مشاوره تلفنی سربازی مشاوره تلفنی سربازی .

مشاوره تلفنی سربازی

قوانین معافیت سربازی در سال ۹۹

5 / 5 ( 1 vote )

جدیدترین قوانین معافیت سرزی

قوانین معافیت سرزی بسیار گسترده است که برای دانستن آن ها ید اطلاعات جامعی را بدست آورد . اما قبل از هر چیز جوانان ید نظر داشته شند که برای گرفتن معافیت قوانین خاصی وجود دارد که مشمولین ید برای کسب اطلاعات آخرین اخر معافیت سرزی را دنل کنند. بر اساس این قوانین موجود است که مشمولین می توانند برای گرفتن معافیت جدید نظام وظیفه اقدام کنند.

همانطور که می دانید جوانان بعد از رسیدن به سن ۱۹ سالگی مشمول خدمت سرزی شده و ید به خدمت مقدس سرزی بروند . برخی پس از رسیدن به سن مشمولیت ید مراحل اعزام به خدمت را طی کرده و برای رفتن به خدمت سرزی آماده شوند. برخی دیگر نیز داشتن شرایط آخرین تغییرات سرزی به دنل کسب اطلاعات مورد قوانین معافیت سرزی و گرفتن معافیت از خدمت هستند . اما رفتن به خدمت سرزی برای همه ی جوانان کار آسانی نخواهد بود. صد زیادی از جوانان امروزه علاقه ای به رفتن به خدمت سرزی ندارند .

جدیدترین آیین نامۀ معافیت سرزی

هر فردی که به سن ۱۸ سالگی رسیده شد، مؤظّف است برای اعزام به خدمت سرزی اقدام نماید. امّا توجّه به سختی هایی که طول دوران خدمت سرزی متوجّه فرد می شد، معمولاً افراد به دنل راه هایی هستند از این تکلیف قانونی شانه خالی کرده و به خدمت سرزی نروند. برای این منظور عدّه ای از مسیر معافیت های مختلف اعم از انواع کفالت ها، خرید خدمت سرزی و یا معافیت های پزشکی اقدام می کنند. خب طبیعی است یکی از بهترین راه های قانونی برای اخذ معافیت از خدمت سرزی، معافیت های پزشکی است که بیش از سایر معافیت ها دستخوش تغییرات می شود.

به عرت دیگر، به طور معمول هر چند سال یکر و گاهی همه ساله، تعدادی بیماری به لیست معافیت های پزشکی افزوده می شود که این خود فرصتی است برای مشمولانی که پی بیماری و عارضه ای که جسم یا اعصاب آن ها وجود دارد، برای اخذ معافیت اقدام کنند. ادامه به آخرین تغییراتی قوانین معافیت سرزی خصوص معافیت های پزشکی قانون وارد شده است، اشاره می کنیم.

به این ترتیب قوانین معافیت سرزی ایران برای افراد بیمار ، افراد سرپرست خانوار و مهل و … و تحت شرایط خاص انجام پذیر است . یکی از مواردی که برای اخذ اکثر این معافیت ها مطرح است ، نداشتن غیبت میشد . افرادی که رسیدن به سن مشمولیت برای رفتن به خدمت سرزی اقدام نکرده شند ، غایب شناخته شده و نمیتوانند برای معافیت اقدام کنند .البته سازمان نظام وظیفه فرصتی را تحت عنوان توجیه غیبت اختیار مشمولان غایب قرار میدهد . که صورت پذیرش دلایل فرد مشمول ، امکان اخذ معافیت وجود دارد.

آیین نامۀ معافیت پزشکی شامل چه مواردی است؟

قبل از هر چیز و برای یادآوری خاطر نشان می کنیم که قوانین معافیت سرزی پزشکی ۳ دستۀ کلّی قابل تقسیم هستند که عرتند از:

 • معافیت از رزم (صرفاً فرد را به دلیل ناتوانی یا ضعف عمومی بدن، از رزم و فعالیّت های سنگین نظامی معاف می کند.)
 • معافیت موقّت پزشکی ( توجّه به بیماری های موقّت و قابل مان فرد، به او معافیت موقّت بهبودی کامل اعطاء می شود و اگر بعد از اِتمام مدّت مذکور، فرد سلامت خود را به دست نیاورد، به او لحاظ مقرّرات قانونی، معافیت دائم اعطاء می گردد.)
 • معافیت دائم پزشکی (فقط به افرادی معافیت دائم تعلّق می گیرد که به لحاظ شرایط جسمی یا روحی وضعیت مناسب برای انجام خدمت سرزی قرار ندارند و اعزام آن ها به خدمت، ممکن است بیماری آن ها را تشدید نماید.)

مشمولین معافیت سرزی از نظر میزان سلامت جسمی و روحی و روانی:

بعد از بیان انواع معافیت های پزشکی سه گانه، اکنون به دسته بندی مشمولان از نظر سلامت جسمی و روح می پردازیم. مطابق قوانین سازمان نظام وظیفۀ عمومی، هر فرد مشمول که قرار است به خدمت سرزی اعزام شود، یکی از چهار گروه ذیل قرار می گیرد:

 • گروه اول: افرادی که به لحاظ جسمی و روحی هیچ مشکلی نداشته و سلامت کامل به سر می برند. بدیهی است این افراد توانایی گذراندن خدمت سرزی را به طور کامل دارند و می یست موعد مقرّر به خدمت اعزام شوند.
 • گروه دوم: مشمولانی هستند که به دلیل وجود عارضه جسمی، بیماری، نقص عضو و یا اختلال روحی و روانی جزئی، توانایی انجام کارهای سخت و طاقت فرسا را نداشته و به همین جهت از رزم و فعالیّت های نظامی معاف می شوند.
 • گروه سوم: این دسته برخی از مشمولانی را شامل می شود که علیرغم اینکه دچار بیماری جسمی یا روحی و روانی هستند، بعد از یک دورۀ استراحت، توان انجام خدمت سرزی را دارند. لذا برای این افراد معافیت موقّت پزشکی زمان بهبودی اعطاء می شود.
 • گروه چهارم: افرادی هستند که به علت بیماری های حاد جسمی و اختلالات روحی و روانی مُزمن، توان انجام خدمت سرزی را نداشته و دوران خدمت تهدیدی برای بیماری آن ها تلقّی می شود. به همین جهت به این دسته از افراد، معافیت دائم پزشکی تعلّق گرفته و برای آن ها کارت دائم معافیت پزشکی از خدمت سرزی صا می گردد.

توجّه: میزان تحصیلات مشمولان، می تواند قرار گرفتن هر یک از مشمولین معافیت سرزی، یکی از گروه های چهارگانۀ فوق مؤثّر شد.

لیست بیماری های آیین نامه معافیت پزشکی:

ید توجّه داشت بیماری هایی که مشمولین به خدمت سرزی را یک از گروه های معافیت پزشک قرار می دهد، صرفاً مواردی است که توسط سازمان نظام وظیفۀ عمومی اعلام می گردد. این بیماری ها ۱۷ گروه طبقه بندی شده که هر گروه نیز به تناسب شدّت و ضعف بیماری، به دسته های مختلفی تقسیم می شوند. ذیل به ۱۷ گروه بیماری هایی اشاره می شود که منجر به هر یک از معافیت های سه گانۀ پزشکی می گردند:

 • شکم و دستگاه گوارش و جرّاحی عمومی
 • بیماری های استخوان (اسکلت)
 • بیماری های عفونی
 • ریه و قفسۀ صی
 • روماتولوژی و فت همبند
 • جرّاحی مغز و اعصاب
 • قلب و عروق
 • اعصاب و روان
 • گوش، حلق و بینی
 • داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)
 • چشم و عوارض بینایی
 • بیماری های عمومی
 • دستگاه تناسلی و ااری
 • فک و دهان و دندان
 • خون و انکولوژی
 • پوست و فت های زیر پوست
 • بیماری های غُدَد مترشحه و داخلی

هر یک از بیماری های ۱۷ گروه لا می تواند حسب مورد مشمولین معافیت سرزی را از یکی از معافیت های رزم، معافیت موقّت یا دائم پزشکی بهره مند نماید. همچنین همانطور که بیان شد، ممکن است بر لیست فوق، بیماری های جدیدی به تشخیص سازمان نظام وظیفۀ عمومی و وزارت بهداشت، افزوده گردد.

قوانین معافیت سرزی فرزندان ایثارگران

قوانین معافیت سرزی فرزندان ایثارگران مانند سایر معافیت ها برای فرزندان شهدا ، جانزان ، ایثارگران مورد قبول واقع می شود . مشمولین معافیت سرزی ایثارگران بر اساس قوانین سازمان نظام وظیفه برای افراد زیر می شد .

 • فرزندان شهدا و جاویدالاثران می توانند از معافیت ایثارگران استفاده کنند .
 • فرزند جانزان ۲۵ صد به لا نیز می توانند از این نوع معافیت استفاده کنند .
 • مشمولانی که همسرشان جانز هستند نیز می توانند از معافیت ایثارگران استفاده کنند .
 • فرزندان آزادگان نیز بر اساس سال های اسارت پ خود می توانند از معافیت ایثارگری استفاده کنند .

قوانین معافیت سرزی کفالت

قوانین معافیت سرزی که مرتبط معافیت کفالت است اینجا به طور کامل برای خوانندگان توضیح داده شده است . واقع بر اساس آیین نامه های معافیت سرزی برای گرفتن کفالت، مشمولین معافیت سرزی ید دارای شرایط خاصی شند . اگر هر کدام از مشمولین این شرایط را دارا شند می توانند برای گرفتن معافیت کفالت اقدام کنند .

شرایط خاص موجود برای بهره مندی از معافیت کفالت :

 • نداشتن غیبت یکی از مهم ترین شرایط بهره مندی مشمولین از معافیت کفالت می شد .
 • رسیدن به سن مشمولیت از دیگر شرایط مهم برای استفاده از معافیت کفالت می شد .
 • آخرین شرط اصلی برای بهره مندی از معافیت کفالت این است که مشمولین ید تنها فرزند ذکور لای هجده سال پ ، ما یا سایر بستگان خود شد .

اگر مشمولین شرایط خاص لا را داشته شند می توانند برای معافیت کفالت اقدام کنند .

آیین نامه معافیت سرزی برای معافیت تحصیلی

از ساده ترین قوانین معافیت سرزی برای معافیت تحصیلی مشمولین می شد . این نوع معافیت برای افرادی که قصد دارند وارد دانشگاه شوند تصویب شده است. البته این مشمولین ید بدانند که معافیت تحصیلی نوعی معافیت موقت محسوب می شود . این مشمولین می توانند برای رفتن به دانشگاه از این نوع معافیت بهره مند شوند . مشمولین ید نظر داشته شند که برای وارد نشدن به غیبت ، قبل از اینکه جواب دانشگاه و کنکور آن ها بیاید . ید برای خدمت رفتن اقدام کرده و مراحل اعزام را انجام دهند . بعضی مواقع مشمولین حتی ید به خدمت نیز بروند . پس از اعلام جواب دانشگاه ها ، مشمولین می توانند از محل خدمت خود مرخص شده و برای ثبت نام به دانشگاه ها بروند.

از معافیت عفو رهبری چه می دانید؟

قوانین کشور ما، تمامِ افراد بین سنین ۱۸ ۵۰ سال مشمول خدمت سرزی محسوب و می یست برای انجام آن اقدام نمایند. بدیهی است قبل از ۱۸ سالگی، فرد مشمول نمی شد و بعد از سن ۵۰ سالگی نیز بدلیل افزایش سن، فرد مشمول نبوده و می تواند از معافیت عفو رهبری استفاده نماید. معافیت عفو رهبری یکی از انواع معافیت های خدمت نظام وظیفۀ عمومی است که توجّه به مصلحت حفظ نظم عمومی نظام و صلاحدید فرماندهی کلِّ قوا (رهبر) نظر گرفته شده است. شرایط فعلی کشور، قانون اعطای معافیت عفو رهبری، توجّه به شرایط سنّی و مک تحصیلی فرد تدوین شده که ادامۀ به شرایط آن اشاره خواهیم کرد.

شرایط معافیت عفو رهبری چیست؟

همانگونه لا اشاره شد، شرایط معافیت عفو رهبری توجّه به سن و مک تحصیلی فرد متقاضی نظر گرفته شده است. بدین بیان که اگر فردی یکی از شرایط سنّی و مک تحصیلی ۶ گروه ذیل را دارا شد، می تواند برای معافیت عفو رهبری اقدام نماید؛

 • گروه اول: متولدین پایان سال ۱۳۵۴ که دارای مک تحصیلی زیر دیپلم، دیپلم و یا فوق دیپلم می شند؛
 • گروه دوم: متولدین پایان سال ۱۳۵۴ که دارای مک تحصیلی لیسانس می شند؛
 • گروه سوم: متولدین پایان سال ۱۳۵۲ که دارای مک تحصیلی فوق لیسانس می شند؛
 • گروه چهارم: متولدین پایان سال ۱۳۵۰ که دارای مک تحصیلی دکتری غیرپزشکی می شند؛
 • گروه پنجم: متولدین پایان سال ۱۳۴۴ که دارای مک تحصیلی دکتری پزشکی و دامپزشکی می شند؛
 • گروه ششم: متولدین سال ۱۳۴۵ صورتی که سال ۱۳۸۲ مشغول به تحصیل یک از مقاطع کارشناسی ارشد یا دکتری بوده اند.

شرایط معافیت شرط سنّی چیست؟

همانطور که می دانید، انجام خدمت سرزی شرایطی دارد که یکی از این شرایط، شرط سنّی است. برای اینکه فرد مشمول حساب شود ید سنّی بین ۱۸ ۵۰ سال را دارا شد. طبیعی است قبل از ۱۸ و بعذ از ۵۰ سالگی، فرد دیگر مشمول نمی شد. وقتی فردی مشمول نشد، نیازی به کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت نیز مخواهد داشت. لذا افرادی که سن آن ها لای ۵۰ سال می شد، نیازی به یافت کارت معافیت از خدمت سرزی نداشته و شناسنامۀ این افراد به تنهایی کفایت کرده و حکم کارت معافیت از خدمت می شد.

معافیت سرزی گروه “ب” چیست؟

شاید بحال کارت قرمز سرزی به گوشن خورده شد. معافیت گروه “ب” سرزی واقع همان مشمولانی هستند که برای آن ها کارت قرمز سرزی صا می گردد.

از آنجایی که انجام خدمت سرزی توجّه به شرایط محیطی نسبً سختی که داراست، شرایط جسمانی و روحی مناسبی را می طلبد، لذا هر فرد مشمولی که نقصی یکی از اعضای بدن خود دارد، یا دچار بیماری حادّی می شد و یا به لحاظ روحی و روانی وضعیت متعادلی قرار ندارد، می تواند برای معافیت از خدمت سرزی اقدام نماید. امّا شرایط و اعطای کارت معافیت برای افرادی که دچار مشکلات جسمانی یا بیماری های جسمی هستند، کاملاً متفاوت از افرادی است که دچار اختلالات روحی و روانی می شند. برای بیماران اخیر که به گروه “ب” موسوم هستند، به دلیل اینکه انجام خدمت سرزی برای آن ها مقدور نبوده یا به جهت بیماری های اعصاب و روان که به آن مبتلا هستند، امکان تشدید این بیماری حین خدمت زیاد است، لذا کارت قرمز سرزی صا خواهد شد.

شرایط یافت کارت قرمز سرزی چیست؟

توجّه به اینکه طی سالیان گذشته، همواره برخی افراد سالم برای اخذ کارت قرمز سرزی اقادام می کردند، لذا سازمان نظام وظیفۀ عمومی برای جلوگیری از این سوء استفاد ها و تشخیص ست افراد بیمار از سایرین، شرایطی را برای اعطای کارت قرمز سرزی نظر گرفته است که اهمّ این شرایط عرتند از:

 • فرد متقاضی کارت قرمز سرزی، می یست مدّتی را یک از بیمارسن های روانپزشکی بستری بوده شد.
 • مصرف داروهای اعصاب و روان نیز از شرایطی است که برای این تشخیص نظر گرفته شده است.
 • سابقۀ اقدامات خطرناک، نظیر اقدام به خودکشی و رفرهای ضدّاجتماعی و به دور از عرف نیز از این شرایط می شد.

توجّه: لازم به ذکر است که صِرف اثت اختلالات روحی و روانی به معنی معافیت دائم و صدور کارت معافیت نیست؛ چه اینکه ممکن است بعد از بررسی هایی که کمیسیون های پزشکی صورت می پذیرد، برای فرد، فقط معافیت از رزم صا شود.

سه مرحلۀ بسیار مهم برای یافت معافیت گروه “ب”(اعصاب و روان) چیست؟

مشمولینی که سابقۀ بیماری های روحی و روانی را داشته و متقاضی یافت معافیت اعصاب و روان یا کارت قرمز سرزی هستند، می یست مراحل ذیل را طی نمایند:

 • تأیید بیماری اعصاب یا اختلالات روحی و روانی توسط پزشک اولیه
 • تأیید بیماری توسط کمیسیون پزشکی بیمارسن
 • تأیید بیماری توسط کمیسیون پزشکی سازمان نظام وظیفۀ عمومی

بعد از گذراندن و تأیید تمامِ مراحل لا، حسب مورد برای فرد معافیت از رزم یا کارت قرمز سرزی صا خواهد شد.

مدارک لازم برای معافیت سرزی کدام است؟

توجّه به اینکه برای معافیت های سرزی انواع مختلفی قانون پیش بینی شده است، لذا افراد متقاضی هر یک از معافیت ها می یست متناسب معافیت مورد نظر، مدارک و مستندات خود را به سازمان نظام وظیفۀ عمومی مسترد نمایند. امّا به طور کلّی برای اقدام جهت تحصیل هر یک از معافیت ها، ارائۀ برخی مدارک الزامی می شد که ادامه به آن ها اشاره می کنیم؛

 • تصویر صفحات اول و توضیحات شناسنامۀ مشمول؛ لازم به ذکر است شناسنامه می یست عکس دار شد.
 • تصویر کارت ملّی مشمول؛
 • دو قطعه عکس ۴*۳ رنگی زمینۀ روشن و مطابق شئونات اسلامی؛
 • آخرین مک تحصیلی و صورت نداشتن آخرین مک تحصیلی، ارائۀ گواهی معادل آخرین مک تحصیلی؛ صورت بی سواد بودن مشمول، ارائۀ نامه از نهضت سواد آموزی الزامی است.
 • تکمیل برگۀ واکسیناسیون
 • برگ تکمیل شده وضعیت مشمولان متقاضی مواردخاص
 • و . . .

سوالات متداول

قوانین معافیت سرزی کفالت پ کدامند ؟

برای اخذ کفالت پ سن پ ید بیش از ۷۰ سال شد . و یا به علت بیماری توانایی جسمی لازم برای مین زندگی و مراقبت از خود را نداشته شد . این صورت مشمولان بدون غیبت میتوانند معافیت کفالت پ را یافت کنند .

معافیت پزشکی چیست ؟

این نوع معافیت برای مشمولانی است که دارای یک بیماری میشند که توان جسمی و روانی آن ها را کاهش داده است و رفتن به خدمت سرزی عث اختلال وضعیت آن ها میشود .

معافیت سرزی ایثارگری چگونه است ؟

این نوع معافیت فرزندان ایثار گران شامل شهدا ، رزمندگان ، آزادگان و … توجه به مدت زمان ایثار گری پ میتوانند از خدمت سرزی معاف شوند .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه

هدف مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات خدمت سرزی و افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه خدمات متنوعی را زمینه مشاوره معافیت سرزی به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

قوانین معافیت سرزی سال ۹۹

مشاوره نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۵۲:۰۵ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

قوانین معافیت سربازی در سال ۹۹

5 / 5 ( 1 vote )

جدیدترین قوانین معافیت سرزی

قوانین معافیت سرزی بسیار گسترده است که برای دانستن آن ها ید اطلاعات جامعی را بدست آورد . اما قبل از هر چیز جوانان ید نظر داشته شند که برای گرفتن معافیت قوانین خاصی وجود دارد که مشمولین ید برای کسب اطلاعات آخرین اخر معافیت سرزی را دنل کنند. بر اساس این قوانین موجود است که مشمولین می توانند برای گرفتن معافیت جدید نظام وظیفه اقدام کنند.

