۸ سال تمام
 6. و … چگونه معافيت سرزي بگيريم

بدليل طولاني بودن ليست افراد مشمول يافت اين نوع از معافيت كه بر اساس آيين نامه هاي معافيت كفالت ، تهيه و تنظيم شده است ، امكان نام بردن از تمام افراد اين ليست ، امكان پذير نيست . شما از عزيزان مي توانيد به منظور اطلاع از جزييات كامل اين فهرست و بررسي وضعيت مشموليت خود توجه به آيين نامه هاي معافيت كفالت ، مقاله چگونه معافيت كفالت سرزي بگيريم؟ مطلعه فرماييد . چگونه معافيت

شرايط معافيت ايثارگري سرزي

راه هاي معافيت سرزي ايثارگري: اين معافيت مخصوص افرادي است كه فرزند شهدا و جاويدالاثر، ايثارگران هستند. همچنين مخصوص افرادي است كه جانزي ده صد و لاتر دارند. فرزند خوانده قانوني جانزان و مشمولاني كه نوان جانزان ۲۵ صد و لاتر ازدواج كنند نيز شامل اين معافيت مي‌شند.

پس از كش و قوس هاي فراوان مجلس و مسئولان سد كل نيرو هاي مسلح ، قوانين جديد حوزه ي معافيت ها و كسري خدمت ايثارگري ، تصويب و ابلاغ شد . به همين دليل ، براي اينكه بدانيم چگونه مي توانيم معافيت ايثارگري خدمت سرزي بگيريم ، يد به اين قوانين توجه كنيم . بر اساس مقررات جديد معافيت ايثارگري ، به مشمولاني كه از امتياز ايثارگري پشان استفاده مي كنند ، به ازاي هر امتياز ، ۱۲ روز كسري خدمت مي گيرند . نحوه محاسبه امتيازات بدين صورت است : چگونه معافيت سرزي بگيريم

 1. هر يك ماه حضور جبهه : ۱ امتياز چگونه معافيت سرزي بگيريم
 2. هر يك صد جانزي : ۱ امتياز چگونه معافيت سرزي بگيريم
 3. هر يك ماه اسارت : ۱ امتياز چگونه معافيت سرزي بگيريم

بدين ترتيب ، ميزان كسري تعلق گرفته به شما ، كاملا وابسته به ميزان امتياز شما دارد . بعلاوه ، بر اساس گفته هاي سردار ابراهيم كريمي ، جانشين سازمان نظام وظيفه عمومي ، ۳ گروه از افراد مي توانند به جاي كسري خدمت ، مستقيما معافيت بگيرند . اين افراد عرتند از :

 1. افرادي كه پشان حداقل ۳۰ ماه سابقه رزمندگي داشته شد
 2. افرادي كه پشان حداقل ۲۵ صد جانزي داشته شد چگونه معافيت سرزي بگيريم
 3. افرادي كه پشان خداقل ۲۴ ماه سابقه اسارت داشته شد

شما عزيزان مي توانيد براي اطلاع از ميزان دقيق كسري خدمت تعلق گرفته و يا بررسي شرايط معافيت خود ، متخصصان ما دپارتمان نظام وظيفه مركز مشاوره آويژه .

شرايط معافيت بهزيستي سرزي

يكي از انواع راه‌ها براي گرفتن معافيت، معافيت از طريق بهزيستي است. تعداد بسياري از افرادي كه شامل خدمت سرزي هستند؛ خانواده يا خود آن‌ها مددجوهايي هستند كه سازمان بهزيستي آن‌ها را پوشش مي‎دهد. اين معافيت مخصوص خانواده‌هايي است كه بهزيستي يك يا دو نفر ازآن‌ها را تحت پوشش خود قرار داده‌است. اين صورت فرد مي‌تواند از معافيت بهزيستي استفاده كند. اين معافيت مخصوص افرادي است كه:

 1. فرزند فرد تحت پوشش بهزيستي شد.
 2. ما فرد زنده شد و تحت پوشش بهزيستي شد و پ او فوت شده شد.
 3. پ يا ما فرد به‌دليل معلوليت تحت پوشش بهزيستي شد.
 4. همسر فرد به‌دليل معلوليت تحت پوشش بهزيستي شد.

