مشاوره تلفني سربازي مشاوره تلفني سربازي .

مشاوره تلفني سربازي

معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ

لطفا به اين مقاله امتياز دهيد

مشمولان نظام وظيفه برخي از شرايط جسمي يا رواني قا به انجام خدمت نيستند. سازمان نظام وظيفه اين افراد را از خدمت مستثني كرده است كه بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ نيز از جمله اين بيماري هاست. و شما مي توانيد براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نماييد. توجه به پيچيدگي هاي شرايط معافيت پزشكي سرزي و آيين نامه معافيت پزشكي مختلف نظام وظيفه پيشنهاد مي شود براي اقدام مؤثرتر مشاوره معافيت پزشكي خدمت سرزي انجام شود. اولين گام آشنايي بيماري است كه ادامه توضيحات اجمالي ره صغر عضلاني عضلات بزرگ ارائه مي شود.

فهرستي از گروه‌هاي عضلاني بزرگ

– برجسته‌ترين و مهمترين عضله شانه، عضلات دلتوئيد است.

– گروه عضلات خم‌كننده زوها، لاي زو عضله‌اي‌ به جز عضله دو سر زويي وجود ندارد. پايين زو سه گروه عضله ديگر از جمله برون‌گرداننده از، خم‌كننده و زكننده‌ها كه عث حركت دست و مچ دست مي‌شوند، وجود دارد.

– عضلات سينه كه شامل سينه‌اي بزرگ و سينه‌اي كوچك است و معمولاً تحت عنوان سينه‌اي معرفي مي‌شوند.

عضله سينه‌ بزرگ، عضله‌اي بزرگ است كه به شانه، ترقوه و جناغ مرتبط مي‌گردد. عضله سينه‌ كوچك زير اين عضله بزرگ قرار گرفته و سينه از لا توسط استخوان ترقوه، از وسط جناغ و پايين دنده‌هاي قفسه سينه محدود مي‌شود.

– عضله‌اي بزرگ پشت بدن به نام پشتي بزرگ وجود دارد. ساير عضلات مهم پشت عضلات متوازي‌الاضلاع و ذوزنقه‌اي است.

– ديوار شكم شامل عضله راست شكمي و عضلات مايل جانبي (داخلي و خارجي) مي‌شود.

– محدوده سن بزرگترين عضله، سريني بزرگ نام دارد. ساير عضلات اين ناحيه سريني مياني و سريني كوچك است.

– چهار عضله بزرگ ناحيه ران، عضله چهار سر راني ناميده مي‌شوند. عضله ديگر همسترينگ يا سه سر راني گروه عضله‌اي سه‌يي است كه پشت ران قرار گرفته‌اند.

منبع: ويكي پديا

شرايط يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اين نكته بسيار حائز اهميت است كه توجه شدت و نوع بيماري ممكن است معافيتي كه به مشمول تعلق مي گيرد انواع مختلفي داشته شد. توجه به نوع و ميزان شدت بيماري، ممكن است سطح توانايي فرد براي انجام كارها متفاوت شد. به همين دليل سازمان نظام وظيفه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را از نظر وضع مزاجي و استعداد جسمي و رواني به چهار دسته زير تقسيم كرده است:

 1. كساني كه از نظر جسمي و رواني سالم و قا به انجام خدمت هستند.
 2. كساني كه به علت نقص عضو و يا ابتلا به بيماري از سلامتي كامل برخوردار نبوده اما قا به انجام خدمت امور غير رزمي مي شند.
 3. كساني كه به علت عدم رشد يا ابتلا به بيماري موقً قا به انجام خدمت دوره ضرورت نيستند.
 4. مشمولاني كه به علت نقص عضو يا ابتلا به بيماري جسمي و يا رواني به طور دائم قا به انجام خدمت دوره ضرورت نيستند.

شما مي توانيد ليست بيماري هاي معافيت پزشكي سرزي را كليك بر روي لينك مشاهده نماييد. يكي از نكات مهمي كه مورد معافيت پزشكي يد به آن توجه داشته شيد اين است كه زمان جنگ يا بسيج همگاني، افرادي كه زمان صلح به علل پزشكي يا تكفل از خدمت دوره ضرورت معاف شده اند نيز توجه به نوع بيماري امكان اعزام دارند.

معافيت پزشكي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ از جمله انواع معافيت پزشكي بيماري هاي داخلي مغز و اعصاب است. براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توجه به شرايط مشمول معافيت به صورت زير است و مشمول مي تواند توجه به شرايطي كه دارد، براي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نمايد.

دسته بيمارينام بيماريشرايط بيمارينوع معافيتامكان بررسي معافيت حين تحصيل
بيماري هاي داخلي مغز و اعصابصغر عضلاني عضلات بزرگ اختلال شديد وضعف مشهود اثت شده EMGو NCVمعاف دائمخير
بيماري هاي داخلي مغز و اعصابصغر عضلاني عضلات بزرگ صورتيكه بدون ضعف مشهود شدمعاف از خدمات رزميبله

منظور از معافيت دائم پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

معافيت دائم، معافيتي است كه آن فرد هم از دوران آموزشي رزمي و هم دوران خدمت سرزي معاف مي شود. به همين دليل سوالي كه براي بسياري از مشمولان سرزي مطرح است اين است كه آيا مي توانند از معافيت دائم بيماري هاي نظام وظيفه استفاده كنند يا خير؟ طبق قوانين نظام وظيفه افرادي كه به عنوان مشمولين معافيت دائم پزشكي نظر گرفته مي شوند يستي داراي بيماري رواني و يا جسمي شند كه به سبب اين بيماري توانايي هاي لازم براي انجام فعاليت هاي سنگين سرزي را از دست داده شند. توجه به نوع و جه سختي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ، صورت ييد پزشكان سازمان وظيفه، افراد مي توانند معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را يافت كنند.

مشاوره حرفه اي تخصص ماست

براي اطلاع از آخرين اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمي شما عزيزان ميتوانيد از طريق شماه زير مشاورين مجرب تماس شيد و پاسخ سوالات خود را يافت نماييد.

بدون گرفتن كد و پيش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مركز مشاوره آويژه

آيا براي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ مي توانيم حين تحصيل اقدام كنيم؟

به طور كلي اگر بخواهيد براي يافت معافيت پزشكي اقدام كنيد، يد يا فارغ التحصيل شده شيد، يا اخراج شده شيد يا ترك تحصيل كرده شيد. اما اين قانون براي برخي از بيماري ها صادق نيست. اين بيماري ها شامل بيماري هايي مي شود كه شامل نقص عضو يا بيماري هايي هست كه مقطع تحصيلي بر نوع معافيت آن تأثير ندارد. بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ از جمله بيماري هاي قابل بررسي معافيت پزشكي حين تحصيل است. نتيجه، صورتي كه شما شرايط لازم را داشته شيد، مي توانيد براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نماييد. چرا كه مقطع تحصيلي تأثيري شرايط معافيت سرزي ندارد.

طبق قانون نظام وظيفه، رسيدگي به تقاضاي معافيت پزشكي مشمولاني كه برابر قانون و آيين نامه اجرايي مربوطه، به تحصيل اشتغال داشته و از معافيت تحصيلي استفاده مي نمايند، پس از فراغت از تحصيل يا ترك تحصيل يا اخراج به عمل خواهد آمد. مگر خصوص نقص عضو يا بيمارهايي كه براساس ضوابط آيين نامه، مقطع تحصيلي آن اثر نداشته شد.

همچنين توجه داشته شيد كه صورتي كه سير مراحل رسيدگي پزشكي قرار گرفته ايد، چنانچه دانشگاه / مؤسسات آموزش عالي يا حوزه هاي علميه پذيرفته شويد و ثبت نام نماييد مجاز به ادامه رسيدگي بوده و صورت نداشتن شرايط معافيت و دارا بودن ساير شرايط، مي توانيد از معافيت تحصيلي استفاده كنيد.

منظور از معافيت از رزم براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

برخي از بيماري ها از جمله صغر عضلاني عضلات بزرگ به گونه اي هستند كه توان بدني و جسمي افراد را كاهش مي دهد. به همين دليل اين افراد قا به انجام كارهاي سنگين و قرار گيري شرايط سخت را ندارند. به همين دليل سازمان نظام وظيفه نظر گرفتن شرايط جسمي اين افراد نوعي از معافيت به نام معافيت از خدمات رزمي كه به اختصار معاف از رزم مي گوييم اختصاص داده است. نتيجه دوران سرزي افراد داراي شرايط معافيت از رزم بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ دوره آموزشي خود از انجام برخي امور سنگين رزمي، هم چون رژه هاي گروهي، اردوهاي دوره اي مختلف، حمل اسلحه، دوره هاي نگهني و … معاف خواهند بود. افراد داراي اين نوع معافيت به جاي انجام خدمات رزمي، بيشتر امور اداري و خدماتي مشغول به خدمت مي شوند. نتيجه معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ از نوع معافيت از رزم به اين صورت خواهد بود.

توجه داشته شيد كه كارت پايان خدمت از خدمت وظيفه عمومي، عموماً زمان صلح مي شد و صورت نياز از آن ها امور رزمي بهره گرفته خواهد شد، اما سرزان معاف از رزم از اين امتياز برخوردار مي شند كه بعد از پايان خدمت سرزي، از آن ها امور رزمي استفاده نخواهد شد.

براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ از كجا شروع كنم؟

براي يافت معافيت پزشكي، ابتدا يد بيماري هاي اعلام شده از طرف نظام وظيفه را يك مرور كلي نماييد. چه بسا شما براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نماييد و موفق نشويد ولي براي بيماري ديگري اقدام نماييد و بتوانيد معاف از خدمت شويد. حال كه امكان معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را مي دهيد، يد طي كردن مراحل زير گامهاي لازم براي يافت كارت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را بپيماييد.

مراحل يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ

يكي از سوالات اساسي افرادي كه براي يافت معافيت پزشكي اقدام مي كنند اين است كه چه مراحلي را يد طي كنند. اينكه از كجا يد شروع كنند و به ترتيب به كجاها مراجعه كنند. اينجا قصد داريم به صورت كاملاً مفصل ره مراحل اقدام براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ و قوانين معافيت پزشكي توضيح دهيم. پس ما همراه شيد.

 1. دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي را از دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+۱۰) به منظور تنظيم و تكميل مدارك مورد نياز يافت نماييد.
 2. قبل از مراجعه به پزشك معاينه كننده اوليه، يد ابتدا برگه خود اظهاري سوابق بيماري را كه پشت برگ معاينه اوليه قرار دارد، به دقت تكميل نماييد هنگام مراجعه به پزشك معاينه كننده آن را به او ارائه نمايند. توجه داشته شيد كه مشمولاني كه مشكلات پزشكي خود را به هنگام معاينه اوليه بيماري خود عنوان نكنند، چنانچه دوران آموزش يا خدمت به دليل اعلام نكردن مشكل پزشكي، دچار حادثه شوند مسئوليت آن بر عهده خود مشمول مي شد .
 3. به يكي از پزشكان معاين اوليه مراجعه كنيد و برگه معاينه اوليه توسط پزشك را تكميل نماييد. (شما مي توانيد آس پزشكان معاينه كننده را از دفاتر پليس +۱۰ يافت كنيد.)
 4. اين مرحله خواست شما توسط كاربر پليس +‌۱۰ سيستم ثبت مي شود. شما يد كليه مدارك را از كاربر پليس +۱۰ پس بگيريد. شما يد اين مدارك را همراه داشته شيد و به شوراي پزشكي ارائه دهيد.
 5. برگ معرفي به بيمارسن از طريق پست به آس شما ارسال مي گردد. ذكر اين نكته ضروري است كه مشمولاني كه داراي نقص عضو يا بيماريهاي قابل مشاهده مي شند نيازي به مراجعه به بيمارسن نخواهند داشت.
 6. جهت انجام معاينات تخصصي به بيمارسن مراجعه نماييد.
 7. جوابيه بيمارسن (‌نظريه تخصصي) به حوزه رسيدگي كننده ارسال مي گردد.
 8. دعوتنامه به آس شما جهت حضور شوراي پزشكي ارسال مي شود.
 9. جلسه شوراي پزشكي برگزار مي گردد.

مشاوره حرفه اي تخصص ماست

براي اطلاع از آخرين اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمي شما عزيزان ميتوانيد از طريق شماه زير مشاورين مجرب تماس شيد و پاسخ سوالات خود را يافت نماييد.

بدون گرفتن كد و پيش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مركز مشاوره آويژه

مراحل ييد بيماري جهت يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

براي اينكه بيماري شما توسط نظام وظيفه تأييد شود، يد طي چند مرحله به پزشكان مورد تأييد نظام وظيفه مراجعه كنيد و معاينات مورد نياز براي يافت معافيت صغر عضلاني عضلات بزرگ را انجام دهيد. به طور خلاصه مي توانيم مراحل تأييد بيماري جهت يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را به اين صورت بيان كنيم:

مرحله اول: ييد بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توسط پزشك اوليه

مرحله دوم: ييد بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توسط شوراي پزشكي بيمارسن

مرحله سوم: ييد بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توسط شوراي پزشكي وظيفه عمومي

توجه داشته شيد كه به همراه داشتن اصل شناسنامه عكس دار و يا كارت ملي جهت شركت شوراي پزشكي الزامي است و حتماً شناسنامه يا كارت ملي را به همراه داشته شيد.

طبق قوانين نظام وظيفه مشمولاني كه سير رسيدگي پزشكي قرار دارند مجاز به انصراف از خواست پزشكي نيستند و رأي شوراي پزشكي خصوص آنان ملاك عمل مي شد.

اظهار نظر مورد معافيت پزشكي مشمولين توسط سه نفر پزشك نيروهاي مسلح هر شهرسن صورت مي‌گيرد و رأي اكثريت اين پزشكان معتبر است.

اگر زماني كه براي معاينات تخصصي به مراكز مجهز وزارت بهداشت يا بيمارسن هاي نيروهاي مسلح معرفي مي شويد ، ظرف مدت يك ماه به اين مراكز مراجعه نكنيد، پس از تعيين تكليف به خدمت اعزام مي شويد. پس حتماً سعي كنيد پيگيري مناسب سريعاً اقدام نماييد به علت كم كاري فرصت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را از دست ندهيد.

افراد مشمولي كه غيبت ندارند و خواست پزشكي خود را ثبت مي نمايند و سير معافيت پزشكي قرار مي گيرند، اگر مدت رسيدگي به خواست پزشكي عمداً عث طولاني شدن مراحل رسيدگي شوند، (‌مانند عدم مراجعه به موقع به بيمارسن، عدم حضور جلسات شوراي پزشكي و … ) وارد غيبت مي گردند.

پس از بررسي و تأييد كميسيون پزشكي، صورتي كه معاف دائم شناخته شويد، از كارت معافيت برخوردار مي شويد. صورتي كه طي بررسي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ، سرز يا معاف از رزم شناخته شويد برگ آماده به خدمت براي شما صا و ارسال مي گردد. تعرفه صدور كارت معافيت پزشكي به صورت زير است.

مقطع تحصيليمبلغ
همه مقاطع۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ريال

مشاوره حرفه اي تخصص ماست

براي اطلاع از آخرين اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمي شما عزيزان ميتوانيد از طريق شماه زير مشاورين مجرب تماس شيد و پاسخ سوالات خود را يافت نماييد.

بدون گرفتن كد و پيش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مركز مشاوره آويژه

چگونه مي توانم به رأي صا شده اعتراض كنم؟

ممكن است از نظر شما رأيي كه ره معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ صا شده است اشته شد. سازمان نظام وظيفه اين امكان را اختيار مشمولان قرار داده است كه بتوانند نسبت به رأي هاي صاه اعتراض كنند. مراتب اعتراض به رأي كميسيون هاي پزشكي، مختلف است. شما هر مرحله مي توانيد اعتراض خود را اعلام كنيد و صورتي كه از رأي صا شده توسط اين كميسيون هم راضي نشيد مي توانيد اعتراض خود را اعلام كنيد كميسيون اسن بررسي شود. مراتب اعتراض به ترتيب عرتند از اعتراض به كميسيون شهرسن، اعتراض به كميسيون اسن، اعتراض به كميسيون سازمان و اعتراض به شوراي عالي. اعتراض به شوراي عالي آخرين شانس شما براي اعتراض نسبت به معافيت صغر عضلاني عضلات بزرگ است و رأي آن قطعي و لازم الاجرا است.

بررسي پرونده كميسيون شهرسن

اولين مرحله از اعتراض، اعتراض به رأي كميسيون شهرسن است. صورتي كه به رأي شوراي شهرسن ره رأي مربوط به معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اعتراض داشته شيد، يد اعتراض خود را كتً اعلام نماييد مراحل زير براي ادامه بررسي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ انجام شود. شوراي شهرسن متشكل از سه نفر پزشك نيروهاي مسلح است و رأي اكثريت آنان ملاك عمل است .

چنانچه پس از معاينه شما، شوراي شهرسن و قبل از اعزام به خدمت، تغييري وضع جسمي يا رواني شما حاصل شود و بيماري جديدي به وجود آيد يا بيماري قبلي تشديد شود كه به تشخيص سازمان و يا كسب نظر مشورتي پزشك معتمد، قا به انجام خدمت نشيد، يد مجدداً شوراي شهرسن مربوط مورد معاينه قرار گيريد و نظر اخير شوراي ياد شده ملاك عمل مي شد.

اگر متقاضي معاينه تخصصي براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ شيد يا به آراي شوراي شهرسن اعتراض داشته شيد، يد هزينه هاي مربوط به معاينات تخصصي، اعم از ليني و تشخيصي را پرداخت نماييد. توجه به شرايطن ميزان هزينه معاينه جدول زير آمده است.

نوع معاينهمبلغ
معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت (براي ر اول)۱۳۰٫۰۰۰ ريال
معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت (براي نوبت هاي بعدي)۱۹۵٫۰۰۰ ريال

اگر شوراي پزشكي شهرسن مربوطه معاينه ليني معاف از خدمت تشخيص داده نشويد و به تشخيص اين شورا يا رئيس واحد وظيفه عمومي مربوطه يا اعتراض خودن، نياز به معاينه تخصصي صغر عضلاني عضلات بزرگ داشته شيد، رئيس حوزه موظف است شما را به نزديكترين مركز مجهز وزارت بهداشت، يا بيمارسن هاي نيروهاي مسلح معرفي كند. بدين صورت شما جهت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ معاينه مي شويد و نتيجه معاينه تخصصي براي تصميم گيري به شوراي پزشكي همان شهرسن ارسال مي شود. صورت اصرار بر اعتراض مين هزينه ها از سوي شما نيج جهت تصميم گيري به شوراي عالي پزشكي متشكل از پزشكان متخصص اسن ارسال مي گردد.

مراكز مجهز وزرات بهداشت يا بيمارسن هاي نيروهاي مسلح موظفند به وضعيت مشمولين معرفي شده مربوط، خارج از نوبت رسيدگي نمايند و آنان را حداكثر ظرف يك ماه مورد معاينه تخصصي قرار دهند.

بررسي پرونده كميسيون اسن

صورت اعتراض به رأي شوراي شهرسن، مي توانيد دوره براي اعتراض اقدام كنيد و اعتراض شما شوراي اسن ارجاع داده مي شود. اما صورتي كه به رأي كميسيون (شوراي) اسن نيز اعتراض داشته شيد، امكان اعتراض وجود دارد. مشمولاني كه پرونده آنان به شوراي اسن يا شوراي سازمان ارجاع داده مي شود، موظفند ظرف يك ماه از ريخ ابلاغ معرفي نامه، خود را جهت معاينه معرفي نمايند و صورت عدم حضور، شوراي مربوط حذف مورد، براساس محتويات پرونده تصميم گيري مي نمايد.

به منظور رسيدگي به اعتراض مشمول به رأي شوراي شهرسن، پس از انجام معاينات تخصصي و تصميم گيري نهايي، شوراي اسن، متشكل از سه نفر پزشك متخصص اسن تشكيل مي گردد. پس از بررسي پرونده، رأي اين پزشكان خصوص معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ شما اعلام مي گردد.

بررسي پرونده شوراي سازمان

به منظور رسيدگي به موارد عدم تطابق رأي شوراي پزشكي، قانون و اين آيين نامه و پيوست آن، كه بنا به تشخيص رئيس سازمان يا نماينده او تعيين مي شود، شوراي سازمان متشكل از سه نفر پزشك متخصص نيروهاي مسلح تشكيل مي گردد.

چنانچه رئيس سازمان يا نماينده او اطمينان حاصل نمايد كه رأي شوراي پزشكي مطابق مقررات صا نشده است، پرونده براي بررسي به شوراي عالي پزشكي كه از سه پزشك متخصص نيروهاي مسلح تشكيل مي گردد ارجاع مي دهد. نظر اين شورا قطعي و لازم الاجرا است.

بررسي پرونده شوراي عالي

اگر چنانچه شوراي پزشكي معاف از خدمت تشخيص داده نشويد، به خدمت اعزام مي شويد. صورتي كه به رأي كميسيون پزشكي اعتراض داشته شيد، پرونده شما شوراي عالي مطرح مي شود و رأي كميسيون عالي قطعي و لازم الاجراست و حق اعتراض نداريد. پس از اينكه رأي شوراي عالي صا شد ديگر به هيچ عنوان حق اعتراض نداريد و به پايان كار رسيده ايد و به هر رأيي كه صا شده شد يد عمل كنيد.

آيا حين انجام خدمت سرزي معافيت از خدمت امكان پذير است؟

طبق قانون معافيت پزشكي حين خدمت ، صورتي كه مشمولان حين خدمت دوره ضرورت مبتلا به نقص عضو يا بيماري‌هايي شوند كه پس از اتمام مدت معالجه كه كمتر از ۶ ماه نشد و طبق نظر شوراي پزشكي بيمارسن‌هاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي كه مورد تأييد عقيدتي- سياسي نيروي مربوطه هستند قا به انجام خدمت نشند از انجام بقيه خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. دوران معالجه مشمولان موضوع اين ماده جزو خدمت دوره ضرورت آنان محسوب مي‌گردد.

چنانچه شوراي نيروي مربوط تشخيص دهد كه نقص عضو يا بيماري پايان خدمت كه كمتر از شش ماه نشد، ترميم نشده يا بهبود نخواهد يافت ، مراتب را مشروحاً اوراق معاينه ذكر و تنظيم صورتجلسه شورا ملصق به عكس مشمول به يگان خدمتي مربوط اعلام مي نمايند نسبت ترخيص آنان و معرفي به سازمان اقدام شود.

مدارك مورد نياز معافيت پزشكي سرزي

توجه داشته شيد كه براي يافت معافيت پزشكي يد مداركي را به همراه داشته شيد. به همراه داشتن اين مدارك براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ الزاميست و صورتي كه هر يك از مدارك ماده نشد روند گرفتن معافيت تأخير مواجه خواهد شد. پس حتماً هنگام اقدام، مدارك مورد نياز معافيت پزشكي سرزي را چك كنيد كه موردي از قلم نيافتد و هنگام ارائه مدارك مشكل مواجه نشويد.

مدارك مورد نياز معافيت پزشكي :

 1. تكميل برگ وضعيت مشمولان (برگه شماره۱ ).
 2. تكميل برگ معاينه اوليه مشمولان توسط پزشك معاين اوليه (برگه شماره۲).
 3. تكميل برگ واكسيناسيون ( برگه شماره ۵).
 4. اصل و تصوير كارت ملي مشمول.
 5. اصل و تصوير كليه صفحات شناسنامه عكسدار مشمول.
 6. اصل و تصوير آخرين مك تحصيلي يا گواهي فراغت از تحصيل.
 7. افتح حساب عابر نك سپه و ج شماره حساب برگ شماره يك (ويژه متقاضيان اعزام، معافيت پزشكي و كفالت).
 8. يك قطعه عكس رنگي ۴×۳ تمام رخ زمينه سفيد مشمول (علاوه بر عكس هاي الصاقي به برگه ها).

سوالات متداول

آيا مي توانم براي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ حين تحصيل اقدام كنم؟

بله. شما توجه به شرايط بيماري، طبق قانون نظام وظيفه مي توانيد حين تحصيل براي يافت معافيت اقدام نماييد.

براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ چه معافيت هايي وجود دارد؟

براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توجه به شرايط بيماري، مي توانيد براي معافيت دائم، معافيت از رزم، اقدام نماييد.

آيا امكان اعتراض به رأي كميسيون پزشكي وجود دارد؟

بله. توجه به مراحلي كه توضيح داده شده، مي توانيد براي اعتراض به رأي كميسيون پزشكي اقدام كنيد.

معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۵ فروردين ۱۳۹۹ساعت: ۱۲:۵۶:۳۷ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ

لطفا به اين مقاله امتياز دهيد

مشمولان نظام وظيفه برخي از شرايط جسمي يا رواني قا به انجام خدمت نيستند. سازمان نظام وظيفه اين افراد را از خدمت مستثني كرده است كه بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ نيز از جمله اين بيماري هاست. و شما مي توانيد براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نماييد. توجه به پيچيدگي هاي شرايط معافيت پزشكي سرزي و آيين نامه معافيت پزشكي مختلف نظام وظيفه پيشنهاد مي شود براي اقدام مؤثرتر مشاوره معافيت پزشكي خدمت سرزي انجام شود. اولين گام آشنايي بيماري است كه ادامه توضيحات اجمالي ره صغر عضلاني عضلات بزرگ ارائه مي شود.

فهرستي از گروه‌هاي عضلاني بزرگ

– برجسته‌ترين و مهمترين عضله شانه، عضلات دلتوئيد است.

– گروه عضلات خم‌كننده زوها، لاي زو عضله‌اي‌ به جز عضله دو سر زويي وجود ندارد. پايين زو سه گروه عضله ديگر از جمله برون‌گرداننده از، خم‌كننده و زكننده‌ها كه عث حركت دست و مچ دست مي‌شوند، وجود دارد.

– عضلات سينه كه شامل سينه‌اي بزرگ و سينه‌اي كوچك است و معمولاً تحت عنوان سينه‌اي معرفي مي‌شوند.

عضله سينه‌ بزرگ، عضله‌اي بزرگ است كه به شانه، ترقوه و جناغ مرتبط مي‌گردد. عضله سينه‌ كوچك زير اين عضله بزرگ قرار گرفته و سينه از لا توسط استخوان ترقوه، از وسط جناغ و پايين دنده‌هاي قفسه سينه محدود مي‌شود.

– عضله‌اي بزرگ پشت بدن به نام پشتي بزرگ وجود دارد. ساير عضلات مهم پشت عضلات متوازي‌الاضلاع و ذوزنقه‌اي است.

– ديوار شكم شامل عضله راست شكمي و عضلات مايل جانبي (داخلي و خارجي) مي‌شود.

– محدوده سن بزرگترين عضله، سريني بزرگ نام دارد. ساير عضلات اين ناحيه سريني مياني و سريني كوچك است.

– چهار عضله بزرگ ناحيه ران، عضله چهار سر راني ناميده مي‌شوند. عضله ديگر همسترينگ يا سه سر راني گروه عضله‌اي سه‌يي است كه پشت ران قرار گرفته‌اند.

منبع: ويكي پديا

شرايط يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اين نكته بسيار حائز اهميت است كه توجه شدت و نوع بيماري ممكن است معافيتي كه به مشمول تعلق مي گيرد انواع مختلفي داشته شد. توجه به نوع و ميزان شدت بيماري، ممكن است سطح توانايي فرد براي انجام كارها متفاوت شد. به همين دليل سازمان نظام وظيفه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را از نظر وضع مزاجي و استعداد جسمي و رواني به چهار دسته زير تقسيم كرده است:

 1. كساني كه از نظر جسمي و رواني سالم و قا به انجام خدمت هستند.
 2. كساني كه به علت نقص عضو و يا ابتلا به بيماري از سلامتي كامل برخوردار نبوده اما قا به انجام خدمت امور غير رزمي مي شند.
 3. كساني كه به علت عدم رشد يا ابتلا به بيماري موقً قا به انجام خدمت دوره ضرورت نيستند.
 4. مشمولاني كه به علت نقص عضو يا ابتلا به بيماري جسمي و يا رواني به طور دائم قا به انجام خدمت دوره ضرورت نيستند.

شما مي توانيد ليست بيماري هاي معافيت پزشكي سرزي را كليك بر روي لينك مشاهده نماييد. يكي از نكات مهمي كه مورد معافيت پزشكي يد به آن توجه داشته شيد اين است كه زمان جنگ يا بسيج همگاني، افرادي كه زمان صلح به علل پزشكي يا تكفل از خدمت دوره ضرورت معاف شده اند نيز توجه به نوع بيماري امكان اعزام دارند.

معافيت پزشكي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ از جمله انواع معافيت پزشكي بيماري هاي داخلي مغز و اعصاب است. براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توجه به شرايط مشمول معافيت به صورت زير است و مشمول مي تواند توجه به شرايطي كه دارد، براي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نمايد.

دسته بيمارينام بيماريشرايط بيمارينوع معافيتامكان بررسي معافيت حين تحصيل
بيماري هاي داخلي مغز و اعصابصغر عضلاني عضلات بزرگ اختلال شديد وضعف مشهود اثت شده EMGو NCVمعاف دائمخير
بيماري هاي داخلي مغز و اعصابصغر عضلاني عضلات بزرگ صورتيكه بدون ضعف مشهود شدمعاف از خدمات رزميبله

منظور از معافيت دائم پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

معافيت دائم، معافيتي است كه آن فرد هم از دوران آموزشي رزمي و هم دوران خدمت سرزي معاف مي شود. به همين دليل سوالي كه براي بسياري از مشمولان سرزي مطرح است اين است كه آيا مي توانند از معافيت دائم بيماري هاي نظام وظيفه استفاده كنند يا خير؟ طبق قوانين نظام وظيفه افرادي كه به عنوان مشمولين معافيت دائم پزشكي نظر گرفته مي شوند يستي داراي بيماري رواني و يا جسمي شند كه به سبب اين بيماري توانايي هاي لازم براي انجام فعاليت هاي سنگين سرزي را از دست داده شند. توجه به نوع و جه سختي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ، صورت ييد پزشكان سازمان وظيفه، افراد مي توانند معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را يافت كنند.

مشاوره حرفه اي تخصص ماست

براي اطلاع از آخرين اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمي شما عزيزان ميتوانيد از طريق شماه زير مشاورين مجرب تماس شيد و پاسخ سوالات خود را يافت نماييد.