همانطور که می دانید جوانان بعد از رسیدن به سن ۱۹ سالگی مشمول خدمت سرزی شده و ید به خدمت مقدس سرزی بروند . برخی پس از رسیدن به سن مشمولیت ید مراحل اعزام به خدمت را طی کرده و برای رفتن به خدمت سرزی آماده شوند. برخی دیگر نیز داشتن شرایط آخرین تغییرات سرزی به دنل کسب اطلاعات مورد قوانین معافیت سرزی و گرفتن معافیت از خدمت هستند . اما رفتن به خدمت سرزی برای همه ی جوانان کار آسانی نخواهد بود. صد زیادی از جوانان امروزه علاقه ای به رفتن به خدمت سرزی ندارند .

جدیدترین آیین نامۀ معافیت سرزی

هر فردی که به سن ۱۸ سالگی رسیده شد، مؤظّف است برای اعزام به خدمت سرزی اقدام نماید. امّا توجّه به سختی هایی که طول دوران خدمت سرزی متوجّه فرد می شد، معمولاً افراد به دنل راه هایی هستند از این تکلیف قانونی شانه خالی کرده و به خدمت سرزی نروند. برای این منظور عدّه ای از مسیر معافیت های مختلف اعم از انواع کفالت ها، خرید خدمت سرزی و یا معافیت های پزشکی اقدام می کنند. خب طبیعی است یکی از بهترین راه های قانونی برای اخذ معافیت از خدمت سرزی، معافیت های پزشکی است که بیش از سایر معافیت ها دستخوش تغییرات می شود.

به عرت دیگر، به طور معمول هر چند سال یکر و گاهی همه ساله، تعدادی بیماری به لیست معافیت های پزشکی افزوده می شود که این خود فرصتی است برای مشمولانی که پی بیماری و عارضه ای که جسم یا اعصاب آن ها وجود دارد، برای اخذ معافیت اقدام کنند. ادامه به آخرین تغییراتی قوانین معافیت سرزی خصوص معافیت های پزشکی قانون وارد شده است، اشاره می کنیم.

به این ترتیب قوانین معافیت سرزی ایران برای افراد بیمار ، افراد سرپرست خانوار و مهل و … و تحت شرایط خاص انجام پذیر است . یکی از مواردی که برای اخذ اکثر این معافیت ها مطرح است ، نداشتن غیبت میشد . افرادی که رسیدن به سن مشمولیت برای رفتن به خدمت سرزی اقدام نکرده شند ، غایب شناخته شده و نمیتوانند برای معافیت اقدام کنند .البته سازمان نظام وظیفه فرصتی را تحت عنوان توجیه غیبت اختیار مشمولان غایب قرار میدهد . که صورت پذیرش دلایل فرد مشمول ، امکان اخذ معافیت وجود دارد.

آیین نامۀ معافیت پزشکی شامل چه مواردی است؟

قبل از هر چیز و برای یادآوری خاطر نشان می کنیم که قوانین معافیت سرزی پزشکی ۳ دستۀ کلّی قابل تقسیم هستند که عرتند از:

 • معافیت از رزم (صرفاً فرد را به دلیل ناتوانی یا ضعف عمومی بدن، از رزم و فعالیّت های سنگین نظامی معاف می کند.)
 • معافیت موقّت پزشکی ( توجّه به بیماری های موقّت و قابل مان فرد، به او معافیت موقّت بهبودی کامل اعطاء می شود و اگر بعد از اِتمام مدّت مذکور، فرد سلامت خود را به دست نیاورد، به او لحاظ مقرّرات قانونی، معافیت دائم اعطاء می گردد.)
 • معافیت دائم پزشکی (فقط به افرادی معافیت دائم تعلّق می گیرد که به لحاظ شرایط جسمی یا روحی وضعیت مناسب برای انجام خدمت سرزی قرار ندارند و اعزام آن ها به خدمت، ممکن است بیماری آن ها را تشدید نماید.)

مشمولین معافیت سرزی از نظر میزان سلامت جسمی و روحی و روانی:

بعد از بیان انواع معافیت های پزشکی سه گانه، اکنون به دسته بندی مشمولان از نظر سلامت جسمی و روح می پردازیم. مطابق قوانین سازمان نظام وظیفۀ عمومی، هر فرد مشمول که قرار است به خدمت سرزی اعزام شود، یکی از چهار گروه ذیل قرار می گیرد:

 • گروه اول: افرادی که به لحاظ جسمی و روحی هیچ مشکلی نداشته و سلامت کامل به سر می برند. بدیهی است این افراد توانایی گذراندن خدمت سرزی را به طور کامل دارند و می یست موعد مقرّر به خدمت اعزام شوند.
 • گروه دوم: مشمولانی هستند که به دلیل وجود عارضه جسمی، بیماری، نقص عضو و یا اختلال روحی و روانی جزئی، توانایی انجام کارهای سخت و طاقت فرسا را نداشته و به همین جهت از رزم و فعالیّت های نظامی معاف می شوند.
 • گروه سوم: این دسته برخی از مشمولانی را شامل می شود که علیرغم اینکه دچار بیماری جسمی یا روحی و روانی هستند، بعد از یک دورۀ استراحت، توان انجام خدمت سرزی را دارند. لذا برای این افراد معافیت موقّت پزشکی زمان بهبودی اعطاء می شود.
 • گروه چهارم: افرادی هستند که به علت بیماری های حاد جسمی و اختلالات روحی و روانی مُزمن، توان انجام خدمت سرزی را نداشته و دوران خدمت تهدیدی برای بیماری آن ها تلقّی می شود. به همین جهت به این دسته از افراد، معافیت دائم پزشکی تعلّق گرفته و برای آن ها کارت دائم معافیت پزشکی از خدمت سرزی صا می گردد.

توجّه: میزان تحصیلات مشمولان، می تواند قرار گرفتن هر یک از مشمولین معافیت سرزی، یکی از گروه های چهارگانۀ فوق مؤثّر شد.

لیست بیماری های آیین نامه معافیت پزشکی:

ید توجّه داشت بیماری هایی که مشمولین به خدمت سرزی را یک از گروه های معافیت پزشک قرار می دهد، صرفاً مواردی است که توسط سازمان نظام وظیفۀ عمومی اعلام می گردد. این بیماری ها ۱۷ گروه طبقه بندی شده که هر گروه نیز به تناسب شدّت و ضعف بیماری، به دسته های مختلفی تقسیم می شوند. ذیل به ۱۷ گروه بیماری هایی اشاره می شود که منجر به هر یک از معافیت های سه گانۀ پزشکی می گردند:

 • شکم و دستگاه گوارش و جرّاحی عمومی
 • بیماری های استخوان (اسکلت)
 • بیماری های عفونی
 • ریه و قفسۀ صی
 • روماتولوژی و فت همبند
 • جرّاحی مغز و اعصاب
 • قلب و عروق
 • اعصاب و روان
 • گوش، حلق و بینی
 • داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)
 • چشم و عوارض بینایی
 • بیماری های عمومی
 • دستگاه تناسلی و ااری
 • فک و دهان و دندان
 • خون و انکولوژی
 • پوست و فت های زیر پوست
 • بیماری های غُدَد مترشحه و داخلی

هر یک از بیماری های ۱۷ گروه لا می تواند حسب مورد مشمولین معافیت سرزی را از یکی از معافیت های رزم، معافیت موقّت یا دائم پزشکی بهره مند نماید. همچنین همانطور که بیان شد، ممکن است بر لیست فوق، بیماری های جدیدی به تشخیص سازمان نظام وظیفۀ عمومی و وزارت بهداشت، افزوده گردد.

قوانین معافیت سرزی فرزندان ایثارگران

قوانین معافیت سرزی فرزندان ایثارگران مانند سایر معافیت ها برای فرزندان شهدا ، جانزان ، ایثارگران مورد قبول واقع می شود . مشمولین معافیت سرزی ایثارگران بر اساس قوانین سازمان نظام وظیفه برای افراد زیر می شد .

 • فرزندان شهدا و جاویدالاثران می توانند از معافیت ایثارگران استفاده کنند .
 • فرزند جانزان ۲۵ صد به لا نیز می توانند از این نوع معافیت استفاده کنند .
 • مشمولانی که همسرشان جانز هستند نیز می توانند از معافیت ایثارگران استفاده کنند .
 • فرزندان آزادگان نیز بر اساس سال های اسارت پ خود می توانند از معافیت ایثارگری استفاده کنند .

قوانین معافیت سرزی کفالت

قوانین معافیت سرزی که مرتبط معافیت کفالت است اینجا به طور کامل برای خوانندگان توضیح داده شده است . واقع بر اساس آیین نامه های معافیت سرزی برای گرفتن کفالت، مشمولین معافیت سرزی ید دارای شرایط خاصی شند . اگر هر کدام از مشمولین این شرایط را دارا شند می توانند برای گرفتن معافیت کفالت اقدام کنند .

شرایط خاص موجود برای بهره مندی از معافیت کفالت :

 • نداشتن غیبت یکی از مهم ترین شرایط بهره مندی مشمولین از معافیت کفالت می شد .
 • رسیدن به سن مشمولیت از دیگر شرایط مهم برای استفاده از معافیت کفالت می شد .
 • آخرین شرط اصلی برای بهره مندی از معافیت کفالت این است که مشمولین ید تنها فرزند ذکور لای هجده سال پ ، ما یا سایر بستگان خود شد .

اگر مشمولین شرایط خاص لا را داشته شند می توانند برای معافیت کفالت اقدام کنند .

آیین نامه معافیت سرزی برای معافیت تحصیلی

از ساده ترین قوانین معافیت سرزی برای معافیت تحصیلی مشمولین می شد . این نوع معافیت برای افرادی که قصد دارند وارد دانشگاه شوند تصویب شده است. البته این مشمولین ید بدانند که معافیت تحصیلی نوعی معافیت موقت محسوب می شود . این مشمولین می توانند برای رفتن به دانشگاه از این نوع معافیت بهره مند شوند . مشمولین ید نظر داشته شند که برای وارد نشدن به غیبت ، قبل از اینکه جواب دانشگاه و کنکور آن ها بیاید . ید برای خدمت رفتن اقدام کرده و مراحل اعزام را انجام دهند . بعضی مواقع مشمولین حتی ید به خدمت نیز بروند . پس از اعلام جواب دانشگاه ها ، مشمولین می توانند از محل خدمت خود مرخص شده و برای ثبت نام به دانشگاه ها بروند.

از معافیت عفو رهبری چه می دانید؟

قوانین کشور ما، تمامِ افراد بین سنین ۱۸ ۵۰ سال مشمول خدمت سرزی محسوب و می یست برای انجام آن اقدام نمایند. بدیهی است قبل از ۱۸ سالگی، فرد مشمول نمی شد و بعد از سن ۵۰ سالگی نیز بدلیل افزایش سن، فرد مشمول نبوده و می تواند از معافیت عفو رهبری استفاده نماید. معافیت عفو رهبری یکی از انواع معافیت های خدمت نظام وظیفۀ عمومی است که توجّه به مصلحت حفظ نظم عمومی نظام و صلاحدید فرماندهی کلِّ قوا (رهبر) نظر گرفته شده است. شرایط فعلی کشور، قانون اعطای معافیت عفو رهبری، توجّه به شرایط سنّی و مک تحصیلی فرد تدوین شده که ادامۀ به شرایط آن اشاره خواهیم کرد.

شرایط معافیت عفو رهبری چیست؟

همانگونه لا اشاره شد، شرایط معافیت عفو رهبری توجّه به سن و مک تحصیلی فرد متقاضی نظر گرفته شده است. بدین بیان که اگر فردی یکی از شرایط سنّی و مک تحصیلی ۶ گروه ذیل را دارا شد، می تواند برای معافیت عفو رهبری اقدام نماید؛

 • گروه اول: متولدین پایان سال ۱۳۵۴ که دارای مک تحصیلی زیر دیپلم، دیپلم و یا فوق دیپلم می شند؛
 • گروه دوم: متولدین پایان سال ۱۳۵۴ که دارای مک تحصیلی لیسانس می شند؛
 • گروه سوم: متولدین پایان سال ۱۳۵۲ که دارای مک تحصیلی فوق لیسانس می شند؛
 • گروه چهارم: متولدین پایان سال ۱۳۵۰ که دارای مک تحصیلی دکتری غیرپزشکی می شند؛
 • گروه پنجم: متولدین پایان سال ۱۳۴۴ که دارای مک تحصیلی دکتری پزشکی و دامپزشکی می شند؛
 • گروه ششم: متولدین سال ۱۳۴۵ صورتی که سال ۱۳۸۲ مشغول به تحصیل یک از مقاطع کارشناسی ارشد یا دکتری بوده اند.

شرایط معافیت شرط سنّی چیست؟

همانطور که می دانید، انجام خدمت سرزی شرایطی دارد که یکی از این شرایط، شرط سنّی است. برای اینکه فرد مشمول حساب شود ید سنّی بین ۱۸ ۵۰ سال را دارا شد. طبیعی است قبل از ۱۸ و بعذ از ۵۰ سالگی، فرد دیگر مشمول نمی شد. وقتی فردی مشمول نشد، نیازی به کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت نیز مخواهد داشت. لذا افرادی که سن آن ها لای ۵۰ سال می شد، نیازی به یافت کارت معافیت از خدمت سرزی نداشته و شناسنامۀ این افراد به تنهایی کفایت کرده و حکم کارت معافیت از خدمت می شد.

معافیت سرزی گروه “ب” چیست؟

شاید بحال کارت قرمز سرزی به گوشن خورده شد. معافیت گروه “ب” سرزی واقع همان مشمولانی هستند که برای آن ها کارت قرمز سرزی صا می گردد.

از آنجایی که انجام خدمت سرزی توجّه به شرایط محیطی نسبً سختی که داراست، شرایط جسمانی و روحی مناسبی را می طلبد، لذا هر فرد مشمولی که نقصی یکی از اعضای بدن خود دارد، یا دچار بیماری حادّی می شد و یا به لحاظ روحی و روانی وضعیت متعادلی قرار ندارد، می تواند برای معافیت از خدمت سرزی اقدام نماید. امّا شرایط و اعطای کارت معافیت برای افرادی که دچار مشکلات جسمانی یا بیماری های جسمی هستند، کاملاً متفاوت از افرادی است که دچار اختلالات روحی و روانی می شند. برای بیماران اخیر که به گروه “ب” موسوم هستند، به دلیل اینکه انجام خدمت سرزی برای آن ها مقدور نبوده یا به جهت بیماری های اعصاب و روان که به آن مبتلا هستند، امکان تشدید این بیماری حین خدمت زیاد است، لذا کارت قرمز سرزی صا خواهد شد.

شرایط یافت کارت قرمز سرزی چیست؟

توجّه به اینکه طی سالیان گذشته، همواره برخی افراد سالم برای اخذ کارت قرمز سرزی اقادام می کردند، لذا سازمان نظام وظیفۀ عمومی برای جلوگیری از این سوء استفاد ها و تشخیص ست افراد بیمار از سایرین، شرایطی را برای اعطای کارت قرمز سرزی نظر گرفته است که اهمّ این شرایط عرتند از:

 • فرد متقاضی کارت قرمز سرزی، می یست مدّتی را یک از بیمارسن های روانپزشکی بستری بوده شد.
 • مصرف داروهای اعصاب و روان نیز از شرایطی است که برای این تشخیص نظر گرفته شده است.
 • سابقۀ اقدامات خطرناک، نظیر اقدام به خودکشی و رفرهای ضدّاجتماعی و به دور از عرف نیز از این شرایط می شد.

توجّه: لازم به ذکر است که صِرف اثت اختلالات روحی و روانی به معنی معافیت دائم و صدور کارت معافیت نیست؛ چه اینکه ممکن است بعد از بررسی هایی که کمیسیون های پزشکی صورت می پذیرد، برای فرد، فقط معافیت از رزم صا شود.

سه مرحلۀ بسیار مهم برای یافت معافیت گروه “ب”(اعصاب و روان) چیست؟

مشمولینی که سابقۀ بیماری های روحی و روانی را داشته و متقاضی یافت معافیت اعصاب و روان یا کارت قرمز سرزی هستند، می یست مراحل ذیل را طی نمایند:

 • تأیید بیماری اعصاب یا اختلالات روحی و روانی توسط پزشک اولیه
 • تأیید بیماری توسط کمیسیون پزشکی بیمارسن
 • تأیید بیماری توسط کمیسیون پزشکی سازمان نظام وظیفۀ عمومی

بعد از گذراندن و تأیید تمامِ مراحل لا، حسب مورد برای فرد معافیت از رزم یا کارت قرمز سرزی صا خواهد شد.

مدارک لازم برای معافیت سرزی کدام است؟

توجّه به اینکه برای معافیت های سرزی انواع مختلفی قانون پیش بینی شده است، لذا افراد متقاضی هر یک از معافیت ها می یست متناسب معافیت مورد نظر، مدارک و مستندات خود را به سازمان نظام وظیفۀ عمومی مسترد نمایند. امّا به طور کلّی برای اقدام جهت تحصیل هر یک از معافیت ها، ارائۀ برخی مدارک الزامی می شد که ادامه به آن ها اشاره می کنیم؛

 • تصویر صفحات اول و توضیحات شناسنامۀ مشمول؛ لازم به ذکر است شناسنامه می یست عکس دار شد.
 • تصویر کارت ملّی مشمول؛
 • دو قطعه عکس ۴*۳ رنگی زمینۀ روشن و مطابق شئونات اسلامی؛
 • آخرین مک تحصیلی و صورت نداشتن آخرین مک تحصیلی، ارائۀ گواهی معادل آخرین مک تحصیلی؛ صورت بی سواد بودن مشمول، ارائۀ نامه از نهضت سواد آموزی الزامی است.
 • تکمیل برگۀ واکسیناسیون
 • برگ تکمیل شده وضعیت مشمولان متقاضی مواردخاص
 • و . . .

سوالات متداول

قوانین معافیت سرزی کفالت پ کدامند ؟

برای اخذ کفالت پ سن پ ید بیش از ۷۰ سال شد . و یا به علت بیماری توانایی جسمی لازم برای مین زندگی و مراقبت از خود را نداشته شد . این صورت مشمولان بدون غیبت میتوانند معافیت کفالت پ را یافت کنند .

معافیت پزشکی چیست ؟

این نوع معافیت برای مشمولانی است که دارای یک بیماری میشند که توان جسمی و روانی آن ها را کاهش داده است و رفتن به خدمت سرزی عث اختلال وضعیت آن ها میشود .

معافیت سرزی ایثارگری چگونه است ؟

این نوع معافیت فرزندان ایثار گران شامل شهدا ، رزمندگان ، آزادگان و … توجه به مدت زمان ایثار گری پ میتوانند از خدمت سرزی معاف شوند .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه

هدف مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات خدمت سرزی و افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه خدمات متنوعی را زمینه مشاوره معافیت سرزی به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

قوانین معافیت سرزی سال ۹۹

مشاوره نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۰۹:۱۸ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

قوانین معافیت سربازی در سال ۹۹

5 / 5 ( 1 vote )

جدیدترین قوانین معافیت سرزی

قوانین معافیت سرزی بسیار گسترده است که برای دانستن آن ها ید اطلاعات جامعی را بدست آورد . اما قبل از هر چیز جوانان ید نظر داشته شند که برای گرفتن معافیت قوانین خاصی وجود دارد که مشمولین ید برای کسب اطلاعات آخرین اخر معافیت سرزی را دنل کنند. بر اساس این قوانین موجود است که مشمولین می توانند برای گرفتن معافیت جدید نظام وظیفه اقدام کنند.