داشتن اين شرايط، فرد مي‌تواند براي معافيت اقدام كند.

بسياري از افراد اين معافيت را معافيت كفالت اشته مي‌گيرند اما يد بدانيد كه اين معافيت اينكه بسيار شبيه هستند؛ اما تفاوت‌هاي جزئي كمي هم دارند. اگر بخواهيم تعدادي از اين تفاوت‌ها را نام ببريم يد بگوييم كه:

 • از شرط‌هاي اصلي معافيت كفالت اين است كه فرد مشمول به سن ۱۸ سال رسيده شد؛ اما معافيت بهزيستي محدوديت سني وجود ندارد.
 • يكي ديگر از شروطي كه معافيت كفالت دست و پاي فرد مشمول را مي‌بندد اين است كه فردي كه ما و پش زنده شند؛ به‌عنوان قيم خواهر حساب نمي‌آيد و معافيت به او تعلق نمي‌گيرد. صورتيكه معافيت بهزيستي چنين شرطي وجود ندارد.

شرايط معافيت تحصيلي سرزي

معافيت تحصيلي: اين معافيت مخصوص افرادي است كه قصد دارند؛ تحصيل دانشگاه را ادامه دهند. اين معافيت دانش‌آموزان، دانشجويان و طلاب حوزه علميه را بر مي‌گيرد. به‌طور كلي دانش‌آموزان وقتي سن ۱۸ را تمام ‌مي‌كنند براساس قوانين نظام وظيفه براي گرفتن مك پيش‌دانشگاهي ۲۴ سال و براي گرفتن مك كار و دانش فني حرفه‌اي ۲۲ سال مجاز هستند سشان را ادامه دهند.

شرايط معافيت بخشودگي سني سرزي

معافيت بخشودگي سني: به افرادي كه متولد سال‌هاي ۵۴ و ماقبل ۵۴ هستند؛ متناسب مك تحصيلي‌شان، معافيت بخشودگي سن تعلق مي‌گيرد.

شرايط معافيت معافيت موارد خاص

يكي از پاسخ هاي احتمالي به اين پرسش كه ” چگونه معافيت سرزي بگيريم ؟! ” ، معافيت موارد خاص است . توجه به آخرين اخري كه توسط سازمان نظام وظيفه عمومي منتشر شده ، موارد زير ، دسته ي معافيت موارد خاص ، طبقه بندي مي شوند :

 1. فرزندان اولياي معلول چگونه معافيت سرزي بگيريم
 2. كساني كه برا يا خواهر معلول دارند ( صورت دارا بودن ساير شرايط )
 3. فرزندان شهداء
 4. فرندان جاويد الاثران
 5. يكي از فرندان جانزان لاي ۲۵ صد
 6. يكي از فرزندان آزادگان سابقه ۳۰ ماه اسارت
 7. يكي از فرزندان رزمندگان سابقه ۳۰ ماه حضور جبهه
 8. مشمولي كه نوان جانز ۲۵ صد به لا ازدواج مي كند
 9. يك فرزند ما فاقد شوهر تحت پوشش كميته امداد
 10. مشمول داراي فرزند معلول
 11. تنها پسر خانواده اي سه فرزند دختر
 12. مشمولاني كه نوان داراي معلوليت جسمي و حركتي ازدواج كنند
 13. مشموليني كه از معافيت عفو رهبري استفاده مي كنند

مراحل معافيت سرزي چيست؟

اولين قدم براي فردي كه براي سرزي قدم برمي‌دارد، معاينه شدن به‌وسيله پزشك است. عده خاصي از فراد به دليل ناتواني و مشكلات جنسي از سرزي رد مي‌شوند كه اصطلاحا به اين نوع معافيت، معافيت پزشكي مي‌گوييم. بيماري‌هاي شكمي و گوارشي، بيماري‌هاي غدد مترشحه و داخلي بيماري‌هاي تناسلي و ااري، بيماري‌هاي چشمي و بيني و … بيماري‌هايي هستند كه احتمال ۹۰ صد به لا عث معاف شدن شما خواهند شد.