بدون گرفتن كد و پيش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مركز مشاوره آويژه

آيا براي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ مي توانيم حين تحصيل اقدام كنيم؟

به طور كلي اگر بخواهيد براي يافت معافيت پزشكي اقدام كنيد، يد يا فارغ التحصيل شده شيد، يا اخراج شده شيد يا ترك تحصيل كرده شيد. اما اين قانون براي برخي از بيماري ها صادق نيست. اين بيماري ها شامل بيماري هايي مي شود كه شامل نقص عضو يا بيماري هايي هست كه مقطع تحصيلي بر نوع معافيت آن تأثير ندارد. بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ از جمله بيماري هاي قابل بررسي معافيت پزشكي حين تحصيل است. نتيجه، صورتي كه شما شرايط لازم را داشته شيد، مي توانيد براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نماييد. چرا كه مقطع تحصيلي تأثيري شرايط معافيت سرزي ندارد.

طبق قانون نظام وظيفه، رسيدگي به تقاضاي معافيت پزشكي مشمولاني كه برابر قانون و آيين نامه اجرايي مربوطه، به تحصيل اشتغال داشته و از معافيت تحصيلي استفاده مي نمايند، پس از فراغت از تحصيل يا ترك تحصيل يا اخراج به عمل خواهد آمد. مگر خصوص نقص عضو يا بيمارهايي كه براساس ضوابط آيين نامه، مقطع تحصيلي آن اثر نداشته شد.

همچنين توجه داشته شيد كه صورتي كه سير مراحل رسيدگي پزشكي قرار گرفته ايد، چنانچه دانشگاه / مؤسسات آموزش عالي يا حوزه هاي علميه پذيرفته شويد و ثبت نام نماييد مجاز به ادامه رسيدگي بوده و صورت نداشتن شرايط معافيت و دارا بودن ساير شرايط، مي توانيد از معافيت تحصيلي استفاده كنيد.

منظور از معافيت از رزم براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

برخي از بيماري ها از جمله صغر عضلاني عضلات بزرگ به گونه اي هستند كه توان بدني و جسمي افراد را كاهش مي دهد. به همين دليل اين افراد قا به انجام كارهاي سنگين و قرار گيري شرايط سخت را ندارند. به همين دليل سازمان نظام وظيفه نظر گرفتن شرايط جسمي اين افراد نوعي از معافيت به نام معافيت از خدمات رزمي كه به اختصار معاف از رزم مي گوييم اختصاص داده است. نتيجه دوران سرزي افراد داراي شرايط معافيت از رزم بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ دوره آموزشي خود از انجام برخي امور سنگين رزمي، هم چون رژه هاي گروهي، اردوهاي دوره اي مختلف، حمل اسلحه، دوره هاي نگهني و … معاف خواهند بود. افراد داراي اين نوع معافيت به جاي انجام خدمات رزمي، بيشتر امور اداري و خدماتي مشغول به خدمت مي شوند. نتيجه معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ از نوع معافيت از رزم به اين صورت خواهد بود.

توجه داشته شيد كه كارت پايان خدمت از خدمت وظيفه عمومي، عموماً زمان صلح مي شد و صورت نياز از آن ها امور رزمي بهره گرفته خواهد شد، اما سرزان معاف از رزم از اين امتياز برخوردار مي شند كه بعد از پايان خدمت سرزي، از آن ها امور رزمي استفاده نخواهد شد.

براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ از كجا شروع كنم؟

براي يافت معافيت پزشكي، ابتدا يد بيماري هاي اعلام شده از طرف نظام وظيفه را يك مرور كلي نماييد. چه بسا شما براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نماييد و موفق نشويد ولي براي بيماري ديگري اقدام نماييد و بتوانيد معاف از خدمت شويد. حال كه امكان معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را مي دهيد، يد طي كردن مراحل زير گامهاي لازم براي يافت كارت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را بپيماييد.

مراحل يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ

يكي از سوالات اساسي افرادي كه براي يافت معافيت پزشكي اقدام مي كنند اين است كه چه مراحلي را يد طي كنند. اينكه از كجا يد شروع كنند و به ترتيب به كجاها مراجعه كنند. اينجا قصد داريم به صورت كاملاً مفصل ره مراحل اقدام براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ و قوانين معافيت پزشكي توضيح دهيم. پس ما همراه شيد.

 1. دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي را از دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+۱۰) به منظور تنظيم و تكميل مدارك مورد نياز يافت نماييد.
 2. قبل از مراجعه به پزشك معاينه كننده اوليه، يد ابتدا برگه خود اظهاري سوابق بيماري را كه پشت برگ معاينه اوليه قرار دارد، به دقت تكميل نماييد هنگام مراجعه به پزشك معاينه كننده آن را به او ارائه نمايند. توجه داشته شيد كه مشمولاني كه مشكلات پزشكي خود را به هنگام معاينه اوليه بيماري خود عنوان نكنند، چنانچه دوران آموزش يا خدمت به دليل اعلام نكردن مشكل پزشكي، دچار حادثه شوند مسئوليت آن بر عهده خود مشمول مي شد .
 3. به يكي از پزشكان معاين اوليه مراجعه كنيد و برگه معاينه اوليه توسط پزشك را تكميل نماييد. (شما مي توانيد آس پزشكان معاينه كننده را از دفاتر پليس +۱۰ يافت كنيد.)
 4. اين مرحله خواست شما توسط كاربر پليس +‌۱۰ سيستم ثبت مي شود. شما يد كليه مدارك را از كاربر پليس +۱۰ پس بگيريد. شما يد اين مدارك را همراه داشته شيد و به شوراي پزشكي ارائه دهيد.
 5. برگ معرفي به بيمارسن از طريق پست به آس شما ارسال مي گردد. ذكر اين نكته ضروري است كه مشمولاني كه داراي نقص عضو يا بيماريهاي قابل مشاهده مي شند نيازي به مراجعه به بيمارسن نخواهند داشت.
 6. جهت انجام معاينات تخصصي به بيمارسن مراجعه نماييد.
 7. جوابيه بيمارسن (‌نظريه تخصصي) به حوزه رسيدگي كننده ارسال مي گردد.
 8. دعوتنامه به آس شما جهت حضور شوراي پزشكي ارسال مي شود.
 9. جلسه شوراي پزشكي برگزار مي گردد.

مشاوره حرفه اي تخصص ماست

براي اطلاع از آخرين اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمي شما عزيزان ميتوانيد از طريق شماه زير مشاورين مجرب تماس شيد و پاسخ سوالات خود را يافت نماييد.

بدون گرفتن كد و پيش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مركز مشاوره آويژه

مراحل ييد بيماري جهت يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

براي اينكه بيماري شما توسط نظام وظيفه تأييد شود، يد طي چند مرحله به پزشكان مورد تأييد نظام وظيفه مراجعه كنيد و معاينات مورد نياز براي يافت معافيت صغر عضلاني عضلات بزرگ را انجام دهيد. به طور خلاصه مي توانيم مراحل تأييد بيماري جهت يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را به اين صورت بيان كنيم:

مرحله اول: ييد بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توسط پزشك اوليه

مرحله دوم: ييد بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توسط شوراي پزشكي بيمارسن

مرحله سوم: ييد بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توسط شوراي پزشكي وظيفه عمومي

توجه داشته شيد كه به همراه داشتن اصل شناسنامه عكس دار و يا كارت ملي جهت شركت شوراي پزشكي الزامي است و حتماً شناسنامه يا كارت ملي را به همراه داشته شيد.

طبق قوانين نظام وظيفه مشمولاني كه سير رسيدگي پزشكي قرار دارند مجاز به انصراف از خواست پزشكي نيستند و رأي شوراي پزشكي خصوص آنان ملاك عمل مي شد.

اظهار نظر مورد معافيت پزشكي مشمولين توسط سه نفر پزشك نيروهاي مسلح هر شهرسن صورت مي‌گيرد و رأي اكثريت اين پزشكان معتبر است.

اگر زماني كه براي معاينات تخصصي به مراكز مجهز وزارت بهداشت يا بيمارسن هاي نيروهاي مسلح معرفي مي شويد ، ظرف مدت يك ماه به اين مراكز مراجعه نكنيد، پس از تعيين تكليف به خدمت اعزام مي شويد. پس حتماً سعي كنيد پيگيري مناسب سريعاً اقدام نماييد به علت كم كاري فرصت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را از دست ندهيد.

افراد مشمولي كه غيبت ندارند و خواست پزشكي خود را ثبت مي نمايند و سير معافيت پزشكي قرار مي گيرند، اگر مدت رسيدگي به خواست پزشكي عمداً عث طولاني شدن مراحل رسيدگي شوند، (‌مانند عدم مراجعه به موقع به بيمارسن، عدم حضور جلسات شوراي پزشكي و … ) وارد غيبت مي گردند.

پس از بررسي و تأييد كميسيون پزشكي، صورتي كه معاف دائم شناخته شويد، از كارت معافيت برخوردار مي شويد. صورتي كه طي بررسي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ، سرز يا معاف از رزم شناخته شويد برگ آماده به خدمت براي شما صا و ارسال مي گردد. تعرفه صدور كارت معافيت پزشكي به صورت زير است.

مقطع تحصيليمبلغ
همه مقاطع۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ريال

مشاوره حرفه اي تخصص ماست

براي اطلاع از آخرين اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمي شما عزيزان ميتوانيد از طريق شماه زير مشاورين مجرب تماس شيد و پاسخ سوالات خود را يافت نماييد.

بدون گرفتن كد و پيش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مركز مشاوره آويژه

چگونه مي توانم به رأي صا شده اعتراض كنم؟

ممكن است از نظر شما رأيي كه ره معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ صا شده است اشته شد. سازمان نظام وظيفه اين امكان را اختيار مشمولان قرار داده است كه بتوانند نسبت به رأي هاي صاه اعتراض كنند. مراتب اعتراض به رأي كميسيون هاي پزشكي، مختلف است. شما هر مرحله مي توانيد اعتراض خود را اعلام كنيد و صورتي كه از رأي صا شده توسط اين كميسيون هم راضي نشيد مي توانيد اعتراض خود را اعلام كنيد كميسيون اسن بررسي شود. مراتب اعتراض به ترتيب عرتند از اعتراض به كميسيون شهرسن، اعتراض به كميسيون اسن، اعتراض به كميسيون سازمان و اعتراض به شوراي عالي. اعتراض به شوراي عالي آخرين شانس شما براي اعتراض نسبت به معافيت صغر عضلاني عضلات بزرگ است و رأي آن قطعي و لازم الاجرا است.

بررسي پرونده كميسيون شهرسن

اولين مرحله از اعتراض، اعتراض به رأي كميسيون شهرسن است. صورتي كه به رأي شوراي شهرسن ره رأي مربوط به معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اعتراض داشته شيد، يد اعتراض خود را كتً اعلام نماييد مراحل زير براي ادامه بررسي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ انجام شود. شوراي شهرسن متشكل از سه نفر پزشك نيروهاي مسلح است و رأي اكثريت آنان ملاك عمل است .

چنانچه پس از معاينه شما، شوراي شهرسن و قبل از اعزام به خدمت، تغييري وضع جسمي يا رواني شما حاصل شود و بيماري جديدي به وجود آيد يا بيماري قبلي تشديد شود كه به تشخيص سازمان و يا كسب نظر مشورتي پزشك معتمد، قا به انجام خدمت نشيد، يد مجدداً شوراي شهرسن مربوط مورد معاينه قرار گيريد و نظر اخير شوراي ياد شده ملاك عمل مي شد.

اگر متقاضي معاينه تخصصي براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ شيد يا به آراي شوراي شهرسن اعتراض داشته شيد، يد هزينه هاي مربوط به معاينات تخصصي، اعم از ليني و تشخيصي را پرداخت نماييد. توجه به شرايطن ميزان هزينه معاينه جدول زير آمده است.

نوع معاينهمبلغ
معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت (براي ر اول)۱۳۰٫۰۰۰ ريال
معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت (براي نوبت هاي بعدي)۱۹۵٫۰۰۰ ريال

اگر شوراي پزشكي شهرسن مربوطه معاينه ليني معاف از خدمت تشخيص داده نشويد و به تشخيص اين شورا يا رئيس واحد وظيفه عمومي مربوطه يا اعتراض خودن، نياز به معاينه تخصصي صغر عضلاني عضلات بزرگ داشته شيد، رئيس حوزه موظف است شما را به نزديكترين مركز مجهز وزارت بهداشت، يا بيمارسن هاي نيروهاي مسلح معرفي كند. بدين صورت شما جهت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ معاينه مي شويد و نتيجه معاينه تخصصي براي تصميم گيري به شوراي پزشكي همان شهرسن ارسال مي شود. صورت اصرار بر اعتراض مين هزينه ها از سوي شما نيج جهت تصميم گيري به شوراي عالي پزشكي متشكل از پزشكان متخصص اسن ارسال مي گردد.

مراكز مجهز وزرات بهداشت يا بيمارسن هاي نيروهاي مسلح موظفند به وضعيت مشمولين معرفي شده مربوط، خارج از نوبت رسيدگي نمايند و آنان را حداكثر ظرف يك ماه مورد معاينه تخصصي قرار دهند.

بررسي پرونده كميسيون اسن

صورت اعتراض به رأي شوراي شهرسن، مي توانيد دوره براي اعتراض اقدام كنيد و اعتراض شما شوراي اسن ارجاع داده مي شود. اما صورتي كه به رأي كميسيون (شوراي) اسن نيز اعتراض داشته شيد، امكان اعتراض وجود دارد. مشمولاني كه پرونده آنان به شوراي اسن يا شوراي سازمان ارجاع داده مي شود، موظفند ظرف يك ماه از ريخ ابلاغ معرفي نامه، خود را جهت معاينه معرفي نمايند و صورت عدم حضور، شوراي مربوط حذف مورد، براساس محتويات پرونده تصميم گيري مي نمايد.

به منظور رسيدگي به اعتراض مشمول به رأي شوراي شهرسن، پس از انجام معاينات تخصصي و تصميم گيري نهايي، شوراي اسن، متشكل از سه نفر پزشك متخصص اسن تشكيل مي گردد. پس از بررسي پرونده، رأي اين پزشكان خصوص معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ شما اعلام مي گردد.

بررسي پرونده شوراي سازمان

به منظور رسيدگي به موارد عدم تطابق رأي شوراي پزشكي، قانون و اين آيين نامه و پيوست آن، كه بنا به تشخيص رئيس سازمان يا نماينده او تعيين مي شود، شوراي سازمان متشكل از سه نفر پزشك متخصص نيروهاي مسلح تشكيل مي گردد.

چنانچه رئيس سازمان يا نماينده او اطمينان حاصل نمايد كه رأي شوراي پزشكي مطابق مقررات صا نشده است، پرونده براي بررسي به شوراي عالي پزشكي كه از سه پزشك متخصص نيروهاي مسلح تشكيل مي گردد ارجاع مي دهد. نظر اين شورا قطعي و لازم الاجرا است.

بررسي پرونده شوراي عالي

اگر چنانچه شوراي پزشكي معاف از خدمت تشخيص داده نشويد، به خدمت اعزام مي شويد. صورتي كه به رأي كميسيون پزشكي اعتراض داشته شيد، پرونده شما شوراي عالي مطرح مي شود و رأي كميسيون عالي قطعي و لازم الاجراست و حق اعتراض نداريد. پس از اينكه رأي شوراي عالي صا شد ديگر به هيچ عنوان حق اعتراض نداريد و به پايان كار رسيده ايد و به هر رأيي كه صا شده شد يد عمل كنيد.

آيا حين انجام خدمت سرزي معافيت از خدمت امكان پذير است؟

طبق قانون معافيت پزشكي حين خدمت ، صورتي كه مشمولان حين خدمت دوره ضرورت مبتلا به نقص عضو يا بيماري‌هايي شوند كه پس از اتمام مدت معالجه كه كمتر از ۶ ماه نشد و طبق نظر شوراي پزشكي بيمارسن‌هاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي كه مورد تأييد عقيدتي- سياسي نيروي مربوطه هستند قا به انجام خدمت نشند از انجام بقيه خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. دوران معالجه مشمولان موضوع اين ماده جزو خدمت دوره ضرورت آنان محسوب مي‌گردد.

چنانچه شوراي نيروي مربوط تشخيص دهد كه نقص عضو يا بيماري پايان خدمت كه كمتر از شش ماه نشد، ترميم نشده يا بهبود نخواهد يافت ، مراتب را مشروحاً اوراق معاينه ذكر و تنظيم صورتجلسه شورا ملصق به عكس مشمول به يگان خدمتي مربوط اعلام مي نمايند نسبت ترخيص آنان و معرفي به سازمان اقدام شود.

مدارك مورد نياز معافيت پزشكي سرزي

توجه داشته شيد كه براي يافت معافيت پزشكي يد مداركي را به همراه داشته شيد. به همراه داشتن اين مدارك براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ الزاميست و صورتي كه هر يك از مدارك ماده نشد روند گرفتن معافيت تأخير مواجه خواهد شد. پس حتماً هنگام اقدام، مدارك مورد نياز معافيت پزشكي سرزي را چك كنيد كه موردي از قلم نيافتد و هنگام ارائه مدارك مشكل مواجه نشويد.

مدارك مورد نياز معافيت پزشكي :

 1. تكميل برگ وضعيت مشمولان (برگه شماره۱ ).
 2. تكميل برگ معاينه اوليه مشمولان توسط پزشك معاين اوليه (برگه شماره۲).
 3. تكميل برگ واكسيناسيون ( برگه شماره ۵).
 4. اصل و تصوير كارت ملي مشمول.
 5. اصل و تصوير كليه صفحات شناسنامه عكسدار مشمول.
 6. اصل و تصوير آخرين مك تحصيلي يا گواهي فراغت از تحصيل.
 7. افتح حساب عابر نك سپه و ج شماره حساب برگ شماره يك (ويژه متقاضيان اعزام، معافيت پزشكي و كفالت).
 8. يك قطعه عكس رنگي ۴×۳ تمام رخ زمينه سفيد مشمول (علاوه بر عكس هاي الصاقي به برگه ها).

سوالات متداول

آيا مي توانم براي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ حين تحصيل اقدام كنم؟

بله. شما توجه به شرايط بيماري، طبق قانون نظام وظيفه مي توانيد حين تحصيل براي يافت معافيت اقدام نماييد.

براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ چه معافيت هايي وجود دارد؟

براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توجه به شرايط بيماري، مي توانيد براي معافيت دائم، معافيت از رزم، اقدام نماييد.

آيا امكان اعتراض به رأي كميسيون پزشكي وجود دارد؟

بله. توجه به مراحلي كه توضيح داده شده، مي توانيد براي اعتراض به رأي كميسيون پزشكي اقدام كنيد.

معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۵ فروردين ۱۳۹۹ساعت: ۱۱:۵۹:۵۶ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ

لطفا به اين مقاله امتياز دهيد

مشمولان نظام وظيفه برخي از شرايط جسمي يا رواني قا به انجام خدمت نيستند. سازمان نظام وظيفه اين افراد را از خدمت مستثني كرده است كه بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ نيز از جمله اين بيماري هاست. و شما مي توانيد براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نماييد. توجه به پيچيدگي هاي شرايط معافيت پزشكي سرزي و آيين نامه معافيت پزشكي مختلف نظام وظيفه پيشنهاد مي شود براي اقدام مؤثرتر مشاوره معافيت پزشكي خدمت سرزي انجام شود. اولين گام آشنايي بيماري است كه ادامه توضيحات اجمالي ره صغر عضلاني عضلات بزرگ ارائه مي شود.

فهرستي از گروه‌هاي عضلاني بزرگ

– برجسته‌ترين و مهمترين عضله شانه، عضلات دلتوئيد است.

– گروه عضلات خم‌كننده زوها، لاي زو عضله‌اي‌ به جز عضله دو سر زويي وجود ندارد. پايين زو سه گروه عضله ديگر از جمله برون‌گرداننده از، خم‌كننده و زكننده‌ها كه عث حركت دست و مچ دست مي‌شوند، وجود دارد.

– عضلات سينه كه شامل سينه‌اي بزرگ و سينه‌اي كوچك است و معمولاً تحت عنوان سينه‌اي معرفي مي‌شوند.

عضله سينه‌ بزرگ، عضله‌اي بزرگ است كه به شانه، ترقوه و جناغ مرتبط مي‌گردد. عضله سينه‌ كوچك زير اين عضله بزرگ قرار گرفته و سينه از لا توسط استخوان ترقوه، از وسط جناغ و پايين دنده‌هاي قفسه سينه محدود مي‌شود.

– عضله‌اي بزرگ پشت بدن به نام پشتي بزرگ وجود دارد. ساير عضلات مهم پشت عضلات متوازي‌الاضلاع و ذوزنقه‌اي است.

– ديوار شكم شامل عضله راست شكمي و عضلات مايل جانبي (داخلي و خارجي) مي‌شود.

– محدوده سن بزرگترين عضله، سريني بزرگ نام دارد. ساير عضلات اين ناحيه سريني مياني و سريني كوچك است.

– چهار عضله بزرگ ناحيه ران، عضله چهار سر راني ناميده مي‌شوند. عضله ديگر همسترينگ يا سه سر راني گروه عضله‌اي سه‌يي است كه پشت ران قرار گرفته‌اند.

منبع: ويكي پديا

شرايط يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اين نكته بسيار حائز اهميت است كه توجه شدت و نوع بيماري ممكن است معافيتي كه به مشمول تعلق مي گيرد انواع مختلفي داشته شد. توجه به نوع و ميزان شدت بيماري، ممكن است سطح توانايي فرد براي انجام كارها متفاوت شد. به همين دليل سازمان نظام وظيفه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را از نظر وضع مزاجي و استعداد جسمي و رواني به چهار دسته زير تقسيم كرده است:

 1. كساني كه از نظر جسمي و رواني سالم و قا به انجام خدمت هستند.
 2. كساني كه به علت نقص عضو و يا ابتلا به بيماري از سلامتي كامل برخوردار نبوده اما قا به انجام خدمت امور غير رزمي مي شند.
 3. كساني كه به علت عدم رشد يا ابتلا به بيماري موقً قا به انجام خدمت دوره ضرورت نيستند.
 4. مشمولاني كه به علت نقص عضو يا ابتلا به بيماري جسمي و يا رواني به طور دائم قا به انجام خدمت دوره ضرورت نيستند.

شما مي توانيد ليست بيماري هاي معافيت پزشكي سرزي را كليك بر روي لينك مشاهده نماييد. يكي از نكات مهمي كه مورد معافيت پزشكي يد به آن توجه داشته شيد اين است كه زمان جنگ يا بسيج همگاني، افرادي كه زمان صلح به علل پزشكي يا تكفل از خدمت دوره ضرورت معاف شده اند نيز توجه به نوع بيماري امكان اعزام دارند.

معافيت پزشكي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ از جمله انواع معافيت پزشكي بيماري هاي داخلي مغز و اعصاب است. براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توجه به شرايط مشمول معافيت به صورت زير است و مشمول مي تواند توجه به شرايطي كه دارد، براي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نمايد.

دسته بيمارينام بيماريشرايط بيمارينوع معافيتامكان بررسي معافيت حين تحصيل
بيماري هاي داخلي مغز و اعصابصغر عضلاني عضلات بزرگ اختلال شديد وضعف مشهود اثت شده EMGو NCVمعاف دائمخير
بيماري هاي داخلي مغز و اعصابصغر عضلاني عضلات بزرگ صورتيكه بدون ضعف مشهود شدمعاف از خدمات رزميبله

منظور از معافيت دائم پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

معافيت دائم، معافيتي است كه آن فرد هم از دوران آموزشي رزمي و هم دوران خدمت سرزي معاف مي شود. به همين دليل سوالي كه براي بسياري از مشمولان سرزي مطرح است اين است كه آيا مي توانند از معافيت دائم بيماري هاي نظام وظيفه استفاده كنند يا خير؟ طبق قوانين نظام وظيفه افرادي كه به عنوان مشمولين معافيت دائم پزشكي نظر گرفته مي شوند يستي داراي بيماري رواني و يا جسمي شند كه به سبب اين بيماري توانايي هاي لازم براي انجام فعاليت هاي سنگين سرزي را از دست داده شند. توجه به نوع و جه سختي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ، صورت ييد پزشكان سازمان وظيفه، افراد مي توانند معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را يافت كنند.

مشاوره حرفه اي تخصص ماست

براي اطلاع از آخرين اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمي شما عزيزان ميتوانيد از طريق شماه زير مشاورين مجرب تماس شيد و پاسخ سوالات خود را يافت نماييد.

بدون گرفتن كد و پيش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مركز مشاوره آويژه

آيا براي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ مي توانيم حين تحصيل اقدام كنيم؟

به طور كلي اگر بخواهيد براي يافت معافيت پزشكي اقدام كنيد، يد يا فارغ التحصيل شده شيد، يا اخراج شده شيد يا ترك تحصيل كرده شيد. اما اين قانون براي برخي از بيماري ها صادق نيست. اين بيماري ها شامل بيماري هايي مي شود كه شامل نقص عضو يا بيماري هايي هست كه مقطع تحصيلي بر نوع معافيت آن تأثير ندارد. بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ از جمله بيماري هاي قابل بررسي معافيت پزشكي حين تحصيل است. نتيجه، صورتي كه شما شرايط لازم را داشته شيد، مي توانيد براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نماييد. چرا كه مقطع تحصيلي تأثيري شرايط معافيت سرزي ندارد.

طبق قانون نظام وظيفه، رسيدگي به تقاضاي معافيت پزشكي مشمولاني كه برابر قانون و آيين نامه اجرايي مربوطه، به تحصيل اشتغال داشته و از معافيت تحصيلي استفاده مي نمايند، پس از فراغت از تحصيل يا ترك تحصيل يا اخراج به عمل خواهد آمد. مگر خصوص نقص عضو يا بيمارهايي كه براساس ضوابط آيين نامه، مقطع تحصيلي آن اثر نداشته شد.

همچنين توجه داشته شيد كه صورتي كه سير مراحل رسيدگي پزشكي قرار گرفته ايد، چنانچه دانشگاه / مؤسسات آموزش عالي يا حوزه هاي علميه پذيرفته شويد و ثبت نام نماييد مجاز به ادامه رسيدگي بوده و صورت نداشتن شرايط معافيت و دارا بودن ساير شرايط، مي توانيد از معافيت تحصيلي استفاده كنيد.

منظور از معافيت از رزم براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

برخي از بيماري ها از جمله صغر عضلاني عضلات بزرگ به گونه اي هستند كه توان بدني و جسمي افراد را كاهش مي دهد. به همين دليل اين افراد قا به انجام كارهاي سنگين و قرار گيري شرايط سخت را ندارند. به همين دليل سازمان نظام وظيفه نظر گرفتن شرايط جسمي اين افراد نوعي از معافيت به نام معافيت از خدمات رزمي كه به اختصار معاف از رزم مي گوييم اختصاص داده است. نتيجه دوران سرزي افراد داراي شرايط معافيت از رزم بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ دوره آموزشي خود از انجام برخي امور سنگين رزمي، هم چون رژه هاي گروهي، اردوهاي دوره اي مختلف، حمل اسلحه، دوره هاي نگهني و … معاف خواهند بود. افراد داراي اين نوع معافيت به جاي انجام خدمات رزمي، بيشتر امور اداري و خدماتي مشغول به خدمت مي شوند. نتيجه معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ از نوع معافيت از رزم به اين صورت خواهد بود.

توجه داشته شيد كه كارت پايان خدمت از خدمت وظيفه عمومي، عموماً زمان صلح مي شد و صورت نياز از آن ها امور رزمي بهره گرفته خواهد شد، اما سرزان معاف از رزم از اين امتياز برخوردار مي شند كه بعد از پايان خدمت سرزي، از آن ها امور رزمي استفاده نخواهد شد.

براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ از كجا شروع كنم؟

براي يافت معافيت پزشكي، ابتدا يد بيماري هاي اعلام شده از طرف نظام وظيفه را يك مرور كلي نماييد. چه بسا شما براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نماييد و موفق نشويد ولي براي بيماري ديگري اقدام نماييد و بتوانيد معاف از خدمت شويد. حال كه امكان معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را مي دهيد، يد طي كردن مراحل زير گامهاي لازم براي يافت كارت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را بپيماييد.

مراحل يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ

يكي از سوالات اساسي افرادي كه براي يافت معافيت پزشكي اقدام مي كنند اين است كه چه مراحلي را يد طي كنند. اينكه از كجا يد شروع كنند و به ترتيب به كجاها مراجعه كنند. اينجا قصد داريم به صورت كاملاً مفصل ره مراحل اقدام براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ و قوانين معافيت پزشكي توضيح دهيم. پس ما همراه شيد.

 1. دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي را از دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+۱۰) به منظور تنظيم و تكميل مدارك مورد نياز يافت نماييد.
 2. قبل از مراجعه به پزشك معاينه كننده اوليه، يد ابتدا برگه خود اظهاري سوابق بيماري را كه پشت برگ معاينه اوليه قرار دارد، به دقت تكميل نماييد هنگام مراجعه به پزشك معاينه كننده آن را به او ارائه نمايند. توجه داشته شيد كه مشمولاني كه مشكلات پزشكي خود را به هنگام معاينه اوليه بيماري خود عنوان نكنند، چنانچه دوران آموزش يا خدمت به دليل اعلام نكردن مشكل پزشكي، دچار حادثه شوند مسئوليت آن بر عهده خود مشمول مي شد .
 3. به يكي از پزشكان معاين اوليه مراجعه كنيد و برگه معاينه اوليه توسط پزشك را تكميل نماييد. (شما مي توانيد آس پزشكان معاينه كننده را از دفاتر پليس +۱۰ يافت كنيد.)
 4. اين مرحله خواست شما توسط كاربر پليس +‌۱۰ سيستم ثبت مي شود. شما يد كليه مدارك را از كاربر پليس +۱۰ پس بگيريد. شما يد اين مدارك را همراه داشته شيد و به شوراي پزشكي ارائه دهيد.
 5. برگ معرفي به بيمارسن از طريق پست به آس شما ارسال مي گردد. ذكر اين نكته ضروري است كه مشمولاني كه داراي نقص عضو يا بيماريهاي قابل مشاهده مي شند نيازي به مراجعه به بيمارسن نخواهند داشت.
 6. جهت انجام معاينات تخصصي به بيمارسن مراجعه نماييد.
 7. جوابيه بيمارسن (‌نظريه تخصصي) به حوزه رسيدگي كننده ارسال مي گردد.
 8. دعوتنامه به آس شما جهت حضور شوراي پزشكي ارسال مي شود.
 9. جلسه شوراي پزشكي برگزار مي گردد.

مشاوره حرفه اي تخصص ماست

براي اطلاع از آخرين اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمي شما عزيزان ميتوانيد از طريق شماه زير مشاورين مجرب تماس شيد و پاسخ سوالات خود را يافت نماييد.