همانطور که می دانید جوانان بعد از رسیدن به سن ۱۹ سالگی مشمول خدمت سرزی شده و ید به خدمت مقدس سرزی بروند . برخی پس از رسیدن به سن مشمولیت ید مراحل اعزام به خدمت را طی کرده و برای رفتن به خدمت سرزی آماده شوند. برخی دیگر نیز داشتن شرایط آخرین تغییرات سرزی به دنل کسب اطلاعات مورد قوانین معافیت سرزی و گرفتن معافیت از خدمت هستند . اما رفتن به خدمت سرزی برای همه ی جوانان کار آسانی نخواهد بود. صد زیادی از جوانان امروزه علاقه ای به رفتن به خدمت سرزی ندارند .

جدیدترین آیین نامۀ معافیت سرزی

هر فردی که به سن ۱۸ سالگی رسیده شد، مؤظّف است برای اعزام به خدمت سرزی اقدام نماید. امّا توجّه به سختی هایی که طول دوران خدمت سرزی متوجّه فرد می شد، معمولاً افراد به دنل راه هایی هستند از این تکلیف قانونی شانه خالی کرده و به خدمت سرزی نروند. برای این منظور عدّه ای از مسیر معافیت های مختلف اعم از انواع کفالت ها، خرید خدمت سرزی و یا معافیت های پزشکی اقدام می کنند. خب طبیعی است یکی از بهترین راه های قانونی برای اخذ معافیت از خدمت سرزی، معافیت های پزشکی است که بیش از سایر معافیت ها دستخوش تغییرات می شود.

به عرت دیگر، به طور معمول هر چند سال یکر و گاهی همه ساله، تعدادی بیماری به لیست معافیت های پزشکی افزوده می شود که این خود فرصتی است برای مشمولانی که پی بیماری و عارضه ای که جسم یا اعصاب آن ها وجود دارد، برای اخذ معافیت اقدام کنند. ادامه به آخرین تغییراتی قوانین معافیت سرزی خصوص معافیت های پزشکی قانون وارد شده است، اشاره می کنیم.

به این ترتیب قوانین معافیت سرزی ایران برای افراد بیمار ، افراد سرپرست خانوار و مهل و … و تحت شرایط خاص انجام پذیر است . یکی از مواردی که برای اخذ اکثر این معافیت ها مطرح است ، نداشتن غیبت میشد . افرادی که رسیدن به سن مشمولیت برای رفتن به خدمت سرزی اقدام نکرده شند ، غایب شناخته شده و نمیتوانند برای معافیت اقدام کنند .البته سازمان نظام وظیفه فرصتی را تحت عنوان توجیه غیبت اختیار مشمولان غایب قرار میدهد . که صورت پذیرش دلایل فرد مشمول ، امکان اخذ معافیت وجود دارد.

آیین نامۀ معافیت پزشکی شامل چه مواردی است؟

قبل از هر چیز و برای یادآوری خاطر نشان می کنیم که قوانین معافیت سرزی پزشکی ۳ دستۀ کلّی قابل تقسیم هستند که عرتند از:

 • معافیت از رزم (صرفاً فرد را به دلیل ناتوانی یا ضعف عمومی بدن، از رزم و فعالیّت های سنگین نظامی معاف می کند.)
 • معافیت موقّت پزشکی ( توجّه به بیماری های موقّت و قابل مان فرد، به او معافیت موقّت بهبودی کامل اعطاء می شود و اگر بعد از اِتمام مدّت مذکور، فرد سلامت خود را به دست نیاورد، به او لحاظ مقرّرات قانونی، معافیت دائم اعطاء می گردد.)
 • معافیت دائم پزشکی (فقط به افرادی معافیت دائم تعلّق می گیرد که به لحاظ شرایط جسمی یا روحی وضعیت مناسب برای انجام خدمت سرزی قرار ندارند و اعزام آن ها به خدمت، ممکن است بیماری آن ها را تشدید نماید.)

مشمولین معافیت سرزی از نظر میزان سلامت جسمی و روحی و روانی:

بعد از بیان انواع معافیت های پزشکی سه گانه، اکنون به دسته بندی مشمولان از نظر سلامت جسمی و روح می پردازیم. مطابق قوانین سازمان نظام وظیفۀ عمومی، هر فرد مشمول که قرار است به خدمت سرزی اعزام شود، یکی از چهار گروه ذیل قرار می گیرد:

 • گروه اول: افرادی که به لحاظ جسمی و روحی هیچ مشکلی نداشته و سلامت کامل به سر می برند. بدیهی است این افراد توانایی گذراندن خدمت سرزی را به طور کامل دارند و می یست موعد مقرّر به خدمت اعزام شوند.
 • گروه دوم: مشمولانی هستند که به دلیل وجود عارضه جسمی، بیماری، نقص عضو و یا اختلال روحی و روانی جزئی، توانایی انجام کارهای سخت و طاقت فرسا را نداشته و به همین جهت از رزم و فعالیّت های نظامی معاف می شوند.
 • گروه سوم: این دسته برخی از مشمولانی را شامل می شود که علیرغم اینکه دچار بیماری جسمی یا روحی و روانی هستند، بعد از یک دورۀ استراحت، توان انجام خدمت سرزی را دارند. لذا برای این افراد معافیت موقّت پزشکی زمان بهبودی اعطاء می شود.
 • گروه چهارم: افرادی هستند که به علت بیماری های حاد جسمی و اختلالات روحی و روانی مُزمن، توان انجام خدمت سرزی را نداشته و دوران خدمت تهدیدی برای بیماری آن ها تلقّی می شود. به همین جهت به این دسته از افراد، معافیت دائم پزشکی تعلّق گرفته و برای آن ها کارت دائم معافیت پزشکی از خدمت سرزی صا می گردد.

توجّه: میزان تحصیلات مشمولان، می تواند قرار گرفتن هر یک از مشمولین معافیت سرزی، یکی از گروه های چهارگانۀ فوق مؤثّر شد.

لیست بیماری های آیین نامه معافیت پزشکی:

ید توجّه داشت بیماری هایی که مشمولین به خدمت سرزی را یک از گروه های معافیت پزشک قرار می دهد، صرفاً مواردی است که توسط سازمان نظام وظیفۀ عمومی اعلام می گردد. این بیماری ها ۱۷ گروه طبقه بندی شده که هر گروه نیز به تناسب شدّت و ضعف بیماری، به دسته های مختلفی تقسیم می شوند. ذیل به ۱۷ گروه بیماری هایی اشاره می شود که منجر به هر یک از معافیت های سه گانۀ پزشکی می گردند:

 • شکم و دستگاه گوارش و جرّاحی عمومی
 • بیماری های استخوان (اسکلت)
 • بیماری های عفونی
 • ریه و قفسۀ صی
 • روماتولوژی و فت همبند
 • جرّاحی مغز و اعصاب
 • قلب و عروق
 • اعصاب و روان
 • گوش، حلق و بینی
 • داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)
 • چشم و عوارض بینایی
 • بیماری های عمومی
 • دستگاه تناسلی و ااری
 • فک و دهان و دندان
 • خون و انکولوژی
 • پوست و فت های زیر پوست
 • بیماری های غُدَد مترشحه و داخلی

هر یک از بیماری های ۱۷ گروه لا می تواند حسب مورد مشمولین معافیت سرزی را از یکی از معافیت های رزم، معافیت موقّت یا دائم پزشکی بهره مند نماید. همچنین همانطور که بیان شد، ممکن است بر لیست فوق، بیماری های جدیدی به تشخیص سازمان نظام وظیفۀ عمومی و وزارت بهداشت، افزوده گردد.

قوانین معافیت سرزی فرزندان ایثارگران

قوانین معافیت سرزی فرزندان ایثارگران مانند سایر معافیت ها برای فرزندان شهدا ، جانزان ، ایثارگران مورد قبول واقع می شود . مشمولین معافیت سرزی ایثارگران بر اساس قوانین سازمان نظام وظیفه برای افراد زیر می شد .

 • فرزندان شهدا و جاویدالاثران می توانند از معافیت ایثارگران استفاده کنند .
 • فرزند جانزان ۲۵ صد به لا نیز می توانند از این نوع معافیت استفاده کنند .
 • مشمولانی که همسرشان جانز هستند نیز می توانند از معافیت ایثارگران استفاده کنند .
 • فرزندان آزادگان نیز بر اساس سال های اسارت پ خود می توانند از معافیت ایثارگری استفاده کنند .

قوانین معافیت سرزی کفالت

قوانین معافیت سرزی که مرتبط معافیت کفالت است اینجا به طور کامل برای خوانندگان توضیح داده شده است . واقع بر اساس آیین نامه های معافیت سرزی برای گرفتن کفالت، مشمولین معافیت سرزی ید دارای شرایط خاصی شند . اگر هر کدام از مشمولین این شرایط را دارا شند می توانند برای گرفتن معافیت کفالت اقدام کنند .

شرایط خاص موجود برای بهره مندی از معافیت کفالت :

 • نداشتن غیبت یکی از مهم ترین شرایط بهره مندی مشمولین از معافیت کفالت می شد .
 • رسیدن به سن مشمولیت از دیگر شرایط مهم برای استفاده از معافیت کفالت می شد .
 • آخرین شرط اصلی برای بهره مندی از معافیت کفالت این است که مشمولین ید تنها فرزند ذکور لای هجده سال پ ، ما یا سایر بستگان خود شد .

اگر مشمولین شرایط خاص لا را داشته شند می توانند برای معافیت کفالت اقدام کنند .

آیین نامه معافیت سرزی برای معافیت تحصیلی

از ساده ترین قوانین معافیت سرزی برای معافیت تحصیلی مشمولین می شد . این نوع معافیت برای افرادی که قصد دارند وارد دانشگاه شوند تصویب شده است. البته این مشمولین ید بدانند که معافیت تحصیلی نوعی معافیت موقت محسوب می شود . این مشمولین می توانند برای رفتن به دانشگاه از این نوع معافیت بهره مند شوند . مشمولین ید نظر داشته شند که برای وارد نشدن به غیبت ، قبل از اینکه جواب دانشگاه و کنکور آن ها بیاید . ید برای خدمت رفتن اقدام کرده و مراحل اعزام را انجام دهند . بعضی مواقع مشمولین حتی ید به خدمت نیز بروند . پس از اعلام جواب دانشگاه ها ، مشمولین می توانند از محل خدمت خود مرخص شده و برای ثبت نام به دانشگاه ها بروند.

از معافیت عفو رهبری چه می دانید؟

قوانین کشور ما، تمامِ افراد بین سنین ۱۸ ۵۰ سال مشمول خدمت سرزی محسوب و می یست برای انجام آن اقدام نمایند. بدیهی است قبل از ۱۸ سالگی، فرد مشمول نمی شد و بعد از سن ۵۰ سالگی نیز بدلیل افزایش سن، فرد مشمول نبوده و می تواند از معافیت عفو رهبری استفاده نماید. معافیت عفو رهبری یکی از انواع معافیت های خدمت نظام وظیفۀ عمومی است که توجّه به مصلحت حفظ نظم عمومی نظام و صلاحدید فرماندهی کلِّ قوا (رهبر) نظر گرفته شده است. شرایط فعلی کشور، قانون اعطای معافیت عفو رهبری، توجّه به شرایط سنّی و مک تحصیلی فرد تدوین شده که ادامۀ به شرایط آن اشاره خواهیم کرد.

شرایط معافیت عفو رهبری چیست؟

همانگونه لا اشاره شد، شرایط معافیت عفو رهبری توجّه به سن و مک تحصیلی فرد متقاضی نظر گرفته شده است. بدین بیان که اگر فردی یکی از شرایط سنّی و مک تحصیلی ۶ گروه ذیل را دارا شد، می تواند برای معافیت عفو رهبری اقدام نماید؛

 • گروه اول: متولدین پایان سال ۱۳۵۴ که دارای مک تحصیلی زیر دیپلم، دیپلم و یا فوق دیپلم می شند؛
 • گروه دوم: متولدین پایان سال ۱۳۵۴ که دارای مک تحصیلی لیسانس می شند؛
 • گروه سوم: متولدین پایان سال ۱۳۵۲ که دارای مک تحصیلی فوق لیسانس می شند؛
 • گروه چهارم: متولدین پایان سال ۱۳۵۰ که دارای مک تحصیلی دکتری غیرپزشکی می شند؛
 • گروه پنجم: متولدین پایان سال ۱۳۴۴ که دارای مک تحصیلی دکتری پزشکی و دامپزشکی می شند؛
 • گروه ششم: متولدین سال ۱۳۴۵ صورتی که سال ۱۳۸۲ مشغول به تحصیل یک از مقاطع کارشناسی ارشد یا دکتری بوده اند.

شرایط معافیت شرط سنّی چیست؟

همانطور که می دانید، انجام خدمت سرزی شرایطی دارد که یکی از این شرایط، شرط سنّی است. برای اینکه فرد مشمول حساب شود ید سنّی بین ۱۸ ۵۰ سال را دارا شد. طبیعی است قبل از ۱۸ و بعذ از ۵۰ سالگی، فرد دیگر مشمول نمی شد. وقتی فردی مشمول نشد، نیازی به کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت نیز مخواهد داشت. لذا افرادی که سن آن ها لای ۵۰ سال می شد، نیازی به یافت کارت معافیت از خدمت سرزی نداشته و شناسنامۀ این افراد به تنهایی کفایت کرده و حکم کارت معافیت از خدمت می شد.

معافیت سرزی گروه “ب” چیست؟

شاید بحال کارت قرمز سرزی به گوشن خورده شد. معافیت گروه “ب” سرزی واقع همان مشمولانی هستند که برای آن ها کارت قرمز سرزی صا می گردد.

از آنجایی که انجام خدمت سرزی توجّه به شرایط محیطی نسبً سختی که داراست، شرایط جسمانی و روحی مناسبی را می طلبد، لذا هر فرد مشمولی که نقصی یکی از اعضای بدن خود دارد، یا دچار بیماری حادّی می شد و یا به لحاظ روحی و روانی وضعیت متعادلی قرار ندارد، می تواند برای معافیت از خدمت سرزی اقدام نماید. امّا شرایط و اعطای کارت معافیت برای افرادی که دچار مشکلات جسمانی یا بیماری های جسمی هستند، کاملاً متفاوت از افرادی است که دچار اختلالات روحی و روانی می شند. برای بیماران اخیر که به گروه “ب” موسوم هستند، به دلیل اینکه انجام خدمت سرزی برای آن ها مقدور نبوده یا به جهت بیماری های اعصاب و روان که به آن مبتلا هستند، امکان تشدید این بیماری حین خدمت زیاد است، لذا کارت قرمز سرزی صا خواهد شد.

شرایط یافت کارت قرمز سرزی چیست؟

توجّه به اینکه طی سالیان گذشته، همواره برخی افراد سالم برای اخذ کارت قرمز سرزی اقادام می کردند، لذا سازمان نظام وظیفۀ عمومی برای جلوگیری از این سوء استفاد ها و تشخیص ست افراد بیمار از سایرین، شرایطی را برای اعطای کارت قرمز سرزی نظر گرفته است که اهمّ این شرایط عرتند از:

 • فرد متقاضی کارت قرمز سرزی، می یست مدّتی را یک از بیمارسن های روانپزشکی بستری بوده شد.
 • مصرف داروهای اعصاب و روان نیز از شرایطی است که برای این تشخیص نظر گرفته شده است.
 • سابقۀ اقدامات خطرناک، نظیر اقدام به خودکشی و رفرهای ضدّاجتماعی و به دور از عرف نیز از این شرایط می شد.

توجّه: لازم به ذکر است که صِرف اثت اختلالات روحی و روانی به معنی معافیت دائم و صدور کارت معافیت نیست؛ چه اینکه ممکن است بعد از بررسی هایی که کمیسیون های پزشکی صورت می پذیرد، برای فرد، فقط معافیت از رزم صا شود.

سه مرحلۀ بسیار مهم برای یافت معافیت گروه “ب”(اعصاب و روان) چیست؟

مشمولینی که سابقۀ بیماری های روحی و روانی را داشته و متقاضی یافت معافیت اعصاب و روان یا کارت قرمز سرزی هستند، می یست مراحل ذیل را طی نمایند:

 • تأیید بیماری اعصاب یا اختلالات روحی و روانی توسط پزشک اولیه
 • تأیید بیماری توسط کمیسیون پزشکی بیمارسن
 • تأیید بیماری توسط کمیسیون پزشکی سازمان نظام وظیفۀ عمومی

بعد از گذراندن و تأیید تمامِ مراحل لا، حسب مورد برای فرد معافیت از رزم یا کارت قرمز سرزی صا خواهد شد.

مدارک لازم برای معافیت سرزی کدام است؟

توجّه به اینکه برای معافیت های سرزی انواع مختلفی قانون پیش بینی شده است، لذا افراد متقاضی هر یک از معافیت ها می یست متناسب معافیت مورد نظر، مدارک و مستندات خود را به سازمان نظام وظیفۀ عمومی مسترد نمایند. امّا به طور کلّی برای اقدام جهت تحصیل هر یک از معافیت ها، ارائۀ برخی مدارک الزامی می شد که ادامه به آن ها اشاره می کنیم؛

 • تصویر صفحات اول و توضیحات شناسنامۀ مشمول؛ لازم به ذکر است شناسنامه می یست عکس دار شد.
 • تصویر کارت ملّی مشمول؛
 • دو قطعه عکس ۴*۳ رنگی زمینۀ روشن و مطابق شئونات اسلامی؛
 • آخرین مک تحصیلی و صورت نداشتن آخرین مک تحصیلی، ارائۀ گواهی معادل آخرین مک تحصیلی؛ صورت بی سواد بودن مشمول، ارائۀ نامه از نهضت سواد آموزی الزامی است.
 • تکمیل برگۀ واکسیناسیون
 • برگ تکمیل شده وضعیت مشمولان متقاضی مواردخاص
 • و . . .

سوالات متداول

قوانین معافیت سرزی کفالت پ کدامند ؟

برای اخذ کفالت پ سن پ ید بیش از ۷۰ سال شد . و یا به علت بیماری توانایی جسمی لازم برای مین زندگی و مراقبت از خود را نداشته شد . این صورت مشمولان بدون غیبت میتوانند معافیت کفالت پ را یافت کنند .

معافیت پزشکی چیست ؟

این نوع معافیت برای مشمولانی است که دارای یک بیماری میشند که توان جسمی و روانی آن ها را کاهش داده است و رفتن به خدمت سرزی عث اختلال وضعیت آن ها میشود .

معافیت سرزی ایثارگری چگونه است ؟

این نوع معافیت فرزندان ایثار گران شامل شهدا ، رزمندگان ، آزادگان و … توجه به مدت زمان ایثار گری پ میتوانند از خدمت سرزی معاف شوند .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه

هدف مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات خدمت سرزی و افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه خدمات متنوعی را زمینه مشاوره معافیت سرزی به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

قوانین معافیت سرزی سال ۹۹

مشاوره نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۳۱:۴۲ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

قوانین معافیت سربازی در سال ۹۹

5 / 5 ( 1 vote )

جدیدترین قوانین معافیت سرزی

قوانین معافیت سرزی بسیار گسترده است که برای دانستن آن ها ید اطلاعات جامعی را بدست آورد . اما قبل از هر چیز جوانان ید نظر داشته شند که برای گرفتن معافیت قوانین خاصی وجود دارد که مشمولین ید برای کسب اطلاعات آخرین اخر معافیت سرزی را دنل کنند. بر اساس این قوانین موجود است که مشمولین می توانند برای گرفتن معافیت جدید نظام وظیفه اقدام کنند.

همانطور که می دانید جوانان بعد از رسیدن به سن ۱۹ سالگی مشمول خدمت سرزی شده و ید به خدمت مقدس سرزی بروند . برخی پس از رسیدن به سن مشمولیت ید مراحل اعزام به خدمت را طی کرده و برای رفتن به خدمت سرزی آماده شوند. برخی دیگر نیز داشتن شرایط آخرین تغییرات سرزی به دنل کسب اطلاعات مورد قوانین معافیت سرزی و گرفتن معافیت از خدمت هستند . اما رفتن به خدمت سرزی برای همه ی جوانان کار آسانی نخواهد بود. صد زیادی از جوانان امروزه علاقه ای به رفتن به خدمت سرزی ندارند .