براي گرفتن اين نوع معافيت سرزان يد موارد زير را حتما تهيه كرده شند:

 • برگه واكسن تكميل‌شده توسط مركز بهداشت
 • تصوير پشت و روي كارت ملي
 • تصوير تمامي صفحات شناسنامه
 • برگه وضعيت مشمولان كه توسط خود مشمول تكميل شده
 • برگه معاينه اوليه كه توسط پزشك تكميل مي‌شود

به‌طوركلي معافيت كفالت، معافيت پزشكي، معافيت ايثارگري، معافيت تحصيلي، معافيت بخشيدگي سني و معافيت مددجوبي راه‌هايي هستند كه براي رسيدن به معافيت يد يكي از اين شرايط را داشته‌شيد.

اميدواريم خواند اين مطالب از سايت آويژه جواب سوالات خود را به بهترين نحو گرفته شيد و پيشنهاد مي‌كنيم براي بدست آوردن اطلاعات بيشتر، مطالب مفيد ديگر آويژه را مطالعه كنيد و از مشاوران ما كمك بگيريد بهترين انتخاب دست شما شد.

خدمات تلفني و آنلاين مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه

هدف مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات خدمت سرزي و افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه خدمات متنوعي را زمينه مشاوره معافيت سرزي به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد.

چگونه معافيت سرزي بگيريم؟

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۳۳:۲۵ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

چگونه معافيت سربازي بگيريم؟

5 / 5 ( 1 vote )

آيا مي دانيد براي معافيت سرزي چه يد كرد ؟!

اين سوال كه ” چطور معافيت سرزي بگيرم ؟! ” ، پرسشي است كه حداقل يك ر براي تمامي مشمولان خدمت نظام وظيفه عمومي پيش آمده است و افراد بسياري بدنل پاسخ آن هستند . چرا كه گذراندن دو سال پادگان ها نظامي و زير نظر مقامات انتظامي ، كار سختي بوده و روحيه ي هر كسي سازگار نيست . چگونه معافيت سرزي بگيريم

به همين دليل ، اين مقاله قصد داريم كه علاوه بر معرفي هر يك از روش هاي چگونه از خدمت سرزي معاف شويم ، توضيحاتي مختصر را ره هر يك از آن ها به شما همراهان ارائه كنيم . به ياد داشته شيد كه همواره مي توانيد همفكري متخصصين مركز مشاوره آويژه، اطلاعات جامع ره شرايط معافيت خدمت سرزي را يافت كنيد .

يكي از گيري‌هاي بزرگ فكري جوانان و نوجوانان از سن هجده سالگي به بعد، سرزي است. به همين دليل آن‌ها به هر جايي دست مي‌اندازند از اين مرحله زندگي فرار كنند يا ديرتر آن را بگذرانند. اما لازم است بدانيد كه اولين قدم براي معافيت از سرزي، مشورت مشاوران و داشتن علم و دانش مربوط است. اين قسمت از سايت آويژه قصد داريم؛ تمام سوالات ذهني شما ب مراحل معافيت سرزي، شرايط معافيت سرزي و راه‌هاي آن را پاسخ دهيم.

براي معافيت سرزي چه يد كرد؟

يكي از سوالات مهم اكثر خانواده‌هايي كه نگران استرس‌هاي فرزندشان هستند اين است كه از چه راه هايي و چگونه از خدمت سرزي معاف شويم؟ قبل از بررسي اين سوال پرتكرار خوب است بدانيد كه همه‌ي قوانين نظامي شرط‌هاي خاصي دارند كه يد آن‌هارا بررسي كنيد. توصيه آويژه به شما اين است كه پيش از اينكه براي معافيت اقدام كنيد، از تمامي شرط‌ها و قانون‌هاي معافيت اطلاعات كسب كنيد.