بدون گرفتن كد و پيش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مركز مشاوره آويژه

مراحل ييد بيماري جهت يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

براي اينكه بيماري شما توسط نظام وظيفه تأييد شود، يد طي چند مرحله به پزشكان مورد تأييد نظام وظيفه مراجعه كنيد و معاينات مورد نياز براي يافت معافيت صغر عضلاني عضلات بزرگ را انجام دهيد. به طور خلاصه مي توانيم مراحل تأييد بيماري جهت يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را به اين صورت بيان كنيم:

مرحله اول: ييد بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توسط پزشك اوليه

مرحله دوم: ييد بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توسط شوراي پزشكي بيمارسن

مرحله سوم: ييد بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توسط شوراي پزشكي وظيفه عمومي

توجه داشته شيد كه به همراه داشتن اصل شناسنامه عكس دار و يا كارت ملي جهت شركت شوراي پزشكي الزامي است و حتماً شناسنامه يا كارت ملي را به همراه داشته شيد.

طبق قوانين نظام وظيفه مشمولاني كه سير رسيدگي پزشكي قرار دارند مجاز به انصراف از خواست پزشكي نيستند و رأي شوراي پزشكي خصوص آنان ملاك عمل مي شد.

اظهار نظر مورد معافيت پزشكي مشمولين توسط سه نفر پزشك نيروهاي مسلح هر شهرسن صورت مي‌گيرد و رأي اكثريت اين پزشكان معتبر است.

اگر زماني كه براي معاينات تخصصي به مراكز مجهز وزارت بهداشت يا بيمارسن هاي نيروهاي مسلح معرفي مي شويد ، ظرف مدت يك ماه به اين مراكز مراجعه نكنيد، پس از تعيين تكليف به خدمت اعزام مي شويد. پس حتماً سعي كنيد پيگيري مناسب سريعاً اقدام نماييد به علت كم كاري فرصت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را از دست ندهيد.

افراد مشمولي كه غيبت ندارند و خواست پزشكي خود را ثبت مي نمايند و سير معافيت پزشكي قرار مي گيرند، اگر مدت رسيدگي به خواست پزشكي عمداً عث طولاني شدن مراحل رسيدگي شوند، (‌مانند عدم مراجعه به موقع به بيمارسن، عدم حضور جلسات شوراي پزشكي و … ) وارد غيبت مي گردند.

پس از بررسي و تأييد كميسيون پزشكي، صورتي كه معاف دائم شناخته شويد، از كارت معافيت برخوردار مي شويد. صورتي كه طي بررسي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ، سرز يا معاف از رزم شناخته شويد برگ آماده به خدمت براي شما صا و ارسال مي گردد. تعرفه صدور كارت معافيت پزشكي به صورت زير است.

مقطع تحصيليمبلغ
همه مقاطع۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ريال

مشاوره حرفه اي تخصص ماست

براي اطلاع از آخرين اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمي شما عزيزان ميتوانيد از طريق شماه زير مشاورين مجرب تماس شيد و پاسخ سوالات خود را يافت نماييد.

بدون گرفتن كد و پيش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مركز مشاوره آويژه

چگونه مي توانم به رأي صا شده اعتراض كنم؟

ممكن است از نظر شما رأيي كه ره معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ صا شده است اشته شد. سازمان نظام وظيفه اين امكان را اختيار مشمولان قرار داده است كه بتوانند نسبت به رأي هاي صاه اعتراض كنند. مراتب اعتراض به رأي كميسيون هاي پزشكي، مختلف است. شما هر مرحله مي توانيد اعتراض خود را اعلام كنيد و صورتي كه از رأي صا شده توسط اين كميسيون هم راضي نشيد مي توانيد اعتراض خود را اعلام كنيد كميسيون اسن بررسي شود. مراتب اعتراض به ترتيب عرتند از اعتراض به كميسيون شهرسن، اعتراض به كميسيون اسن، اعتراض به كميسيون سازمان و اعتراض به شوراي عالي. اعتراض به شوراي عالي آخرين شانس شما براي اعتراض نسبت به معافيت صغر عضلاني عضلات بزرگ است و رأي آن قطعي و لازم الاجرا است.

بررسي پرونده كميسيون شهرسن

اولين مرحله از اعتراض، اعتراض به رأي كميسيون شهرسن است. صورتي كه به رأي شوراي شهرسن ره رأي مربوط به معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اعتراض داشته شيد، يد اعتراض خود را كتً اعلام نماييد مراحل زير براي ادامه بررسي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ انجام شود. شوراي شهرسن متشكل از سه نفر پزشك نيروهاي مسلح است و رأي اكثريت آنان ملاك عمل است .

چنانچه پس از معاينه شما، شوراي شهرسن و قبل از اعزام به خدمت، تغييري وضع جسمي يا رواني شما حاصل شود و بيماري جديدي به وجود آيد يا بيماري قبلي تشديد شود كه به تشخيص سازمان و يا كسب نظر مشورتي پزشك معتمد، قا به انجام خدمت نشيد، يد مجدداً شوراي شهرسن مربوط مورد معاينه قرار گيريد و نظر اخير شوراي ياد شده ملاك عمل مي شد.

اگر متقاضي معاينه تخصصي براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ شيد يا به آراي شوراي شهرسن اعتراض داشته شيد، يد هزينه هاي مربوط به معاينات تخصصي، اعم از ليني و تشخيصي را پرداخت نماييد. توجه به شرايطن ميزان هزينه معاينه جدول زير آمده است.

نوع معاينهمبلغ
معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت (براي ر اول)۱۳۰٫۰۰۰ ريال
معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت (براي نوبت هاي بعدي)۱۹۵٫۰۰۰ ريال

اگر شوراي پزشكي شهرسن مربوطه معاينه ليني معاف از خدمت تشخيص داده نشويد و به تشخيص اين شورا يا رئيس واحد وظيفه عمومي مربوطه يا اعتراض خودن، نياز به معاينه تخصصي صغر عضلاني عضلات بزرگ داشته شيد، رئيس حوزه موظف است شما را به نزديكترين مركز مجهز وزارت بهداشت، يا بيمارسن هاي نيروهاي مسلح معرفي كند. بدين صورت شما جهت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ معاينه مي شويد و نتيجه معاينه تخصصي براي تصميم گيري به شوراي پزشكي همان شهرسن ارسال مي شود. صورت اصرار بر اعتراض مين هزينه ها از سوي شما نيج جهت تصميم گيري به شوراي عالي پزشكي متشكل از پزشكان متخصص اسن ارسال مي گردد.

مراكز مجهز وزرات بهداشت يا بيمارسن هاي نيروهاي مسلح موظفند به وضعيت مشمولين معرفي شده مربوط، خارج از نوبت رسيدگي نمايند و آنان را حداكثر ظرف يك ماه مورد معاينه تخصصي قرار دهند.

بررسي پرونده كميسيون اسن

صورت اعتراض به رأي شوراي شهرسن، مي توانيد دوره براي اعتراض اقدام كنيد و اعتراض شما شوراي اسن ارجاع داده مي شود. اما صورتي كه به رأي كميسيون (شوراي) اسن نيز اعتراض داشته شيد، امكان اعتراض وجود دارد. مشمولاني كه پرونده آنان به شوراي اسن يا شوراي سازمان ارجاع داده مي شود، موظفند ظرف يك ماه از ريخ ابلاغ معرفي نامه، خود را جهت معاينه معرفي نمايند و صورت عدم حضور، شوراي مربوط حذف مورد، براساس محتويات پرونده تصميم گيري مي نمايد.

به منظور رسيدگي به اعتراض مشمول به رأي شوراي شهرسن، پس از انجام معاينات تخصصي و تصميم گيري نهايي، شوراي اسن، متشكل از سه نفر پزشك متخصص اسن تشكيل مي گردد. پس از بررسي پرونده، رأي اين پزشكان خصوص معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ شما اعلام مي گردد.

بررسي پرونده شوراي سازمان

به منظور رسيدگي به موارد عدم تطابق رأي شوراي پزشكي، قانون و اين آيين نامه و پيوست آن، كه بنا به تشخيص رئيس سازمان يا نماينده او تعيين مي شود، شوراي سازمان متشكل از سه نفر پزشك متخصص نيروهاي مسلح تشكيل مي گردد.

چنانچه رئيس سازمان يا نماينده او اطمينان حاصل نمايد كه رأي شوراي پزشكي مطابق مقررات صا نشده است، پرونده براي بررسي به شوراي عالي پزشكي كه از سه پزشك متخصص نيروهاي مسلح تشكيل مي گردد ارجاع مي دهد. نظر اين شورا قطعي و لازم الاجرا است.

بررسي پرونده شوراي عالي

اگر چنانچه شوراي پزشكي معاف از خدمت تشخيص داده نشويد، به خدمت اعزام مي شويد. صورتي كه به رأي كميسيون پزشكي اعتراض داشته شيد، پرونده شما شوراي عالي مطرح مي شود و رأي كميسيون عالي قطعي و لازم الاجراست و حق اعتراض نداريد. پس از اينكه رأي شوراي عالي صا شد ديگر به هيچ عنوان حق اعتراض نداريد و به پايان كار رسيده ايد و به هر رأيي كه صا شده شد يد عمل كنيد.

آيا حين انجام خدمت سرزي معافيت از خدمت امكان پذير است؟

طبق قانون معافيت پزشكي حين خدمت ، صورتي كه مشمولان حين خدمت دوره ضرورت مبتلا به نقص عضو يا بيماري‌هايي شوند كه پس از اتمام مدت معالجه كه كمتر از ۶ ماه نشد و طبق نظر شوراي پزشكي بيمارسن‌هاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي كه مورد تأييد عقيدتي- سياسي نيروي مربوطه هستند قا به انجام خدمت نشند از انجام بقيه خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. دوران معالجه مشمولان موضوع اين ماده جزو خدمت دوره ضرورت آنان محسوب مي‌گردد.

چنانچه شوراي نيروي مربوط تشخيص دهد كه نقص عضو يا بيماري پايان خدمت كه كمتر از شش ماه نشد، ترميم نشده يا بهبود نخواهد يافت ، مراتب را مشروحاً اوراق معاينه ذكر و تنظيم صورتجلسه شورا ملصق به عكس مشمول به يگان خدمتي مربوط اعلام مي نمايند نسبت ترخيص آنان و معرفي به سازمان اقدام شود.

مدارك مورد نياز معافيت پزشكي سرزي

توجه داشته شيد كه براي يافت معافيت پزشكي يد مداركي را به همراه داشته شيد. به همراه داشتن اين مدارك براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ الزاميست و صورتي كه هر يك از مدارك ماده نشد روند گرفتن معافيت تأخير مواجه خواهد شد. پس حتماً هنگام اقدام، مدارك مورد نياز معافيت پزشكي سرزي را چك كنيد كه موردي از قلم نيافتد و هنگام ارائه مدارك مشكل مواجه نشويد.

مدارك مورد نياز معافيت پزشكي :

 1. تكميل برگ وضعيت مشمولان (برگه شماره۱ ).
 2. تكميل برگ معاينه اوليه مشمولان توسط پزشك معاين اوليه (برگه شماره۲).
 3. تكميل برگ واكسيناسيون ( برگه شماره ۵).
 4. اصل و تصوير كارت ملي مشمول.
 5. اصل و تصوير كليه صفحات شناسنامه عكسدار مشمول.
 6. اصل و تصوير آخرين مك تحصيلي يا گواهي فراغت از تحصيل.
 7. افتح حساب عابر نك سپه و ج شماره حساب برگ شماره يك (ويژه متقاضيان اعزام، معافيت پزشكي و كفالت).
 8. يك قطعه عكس رنگي ۴×۳ تمام رخ زمينه سفيد مشمول (علاوه بر عكس هاي الصاقي به برگه ها).

سوالات متداول

آيا مي توانم براي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ حين تحصيل اقدام كنم؟

بله. شما توجه به شرايط بيماري، طبق قانون نظام وظيفه مي توانيد حين تحصيل براي يافت معافيت اقدام نماييد.

براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ چه معافيت هايي وجود دارد؟

براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توجه به شرايط بيماري، مي توانيد براي معافيت دائم، معافيت از رزم، اقدام نماييد.

آيا امكان اعتراض به رأي كميسيون پزشكي وجود دارد؟

بله. توجه به مراحلي كه توضيح داده شده، مي توانيد براي اعتراض به رأي كميسيون پزشكي اقدام كنيد.

معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۵ فروردين ۱۳۹۹ساعت: ۱۱:۰۹:۵۳ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ

لطفا به اين مقاله امتياز دهيد

مشمولان نظام وظيفه برخي از شرايط جسمي يا رواني قا به انجام خدمت نيستند. سازمان نظام وظيفه اين افراد را از خدمت مستثني كرده است كه بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ نيز از جمله اين بيماري هاست. و شما مي توانيد براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نماييد. توجه به پيچيدگي هاي شرايط معافيت پزشكي سرزي و آيين نامه معافيت پزشكي مختلف نظام وظيفه پيشنهاد مي شود براي اقدام مؤثرتر مشاوره معافيت پزشكي خدمت سرزي انجام شود. اولين گام آشنايي بيماري است كه ادامه توضيحات اجمالي ره صغر عضلاني عضلات بزرگ ارائه مي شود.

فهرستي از گروه‌هاي عضلاني بزرگ

– برجسته‌ترين و مهمترين عضله شانه، عضلات دلتوئيد است.

– گروه عضلات خم‌كننده زوها، لاي زو عضله‌اي‌ به جز عضله دو سر زويي وجود ندارد. پايين زو سه گروه عضله ديگر از جمله برون‌گرداننده از، خم‌كننده و زكننده‌ها كه عث حركت دست و مچ دست مي‌شوند، وجود دارد.

– عضلات سينه كه شامل سينه‌اي بزرگ و سينه‌اي كوچك است و معمولاً تحت عنوان سينه‌اي معرفي مي‌شوند.

عضله سينه‌ بزرگ، عضله‌اي بزرگ است كه به شانه، ترقوه و جناغ مرتبط مي‌گردد. عضله سينه‌ كوچك زير اين عضله بزرگ قرار گرفته و سينه از لا توسط استخوان ترقوه، از وسط جناغ و پايين دنده‌هاي قفسه سينه محدود مي‌شود.

– عضله‌اي بزرگ پشت بدن به نام پشتي بزرگ وجود دارد. ساير عضلات مهم پشت عضلات متوازي‌الاضلاع و ذوزنقه‌اي است.

– ديوار شكم شامل عضله راست شكمي و عضلات مايل جانبي (داخلي و خارجي) مي‌شود.

– محدوده سن بزرگترين عضله، سريني بزرگ نام دارد. ساير عضلات اين ناحيه سريني مياني و سريني كوچك است.

– چهار عضله بزرگ ناحيه ران، عضله چهار سر راني ناميده مي‌شوند. عضله ديگر همسترينگ يا سه سر راني گروه عضله‌اي سه‌يي است كه پشت ران قرار گرفته‌اند.

منبع: ويكي پديا

شرايط يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اين نكته بسيار حائز اهميت است كه توجه شدت و نوع بيماري ممكن است معافيتي كه به مشمول تعلق مي گيرد انواع مختلفي داشته شد. توجه به نوع و ميزان شدت بيماري، ممكن است سطح توانايي فرد براي انجام كارها متفاوت شد. به همين دليل سازمان نظام وظيفه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را از نظر وضع مزاجي و استعداد جسمي و رواني به چهار دسته زير تقسيم كرده است:

 1. كساني كه از نظر جسمي و رواني سالم و قا به انجام خدمت هستند.
 2. كساني كه به علت نقص عضو و يا ابتلا به بيماري از سلامتي كامل برخوردار نبوده اما قا به انجام خدمت امور غير رزمي مي شند.
 3. كساني كه به علت عدم رشد يا ابتلا به بيماري موقً قا به انجام خدمت دوره ضرورت نيستند.
 4. مشمولاني كه به علت نقص عضو يا ابتلا به بيماري جسمي و يا رواني به طور دائم قا به انجام خدمت دوره ضرورت نيستند.

شما مي توانيد ليست بيماري هاي معافيت پزشكي سرزي را كليك بر روي لينك مشاهده نماييد. يكي از نكات مهمي كه مورد معافيت پزشكي يد به آن توجه داشته شيد اين است كه زمان جنگ يا بسيج همگاني، افرادي كه زمان صلح به علل پزشكي يا تكفل از خدمت دوره ضرورت معاف شده اند نيز توجه به نوع بيماري امكان اعزام دارند.

معافيت پزشكي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ از جمله انواع معافيت پزشكي بيماري هاي داخلي مغز و اعصاب است. براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توجه به شرايط مشمول معافيت به صورت زير است و مشمول مي تواند توجه به شرايطي كه دارد، براي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نمايد.

دسته بيمارينام بيماريشرايط بيمارينوع معافيتامكان بررسي معافيت حين تحصيل
بيماري هاي داخلي مغز و اعصابصغر عضلاني عضلات بزرگ اختلال شديد وضعف مشهود اثت شده EMGو NCVمعاف دائمخير
بيماري هاي داخلي مغز و اعصابصغر عضلاني عضلات بزرگ صورتيكه بدون ضعف مشهود شدمعاف از خدمات رزميبله

منظور از معافيت دائم پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

معافيت دائم، معافيتي است كه آن فرد هم از دوران آموزشي رزمي و هم دوران خدمت سرزي معاف مي شود. به همين دليل سوالي كه براي بسياري از مشمولان سرزي مطرح است اين است كه آيا مي توانند از معافيت دائم بيماري هاي نظام وظيفه استفاده كنند يا خير؟ طبق قوانين نظام وظيفه افرادي كه به عنوان مشمولين معافيت دائم پزشكي نظر گرفته مي شوند يستي داراي بيماري رواني و يا جسمي شند كه به سبب اين بيماري توانايي هاي لازم براي انجام فعاليت هاي سنگين سرزي را از دست داده شند. توجه به نوع و جه سختي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ، صورت ييد پزشكان سازمان وظيفه، افراد مي توانند معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را يافت كنند.

مشاوره حرفه اي تخصص ماست

براي اطلاع از آخرين اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمي شما عزيزان ميتوانيد از طريق شماه زير مشاورين مجرب تماس شيد و پاسخ سوالات خود را يافت نماييد.

بدون گرفتن كد و پيش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مركز مشاوره آويژه

آيا براي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ مي توانيم حين تحصيل اقدام كنيم؟

به طور كلي اگر بخواهيد براي يافت معافيت پزشكي اقدام كنيد، يد يا فارغ التحصيل شده شيد، يا اخراج شده شيد يا ترك تحصيل كرده شيد. اما اين قانون براي برخي از بيماري ها صادق نيست. اين بيماري ها شامل بيماري هايي مي شود كه شامل نقص عضو يا بيماري هايي هست كه مقطع تحصيلي بر نوع معافيت آن تأثير ندارد. بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ از جمله بيماري هاي قابل بررسي معافيت پزشكي حين تحصيل است. نتيجه، صورتي كه شما شرايط لازم را داشته شيد، مي توانيد براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نماييد. چرا كه مقطع تحصيلي تأثيري شرايط معافيت سرزي ندارد.

طبق قانون نظام وظيفه، رسيدگي به تقاضاي معافيت پزشكي مشمولاني كه برابر قانون و آيين نامه اجرايي مربوطه، به تحصيل اشتغال داشته و از معافيت تحصيلي استفاده مي نمايند، پس از فراغت از تحصيل يا ترك تحصيل يا اخراج به عمل خواهد آمد. مگر خصوص نقص عضو يا بيمارهايي كه براساس ضوابط آيين نامه، مقطع تحصيلي آن اثر نداشته شد.

همچنين توجه داشته شيد كه صورتي كه سير مراحل رسيدگي پزشكي قرار گرفته ايد، چنانچه دانشگاه / مؤسسات آموزش عالي يا حوزه هاي علميه پذيرفته شويد و ثبت نام نماييد مجاز به ادامه رسيدگي بوده و صورت نداشتن شرايط معافيت و دارا بودن ساير شرايط، مي توانيد از معافيت تحصيلي استفاده كنيد.

منظور از معافيت از رزم براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

برخي از بيماري ها از جمله صغر عضلاني عضلات بزرگ به گونه اي هستند كه توان بدني و جسمي افراد را كاهش مي دهد. به همين دليل اين افراد قا به انجام كارهاي سنگين و قرار گيري شرايط سخت را ندارند. به همين دليل سازمان نظام وظيفه نظر گرفتن شرايط جسمي اين افراد نوعي از معافيت به نام معافيت از خدمات رزمي كه به اختصار معاف از رزم مي گوييم اختصاص داده است. نتيجه دوران سرزي افراد داراي شرايط معافيت از رزم بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ دوره آموزشي خود از انجام برخي امور سنگين رزمي، هم چون رژه هاي گروهي، اردوهاي دوره اي مختلف، حمل اسلحه، دوره هاي نگهني و … معاف خواهند بود. افراد داراي اين نوع معافيت به جاي انجام خدمات رزمي، بيشتر امور اداري و خدماتي مشغول به خدمت مي شوند. نتيجه معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ از نوع معافيت از رزم به اين صورت خواهد بود.

توجه داشته شيد كه كارت پايان خدمت از خدمت وظيفه عمومي، عموماً زمان صلح مي شد و صورت نياز از آن ها امور رزمي بهره گرفته خواهد شد، اما سرزان معاف از رزم از اين امتياز برخوردار مي شند كه بعد از پايان خدمت سرزي، از آن ها امور رزمي استفاده نخواهد شد.

براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ از كجا شروع كنم؟

براي يافت معافيت پزشكي، ابتدا يد بيماري هاي اعلام شده از طرف نظام وظيفه را يك مرور كلي نماييد. چه بسا شما براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نماييد و موفق نشويد ولي براي بيماري ديگري اقدام نماييد و بتوانيد معاف از خدمت شويد. حال كه امكان معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را مي دهيد، يد طي كردن مراحل زير گامهاي لازم براي يافت كارت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را بپيماييد.

مراحل يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ

يكي از سوالات اساسي افرادي كه براي يافت معافيت پزشكي اقدام مي كنند اين است كه چه مراحلي را يد طي كنند. اينكه از كجا يد شروع كنند و به ترتيب به كجاها مراجعه كنند. اينجا قصد داريم به صورت كاملاً مفصل ره مراحل اقدام براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ و قوانين معافيت پزشكي توضيح دهيم. پس ما همراه شيد.

 1. دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي را از دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+۱۰) به منظور تنظيم و تكميل مدارك مورد نياز يافت نماييد.
 2. قبل از مراجعه به پزشك معاينه كننده اوليه، يد ابتدا برگه خود اظهاري سوابق بيماري را كه پشت برگ معاينه اوليه قرار دارد، به دقت تكميل نماييد هنگام مراجعه به پزشك معاينه كننده آن را به او ارائه نمايند. توجه داشته شيد كه مشمولاني كه مشكلات پزشكي خود را به هنگام معاينه اوليه بيماري خود عنوان نكنند، چنانچه دوران آموزش يا خدمت به دليل اعلام نكردن مشكل پزشكي، دچار حادثه شوند مسئوليت آن بر عهده خود مشمول مي شد .
 3. به يكي از پزشكان معاين اوليه مراجعه كنيد و برگه معاينه اوليه توسط پزشك را تكميل نماييد. (شما مي توانيد آس پزشكان معاينه كننده را از دفاتر پليس +۱۰ يافت كنيد.)
 4. اين مرحله خواست شما توسط كاربر پليس +‌۱۰ سيستم ثبت مي شود. شما يد كليه مدارك را از كاربر پليس +۱۰ پس بگيريد. شما يد اين مدارك را همراه داشته شيد و به شوراي پزشكي ارائه دهيد.
 5. برگ معرفي به بيمارسن از طريق پست به آس شما ارسال مي گردد. ذكر اين نكته ضروري است كه مشمولاني كه داراي نقص عضو يا بيماريهاي قابل مشاهده مي شند نيازي به مراجعه به بيمارسن نخواهند داشت.
 6. جهت انجام معاينات تخصصي به بيمارسن مراجعه نماييد.
 7. جوابيه بيمارسن (‌نظريه تخصصي) به حوزه رسيدگي كننده ارسال مي گردد.
 8. دعوتنامه به آس شما جهت حضور شوراي پزشكي ارسال مي شود.
 9. جلسه شوراي پزشكي برگزار مي گردد.

مشاوره حرفه اي تخصص ماست

براي اطلاع از آخرين اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمي شما عزيزان ميتوانيد از طريق شماه زير مشاورين مجرب تماس شيد و پاسخ سوالات خود را يافت نماييد.

بدون گرفتن كد و پيش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مركز مشاوره آويژه

مراحل ييد بيماري جهت يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

براي اينكه بيماري شما توسط نظام وظيفه تأييد شود، يد طي چند مرحله به پزشكان مورد تأييد نظام وظيفه مراجعه كنيد و معاينات مورد نياز براي يافت معافيت صغر عضلاني عضلات بزرگ را انجام دهيد. به طور خلاصه مي توانيم مراحل تأييد بيماري جهت يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را به اين صورت بيان كنيم:

مرحله اول: ييد بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توسط پزشك اوليه

مرحله دوم: ييد بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توسط شوراي پزشكي بيمارسن

مرحله سوم: ييد بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توسط شوراي پزشكي وظيفه عمومي

توجه داشته شيد كه به همراه داشتن اصل شناسنامه عكس دار و يا كارت ملي جهت شركت شوراي پزشكي الزامي است و حتماً شناسنامه يا كارت ملي را به همراه داشته شيد.

طبق قوانين نظام وظيفه مشمولاني كه سير رسيدگي پزشكي قرار دارند مجاز به انصراف از خواست پزشكي نيستند و رأي شوراي پزشكي خصوص آنان ملاك عمل مي شد.

اظهار نظر مورد معافيت پزشكي مشمولين توسط سه نفر پزشك نيروهاي مسلح هر شهرسن صورت مي‌گيرد و رأي اكثريت اين پزشكان معتبر است.

اگر زماني كه براي معاينات تخصصي به مراكز مجهز وزارت بهداشت يا بيمارسن هاي نيروهاي مسلح معرفي مي شويد ، ظرف مدت يك ماه به اين مراكز مراجعه نكنيد، پس از تعيين تكليف به خدمت اعزام مي شويد. پس حتماً سعي كنيد پيگيري مناسب سريعاً اقدام نماييد به علت كم كاري فرصت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را از دست ندهيد.

افراد مشمولي كه غيبت ندارند و خواست پزشكي خود را ثبت مي نمايند و سير معافيت پزشكي قرار مي گيرند، اگر مدت رسيدگي به خواست پزشكي عمداً عث طولاني شدن مراحل رسيدگي شوند، (‌مانند عدم مراجعه به موقع به بيمارسن، عدم حضور جلسات شوراي پزشكي و … ) وارد غيبت مي گردند.

پس از بررسي و تأييد كميسيون پزشكي، صورتي كه معاف دائم شناخته شويد، از كارت معافيت برخوردار مي شويد. صورتي كه طي بررسي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ، سرز يا معاف از رزم شناخته شويد برگ آماده به خدمت براي شما صا و ارسال مي گردد. تعرفه صدور كارت معافيت پزشكي به صورت زير است.

مقطع تحصيليمبلغ
همه مقاطع۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ريال

مشاوره حرفه اي تخصص ماست

براي اطلاع از آخرين اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمي شما عزيزان ميتوانيد از طريق شماه زير مشاورين مجرب تماس شيد و پاسخ سوالات خود را يافت نماييد.

بدون گرفتن كد و پيش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مركز مشاوره آويژه

چگونه مي توانم به رأي صا شده اعتراض كنم؟

ممكن است از نظر شما رأيي كه ره معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ صا شده است اشته شد. سازمان نظام وظيفه اين امكان را اختيار مشمولان قرار داده است كه بتوانند نسبت به رأي هاي صاه اعتراض كنند. مراتب اعتراض به رأي كميسيون هاي پزشكي، مختلف است. شما هر مرحله مي توانيد اعتراض خود را اعلام كنيد و صورتي كه از رأي صا شده توسط اين كميسيون هم راضي نشيد مي توانيد اعتراض خود را اعلام كنيد كميسيون اسن بررسي شود. مراتب اعتراض به ترتيب عرتند از اعتراض به كميسيون شهرسن، اعتراض به كميسيون اسن، اعتراض به كميسيون سازمان و اعتراض به شوراي عالي. اعتراض به شوراي عالي آخرين شانس شما براي اعتراض نسبت به معافيت صغر عضلاني عضلات بزرگ است و رأي آن قطعي و لازم الاجرا است.

بررسي پرونده كميسيون شهرسن

اولين مرحله از اعتراض، اعتراض به رأي كميسيون شهرسن است. صورتي كه به رأي شوراي شهرسن ره رأي مربوط به معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اعتراض داشته شيد، يد اعتراض خود را كتً اعلام نماييد مراحل زير براي ادامه بررسي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ انجام شود. شوراي شهرسن متشكل از سه نفر پزشك نيروهاي مسلح است و رأي اكثريت آنان ملاك عمل است .

چنانچه پس از معاينه شما، شوراي شهرسن و قبل از اعزام به خدمت، تغييري وضع جسمي يا رواني شما حاصل شود و بيماري جديدي به وجود آيد يا بيماري قبلي تشديد شود كه به تشخيص سازمان و يا كسب نظر مشورتي پزشك معتمد، قا به انجام خدمت نشيد، يد مجدداً شوراي شهرسن مربوط مورد معاينه قرار گيريد و نظر اخير شوراي ياد شده ملاك عمل مي شد.

اگر متقاضي معاينه تخصصي براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ شيد يا به آراي شوراي شهرسن اعتراض داشته شيد، يد هزينه هاي مربوط به معاينات تخصصي، اعم از ليني و تشخيصي را پرداخت نماييد. توجه به شرايطن ميزان هزينه معاينه جدول زير آمده است.

نوع معاينهمبلغ
معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت (براي ر اول)۱۳۰٫۰۰۰ ريال
معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت (براي نوبت هاي بعدي)۱۹۵٫۰۰۰ ريال

اگر شوراي پزشكي شهرسن مربوطه معاينه ليني معاف از خدمت تشخيص داده نشويد و به تشخيص اين شورا يا رئيس واحد وظيفه عمومي مربوطه يا اعتراض خودن، نياز به معاينه تخصصي صغر عضلاني عضلات بزرگ داشته شيد، رئيس حوزه موظف است شما را به نزديكترين مركز مجهز وزارت بهداشت، يا بيمارسن هاي نيروهاي مسلح معرفي كند. بدين صورت شما جهت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ معاينه مي شويد و نتيجه معاينه تخصصي براي تصميم گيري به شوراي پزشكي همان شهرسن ارسال مي شود. صورت اصرار بر اعتراض مين هزينه ها از سوي شما نيج جهت تصميم گيري به شوراي عالي پزشكي متشكل از پزشكان متخصص اسن ارسال مي گردد.