جدیدترین آیین نامۀ معافیت سرزی

هر فردی که به سن ۱۸ سالگی رسیده شد، مؤظّف است برای اعزام به خدمت سرزی اقدام نماید. امّا توجّه به سختی هایی که طول دوران خدمت سرزی متوجّه فرد می شد، معمولاً افراد به دنل راه هایی هستند از این تکلیف قانونی شانه خالی کرده و به خدمت سرزی نروند. برای این منظور عدّه ای از مسیر معافیت های مختلف اعم از انواع کفالت ها، خرید خدمت سرزی و یا معافیت های پزشکی اقدام می کنند. خب طبیعی است یکی از بهترین راه های قانونی برای اخذ معافیت از خدمت سرزی، معافیت های پزشکی است که بیش از سایر معافیت ها دستخوش تغییرات می شود.

به عرت دیگر، به طور معمول هر چند سال یکر و گاهی همه ساله، تعدادی بیماری به لیست معافیت های پزشکی افزوده می شود که این خود فرصتی است برای مشمولانی که پی بیماری و عارضه ای که جسم یا اعصاب آن ها وجود دارد، برای اخذ معافیت اقدام کنند. ادامه به آخرین تغییراتی قوانین معافیت سرزی خصوص معافیت های پزشکی قانون وارد شده است، اشاره می کنیم.

به این ترتیب قوانین معافیت سرزی ایران برای افراد بیمار ، افراد سرپرست خانوار و مهل و … و تحت شرایط خاص انجام پذیر است . یکی از مواردی که برای اخذ اکثر این معافیت ها مطرح است ، نداشتن غیبت میشد . افرادی که رسیدن به سن مشمولیت برای رفتن به خدمت سرزی اقدام نکرده شند ، غایب شناخته شده و نمیتوانند برای معافیت اقدام کنند .البته سازمان نظام وظیفه فرصتی را تحت عنوان توجیه غیبت اختیار مشمولان غایب قرار میدهد . که صورت پذیرش دلایل فرد مشمول ، امکان اخذ معافیت وجود دارد.

آیین نامۀ معافیت پزشکی شامل چه مواردی است؟

قبل از هر چیز و برای یادآوری خاطر نشان می کنیم که قوانین معافیت سرزی پزشکی ۳ دستۀ کلّی قابل تقسیم هستند که عرتند از:

 • معافیت از رزم (صرفاً فرد را به دلیل ناتوانی یا ضعف عمومی بدن، از رزم و فعالیّت های سنگین نظامی معاف می کند.)
 • معافیت موقّت پزشکی ( توجّه به بیماری های موقّت و قابل مان فرد، به او معافیت موقّت بهبودی کامل اعطاء می شود و اگر بعد از اِتمام مدّت مذکور، فرد سلامت خود را به دست نیاورد، به او لحاظ مقرّرات قانونی، معافیت دائم اعطاء می گردد.)
 • معافیت دائم پزشکی (فقط به افرادی معافیت دائم تعلّق می گیرد که به لحاظ شرایط جسمی یا روحی وضعیت مناسب برای انجام خدمت سرزی قرار ندارند و اعزام آن ها به خدمت، ممکن است بیماری آن ها را تشدید نماید.)

مشمولین معافیت سرزی از نظر میزان سلامت جسمی و روحی و روانی:

بعد از بیان انواع معافیت های پزشکی سه گانه، اکنون به دسته بندی مشمولان از نظر سلامت جسمی و روح می پردازیم. مطابق قوانین سازمان نظام وظیفۀ عمومی، هر فرد مشمول که قرار است به خدمت سرزی اعزام شود، یکی از چهار گروه ذیل قرار می گیرد:

 • گروه اول: افرادی که به لحاظ جسمی و روحی هیچ مشکلی نداشته و سلامت کامل به سر می برند. بدیهی است این افراد توانایی گذراندن خدمت سرزی را به طور کامل دارند و می یست موعد مقرّر به خدمت اعزام شوند.
 • گروه دوم: مشمولانی هستند که به دلیل وجود عارضه جسمی، بیماری، نقص عضو و یا اختلال روحی و روانی جزئی، توانایی انجام کارهای سخت و طاقت فرسا را نداشته و به همین جهت از رزم و فعالیّت های نظامی معاف می شوند.
 • گروه سوم: این دسته برخی از مشمولانی را شامل می شود که علیرغم اینکه دچار بیماری جسمی یا روحی و روانی هستند، بعد از یک دورۀ استراحت، توان انجام خدمت سرزی را دارند. لذا برای این افراد معافیت موقّت پزشکی زمان بهبودی اعطاء می شود.
 • گروه چهارم: افرادی هستند که به علت بیماری های حاد جسمی و اختلالات روحی و روانی مُزمن، توان انجام خدمت سرزی را نداشته و دوران خدمت تهدیدی برای بیماری آن ها تلقّی می شود. به همین جهت به این دسته از افراد، معافیت دائم پزشکی تعلّق گرفته و برای آن ها کارت دائم معافیت پزشکی از خدمت سرزی صا می گردد.

توجّه: میزان تحصیلات مشمولان، می تواند قرار گرفتن هر یک از مشمولین معافیت سرزی، یکی از گروه های چهارگانۀ فوق مؤثّر شد.

لیست بیماری های آیین نامه معافیت پزشکی:

ید توجّه داشت بیماری هایی که مشمولین به خدمت سرزی را یک از گروه های معافیت پزشک قرار می دهد، صرفاً مواردی است که توسط سازمان نظام وظیفۀ عمومی اعلام می گردد. این بیماری ها ۱۷ گروه طبقه بندی شده که هر گروه نیز به تناسب شدّت و ضعف بیماری، به دسته های مختلفی تقسیم می شوند. ذیل به ۱۷ گروه بیماری هایی اشاره می شود که منجر به هر یک از معافیت های سه گانۀ پزشکی می گردند:

 • شکم و دستگاه گوارش و جرّاحی عمومی
 • بیماری های استخوان (اسکلت)
 • بیماری های عفونی
 • ریه و قفسۀ صی
 • روماتولوژی و فت همبند
 • جرّاحی مغز و اعصاب
 • قلب و عروق
 • اعصاب و روان
 • گوش، حلق و بینی
 • داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)
 • چشم و عوارض بینایی
 • بیماری های عمومی
 • دستگاه تناسلی و ااری
 • فک و دهان و دندان
 • خون و انکولوژی
 • پوست و فت های زیر پوست
 • بیماری های غُدَد مترشحه و داخلی

هر یک از بیماری های ۱۷ گروه لا می تواند حسب مورد مشمولین معافیت سرزی را از یکی از معافیت های رزم، معافیت موقّت یا دائم پزشکی بهره مند نماید. همچنین همانطور که بیان شد، ممکن است بر لیست فوق، بیماری های جدیدی به تشخیص سازمان نظام وظیفۀ عمومی و وزارت بهداشت، افزوده گردد.

قوانین معافیت سرزی فرزندان ایثارگران

قوانین معافیت سرزی فرزندان ایثارگران مانند سایر معافیت ها برای فرزندان شهدا ، جانزان ، ایثارگران مورد قبول واقع می شود . مشمولین معافیت سرزی ایثارگران بر اساس قوانین سازمان نظام وظیفه برای افراد زیر می شد .

 • فرزندان شهدا و جاویدالاثران می توانند از معافیت ایثارگران استفاده کنند .
 • فرزند جانزان ۲۵ صد به لا نیز می توانند از این نوع معافیت استفاده کنند .
 • مشمولانی که همسرشان جانز هستند نیز می توانند از معافیت ایثارگران استفاده کنند .
 • فرزندان آزادگان نیز بر اساس سال های اسارت پ خود می توانند از معافیت ایثارگری استفاده کنند .

قوانین معافیت سرزی کفالت

قوانین معافیت سرزی که مرتبط معافیت کفالت است اینجا به طور کامل برای خوانندگان توضیح داده شده است . واقع بر اساس آیین نامه های معافیت سرزی برای گرفتن کفالت، مشمولین معافیت سرزی ید دارای شرایط خاصی شند . اگر هر کدام از مشمولین این شرایط را دارا شند می توانند برای گرفتن معافیت کفالت اقدام کنند .

شرایط خاص موجود برای بهره مندی از معافیت کفالت :

 • نداشتن غیبت یکی از مهم ترین شرایط بهره مندی مشمولین از معافیت کفالت می شد .
 • رسیدن به سن مشمولیت از دیگر شرایط مهم برای استفاده از معافیت کفالت می شد .
 • آخرین شرط اصلی برای بهره مندی از معافیت کفالت این است که مشمولین ید تنها فرزند ذکور لای هجده سال پ ، ما یا سایر بستگان خود شد .

اگر مشمولین شرایط خاص لا را داشته شند می توانند برای معافیت کفالت اقدام کنند .

آیین نامه معافیت سرزی برای معافیت تحصیلی

از ساده ترین قوانین معافیت سرزی برای معافیت تحصیلی مشمولین می شد . این نوع معافیت برای افرادی که قصد دارند وارد دانشگاه شوند تصویب شده است. البته این مشمولین ید بدانند که معافیت تحصیلی نوعی معافیت موقت محسوب می شود . این مشمولین می توانند برای رفتن به دانشگاه از این نوع معافیت بهره مند شوند . مشمولین ید نظر داشته شند که برای وارد نشدن به غیبت ، قبل از اینکه جواب دانشگاه و کنکور آن ها بیاید . ید برای خدمت رفتن اقدام کرده و مراحل اعزام را انجام دهند . بعضی مواقع مشمولین حتی ید به خدمت نیز بروند . پس از اعلام جواب دانشگاه ها ، مشمولین می توانند از محل خدمت خود مرخص شده و برای ثبت نام به دانشگاه ها بروند.

از معافیت عفو رهبری چه می دانید؟

قوانین کشور ما، تمامِ افراد بین سنین ۱۸ ۵۰ سال مشمول خدمت سرزی محسوب و می یست برای انجام آن اقدام نمایند. بدیهی است قبل از ۱۸ سالگی، فرد مشمول نمی شد و بعد از سن ۵۰ سالگی نیز بدلیل افزایش سن، فرد مشمول نبوده و می تواند از معافیت عفو رهبری استفاده نماید. معافیت عفو رهبری یکی از انواع معافیت های خدمت نظام وظیفۀ عمومی است که توجّه به مصلحت حفظ نظم عمومی نظام و صلاحدید فرماندهی کلِّ قوا (رهبر) نظر گرفته شده است. شرایط فعلی کشور، قانون اعطای معافیت عفو رهبری، توجّه به شرایط سنّی و مک تحصیلی فرد تدوین شده که ادامۀ به شرایط آن اشاره خواهیم کرد.

شرایط معافیت عفو رهبری چیست؟

همانگونه لا اشاره شد، شرایط معافیت عفو رهبری توجّه به سن و مک تحصیلی فرد متقاضی نظر گرفته شده است. بدین بیان که اگر فردی یکی از شرایط سنّی و مک تحصیلی ۶ گروه ذیل را دارا شد، می تواند برای معافیت عفو رهبری اقدام نماید؛

 • گروه اول: متولدین پایان سال ۱۳۵۴ که دارای مک تحصیلی زیر دیپلم، دیپلم و یا فوق دیپلم می شند؛
 • گروه دوم: متولدین پایان سال ۱۳۵۴ که دارای مک تحصیلی لیسانس می شند؛
 • گروه سوم: متولدین پایان سال ۱۳۵۲ که دارای مک تحصیلی فوق لیسانس می شند؛
 • گروه چهارم: متولدین پایان سال ۱۳۵۰ که دارای مک تحصیلی دکتری غیرپزشکی می شند؛
 • گروه پنجم: متولدین پایان سال ۱۳۴۴ که دارای مک تحصیلی دکتری پزشکی و دامپزشکی می شند؛
 • گروه ششم: متولدین سال ۱۳۴۵ صورتی که سال ۱۳۸۲ مشغول به تحصیل یک از مقاطع کارشناسی ارشد یا دکتری بوده اند.

شرایط معافیت شرط سنّی چیست؟

همانطور که می دانید، انجام خدمت سرزی شرایطی دارد که یکی از این شرایط، شرط سنّی است. برای اینکه فرد مشمول حساب شود ید سنّی بین ۱۸ ۵۰ سال را دارا شد. طبیعی است قبل از ۱۸ و بعذ از ۵۰ سالگی، فرد دیگر مشمول نمی شد. وقتی فردی مشمول نشد، نیازی به کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت نیز مخواهد داشت. لذا افرادی که سن آن ها لای ۵۰ سال می شد، نیازی به یافت کارت معافیت از خدمت سرزی نداشته و شناسنامۀ این افراد به تنهایی کفایت کرده و حکم کارت معافیت از خدمت می شد.

معافیت سرزی گروه “ب” چیست؟

شاید بحال کارت قرمز سرزی به گوشن خورده شد. معافیت گروه “ب” سرزی واقع همان مشمولانی هستند که برای آن ها کارت قرمز سرزی صا می گردد.

از آنجایی که انجام خدمت سرزی توجّه به شرایط محیطی نسبً سختی که داراست، شرایط جسمانی و روحی مناسبی را می طلبد، لذا هر فرد مشمولی که نقصی یکی از اعضای بدن خود دارد، یا دچار بیماری حادّی می شد و یا به لحاظ روحی و روانی وضعیت متعادلی قرار ندارد، می تواند برای معافیت از خدمت سرزی اقدام نماید. امّا شرایط و اعطای کارت معافیت برای افرادی که دچار مشکلات جسمانی یا بیماری های جسمی هستند، کاملاً متفاوت از افرادی است که دچار اختلالات روحی و روانی می شند. برای بیماران اخیر که به گروه “ب” موسوم هستند، به دلیل اینکه انجام خدمت سرزی برای آن ها مقدور نبوده یا به جهت بیماری های اعصاب و روان که به آن مبتلا هستند، امکان تشدید این بیماری حین خدمت زیاد است، لذا کارت قرمز سرزی صا خواهد شد.

شرایط یافت کارت قرمز سرزی چیست؟

توجّه به اینکه طی سالیان گذشته، همواره برخی افراد سالم برای اخذ کارت قرمز سرزی اقادام می کردند، لذا سازمان نظام وظیفۀ عمومی برای جلوگیری از این سوء استفاد ها و تشخیص ست افراد بیمار از سایرین، شرایطی را برای اعطای کارت قرمز سرزی نظر گرفته است که اهمّ این شرایط عرتند از:

 • فرد متقاضی کارت قرمز سرزی، می یست مدّتی را یک از بیمارسن های روانپزشکی بستری بوده شد.
 • مصرف داروهای اعصاب و روان نیز از شرایطی است که برای این تشخیص نظر گرفته شده است.
 • سابقۀ اقدامات خطرناک، نظیر اقدام به خودکشی و رفرهای ضدّاجتماعی و به دور از عرف نیز از این شرایط می شد.

توجّه: لازم به ذکر است که صِرف اثت اختلالات روحی و روانی به معنی معافیت دائم و صدور کارت معافیت نیست؛ چه اینکه ممکن است بعد از بررسی هایی که کمیسیون های پزشکی صورت می پذیرد، برای فرد، فقط معافیت از رزم صا شود.

سه مرحلۀ بسیار مهم برای یافت معافیت گروه “ب”(اعصاب و روان) چیست؟

مشمولینی که سابقۀ بیماری های روحی و روانی را داشته و متقاضی یافت معافیت اعصاب و روان یا کارت قرمز سرزی هستند، می یست مراحل ذیل را طی نمایند:

 • تأیید بیماری اعصاب یا اختلالات روحی و روانی توسط پزشک اولیه
 • تأیید بیماری توسط کمیسیون پزشکی بیمارسن
 • تأیید بیماری توسط کمیسیون پزشکی سازمان نظام وظیفۀ عمومی

بعد از گذراندن و تأیید تمامِ مراحل لا، حسب مورد برای فرد معافیت از رزم یا کارت قرمز سرزی صا خواهد شد.

مدارک لازم برای معافیت سرزی کدام است؟

توجّه به اینکه برای معافیت های سرزی انواع مختلفی قانون پیش بینی شده است، لذا افراد متقاضی هر یک از معافیت ها می یست متناسب معافیت مورد نظر، مدارک و مستندات خود را به سازمان نظام وظیفۀ عمومی مسترد نمایند. امّا به طور کلّی برای اقدام جهت تحصیل هر یک از معافیت ها، ارائۀ برخی مدارک الزامی می شد که ادامه به آن ها اشاره می کنیم؛

 • تصویر صفحات اول و توضیحات شناسنامۀ مشمول؛ لازم به ذکر است شناسنامه می یست عکس دار شد.
 • تصویر کارت ملّی مشمول؛
 • دو قطعه عکس ۴*۳ رنگی زمینۀ روشن و مطابق شئونات اسلامی؛
 • آخرین مک تحصیلی و صورت نداشتن آخرین مک تحصیلی، ارائۀ گواهی معادل آخرین مک تحصیلی؛ صورت بی سواد بودن مشمول، ارائۀ نامه از نهضت سواد آموزی الزامی است.
 • تکمیل برگۀ واکسیناسیون
 • برگ تکمیل شده وضعیت مشمولان متقاضی مواردخاص
 • و . . .

سوالات متداول

قوانین معافیت سرزی کفالت پ کدامند ؟

برای اخذ کفالت پ سن پ ید بیش از ۷۰ سال شد . و یا به علت بیماری توانایی جسمی لازم برای مین زندگی و مراقبت از خود را نداشته شد . این صورت مشمولان بدون غیبت میتوانند معافیت کفالت پ را یافت کنند .

معافیت پزشکی چیست ؟

این نوع معافیت برای مشمولانی است که دارای یک بیماری میشند که توان جسمی و روانی آن ها را کاهش داده است و رفتن به خدمت سرزی عث اختلال وضعیت آن ها میشود .

معافیت سرزی ایثارگری چگونه است ؟

این نوع معافیت فرزندان ایثار گران شامل شهدا ، رزمندگان ، آزادگان و … توجه به مدت زمان ایثار گری پ میتوانند از خدمت سرزی معاف شوند .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه

هدف مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات خدمت سرزی و افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه خدمات متنوعی را زمینه مشاوره معافیت سرزی به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

قوانین معافیت سرزی سال ۹۹

مشاوره نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۵۲:۰۸ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

قوانین معافیت سربازی در سال ۹۹

5 / 5 ( 1 vote )

جدیدترین قوانین معافیت سرزی

قوانین معافیت سرزی بسیار گسترده است که برای دانستن آن ها ید اطلاعات جامعی را بدست آورد . اما قبل از هر چیز جوانان ید نظر داشته شند که برای گرفتن معافیت قوانین خاصی وجود دارد که مشمولین ید برای کسب اطلاعات آخرین اخر معافیت سرزی را دنل کنند. بر اساس این قوانین موجود است که مشمولین می توانند برای گرفتن معافیت جدید نظام وظیفه اقدام کنند.

همانطور که می دانید جوانان بعد از رسیدن به سن ۱۹ سالگی مشمول خدمت سرزی شده و ید به خدمت مقدس سرزی بروند . برخی پس از رسیدن به سن مشمولیت ید مراحل اعزام به خدمت را طی کرده و برای رفتن به خدمت سرزی آماده شوند. برخی دیگر نیز داشتن شرایط آخرین تغییرات سرزی به دنل کسب اطلاعات مورد قوانین معافیت سرزی و گرفتن معافیت از خدمت هستند . اما رفتن به خدمت سرزی برای همه ی جوانان کار آسانی نخواهد بود. صد زیادی از جوانان امروزه علاقه ای به رفتن به خدمت سرزی ندارند .