خوب است قبل از اقدام به معافيت، بدانيد كه معافيت پزشكي، معافيت كفالت، معافيت ايثارگران، معافيت بنياد ملي نخبگان و معافيت عفو رهبري(بخشودگي سني) از راه‌هاي گرفتن معافيت هستند.

به‌علت تعداد زياد روش‌هاي معافيت ممكن است شما يكي از اين شرايط را داشته‌شيد؛ اما نداشتن آگاهي‌هاي لازم معافيت خود را از دست بدهيد. بنابراين اولين قدم براي گرفتن معافيت سر زدن به يك مشاوره خوب است شما را از آخرين قوانين و ضوابط حال تغيير آگاه كند و بهترين راه را براي معافيت شما نظر بگيرد. بعد از اين‎كه مشاور مناسب خود را پيدا كرديد آن‌‎وقت خودن به دنيال بهترين راه براي معافيت مي‌گريد.

قوانين معافيت سرزي سال جديد چيست؟

همانطور كه مي‌دانيد نظام هرساله قوانين معافيت سرزي را پايه گذاري مي‌كند و قوانين قبلي دوره بررسي مي‌شوند و اين قوانين به دستور مجلس و صلاحديد آن‌ها گير تغييرات مي‌شود. بهتر است قبل از اينكه قوانين جديدي كه امسال براي معافيت از سرزي وضع شده را بررسي كنيم به اين نكته اشاره كنيم كه لازم است هميشه به ياد داشته شيد قوانين جديد كه وضع مي‌شود؛ مخصوص عوام سرزان نيست و هركس يد براي پيدا كردن شرايط معافيت خدمت سرزي ، تحقيقات كافي را انجام دهد.

طبق گفته بزرگان مجلس، امروزه خدمت براي دولتي‌ها بيست و چهارماه، براي مسلح‌ها مناطق عادي بيست و يك ماه ، براي مسلح‌هاي مناطق محروم نوزده ماه و براي مناطق امنيتي كه گير هستند؛ هجده ماه مي‌شد. همچنين توجه به تعداد زياد دانشگاه‌ها، زياد شدن كسري خدمت‌ها و كم شدن مواليد تعداد سرزان كم شده است؛ اما وجود اين تعداد كم، سد انتخاب خاصي براي زياد كردن زمان خدمت نگرفته‌است.و خبر خوب ديگري كه لازم است بدانيد اين است كه سد تصميم دارد حقوق سرزها را زياد كند و اين امر مايه خوشحالي فراوان بسياري از سرزان مي‌شود.

موارد معافيت سرزي شامل كدام است؟

بخش قبلي نام راه‌هايي كه مي‌توان از طريق آن‌ها معافيت گرفت را بيان كرديم و اين قسمت به بررسي تك تك اين موارد مي‌پردازيم.

شرايط معافيت پزشكي سرزي

پاسخ به اين سوال كه ” چگونه معافيت پزشكي بگيريم ؟! ” ، يد گفت كه يك قاعده ي كلي اين نوع از معافيت ها وجود دارد . بر اساس اين قاعده نانوشته ، تنها افرادي به دليل مشكلات پزشكي معاف مي شوند ، كه براي انجام فعاليت ارگان هاي نظامي ، توان كافي را نداشته شند . پس اگر عارضه ي جسماني و رواني مشمول يا ناتواني او حدي شد كه نتوان براي او هيچ كاري ارگان هاي نظامي پيدا كرد ، فرد معاف مي شود . چرا كه دسر هاي نگهداري چنين فردي پادگان ، از منفعت هاي آن بيشتر است ! ( دقيقا به همين دليل است كه افرادي تحصيلات دانشگاهي ، سخت تر مي توانند معافيت پزشكي بگيرند ! ) چگونه معافيت سرزي بگيريم