مراكز مجهز وزرات بهداشت يا بيمارسن هاي نيروهاي مسلح موظفند به وضعيت مشمولين معرفي شده مربوط، خارج از نوبت رسيدگي نمايند و آنان را حداكثر ظرف يك ماه مورد معاينه تخصصي قرار دهند.

بررسي پرونده كميسيون اسن

صورت اعتراض به رأي شوراي شهرسن، مي توانيد دوره براي اعتراض اقدام كنيد و اعتراض شما شوراي اسن ارجاع داده مي شود. اما صورتي كه به رأي كميسيون (شوراي) اسن نيز اعتراض داشته شيد، امكان اعتراض وجود دارد. مشمولاني كه پرونده آنان به شوراي اسن يا شوراي سازمان ارجاع داده مي شود، موظفند ظرف يك ماه از ريخ ابلاغ معرفي نامه، خود را جهت معاينه معرفي نمايند و صورت عدم حضور، شوراي مربوط حذف مورد، براساس محتويات پرونده تصميم گيري مي نمايد.

به منظور رسيدگي به اعتراض مشمول به رأي شوراي شهرسن، پس از انجام معاينات تخصصي و تصميم گيري نهايي، شوراي اسن، متشكل از سه نفر پزشك متخصص اسن تشكيل مي گردد. پس از بررسي پرونده، رأي اين پزشكان خصوص معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ شما اعلام مي گردد.

بررسي پرونده شوراي سازمان

به منظور رسيدگي به موارد عدم تطابق رأي شوراي پزشكي، قانون و اين آيين نامه و پيوست آن، كه بنا به تشخيص رئيس سازمان يا نماينده او تعيين مي شود، شوراي سازمان متشكل از سه نفر پزشك متخصص نيروهاي مسلح تشكيل مي گردد.

چنانچه رئيس سازمان يا نماينده او اطمينان حاصل نمايد كه رأي شوراي پزشكي مطابق مقررات صا نشده است، پرونده براي بررسي به شوراي عالي پزشكي كه از سه پزشك متخصص نيروهاي مسلح تشكيل مي گردد ارجاع مي دهد. نظر اين شورا قطعي و لازم الاجرا است.

بررسي پرونده شوراي عالي

اگر چنانچه شوراي پزشكي معاف از خدمت تشخيص داده نشويد، به خدمت اعزام مي شويد. صورتي كه به رأي كميسيون پزشكي اعتراض داشته شيد، پرونده شما شوراي عالي مطرح مي شود و رأي كميسيون عالي قطعي و لازم الاجراست و حق اعتراض نداريد. پس از اينكه رأي شوراي عالي صا شد ديگر به هيچ عنوان حق اعتراض نداريد و به پايان كار رسيده ايد و به هر رأيي كه صا شده شد يد عمل كنيد.

آيا حين انجام خدمت سرزي معافيت از خدمت امكان پذير است؟

طبق قانون معافيت پزشكي حين خدمت ، صورتي كه مشمولان حين خدمت دوره ضرورت مبتلا به نقص عضو يا بيماري‌هايي شوند كه پس از اتمام مدت معالجه كه كمتر از ۶ ماه نشد و طبق نظر شوراي پزشكي بيمارسن‌هاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي كه مورد تأييد عقيدتي- سياسي نيروي مربوطه هستند قا به انجام خدمت نشند از انجام بقيه خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. دوران معالجه مشمولان موضوع اين ماده جزو خدمت دوره ضرورت آنان محسوب مي‌گردد.

چنانچه شوراي نيروي مربوط تشخيص دهد كه نقص عضو يا بيماري پايان خدمت كه كمتر از شش ماه نشد، ترميم نشده يا بهبود نخواهد يافت ، مراتب را مشروحاً اوراق معاينه ذكر و تنظيم صورتجلسه شورا ملصق به عكس مشمول به يگان خدمتي مربوط اعلام مي نمايند نسبت ترخيص آنان و معرفي به سازمان اقدام شود.

مدارك مورد نياز معافيت پزشكي سرزي

توجه داشته شيد كه براي يافت معافيت پزشكي يد مداركي را به همراه داشته شيد. به همراه داشتن اين مدارك براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ الزاميست و صورتي كه هر يك از مدارك ماده نشد روند گرفتن معافيت تأخير مواجه خواهد شد. پس حتماً هنگام اقدام، مدارك مورد نياز معافيت پزشكي سرزي را چك كنيد كه موردي از قلم نيافتد و هنگام ارائه مدارك مشكل مواجه نشويد.

مدارك مورد نياز معافيت پزشكي :

 1. تكميل برگ وضعيت مشمولان (برگه شماره۱ ).
 2. تكميل برگ معاينه اوليه مشمولان توسط پزشك معاين اوليه (برگه شماره۲).
 3. تكميل برگ واكسيناسيون ( برگه شماره ۵).
 4. اصل و تصوير كارت ملي مشمول.
 5. اصل و تصوير كليه صفحات شناسنامه عكسدار مشمول.
 6. اصل و تصوير آخرين مك تحصيلي يا گواهي فراغت از تحصيل.
 7. افتح حساب عابر نك سپه و ج شماره حساب برگ شماره يك (ويژه متقاضيان اعزام، معافيت پزشكي و كفالت).
 8. يك قطعه عكس رنگي ۴×۳ تمام رخ زمينه سفيد مشمول (علاوه بر عكس هاي الصاقي به برگه ها).

سوالات متداول

آيا مي توانم براي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ حين تحصيل اقدام كنم؟

بله. شما توجه به شرايط بيماري، طبق قانون نظام وظيفه مي توانيد حين تحصيل براي يافت معافيت اقدام نماييد.

براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ چه معافيت هايي وجود دارد؟

براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توجه به شرايط بيماري، مي توانيد براي معافيت دائم، معافيت از رزم، اقدام نماييد.

آيا امكان اعتراض به رأي كميسيون پزشكي وجود دارد؟

بله. توجه به مراحلي كه توضيح داده شده، مي توانيد براي اعتراض به رأي كميسيون پزشكي اقدام كنيد.

معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۵ فروردين ۱۳۹۹ساعت: ۱۰:۳۵:۳۱ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ

لطفا به اين مقاله امتياز دهيد

مشمولان نظام وظيفه برخي از شرايط جسمي يا رواني قا به انجام خدمت نيستند. سازمان نظام وظيفه اين افراد را از خدمت مستثني كرده است كه بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ نيز از جمله اين بيماري هاست. و شما مي توانيد براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نماييد. توجه به پيچيدگي هاي شرايط معافيت پزشكي سرزي و آيين نامه معافيت پزشكي مختلف نظام وظيفه پيشنهاد مي شود براي اقدام مؤثرتر مشاوره معافيت پزشكي خدمت سرزي انجام شود. اولين گام آشنايي بيماري است كه ادامه توضيحات اجمالي ره صغر عضلاني عضلات بزرگ ارائه مي شود.

فهرستي از گروه‌هاي عضلاني بزرگ

– برجسته‌ترين و مهمترين عضله شانه، عضلات دلتوئيد است.

– گروه عضلات خم‌كننده زوها، لاي زو عضله‌اي‌ به جز عضله دو سر زويي وجود ندارد. پايين زو سه گروه عضله ديگر از جمله برون‌گرداننده از، خم‌كننده و زكننده‌ها كه عث حركت دست و مچ دست مي‌شوند، وجود دارد.

– عضلات سينه كه شامل سينه‌اي بزرگ و سينه‌اي كوچك است و معمولاً تحت عنوان سينه‌اي معرفي مي‌شوند.

عضله سينه‌ بزرگ، عضله‌اي بزرگ است كه به شانه، ترقوه و جناغ مرتبط مي‌گردد. عضله سينه‌ كوچك زير اين عضله بزرگ قرار گرفته و سينه از لا توسط استخوان ترقوه، از وسط جناغ و پايين دنده‌هاي قفسه سينه محدود مي‌شود.

– عضله‌اي بزرگ پشت بدن به نام پشتي بزرگ وجود دارد. ساير عضلات مهم پشت عضلات متوازي‌الاضلاع و ذوزنقه‌اي است.

– ديوار شكم شامل عضله راست شكمي و عضلات مايل جانبي (داخلي و خارجي) مي‌شود.

– محدوده سن بزرگترين عضله، سريني بزرگ نام دارد. ساير عضلات اين ناحيه سريني مياني و سريني كوچك است.

– چهار عضله بزرگ ناحيه ران، عضله چهار سر راني ناميده مي‌شوند. عضله ديگر همسترينگ يا سه سر راني گروه عضله‌اي سه‌يي است كه پشت ران قرار گرفته‌اند.

منبع: ويكي پديا

شرايط يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اين نكته بسيار حائز اهميت است كه توجه شدت و نوع بيماري ممكن است معافيتي كه به مشمول تعلق مي گيرد انواع مختلفي داشته شد. توجه به نوع و ميزان شدت بيماري، ممكن است سطح توانايي فرد براي انجام كارها متفاوت شد. به همين دليل سازمان نظام وظيفه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را از نظر وضع مزاجي و استعداد جسمي و رواني به چهار دسته زير تقسيم كرده است:

 1. كساني كه از نظر جسمي و رواني سالم و قا به انجام خدمت هستند.
 2. كساني كه به علت نقص عضو و يا ابتلا به بيماري از سلامتي كامل برخوردار نبوده اما قا به انجام خدمت امور غير رزمي مي شند.
 3. كساني كه به علت عدم رشد يا ابتلا به بيماري موقً قا به انجام خدمت دوره ضرورت نيستند.
 4. مشمولاني كه به علت نقص عضو يا ابتلا به بيماري جسمي و يا رواني به طور دائم قا به انجام خدمت دوره ضرورت نيستند.

شما مي توانيد ليست بيماري هاي معافيت پزشكي سرزي را كليك بر روي لينك مشاهده نماييد. يكي از نكات مهمي كه مورد معافيت پزشكي يد به آن توجه داشته شيد اين است كه زمان جنگ يا بسيج همگاني، افرادي كه زمان صلح به علل پزشكي يا تكفل از خدمت دوره ضرورت معاف شده اند نيز توجه به نوع بيماري امكان اعزام دارند.

معافيت پزشكي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ از جمله انواع معافيت پزشكي بيماري هاي داخلي مغز و اعصاب است. براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توجه به شرايط مشمول معافيت به صورت زير است و مشمول مي تواند توجه به شرايطي كه دارد، براي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نمايد.

دسته بيمارينام بيماريشرايط بيمارينوع معافيتامكان بررسي معافيت حين تحصيل
بيماري هاي داخلي مغز و اعصابصغر عضلاني عضلات بزرگ اختلال شديد وضعف مشهود اثت شده EMGو NCVمعاف دائمخير
بيماري هاي داخلي مغز و اعصابصغر عضلاني عضلات بزرگ صورتيكه بدون ضعف مشهود شدمعاف از خدمات رزميبله

منظور از معافيت دائم پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

معافيت دائم، معافيتي است كه آن فرد هم از دوران آموزشي رزمي و هم دوران خدمت سرزي معاف مي شود. به همين دليل سوالي كه براي بسياري از مشمولان سرزي مطرح است اين است كه آيا مي توانند از معافيت دائم بيماري هاي نظام وظيفه استفاده كنند يا خير؟ طبق قوانين نظام وظيفه افرادي كه به عنوان مشمولين معافيت دائم پزشكي نظر گرفته مي شوند يستي داراي بيماري رواني و يا جسمي شند كه به سبب اين بيماري توانايي هاي لازم براي انجام فعاليت هاي سنگين سرزي را از دست داده شند. توجه به نوع و جه سختي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ، صورت ييد پزشكان سازمان وظيفه، افراد مي توانند معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را يافت كنند.

مشاوره حرفه اي تخصص ماست

براي اطلاع از آخرين اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمي شما عزيزان ميتوانيد از طريق شماه زير مشاورين مجرب تماس شيد و پاسخ سوالات خود را يافت نماييد.

بدون گرفتن كد و پيش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مركز مشاوره آويژه

آيا براي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ مي توانيم حين تحصيل اقدام كنيم؟

به طور كلي اگر بخواهيد براي يافت معافيت پزشكي اقدام كنيد، يد يا فارغ التحصيل شده شيد، يا اخراج شده شيد يا ترك تحصيل كرده شيد. اما اين قانون براي برخي از بيماري ها صادق نيست. اين بيماري ها شامل بيماري هايي مي شود كه شامل نقص عضو يا بيماري هايي هست كه مقطع تحصيلي بر نوع معافيت آن تأثير ندارد. بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ از جمله بيماري هاي قابل بررسي معافيت پزشكي حين تحصيل است. نتيجه، صورتي كه شما شرايط لازم را داشته شيد، مي توانيد براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نماييد. چرا كه مقطع تحصيلي تأثيري شرايط معافيت سرزي ندارد.

طبق قانون نظام وظيفه، رسيدگي به تقاضاي معافيت پزشكي مشمولاني كه برابر قانون و آيين نامه اجرايي مربوطه، به تحصيل اشتغال داشته و از معافيت تحصيلي استفاده مي نمايند، پس از فراغت از تحصيل يا ترك تحصيل يا اخراج به عمل خواهد آمد. مگر خصوص نقص عضو يا بيمارهايي كه براساس ضوابط آيين نامه، مقطع تحصيلي آن اثر نداشته شد.

همچنين توجه داشته شيد كه صورتي كه سير مراحل رسيدگي پزشكي قرار گرفته ايد، چنانچه دانشگاه / مؤسسات آموزش عالي يا حوزه هاي علميه پذيرفته شويد و ثبت نام نماييد مجاز به ادامه رسيدگي بوده و صورت نداشتن شرايط معافيت و دارا بودن ساير شرايط، مي توانيد از معافيت تحصيلي استفاده كنيد.

منظور از معافيت از رزم براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

برخي از بيماري ها از جمله صغر عضلاني عضلات بزرگ به گونه اي هستند كه توان بدني و جسمي افراد را كاهش مي دهد. به همين دليل اين افراد قا به انجام كارهاي سنگين و قرار گيري شرايط سخت را ندارند. به همين دليل سازمان نظام وظيفه نظر گرفتن شرايط جسمي اين افراد نوعي از معافيت به نام معافيت از خدمات رزمي كه به اختصار معاف از رزم مي گوييم اختصاص داده است. نتيجه دوران سرزي افراد داراي شرايط معافيت از رزم بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ دوره آموزشي خود از انجام برخي امور سنگين رزمي، هم چون رژه هاي گروهي، اردوهاي دوره اي مختلف، حمل اسلحه، دوره هاي نگهني و … معاف خواهند بود. افراد داراي اين نوع معافيت به جاي انجام خدمات رزمي، بيشتر امور اداري و خدماتي مشغول به خدمت مي شوند. نتيجه معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ از نوع معافيت از رزم به اين صورت خواهد بود.

توجه داشته شيد كه كارت پايان خدمت از خدمت وظيفه عمومي، عموماً زمان صلح مي شد و صورت نياز از آن ها امور رزمي بهره گرفته خواهد شد، اما سرزان معاف از رزم از اين امتياز برخوردار مي شند كه بعد از پايان خدمت سرزي، از آن ها امور رزمي استفاده نخواهد شد.

براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ از كجا شروع كنم؟

براي يافت معافيت پزشكي، ابتدا يد بيماري هاي اعلام شده از طرف نظام وظيفه را يك مرور كلي نماييد. چه بسا شما براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نماييد و موفق نشويد ولي براي بيماري ديگري اقدام نماييد و بتوانيد معاف از خدمت شويد. حال كه امكان معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را مي دهيد، يد طي كردن مراحل زير گامهاي لازم براي يافت كارت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را بپيماييد.

مراحل يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ

يكي از سوالات اساسي افرادي كه براي يافت معافيت پزشكي اقدام مي كنند اين است كه چه مراحلي را يد طي كنند. اينكه از كجا يد شروع كنند و به ترتيب به كجاها مراجعه كنند. اينجا قصد داريم به صورت كاملاً مفصل ره مراحل اقدام براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ و قوانين معافيت پزشكي توضيح دهيم. پس ما همراه شيد.

 1. دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي را از دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+۱۰) به منظور تنظيم و تكميل مدارك مورد نياز يافت نماييد.
 2. قبل از مراجعه به پزشك معاينه كننده اوليه، يد ابتدا برگه خود اظهاري سوابق بيماري را كه پشت برگ معاينه اوليه قرار دارد، به دقت تكميل نماييد هنگام مراجعه به پزشك معاينه كننده آن را به او ارائه نمايند. توجه داشته شيد كه مشمولاني كه مشكلات پزشكي خود را به هنگام معاينه اوليه بيماري خود عنوان نكنند، چنانچه دوران آموزش يا خدمت به دليل اعلام نكردن مشكل پزشكي، دچار حادثه شوند مسئوليت آن بر عهده خود مشمول مي شد .
 3. به يكي از پزشكان معاين اوليه مراجعه كنيد و برگه معاينه اوليه توسط پزشك را تكميل نماييد. (شما مي توانيد آس پزشكان معاينه كننده را از دفاتر پليس +۱۰ يافت كنيد.)
 4. اين مرحله خواست شما توسط كاربر پليس +‌۱۰ سيستم ثبت مي شود. شما يد كليه مدارك را از كاربر پليس +۱۰ پس بگيريد. شما يد اين مدارك را همراه داشته شيد و به شوراي پزشكي ارائه دهيد.
 5. برگ معرفي به بيمارسن از طريق پست به آس شما ارسال مي گردد. ذكر اين نكته ضروري است كه مشمولاني كه داراي نقص عضو يا بيماريهاي قابل مشاهده مي شند نيازي به مراجعه به بيمارسن نخواهند داشت.
 6. جهت انجام معاينات تخصصي به بيمارسن مراجعه نماييد.
 7. جوابيه بيمارسن (‌نظريه تخصصي) به حوزه رسيدگي كننده ارسال مي گردد.
 8. دعوتنامه به آس شما جهت حضور شوراي پزشكي ارسال مي شود.
 9. جلسه شوراي پزشكي برگزار مي گردد.

مشاوره حرفه اي تخصص ماست

براي اطلاع از آخرين اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمي شما عزيزان ميتوانيد از طريق شماه زير مشاورين مجرب تماس شيد و پاسخ سوالات خود را يافت نماييد.

بدون گرفتن كد و پيش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مركز مشاوره آويژه

مراحل ييد بيماري جهت يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

براي اينكه بيماري شما توسط نظام وظيفه تأييد شود، يد طي چند مرحله به پزشكان مورد تأييد نظام وظيفه مراجعه كنيد و معاينات مورد نياز براي يافت معافيت صغر عضلاني عضلات بزرگ را انجام دهيد. به طور خلاصه مي توانيم مراحل تأييد بيماري جهت يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را به اين صورت بيان كنيم:

مرحله اول: ييد بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توسط پزشك اوليه

مرحله دوم: ييد بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توسط شوراي پزشكي بيمارسن

مرحله سوم: ييد بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توسط شوراي پزشكي وظيفه عمومي

توجه داشته شيد كه به همراه داشتن اصل شناسنامه عكس دار و يا كارت ملي جهت شركت شوراي پزشكي الزامي است و حتماً شناسنامه يا كارت ملي را به همراه داشته شيد.

طبق قوانين نظام وظيفه مشمولاني كه سير رسيدگي پزشكي قرار دارند مجاز به انصراف از خواست پزشكي نيستند و رأي شوراي پزشكي خصوص آنان ملاك عمل مي شد.

اظهار نظر مورد معافيت پزشكي مشمولين توسط سه نفر پزشك نيروهاي مسلح هر شهرسن صورت مي‌گيرد و رأي اكثريت اين پزشكان معتبر است.

اگر زماني كه براي معاينات تخصصي به مراكز مجهز وزارت بهداشت يا بيمارسن هاي نيروهاي مسلح معرفي مي شويد ، ظرف مدت يك ماه به اين مراكز مراجعه نكنيد، پس از تعيين تكليف به خدمت اعزام مي شويد. پس حتماً سعي كنيد پيگيري مناسب سريعاً اقدام نماييد به علت كم كاري فرصت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را از دست ندهيد.

افراد مشمولي كه غيبت ندارند و خواست پزشكي خود را ثبت مي نمايند و سير معافيت پزشكي قرار مي گيرند، اگر مدت رسيدگي به خواست پزشكي عمداً عث طولاني شدن مراحل رسيدگي شوند، (‌مانند عدم مراجعه به موقع به بيمارسن، عدم حضور جلسات شوراي پزشكي و … ) وارد غيبت مي گردند.

پس از بررسي و تأييد كميسيون پزشكي، صورتي كه معاف دائم شناخته شويد، از كارت معافيت برخوردار مي شويد. صورتي كه طي بررسي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ، سرز يا معاف از رزم شناخته شويد برگ آماده به خدمت براي شما صا و ارسال مي گردد. تعرفه صدور كارت معافيت پزشكي به صورت زير است.

مقطع تحصيليمبلغ
همه مقاطع۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ريال

مشاوره حرفه اي تخصص ماست

براي اطلاع از آخرين اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمي شما عزيزان ميتوانيد از طريق شماه زير مشاورين مجرب تماس شيد و پاسخ سوالات خود را يافت نماييد.

بدون گرفتن كد و پيش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مركز مشاوره آويژه

چگونه مي توانم به رأي صا شده اعتراض كنم؟

ممكن است از نظر شما رأيي كه ره معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ صا شده است اشته شد. سازمان نظام وظيفه اين امكان را اختيار مشمولان قرار داده است كه بتوانند نسبت به رأي هاي صاه اعتراض كنند. مراتب اعتراض به رأي كميسيون هاي پزشكي، مختلف است. شما هر مرحله مي توانيد اعتراض خود را اعلام كنيد و صورتي كه از رأي صا شده توسط اين كميسيون هم راضي نشيد مي توانيد اعتراض خود را اعلام كنيد كميسيون اسن بررسي شود. مراتب اعتراض به ترتيب عرتند از اعتراض به كميسيون شهرسن، اعتراض به كميسيون اسن، اعتراض به كميسيون سازمان و اعتراض به شوراي عالي. اعتراض به شوراي عالي آخرين شانس شما براي اعتراض نسبت به معافيت صغر عضلاني عضلات بزرگ است و رأي آن قطعي و لازم الاجرا است.

بررسي پرونده كميسيون شهرسن

اولين مرحله از اعتراض، اعتراض به رأي كميسيون شهرسن است. صورتي كه به رأي شوراي شهرسن ره رأي مربوط به معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اعتراض داشته شيد، يد اعتراض خود را كتً اعلام نماييد مراحل زير براي ادامه بررسي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ انجام شود. شوراي شهرسن متشكل از سه نفر پزشك نيروهاي مسلح است و رأي اكثريت آنان ملاك عمل است .

چنانچه پس از معاينه شما، شوراي شهرسن و قبل از اعزام به خدمت، تغييري وضع جسمي يا رواني شما حاصل شود و بيماري جديدي به وجود آيد يا بيماري قبلي تشديد شود كه به تشخيص سازمان و يا كسب نظر مشورتي پزشك معتمد، قا به انجام خدمت نشيد، يد مجدداً شوراي شهرسن مربوط مورد معاينه قرار گيريد و نظر اخير شوراي ياد شده ملاك عمل مي شد.

اگر متقاضي معاينه تخصصي براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ شيد يا به آراي شوراي شهرسن اعتراض داشته شيد، يد هزينه هاي مربوط به معاينات تخصصي، اعم از ليني و تشخيصي را پرداخت نماييد. توجه به شرايطن ميزان هزينه معاينه جدول زير آمده است.

نوع معاينهمبلغ
معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت (براي ر اول)۱۳۰٫۰۰۰ ريال
معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت (براي نوبت هاي بعدي)۱۹۵٫۰۰۰ ريال

اگر شوراي پزشكي شهرسن مربوطه معاينه ليني معاف از خدمت تشخيص داده نشويد و به تشخيص اين شورا يا رئيس واحد وظيفه عمومي مربوطه يا اعتراض خودن، نياز به معاينه تخصصي صغر عضلاني عضلات بزرگ داشته شيد، رئيس حوزه موظف است شما را به نزديكترين مركز مجهز وزارت بهداشت، يا بيمارسن هاي نيروهاي مسلح معرفي كند. بدين صورت شما جهت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ معاينه مي شويد و نتيجه معاينه تخصصي براي تصميم گيري به شوراي پزشكي همان شهرسن ارسال مي شود. صورت اصرار بر اعتراض مين هزينه ها از سوي شما نيج جهت تصميم گيري به شوراي عالي پزشكي متشكل از پزشكان متخصص اسن ارسال مي گردد.

مراكز مجهز وزرات بهداشت يا بيمارسن هاي نيروهاي مسلح موظفند به وضعيت مشمولين معرفي شده مربوط، خارج از نوبت رسيدگي نمايند و آنان را حداكثر ظرف يك ماه مورد معاينه تخصصي قرار دهند.

بررسي پرونده كميسيون اسن

صورت اعتراض به رأي شوراي شهرسن، مي توانيد دوره براي اعتراض اقدام كنيد و اعتراض شما شوراي اسن ارجاع داده مي شود. اما صورتي كه به رأي كميسيون (شوراي) اسن نيز اعتراض داشته شيد، امكان اعتراض وجود دارد. مشمولاني كه پرونده آنان به شوراي اسن يا شوراي سازمان ارجاع داده مي شود، موظفند ظرف يك ماه از ريخ ابلاغ معرفي نامه، خود را جهت معاينه معرفي نمايند و صورت عدم حضور، شوراي مربوط حذف مورد، براساس محتويات پرونده تصميم گيري مي نمايد.

به منظور رسيدگي به اعتراض مشمول به رأي شوراي شهرسن، پس از انجام معاينات تخصصي و تصميم گيري نهايي، شوراي اسن، متشكل از سه نفر پزشك متخصص اسن تشكيل مي گردد. پس از بررسي پرونده، رأي اين پزشكان خصوص معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ شما اعلام مي گردد.

بررسي پرونده شوراي سازمان

به منظور رسيدگي به موارد عدم تطابق رأي شوراي پزشكي، قانون و اين آيين نامه و پيوست آن، كه بنا به تشخيص رئيس سازمان يا نماينده او تعيين مي شود، شوراي سازمان متشكل از سه نفر پزشك متخصص نيروهاي مسلح تشكيل مي گردد.

چنانچه رئيس سازمان يا نماينده او اطمينان حاصل نمايد كه رأي شوراي پزشكي مطابق مقررات صا نشده است، پرونده براي بررسي به شوراي عالي پزشكي كه از سه پزشك متخصص نيروهاي مسلح تشكيل مي گردد ارجاع مي دهد. نظر اين شورا قطعي و لازم الاجرا است.

بررسي پرونده شوراي عالي

اگر چنانچه شوراي پزشكي معاف از خدمت تشخيص داده نشويد، به خدمت اعزام مي شويد. صورتي كه به رأي كميسيون پزشكي اعتراض داشته شيد، پرونده شما شوراي عالي مطرح مي شود و رأي كميسيون عالي قطعي و لازم الاجراست و حق اعتراض نداريد. پس از اينكه رأي شوراي عالي صا شد ديگر به هيچ عنوان حق اعتراض نداريد و به پايان كار رسيده ايد و به هر رأيي كه صا شده شد يد عمل كنيد.

آيا حين انجام خدمت سرزي معافيت از خدمت امكان پذير است؟

طبق قانون معافيت پزشكي حين خدمت ، صورتي كه مشمولان حين خدمت دوره ضرورت مبتلا به نقص عضو يا بيماري‌هايي شوند كه پس از اتمام مدت معالجه كه كمتر از ۶ ماه نشد و طبق نظر شوراي پزشكي بيمارسن‌هاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي كه مورد تأييد عقيدتي- سياسي نيروي مربوطه هستند قا به انجام خدمت نشند از انجام بقيه خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. دوران معالجه مشمولان موضوع اين ماده جزو خدمت دوره ضرورت آنان محسوب مي‌گردد.

چنانچه شوراي نيروي مربوط تشخيص دهد كه نقص عضو يا بيماري پايان خدمت كه كمتر از شش ماه نشد، ترميم نشده يا بهبود نخواهد يافت ، مراتب را مشروحاً اوراق معاينه ذكر و تنظيم صورتجلسه شورا ملصق به عكس مشمول به يگان خدمتي مربوط اعلام مي نمايند نسبت ترخيص آنان و معرفي به سازمان اقدام شود.

مدارك مورد نياز معافيت پزشكي سرزي

توجه داشته شيد كه براي يافت معافيت پزشكي يد مداركي را به همراه داشته شيد. به همراه داشتن اين مدارك براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ الزاميست و صورتي كه هر يك از مدارك ماده نشد روند گرفتن معافيت تأخير مواجه خواهد شد. پس حتماً هنگام اقدام، مدارك مورد نياز معافيت پزشكي سرزي را چك كنيد كه موردي از قلم نيافتد و هنگام ارائه مدارك مشكل مواجه نشويد.

مدارك مورد نياز معافيت پزشكي :

 1. تكميل برگ وضعيت مشمولان (برگه شماره۱ ).
 2. تكميل برگ معاينه اوليه مشمولان توسط پزشك معاين اوليه (برگه شماره۲).
 3. تكميل برگ واكسيناسيون ( برگه شماره ۵).
 4. اصل و تصوير كارت ملي مشمول.
 5. اصل و تصوير كليه صفحات شناسنامه عكسدار مشمول.
 6. اصل و تصوير آخرين مك تحصيلي يا گواهي فراغت از تحصيل.
 7. افتح حساب عابر نك سپه و ج شماره حساب برگ شماره يك (ويژه متقاضيان اعزام، معافيت پزشكي و كفالت).
 8. يك قطعه عكس رنگي ۴×۳ تمام رخ زمينه سفيد مشمول (علاوه بر عكس هاي الصاقي به برگه ها).

سوالات متداول

آيا مي توانم براي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ حين تحصيل اقدام كنم؟

بله. شما توجه به شرايط بيماري، طبق قانون نظام وظيفه مي توانيد حين تحصيل براي يافت معافيت اقدام نماييد.

براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ چه معافيت هايي وجود دارد؟

براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توجه به شرايط بيماري، مي توانيد براي معافيت دائم، معافيت از رزم، اقدام نماييد.

آيا امكان اعتراض به رأي كميسيون پزشكي وجود دارد؟

بله. توجه به مراحلي كه توضيح داده شده، مي توانيد براي اعتراض به رأي كميسيون پزشكي اقدام كنيد.

معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۵ فروردين ۱۳۹۹ساعت: ۰۹:۵۹:۰۲ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ

لطفا به اين مقاله امتياز دهيد

مشمولان نظام وظيفه برخي از شرايط جسمي يا رواني قا به انجام خدمت نيستند. سازمان نظام وظيفه اين افراد را از خدمت مستثني كرده است كه بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ نيز از جمله اين بيماري هاست. و شما مي توانيد براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نماييد. توجه به پيچيدگي هاي شرايط معافيت پزشكي سرزي و آيين نامه معافيت پزشكي مختلف نظام وظيفه پيشنهاد مي شود براي اقدام مؤثرتر مشاوره معافيت پزشكي خدمت سرزي انجام شود. اولين گام آشنايي بيماري است كه ادامه توضيحات اجمالي ره صغر عضلاني عضلات بزرگ ارائه مي شود.

فهرستي از گروه‌هاي عضلاني بزرگ

– برجسته‌ترين و مهمترين عضله شانه، عضلات دلتوئيد است.

– گروه عضلات خم‌كننده زوها، لاي زو عضله‌اي‌ به جز عضله دو سر زويي وجود ندارد. پايين زو سه گروه عضله ديگر از جمله برون‌گرداننده از، خم‌كننده و زكننده‌ها كه عث حركت دست و مچ دست مي‌شوند، وجود دارد.

– عضلات سينه كه شامل سينه‌اي بزرگ و سينه‌اي كوچك است و معمولاً تحت عنوان سينه‌اي معرفي مي‌شوند.

عضله سينه‌ بزرگ، عضله‌اي بزرگ است كه به شانه، ترقوه و جناغ مرتبط مي‌گردد. عضله سينه‌ كوچك زير اين عضله بزرگ قرار گرفته و سينه از لا توسط استخوان ترقوه، از وسط جناغ و پايين دنده‌هاي قفسه سينه محدود مي‌شود.

– عضله‌اي بزرگ پشت بدن به نام پشتي بزرگ وجود دارد. ساير عضلات مهم پشت عضلات متوازي‌الاضلاع و ذوزنقه‌اي است.

– ديوار شكم شامل عضله راست شكمي و عضلات مايل جانبي (داخلي و خارجي) مي‌شود.

– محدوده سن بزرگترين عضله، سريني بزرگ نام دارد. ساير عضلات اين ناحيه سريني مياني و سريني كوچك است.

– چهار عضله بزرگ ناحيه ران، عضله چهار سر راني ناميده مي‌شوند. عضله ديگر همسترينگ يا سه سر راني گروه عضله‌اي سه‌يي است كه پشت ران قرار گرفته‌اند.

منبع: ويكي پديا

شرايط يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اين نكته بسيار حائز اهميت است كه توجه شدت و نوع بيماري ممكن است معافيتي كه به مشمول تعلق مي گيرد انواع مختلفي داشته شد. توجه به نوع و ميزان شدت بيماري، ممكن است سطح توانايي فرد براي انجام كارها متفاوت شد. به همين دليل سازمان نظام وظيفه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را از نظر وضع مزاجي و استعداد جسمي و رواني به چهار دسته زير تقسيم كرده است:

 1. كساني كه از نظر جسمي و رواني سالم و قا به انجام خدمت هستند.
 2. كساني كه به علت نقص عضو و يا ابتلا به بيماري از سلامتي كامل برخوردار نبوده اما قا به انجام خدمت امور غير رزمي مي شند.
 3. كساني كه به علت عدم رشد يا ابتلا به بيماري موقً قا به انجام خدمت دوره ضرورت نيستند.
 4. مشمولاني كه به علت نقص عضو يا ابتلا به بيماري جسمي و يا رواني به طور دائم قا به انجام خدمت دوره ضرورت نيستند.

شما مي توانيد ليست بيماري هاي معافيت پزشكي سرزي را كليك بر روي لينك مشاهده نماييد. يكي از نكات مهمي كه مورد معافيت پزشكي يد به آن توجه داشته شيد اين است كه زمان جنگ يا بسيج همگاني، افرادي كه زمان صلح به علل پزشكي يا تكفل از خدمت دوره ضرورت معاف شده اند نيز توجه به نوع بيماري امكان اعزام دارند.

معافيت پزشكي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ از جمله انواع معافيت پزشكي بيماري هاي داخلي مغز و اعصاب است. براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توجه به شرايط مشمول معافيت به صورت زير است و مشمول مي تواند توجه به شرايطي كه دارد، براي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نمايد.

دسته بيمارينام بيماريشرايط بيمارينوع معافيتامكان بررسي معافيت حين تحصيل
بيماري هاي داخلي مغز و اعصابصغر عضلاني عضلات بزرگ اختلال شديد وضعف مشهود اثت شده EMGو NCVمعاف دائمخير
بيماري هاي داخلي مغز و اعصابصغر عضلاني عضلات بزرگ صورتيكه بدون ضعف مشهود شدمعاف از خدمات رزميبله

منظور از معافيت دائم پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

معافيت دائم، معافيتي است كه آن فرد هم از دوران آموزشي رزمي و هم دوران خدمت سرزي معاف مي شود. به همين دليل سوالي كه براي بسياري از مشمولان سرزي مطرح است اين است كه آيا مي توانند از معافيت دائم بيماري هاي نظام وظيفه استفاده كنند يا خير؟ طبق قوانين نظام وظيفه افرادي كه به عنوان مشمولين معافيت دائم پزشكي نظر گرفته مي شوند يستي داراي بيماري رواني و يا جسمي شند كه به سبب اين بيماري توانايي هاي لازم براي انجام فعاليت هاي سنگين سرزي را از دست داده شند. توجه به نوع و جه سختي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ، صورت ييد پزشكان سازمان وظيفه، افراد مي توانند معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را يافت كنند.

مشاوره حرفه اي تخصص ماست

براي اطلاع از آخرين اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمي شما عزيزان ميتوانيد از طريق شماه زير مشاورين مجرب تماس شيد و پاسخ سوالات خود را يافت نماييد.

بدون گرفتن كد و پيش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مركز مشاوره آويژه

آيا براي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ مي توانيم حين تحصيل اقدام كنيم؟

به طور كلي اگر بخواهيد براي يافت معافيت پزشكي اقدام كنيد، يد يا فارغ التحصيل شده شيد، يا اخراج شده شيد يا ترك تحصيل كرده شيد. اما اين قانون براي برخي از بيماري ها صادق نيست. اين بيماري ها شامل بيماري هايي مي شود كه شامل نقص عضو يا بيماري هايي هست كه مقطع تحصيلي بر نوع معافيت آن تأثير ندارد. بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ از جمله بيماري هاي قابل بررسي معافيت پزشكي حين تحصيل است. نتيجه، صورتي كه شما شرايط لازم را داشته شيد، مي توانيد براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نماييد. چرا كه مقطع تحصيلي تأثيري شرايط معافيت سرزي ندارد.

طبق قانون نظام وظيفه، رسيدگي به تقاضاي معافيت پزشكي مشمولاني كه برابر قانون و آيين نامه اجرايي مربوطه، به تحصيل اشتغال داشته و از معافيت تحصيلي استفاده مي نمايند، پس از فراغت از تحصيل يا ترك تحصيل يا اخراج به عمل خواهد آمد. مگر خصوص نقص عضو يا بيمارهايي كه براساس ضوابط آيين نامه، مقطع تحصيلي آن اثر نداشته شد.

همچنين توجه داشته شيد كه صورتي كه سير مراحل رسيدگي پزشكي قرار گرفته ايد، چنانچه دانشگاه / مؤسسات آموزش عالي يا حوزه هاي علميه پذيرفته شويد و ثبت نام نماييد مجاز به ادامه رسيدگي بوده و صورت نداشتن شرايط معافيت و دارا بودن ساير شرايط، مي توانيد از معافيت تحصيلي استفاده كنيد.

منظور از معافيت از رزم براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

برخي از بيماري ها از جمله صغر عضلاني عضلات بزرگ به گونه اي هستند كه توان بدني و جسمي افراد را كاهش مي دهد. به همين دليل اين افراد قا به انجام كارهاي سنگين و قرار گيري شرايط سخت را ندارند. به همين دليل سازمان نظام وظيفه نظر گرفتن شرايط جسمي اين افراد نوعي از معافيت به نام معافيت از خدمات رزمي كه به اختصار معاف از رزم مي گوييم اختصاص داده است. نتيجه دوران سرزي افراد داراي شرايط معافيت از رزم بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ دوره آموزشي خود از انجام برخي امور سنگين رزمي، هم چون رژه هاي گروهي، اردوهاي دوره اي مختلف، حمل اسلحه، دوره هاي نگهني و … معاف خواهند بود. افراد داراي اين نوع معافيت به جاي انجام خدمات رزمي، بيشتر امور اداري و خدماتي مشغول به خدمت مي شوند. نتيجه معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ از نوع معافيت از رزم به اين صورت خواهد بود.

توجه داشته شيد كه كارت پايان خدمت از خدمت وظيفه عمومي، عموماً زمان صلح مي شد و صورت نياز از آن ها امور رزمي بهره گرفته خواهد شد، اما سرزان معاف از رزم از اين امتياز برخوردار مي شند كه بعد از پايان خدمت سرزي، از آن ها امور رزمي استفاده نخواهد شد.

براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ از كجا شروع كنم؟

براي يافت معافيت پزشكي، ابتدا يد بيماري هاي اعلام شده از طرف نظام وظيفه را يك مرور كلي نماييد. چه بسا شما براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نماييد و موفق نشويد ولي براي بيماري ديگري اقدام نماييد و بتوانيد معاف از خدمت شويد. حال كه امكان معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را مي دهيد، يد طي كردن مراحل زير گامهاي لازم براي يافت كارت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را بپيماييد.

مراحل يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ

يكي از سوالات اساسي افرادي كه براي يافت معافيت پزشكي اقدام مي كنند اين است كه چه مراحلي را يد طي كنند. اينكه از كجا يد شروع كنند و به ترتيب به كجاها مراجعه كنند. اينجا قصد داريم به صورت كاملاً مفصل ره مراحل اقدام براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ و قوانين معافيت پزشكي توضيح دهيم. پس ما همراه شيد.

 1. دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي را از دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+۱۰) به منظور تنظيم و تكميل مدارك مورد نياز يافت نماييد.
 2. قبل از مراجعه به پزشك معاينه كننده اوليه، يد ابتدا برگه خود اظهاري سوابق بيماري را كه پشت برگ معاينه اوليه قرار دارد، به دقت تكميل نماييد هنگام مراجعه به پزشك معاينه كننده آن را به او ارائه نمايند. توجه داشته شيد كه مشمولاني كه مشكلات پزشكي خود را به هنگام معاينه اوليه بيماري خود عنوان نكنند، چنانچه دوران آموزش يا خدمت به دليل اعلام نكردن مشكل پزشكي، دچار حادثه شوند مسئوليت آن بر عهده خود مشمول مي شد .
 3. به يكي از پزشكان معاين اوليه مراجعه كنيد و برگه معاينه اوليه توسط پزشك را تكميل نماييد. (شما مي توانيد آس پزشكان معاينه كننده را از دفاتر پليس +۱۰ يافت كنيد.)
 4. اين مرحله خواست شما توسط كاربر پليس +‌۱۰ سيستم ثبت مي شود. شما يد كليه مدارك را از كاربر پليس +۱۰ پس بگيريد. شما يد اين مدارك را همراه داشته شيد و به شوراي پزشكي ارائه دهيد.
 5. برگ معرفي به بيمارسن از طريق پست به آس شما ارسال مي گردد. ذكر اين نكته ضروري است كه مشمولاني كه داراي نقص عضو يا بيماريهاي قابل مشاهده مي شند نيازي به مراجعه به بيمارسن نخواهند داشت.
 6. جهت انجام معاينات تخصصي به بيمارسن مراجعه نماييد.
 7. جوابيه بيمارسن (‌نظريه تخصصي) به حوزه رسيدگي كننده ارسال مي گردد.
 8. دعوتنامه به آس شما جهت حضور شوراي پزشكي ارسال مي شود.
 9. جلسه شوراي پزشكي برگزار مي گردد.

مشاوره حرفه اي تخصص ماست

براي اطلاع از آخرين اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمي شما عزيزان ميتوانيد از طريق شماه زير مشاورين مجرب تماس شيد و پاسخ سوالات خود را يافت نماييد.

بدون گرفتن كد و پيش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مركز مشاوره آويژه

مراحل ييد بيماري جهت يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

براي اينكه بيماري شما توسط نظام وظيفه تأييد شود، يد طي چند مرحله به پزشكان مورد تأييد نظام وظيفه مراجعه كنيد و معاينات مورد نياز براي يافت معافيت صغر عضلاني عضلات بزرگ را انجام دهيد. به طور خلاصه مي توانيم مراحل تأييد بيماري جهت يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را به اين صورت بيان كنيم:

مرحله اول: ييد بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توسط پزشك اوليه

مرحله دوم: ييد بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توسط شوراي پزشكي بيمارسن

مرحله سوم: ييد بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توسط شوراي پزشكي وظيفه عمومي

توجه داشته شيد كه به همراه داشتن اصل شناسنامه عكس دار و يا كارت ملي جهت شركت شوراي پزشكي الزامي است و حتماً شناسنامه يا كارت ملي را به همراه داشته شيد.

طبق قوانين نظام وظيفه مشمولاني كه سير رسيدگي پزشكي قرار دارند مجاز به انصراف از خواست پزشكي نيستند و رأي شوراي پزشكي خصوص آنان ملاك عمل مي شد.

اظهار نظر مورد معافيت پزشكي مشمولين توسط سه نفر پزشك نيروهاي مسلح هر شهرسن صورت مي‌گيرد و رأي اكثريت اين پزشكان معتبر است.

اگر زماني كه براي معاينات تخصصي به مراكز مجهز وزارت بهداشت يا بيمارسن هاي نيروهاي مسلح معرفي مي شويد ، ظرف مدت يك ماه به اين مراكز مراجعه نكنيد، پس از تعيين تكليف به خدمت اعزام مي شويد. پس حتماً سعي كنيد پيگيري مناسب سريعاً اقدام نماييد به علت كم كاري فرصت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را از دست ندهيد.

افراد مشمولي كه غيبت ندارند و خواست پزشكي خود را ثبت مي نمايند و سير معافيت پزشكي قرار مي گيرند، اگر مدت رسيدگي به خواست پزشكي عمداً عث طولاني شدن مراحل رسيدگي شوند، (‌مانند عدم مراجعه به موقع به بيمارسن، عدم حضور جلسات شوراي پزشكي و … ) وارد غيبت مي گردند.

پس از بررسي و تأييد كميسيون پزشكي، صورتي كه معاف دائم شناخته شويد، از كارت معافيت برخوردار مي شويد. صورتي كه طي بررسي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ، سرز يا معاف از رزم شناخته شويد برگ آماده به خدمت براي شما صا و ارسال مي گردد. تعرفه صدور كارت معافيت پزشكي به صورت زير است.

مقطع تحصيليمبلغ
همه مقاطع۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ريال

مشاوره حرفه اي تخصص ماست

براي اطلاع از آخرين اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمي شما عزيزان ميتوانيد از طريق شماه زير مشاورين مجرب تماس شيد و پاسخ سوالات خود را يافت نماييد.

بدون گرفتن كد و پيش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مركز مشاوره آويژه

چگونه مي توانم به رأي صا شده اعتراض كنم؟

ممكن است از نظر شما رأيي كه ره معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ صا شده است اشته شد. سازمان نظام وظيفه اين امكان را اختيار مشمولان قرار داده است كه بتوانند نسبت به رأي هاي صاه اعتراض كنند. مراتب اعتراض به رأي كميسيون هاي پزشكي، مختلف است. شما هر مرحله مي توانيد اعتراض خود را اعلام كنيد و صورتي كه از رأي صا شده توسط اين كميسيون هم راضي نشيد مي توانيد اعتراض خود را اعلام كنيد كميسيون اسن بررسي شود. مراتب اعتراض به ترتيب عرتند از اعتراض به كميسيون شهرسن، اعتراض به كميسيون اسن، اعتراض به كميسيون سازمان و اعتراض به شوراي عالي. اعتراض به شوراي عالي آخرين شانس شما براي اعتراض نسبت به معافيت صغر عضلاني عضلات بزرگ است و رأي آن قطعي و لازم الاجرا است.

بررسي پرونده كميسيون شهرسن

اولين مرحله از اعتراض، اعتراض به رأي كميسيون شهرسن است. صورتي كه به رأي شوراي شهرسن ره رأي مربوط به معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اعتراض داشته شيد، يد اعتراض خود را كتً اعلام نماييد مراحل زير براي ادامه بررسي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ انجام شود. شوراي شهرسن متشكل از سه نفر پزشك نيروهاي مسلح است و رأي اكثريت آنان ملاك عمل است .

چنانچه پس از معاينه شما، شوراي شهرسن و قبل از اعزام به خدمت، تغييري وضع جسمي يا رواني شما حاصل شود و بيماري جديدي به وجود آيد يا بيماري قبلي تشديد شود كه به تشخيص سازمان و يا كسب نظر مشورتي پزشك معتمد، قا به انجام خدمت نشيد، يد مجدداً شوراي شهرسن مربوط مورد معاينه قرار گيريد و نظر اخير شوراي ياد شده ملاك عمل مي شد.

اگر متقاضي معاينه تخصصي براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ شيد يا به آراي شوراي شهرسن اعتراض داشته شيد، يد هزينه هاي مربوط به معاينات تخصصي، اعم از ليني و تشخيصي را پرداخت نماييد. توجه به شرايطن ميزان هزينه معاينه جدول زير آمده است.

نوع معاينهمبلغ
معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت (براي ر اول)۱۳۰٫۰۰۰ ريال
معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت (براي نوبت هاي بعدي)۱۹۵٫۰۰۰ ريال

اگر شوراي پزشكي شهرسن مربوطه معاينه ليني معاف از خدمت تشخيص داده نشويد و به تشخيص اين شورا يا رئيس واحد وظيفه عمومي مربوطه يا اعتراض خودن، نياز به معاينه تخصصي صغر عضلاني عضلات بزرگ داشته شيد، رئيس حوزه موظف است شما را به نزديكترين مركز مجهز وزارت بهداشت، يا بيمارسن هاي نيروهاي مسلح معرفي كند. بدين صورت شما جهت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ معاينه مي شويد و نتيجه معاينه تخصصي براي تصميم گيري به شوراي پزشكي همان شهرسن ارسال مي شود. صورت اصرار بر اعتراض مين هزينه ها از سوي شما نيج جهت تصميم گيري به شوراي عالي پزشكي متشكل از پزشكان متخصص اسن ارسال مي گردد.

مراكز مجهز وزرات بهداشت يا بيمارسن هاي نيروهاي مسلح موظفند به وضعيت مشمولين معرفي شده مربوط، خارج از نوبت رسيدگي نمايند و آنان را حداكثر ظرف يك ماه مورد معاينه تخصصي قرار دهند.

بررسي پرونده كميسيون اسن

صورت اعتراض به رأي شوراي شهرسن، مي توانيد دوره براي اعتراض اقدام كنيد و اعتراض شما شوراي اسن ارجاع داده مي شود. اما صورتي كه به رأي كميسيون (شوراي) اسن نيز اعتراض داشته شيد، امكان اعتراض وجود دارد. مشمولاني كه پرونده آنان به شوراي اسن يا شوراي سازمان ارجاع داده مي شود، موظفند ظرف يك ماه از ريخ ابلاغ معرفي نامه، خود را جهت معاينه معرفي نمايند و صورت عدم حضور، شوراي مربوط حذف مورد، براساس محتويات پرونده تصميم گيري مي نمايد.

به منظور رسيدگي به اعتراض مشمول به رأي شوراي شهرسن، پس از انجام معاينات تخصصي و تصميم گيري نهايي، شوراي اسن، متشكل از سه نفر پزشك متخصص اسن تشكيل مي گردد. پس از بررسي پرونده، رأي اين پزشكان خصوص معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ شما اعلام مي گردد.

بررسي پرونده شوراي سازمان

به منظور رسيدگي به موارد عدم تطابق رأي شوراي پزشكي، قانون و اين آيين نامه و پيوست آن، كه بنا به تشخيص رئيس سازمان يا نماينده او تعيين مي شود، شوراي سازمان متشكل از سه نفر پزشك متخصص نيروهاي مسلح تشكيل مي گردد.

چنانچه رئيس سازمان يا نماينده او اطمينان حاصل نمايد كه رأي شوراي پزشكي مطابق مقررات صا نشده است، پرونده براي بررسي به شوراي عالي پزشكي كه از سه پزشك متخصص نيروهاي مسلح تشكيل مي گردد ارجاع مي دهد. نظر اين شورا قطعي و لازم الاجرا است.

بررسي پرونده شوراي عالي

اگر چنانچه شوراي پزشكي معاف از خدمت تشخيص داده نشويد، به خدمت اعزام مي شويد. صورتي كه به رأي كميسيون پزشكي اعتراض داشته شيد، پرونده شما شوراي عالي مطرح مي شود و رأي كميسيون عالي قطعي و لازم الاجراست و حق اعتراض نداريد. پس از اينكه رأي شوراي عالي صا شد ديگر به هيچ عنوان حق اعتراض نداريد و به پايان كار رسيده ايد و به هر رأيي كه صا شده شد يد عمل كنيد.

آيا حين انجام خدمت سرزي معافيت از خدمت امكان پذير است؟

طبق قانون معافيت پزشكي حين خدمت ، صورتي كه مشمولان حين خدمت دوره ضرورت مبتلا به نقص عضو يا بيماري‌هايي شوند كه پس از اتمام مدت معالجه كه كمتر از ۶ ماه نشد و طبق نظر شوراي پزشكي بيمارسن‌هاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي كه مورد تأييد عقيدتي- سياسي نيروي مربوطه هستند قا به انجام خدمت نشند از انجام بقيه خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. دوران معالجه مشمولان موضوع اين ماده جزو خدمت دوره ضرورت آنان محسوب مي‌گردد.

چنانچه شوراي نيروي مربوط تشخيص دهد كه نقص عضو يا بيماري پايان خدمت كه كمتر از شش ماه نشد، ترميم نشده يا بهبود نخواهد يافت ، مراتب را مشروحاً اوراق معاينه ذكر و تنظيم صورتجلسه شورا ملصق به عكس مشمول به يگان خدمتي مربوط اعلام مي نمايند نسبت ترخيص آنان و معرفي به سازمان اقدام شود.

مدارك مورد نياز معافيت پزشكي سرزي

توجه داشته شيد كه براي يافت معافيت پزشكي يد مداركي را به همراه داشته شيد. به همراه داشتن اين مدارك براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ الزاميست و صورتي كه هر يك از مدارك ماده نشد روند گرفتن معافيت تأخير مواجه خواهد شد. پس حتماً هنگام اقدام، مدارك مورد نياز معافيت پزشكي سرزي را چك كنيد كه موردي از قلم نيافتد و هنگام ارائه مدارك مشكل مواجه نشويد.

مدارك مورد نياز معافيت پزشكي :

 1. تكميل برگ وضعيت مشمولان (برگه شماره۱ ).
 2. تكميل برگ معاينه اوليه مشمولان توسط پزشك معاين اوليه (برگه شماره۲).
 3. تكميل برگ واكسيناسيون ( برگه شماره ۵).
 4. اصل و تصوير كارت ملي مشمول.
 5. اصل و تصوير كليه صفحات شناسنامه عكسدار مشمول.
 6. اصل و تصوير آخرين مك تحصيلي يا گواهي فراغت از تحصيل.
 7. افتح حساب عابر نك سپه و ج شماره حساب برگ شماره يك (ويژه متقاضيان اعزام، معافيت پزشكي و كفالت).
 8. يك قطعه عكس رنگي ۴×۳ تمام رخ زمينه سفيد مشمول (علاوه بر عكس هاي الصاقي به برگه ها).

سوالات متداول

آيا مي توانم براي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ حين تحصيل اقدام كنم؟

بله. شما توجه به شرايط بيماري، طبق قانون نظام وظيفه مي توانيد حين تحصيل براي يافت معافيت اقدام نماييد.

براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ چه معافيت هايي وجود دارد؟

براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توجه به شرايط بيماري، مي توانيد براي معافيت دائم، معافيت از رزم، اقدام نماييد.

آيا امكان اعتراض به رأي كميسيون پزشكي وجود دارد؟

بله. توجه به مراحلي كه توضيح داده شده، مي توانيد براي اعتراض به رأي كميسيون پزشكي اقدام كنيد.

معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۵ فروردين ۱۳۹۹ساعت: ۰۹:۲۱:۰۹ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ

لطفا به اين مقاله امتياز دهيد

مشمولان نظام وظيفه برخي از شرايط جسمي يا رواني قا به انجام خدمت نيستند. سازمان نظام وظيفه اين افراد را از خدمت مستثني كرده است كه بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ نيز از جمله اين بيماري هاست. و شما مي توانيد براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نماييد. توجه به پيچيدگي هاي شرايط معافيت پزشكي سرزي و آيين نامه معافيت پزشكي مختلف نظام وظيفه پيشنهاد مي شود براي اقدام مؤثرتر مشاوره معافيت پزشكي خدمت سرزي انجام شود. اولين گام آشنايي بيماري است كه ادامه توضيحات اجمالي ره صغر عضلاني عضلات بزرگ ارائه مي شود.

فهرستي از گروه‌هاي عضلاني بزرگ

– برجسته‌ترين و مهمترين عضله شانه، عضلات دلتوئيد است.

– گروه عضلات خم‌كننده زوها، لاي زو عضله‌اي‌ به جز عضله دو سر زويي وجود ندارد. پايين زو سه گروه عضله ديگر از جمله برون‌گرداننده از، خم‌كننده و زكننده‌ها كه عث حركت دست و مچ دست مي‌شوند، وجود دارد.

– عضلات سينه كه شامل سينه‌اي بزرگ و سينه‌اي كوچك است و معمولاً تحت عنوان سينه‌اي معرفي مي‌شوند.

عضله سينه‌ بزرگ، عضله‌اي بزرگ است كه به شانه، ترقوه و جناغ مرتبط مي‌گردد. عضله سينه‌ كوچك زير اين عضله بزرگ قرار گرفته و سينه از لا توسط استخوان ترقوه، از وسط جناغ و پايين دنده‌هاي قفسه سينه محدود مي‌شود.

– عضله‌اي بزرگ پشت بدن به نام پشتي بزرگ وجود دارد. ساير عضلات مهم پشت عضلات متوازي‌الاضلاع و ذوزنقه‌اي است.

– ديوار شكم شامل عضله راست شكمي و عضلات مايل جانبي (داخلي و خارجي) مي‌شود.

– محدوده سن بزرگترين عضله، سريني بزرگ نام دارد. ساير عضلات اين ناحيه سريني مياني و سريني كوچك است.

– چهار عضله بزرگ ناحيه ران، عضله چهار سر راني ناميده مي‌شوند. عضله ديگر همسترينگ يا سه سر راني گروه عضله‌اي سه‌يي است كه پشت ران قرار گرفته‌اند.

منبع: ويكي پديا

شرايط يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اين نكته بسيار حائز اهميت است كه توجه شدت و نوع بيماري ممكن است معافيتي كه به مشمول تعلق مي گيرد انواع مختلفي داشته شد. توجه به نوع و ميزان شدت بيماري، ممكن است سطح توانايي فرد براي انجام كارها متفاوت شد. به همين دليل سازمان نظام وظيفه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را از نظر وضع مزاجي و استعداد جسمي و رواني به چهار دسته زير تقسيم كرده است:

 1. كساني كه از نظر جسمي و رواني سالم و قا به انجام خدمت هستند.
 2. كساني كه به علت نقص عضو و يا ابتلا به بيماري از سلامتي كامل برخوردار نبوده اما قا به انجام خدمت امور غير رزمي مي شند.
 3. كساني كه به علت عدم رشد يا ابتلا به بيماري موقً قا به انجام خدمت دوره ضرورت نيستند.
 4. مشمولاني كه به علت نقص عضو يا ابتلا به بيماري جسمي و يا رواني به طور دائم قا به انجام خدمت دوره ضرورت نيستند.

شما مي توانيد ليست بيماري هاي معافيت پزشكي سرزي را كليك بر روي لينك مشاهده نماييد. يكي از نكات مهمي كه مورد معافيت پزشكي يد به آن توجه داشته شيد اين است كه زمان جنگ يا بسيج همگاني، افرادي كه زمان صلح به علل پزشكي يا تكفل از خدمت دوره ضرورت معاف شده اند نيز توجه به نوع بيماري امكان اعزام دارند.

معافيت پزشكي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ از جمله انواع معافيت پزشكي بيماري هاي داخلي مغز و اعصاب است. براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توجه به شرايط مشمول معافيت به صورت زير است و مشمول مي تواند توجه به شرايطي كه دارد، براي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نمايد.

دسته بيمارينام بيماريشرايط بيمارينوع معافيتامكان بررسي معافيت حين تحصيل
بيماري هاي داخلي مغز و اعصابصغر عضلاني عضلات بزرگ اختلال شديد وضعف مشهود اثت شده EMGو NCVمعاف دائمخير
بيماري هاي داخلي مغز و اعصابصغر عضلاني عضلات بزرگ صورتيكه بدون ضعف مشهود شدمعاف از خدمات رزميبله

منظور از معافيت دائم پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

معافيت دائم، معافيتي است كه آن فرد هم از دوران آموزشي رزمي و هم دوران خدمت سرزي معاف مي شود. به همين دليل سوالي كه براي بسياري از مشمولان سرزي مطرح است اين است كه آيا مي توانند از معافيت دائم بيماري هاي نظام وظيفه استفاده كنند يا خير؟ طبق قوانين نظام وظيفه افرادي كه به عنوان مشمولين معافيت دائم پزشكي نظر گرفته مي شوند يستي داراي بيماري رواني و يا جسمي شند كه به سبب اين بيماري توانايي هاي لازم براي انجام فعاليت هاي سنگين سرزي را از دست داده شند. توجه به نوع و جه سختي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ، صورت ييد پزشكان سازمان وظيفه، افراد مي توانند معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را يافت كنند.

مشاوره حرفه اي تخصص ماست

براي اطلاع از آخرين اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمي شما عزيزان ميتوانيد از طريق شماه زير مشاورين مجرب تماس شيد و پاسخ سوالات خود را يافت نماييد.

بدون گرفتن كد و پيش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مركز مشاوره آويژه

آيا براي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ مي توانيم حين تحصيل اقدام كنيم؟

به طور كلي اگر بخواهيد براي يافت معافيت پزشكي اقدام كنيد، يد يا فارغ التحصيل شده شيد، يا اخراج شده شيد يا ترك تحصيل كرده شيد. اما اين قانون براي برخي از بيماري ها صادق نيست. اين بيماري ها شامل بيماري هايي مي شود كه شامل نقص عضو يا بيماري هايي هست كه مقطع تحصيلي بر نوع معافيت آن تأثير ندارد. بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ از جمله بيماري هاي قابل بررسي معافيت پزشكي حين تحصيل است. نتيجه، صورتي كه شما شرايط لازم را داشته شيد، مي توانيد براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نماييد. چرا كه مقطع تحصيلي تأثيري شرايط معافيت سرزي ندارد.