جدیدترین آیین نامۀ معافیت سرزی

هر فردی که به سن ۱۸ سالگی رسیده شد، مؤظّف است برای اعزام به خدمت سرزی اقدام نماید. امّا توجّه به سختی هایی که طول دوران خدمت سرزی متوجّه فرد می شد، معمولاً افراد به دنل راه هایی هستند از این تکلیف قانونی شانه خالی کرده و به خدمت سرزی نروند. برای این منظور عدّه ای از مسیر معافیت های مختلف اعم از انواع کفالت ها، خرید خدمت سرزی و یا معافیت های پزشکی اقدام می کنند. خب طبیعی است یکی از بهترین راه های قانونی برای اخذ معافیت از خدمت سرزی، معافیت های پزشکی است که بیش از سایر معافیت ها دستخوش تغییرات می شود.

به عرت دیگر، به طور معمول هر چند سال یکر و گاهی همه ساله، تعدادی بیماری به لیست معافیت های پزشکی افزوده می شود که این خود فرصتی است برای مشمولانی که پی بیماری و عارضه ای که جسم یا اعصاب آن ها وجود دارد، برای اخذ معافیت اقدام کنند. ادامه به آخرین تغییراتی قوانین معافیت سرزی خصوص معافیت های پزشکی قانون وارد شده است، اشاره می کنیم.

به این ترتیب قوانین معافیت سرزی ایران برای افراد بیمار ، افراد سرپرست خانوار و مهل و … و تحت شرایط خاص انجام پذیر است . یکی از مواردی که برای اخذ اکثر این معافیت ها مطرح است ، نداشتن غیبت میشد . افرادی که رسیدن به سن مشمولیت برای رفتن به خدمت سرزی اقدام نکرده شند ، غایب شناخته شده و نمیتوانند برای معافیت اقدام کنند .البته سازمان نظام وظیفه فرصتی را تحت عنوان توجیه غیبت اختیار مشمولان غایب قرار میدهد . که صورت پذیرش دلایل فرد مشمول ، امکان اخذ معافیت وجود دارد.

آیین نامۀ معافیت پزشکی شامل چه مواردی است؟

قبل از هر چیز و برای یادآوری خاطر نشان می کنیم که قوانین معافیت سرزی پزشکی ۳ دستۀ کلّی قابل تقسیم هستند که عرتند از:

 • معافیت از رزم (صرفاً فرد را به دلیل ناتوانی یا ضعف عمومی بدن، از رزم و فعالیّت های سنگین نظامی معاف می کند.)
 • معافیت موقّت پزشکی ( توجّه به بیماری های موقّت و قابل مان فرد، به او معافیت موقّت بهبودی کامل اعطاء می شود و اگر بعد از اِتمام مدّت مذکور، فرد سلامت خود را به دست نیاورد، به او لحاظ مقرّرات قانونی، معافیت دائم اعطاء می گردد.)
 • معافیت دائم پزشکی (فقط به افرادی معافیت دائم تعلّق می گیرد که به لحاظ شرایط جسمی یا روحی وضعیت مناسب برای انجام خدمت سرزی قرار ندارند و اعزام آن ها به خدمت، ممکن است بیماری آن ها را تشدید نماید.)

مشمولین معافیت سرزی از نظر میزان سلامت جسمی و روحی و روانی:

بعد از بیان انواع معافیت های پزشکی سه گانه، اکنون به دسته بندی مشمولان از نظر سلامت جسمی و روح می پردازیم. مطابق قوانین سازمان نظام وظیفۀ عمومی، هر فرد مشمول که قرار است به خدمت سرزی اعزام شود، یکی از چهار گروه ذیل قرار می گیرد:

 • گروه اول: افرادی که به لحاظ جسمی و روحی هیچ مشکلی نداشته و سلامت کامل به سر می برند. بدیهی است این افراد توانایی گذراندن خدمت سرزی را به طور کامل دارند و می یست موعد مقرّر به خدمت اعزام شوند.
 • گروه دوم: مشمولانی هستند که به دلیل وجود عارضه جسمی، بیماری، نقص عضو و یا اختلال روحی و روانی جزئی، توانایی انجام کارهای سخت و طاقت فرسا را نداشته و به همین جهت از رزم و فعالیّت های نظامی معاف می شوند.
 • گروه سوم: این دسته برخی از مشمولانی را شامل می شود که علیرغم اینکه دچار بیماری جسمی یا روحی و روانی هستند، بعد از یک دورۀ استراحت، توان انجام خدمت سرزی را دارند. لذا برای این افراد معافیت موقّت پزشکی زمان بهبودی اعطاء می شود.
 • گروه چهارم: افرادی هستند که به علت بیماری های حاد جسمی و اختلالات روحی و روانی مُزمن، توان انجام خدمت سرزی را نداشته و دوران خدمت تهدیدی برای بیماری آن ها تلقّی می شود. به همین جهت به این دسته از افراد، معافیت دائم پزشکی تعلّق گرفته و برای آن ها کارت دائم معافیت پزشکی از خدمت سرزی صا می گردد.

توجّه: میزان تحصیلات مشمولان، می تواند قرار گرفتن هر یک از مشمولین معافیت سرزی، یکی از گروه های چهارگانۀ فوق مؤثّر شد.

لیست بیماری های آیین نامه معافیت پزشکی:

ید توجّه داشت بیماری هایی که مشمولین به خدمت سرزی را یک از گروه های معافیت پزشک قرار می دهد، صرفاً مواردی است که توسط سازمان نظام وظیفۀ عمومی اعلام می گردد. این بیماری ها ۱۷ گروه طبقه بندی شده که هر گروه نیز به تناسب شدّت و ضعف بیماری، به دسته های مختلفی تقسیم می شوند. ذیل به ۱۷ گروه بیماری هایی اشاره می شود که منجر به هر یک از معافیت های سه گانۀ پزشکی می گردند:

 • شکم و دستگاه گوارش و جرّاحی عمومی
 • بیماری های استخوان (اسکلت)
 • بیماری های عفونی
 • ریه و قفسۀ صی
 • روماتولوژی و فت همبند
 • جرّاحی مغز و اعصاب
 • قلب و عروق
 • اعصاب و روان
 • گوش، حلق و بینی
 • داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)
 • چشم و عوارض بینایی
 • بیماری های عمومی
 • دستگاه تناسلی و ااری
 • فک و دهان و دندان
 • خون و انکولوژی
 • پوست و فت های زیر پوست
 • بیماری های غُدَد مترشحه و داخلی

هر یک از بیماری های ۱۷ گروه لا می تواند حسب مورد مشمولین معافیت سرزی را از یکی از معافیت های رزم، معافیت موقّت یا دائم پزشکی بهره مند نماید. همچنین همانطور که بیان شد، ممکن است بر لیست فوق، بیماری های جدیدی به تشخیص سازمان نظام وظیفۀ عمومی و وزارت بهداشت، افزوده گردد.

قوانین معافیت سرزی فرزندان ایثارگران

قوانین معافیت سرزی فرزندان ایثارگران مانند سایر معافیت ها برای فرزندان شهدا ، جانزان ، ایثارگران مورد قبول واقع می شود . مشمولین معافیت سرزی ایثارگران بر اساس قوانین سازمان نظام وظیفه برای افراد زیر می شد .

 • فرزندان شهدا و جاویدالاثران می توانند از معافیت ایثارگران استفاده کنند .
 • فرزند جانزان ۲۵ صد به لا نیز می توانند از این نوع معافیت استفاده کنند .
 • مشمولانی که همسرشان جانز هستند نیز می توانند از معافیت ایثارگران استفاده کنند .
 • فرزندان آزادگان نیز بر اساس سال های اسارت پ خود می توانند از معافیت ایثارگری استفاده کنند .

قوانین معافیت سرزی کفالت

قوانین معافیت سرزی که مرتبط معافیت کفالت است اینجا به طور کامل برای خوانندگان توضیح داده شده است . واقع بر اساس آیین نامه های معافیت سرزی برای گرفتن کفالت، مشمولین معافیت سرزی ید دارای شرایط خاصی شند . اگر هر کدام از مشمولین این شرایط را دارا شند می توانند برای گرفتن معافیت کفالت اقدام کنند .

شرایط خاص موجود برای بهره مندی از معافیت کفالت :

 • نداشتن غیبت یکی از مهم ترین شرایط بهره مندی مشمولین از معافیت کفالت می شد .
 • رسیدن به سن مشمولیت از دیگر شرایط مهم برای استفاده از معافیت کفالت می شد .
 • آخرین شرط اصلی برای بهره مندی از معافیت کفالت این است که مشمولین ید تنها فرزند ذکور لای هجده سال پ ، ما یا سایر بستگان خود شد .

اگر مشمولین شرایط خاص لا را داشته شند می توانند برای معافیت کفالت اقدام کنند .

آیین نامه معافیت سرزی برای معافیت تحصیلی

از ساده ترین قوانین معافیت سرزی برای معافیت تحصیلی مشمولین می شد . این نوع معافیت برای افرادی که قصد دارند وارد دانشگاه شوند تصویب شده است. البته این مشمولین ید بدانند که معافیت تحصیلی نوعی معافیت موقت محسوب می شود . این مشمولین می توانند برای رفتن به دانشگاه از این نوع معافیت بهره مند شوند . مشمولین ید نظر داشته شند که برای وارد نشدن به غیبت ، قبل از اینکه جواب دانشگاه و کنکور آن ها بیاید . ید برای خدمت رفتن اقدام کرده و مراحل اعزام را انجام دهند . بعضی مواقع مشمولین حتی ید به خدمت نیز بروند . پس از اعلام جواب دانشگاه ها ، مشمولین می توانند از محل خدمت خود مرخص شده و برای ثبت نام به دانشگاه ها بروند.

از معافیت عفو رهبری چه می دانید؟

قوانین کشور ما، تمامِ افراد بین سنین ۱۸ ۵۰ سال مشمول خدمت سرزی محسوب و می یست برای انجام آن اقدام نمایند. بدیهی است قبل از ۱۸ سالگی، فرد مشمول نمی شد و بعد از سن ۵۰ سالگی نیز بدلیل افزایش سن، فرد مشمول نبوده و می تواند از معافیت عفو رهبری استفاده نماید. معافیت عفو رهبری یکی از انواع معافیت های خدمت نظام وظیفۀ عمومی است که توجّه به مصلحت حفظ نظم عمومی نظام و صلاحدید فرماندهی کلِّ قوا (رهبر) نظر گرفته شده است. شرایط فعلی کشور، قانون اعطای معافیت عفو رهبری، توجّه به شرایط سنّی و مک تحصیلی فرد تدوین شده که ادامۀ به شرایط آن اشاره خواهیم کرد.

شرایط معافیت عفو رهبری چیست؟

همانگونه لا اشاره شد، شرایط معافیت عفو رهبری توجّه به سن و مک تحصیلی فرد متقاضی نظر گرفته شده است. بدین بیان که اگر فردی یکی از شرایط سنّی و مک تحصیلی ۶ گروه ذیل را دارا شد، می تواند برای معافیت عفو رهبری اقدام نماید؛

 • گروه اول: متولدین پایان سال ۱۳۵۴ که دارای مک تحصیلی زیر دیپلم، دیپلم و یا فوق دیپلم می شند؛
 • گروه دوم: متولدین پایان سال ۱۳۵۴ که دارای مک تحصیلی لیسانس می شند؛
 • گروه سوم: متولدین پایان سال ۱۳۵۲ که دارای مک تحصیلی فوق لیسانس می شند؛
 • گروه چهارم: متولدین پایان سال ۱۳۵۰ که دارای مک تحصیلی دکتری غیرپزشکی می شند؛
 • گروه پنجم: متولدین پایان سال ۱۳۴۴ که دارای مک تحصیلی دکتری پزشکی و دامپزشکی می شند؛
 • گروه ششم: متولدین سال ۱۳۴۵ صورتی که سال ۱۳۸۲ مشغول به تحصیل یک از مقاطع کارشناسی ارشد یا دکتری بوده اند.

شرایط معافیت شرط سنّی چیست؟

همانطور که می دانید، انجام خدمت سرزی شرایطی دارد که یکی از این شرایط، شرط سنّی است. برای اینکه فرد مشمول حساب شود ید سنّی بین ۱۸ ۵۰ سال را دارا شد. طبیعی است قبل از ۱۸ و بعذ از ۵۰ سالگی، فرد دیگر مشمول نمی شد. وقتی فردی مشمول نشد، نیازی به کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت نیز مخواهد داشت. لذا افرادی که سن آن ها لای ۵۰ سال می شد، نیازی به یافت کارت معافیت از خدمت سرزی نداشته و شناسنامۀ این افراد به تنهایی کفایت کرده و حکم کارت معافیت از خدمت می شد.

معافیت سرزی گروه “ب” چیست؟

شاید بحال کارت قرمز سرزی به گوشن خورده شد. معافیت گروه “ب” سرزی واقع همان مشمولانی هستند که برای آن ها کارت قرمز سرزی صا می گردد.

از آنجایی که انجام خدمت سرزی توجّه به شرایط محیطی نسبً سختی که داراست، شرایط جسمانی و روحی مناسبی را می طلبد، لذا هر فرد مشمولی که نقصی یکی از اعضای بدن خود دارد، یا دچار بیماری حادّی می شد و یا به لحاظ روحی و روانی وضعیت متعادلی قرار ندارد، می تواند برای معافیت از خدمت سرزی اقدام نماید. امّا شرایط و اعطای کارت معافیت برای افرادی که دچار مشکلات جسمانی یا بیماری های جسمی هستند، کاملاً متفاوت از افرادی است که دچار اختلالات روحی و روانی می شند. برای بیماران اخیر که به گروه “ب” موسوم هستند، به دلیل اینکه انجام خدمت سرزی برای آن ها مقدور نبوده یا به جهت بیماری های اعصاب و روان که به آن مبتلا هستند، امکان تشدید این بیماری حین خدمت زیاد است، لذا کارت قرمز سرزی صا خواهد شد.

شرایط یافت کارت قرمز سرزی چیست؟

توجّه به اینکه طی سالیان گذشته، همواره برخی افراد سالم برای اخذ کارت قرمز سرزی اقادام می کردند، لذا سازمان نظام وظیفۀ عمومی برای جلوگیری از این سوء استفاد ها و تشخیص ست افراد بیمار از سایرین، شرایطی را برای اعطای کارت قرمز سرزی نظر گرفته است که اهمّ این شرایط عرتند از:

 • فرد متقاضی کارت قرمز سرزی، می یست مدّتی را یک از بیمارسن های روانپزشکی بستری بوده شد.
 • مصرف داروهای اعصاب و روان نیز از شرایطی است که برای این تشخیص نظر گرفته شده است.
 • سابقۀ اقدامات خطرناک، نظیر اقدام به خودکشی و رفرهای ضدّاجتماعی و به دور از عرف نیز از این شرایط می شد.

توجّه: لازم به ذکر است که صِرف اثت اختلالات روحی و روانی به معنی معافیت دائم و صدور کارت معافیت نیست؛ چه اینکه ممکن است بعد از بررسی هایی که کمیسیون های پزشکی صورت می پذیرد، برای فرد، فقط معافیت از رزم صا شود.

سه مرحلۀ بسیار مهم برای یافت معافیت گروه “ب”(اعصاب و روان) چیست؟

مشمولینی که سابقۀ بیماری های روحی و روانی را داشته و متقاضی یافت معافیت اعصاب و روان یا کارت قرمز سرزی هستند، می یست مراحل ذیل را طی نمایند:

 • تأیید بیماری اعصاب یا اختلالات روحی و روانی توسط پزشک اولیه
 • تأیید بیماری توسط کمیسیون پزشکی بیمارسن
 • تأیید بیماری توسط کمیسیون پزشکی سازمان نظام وظیفۀ عمومی

بعد از گذراندن و تأیید تمامِ مراحل لا، حسب مورد برای فرد معافیت از رزم یا کارت قرمز سرزی صا خواهد شد.

مدارک لازم برای معافیت سرزی کدام است؟

توجّه به اینکه برای معافیت های سرزی انواع مختلفی قانون پیش بینی شده است، لذا افراد متقاضی هر یک از معافیت ها می یست متناسب معافیت مورد نظر، مدارک و مستندات خود را به سازمان نظام وظیفۀ عمومی مسترد نمایند. امّا به طور کلّی برای اقدام جهت تحصیل هر یک از معافیت ها، ارائۀ برخی مدارک الزامی می شد که ادامه به آن ها اشاره می کنیم؛

 • تصویر صفحات اول و توضیحات شناسنامۀ مشمول؛ لازم به ذکر است شناسنامه می یست عکس دار شد.
 • تصویر کارت ملّی مشمول؛
 • دو قطعه عکس ۴*۳ رنگی زمینۀ روشن و مطابق شئونات اسلامی؛
 • آخرین مک تحصیلی و صورت نداشتن آخرین مک تحصیلی، ارائۀ گواهی معادل آخرین مک تحصیلی؛ صورت بی سواد بودن مشمول، ارائۀ نامه از نهضت سواد آموزی الزامی است.
 • تکمیل برگۀ واکسیناسیون
 • برگ تکمیل شده وضعیت مشمولان متقاضی مواردخاص
 • و . . .

سوالات متداول

قوانین معافیت سرزی کفالت پ کدامند ؟

برای اخذ کفالت پ سن پ ید بیش از ۷۰ سال شد . و یا به علت بیماری توانایی جسمی لازم برای مین زندگی و مراقبت از خود را نداشته شد . این صورت مشمولان بدون غیبت میتوانند معافیت کفالت پ را یافت کنند .

معافیت پزشکی چیست ؟

این نوع معافیت برای مشمولانی است که دارای یک بیماری میشند که توان جسمی و روانی آن ها را کاهش داده است و رفتن به خدمت سرزی عث اختلال وضعیت آن ها میشود .

معافیت سرزی ایثارگری چگونه است ؟

این نوع معافیت فرزندان ایثار گران شامل شهدا ، رزمندگان ، آزادگان و … توجه به مدت زمان ایثار گری پ میتوانند از خدمت سرزی معاف شوند .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه

هدف مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات خدمت سرزی و افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه خدمات متنوعی را زمینه مشاوره معافیت سرزی به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

قوانین معافیت سرزی سال ۹۹

مشاوره نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۲:۱۷ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

قوانین معافیت سربازی در سال ۹۹

5 / 5 ( 1 vote )

جدیدترین قوانین معافیت سرزی

قوانین معافیت سرزی بسیار گسترده است که برای دانستن آن ها ید اطلاعات جامعی را بدست آورد . اما قبل از هر چیز جوانان ید نظر داشته شند که برای گرفتن معافیت قوانین خاصی وجود دارد که مشمولین ید برای کسب اطلاعات آخرین اخر معافیت سرزی را دنل کنند. بر اساس این قوانین موجود است که مشمولین می توانند برای گرفتن معافیت جدید نظام وظیفه اقدام کنند.

همانطور که می دانید جوانان بعد از رسیدن به سن ۱۹ سالگی مشمول خدمت سرزی شده و ید به خدمت مقدس سرزی بروند . برخی پس از رسیدن به سن مشمولیت ید مراحل اعزام به خدمت را طی کرده و برای رفتن به خدمت سرزی آماده شوند. برخی دیگر نیز داشتن شرایط آخرین تغییرات سرزی به دنل کسب اطلاعات مورد قوانین معافیت سرزی و گرفتن معافیت از خدمت هستند . اما رفتن به خدمت سرزی برای همه ی جوانان کار آسانی نخواهد بود. صد زیادی از جوانان امروزه علاقه ای به رفتن به خدمت سرزی ندارند .

جدیدترین آیین نامۀ معافیت سرزی

هر فردی که به سن ۱۸ سالگی رسیده شد، مؤظّف است برای اعزام به خدمت سرزی اقدام نماید. امّا توجّه به سختی هایی که طول دوران خدمت سرزی متوجّه فرد می شد، معمولاً افراد به دنل راه هایی هستند از این تکلیف قانونی شانه خالی کرده و به خدمت سرزی نروند. برای این منظور عدّه ای از مسیر معافیت های مختلف اعم از انواع کفالت ها، خرید خدمت سرزی و یا معافیت های پزشکی اقدام می کنند. خب طبیعی است یکی از بهترین راه های قانونی برای اخذ معافیت از خدمت سرزی، معافیت های پزشکی است که بیش از سایر معافیت ها دستخوش تغییرات می شود.