يك تقسيم بندي كلي از نظر قواعد پزشكي ، مشمولان به ۴ دسته تقسيم مي شوند : چگونه معافيت سرزي بگيريم

 1. افراد سالم
 2. افراد ناتوان انجام خدمات رزمي
 3. افراد نيازمند به گذراندن دوره ماني به منظور آمادگي براي خدمت نظام وظيفه
 4. افراد به كلي ناتوان از انجام هر گونه خدمت پادگان ها و ارگان هاي نظامي

بنا بر اين تقسيم بندي ، افراد مختلف ، توجه به شرايط جسمي ، روحي و توانمندي هايشان ، مشمول احكام متفاوتي مي شوند . براي اطلاع از جزئيات هر كدام از اين دسته هاي ۴ گانه و اطلاع از شرايط خودن ، مي توانيد مقاله شرايط معافيت پزشكي سرزي-آيين نامه معافيت پزشكي را مطالعه كنيد !

شرايط معافيت كفالت سرزي

براي پاسخ به اين سوال كه ” شرايط معافيت سرزي كفالت براي خدمت سرزي چيست ؟! ” يد به قوانين و مقررات اين موضوع توجه كنيم . بر اساس قوانين معافيت كفالت ، عده اي از مشمولين كه شرايط مورد نظر براي استفاده از اين نوع معافيت ها را داشته شند ، مي توانند كارت معافيت از خدمت نظام وظيفه عمومي را يافت كنند . ليست اين مشمولين به شرح زير است : چگونه معافيت سرزي بگيريم

 1. يگانه فرزند ذكور مراقب يا نگهدارنده پ نيازمند مراقبت
 2. يگانه مراقب يا نگهدارنده ما فاقد شوهر
 3. تنها برا تني سرپرست خواهر فاقد پ ، همسر و فرزند ذكور
 4. يگانه نوه ذكور نگهدارنده جد فاقد فرزند يا جده فاقد شوهر و فرزند
 5. يگانه سرپرست برا كمتر از ۱۸ سال تمام
 6. و … چگونه معافيت سرزي بگيريم

بدليل طولاني بودن ليست افراد مشمول يافت اين نوع از معافيت كه بر اساس آيين نامه هاي معافيت كفالت ، تهيه و تنظيم شده است ، امكان نام بردن از تمام افراد اين ليست ، امكان پذير نيست . شما از عزيزان مي توانيد به منظور اطلاع از جزييات كامل اين فهرست و بررسي وضعيت مشموليت خود توجه به آيين نامه هاي معافيت كفالت ، مقاله چگونه معافيت كفالت سرزي بگيريم؟ مطلعه فرماييد . چگونه معافيت

شرايط معافيت ايثارگري سرزي

راه هاي معافيت سرزي ايثارگري: اين معافيت مخصوص افرادي است كه فرزند شهدا و جاويدالاثر، ايثارگران هستند. همچنين مخصوص افرادي است كه جانزي ده صد و لاتر دارند. فرزند خوانده قانوني جانزان و مشمولاني كه نوان جانزان ۲۵ صد و لاتر ازدواج كنند نيز شامل اين معافيت مي‌شند.

پس از كش و قوس هاي فراوان مجلس و مسئولان سد كل نيرو هاي مسلح ، قوانين جديد حوزه ي معافيت ها و كسري خدمت ايثارگري ، تصويب و ابلاغ شد . به همين دليل ، براي اينكه بدانيم چگونه مي توانيم معافيت ايثارگري خدمت سرزي بگيريم ، يد به اين قوانين توجه كنيم . بر اساس مقررات جديد معافيت ايثارگري ، به مشمولاني كه از امتياز ايثارگري پشان استفاده مي كنند ، به ازاي هر امتياز ، ۱۲ روز كسري خدمت مي گيرند . نحوه محاسبه امتيازات بدين صورت است : چگونه معافيت سرزي بگيريم