طبق قانون نظام وظيفه، رسيدگي به تقاضاي معافيت پزشكي مشمولاني كه برابر قانون و آيين نامه اجرايي مربوطه، به تحصيل اشتغال داشته و از معافيت تحصيلي استفاده مي نمايند، پس از فراغت از تحصيل يا ترك تحصيل يا اخراج به عمل خواهد آمد. مگر خصوص نقص عضو يا بيمارهايي كه براساس ضوابط آيين نامه، مقطع تحصيلي آن اثر نداشته شد.

همچنين توجه داشته شيد كه صورتي كه سير مراحل رسيدگي پزشكي قرار گرفته ايد، چنانچه دانشگاه / مؤسسات آموزش عالي يا حوزه هاي علميه پذيرفته شويد و ثبت نام نماييد مجاز به ادامه رسيدگي بوده و صورت نداشتن شرايط معافيت و دارا بودن ساير شرايط، مي توانيد از معافيت تحصيلي استفاده كنيد.

منظور از معافيت از رزم براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

برخي از بيماري ها از جمله صغر عضلاني عضلات بزرگ به گونه اي هستند كه توان بدني و جسمي افراد را كاهش مي دهد. به همين دليل اين افراد قا به انجام كارهاي سنگين و قرار گيري شرايط سخت را ندارند. به همين دليل سازمان نظام وظيفه نظر گرفتن شرايط جسمي اين افراد نوعي از معافيت به نام معافيت از خدمات رزمي كه به اختصار معاف از رزم مي گوييم اختصاص داده است. نتيجه دوران سرزي افراد داراي شرايط معافيت از رزم بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ دوره آموزشي خود از انجام برخي امور سنگين رزمي، هم چون رژه هاي گروهي، اردوهاي دوره اي مختلف، حمل اسلحه، دوره هاي نگهني و … معاف خواهند بود. افراد داراي اين نوع معافيت به جاي انجام خدمات رزمي، بيشتر امور اداري و خدماتي مشغول به خدمت مي شوند. نتيجه معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ از نوع معافيت از رزم به اين صورت خواهد بود.

توجه داشته شيد كه كارت پايان خدمت از خدمت وظيفه عمومي، عموماً زمان صلح مي شد و صورت نياز از آن ها امور رزمي بهره گرفته خواهد شد، اما سرزان معاف از رزم از اين امتياز برخوردار مي شند كه بعد از پايان خدمت سرزي، از آن ها امور رزمي استفاده نخواهد شد.

براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ از كجا شروع كنم؟

براي يافت معافيت پزشكي، ابتدا يد بيماري هاي اعلام شده از طرف نظام وظيفه را يك مرور كلي نماييد. چه بسا شما براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نماييد و موفق نشويد ولي براي بيماري ديگري اقدام نماييد و بتوانيد معاف از خدمت شويد. حال كه امكان معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را مي دهيد، يد طي كردن مراحل زير گامهاي لازم براي يافت كارت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را بپيماييد.

مراحل يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ

يكي از سوالات اساسي افرادي كه براي يافت معافيت پزشكي اقدام مي كنند اين است كه چه مراحلي را يد طي كنند. اينكه از كجا يد شروع كنند و به ترتيب به كجاها مراجعه كنند. اينجا قصد داريم به صورت كاملاً مفصل ره مراحل اقدام براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ و قوانين معافيت پزشكي توضيح دهيم. پس ما همراه شيد.

 1. دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي را از دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+۱۰) به منظور تنظيم و تكميل مدارك مورد نياز يافت نماييد.
 2. قبل از مراجعه به پزشك معاينه كننده اوليه، يد ابتدا برگه خود اظهاري سوابق بيماري را كه پشت برگ معاينه اوليه قرار دارد، به دقت تكميل نماييد هنگام مراجعه به پزشك معاينه كننده آن را به او ارائه نمايند. توجه داشته شيد كه مشمولاني كه مشكلات پزشكي خود را به هنگام معاينه اوليه بيماري خود عنوان نكنند، چنانچه دوران آموزش يا خدمت به دليل اعلام نكردن مشكل پزشكي، دچار حادثه شوند مسئوليت آن بر عهده خود مشمول مي شد .
 3. به يكي از پزشكان معاين اوليه مراجعه كنيد و برگه معاينه اوليه توسط پزشك را تكميل نماييد. (شما مي توانيد آس پزشكان معاينه كننده را از دفاتر پليس +۱۰ يافت كنيد.)
 4. اين مرحله خواست شما توسط كاربر پليس +‌۱۰ سيستم ثبت مي شود. شما يد كليه مدارك را از كاربر پليس +۱۰ پس بگيريد. شما يد اين مدارك را همراه داشته شيد و به شوراي پزشكي ارائه دهيد.
 5. برگ معرفي به بيمارسن از طريق پست به آس شما ارسال مي گردد. ذكر اين نكته ضروري است كه مشمولاني كه داراي نقص عضو يا بيماريهاي قابل مشاهده مي شند نيازي به مراجعه به بيمارسن نخواهند داشت.
 6. جهت انجام معاينات تخصصي به بيمارسن مراجعه نماييد.
 7. جوابيه بيمارسن (‌نظريه تخصصي) به حوزه رسيدگي كننده ارسال مي گردد.
 8. دعوتنامه به آس شما جهت حضور شوراي پزشكي ارسال مي شود.
 9. جلسه شوراي پزشكي برگزار مي گردد.

مشاوره حرفه اي تخصص ماست

براي اطلاع از آخرين اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمي شما عزيزان ميتوانيد از طريق شماه زير مشاورين مجرب تماس شيد و پاسخ سوالات خود را يافت نماييد.

بدون گرفتن كد و پيش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مركز مشاوره آويژه

مراحل ييد بيماري جهت يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

براي اينكه بيماري شما توسط نظام وظيفه تأييد شود، يد طي چند مرحله به پزشكان مورد تأييد نظام وظيفه مراجعه كنيد و معاينات مورد نياز براي يافت معافيت صغر عضلاني عضلات بزرگ را انجام دهيد. به طور خلاصه مي توانيم مراحل تأييد بيماري جهت يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را به اين صورت بيان كنيم:

مرحله اول: ييد بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توسط پزشك اوليه

مرحله دوم: ييد بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توسط شوراي پزشكي بيمارسن

مرحله سوم: ييد بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توسط شوراي پزشكي وظيفه عمومي

توجه داشته شيد كه به همراه داشتن اصل شناسنامه عكس دار و يا كارت ملي جهت شركت شوراي پزشكي الزامي است و حتماً شناسنامه يا كارت ملي را به همراه داشته شيد.

طبق قوانين نظام وظيفه مشمولاني كه سير رسيدگي پزشكي قرار دارند مجاز به انصراف از خواست پزشكي نيستند و رأي شوراي پزشكي خصوص آنان ملاك عمل مي شد.

اظهار نظر مورد معافيت پزشكي مشمولين توسط سه نفر پزشك نيروهاي مسلح هر شهرسن صورت مي‌گيرد و رأي اكثريت اين پزشكان معتبر است.

اگر زماني كه براي معاينات تخصصي به مراكز مجهز وزارت بهداشت يا بيمارسن هاي نيروهاي مسلح معرفي مي شويد ، ظرف مدت يك ماه به اين مراكز مراجعه نكنيد، پس از تعيين تكليف به خدمت اعزام مي شويد. پس حتماً سعي كنيد پيگيري مناسب سريعاً اقدام نماييد به علت كم كاري فرصت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را از دست ندهيد.

افراد مشمولي كه غيبت ندارند و خواست پزشكي خود را ثبت مي نمايند و سير معافيت پزشكي قرار مي گيرند، اگر مدت رسيدگي به خواست پزشكي عمداً عث طولاني شدن مراحل رسيدگي شوند، (‌مانند عدم مراجعه به موقع به بيمارسن، عدم حضور جلسات شوراي پزشكي و … ) وارد غيبت مي گردند.

پس از بررسي و تأييد كميسيون پزشكي، صورتي كه معاف دائم شناخته شويد، از كارت معافيت برخوردار مي شويد. صورتي كه طي بررسي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ، سرز يا معاف از رزم شناخته شويد برگ آماده به خدمت براي شما صا و ارسال مي گردد. تعرفه صدور كارت معافيت پزشكي به صورت زير است.

مقطع تحصيليمبلغ
همه مقاطع۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ريال

مشاوره حرفه اي تخصص ماست

براي اطلاع از آخرين اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمي شما عزيزان ميتوانيد از طريق شماه زير مشاورين مجرب تماس شيد و پاسخ سوالات خود را يافت نماييد.

بدون گرفتن كد و پيش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مركز مشاوره آويژه

چگونه مي توانم به رأي صا شده اعتراض كنم؟

ممكن است از نظر شما رأيي كه ره معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ صا شده است اشته شد. سازمان نظام وظيفه اين امكان را اختيار مشمولان قرار داده است كه بتوانند نسبت به رأي هاي صاه اعتراض كنند. مراتب اعتراض به رأي كميسيون هاي پزشكي، مختلف است. شما هر مرحله مي توانيد اعتراض خود را اعلام كنيد و صورتي كه از رأي صا شده توسط اين كميسيون هم راضي نشيد مي توانيد اعتراض خود را اعلام كنيد كميسيون اسن بررسي شود. مراتب اعتراض به ترتيب عرتند از اعتراض به كميسيون شهرسن، اعتراض به كميسيون اسن، اعتراض به كميسيون سازمان و اعتراض به شوراي عالي. اعتراض به شوراي عالي آخرين شانس شما براي اعتراض نسبت به معافيت صغر عضلاني عضلات بزرگ است و رأي آن قطعي و لازم الاجرا است.

بررسي پرونده كميسيون شهرسن

اولين مرحله از اعتراض، اعتراض به رأي كميسيون شهرسن است. صورتي كه به رأي شوراي شهرسن ره رأي مربوط به معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اعتراض داشته شيد، يد اعتراض خود را كتً اعلام نماييد مراحل زير براي ادامه بررسي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ انجام شود. شوراي شهرسن متشكل از سه نفر پزشك نيروهاي مسلح است و رأي اكثريت آنان ملاك عمل است .

چنانچه پس از معاينه شما، شوراي شهرسن و قبل از اعزام به خدمت، تغييري وضع جسمي يا رواني شما حاصل شود و بيماري جديدي به وجود آيد يا بيماري قبلي تشديد شود كه به تشخيص سازمان و يا كسب نظر مشورتي پزشك معتمد، قا به انجام خدمت نشيد، يد مجدداً شوراي شهرسن مربوط مورد معاينه قرار گيريد و نظر اخير شوراي ياد شده ملاك عمل مي شد.

اگر متقاضي معاينه تخصصي براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ شيد يا به آراي شوراي شهرسن اعتراض داشته شيد، يد هزينه هاي مربوط به معاينات تخصصي، اعم از ليني و تشخيصي را پرداخت نماييد. توجه به شرايطن ميزان هزينه معاينه جدول زير آمده است.

نوع معاينهمبلغ
معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت (براي ر اول)۱۳۰٫۰۰۰ ريال
معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت (براي نوبت هاي بعدي)۱۹۵٫۰۰۰ ريال

اگر شوراي پزشكي شهرسن مربوطه معاينه ليني معاف از خدمت تشخيص داده نشويد و به تشخيص اين شورا يا رئيس واحد وظيفه عمومي مربوطه يا اعتراض خودن، نياز به معاينه تخصصي صغر عضلاني عضلات بزرگ داشته شيد، رئيس حوزه موظف است شما را به نزديكترين مركز مجهز وزارت بهداشت، يا بيمارسن هاي نيروهاي مسلح معرفي كند. بدين صورت شما جهت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ معاينه مي شويد و نتيجه معاينه تخصصي براي تصميم گيري به شوراي پزشكي همان شهرسن ارسال مي شود. صورت اصرار بر اعتراض مين هزينه ها از سوي شما نيج جهت تصميم گيري به شوراي عالي پزشكي متشكل از پزشكان متخصص اسن ارسال مي گردد.

مراكز مجهز وزرات بهداشت يا بيمارسن هاي نيروهاي مسلح موظفند به وضعيت مشمولين معرفي شده مربوط، خارج از نوبت رسيدگي نمايند و آنان را حداكثر ظرف يك ماه مورد معاينه تخصصي قرار دهند.

بررسي پرونده كميسيون اسن

صورت اعتراض به رأي شوراي شهرسن، مي توانيد دوره براي اعتراض اقدام كنيد و اعتراض شما شوراي اسن ارجاع داده مي شود. اما صورتي كه به رأي كميسيون (شوراي) اسن نيز اعتراض داشته شيد، امكان اعتراض وجود دارد. مشمولاني كه پرونده آنان به شوراي اسن يا شوراي سازمان ارجاع داده مي شود، موظفند ظرف يك ماه از ريخ ابلاغ معرفي نامه، خود را جهت معاينه معرفي نمايند و صورت عدم حضور، شوراي مربوط حذف مورد، براساس محتويات پرونده تصميم گيري مي نمايد.

به منظور رسيدگي به اعتراض مشمول به رأي شوراي شهرسن، پس از انجام معاينات تخصصي و تصميم گيري نهايي، شوراي اسن، متشكل از سه نفر پزشك متخصص اسن تشكيل مي گردد. پس از بررسي پرونده، رأي اين پزشكان خصوص معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ شما اعلام مي گردد.

بررسي پرونده شوراي سازمان

به منظور رسيدگي به موارد عدم تطابق رأي شوراي پزشكي، قانون و اين آيين نامه و پيوست آن، كه بنا به تشخيص رئيس سازمان يا نماينده او تعيين مي شود، شوراي سازمان متشكل از سه نفر پزشك متخصص نيروهاي مسلح تشكيل مي گردد.

چنانچه رئيس سازمان يا نماينده او اطمينان حاصل نمايد كه رأي شوراي پزشكي مطابق مقررات صا نشده است، پرونده براي بررسي به شوراي عالي پزشكي كه از سه پزشك متخصص نيروهاي مسلح تشكيل مي گردد ارجاع مي دهد. نظر اين شورا قطعي و لازم الاجرا است.

بررسي پرونده شوراي عالي

اگر چنانچه شوراي پزشكي معاف از خدمت تشخيص داده نشويد، به خدمت اعزام مي شويد. صورتي كه به رأي كميسيون پزشكي اعتراض داشته شيد، پرونده شما شوراي عالي مطرح مي شود و رأي كميسيون عالي قطعي و لازم الاجراست و حق اعتراض نداريد. پس از اينكه رأي شوراي عالي صا شد ديگر به هيچ عنوان حق اعتراض نداريد و به پايان كار رسيده ايد و به هر رأيي كه صا شده شد يد عمل كنيد.

آيا حين انجام خدمت سرزي معافيت از خدمت امكان پذير است؟

طبق قانون معافيت پزشكي حين خدمت ، صورتي كه مشمولان حين خدمت دوره ضرورت مبتلا به نقص عضو يا بيماري‌هايي شوند كه پس از اتمام مدت معالجه كه كمتر از ۶ ماه نشد و طبق نظر شوراي پزشكي بيمارسن‌هاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي كه مورد تأييد عقيدتي- سياسي نيروي مربوطه هستند قا به انجام خدمت نشند از انجام بقيه خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. دوران معالجه مشمولان موضوع اين ماده جزو خدمت دوره ضرورت آنان محسوب مي‌گردد.

چنانچه شوراي نيروي مربوط تشخيص دهد كه نقص عضو يا بيماري پايان خدمت كه كمتر از شش ماه نشد، ترميم نشده يا بهبود نخواهد يافت ، مراتب را مشروحاً اوراق معاينه ذكر و تنظيم صورتجلسه شورا ملصق به عكس مشمول به يگان خدمتي مربوط اعلام مي نمايند نسبت ترخيص آنان و معرفي به سازمان اقدام شود.

مدارك مورد نياز معافيت پزشكي سرزي

توجه داشته شيد كه براي يافت معافيت پزشكي يد مداركي را به همراه داشته شيد. به همراه داشتن اين مدارك براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ الزاميست و صورتي كه هر يك از مدارك ماده نشد روند گرفتن معافيت تأخير مواجه خواهد شد. پس حتماً هنگام اقدام، مدارك مورد نياز معافيت پزشكي سرزي را چك كنيد كه موردي از قلم نيافتد و هنگام ارائه مدارك مشكل مواجه نشويد.

مدارك مورد نياز معافيت پزشكي :

 1. تكميل برگ وضعيت مشمولان (برگه شماره۱ ).
 2. تكميل برگ معاينه اوليه مشمولان توسط پزشك معاين اوليه (برگه شماره۲).
 3. تكميل برگ واكسيناسيون ( برگه شماره ۵).
 4. اصل و تصوير كارت ملي مشمول.
 5. اصل و تصوير كليه صفحات شناسنامه عكسدار مشمول.
 6. اصل و تصوير آخرين مك تحصيلي يا گواهي فراغت از تحصيل.
 7. افتح حساب عابر نك سپه و ج شماره حساب برگ شماره يك (ويژه متقاضيان اعزام، معافيت پزشكي و كفالت).
 8. يك قطعه عكس رنگي ۴×۳ تمام رخ زمينه سفيد مشمول (علاوه بر عكس هاي الصاقي به برگه ها).

سوالات متداول

آيا مي توانم براي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ حين تحصيل اقدام كنم؟

بله. شما توجه به شرايط بيماري، طبق قانون نظام وظيفه مي توانيد حين تحصيل براي يافت معافيت اقدام نماييد.

براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ چه معافيت هايي وجود دارد؟

براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توجه به شرايط بيماري، مي توانيد براي معافيت دائم، معافيت از رزم، اقدام نماييد.

آيا امكان اعتراض به رأي كميسيون پزشكي وجود دارد؟

بله. توجه به مراحلي كه توضيح داده شده، مي توانيد براي اعتراض به رأي كميسيون پزشكي اقدام كنيد.

معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۵ فروردين ۱۳۹۹ساعت: ۰۸:۴۳:۲۶ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ

لطفا به اين مقاله امتياز دهيد

مشمولان نظام وظيفه برخي از شرايط جسمي يا رواني قا به انجام خدمت نيستند. سازمان نظام وظيفه اين افراد را از خدمت مستثني كرده است كه بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ نيز از جمله اين بيماري هاست. و شما مي توانيد براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نماييد. توجه به پيچيدگي هاي شرايط معافيت پزشكي سرزي و آيين نامه معافيت پزشكي مختلف نظام وظيفه پيشنهاد مي شود براي اقدام مؤثرتر مشاوره معافيت پزشكي خدمت سرزي انجام شود. اولين گام آشنايي بيماري است كه ادامه توضيحات اجمالي ره صغر عضلاني عضلات بزرگ ارائه مي شود.

فهرستي از گروه‌هاي عضلاني بزرگ

– برجسته‌ترين و مهمترين عضله شانه، عضلات دلتوئيد است.

– گروه عضلات خم‌كننده زوها، لاي زو عضله‌اي‌ به جز عضله دو سر زويي وجود ندارد. پايين زو سه گروه عضله ديگر از جمله برون‌گرداننده از، خم‌كننده و زكننده‌ها كه عث حركت دست و مچ دست مي‌شوند، وجود دارد.

– عضلات سينه كه شامل سينه‌اي بزرگ و سينه‌اي كوچك است و معمولاً تحت عنوان سينه‌اي معرفي مي‌شوند.

عضله سينه‌ بزرگ، عضله‌اي بزرگ است كه به شانه، ترقوه و جناغ مرتبط مي‌گردد. عضله سينه‌ كوچك زير اين عضله بزرگ قرار گرفته و سينه از لا توسط استخوان ترقوه، از وسط جناغ و پايين دنده‌هاي قفسه سينه محدود مي‌شود.

– عضله‌اي بزرگ پشت بدن به نام پشتي بزرگ وجود دارد. ساير عضلات مهم پشت عضلات متوازي‌الاضلاع و ذوزنقه‌اي است.

– ديوار شكم شامل عضله راست شكمي و عضلات مايل جانبي (داخلي و خارجي) مي‌شود.

– محدوده سن بزرگترين عضله، سريني بزرگ نام دارد. ساير عضلات اين ناحيه سريني مياني و سريني كوچك است.

– چهار عضله بزرگ ناحيه ران، عضله چهار سر راني ناميده مي‌شوند. عضله ديگر همسترينگ يا سه سر راني گروه عضله‌اي سه‌يي است كه پشت ران قرار گرفته‌اند.

منبع: ويكي پديا

شرايط يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اين نكته بسيار حائز اهميت است كه توجه شدت و نوع بيماري ممكن است معافيتي كه به مشمول تعلق مي گيرد انواع مختلفي داشته شد. توجه به نوع و ميزان شدت بيماري، ممكن است سطح توانايي فرد براي انجام كارها متفاوت شد. به همين دليل سازمان نظام وظيفه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را از نظر وضع مزاجي و استعداد جسمي و رواني به چهار دسته زير تقسيم كرده است:

 1. كساني كه از نظر جسمي و رواني سالم و قا به انجام خدمت هستند.
 2. كساني كه به علت نقص عضو و يا ابتلا به بيماري از سلامتي كامل برخوردار نبوده اما قا به انجام خدمت امور غير رزمي مي شند.
 3. كساني كه به علت عدم رشد يا ابتلا به بيماري موقً قا به انجام خدمت دوره ضرورت نيستند.
 4. مشمولاني كه به علت نقص عضو يا ابتلا به بيماري جسمي و يا رواني به طور دائم قا به انجام خدمت دوره ضرورت نيستند.

شما مي توانيد ليست بيماري هاي معافيت پزشكي سرزي را كليك بر روي لينك مشاهده نماييد. يكي از نكات مهمي كه مورد معافيت پزشكي يد به آن توجه داشته شيد اين است كه زمان جنگ يا بسيج همگاني، افرادي كه زمان صلح به علل پزشكي يا تكفل از خدمت دوره ضرورت معاف شده اند نيز توجه به نوع بيماري امكان اعزام دارند.

معافيت پزشكي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ از جمله انواع معافيت پزشكي بيماري هاي داخلي مغز و اعصاب است. براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توجه به شرايط مشمول معافيت به صورت زير است و مشمول مي تواند توجه به شرايطي كه دارد، براي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نمايد.

دسته بيمارينام بيماريشرايط بيمارينوع معافيتامكان بررسي معافيت حين تحصيل
بيماري هاي داخلي مغز و اعصابصغر عضلاني عضلات بزرگ اختلال شديد وضعف مشهود اثت شده EMGو NCVمعاف دائمخير
بيماري هاي داخلي مغز و اعصابصغر عضلاني عضلات بزرگ صورتيكه بدون ضعف مشهود شدمعاف از خدمات رزميبله

منظور از معافيت دائم پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

معافيت دائم، معافيتي است كه آن فرد هم از دوران آموزشي رزمي و هم دوران خدمت سرزي معاف مي شود. به همين دليل سوالي كه براي بسياري از مشمولان سرزي مطرح است اين است كه آيا مي توانند از معافيت دائم بيماري هاي نظام وظيفه استفاده كنند يا خير؟ طبق قوانين نظام وظيفه افرادي كه به عنوان مشمولين معافيت دائم پزشكي نظر گرفته مي شوند يستي داراي بيماري رواني و يا جسمي شند كه به سبب اين بيماري توانايي هاي لازم براي انجام فعاليت هاي سنگين سرزي را از دست داده شند. توجه به نوع و جه سختي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ، صورت ييد پزشكان سازمان وظيفه، افراد مي توانند معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را يافت كنند.

مشاوره حرفه اي تخصص ماست

براي اطلاع از آخرين اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمي شما عزيزان ميتوانيد از طريق شماه زير مشاورين مجرب تماس شيد و پاسخ سوالات خود را يافت نماييد.

بدون گرفتن كد و پيش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مركز مشاوره آويژه

آيا براي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ مي توانيم حين تحصيل اقدام كنيم؟

به طور كلي اگر بخواهيد براي يافت معافيت پزشكي اقدام كنيد، يد يا فارغ التحصيل شده شيد، يا اخراج شده شيد يا ترك تحصيل كرده شيد. اما اين قانون براي برخي از بيماري ها صادق نيست. اين بيماري ها شامل بيماري هايي مي شود كه شامل نقص عضو يا بيماري هايي هست كه مقطع تحصيلي بر نوع معافيت آن تأثير ندارد. بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ از جمله بيماري هاي قابل بررسي معافيت پزشكي حين تحصيل است. نتيجه، صورتي كه شما شرايط لازم را داشته شيد، مي توانيد براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نماييد. چرا كه مقطع تحصيلي تأثيري شرايط معافيت سرزي ندارد.

طبق قانون نظام وظيفه، رسيدگي به تقاضاي معافيت پزشكي مشمولاني كه برابر قانون و آيين نامه اجرايي مربوطه، به تحصيل اشتغال داشته و از معافيت تحصيلي استفاده مي نمايند، پس از فراغت از تحصيل يا ترك تحصيل يا اخراج به عمل خواهد آمد. مگر خصوص نقص عضو يا بيمارهايي كه براساس ضوابط آيين نامه، مقطع تحصيلي آن اثر نداشته شد.

همچنين توجه داشته شيد كه صورتي كه سير مراحل رسيدگي پزشكي قرار گرفته ايد، چنانچه دانشگاه / مؤسسات آموزش عالي يا حوزه هاي علميه پذيرفته شويد و ثبت نام نماييد مجاز به ادامه رسيدگي بوده و صورت نداشتن شرايط معافيت و دارا بودن ساير شرايط، مي توانيد از معافيت تحصيلي استفاده كنيد.

منظور از معافيت از رزم براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

برخي از بيماري ها از جمله صغر عضلاني عضلات بزرگ به گونه اي هستند كه توان بدني و جسمي افراد را كاهش مي دهد. به همين دليل اين افراد قا به انجام كارهاي سنگين و قرار گيري شرايط سخت را ندارند. به همين دليل سازمان نظام وظيفه نظر گرفتن شرايط جسمي اين افراد نوعي از معافيت به نام معافيت از خدمات رزمي كه به اختصار معاف از رزم مي گوييم اختصاص داده است. نتيجه دوران سرزي افراد داراي شرايط معافيت از رزم بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ دوره آموزشي خود از انجام برخي امور سنگين رزمي، هم چون رژه هاي گروهي، اردوهاي دوره اي مختلف، حمل اسلحه، دوره هاي نگهني و … معاف خواهند بود. افراد داراي اين نوع معافيت به جاي انجام خدمات رزمي، بيشتر امور اداري و خدماتي مشغول به خدمت مي شوند. نتيجه معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ از نوع معافيت از رزم به اين صورت خواهد بود.

توجه داشته شيد كه كارت پايان خدمت از خدمت وظيفه عمومي، عموماً زمان صلح مي شد و صورت نياز از آن ها امور رزمي بهره گرفته خواهد شد، اما سرزان معاف از رزم از اين امتياز برخوردار مي شند كه بعد از پايان خدمت سرزي، از آن ها امور رزمي استفاده نخواهد شد.

براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ از كجا شروع كنم؟

براي يافت معافيت پزشكي، ابتدا يد بيماري هاي اعلام شده از طرف نظام وظيفه را يك مرور كلي نماييد. چه بسا شما براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نماييد و موفق نشويد ولي براي بيماري ديگري اقدام نماييد و بتوانيد معاف از خدمت شويد. حال كه امكان معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را مي دهيد، يد طي كردن مراحل زير گامهاي لازم براي يافت كارت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را بپيماييد.

مراحل يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ

يكي از سوالات اساسي افرادي كه براي يافت معافيت پزشكي اقدام مي كنند اين است كه چه مراحلي را يد طي كنند. اينكه از كجا يد شروع كنند و به ترتيب به كجاها مراجعه كنند. اينجا قصد داريم به صورت كاملاً مفصل ره مراحل اقدام براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ و قوانين معافيت پزشكي توضيح دهيم. پس ما همراه شيد.

 1. دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي را از دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+۱۰) به منظور تنظيم و تكميل مدارك مورد نياز يافت نماييد.
 2. قبل از مراجعه به پزشك معاينه كننده اوليه، يد ابتدا برگه خود اظهاري سوابق بيماري را كه پشت برگ معاينه اوليه قرار دارد، به دقت تكميل نماييد هنگام مراجعه به پزشك معاينه كننده آن را به او ارائه نمايند. توجه داشته شيد كه مشمولاني كه مشكلات پزشكي خود را به هنگام معاينه اوليه بيماري خود عنوان نكنند، چنانچه دوران آموزش يا خدمت به دليل اعلام نكردن مشكل پزشكي، دچار حادثه شوند مسئوليت آن بر عهده خود مشمول مي شد .
 3. به يكي از پزشكان معاين اوليه مراجعه كنيد و برگه معاينه اوليه توسط پزشك را تكميل نماييد. (شما مي توانيد آس پزشكان معاينه كننده را از دفاتر پليس +۱۰ يافت كنيد.)
 4. اين مرحله خواست شما توسط كاربر پليس +‌۱۰ سيستم ثبت مي شود. شما يد كليه مدارك را از كاربر پليس +۱۰ پس بگيريد. شما يد اين مدارك را همراه داشته شيد و به شوراي پزشكي ارائه دهيد.
 5. برگ معرفي به بيمارسن از طريق پست به آس شما ارسال مي گردد. ذكر اين نكته ضروري است كه مشمولاني كه داراي نقص عضو يا بيماريهاي قابل مشاهده مي شند نيازي به مراجعه به بيمارسن نخواهند داشت.
 6. جهت انجام معاينات تخصصي به بيمارسن مراجعه نماييد.
 7. جوابيه بيمارسن (‌نظريه تخصصي) به حوزه رسيدگي كننده ارسال مي گردد.
 8. دعوتنامه به آس شما جهت حضور شوراي پزشكي ارسال مي شود.
 9. جلسه شوراي پزشكي برگزار مي گردد.

مشاوره حرفه اي تخصص ماست

براي اطلاع از آخرين اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمي شما عزيزان ميتوانيد از طريق شماه زير مشاورين مجرب تماس شيد و پاسخ سوالات خود را يافت نماييد.