به عرت دیگر، به طور معمول هر چند سال یکر و گاهی همه ساله، تعدادی بیماری به لیست معافیت های پزشکی افزوده می شود که این خود فرصتی است برای مشمولانی که پی بیماری و عارضه ای که جسم یا اعصاب آن ها وجود دارد، برای اخذ معافیت اقدام کنند. ادامه به آخرین تغییراتی قوانین معافیت سرزی خصوص معافیت های پزشکی قانون وارد شده است، اشاره می کنیم.

به این ترتیب قوانین معافیت سرزی ایران برای افراد بیمار ، افراد سرپرست خانوار و مهل و … و تحت شرایط خاص انجام پذیر است . یکی از مواردی که برای اخذ اکثر این معافیت ها مطرح است ، نداشتن غیبت میشد . افرادی که رسیدن به سن مشمولیت برای رفتن به خدمت سرزی اقدام نکرده شند ، غایب شناخته شده و نمیتوانند برای معافیت اقدام کنند .البته سازمان نظام وظیفه فرصتی را تحت عنوان توجیه غیبت اختیار مشمولان غایب قرار میدهد . که صورت پذیرش دلایل فرد مشمول ، امکان اخذ معافیت وجود دارد.

آیین نامۀ معافیت پزشکی شامل چه مواردی است؟

قبل از هر چیز و برای یادآوری خاطر نشان می کنیم که قوانین معافیت سرزی پزشکی ۳ دستۀ کلّی قابل تقسیم هستند که عرتند از:

 • معافیت از رزم (صرفاً فرد را به دلیل ناتوانی یا ضعف عمومی بدن، از رزم و فعالیّت های سنگین نظامی معاف می کند.)
 • معافیت موقّت پزشکی ( توجّه به بیماری های موقّت و قابل مان فرد، به او معافیت موقّت بهبودی کامل اعطاء می شود و اگر بعد از اِتمام مدّت مذکور، فرد سلامت خود را به دست نیاورد، به او لحاظ مقرّرات قانونی، معافیت دائم اعطاء می گردد.)
 • معافیت دائم پزشکی (فقط به افرادی معافیت دائم تعلّق می گیرد که به لحاظ شرایط جسمی یا روحی وضعیت مناسب برای انجام خدمت سرزی قرار ندارند و اعزام آن ها به خدمت، ممکن است بیماری آن ها را تشدید نماید.)

مشمولین معافیت سرزی از نظر میزان سلامت جسمی و روحی و روانی:

بعد از بیان انواع معافیت های پزشکی سه گانه، اکنون به دسته بندی مشمولان از نظر سلامت جسمی و روح می پردازیم. مطابق قوانین سازمان نظام وظیفۀ عمومی، هر فرد مشمول که قرار است به خدمت سرزی اعزام شود، یکی از چهار گروه ذیل قرار می گیرد:

 • گروه اول: افرادی که به لحاظ جسمی و روحی هیچ مشکلی نداشته و سلامت کامل به سر می برند. بدیهی است این افراد توانایی گذراندن خدمت سرزی را به طور کامل دارند و می یست موعد مقرّر به خدمت اعزام شوند.
 • گروه دوم: مشمولانی هستند که به دلیل وجود عارضه جسمی، بیماری، نقص عضو و یا اختلال روحی و روانی جزئی، توانایی انجام کارهای سخت و طاقت فرسا را نداشته و به همین جهت از رزم و فعالیّت های نظامی معاف می شوند.
 • گروه سوم: این دسته برخی از مشمولانی را شامل می شود که علیرغم اینکه دچار بیماری جسمی یا روحی و روانی هستند، بعد از یک دورۀ استراحت، توان انجام خدمت سرزی را دارند. لذا برای این افراد معافیت موقّت پزشکی زمان بهبودی اعطاء می شود.
 • گروه چهارم: افرادی هستند که به علت بیماری های حاد جسمی و اختلالات روحی و روانی مُزمن، توان انجام خدمت سرزی را نداشته و دوران خدمت تهدیدی برای بیماری آن ها تلقّی می شود. به همین جهت به این دسته از افراد، معافیت دائم پزشکی تعلّق گرفته و برای آن ها کارت دائم معافیت پزشکی از خدمت سرزی صا می گردد.

توجّه: میزان تحصیلات مشمولان، می تواند قرار گرفتن هر یک از مشمولین معافیت سرزی، یکی از گروه های چهارگانۀ فوق مؤثّر شد.

لیست بیماری های آیین نامه معافیت پزشکی:

ید توجّه داشت بیماری هایی که مشمولین به خدمت سرزی را یک از گروه های معافیت پزشک قرار می دهد، صرفاً مواردی است که توسط سازمان نظام وظیفۀ عمومی اعلام می گردد. این بیماری ها ۱۷ گروه طبقه بندی شده که هر گروه نیز به تناسب شدّت و ضعف بیماری، به دسته های مختلفی تقسیم می شوند. ذیل به ۱۷ گروه بیماری هایی اشاره می شود که منجر به هر یک از معافیت های سه گانۀ پزشکی می گردند:

 • شکم و دستگاه گوارش و جرّاحی عمومی
 • بیماری های استخوان (اسکلت)
 • بیماری های عفونی
 • ریه و قفسۀ صی
 • روماتولوژی و فت همبند
 • جرّاحی مغز و اعصاب
 • قلب و عروق
 • اعصاب و روان
 • گوش، حلق و بینی
 • داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)
 • چشم و عوارض بینایی
 • بیماری های عمومی
 • دستگاه تناسلی و ااری
 • فک و دهان و دندان
 • خون و انکولوژی
 • پوست و فت های زیر پوست
 • بیماری های غُدَد مترشحه و داخلی

هر یک از بیماری های ۱۷ گروه لا می تواند حسب مورد مشمولین معافیت سرزی را از یکی از معافیت های رزم، معافیت موقّت یا دائم پزشکی بهره مند نماید. همچنین همانطور که بیان شد، ممکن است بر لیست فوق، بیماری های جدیدی به تشخیص سازمان نظام وظیفۀ عمومی و وزارت بهداشت، افزوده گردد.

قوانین معافیت سرزی فرزندان ایثارگران

قوانین معافیت سرزی فرزندان ایثارگران مانند سایر معافیت ها برای فرزندان شهدا ، جانزان ، ایثارگران مورد قبول واقع می شود . مشمولین معافیت سرزی ایثارگران بر اساس قوانین سازمان نظام وظیفه برای افراد زیر می شد .

 • فرزندان شهدا و جاویدالاثران می توانند از معافیت ایثارگران استفاده کنند .
 • فرزند جانزان ۲۵ صد به لا نیز می توانند از این نوع معافیت استفاده کنند .
 • مشمولانی که همسرشان جانز هستند نیز می توانند از معافیت ایثارگران استفاده کنند .
 • فرزندان آزادگان نیز بر اساس سال های اسارت پ خود می توانند از معافیت ایثارگری استفاده کنند .

قوانین معافیت سرزی کفالت

قوانین معافیت سرزی که مرتبط معافیت کفالت است اینجا به طور کامل برای خوانندگان توضیح داده شده است . واقع بر اساس آیین نامه های معافیت سرزی برای گرفتن کفالت، مشمولین معافیت سرزی ید دارای شرایط خاصی شند . اگر هر کدام از مشمولین این شرایط را دارا شند می توانند برای گرفتن معافیت کفالت اقدام کنند .

شرایط خاص موجود برای بهره مندی از معافیت کفالت :

 • نداشتن غیبت یکی از مهم ترین شرایط بهره مندی مشمولین از معافیت کفالت می شد .
 • رسیدن به سن مشمولیت از دیگر شرایط مهم برای استفاده از معافیت کفالت می شد .
 • آخرین شرط اصلی برای بهره مندی از معافیت کفالت این است که مشمولین ید تنها فرزند ذکور لای هجده سال پ ، ما یا سایر بستگان خود شد .

اگر مشمولین شرایط خاص لا را داشته شند می توانند برای معافیت کفالت اقدام کنند .

آیین نامه معافیت سرزی برای معافیت تحصیلی

از ساده ترین قوانین معافیت سرزی برای معافیت تحصیلی مشمولین می شد . این نوع معافیت برای افرادی که قصد دارند وارد دانشگاه شوند تصویب شده است. البته این مشمولین ید بدانند که معافیت تحصیلی نوعی معافیت موقت محسوب می شود . این مشمولین می توانند برای رفتن به دانشگاه از این نوع معافیت بهره مند شوند . مشمولین ید نظر داشته شند که برای وارد نشدن به غیبت ، قبل از اینکه جواب دانشگاه و کنکور آن ها بیاید . ید برای خدمت رفتن اقدام کرده و مراحل اعزام را انجام دهند . بعضی مواقع مشمولین حتی ید به خدمت نیز بروند . پس از اعلام جواب دانشگاه ها ، مشمولین می توانند از محل خدمت خود مرخص شده و برای ثبت نام به دانشگاه ها بروند.

از معافیت عفو رهبری چه می دانید؟

قوانین کشور ما، تمامِ افراد بین سنین ۱۸ ۵۰ سال مشمول خدمت سرزی محسوب و می یست برای انجام آن اقدام نمایند. بدیهی است قبل از ۱۸ سالگی، فرد مشمول نمی شد و بعد از سن ۵۰ سالگی نیز بدلیل افزایش سن، فرد مشمول نبوده و می تواند از معافیت عفو رهبری استفاده نماید. معافیت عفو رهبری یکی از انواع معافیت های خدمت نظام وظیفۀ عمومی است که توجّه به مصلحت حفظ نظم عمومی نظام و صلاحدید فرماندهی کلِّ قوا (رهبر) نظر گرفته شده است. شرایط فعلی کشور، قانون اعطای معافیت عفو رهبری، توجّه به شرایط سنّی و مک تحصیلی فرد تدوین شده که ادامۀ به شرایط آن اشاره خواهیم کرد.

شرایط معافیت عفو رهبری چیست؟

همانگونه لا اشاره شد، شرایط معافیت عفو رهبری توجّه به سن و مک تحصیلی فرد متقاضی نظر گرفته شده است. بدین بیان که اگر فردی یکی از شرایط سنّی و مک تحصیلی ۶ گروه ذیل را دارا شد، می تواند برای معافیت عفو رهبری اقدام نماید؛

 • گروه اول: متولدین پایان سال ۱۳۵۴ که دارای مک تحصیلی زیر دیپلم، دیپلم و یا فوق دیپلم می شند؛
 • گروه دوم: متولدین پایان سال ۱۳۵۴ که دارای مک تحصیلی لیسانس می شند؛
 • گروه سوم: متولدین پایان سال ۱۳۵۲ که دارای مک تحصیلی فوق لیسانس می شند؛
 • گروه چهارم: متولدین پایان سال ۱۳۵۰ که دارای مک تحصیلی دکتری غیرپزشکی می شند؛
 • گروه پنجم: متولدین پایان سال ۱۳۴۴ که دارای مک تحصیلی دکتری پزشکی و دامپزشکی می شند؛
 • گروه ششم: متولدین سال ۱۳۴۵ صورتی که سال ۱۳۸۲ مشغول به تحصیل یک از مقاطع کارشناسی ارشد یا دکتری بوده اند.

شرایط معافیت شرط سنّی چیست؟

همانطور که می دانید، انجام خدمت سرزی شرایطی دارد که یکی از این شرایط، شرط سنّی است. برای اینکه فرد مشمول حساب شود ید سنّی بین ۱۸ ۵۰ سال را دارا شد. طبیعی است قبل از ۱۸ و بعذ از ۵۰ سالگی، فرد دیگر مشمول نمی شد. وقتی فردی مشمول نشد، نیازی به کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت نیز مخواهد داشت. لذا افرادی که سن آن ها لای ۵۰ سال می شد، نیازی به یافت کارت معافیت از خدمت سرزی نداشته و شناسنامۀ این افراد به تنهایی کفایت کرده و حکم کارت معافیت از خدمت می شد.

معافیت سرزی گروه “ب” چیست؟

شاید بحال کارت قرمز سرزی به گوشن خورده شد. معافیت گروه “ب” سرزی واقع همان مشمولانی هستند که برای آن ها کارت قرمز سرزی صا می گردد.

از آنجایی که انجام خدمت سرزی توجّه به شرایط محیطی نسبً سختی که داراست، شرایط جسمانی و روحی مناسبی را می طلبد، لذا هر فرد مشمولی که نقصی یکی از اعضای بدن خود دارد، یا دچار بیماری حادّی می شد و یا به لحاظ روحی و روانی وضعیت متعادلی قرار ندارد، می تواند برای معافیت از خدمت سرزی اقدام نماید. امّا شرایط و اعطای کارت معافیت برای افرادی که دچار مشکلات جسمانی یا بیماری های جسمی هستند، کاملاً متفاوت از افرادی است که دچار اختلالات روحی و روانی می شند. برای بیماران اخیر که به گروه “ب” موسوم هستند، به دلیل اینکه انجام خدمت سرزی برای آن ها مقدور نبوده یا به جهت بیماری های اعصاب و روان که به آن مبتلا هستند، امکان تشدید این بیماری حین خدمت زیاد است، لذا کارت قرمز سرزی صا خواهد شد.

شرایط یافت کارت قرمز سرزی چیست؟

توجّه به اینکه طی سالیان گذشته، همواره برخی افراد سالم برای اخذ کارت قرمز سرزی اقادام می کردند، لذا سازمان نظام وظیفۀ عمومی برای جلوگیری از این سوء استفاد ها و تشخیص ست افراد بیمار از سایرین، شرایطی را برای اعطای کارت قرمز سرزی نظر گرفته است که اهمّ این شرایط عرتند از:

 • فرد متقاضی کارت قرمز سرزی، می یست مدّتی را یک از بیمارسن های روانپزشکی بستری بوده شد.
 • مصرف داروهای اعصاب و روان نیز از شرایطی است که برای این تشخیص نظر گرفته شده است.
 • سابقۀ اقدامات خطرناک، نظیر اقدام به خودکشی و رفرهای ضدّاجتماعی و به دور از عرف نیز از این شرایط می شد.

توجّه: لازم به ذکر است که صِرف اثت اختلالات روحی و روانی به معنی معافیت دائم و صدور کارت معافیت نیست؛ چه اینکه ممکن است بعد از بررسی هایی که کمیسیون های پزشکی صورت می پذیرد، برای فرد، فقط معافیت از رزم صا شود.

سه مرحلۀ بسیار مهم برای یافت معافیت گروه “ب”(اعصاب و روان) چیست؟

مشمولینی که سابقۀ بیماری های روحی و روانی را داشته و متقاضی یافت معافیت اعصاب و روان یا کارت قرمز سرزی هستند، می یست مراحل ذیل را طی نمایند:

 • تأیید بیماری اعصاب یا اختلالات روحی و روانی توسط پزشک اولیه
 • تأیید بیماری توسط کمیسیون پزشکی بیمارسن
 • تأیید بیماری توسط کمیسیون پزشکی سازمان نظام وظیفۀ عمومی

بعد از گذراندن و تأیید تمامِ مراحل لا، حسب مورد برای فرد معافیت از رزم یا کارت قرمز سرزی صا خواهد شد.

مدارک لازم برای معافیت سرزی کدام است؟

توجّه به اینکه برای معافیت های سرزی انواع مختلفی قانون پیش بینی شده است، لذا افراد متقاضی هر یک از معافیت ها می یست متناسب معافیت مورد نظر، مدارک و مستندات خود را به سازمان نظام وظیفۀ عمومی مسترد نمایند. امّا به طور کلّی برای اقدام جهت تحصیل هر یک از معافیت ها، ارائۀ برخی مدارک الزامی می شد که ادامه به آن ها اشاره می کنیم؛

 • تصویر صفحات اول و توضیحات شناسنامۀ مشمول؛ لازم به ذکر است شناسنامه می یست عکس دار شد.
 • تصویر کارت ملّی مشمول؛
 • دو قطعه عکس ۴*۳ رنگی زمینۀ روشن و مطابق شئونات اسلامی؛
 • آخرین مک تحصیلی و صورت نداشتن آخرین مک تحصیلی، ارائۀ گواهی معادل آخرین مک تحصیلی؛ صورت بی سواد بودن مشمول، ارائۀ نامه از نهضت سواد آموزی الزامی است.
 • تکمیل برگۀ واکسیناسیون
 • برگ تکمیل شده وضعیت مشمولان متقاضی مواردخاص
 • و . . .

سوالات متداول

قوانین معافیت سرزی کفالت پ کدامند ؟

برای اخذ کفالت پ سن پ ید بیش از ۷۰ سال شد . و یا به علت بیماری توانایی جسمی لازم برای مین زندگی و مراقبت از خود را نداشته شد . این صورت مشمولان بدون غیبت میتوانند معافیت کفالت پ را یافت کنند .

معافیت پزشکی چیست ؟

این نوع معافیت برای مشمولانی است که دارای یک بیماری میشند که توان جسمی و روانی آن ها را کاهش داده است و رفتن به خدمت سرزی عث اختلال وضعیت آن ها میشود .

معافیت سرزی ایثارگری چگونه است ؟

این نوع معافیت فرزندان ایثار گران شامل شهدا ، رزمندگان ، آزادگان و … توجه به مدت زمان ایثار گری پ میتوانند از خدمت سرزی معاف شوند .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه

هدف مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات خدمت سرزی و افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه خدمات متنوعی را زمینه مشاوره معافیت سرزی به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

قوانین معافیت سرزی سال ۹۹

مشاوره نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۳۴:۴۷ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

قوانین معافیت سربازی در سال ۹۹

5 / 5 ( 1 vote )

جدیدترین قوانین معافیت سرزی

قوانین معافیت سرزی بسیار گسترده است که برای دانستن آن ها ید اطلاعات جامعی را بدست آورد . اما قبل از هر چیز جوانان ید نظر داشته شند که برای گرفتن معافیت قوانین خاصی وجود دارد که مشمولین ید برای کسب اطلاعات آخرین اخر معافیت سرزی را دنل کنند. بر اساس این قوانین موجود است که مشمولین می توانند برای گرفتن معافیت جدید نظام وظیفه اقدام کنند.

همانطور که می دانید جوانان بعد از رسیدن به سن ۱۹ سالگی مشمول خدمت سرزی شده و ید به خدمت مقدس سرزی بروند . برخی پس از رسیدن به سن مشمولیت ید مراحل اعزام به خدمت را طی کرده و برای رفتن به خدمت سرزی آماده شوند. برخی دیگر نیز داشتن شرایط آخرین تغییرات سرزی به دنل کسب اطلاعات مورد قوانین معافیت سرزی و گرفتن معافیت از خدمت هستند . اما رفتن به خدمت سرزی برای همه ی جوانان کار آسانی نخواهد بود. صد زیادی از جوانان امروزه علاقه ای به رفتن به خدمت سرزی ندارند .

جدیدترین آیین نامۀ معافیت سرزی

هر فردی که به سن ۱۸ سالگی رسیده شد، مؤظّف است برای اعزام به خدمت سرزی اقدام نماید. امّا توجّه به سختی هایی که طول دوران خدمت سرزی متوجّه فرد می شد، معمولاً افراد به دنل راه هایی هستند از این تکلیف قانونی شانه خالی کرده و به خدمت سرزی نروند. برای این منظور عدّه ای از مسیر معافیت های مختلف اعم از انواع کفالت ها، خرید خدمت سرزی و یا معافیت های پزشکی اقدام می کنند. خب طبیعی است یکی از بهترین راه های قانونی برای اخذ معافیت از خدمت سرزی، معافیت های پزشکی است که بیش از سایر معافیت ها دستخوش تغییرات می شود.

به عرت دیگر، به طور معمول هر چند سال یکر و گاهی همه ساله، تعدادی بیماری به لیست معافیت های پزشکی افزوده می شود که این خود فرصتی است برای مشمولانی که پی بیماری و عارضه ای که جسم یا اعصاب آن ها وجود دارد، برای اخذ معافیت اقدام کنند. ادامه به آخرین تغییراتی قوانین معافیت سرزی خصوص معافیت های پزشکی قانون وارد شده است، اشاره می کنیم.