 1. هر يك ماه حضور جبهه : ۱ امتياز چگونه معافيت سرزي بگيريم
 2. هر يك صد جانزي : ۱ امتياز چگونه معافيت سرزي بگيريم
 3. هر يك ماه اسارت : ۱ امتياز چگونه معافيت سرزي بگيريم

بدين ترتيب ، ميزان كسري تعلق گرفته به شما ، كاملا وابسته به ميزان امتياز شما دارد . بعلاوه ، بر اساس گفته هاي سردار ابراهيم كريمي ، جانشين سازمان نظام وظيفه عمومي ، ۳ گروه از افراد مي توانند به جاي كسري خدمت ، مستقيما معافيت بگيرند . اين افراد عرتند از :

 1. افرادي كه پشان حداقل ۳۰ ماه سابقه رزمندگي داشته شد
 2. افرادي كه پشان حداقل ۲۵ صد جانزي داشته شد چگونه معافيت سرزي بگيريم
 3. افرادي كه پشان خداقل ۲۴ ماه سابقه اسارت داشته شد

شما عزيزان مي توانيد براي اطلاع از ميزان دقيق كسري خدمت تعلق گرفته و يا بررسي شرايط معافيت خود ، متخصصان ما دپارتمان نظام وظيفه مركز مشاوره آويژه .

شرايط معافيت بهزيستي سرزي

يكي از انواع راه‌ها براي گرفتن معافيت، معافيت از طريق بهزيستي است. تعداد بسياري از افرادي كه شامل خدمت سرزي هستند؛ خانواده يا خود آن‌ها مددجوهايي هستند كه سازمان بهزيستي آن‌ها را پوشش مي‎دهد. اين معافيت مخصوص خانواده‌هايي است كه بهزيستي يك يا دو نفر ازآن‌ها را تحت پوشش خود قرار داده‌است. اين صورت فرد مي‌تواند از معافيت بهزيستي استفاده كند. اين معافيت مخصوص افرادي است كه:

 1. فرزند فرد تحت پوشش بهزيستي شد.
 2. ما فرد زنده شد و تحت پوشش بهزيستي شد و پ او فوت شده شد.
 3. پ يا ما فرد به‌دليل معلوليت تحت پوشش بهزيستي شد.
 4. همسر فرد به‌دليل معلوليت تحت پوشش بهزيستي شد.

داشتن اين شرايط، فرد مي‌تواند براي معافيت اقدام كند.

بسياري از افراد اين معافيت را معافيت كفالت اشته مي‌گيرند اما يد بدانيد كه اين معافيت اينكه بسيار شبيه هستند؛ اما تفاوت‌هاي جزئي كمي هم دارند. اگر بخواهيم تعدادي از اين تفاوت‌ها را نام ببريم يد بگوييم كه:

 • از شرط‌هاي اصلي معافيت كفالت اين است كه فرد مشمول به سن ۱۸ سال رسيده شد؛ اما معافيت بهزيستي محدوديت سني وجود ندارد.
 • يكي ديگر از شروطي كه معافيت كفالت دست و پاي فرد مشمول را مي‌بندد اين است كه فردي كه ما و پش زنده شند؛ به‌عنوان قيم خواهر حساب نمي‌آيد و معافيت به او تعلق نمي‌گيرد. صورتيكه معافيت بهزيستي چنين شرطي وجود ندارد.

شرايط معافيت تحصيلي سرزي

معافيت تحصيلي: اين معافيت مخصوص افرادي است كه قصد دارند؛ تحصيل دانشگاه را ادامه دهند. اين معافيت دانش‌آموزان، دانشجويان و طلاب حوزه علميه را بر مي‌گيرد. به‌طور كلي دانش‌آموزان وقتي سن ۱۸ را تمام ‌مي‌كنند براساس قوانين نظام وظيفه براي گرفتن مك پيش‌دانشگاهي ۲۴ سال و براي گرفتن مك كار و دانش فني حرفه‌اي ۲۲ سال مجاز هستند سشان را ادامه دهند.