بدون گرفتن كد و پيش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مركز مشاوره آويژه

مراحل ييد بيماري جهت يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

براي اينكه بيماري شما توسط نظام وظيفه تأييد شود، يد طي چند مرحله به پزشكان مورد تأييد نظام وظيفه مراجعه كنيد و معاينات مورد نياز براي يافت معافيت صغر عضلاني عضلات بزرگ را انجام دهيد. به طور خلاصه مي توانيم مراحل تأييد بيماري جهت يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را به اين صورت بيان كنيم:

مرحله اول: ييد بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توسط پزشك اوليه

مرحله دوم: ييد بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توسط شوراي پزشكي بيمارسن

مرحله سوم: ييد بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توسط شوراي پزشكي وظيفه عمومي

توجه داشته شيد كه به همراه داشتن اصل شناسنامه عكس دار و يا كارت ملي جهت شركت شوراي پزشكي الزامي است و حتماً شناسنامه يا كارت ملي را به همراه داشته شيد.

طبق قوانين نظام وظيفه مشمولاني كه سير رسيدگي پزشكي قرار دارند مجاز به انصراف از خواست پزشكي نيستند و رأي شوراي پزشكي خصوص آنان ملاك عمل مي شد.

اظهار نظر مورد معافيت پزشكي مشمولين توسط سه نفر پزشك نيروهاي مسلح هر شهرسن صورت مي‌گيرد و رأي اكثريت اين پزشكان معتبر است.

اگر زماني كه براي معاينات تخصصي به مراكز مجهز وزارت بهداشت يا بيمارسن هاي نيروهاي مسلح معرفي مي شويد ، ظرف مدت يك ماه به اين مراكز مراجعه نكنيد، پس از تعيين تكليف به خدمت اعزام مي شويد. پس حتماً سعي كنيد پيگيري مناسب سريعاً اقدام نماييد به علت كم كاري فرصت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را از دست ندهيد.

افراد مشمولي كه غيبت ندارند و خواست پزشكي خود را ثبت مي نمايند و سير معافيت پزشكي قرار مي گيرند، اگر مدت رسيدگي به خواست پزشكي عمداً عث طولاني شدن مراحل رسيدگي شوند، (‌مانند عدم مراجعه به موقع به بيمارسن، عدم حضور جلسات شوراي پزشكي و … ) وارد غيبت مي گردند.

پس از بررسي و تأييد كميسيون پزشكي، صورتي كه معاف دائم شناخته شويد، از كارت معافيت برخوردار مي شويد. صورتي كه طي بررسي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ، سرز يا معاف از رزم شناخته شويد برگ آماده به خدمت براي شما صا و ارسال مي گردد. تعرفه صدور كارت معافيت پزشكي به صورت زير است.

مقطع تحصيليمبلغ
همه مقاطع۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ريال

مشاوره حرفه اي تخصص ماست

براي اطلاع از آخرين اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمي شما عزيزان ميتوانيد از طريق شماه زير مشاورين مجرب تماس شيد و پاسخ سوالات خود را يافت نماييد.

بدون گرفتن كد و پيش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مركز مشاوره آويژه

چگونه مي توانم به رأي صا شده اعتراض كنم؟

ممكن است از نظر شما رأيي كه ره معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ صا شده است اشته شد. سازمان نظام وظيفه اين امكان را اختيار مشمولان قرار داده است كه بتوانند نسبت به رأي هاي صاه اعتراض كنند. مراتب اعتراض به رأي كميسيون هاي پزشكي، مختلف است. شما هر مرحله مي توانيد اعتراض خود را اعلام كنيد و صورتي كه از رأي صا شده توسط اين كميسيون هم راضي نشيد مي توانيد اعتراض خود را اعلام كنيد كميسيون اسن بررسي شود. مراتب اعتراض به ترتيب عرتند از اعتراض به كميسيون شهرسن، اعتراض به كميسيون اسن، اعتراض به كميسيون سازمان و اعتراض به شوراي عالي. اعتراض به شوراي عالي آخرين شانس شما براي اعتراض نسبت به معافيت صغر عضلاني عضلات بزرگ است و رأي آن قطعي و لازم الاجرا است.

بررسي پرونده كميسيون شهرسن

اولين مرحله از اعتراض، اعتراض به رأي كميسيون شهرسن است. صورتي كه به رأي شوراي شهرسن ره رأي مربوط به معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اعتراض داشته شيد، يد اعتراض خود را كتً اعلام نماييد مراحل زير براي ادامه بررسي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ انجام شود. شوراي شهرسن متشكل از سه نفر پزشك نيروهاي مسلح است و رأي اكثريت آنان ملاك عمل است .

چنانچه پس از معاينه شما، شوراي شهرسن و قبل از اعزام به خدمت، تغييري وضع جسمي يا رواني شما حاصل شود و بيماري جديدي به وجود آيد يا بيماري قبلي تشديد شود كه به تشخيص سازمان و يا كسب نظر مشورتي پزشك معتمد، قا به انجام خدمت نشيد، يد مجدداً شوراي شهرسن مربوط مورد معاينه قرار گيريد و نظر اخير شوراي ياد شده ملاك عمل مي شد.

اگر متقاضي معاينه تخصصي براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ شيد يا به آراي شوراي شهرسن اعتراض داشته شيد، يد هزينه هاي مربوط به معاينات تخصصي، اعم از ليني و تشخيصي را پرداخت نماييد. توجه به شرايطن ميزان هزينه معاينه جدول زير آمده است.

نوع معاينهمبلغ
معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت (براي ر اول)۱۳۰٫۰۰۰ ريال
معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت (براي نوبت هاي بعدي)۱۹۵٫۰۰۰ ريال

اگر شوراي پزشكي شهرسن مربوطه معاينه ليني معاف از خدمت تشخيص داده نشويد و به تشخيص اين شورا يا رئيس واحد وظيفه عمومي مربوطه يا اعتراض خودن، نياز به معاينه تخصصي صغر عضلاني عضلات بزرگ داشته شيد، رئيس حوزه موظف است شما را به نزديكترين مركز مجهز وزارت بهداشت، يا بيمارسن هاي نيروهاي مسلح معرفي كند. بدين صورت شما جهت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ معاينه مي شويد و نتيجه معاينه تخصصي براي تصميم گيري به شوراي پزشكي همان شهرسن ارسال مي شود. صورت اصرار بر اعتراض مين هزينه ها از سوي شما نيج جهت تصميم گيري به شوراي عالي پزشكي متشكل از پزشكان متخصص اسن ارسال مي گردد.

مراكز مجهز وزرات بهداشت يا بيمارسن هاي نيروهاي مسلح موظفند به وضعيت مشمولين معرفي شده مربوط، خارج از نوبت رسيدگي نمايند و آنان را حداكثر ظرف يك ماه مورد معاينه تخصصي قرار دهند.

بررسي پرونده كميسيون اسن

صورت اعتراض به رأي شوراي شهرسن، مي توانيد دوره براي اعتراض اقدام كنيد و اعتراض شما شوراي اسن ارجاع داده مي شود. اما صورتي كه به رأي كميسيون (شوراي) اسن نيز اعتراض داشته شيد، امكان اعتراض وجود دارد. مشمولاني كه پرونده آنان به شوراي اسن يا شوراي سازمان ارجاع داده مي شود، موظفند ظرف يك ماه از ريخ ابلاغ معرفي نامه، خود را جهت معاينه معرفي نمايند و صورت عدم حضور، شوراي مربوط حذف مورد، براساس محتويات پرونده تصميم گيري مي نمايد.

به منظور رسيدگي به اعتراض مشمول به رأي شوراي شهرسن، پس از انجام معاينات تخصصي و تصميم گيري نهايي، شوراي اسن، متشكل از سه نفر پزشك متخصص اسن تشكيل مي گردد. پس از بررسي پرونده، رأي اين پزشكان خصوص معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ شما اعلام مي گردد.

بررسي پرونده شوراي سازمان

به منظور رسيدگي به موارد عدم تطابق رأي شوراي پزشكي، قانون و اين آيين نامه و پيوست آن، كه بنا به تشخيص رئيس سازمان يا نماينده او تعيين مي شود، شوراي سازمان متشكل از سه نفر پزشك متخصص نيروهاي مسلح تشكيل مي گردد.

چنانچه رئيس سازمان يا نماينده او اطمينان حاصل نمايد كه رأي شوراي پزشكي مطابق مقررات صا نشده است، پرونده براي بررسي به شوراي عالي پزشكي كه از سه پزشك متخصص نيروهاي مسلح تشكيل مي گردد ارجاع مي دهد. نظر اين شورا قطعي و لازم الاجرا است.

بررسي پرونده شوراي عالي

اگر چنانچه شوراي پزشكي معاف از خدمت تشخيص داده نشويد، به خدمت اعزام مي شويد. صورتي كه به رأي كميسيون پزشكي اعتراض داشته شيد، پرونده شما شوراي عالي مطرح مي شود و رأي كميسيون عالي قطعي و لازم الاجراست و حق اعتراض نداريد. پس از اينكه رأي شوراي عالي صا شد ديگر به هيچ عنوان حق اعتراض نداريد و به پايان كار رسيده ايد و به هر رأيي كه صا شده شد يد عمل كنيد.

آيا حين انجام خدمت سرزي معافيت از خدمت امكان پذير است؟

طبق قانون معافيت پزشكي حين خدمت ، صورتي كه مشمولان حين خدمت دوره ضرورت مبتلا به نقص عضو يا بيماري‌هايي شوند كه پس از اتمام مدت معالجه كه كمتر از ۶ ماه نشد و طبق نظر شوراي پزشكي بيمارسن‌هاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي كه مورد تأييد عقيدتي- سياسي نيروي مربوطه هستند قا به انجام خدمت نشند از انجام بقيه خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. دوران معالجه مشمولان موضوع اين ماده جزو خدمت دوره ضرورت آنان محسوب مي‌گردد.

چنانچه شوراي نيروي مربوط تشخيص دهد كه نقص عضو يا بيماري پايان خدمت كه كمتر از شش ماه نشد، ترميم نشده يا بهبود نخواهد يافت ، مراتب را مشروحاً اوراق معاينه ذكر و تنظيم صورتجلسه شورا ملصق به عكس مشمول به يگان خدمتي مربوط اعلام مي نمايند نسبت ترخيص آنان و معرفي به سازمان اقدام شود.

مدارك مورد نياز معافيت پزشكي سرزي

توجه داشته شيد كه براي يافت معافيت پزشكي يد مداركي را به همراه داشته شيد. به همراه داشتن اين مدارك براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ الزاميست و صورتي كه هر يك از مدارك ماده نشد روند گرفتن معافيت تأخير مواجه خواهد شد. پس حتماً هنگام اقدام، مدارك مورد نياز معافيت پزشكي سرزي را چك كنيد كه موردي از قلم نيافتد و هنگام ارائه مدارك مشكل مواجه نشويد.

مدارك مورد نياز معافيت پزشكي :

 1. تكميل برگ وضعيت مشمولان (برگه شماره۱ ).
 2. تكميل برگ معاينه اوليه مشمولان توسط پزشك معاين اوليه (برگه شماره۲).
 3. تكميل برگ واكسيناسيون ( برگه شماره ۵).
 4. اصل و تصوير كارت ملي مشمول.
 5. اصل و تصوير كليه صفحات شناسنامه عكسدار مشمول.
 6. اصل و تصوير آخرين مك تحصيلي يا گواهي فراغت از تحصيل.
 7. افتح حساب عابر نك سپه و ج شماره حساب برگ شماره يك (ويژه متقاضيان اعزام، معافيت پزشكي و كفالت).
 8. يك قطعه عكس رنگي ۴×۳ تمام رخ زمينه سفيد مشمول (علاوه بر عكس هاي الصاقي به برگه ها).

سوالات متداول

آيا مي توانم براي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ حين تحصيل اقدام كنم؟

بله. شما توجه به شرايط بيماري، طبق قانون نظام وظيفه مي توانيد حين تحصيل براي يافت معافيت اقدام نماييد.

براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ چه معافيت هايي وجود دارد؟

براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توجه به شرايط بيماري، مي توانيد براي معافيت دائم، معافيت از رزم، اقدام نماييد.

آيا امكان اعتراض به رأي كميسيون پزشكي وجود دارد؟

بله. توجه به مراحلي كه توضيح داده شده، مي توانيد براي اعتراض به رأي كميسيون پزشكي اقدام كنيد.

معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۵ فروردين ۱۳۹۹ساعت: ۰۸:۰۵:۵۱ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ

لطفا به اين مقاله امتياز دهيد

مشمولان نظام وظيفه برخي از شرايط جسمي يا رواني قا به انجام خدمت نيستند. سازمان نظام وظيفه اين افراد را از خدمت مستثني كرده است كه بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ نيز از جمله اين بيماري هاست. و شما مي توانيد براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نماييد. توجه به پيچيدگي هاي شرايط معافيت پزشكي سرزي و آيين نامه معافيت پزشكي مختلف نظام وظيفه پيشنهاد مي شود براي اقدام مؤثرتر مشاوره معافيت پزشكي خدمت سرزي انجام شود. اولين گام آشنايي بيماري است كه ادامه توضيحات اجمالي ره صغر عضلاني عضلات بزرگ ارائه مي شود.

فهرستي از گروه‌هاي عضلاني بزرگ

– برجسته‌ترين و مهمترين عضله شانه، عضلات دلتوئيد است.

– گروه عضلات خم‌كننده زوها، لاي زو عضله‌اي‌ به جز عضله دو سر زويي وجود ندارد. پايين زو سه گروه عضله ديگر از جمله برون‌گرداننده از، خم‌كننده و زكننده‌ها كه عث حركت دست و مچ دست مي‌شوند، وجود دارد.

– عضلات سينه كه شامل سينه‌اي بزرگ و سينه‌اي كوچك است و معمولاً تحت عنوان سينه‌اي معرفي مي‌شوند.

عضله سينه‌ بزرگ، عضله‌اي بزرگ است كه به شانه، ترقوه و جناغ مرتبط مي‌گردد. عضله سينه‌ كوچك زير اين عضله بزرگ قرار گرفته و سينه از لا توسط استخوان ترقوه، از وسط جناغ و پايين دنده‌هاي قفسه سينه محدود مي‌شود.

– عضله‌اي بزرگ پشت بدن به نام پشتي بزرگ وجود دارد. ساير عضلات مهم پشت عضلات متوازي‌الاضلاع و ذوزنقه‌اي است.

– ديوار شكم شامل عضله راست شكمي و عضلات مايل جانبي (داخلي و خارجي) مي‌شود.

– محدوده سن بزرگترين عضله، سريني بزرگ نام دارد. ساير عضلات اين ناحيه سريني مياني و سريني كوچك است.

– چهار عضله بزرگ ناحيه ران، عضله چهار سر راني ناميده مي‌شوند. عضله ديگر همسترينگ يا سه سر راني گروه عضله‌اي سه‌يي است كه پشت ران قرار گرفته‌اند.

منبع: ويكي پديا

شرايط يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اين نكته بسيار حائز اهميت است كه توجه شدت و نوع بيماري ممكن است معافيتي كه به مشمول تعلق مي گيرد انواع مختلفي داشته شد. توجه به نوع و ميزان شدت بيماري، ممكن است سطح توانايي فرد براي انجام كارها متفاوت شد. به همين دليل سازمان نظام وظيفه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را از نظر وضع مزاجي و استعداد جسمي و رواني به چهار دسته زير تقسيم كرده است:

 1. كساني كه از نظر جسمي و رواني سالم و قا به انجام خدمت هستند.
 2. كساني كه به علت نقص عضو و يا ابتلا به بيماري از سلامتي كامل برخوردار نبوده اما قا به انجام خدمت امور غير رزمي مي شند.
 3. كساني كه به علت عدم رشد يا ابتلا به بيماري موقً قا به انجام خدمت دوره ضرورت نيستند.
 4. مشمولاني كه به علت نقص عضو يا ابتلا به بيماري جسمي و يا رواني به طور دائم قا به انجام خدمت دوره ضرورت نيستند.

شما مي توانيد ليست بيماري هاي معافيت پزشكي سرزي را كليك بر روي لينك مشاهده نماييد. يكي از نكات مهمي كه مورد معافيت پزشكي يد به آن توجه داشته شيد اين است كه زمان جنگ يا بسيج همگاني، افرادي كه زمان صلح به علل پزشكي يا تكفل از خدمت دوره ضرورت معاف شده اند نيز توجه به نوع بيماري امكان اعزام دارند.

معافيت پزشكي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ از جمله انواع معافيت پزشكي بيماري هاي داخلي مغز و اعصاب است. براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توجه به شرايط مشمول معافيت به صورت زير است و مشمول مي تواند توجه به شرايطي كه دارد، براي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نمايد.

دسته بيمارينام بيماريشرايط بيمارينوع معافيتامكان بررسي معافيت حين تحصيل
بيماري هاي داخلي مغز و اعصابصغر عضلاني عضلات بزرگ اختلال شديد وضعف مشهود اثت شده EMGو NCVمعاف دائمخير
بيماري هاي داخلي مغز و اعصابصغر عضلاني عضلات بزرگ صورتيكه بدون ضعف مشهود شدمعاف از خدمات رزميبله

منظور از معافيت دائم پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

معافيت دائم، معافيتي است كه آن فرد هم از دوران آموزشي رزمي و هم دوران خدمت سرزي معاف مي شود. به همين دليل سوالي كه براي بسياري از مشمولان سرزي مطرح است اين است كه آيا مي توانند از معافيت دائم بيماري هاي نظام وظيفه استفاده كنند يا خير؟ طبق قوانين نظام وظيفه افرادي كه به عنوان مشمولين معافيت دائم پزشكي نظر گرفته مي شوند يستي داراي بيماري رواني و يا جسمي شند كه به سبب اين بيماري توانايي هاي لازم براي انجام فعاليت هاي سنگين سرزي را از دست داده شند. توجه به نوع و جه سختي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ، صورت ييد پزشكان سازمان وظيفه، افراد مي توانند معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را يافت كنند.

مشاوره حرفه اي تخصص ماست

براي اطلاع از آخرين اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمي شما عزيزان ميتوانيد از طريق شماه زير مشاورين مجرب تماس شيد و پاسخ سوالات خود را يافت نماييد.

بدون گرفتن كد و پيش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مركز مشاوره آويژه

آيا براي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ مي توانيم حين تحصيل اقدام كنيم؟

به طور كلي اگر بخواهيد براي يافت معافيت پزشكي اقدام كنيد، يد يا فارغ التحصيل شده شيد، يا اخراج شده شيد يا ترك تحصيل كرده شيد. اما اين قانون براي برخي از بيماري ها صادق نيست. اين بيماري ها شامل بيماري هايي مي شود كه شامل نقص عضو يا بيماري هايي هست كه مقطع تحصيلي بر نوع معافيت آن تأثير ندارد. بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ از جمله بيماري هاي قابل بررسي معافيت پزشكي حين تحصيل است. نتيجه، صورتي كه شما شرايط لازم را داشته شيد، مي توانيد براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نماييد. چرا كه مقطع تحصيلي تأثيري شرايط معافيت سرزي ندارد.

طبق قانون نظام وظيفه، رسيدگي به تقاضاي معافيت پزشكي مشمولاني كه برابر قانون و آيين نامه اجرايي مربوطه، به تحصيل اشتغال داشته و از معافيت تحصيلي استفاده مي نمايند، پس از فراغت از تحصيل يا ترك تحصيل يا اخراج به عمل خواهد آمد. مگر خصوص نقص عضو يا بيمارهايي كه براساس ضوابط آيين نامه، مقطع تحصيلي آن اثر نداشته شد.

همچنين توجه داشته شيد كه صورتي كه سير مراحل رسيدگي پزشكي قرار گرفته ايد، چنانچه دانشگاه / مؤسسات آموزش عالي يا حوزه هاي علميه پذيرفته شويد و ثبت نام نماييد مجاز به ادامه رسيدگي بوده و صورت نداشتن شرايط معافيت و دارا بودن ساير شرايط، مي توانيد از معافيت تحصيلي استفاده كنيد.

منظور از معافيت از رزم براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

برخي از بيماري ها از جمله صغر عضلاني عضلات بزرگ به گونه اي هستند كه توان بدني و جسمي افراد را كاهش مي دهد. به همين دليل اين افراد قا به انجام كارهاي سنگين و قرار گيري شرايط سخت را ندارند. به همين دليل سازمان نظام وظيفه نظر گرفتن شرايط جسمي اين افراد نوعي از معافيت به نام معافيت از خدمات رزمي كه به اختصار معاف از رزم مي گوييم اختصاص داده است. نتيجه دوران سرزي افراد داراي شرايط معافيت از رزم بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ دوره آموزشي خود از انجام برخي امور سنگين رزمي، هم چون رژه هاي گروهي، اردوهاي دوره اي مختلف، حمل اسلحه، دوره هاي نگهني و … معاف خواهند بود. افراد داراي اين نوع معافيت به جاي انجام خدمات رزمي، بيشتر امور اداري و خدماتي مشغول به خدمت مي شوند. نتيجه معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ از نوع معافيت از رزم به اين صورت خواهد بود.

توجه داشته شيد كه كارت پايان خدمت از خدمت وظيفه عمومي، عموماً زمان صلح مي شد و صورت نياز از آن ها امور رزمي بهره گرفته خواهد شد، اما سرزان معاف از رزم از اين امتياز برخوردار مي شند كه بعد از پايان خدمت سرزي، از آن ها امور رزمي استفاده نخواهد شد.

براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ از كجا شروع كنم؟

براي يافت معافيت پزشكي، ابتدا يد بيماري هاي اعلام شده از طرف نظام وظيفه را يك مرور كلي نماييد. چه بسا شما براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نماييد و موفق نشويد ولي براي بيماري ديگري اقدام نماييد و بتوانيد معاف از خدمت شويد. حال كه امكان معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را مي دهيد، يد طي كردن مراحل زير گامهاي لازم براي يافت كارت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را بپيماييد.

مراحل يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ

يكي از سوالات اساسي افرادي كه براي يافت معافيت پزشكي اقدام مي كنند اين است كه چه مراحلي را يد طي كنند. اينكه از كجا يد شروع كنند و به ترتيب به كجاها مراجعه كنند. اينجا قصد داريم به صورت كاملاً مفصل ره مراحل اقدام براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ و قوانين معافيت پزشكي توضيح دهيم. پس ما همراه شيد.

 1. دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي را از دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+۱۰) به منظور تنظيم و تكميل مدارك مورد نياز يافت نماييد.
 2. قبل از مراجعه به پزشك معاينه كننده اوليه، يد ابتدا برگه خود اظهاري سوابق بيماري را كه پشت برگ معاينه اوليه قرار دارد، به دقت تكميل نماييد هنگام مراجعه به پزشك معاينه كننده آن را به او ارائه نمايند. توجه داشته شيد كه مشمولاني كه مشكلات پزشكي خود را به هنگام معاينه اوليه بيماري خود عنوان نكنند، چنانچه دوران آموزش يا خدمت به دليل اعلام نكردن مشكل پزشكي، دچار حادثه شوند مسئوليت آن بر عهده خود مشمول مي شد .
 3. به يكي از پزشكان معاين اوليه مراجعه كنيد و برگه معاينه اوليه توسط پزشك را تكميل نماييد. (شما مي توانيد آس پزشكان معاينه كننده را از دفاتر پليس +۱۰ يافت كنيد.)
 4. اين مرحله خواست شما توسط كاربر پليس +‌۱۰ سيستم ثبت مي شود. شما يد كليه مدارك را از كاربر پليس +۱۰ پس بگيريد. شما يد اين مدارك را همراه داشته شيد و به شوراي پزشكي ارائه دهيد.
 5. برگ معرفي به بيمارسن از طريق پست به آس شما ارسال مي گردد. ذكر اين نكته ضروري است كه مشمولاني كه داراي نقص عضو يا بيماريهاي قابل مشاهده مي شند نيازي به مراجعه به بيمارسن نخواهند داشت.
 6. جهت انجام معاينات تخصصي به بيمارسن مراجعه نماييد.
 7. جوابيه بيمارسن (‌نظريه تخصصي) به حوزه رسيدگي كننده ارسال مي گردد.
 8. دعوتنامه به آس شما جهت حضور شوراي پزشكي ارسال مي شود.
 9. جلسه شوراي پزشكي برگزار مي گردد.

مشاوره حرفه اي تخصص ماست

براي اطلاع از آخرين اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمي شما عزيزان ميتوانيد از طريق شماه زير مشاورين مجرب تماس شيد و پاسخ سوالات خود را يافت نماييد.

بدون گرفتن كد و پيش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مركز مشاوره آويژه

مراحل ييد بيماري جهت يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

براي اينكه بيماري شما توسط نظام وظيفه تأييد شود، يد طي چند مرحله به پزشكان مورد تأييد نظام وظيفه مراجعه كنيد و معاينات مورد نياز براي يافت معافيت صغر عضلاني عضلات بزرگ را انجام دهيد. به طور خلاصه مي توانيم مراحل تأييد بيماري جهت يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را به اين صورت بيان كنيم:

مرحله اول: ييد بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توسط پزشك اوليه

مرحله دوم: ييد بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توسط شوراي پزشكي بيمارسن

مرحله سوم: ييد بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توسط شوراي پزشكي وظيفه عمومي

توجه داشته شيد كه به همراه داشتن اصل شناسنامه عكس دار و يا كارت ملي جهت شركت شوراي پزشكي الزامي است و حتماً شناسنامه يا كارت ملي را به همراه داشته شيد.

طبق قوانين نظام وظيفه مشمولاني كه سير رسيدگي پزشكي قرار دارند مجاز به انصراف از خواست پزشكي نيستند و رأي شوراي پزشكي خصوص آنان ملاك عمل مي شد.

اظهار نظر مورد معافيت پزشكي مشمولين توسط سه نفر پزشك نيروهاي مسلح هر شهرسن صورت مي‌گيرد و رأي اكثريت اين پزشكان معتبر است.

اگر زماني كه براي معاينات تخصصي به مراكز مجهز وزارت بهداشت يا بيمارسن هاي نيروهاي مسلح معرفي مي شويد ، ظرف مدت يك ماه به اين مراكز مراجعه نكنيد، پس از تعيين تكليف به خدمت اعزام مي شويد. پس حتماً سعي كنيد پيگيري مناسب سريعاً اقدام نماييد به علت كم كاري فرصت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را از دست ندهيد.

افراد مشمولي كه غيبت ندارند و خواست پزشكي خود را ثبت مي نمايند و سير معافيت پزشكي قرار مي گيرند، اگر مدت رسيدگي به خواست پزشكي عمداً عث طولاني شدن مراحل رسيدگي شوند، (‌مانند عدم مراجعه به موقع به بيمارسن، عدم حضور جلسات شوراي پزشكي و … ) وارد غيبت مي گردند.

پس از بررسي و تأييد كميسيون پزشكي، صورتي كه معاف دائم شناخته شويد، از كارت معافيت برخوردار مي شويد. صورتي كه طي بررسي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ، سرز يا معاف از رزم شناخته شويد برگ آماده به خدمت براي شما صا و ارسال مي گردد. تعرفه صدور كارت معافيت پزشكي به صورت زير است.

مقطع تحصيليمبلغ
همه مقاطع۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ريال

مشاوره حرفه اي تخصص ماست

براي اطلاع از آخرين اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمي شما عزيزان ميتوانيد از طريق شماه زير مشاورين مجرب تماس شيد و پاسخ سوالات خود را يافت نماييد.

بدون گرفتن كد و پيش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مركز مشاوره آويژه

چگونه مي توانم به رأي صا شده اعتراض كنم؟

ممكن است از نظر شما رأيي كه ره معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ صا شده است اشته شد. سازمان نظام وظيفه اين امكان را اختيار مشمولان قرار داده است كه بتوانند نسبت به رأي هاي صاه اعتراض كنند. مراتب اعتراض به رأي كميسيون هاي پزشكي، مختلف است. شما هر مرحله مي توانيد اعتراض خود را اعلام كنيد و صورتي كه از رأي صا شده توسط اين كميسيون هم راضي نشيد مي توانيد اعتراض خود را اعلام كنيد كميسيون اسن بررسي شود. مراتب اعتراض به ترتيب عرتند از اعتراض به كميسيون شهرسن، اعتراض به كميسيون اسن، اعتراض به كميسيون سازمان و اعتراض به شوراي عالي. اعتراض به شوراي عالي آخرين شانس شما براي اعتراض نسبت به معافيت صغر عضلاني عضلات بزرگ است و رأي آن قطعي و لازم الاجرا است.

بررسي پرونده كميسيون شهرسن

اولين مرحله از اعتراض، اعتراض به رأي كميسيون شهرسن است. صورتي كه به رأي شوراي شهرسن ره رأي مربوط به معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اعتراض داشته شيد، يد اعتراض خود را كتً اعلام نماييد مراحل زير براي ادامه بررسي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ انجام شود. شوراي شهرسن متشكل از سه نفر پزشك نيروهاي مسلح است و رأي اكثريت آنان ملاك عمل است .

چنانچه پس از معاينه شما، شوراي شهرسن و قبل از اعزام به خدمت، تغييري وضع جسمي يا رواني شما حاصل شود و بيماري جديدي به وجود آيد يا بيماري قبلي تشديد شود كه به تشخيص سازمان و يا كسب نظر مشورتي پزشك معتمد، قا به انجام خدمت نشيد، يد مجدداً شوراي شهرسن مربوط مورد معاينه قرار گيريد و نظر اخير شوراي ياد شده ملاك عمل مي شد.

اگر متقاضي معاينه تخصصي براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ شيد يا به آراي شوراي شهرسن اعتراض داشته شيد، يد هزينه هاي مربوط به معاينات تخصصي، اعم از ليني و تشخيصي را پرداخت نماييد. توجه به شرايطن ميزان هزينه معاينه جدول زير آمده است.

نوع معاينهمبلغ
معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت (براي ر اول)۱۳۰٫۰۰۰ ريال
معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت (براي نوبت هاي بعدي)۱۹۵٫۰۰۰ ريال

اگر شوراي پزشكي شهرسن مربوطه معاينه ليني معاف از خدمت تشخيص داده نشويد و به تشخيص اين شورا يا رئيس واحد وظيفه عمومي مربوطه يا اعتراض خودن، نياز به معاينه تخصصي صغر عضلاني عضلات بزرگ داشته شيد، رئيس حوزه موظف است شما را به نزديكترين مركز مجهز وزارت بهداشت، يا بيمارسن هاي نيروهاي مسلح معرفي كند. بدين صورت شما جهت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ معاينه مي شويد و نتيجه معاينه تخصصي براي تصميم گيري به شوراي پزشكي همان شهرسن ارسال مي شود. صورت اصرار بر اعتراض مين هزينه ها از سوي شما نيج جهت تصميم گيري به شوراي عالي پزشكي متشكل از پزشكان متخصص اسن ارسال مي گردد.