به این ترتیب قوانین معافیت سرزی ایران برای افراد بیمار ، افراد سرپرست خانوار و مهل و … و تحت شرایط خاص انجام پذیر است . یکی از مواردی که برای اخذ اکثر این معافیت ها مطرح است ، نداشتن غیبت میشد . افرادی که رسیدن به سن مشمولیت برای رفتن به خدمت سرزی اقدام نکرده شند ، غایب شناخته شده و نمیتوانند برای معافیت اقدام کنند .البته سازمان نظام وظیفه فرصتی را تحت عنوان توجیه غیبت اختیار مشمولان غایب قرار میدهد . که صورت پذیرش دلایل فرد مشمول ، امکان اخذ معافیت وجود دارد.

آیین نامۀ معافیت پزشکی شامل چه مواردی است؟

قبل از هر چیز و برای یادآوری خاطر نشان می کنیم که قوانین معافیت سرزی پزشکی ۳ دستۀ کلّی قابل تقسیم هستند که عرتند از:

 • معافیت از رزم (صرفاً فرد را به دلیل ناتوانی یا ضعف عمومی بدن، از رزم و فعالیّت های سنگین نظامی معاف می کند.)
 • معافیت موقّت پزشکی ( توجّه به بیماری های موقّت و قابل مان فرد، به او معافیت موقّت بهبودی کامل اعطاء می شود و اگر بعد از اِتمام مدّت مذکور، فرد سلامت خود را به دست نیاورد، به او لحاظ مقرّرات قانونی، معافیت دائم اعطاء می گردد.)
 • معافیت دائم پزشکی (فقط به افرادی معافیت دائم تعلّق می گیرد که به لحاظ شرایط جسمی یا روحی وضعیت مناسب برای انجام خدمت سرزی قرار ندارند و اعزام آن ها به خدمت، ممکن است بیماری آن ها را تشدید نماید.)

مشمولین معافیت سرزی از نظر میزان سلامت جسمی و روحی و روانی:

بعد از بیان انواع معافیت های پزشکی سه گانه، اکنون به دسته بندی مشمولان از نظر سلامت جسمی و روح می پردازیم. مطابق قوانین سازمان نظام وظیفۀ عمومی، هر فرد مشمول که قرار است به خدمت سرزی اعزام شود، یکی از چهار گروه ذیل قرار می گیرد:

 • گروه اول: افرادی که به لحاظ جسمی و روحی هیچ مشکلی نداشته و سلامت کامل به سر می برند. بدیهی است این افراد توانایی گذراندن خدمت سرزی را به طور کامل دارند و می یست موعد مقرّر به خدمت اعزام شوند.
 • گروه دوم: مشمولانی هستند که به دلیل وجود عارضه جسمی، بیماری، نقص عضو و یا اختلال روحی و روانی جزئی، توانایی انجام کارهای سخت و طاقت فرسا را نداشته و به همین جهت از رزم و فعالیّت های نظامی معاف می شوند.
 • گروه سوم: این دسته برخی از مشمولانی را شامل می شود که علیرغم اینکه دچار بیماری جسمی یا روحی و روانی هستند، بعد از یک دورۀ استراحت، توان انجام خدمت سرزی را دارند. لذا برای این افراد معافیت موقّت پزشکی زمان بهبودی اعطاء می شود.
 • گروه چهارم: افرادی هستند که به علت بیماری های حاد جسمی و اختلالات روحی و روانی مُزمن، توان انجام خدمت سرزی را نداشته و دوران خدمت تهدیدی برای بیماری آن ها تلقّی می شود. به همین جهت به این دسته از افراد، معافیت دائم پزشکی تعلّق گرفته و برای آن ها کارت دائم معافیت پزشکی از خدمت سرزی صا می گردد.

توجّه: میزان تحصیلات مشمولان، می تواند قرار گرفتن هر یک از مشمولین معافیت سرزی، یکی از گروه های چهارگانۀ فوق مؤثّر شد.

لیست بیماری های آیین نامه معافیت پزشکی:

ید توجّه داشت بیماری هایی که مشمولین به خدمت سرزی را یک از گروه های معافیت پزشک قرار می دهد، صرفاً مواردی است که توسط سازمان نظام وظیفۀ عمومی اعلام می گردد. این بیماری ها ۱۷ گروه طبقه بندی شده که هر گروه نیز به تناسب شدّت و ضعف بیماری، به دسته های مختلفی تقسیم می شوند. ذیل به ۱۷ گروه بیماری هایی اشاره می شود که منجر به هر یک از معافیت های سه گانۀ پزشکی می گردند:

 • شکم و دستگاه گوارش و جرّاحی عمومی
 • بیماری های استخوان (اسکلت)
 • بیماری های عفونی
 • ریه و قفسۀ صی
 • روماتولوژی و فت همبند
 • جرّاحی مغز و اعصاب
 • قلب و عروق
 • اعصاب و روان
 • گوش، حلق و بینی
 • داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)
 • چشم و عوارض بینایی
 • بیماری های عمومی
 • دستگاه تناسلی و ااری
 • فک و دهان و دندان
 • خون و انکولوژی
 • پوست و فت های زیر پوست
 • بیماری های غُدَد مترشحه و داخلی

هر یک از بیماری های ۱۷ گروه لا می تواند حسب مورد مشمولین معافیت سرزی را از یکی از معافیت های رزم، معافیت موقّت یا دائم پزشکی بهره مند نماید. همچنین همانطور که بیان شد، ممکن است بر لیست فوق، بیماری های جدیدی به تشخیص سازمان نظام وظیفۀ عمومی و وزارت بهداشت، افزوده گردد.

قوانین معافیت سرزی فرزندان ایثارگران

قوانین معافیت سرزی فرزندان ایثارگران مانند سایر معافیت ها برای فرزندان شهدا ، جانزان ، ایثارگران مورد قبول واقع می شود . مشمولین معافیت سرزی ایثارگران بر اساس قوانین سازمان نظام وظیفه برای افراد زیر می شد .

 • فرزندان شهدا و جاویدالاثران می توانند از معافیت ایثارگران استفاده کنند .
 • فرزند جانزان ۲۵ صد به لا نیز می توانند از این نوع معافیت استفاده کنند .
 • مشمولانی که همسرشان جانز هستند نیز می توانند از معافیت ایثارگران استفاده کنند .
 • فرزندان آزادگان نیز بر اساس سال های اسارت پ خود می توانند از معافیت ایثارگری استفاده کنند .

قوانین معافیت سرزی کفالت

قوانین معافیت سرزی که مرتبط معافیت کفالت است اینجا به طور کامل برای خوانندگان توضیح داده شده است . واقع بر اساس آیین نامه های معافیت سرزی برای گرفتن کفالت، مشمولین معافیت سرزی ید دارای شرایط خاصی شند . اگر هر کدام از مشمولین این شرایط را دارا شند می توانند برای گرفتن معافیت کفالت اقدام کنند .

شرایط خاص موجود برای بهره مندی از معافیت کفالت :

 • نداشتن غیبت یکی از مهم ترین شرایط بهره مندی مشمولین از معافیت کفالت می شد .
 • رسیدن به سن مشمولیت از دیگر شرایط مهم برای استفاده از معافیت کفالت می شد .
 • آخرین شرط اصلی برای بهره مندی از معافیت کفالت این است که مشمولین ید تنها فرزند ذکور لای هجده سال پ ، ما یا سایر بستگان خود شد .

اگر مشمولین شرایط خاص لا را داشته شند می توانند برای معافیت کفالت اقدام کنند .

آیین نامه معافیت سرزی برای معافیت تحصیلی

از ساده ترین قوانین معافیت سرزی برای معافیت تحصیلی مشمولین می شد . این نوع معافیت برای افرادی که قصد دارند وارد دانشگاه شوند تصویب شده است. البته این مشمولین ید بدانند که معافیت تحصیلی نوعی معافیت موقت محسوب می شود . این مشمولین می توانند برای رفتن به دانشگاه از این نوع معافیت بهره مند شوند . مشمولین ید نظر داشته شند که برای وارد نشدن به غیبت ، قبل از اینکه جواب دانشگاه و کنکور آن ها بیاید . ید برای خدمت رفتن اقدام کرده و مراحل اعزام را انجام دهند . بعضی مواقع مشمولین حتی ید به خدمت نیز بروند . پس از اعلام جواب دانشگاه ها ، مشمولین می توانند از محل خدمت خود مرخص شده و برای ثبت نام به دانشگاه ها بروند.

از معافیت عفو رهبری چه می دانید؟

قوانین کشور ما، تمامِ افراد بین سنین ۱۸ ۵۰ سال مشمول خدمت سرزی محسوب و می یست برای انجام آن اقدام نمایند. بدیهی است قبل از ۱۸ سالگی، فرد مشمول نمی شد و بعد از سن ۵۰ سالگی نیز بدلیل افزایش سن، فرد مشمول نبوده و می تواند از معافیت عفو رهبری استفاده نماید. معافیت عفو رهبری یکی از انواع معافیت های خدمت نظام وظیفۀ عمومی است که توجّه به مصلحت حفظ نظم عمومی نظام و صلاحدید فرماندهی کلِّ قوا (رهبر) نظر گرفته شده است. شرایط فعلی کشور، قانون اعطای معافیت عفو رهبری، توجّه به شرایط سنّی و مک تحصیلی فرد تدوین شده که ادامۀ به شرایط آن اشاره خواهیم کرد.

شرایط معافیت عفو رهبری چیست؟

همانگونه لا اشاره شد، شرایط معافیت عفو رهبری توجّه به سن و مک تحصیلی فرد متقاضی نظر گرفته شده است. بدین بیان که اگر فردی یکی از شرایط سنّی و مک تحصیلی ۶ گروه ذیل را دارا شد، می تواند برای معافیت عفو رهبری اقدام نماید؛

 • گروه اول: متولدین پایان سال ۱۳۵۴ که دارای مک تحصیلی زیر دیپلم، دیپلم و یا فوق دیپلم می شند؛
 • گروه دوم: متولدین پایان سال ۱۳۵۴ که دارای مک تحصیلی لیسانس می شند؛
 • گروه سوم: متولدین پایان سال ۱۳۵۲ که دارای مک تحصیلی فوق لیسانس می شند؛
 • گروه چهارم: متولدین پایان سال ۱۳۵۰ که دارای مک تحصیلی دکتری غیرپزشکی می شند؛
 • گروه پنجم: متولدین پایان سال ۱۳۴۴ که دارای مک تحصیلی دکتری پزشکی و دامپزشکی می شند؛
 • گروه ششم: متولدین سال ۱۳۴۵ صورتی که سال ۱۳۸۲ مشغول به تحصیل یک از مقاطع کارشناسی ارشد یا دکتری بوده اند.

شرایط معافیت شرط سنّی چیست؟

همانطور که می دانید، انجام خدمت سرزی شرایطی دارد که یکی از این شرایط، شرط سنّی است. برای اینکه فرد مشمول حساب شود ید سنّی بین ۱۸ ۵۰ سال را دارا شد. طبیعی است قبل از ۱۸ و بعذ از ۵۰ سالگی، فرد دیگر مشمول نمی شد. وقتی فردی مشمول نشد، نیازی به کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت نیز مخواهد داشت. لذا افرادی که سن آن ها لای ۵۰ سال می شد، نیازی به یافت کارت معافیت از خدمت سرزی نداشته و شناسنامۀ این افراد به تنهایی کفایت کرده و حکم کارت معافیت از خدمت می شد.

معافیت سرزی گروه “ب” چیست؟

شاید بحال کارت قرمز سرزی به گوشن خورده شد. معافیت گروه “ب” سرزی واقع همان مشمولانی هستند که برای آن ها کارت قرمز سرزی صا می گردد.

از آنجایی که انجام خدمت سرزی توجّه به شرایط محیطی نسبً سختی که داراست، شرایط جسمانی و روحی مناسبی را می طلبد، لذا هر فرد مشمولی که نقصی یکی از اعضای بدن خود دارد، یا دچار بیماری حادّی می شد و یا به لحاظ روحی و روانی وضعیت متعادلی قرار ندارد، می تواند برای معافیت از خدمت سرزی اقدام نماید. امّا شرایط و اعطای کارت معافیت برای افرادی که دچار مشکلات جسمانی یا بیماری های جسمی هستند، کاملاً متفاوت از افرادی است که دچار اختلالات روحی و روانی می شند. برای بیماران اخیر که به گروه “ب” موسوم هستند، به دلیل اینکه انجام خدمت سرزی برای آن ها مقدور نبوده یا به جهت بیماری های اعصاب و روان که به آن مبتلا هستند، امکان تشدید این بیماری حین خدمت زیاد است، لذا کارت قرمز سرزی صا خواهد شد.

شرایط یافت کارت قرمز سرزی چیست؟

توجّه به اینکه طی سالیان گذشته، همواره برخی افراد سالم برای اخذ کارت قرمز سرزی اقادام می کردند، لذا سازمان نظام وظیفۀ عمومی برای جلوگیری از این سوء استفاد ها و تشخیص ست افراد بیمار از سایرین، شرایطی را برای اعطای کارت قرمز سرزی نظر گرفته است که اهمّ این شرایط عرتند از:

 • فرد متقاضی کارت قرمز سرزی، می یست مدّتی را یک از بیمارسن های روانپزشکی بستری بوده شد.
 • مصرف داروهای اعصاب و روان نیز از شرایطی است که برای این تشخیص نظر گرفته شده است.
 • سابقۀ اقدامات خطرناک، نظیر اقدام به خودکشی و رفرهای ضدّاجتماعی و به دور از عرف نیز از این شرایط می شد.

توجّه: لازم به ذکر است که صِرف اثت اختلالات روحی و روانی به معنی معافیت دائم و صدور کارت معافیت نیست؛ چه اینکه ممکن است بعد از بررسی هایی که کمیسیون های پزشکی صورت می پذیرد، برای فرد، فقط معافیت از رزم صا شود.

سه مرحلۀ بسیار مهم برای یافت معافیت گروه “ب”(اعصاب و روان) چیست؟

مشمولینی که سابقۀ بیماری های روحی و روانی را داشته و متقاضی یافت معافیت اعصاب و روان یا کارت قرمز سرزی هستند، می یست مراحل ذیل را طی نمایند:

 • تأیید بیماری اعصاب یا اختلالات روحی و روانی توسط پزشک اولیه
 • تأیید بیماری توسط کمیسیون پزشکی بیمارسن
 • تأیید بیماری توسط کمیسیون پزشکی سازمان نظام وظیفۀ عمومی

بعد از گذراندن و تأیید تمامِ مراحل لا، حسب مورد برای فرد معافیت از رزم یا کارت قرمز سرزی صا خواهد شد.

مدارک لازم برای معافیت سرزی کدام است؟

توجّه به اینکه برای معافیت های سرزی انواع مختلفی قانون پیش بینی شده است، لذا افراد متقاضی هر یک از معافیت ها می یست متناسب معافیت مورد نظر، مدارک و مستندات خود را به سازمان نظام وظیفۀ عمومی مسترد نمایند. امّا به طور کلّی برای اقدام جهت تحصیل هر یک از معافیت ها، ارائۀ برخی مدارک الزامی می شد که ادامه به آن ها اشاره می کنیم؛

 • تصویر صفحات اول و توضیحات شناسنامۀ مشمول؛ لازم به ذکر است شناسنامه می یست عکس دار شد.
 • تصویر کارت ملّی مشمول؛
 • دو قطعه عکس ۴*۳ رنگی زمینۀ روشن و مطابق شئونات اسلامی؛
 • آخرین مک تحصیلی و صورت نداشتن آخرین مک تحصیلی، ارائۀ گواهی معادل آخرین مک تحصیلی؛ صورت بی سواد بودن مشمول، ارائۀ نامه از نهضت سواد آموزی الزامی است.
 • تکمیل برگۀ واکسیناسیون
 • برگ تکمیل شده وضعیت مشمولان متقاضی مواردخاص
 • و . . .

سوالات متداول

قوانین معافیت سرزی کفالت پ کدامند ؟

برای اخذ کفالت پ سن پ ید بیش از ۷۰ سال شد . و یا به علت بیماری توانایی جسمی لازم برای مین زندگی و مراقبت از خود را نداشته شد . این صورت مشمولان بدون غیبت میتوانند معافیت کفالت پ را یافت کنند .

معافیت پزشکی چیست ؟

این نوع معافیت برای مشمولانی است که دارای یک بیماری میشند که توان جسمی و روانی آن ها را کاهش داده است و رفتن به خدمت سرزی عث اختلال وضعیت آن ها میشود .

معافیت سرزی ایثارگری چگونه است ؟

این نوع معافیت فرزندان ایثار گران شامل شهدا ، رزمندگان ، آزادگان و … توجه به مدت زمان ایثار گری پ میتوانند از خدمت سرزی معاف شوند .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه

هدف مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات خدمت سرزی و افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه خدمات متنوعی را زمینه مشاوره معافیت سرزی به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

قوانین معافیت سرزی سال ۹۹

مشاوره نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۱۵:۴۷ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

قوانین معافیت سربازی در سال ۹۹

5 / 5 ( 1 vote )

جدیدترین قوانین معافیت سرزی

قوانین معافیت سرزی بسیار گسترده است که برای دانستن آن ها ید اطلاعات جامعی را بدست آورد . اما قبل از هر چیز جوانان ید نظر داشته شند که برای گرفتن معافیت قوانین خاصی وجود دارد که مشمولین ید برای کسب اطلاعات آخرین اخر معافیت سرزی را دنل کنند. بر اساس این قوانین موجود است که مشمولین می توانند برای گرفتن معافیت جدید نظام وظیفه اقدام کنند.

همانطور که می دانید جوانان بعد از رسیدن به سن ۱۹ سالگی مشمول خدمت سرزی شده و ید به خدمت مقدس سرزی بروند . برخی پس از رسیدن به سن مشمولیت ید مراحل اعزام به خدمت را طی کرده و برای رفتن به خدمت سرزی آماده شوند. برخی دیگر نیز داشتن شرایط آخرین تغییرات سرزی به دنل کسب اطلاعات مورد قوانین معافیت سرزی و گرفتن معافیت از خدمت هستند . اما رفتن به خدمت سرزی برای همه ی جوانان کار آسانی نخواهد بود. صد زیادی از جوانان امروزه علاقه ای به رفتن به خدمت سرزی ندارند .

جدیدترین آیین نامۀ معافیت سرزی

هر فردی که به سن ۱۸ سالگی رسیده شد، مؤظّف است برای اعزام به خدمت سرزی اقدام نماید. امّا توجّه به سختی هایی که طول دوران خدمت سرزی متوجّه فرد می شد، معمولاً افراد به دنل راه هایی هستند از این تکلیف قانونی شانه خالی کرده و به خدمت سرزی نروند. برای این منظور عدّه ای از مسیر معافیت های مختلف اعم از انواع کفالت ها، خرید خدمت سرزی و یا معافیت های پزشکی اقدام می کنند. خب طبیعی است یکی از بهترین راه های قانونی برای اخذ معافیت از خدمت سرزی، معافیت های پزشکی است که بیش از سایر معافیت ها دستخوش تغییرات می شود.

به عرت دیگر، به طور معمول هر چند سال یکر و گاهی همه ساله، تعدادی بیماری به لیست معافیت های پزشکی افزوده می شود که این خود فرصتی است برای مشمولانی که پی بیماری و عارضه ای که جسم یا اعصاب آن ها وجود دارد، برای اخذ معافیت اقدام کنند. ادامه به آخرین تغییراتی قوانین معافیت سرزی خصوص معافیت های پزشکی قانون وارد شده است، اشاره می کنیم.

به این ترتیب قوانین معافیت سرزی ایران برای افراد بیمار ، افراد سرپرست خانوار و مهل و … و تحت شرایط خاص انجام پذیر است . یکی از مواردی که برای اخذ اکثر این معافیت ها مطرح است ، نداشتن غیبت میشد . افرادی که رسیدن به سن مشمولیت برای رفتن به خدمت سرزی اقدام نکرده شند ، غایب شناخته شده و نمیتوانند برای معافیت اقدام کنند .البته سازمان نظام وظیفه فرصتی را تحت عنوان توجیه غیبت اختیار مشمولان غایب قرار میدهد . که صورت پذیرش دلایل فرد مشمول ، امکان اخذ معافیت وجود دارد.