شرايط معافيت بخشودگي سني سرزي

معافيت بخشودگي سني: به افرادي كه متولد سال‌هاي ۵۴ و ماقبل ۵۴ هستند؛ متناسب مك تحصيلي‌شان، معافيت بخشودگي سن تعلق مي‌گيرد.

شرايط معافيت معافيت موارد خاص

يكي از پاسخ هاي احتمالي به اين پرسش كه ” چگونه معافيت سرزي بگيريم ؟! ” ، معافيت موارد خاص است . توجه به آخرين اخري كه توسط سازمان نظام وظيفه عمومي منتشر شده ، موارد زير ، دسته ي معافيت موارد خاص ، طبقه بندي مي شوند :

 1. فرزندان اولياي معلول چگونه معافيت سرزي بگيريم
 2. كساني كه برا يا خواهر معلول دارند ( صورت دارا بودن ساير شرايط )
 3. فرزندان شهداء
 4. فرندان جاويد الاثران
 5. يكي از فرندان جانزان لاي ۲۵ صد
 6. يكي از فرزندان آزادگان سابقه ۳۰ ماه اسارت
 7. يكي از فرزندان رزمندگان سابقه ۳۰ ماه حضور جبهه
 8. مشمولي كه نوان جانز ۲۵ صد به لا ازدواج مي كند
 9. يك فرزند ما فاقد شوهر تحت پوشش كميته امداد
 10. مشمول داراي فرزند معلول
 11. تنها پسر خانواده اي سه فرزند دختر
 12. مشمولاني كه نوان داراي معلوليت جسمي و حركتي ازدواج كنند
 13. مشموليني كه از معافيت عفو رهبري استفاده مي كنند

مراحل معافيت سرزي چيست؟

اولين قدم براي فردي كه براي سرزي قدم برمي‌دارد، معاينه شدن به‌وسيله پزشك است. عده خاصي از فراد به دليل ناتواني و مشكلات جنسي از سرزي رد مي‌شوند كه اصطلاحا به اين نوع معافيت، معافيت پزشكي مي‌گوييم. بيماري‌هاي شكمي و گوارشي، بيماري‌هاي غدد مترشحه و داخلي بيماري‌هاي تناسلي و ااري، بيماري‌هاي چشمي و بيني و … بيماري‌هايي هستند كه احتمال ۹۰ صد به لا عث معاف شدن شما خواهند شد.

براي گرفتن اين نوع معافيت سرزان يد موارد زير را حتما تهيه كرده شند:

 • برگه واكسن تكميل‌شده توسط مركز بهداشت
 • تصوير پشت و روي كارت ملي
 • تصوير تمامي صفحات شناسنامه
 • برگه وضعيت مشمولان كه توسط خود مشمول تكميل شده
 • برگه معاينه اوليه كه توسط پزشك تكميل مي‌شود

به‌طوركلي معافيت كفالت، معافيت پزشكي، معافيت ايثارگري، معافيت تحصيلي، معافيت بخشيدگي سني و معافيت مددجوبي راه‌هايي هستند كه براي رسيدن به معافيت يد يكي از اين شرايط را داشته‌شيد.

اميدواريم خواند اين مطالب از سايت آويژه جواب سوالات خود را به بهترين نحو گرفته شيد و پيشنهاد مي‌كنيم براي بدست آوردن اطلاعات بيشتر، مطالب مفيد ديگر آويژه را مطالعه كنيد و از مشاوران ما كمك بگيريد بهترين انتخاب دست شما شد.

خدمات تلفني و آنلاين مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه

هدف مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات خدمت سرزي و افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز مشاوره نظام وظيفه آويژه خدمات متنوعي را زمينه مشاوره معافيت سرزي به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد.

چگونه معافيت سرزي بگيريم؟

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۵۷:۲۵ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)