مراكز مجهز وزرات بهداشت يا بيمارسن هاي نيروهاي مسلح موظفند به وضعيت مشمولين معرفي شده مربوط، خارج از نوبت رسيدگي نمايند و آنان را حداكثر ظرف يك ماه مورد معاينه تخصصي قرار دهند.

بررسي پرونده كميسيون اسن

صورت اعتراض به رأي شوراي شهرسن، مي توانيد دوره براي اعتراض اقدام كنيد و اعتراض شما شوراي اسن ارجاع داده مي شود. اما صورتي كه به رأي كميسيون (شوراي) اسن نيز اعتراض داشته شيد، امكان اعتراض وجود دارد. مشمولاني كه پرونده آنان به شوراي اسن يا شوراي سازمان ارجاع داده مي شود، موظفند ظرف يك ماه از ريخ ابلاغ معرفي نامه، خود را جهت معاينه معرفي نمايند و صورت عدم حضور، شوراي مربوط حذف مورد، براساس محتويات پرونده تصميم گيري مي نمايد.

به منظور رسيدگي به اعتراض مشمول به رأي شوراي شهرسن، پس از انجام معاينات تخصصي و تصميم گيري نهايي، شوراي اسن، متشكل از سه نفر پزشك متخصص اسن تشكيل مي گردد. پس از بررسي پرونده، رأي اين پزشكان خصوص معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ شما اعلام مي گردد.

بررسي پرونده شوراي سازمان

به منظور رسيدگي به موارد عدم تطابق رأي شوراي پزشكي، قانون و اين آيين نامه و پيوست آن، كه بنا به تشخيص رئيس سازمان يا نماينده او تعيين مي شود، شوراي سازمان متشكل از سه نفر پزشك متخصص نيروهاي مسلح تشكيل مي گردد.

چنانچه رئيس سازمان يا نماينده او اطمينان حاصل نمايد كه رأي شوراي پزشكي مطابق مقررات صا نشده است، پرونده براي بررسي به شوراي عالي پزشكي كه از سه پزشك متخصص نيروهاي مسلح تشكيل مي گردد ارجاع مي دهد. نظر اين شورا قطعي و لازم الاجرا است.

بررسي پرونده شوراي عالي

اگر چنانچه شوراي پزشكي معاف از خدمت تشخيص داده نشويد، به خدمت اعزام مي شويد. صورتي كه به رأي كميسيون پزشكي اعتراض داشته شيد، پرونده شما شوراي عالي مطرح مي شود و رأي كميسيون عالي قطعي و لازم الاجراست و حق اعتراض نداريد. پس از اينكه رأي شوراي عالي صا شد ديگر به هيچ عنوان حق اعتراض نداريد و به پايان كار رسيده ايد و به هر رأيي كه صا شده شد يد عمل كنيد.

آيا حين انجام خدمت سرزي معافيت از خدمت امكان پذير است؟

طبق قانون معافيت پزشكي حين خدمت ، صورتي كه مشمولان حين خدمت دوره ضرورت مبتلا به نقص عضو يا بيماري‌هايي شوند كه پس از اتمام مدت معالجه كه كمتر از ۶ ماه نشد و طبق نظر شوراي پزشكي بيمارسن‌هاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي كه مورد تأييد عقيدتي- سياسي نيروي مربوطه هستند قا به انجام خدمت نشند از انجام بقيه خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. دوران معالجه مشمولان موضوع اين ماده جزو خدمت دوره ضرورت آنان محسوب مي‌گردد.

چنانچه شوراي نيروي مربوط تشخيص دهد كه نقص عضو يا بيماري پايان خدمت كه كمتر از شش ماه نشد، ترميم نشده يا بهبود نخواهد يافت ، مراتب را مشروحاً اوراق معاينه ذكر و تنظيم صورتجلسه شورا ملصق به عكس مشمول به يگان خدمتي مربوط اعلام مي نمايند نسبت ترخيص آنان و معرفي به سازمان اقدام شود.

مدارك مورد نياز معافيت پزشكي سرزي

توجه داشته شيد كه براي يافت معافيت پزشكي يد مداركي را به همراه داشته شيد. به همراه داشتن اين مدارك براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ الزاميست و صورتي كه هر يك از مدارك ماده نشد روند گرفتن معافيت تأخير مواجه خواهد شد. پس حتماً هنگام اقدام، مدارك مورد نياز معافيت پزشكي سرزي را چك كنيد كه موردي از قلم نيافتد و هنگام ارائه مدارك مشكل مواجه نشويد.

مدارك مورد نياز معافيت پزشكي :

 1. تكميل برگ وضعيت مشمولان (برگه شماره۱ ).
 2. تكميل برگ معاينه اوليه مشمولان توسط پزشك معاين اوليه (برگه شماره۲).
 3. تكميل برگ واكسيناسيون ( برگه شماره ۵).
 4. اصل و تصوير كارت ملي مشمول.
 5. اصل و تصوير كليه صفحات شناسنامه عكسدار مشمول.
 6. اصل و تصوير آخرين مك تحصيلي يا گواهي فراغت از تحصيل.
 7. افتح حساب عابر نك سپه و ج شماره حساب برگ شماره يك (ويژه متقاضيان اعزام، معافيت پزشكي و كفالت).
 8. يك قطعه عكس رنگي ۴×۳ تمام رخ زمينه سفيد مشمول (علاوه بر عكس هاي الصاقي به برگه ها).

سوالات متداول

آيا مي توانم براي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ حين تحصيل اقدام كنم؟

بله. شما توجه به شرايط بيماري، طبق قانون نظام وظيفه مي توانيد حين تحصيل براي يافت معافيت اقدام نماييد.

براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ چه معافيت هايي وجود دارد؟

براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توجه به شرايط بيماري، مي توانيد براي معافيت دائم، معافيت از رزم، اقدام نماييد.

آيا امكان اعتراض به رأي كميسيون پزشكي وجود دارد؟

بله. توجه به مراحلي كه توضيح داده شده، مي توانيد براي اعتراض به رأي كميسيون پزشكي اقدام كنيد.

معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۵ فروردين ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۲۹:۲۲ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ

لطفا به اين مقاله امتياز دهيد

مشمولان نظام وظيفه برخي از شرايط جسمي يا رواني قا به انجام خدمت نيستند. سازمان نظام وظيفه اين افراد را از خدمت مستثني كرده است كه بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ نيز از جمله اين بيماري هاست. و شما مي توانيد براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نماييد. توجه به پيچيدگي هاي شرايط معافيت پزشكي سرزي و آيين نامه معافيت پزشكي مختلف نظام وظيفه پيشنهاد مي شود براي اقدام مؤثرتر مشاوره معافيت پزشكي خدمت سرزي انجام شود. اولين گام آشنايي بيماري است كه ادامه توضيحات اجمالي ره صغر عضلاني عضلات بزرگ ارائه مي شود.

فهرستي از گروه‌هاي عضلاني بزرگ

– برجسته‌ترين و مهمترين عضله شانه، عضلات دلتوئيد است.

– گروه عضلات خم‌كننده زوها، لاي زو عضله‌اي‌ به جز عضله دو سر زويي وجود ندارد. پايين زو سه گروه عضله ديگر از جمله برون‌گرداننده از، خم‌كننده و زكننده‌ها كه عث حركت دست و مچ دست مي‌شوند، وجود دارد.

– عضلات سينه كه شامل سينه‌اي بزرگ و سينه‌اي كوچك است و معمولاً تحت عنوان سينه‌اي معرفي مي‌شوند.

عضله سينه‌ بزرگ، عضله‌اي بزرگ است كه به شانه، ترقوه و جناغ مرتبط مي‌گردد. عضله سينه‌ كوچك زير اين عضله بزرگ قرار گرفته و سينه از لا توسط استخوان ترقوه، از وسط جناغ و پايين دنده‌هاي قفسه سينه محدود مي‌شود.

– عضله‌اي بزرگ پشت بدن به نام پشتي بزرگ وجود دارد. ساير عضلات مهم پشت عضلات متوازي‌الاضلاع و ذوزنقه‌اي است.

– ديوار شكم شامل عضله راست شكمي و عضلات مايل جانبي (داخلي و خارجي) مي‌شود.

– محدوده سن بزرگترين عضله، سريني بزرگ نام دارد. ساير عضلات اين ناحيه سريني مياني و سريني كوچك است.

– چهار عضله بزرگ ناحيه ران، عضله چهار سر راني ناميده مي‌شوند. عضله ديگر همسترينگ يا سه سر راني گروه عضله‌اي سه‌يي است كه پشت ران قرار گرفته‌اند.

منبع: ويكي پديا

شرايط يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اين نكته بسيار حائز اهميت است كه توجه شدت و نوع بيماري ممكن است معافيتي كه به مشمول تعلق مي گيرد انواع مختلفي داشته شد. توجه به نوع و ميزان شدت بيماري، ممكن است سطح توانايي فرد براي انجام كارها متفاوت شد. به همين دليل سازمان نظام وظيفه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را از نظر وضع مزاجي و استعداد جسمي و رواني به چهار دسته زير تقسيم كرده است:

 1. كساني كه از نظر جسمي و رواني سالم و قا به انجام خدمت هستند.
 2. كساني كه به علت نقص عضو و يا ابتلا به بيماري از سلامتي كامل برخوردار نبوده اما قا به انجام خدمت امور غير رزمي مي شند.
 3. كساني كه به علت عدم رشد يا ابتلا به بيماري موقً قا به انجام خدمت دوره ضرورت نيستند.
 4. مشمولاني كه به علت نقص عضو يا ابتلا به بيماري جسمي و يا رواني به طور دائم قا به انجام خدمت دوره ضرورت نيستند.

شما مي توانيد ليست بيماري هاي معافيت پزشكي سرزي را كليك بر روي لينك مشاهده نماييد. يكي از نكات مهمي كه مورد معافيت پزشكي يد به آن توجه داشته شيد اين است كه زمان جنگ يا بسيج همگاني، افرادي كه زمان صلح به علل پزشكي يا تكفل از خدمت دوره ضرورت معاف شده اند نيز توجه به نوع بيماري امكان اعزام دارند.

معافيت پزشكي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ از جمله انواع معافيت پزشكي بيماري هاي داخلي مغز و اعصاب است. براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توجه به شرايط مشمول معافيت به صورت زير است و مشمول مي تواند توجه به شرايطي كه دارد، براي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نمايد.

دسته بيمارينام بيماريشرايط بيمارينوع معافيتامكان بررسي معافيت حين تحصيل
بيماري هاي داخلي مغز و اعصابصغر عضلاني عضلات بزرگ اختلال شديد وضعف مشهود اثت شده EMGو NCVمعاف دائمخير
بيماري هاي داخلي مغز و اعصابصغر عضلاني عضلات بزرگ صورتيكه بدون ضعف مشهود شدمعاف از خدمات رزميبله

منظور از معافيت دائم پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

معافيت دائم، معافيتي است كه آن فرد هم از دوران آموزشي رزمي و هم دوران خدمت سرزي معاف مي شود. به همين دليل سوالي كه براي بسياري از مشمولان سرزي مطرح است اين است كه آيا مي توانند از معافيت دائم بيماري هاي نظام وظيفه استفاده كنند يا خير؟ طبق قوانين نظام وظيفه افرادي كه به عنوان مشمولين معافيت دائم پزشكي نظر گرفته مي شوند يستي داراي بيماري رواني و يا جسمي شند كه به سبب اين بيماري توانايي هاي لازم براي انجام فعاليت هاي سنگين سرزي را از دست داده شند. توجه به نوع و جه سختي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ، صورت ييد پزشكان سازمان وظيفه، افراد مي توانند معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را يافت كنند.

مشاوره حرفه اي تخصص ماست

براي اطلاع از آخرين اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمي شما عزيزان ميتوانيد از طريق شماه زير مشاورين مجرب تماس شيد و پاسخ سوالات خود را يافت نماييد.

بدون گرفتن كد و پيش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مركز مشاوره آويژه

آيا براي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ مي توانيم حين تحصيل اقدام كنيم؟

به طور كلي اگر بخواهيد براي يافت معافيت پزشكي اقدام كنيد، يد يا فارغ التحصيل شده شيد، يا اخراج شده شيد يا ترك تحصيل كرده شيد. اما اين قانون براي برخي از بيماري ها صادق نيست. اين بيماري ها شامل بيماري هايي مي شود كه شامل نقص عضو يا بيماري هايي هست كه مقطع تحصيلي بر نوع معافيت آن تأثير ندارد. بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ از جمله بيماري هاي قابل بررسي معافيت پزشكي حين تحصيل است. نتيجه، صورتي كه شما شرايط لازم را داشته شيد، مي توانيد براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نماييد. چرا كه مقطع تحصيلي تأثيري شرايط معافيت سرزي ندارد.

طبق قانون نظام وظيفه، رسيدگي به تقاضاي معافيت پزشكي مشمولاني كه برابر قانون و آيين نامه اجرايي مربوطه، به تحصيل اشتغال داشته و از معافيت تحصيلي استفاده مي نمايند، پس از فراغت از تحصيل يا ترك تحصيل يا اخراج به عمل خواهد آمد. مگر خصوص نقص عضو يا بيمارهايي كه براساس ضوابط آيين نامه، مقطع تحصيلي آن اثر نداشته شد.

همچنين توجه داشته شيد كه صورتي كه سير مراحل رسيدگي پزشكي قرار گرفته ايد، چنانچه دانشگاه / مؤسسات آموزش عالي يا حوزه هاي علميه پذيرفته شويد و ثبت نام نماييد مجاز به ادامه رسيدگي بوده و صورت نداشتن شرايط معافيت و دارا بودن ساير شرايط، مي توانيد از معافيت تحصيلي استفاده كنيد.

منظور از معافيت از رزم براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

برخي از بيماري ها از جمله صغر عضلاني عضلات بزرگ به گونه اي هستند كه توان بدني و جسمي افراد را كاهش مي دهد. به همين دليل اين افراد قا به انجام كارهاي سنگين و قرار گيري شرايط سخت را ندارند. به همين دليل سازمان نظام وظيفه نظر گرفتن شرايط جسمي اين افراد نوعي از معافيت به نام معافيت از خدمات رزمي كه به اختصار معاف از رزم مي گوييم اختصاص داده است. نتيجه دوران سرزي افراد داراي شرايط معافيت از رزم بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ دوره آموزشي خود از انجام برخي امور سنگين رزمي، هم چون رژه هاي گروهي، اردوهاي دوره اي مختلف، حمل اسلحه، دوره هاي نگهني و … معاف خواهند بود. افراد داراي اين نوع معافيت به جاي انجام خدمات رزمي، بيشتر امور اداري و خدماتي مشغول به خدمت مي شوند. نتيجه معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ از نوع معافيت از رزم به اين صورت خواهد بود.

توجه داشته شيد كه كارت پايان خدمت از خدمت وظيفه عمومي، عموماً زمان صلح مي شد و صورت نياز از آن ها امور رزمي بهره گرفته خواهد شد، اما سرزان معاف از رزم از اين امتياز برخوردار مي شند كه بعد از پايان خدمت سرزي، از آن ها امور رزمي استفاده نخواهد شد.

براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ از كجا شروع كنم؟

براي يافت معافيت پزشكي، ابتدا يد بيماري هاي اعلام شده از طرف نظام وظيفه را يك مرور كلي نماييد. چه بسا شما براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اقدام نماييد و موفق نشويد ولي براي بيماري ديگري اقدام نماييد و بتوانيد معاف از خدمت شويد. حال كه امكان معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را مي دهيد، يد طي كردن مراحل زير گامهاي لازم براي يافت كارت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را بپيماييد.

مراحل يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ

يكي از سوالات اساسي افرادي كه براي يافت معافيت پزشكي اقدام مي كنند اين است كه چه مراحلي را يد طي كنند. اينكه از كجا يد شروع كنند و به ترتيب به كجاها مراجعه كنند. اينجا قصد داريم به صورت كاملاً مفصل ره مراحل اقدام براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ و قوانين معافيت پزشكي توضيح دهيم. پس ما همراه شيد.

 1. دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي را از دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي (پليس+۱۰) به منظور تنظيم و تكميل مدارك مورد نياز يافت نماييد.
 2. قبل از مراجعه به پزشك معاينه كننده اوليه، يد ابتدا برگه خود اظهاري سوابق بيماري را كه پشت برگ معاينه اوليه قرار دارد، به دقت تكميل نماييد هنگام مراجعه به پزشك معاينه كننده آن را به او ارائه نمايند. توجه داشته شيد كه مشمولاني كه مشكلات پزشكي خود را به هنگام معاينه اوليه بيماري خود عنوان نكنند، چنانچه دوران آموزش يا خدمت به دليل اعلام نكردن مشكل پزشكي، دچار حادثه شوند مسئوليت آن بر عهده خود مشمول مي شد .
 3. به يكي از پزشكان معاين اوليه مراجعه كنيد و برگه معاينه اوليه توسط پزشك را تكميل نماييد. (شما مي توانيد آس پزشكان معاينه كننده را از دفاتر پليس +۱۰ يافت كنيد.)
 4. اين مرحله خواست شما توسط كاربر پليس +‌۱۰ سيستم ثبت مي شود. شما يد كليه مدارك را از كاربر پليس +۱۰ پس بگيريد. شما يد اين مدارك را همراه داشته شيد و به شوراي پزشكي ارائه دهيد.
 5. برگ معرفي به بيمارسن از طريق پست به آس شما ارسال مي گردد. ذكر اين نكته ضروري است كه مشمولاني كه داراي نقص عضو يا بيماريهاي قابل مشاهده مي شند نيازي به مراجعه به بيمارسن نخواهند داشت.
 6. جهت انجام معاينات تخصصي به بيمارسن مراجعه نماييد.
 7. جوابيه بيمارسن (‌نظريه تخصصي) به حوزه رسيدگي كننده ارسال مي گردد.
 8. دعوتنامه به آس شما جهت حضور شوراي پزشكي ارسال مي شود.
 9. جلسه شوراي پزشكي برگزار مي گردد.

مشاوره حرفه اي تخصص ماست

براي اطلاع از آخرين اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمي شما عزيزان ميتوانيد از طريق شماه زير مشاورين مجرب تماس شيد و پاسخ سوالات خود را يافت نماييد.

بدون گرفتن كد و پيش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مركز مشاوره آويژه

مراحل ييد بيماري جهت يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ چيست؟

براي اينكه بيماري شما توسط نظام وظيفه تأييد شود، يد طي چند مرحله به پزشكان مورد تأييد نظام وظيفه مراجعه كنيد و معاينات مورد نياز براي يافت معافيت صغر عضلاني عضلات بزرگ را انجام دهيد. به طور خلاصه مي توانيم مراحل تأييد بيماري جهت يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را به اين صورت بيان كنيم:

مرحله اول: ييد بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توسط پزشك اوليه

مرحله دوم: ييد بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توسط شوراي پزشكي بيمارسن

مرحله سوم: ييد بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توسط شوراي پزشكي وظيفه عمومي

توجه داشته شيد كه به همراه داشتن اصل شناسنامه عكس دار و يا كارت ملي جهت شركت شوراي پزشكي الزامي است و حتماً شناسنامه يا كارت ملي را به همراه داشته شيد.

طبق قوانين نظام وظيفه مشمولاني كه سير رسيدگي پزشكي قرار دارند مجاز به انصراف از خواست پزشكي نيستند و رأي شوراي پزشكي خصوص آنان ملاك عمل مي شد.

اظهار نظر مورد معافيت پزشكي مشمولين توسط سه نفر پزشك نيروهاي مسلح هر شهرسن صورت مي‌گيرد و رأي اكثريت اين پزشكان معتبر است.

اگر زماني كه براي معاينات تخصصي به مراكز مجهز وزارت بهداشت يا بيمارسن هاي نيروهاي مسلح معرفي مي شويد ، ظرف مدت يك ماه به اين مراكز مراجعه نكنيد، پس از تعيين تكليف به خدمت اعزام مي شويد. پس حتماً سعي كنيد پيگيري مناسب سريعاً اقدام نماييد به علت كم كاري فرصت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ را از دست ندهيد.

افراد مشمولي كه غيبت ندارند و خواست پزشكي خود را ثبت مي نمايند و سير معافيت پزشكي قرار مي گيرند، اگر مدت رسيدگي به خواست پزشكي عمداً عث طولاني شدن مراحل رسيدگي شوند، (‌مانند عدم مراجعه به موقع به بيمارسن، عدم حضور جلسات شوراي پزشكي و … ) وارد غيبت مي گردند.

پس از بررسي و تأييد كميسيون پزشكي، صورتي كه معاف دائم شناخته شويد، از كارت معافيت برخوردار مي شويد. صورتي كه طي بررسي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ، سرز يا معاف از رزم شناخته شويد برگ آماده به خدمت براي شما صا و ارسال مي گردد. تعرفه صدور كارت معافيت پزشكي به صورت زير است.

مقطع تحصيليمبلغ
همه مقاطع۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ريال

مشاوره حرفه اي تخصص ماست

براي اطلاع از آخرين اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمي شما عزيزان ميتوانيد از طريق شماه زير مشاورين مجرب تماس شيد و پاسخ سوالات خود را يافت نماييد.

بدون گرفتن كد و پيش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مركز مشاوره آويژه

چگونه مي توانم به رأي صا شده اعتراض كنم؟

ممكن است از نظر شما رأيي كه ره معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ صا شده است اشته شد. سازمان نظام وظيفه اين امكان را اختيار مشمولان قرار داده است كه بتوانند نسبت به رأي هاي صاه اعتراض كنند. مراتب اعتراض به رأي كميسيون هاي پزشكي، مختلف است. شما هر مرحله مي توانيد اعتراض خود را اعلام كنيد و صورتي كه از رأي صا شده توسط اين كميسيون هم راضي نشيد مي توانيد اعتراض خود را اعلام كنيد كميسيون اسن بررسي شود. مراتب اعتراض به ترتيب عرتند از اعتراض به كميسيون شهرسن، اعتراض به كميسيون اسن، اعتراض به كميسيون سازمان و اعتراض به شوراي عالي. اعتراض به شوراي عالي آخرين شانس شما براي اعتراض نسبت به معافيت صغر عضلاني عضلات بزرگ است و رأي آن قطعي و لازم الاجرا است.

بررسي پرونده كميسيون شهرسن

اولين مرحله از اعتراض، اعتراض به رأي كميسيون شهرسن است. صورتي كه به رأي شوراي شهرسن ره رأي مربوط به معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ اعتراض داشته شيد، يد اعتراض خود را كتً اعلام نماييد مراحل زير براي ادامه بررسي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ انجام شود. شوراي شهرسن متشكل از سه نفر پزشك نيروهاي مسلح است و رأي اكثريت آنان ملاك عمل است .

چنانچه پس از معاينه شما، شوراي شهرسن و قبل از اعزام به خدمت، تغييري وضع جسمي يا رواني شما حاصل شود و بيماري جديدي به وجود آيد يا بيماري قبلي تشديد شود كه به تشخيص سازمان و يا كسب نظر مشورتي پزشك معتمد، قا به انجام خدمت نشيد، يد مجدداً شوراي شهرسن مربوط مورد معاينه قرار گيريد و نظر اخير شوراي ياد شده ملاك عمل مي شد.

اگر متقاضي معاينه تخصصي براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ شيد يا به آراي شوراي شهرسن اعتراض داشته شيد، يد هزينه هاي مربوط به معاينات تخصصي، اعم از ليني و تشخيصي را پرداخت نماييد. توجه به شرايطن ميزان هزينه معاينه جدول زير آمده است.

نوع معاينهمبلغ
معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت از دوره خدمت (براي ر اول)۱۳۰٫۰۰۰ ريال
معاينات تخصصي پزشكي از مشمولان متقاضي معافيت (براي نوبت هاي بعدي)۱۹۵٫۰۰۰ ريال

اگر شوراي پزشكي شهرسن مربوطه معاينه ليني معاف از خدمت تشخيص داده نشويد و به تشخيص اين شورا يا رئيس واحد وظيفه عمومي مربوطه يا اعتراض خودن، نياز به معاينه تخصصي صغر عضلاني عضلات بزرگ داشته شيد، رئيس حوزه موظف است شما را به نزديكترين مركز مجهز وزارت بهداشت، يا بيمارسن هاي نيروهاي مسلح معرفي كند. بدين صورت شما جهت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ معاينه مي شويد و نتيجه معاينه تخصصي براي تصميم گيري به شوراي پزشكي همان شهرسن ارسال مي شود. صورت اصرار بر اعتراض مين هزينه ها از سوي شما نيج جهت تصميم گيري به شوراي عالي پزشكي متشكل از پزشكان متخصص اسن ارسال مي گردد.

مراكز مجهز وزرات بهداشت يا بيمارسن هاي نيروهاي مسلح موظفند به وضعيت مشمولين معرفي شده مربوط، خارج از نوبت رسيدگي نمايند و آنان را حداكثر ظرف يك ماه مورد معاينه تخصصي قرار دهند.

بررسي پرونده كميسيون اسن

صورت اعتراض به رأي شوراي شهرسن، مي توانيد دوره براي اعتراض اقدام كنيد و اعتراض شما شوراي اسن ارجاع داده مي شود. اما صورتي كه به رأي كميسيون (شوراي) اسن نيز اعتراض داشته شيد، امكان اعتراض وجود دارد. مشمولاني كه پرونده آنان به شوراي اسن يا شوراي سازمان ارجاع داده مي شود، موظفند ظرف يك ماه از ريخ ابلاغ معرفي نامه، خود را جهت معاينه معرفي نمايند و صورت عدم حضور، شوراي مربوط حذف مورد، براساس محتويات پرونده تصميم گيري مي نمايد.

به منظور رسيدگي به اعتراض مشمول به رأي شوراي شهرسن، پس از انجام معاينات تخصصي و تصميم گيري نهايي، شوراي اسن، متشكل از سه نفر پزشك متخصص اسن تشكيل مي گردد. پس از بررسي پرونده، رأي اين پزشكان خصوص معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ شما اعلام مي گردد.

بررسي پرونده شوراي سازمان

به منظور رسيدگي به موارد عدم تطابق رأي شوراي پزشكي، قانون و اين آيين نامه و پيوست آن، كه بنا به تشخيص رئيس سازمان يا نماينده او تعيين مي شود، شوراي سازمان متشكل از سه نفر پزشك متخصص نيروهاي مسلح تشكيل مي گردد.

چنانچه رئيس سازمان يا نماينده او اطمينان حاصل نمايد كه رأي شوراي پزشكي مطابق مقررات صا نشده است، پرونده براي بررسي به شوراي عالي پزشكي كه از سه پزشك متخصص نيروهاي مسلح تشكيل مي گردد ارجاع مي دهد. نظر اين شورا قطعي و لازم الاجرا است.

بررسي پرونده شوراي عالي

اگر چنانچه شوراي پزشكي معاف از خدمت تشخيص داده نشويد، به خدمت اعزام مي شويد. صورتي كه به رأي كميسيون پزشكي اعتراض داشته شيد، پرونده شما شوراي عالي مطرح مي شود و رأي كميسيون عالي قطعي و لازم الاجراست و حق اعتراض نداريد. پس از اينكه رأي شوراي عالي صا شد ديگر به هيچ عنوان حق اعتراض نداريد و به پايان كار رسيده ايد و به هر رأيي كه صا شده شد يد عمل كنيد.

آيا حين انجام خدمت سرزي معافيت از خدمت امكان پذير است؟

طبق قانون معافيت پزشكي حين خدمت ، صورتي كه مشمولان حين خدمت دوره ضرورت مبتلا به نقص عضو يا بيماري‌هايي شوند كه پس از اتمام مدت معالجه كه كمتر از ۶ ماه نشد و طبق نظر شوراي پزشكي بيمارسن‌هاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي كه مورد تأييد عقيدتي- سياسي نيروي مربوطه هستند قا به انجام خدمت نشند از انجام بقيه خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. دوران معالجه مشمولان موضوع اين ماده جزو خدمت دوره ضرورت آنان محسوب مي‌گردد.

چنانچه شوراي نيروي مربوط تشخيص دهد كه نقص عضو يا بيماري پايان خدمت كه كمتر از شش ماه نشد، ترميم نشده يا بهبود نخواهد يافت ، مراتب را مشروحاً اوراق معاينه ذكر و تنظيم صورتجلسه شورا ملصق به عكس مشمول به يگان خدمتي مربوط اعلام مي نمايند نسبت ترخيص آنان و معرفي به سازمان اقدام شود.

مدارك مورد نياز معافيت پزشكي سرزي

توجه داشته شيد كه براي يافت معافيت پزشكي يد مداركي را به همراه داشته شيد. به همراه داشتن اين مدارك براي يافت معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ الزاميست و صورتي كه هر يك از مدارك ماده نشد روند گرفتن معافيت تأخير مواجه خواهد شد. پس حتماً هنگام اقدام، مدارك مورد نياز معافيت پزشكي سرزي را چك كنيد كه موردي از قلم نيافتد و هنگام ارائه مدارك مشكل مواجه نشويد.

مدارك مورد نياز معافيت پزشكي :

 1. تكميل برگ وضعيت مشمولان (برگه شماره۱ ).
 2. تكميل برگ معاينه اوليه مشمولان توسط پزشك معاين اوليه (برگه شماره۲).
 3. تكميل برگ واكسيناسيون ( برگه شماره ۵).
 4. اصل و تصوير كارت ملي مشمول.
 5. اصل و تصوير كليه صفحات شناسنامه عكسدار مشمول.
 6. اصل و تصوير آخرين مك تحصيلي يا گواهي فراغت از تحصيل.
 7. افتح حساب عابر نك سپه و ج شماره حساب برگ شماره يك (ويژه متقاضيان اعزام، معافيت پزشكي و كفالت).
 8. يك قطعه عكس رنگي ۴×۳ تمام رخ زمينه سفيد مشمول (علاوه بر عكس هاي الصاقي به برگه ها).

سوالات متداول

آيا مي توانم براي معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ حين تحصيل اقدام كنم؟

بله. شما توجه به شرايط بيماري، طبق قانون نظام وظيفه مي توانيد حين تحصيل براي يافت معافيت اقدام نماييد.

براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ چه معافيت هايي وجود دارد؟

براي بيماري صغر عضلاني عضلات بزرگ توجه به شرايط بيماري، مي توانيد براي معافيت دائم، معافيت از رزم، اقدام نماييد.

آيا امكان اعتراض به رأي كميسيون پزشكي وجود دارد؟

بله. توجه به مراحلي كه توضيح داده شده، مي توانيد براي اعتراض به رأي كميسيون پزشكي اقدام كنيد.

معافيت پزشكي صغر عضلاني عضلات بزرگ

مشاوره نظام وظيفه آويژه

منبع:لينك منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۵ فروردين ۱۳۹۹ساعت: ۰۶:۵۳:۰۵ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)