آیین نامۀ معافیت پزشکی شامل چه مواردی است؟

قبل از هر چیز و برای یادآوری خاطر نشان می کنیم که قوانین معافیت سرزی پزشکی ۳ دستۀ کلّی قابل تقسیم هستند که عرتند از:

 • معافیت از رزم (صرفاً فرد را به دلیل ناتوانی یا ضعف عمومی بدن، از رزم و فعالیّت های سنگین نظامی معاف می کند.)
 • معافیت موقّت پزشکی ( توجّه به بیماری های موقّت و قابل مان فرد، به او معافیت موقّت بهبودی کامل اعطاء می شود و اگر بعد از اِتمام مدّت مذکور، فرد سلامت خود را به دست نیاورد، به او لحاظ مقرّرات قانونی، معافیت دائم اعطاء می گردد.)
 • معافیت دائم پزشکی (فقط به افرادی معافیت دائم تعلّق می گیرد که به لحاظ شرایط جسمی یا روحی وضعیت مناسب برای انجام خدمت سرزی قرار ندارند و اعزام آن ها به خدمت، ممکن است بیماری آن ها را تشدید نماید.)

مشمولین معافیت سرزی از نظر میزان سلامت جسمی و روحی و روانی:

بعد از بیان انواع معافیت های پزشکی سه گانه، اکنون به دسته بندی مشمولان از نظر سلامت جسمی و روح می پردازیم. مطابق قوانین سازمان نظام وظیفۀ عمومی، هر فرد مشمول که قرار است به خدمت سرزی اعزام شود، یکی از چهار گروه ذیل قرار می گیرد:

 • گروه اول: افرادی که به لحاظ جسمی و روحی هیچ مشکلی نداشته و سلامت کامل به سر می برند. بدیهی است این افراد توانایی گذراندن خدمت سرزی را به طور کامل دارند و می یست موعد مقرّر به خدمت اعزام شوند.
 • گروه دوم: مشمولانی هستند که به دلیل وجود عارضه جسمی، بیماری، نقص عضو و یا اختلال روحی و روانی جزئی، توانایی انجام کارهای سخت و طاقت فرسا را نداشته و به همین جهت از رزم و فعالیّت های نظامی معاف می شوند.
 • گروه سوم: این دسته برخی از مشمولانی را شامل می شود که علیرغم اینکه دچار بیماری جسمی یا روحی و روانی هستند، بعد از یک دورۀ استراحت، توان انجام خدمت سرزی را دارند. لذا برای این افراد معافیت موقّت پزشکی زمان بهبودی اعطاء می شود.
 • گروه چهارم: افرادی هستند که به علت بیماری های حاد جسمی و اختلالات روحی و روانی مُزمن، توان انجام خدمت سرزی را نداشته و دوران خدمت تهدیدی برای بیماری آن ها تلقّی می شود. به همین جهت به این دسته از افراد، معافیت دائم پزشکی تعلّق گرفته و برای آن ها کارت دائم معافیت پزشکی از خدمت سرزی صا می گردد.

توجّه: میزان تحصیلات مشمولان، می تواند قرار گرفتن هر یک از مشمولین معافیت سرزی، یکی از گروه های چهارگانۀ فوق مؤثّر شد.

لیست بیماری های آیین نامه معافیت پزشکی:

ید توجّه داشت بیماری هایی که مشمولین به خدمت سرزی را یک از گروه های معافیت پزشک قرار می دهد، صرفاً مواردی است که توسط سازمان نظام وظیفۀ عمومی اعلام می گردد. این بیماری ها ۱۷ گروه طبقه بندی شده که هر گروه نیز به تناسب شدّت و ضعف بیماری، به دسته های مختلفی تقسیم می شوند. ذیل به ۱۷ گروه بیماری هایی اشاره می شود که منجر به هر یک از معافیت های سه گانۀ پزشکی می گردند:

 • شکم و دستگاه گوارش و جرّاحی عمومی
 • بیماری های استخوان (اسکلت)
 • بیماری های عفونی
 • ریه و قفسۀ صی
 • روماتولوژی و فت همبند
 • جرّاحی مغز و اعصاب
 • قلب و عروق
 • اعصاب و روان
 • گوش، حلق و بینی
 • داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)
 • چشم و عوارض بینایی
 • بیماری های عمومی
 • دستگاه تناسلی و ااری
 • فک و دهان و دندان
 • خون و انکولوژی
 • پوست و فت های زیر پوست
 • بیماری های غُدَد مترشحه و داخلی

هر یک از بیماری های ۱۷ گروه لا می تواند حسب مورد مشمولین معافیت سرزی را از یکی از معافیت های رزم، معافیت موقّت یا دائم پزشکی بهره مند نماید. همچنین همانطور که بیان شد، ممکن است بر لیست فوق، بیماری های جدیدی به تشخیص سازمان نظام وظیفۀ عمومی و وزارت بهداشت، افزوده گردد.

قوانین معافیت سرزی فرزندان ایثارگران

قوانین معافیت سرزی فرزندان ایثارگران مانند سایر معافیت ها برای فرزندان شهدا ، جانزان ، ایثارگران مورد قبول واقع می شود . مشمولین معافیت سرزی ایثارگران بر اساس قوانین سازمان نظام وظیفه برای افراد زیر می شد .

 • فرزندان شهدا و جاویدالاثران می توانند از معافیت ایثارگران استفاده کنند .
 • فرزند جانزان ۲۵ صد به لا نیز می توانند از این نوع معافیت استفاده کنند .
 • مشمولانی که همسرشان جانز هستند نیز می توانند از معافیت ایثارگران استفاده کنند .
 • فرزندان آزادگان نیز بر اساس سال های اسارت پ خود می توانند از معافیت ایثارگری استفاده کنند .

قوانین معافیت سرزی کفالت

قوانین معافیت سرزی که مرتبط معافیت کفالت است اینجا به طور کامل برای خوانندگان توضیح داده شده است . واقع بر اساس آیین نامه های معافیت سرزی برای گرفتن کفالت، مشمولین معافیت سرزی ید دارای شرایط خاصی شند . اگر هر کدام از مشمولین این شرایط را دارا شند می توانند برای گرفتن معافیت کفالت اقدام کنند .

شرایط خاص موجود برای بهره مندی از معافیت کفالت :

 • نداشتن غیبت یکی از مهم ترین شرایط بهره مندی مشمولین از معافیت کفالت می شد .
 • رسیدن به سن مشمولیت از دیگر شرایط مهم برای استفاده از معافیت کفالت می شد .
 • آخرین شرط اصلی برای بهره مندی از معافیت کفالت این است که مشمولین ید تنها فرزند ذکور لای هجده سال پ ، ما یا سایر بستگان خود شد .

اگر مشمولین شرایط خاص لا را داشته شند می توانند برای معافیت کفالت اقدام کنند .

آیین نامه معافیت سرزی برای معافیت تحصیلی

از ساده ترین قوانین معافیت سرزی برای معافیت تحصیلی مشمولین می شد . این نوع معافیت برای افرادی که قصد دارند وارد دانشگاه شوند تصویب شده است. البته این مشمولین ید بدانند که معافیت تحصیلی نوعی معافیت موقت محسوب می شود . این مشمولین می توانند برای رفتن به دانشگاه از این نوع معافیت بهره مند شوند . مشمولین ید نظر داشته شند که برای وارد نشدن به غیبت ، قبل از اینکه جواب دانشگاه و کنکور آن ها بیاید . ید برای خدمت رفتن اقدام کرده و مراحل اعزام را انجام دهند . بعضی مواقع مشمولین حتی ید به خدمت نیز بروند . پس از اعلام جواب دانشگاه ها ، مشمولین می توانند از محل خدمت خود مرخص شده و برای ثبت نام به دانشگاه ها بروند.

از معافیت عفو رهبری چه می دانید؟

قوانین کشور ما، تمامِ افراد بین سنین ۱۸ ۵۰ سال مشمول خدمت سرزی محسوب و می یست برای انجام آن اقدام نمایند. بدیهی است قبل از ۱۸ سالگی، فرد مشمول نمی شد و بعد از سن ۵۰ سالگی نیز بدلیل افزایش سن، فرد مشمول نبوده و می تواند از معافیت عفو رهبری استفاده نماید. معافیت عفو رهبری یکی از انواع معافیت های خدمت نظام وظیفۀ عمومی است که توجّه به مصلحت حفظ نظم عمومی نظام و صلاحدید فرماندهی کلِّ قوا (رهبر) نظر گرفته شده است. شرایط فعلی کشور، قانون اعطای معافیت عفو رهبری، توجّه به شرایط سنّی و مک تحصیلی فرد تدوین شده که ادامۀ به شرایط آن اشاره خواهیم کرد.

شرایط معافیت عفو رهبری چیست؟

همانگونه لا اشاره شد، شرایط معافیت عفو رهبری توجّه به سن و مک تحصیلی فرد متقاضی نظر گرفته شده است. بدین بیان که اگر فردی یکی از شرایط سنّی و مک تحصیلی ۶ گروه ذیل را دارا شد، می تواند برای معافیت عفو رهبری اقدام نماید؛

 • گروه اول: متولدین پایان سال ۱۳۵۴ که دارای مک تحصیلی زیر دیپلم، دیپلم و یا فوق دیپلم می شند؛
 • گروه دوم: متولدین پایان سال ۱۳۵۴ که دارای مک تحصیلی لیسانس می شند؛
 • گروه سوم: متولدین پایان سال ۱۳۵۲ که دارای مک تحصیلی فوق لیسانس می شند؛
 • گروه چهارم: متولدین پایان سال ۱۳۵۰ که دارای مک تحصیلی دکتری غیرپزشکی می شند؛
 • گروه پنجم: متولدین پایان سال ۱۳۴۴ که دارای مک تحصیلی دکتری پزشکی و دامپزشکی می شند؛
 • گروه ششم: متولدین سال ۱۳۴۵ صورتی که سال ۱۳۸۲ مشغول به تحصیل یک از مقاطع کارشناسی ارشد یا دکتری بوده اند.

شرایط معافیت شرط سنّی چیست؟

همانطور که می دانید، انجام خدمت سرزی شرایطی دارد که یکی از این شرایط، شرط سنّی است. برای اینکه فرد مشمول حساب شود ید سنّی بین ۱۸ ۵۰ سال را دارا شد. طبیعی است قبل از ۱۸ و بعذ از ۵۰ سالگی، فرد دیگر مشمول نمی شد. وقتی فردی مشمول نشد، نیازی به کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت نیز مخواهد داشت. لذا افرادی که سن آن ها لای ۵۰ سال می شد، نیازی به یافت کارت معافیت از خدمت سرزی نداشته و شناسنامۀ این افراد به تنهایی کفایت کرده و حکم کارت معافیت از خدمت می شد.

معافیت سرزی گروه “ب” چیست؟

شاید بحال کارت قرمز سرزی به گوشن خورده شد. معافیت گروه “ب” سرزی واقع همان مشمولانی هستند که برای آن ها کارت قرمز سرزی صا می گردد.

از آنجایی که انجام خدمت سرزی توجّه به شرایط محیطی نسبً سختی که داراست، شرایط جسمانی و روحی مناسبی را می طلبد، لذا هر فرد مشمولی که نقصی یکی از اعضای بدن خود دارد، یا دچار بیماری حادّی می شد و یا به لحاظ روحی و روانی وضعیت متعادلی قرار ندارد، می تواند برای معافیت از خدمت سرزی اقدام نماید. امّا شرایط و اعطای کارت معافیت برای افرادی که دچار مشکلات جسمانی یا بیماری های جسمی هستند، کاملاً متفاوت از افرادی است که دچار اختلالات روحی و روانی می شند. برای بیماران اخیر که به گروه “ب” موسوم هستند، به دلیل اینکه انجام خدمت سرزی برای آن ها مقدور نبوده یا به جهت بیماری های اعصاب و روان که به آن مبتلا هستند، امکان تشدید این بیماری حین خدمت زیاد است، لذا کارت قرمز سرزی صا خواهد شد.

شرایط یافت کارت قرمز سرزی چیست؟

توجّه به اینکه طی سالیان گذشته، همواره برخی افراد سالم برای اخذ کارت قرمز سرزی اقادام می کردند، لذا سازمان نظام وظیفۀ عمومی برای جلوگیری از این سوء استفاد ها و تشخیص ست افراد بیمار از سایرین، شرایطی را برای اعطای کارت قرمز سرزی نظر گرفته است که اهمّ این شرایط عرتند از:

 • فرد متقاضی کارت قرمز سرزی، می یست مدّتی را یک از بیمارسن های روانپزشکی بستری بوده شد.
 • مصرف داروهای اعصاب و روان نیز از شرایطی است که برای این تشخیص نظر گرفته شده است.
 • سابقۀ اقدامات خطرناک، نظیر اقدام به خودکشی و رفرهای ضدّاجتماعی و به دور از عرف نیز از این شرایط می شد.

توجّه: لازم به ذکر است که صِرف اثت اختلالات روحی و روانی به معنی معافیت دائم و صدور کارت معافیت نیست؛ چه اینکه ممکن است بعد از بررسی هایی که کمیسیون های پزشکی صورت می پذیرد، برای فرد، فقط معافیت از رزم صا شود.

سه مرحلۀ بسیار مهم برای یافت معافیت گروه “ب”(اعصاب و روان) چیست؟

مشمولینی که سابقۀ بیماری های روحی و روانی را داشته و متقاضی یافت معافیت اعصاب و روان یا کارت قرمز سرزی هستند، می یست مراحل ذیل را طی نمایند:

 • تأیید بیماری اعصاب یا اختلالات روحی و روانی توسط پزشک اولیه
 • تأیید بیماری توسط کمیسیون پزشکی بیمارسن
 • تأیید بیماری توسط کمیسیون پزشکی سازمان نظام وظیفۀ عمومی

بعد از گذراندن و تأیید تمامِ مراحل لا، حسب مورد برای فرد معافیت از رزم یا کارت قرمز سرزی صا خواهد شد.

مدارک لازم برای معافیت سرزی کدام است؟

توجّه به اینکه برای معافیت های سرزی انواع مختلفی قانون پیش بینی شده است، لذا افراد متقاضی هر یک از معافیت ها می یست متناسب معافیت مورد نظر، مدارک و مستندات خود را به سازمان نظام وظیفۀ عمومی مسترد نمایند. امّا به طور کلّی برای اقدام جهت تحصیل هر یک از معافیت ها، ارائۀ برخی مدارک الزامی می شد که ادامه به آن ها اشاره می کنیم؛

 • تصویر صفحات اول و توضیحات شناسنامۀ مشمول؛ لازم به ذکر است شناسنامه می یست عکس دار شد.
 • تصویر کارت ملّی مشمول؛
 • دو قطعه عکس ۴*۳ رنگی زمینۀ روشن و مطابق شئونات اسلامی؛
 • آخرین مک تحصیلی و صورت نداشتن آخرین مک تحصیلی، ارائۀ گواهی معادل آخرین مک تحصیلی؛ صورت بی سواد بودن مشمول، ارائۀ نامه از نهضت سواد آموزی الزامی است.
 • تکمیل برگۀ واکسیناسیون
 • برگ تکمیل شده وضعیت مشمولان متقاضی مواردخاص
 • و . . .

سوالات متداول

قوانین معافیت سرزی کفالت پ کدامند ؟

برای اخذ کفالت پ سن پ ید بیش از ۷۰ سال شد . و یا به علت بیماری توانایی جسمی لازم برای مین زندگی و مراقبت از خود را نداشته شد . این صورت مشمولان بدون غیبت میتوانند معافیت کفالت پ را یافت کنند .

معافیت پزشکی چیست ؟

این نوع معافیت برای مشمولانی است که دارای یک بیماری میشند که توان جسمی و روانی آن ها را کاهش داده است و رفتن به خدمت سرزی عث اختلال وضعیت آن ها میشود .

معافیت سرزی ایثارگری چگونه است ؟

این نوع معافیت فرزندان ایثار گران شامل شهدا ، رزمندگان ، آزادگان و … توجه به مدت زمان ایثار گری پ میتوانند از خدمت سرزی معاف شوند .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه

هدف مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات خدمت سرزی و افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه خدمات متنوعی را زمینه مشاوره معافیت سرزی به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

قوانین معافیت سرزی سال ۹۹

مشاوره نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۳۷:۲۸ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

قوانین معافیت سربازی در سال ۹۹

5 / 5 ( 1 vote )

جدیدترین قوانین معافیت سرزی

قوانین معافیت سرزی بسیار گسترده است که برای دانستن آن ها ید اطلاعات جامعی را بدست آورد . اما قبل از هر چیز جوانان ید نظر داشته شند که برای گرفتن معافیت قوانین خاصی وجود دارد که مشمولین ید برای کسب اطلاعات آخرین اخر معافیت سرزی را دنل کنند. بر اساس این قوانین موجود است که مشمولین می توانند برای گرفتن معافیت جدید نظام وظیفه اقدام کنند.

همانطور که می دانید جوانان بعد از رسیدن به سن ۱۹ سالگی مشمول خدمت سرزی شده و ید به خدمت مقدس سرزی بروند . برخی پس از رسیدن به سن مشمولیت ید مراحل اعزام به خدمت را طی کرده و برای رفتن به خدمت سرزی آماده شوند. برخی دیگر نیز داشتن شرایط آخرین تغییرات سرزی به دنل کسب اطلاعات مورد قوانین معافیت سرزی و گرفتن معافیت از خدمت هستند . اما رفتن به خدمت سرزی برای همه ی جوانان کار آسانی نخواهد بود. صد زیادی از جوانان امروزه علاقه ای به رفتن به خدمت سرزی ندارند .

جدیدترین آیین نامۀ معافیت سرزی

هر فردی که به سن ۱۸ سالگی رسیده شد، مؤظّف است برای اعزام به خدمت سرزی اقدام نماید. امّا توجّه به سختی هایی که طول دوران خدمت سرزی متوجّه فرد می شد، معمولاً افراد به دنل راه هایی هستند از این تکلیف قانونی شانه خالی کرده و به خدمت سرزی نروند. برای این منظور عدّه ای از مسیر معافیت های مختلف اعم از انواع کفالت ها، خرید خدمت سرزی و یا معافیت های پزشکی اقدام می کنند. خب طبیعی است یکی از بهترین راه های قانونی برای اخذ معافیت از خدمت سرزی، معافیت های پزشکی است که بیش از سایر معافیت ها دستخوش تغییرات می شود.

به عرت دیگر، به طور معمول هر چند سال یکر و گاهی همه ساله، تعدادی بیماری به لیست معافیت های پزشکی افزوده می شود که این خود فرصتی است برای مشمولانی که پی بیماری و عارضه ای که جسم یا اعصاب آن ها وجود دارد، برای اخذ معافیت اقدام کنند. ادامه به آخرین تغییراتی قوانین معافیت سرزی خصوص معافیت های پزشکی قانون وارد شده است، اشاره می کنیم.

به این ترتیب قوانین معافیت سرزی ایران برای افراد بیمار ، افراد سرپرست خانوار و مهل و … و تحت شرایط خاص انجام پذیر است . یکی از مواردی که برای اخذ اکثر این معافیت ها مطرح است ، نداشتن غیبت میشد . افرادی که رسیدن به سن مشمولیت برای رفتن به خدمت سرزی اقدام نکرده شند ، غایب شناخته شده و نمیتوانند برای معافیت اقدام کنند .البته سازمان نظام وظیفه فرصتی را تحت عنوان توجیه غیبت اختیار مشمولان غایب قرار میدهد . که صورت پذیرش دلایل فرد مشمول ، امکان اخذ معافیت وجود دارد.

آیین نامۀ معافیت پزشکی شامل چه مواردی است؟

قبل از هر چیز و برای یادآوری خاطر نشان می کنیم که قوانین معافیت سرزی پزشکی ۳ دستۀ کلّی قابل تقسیم هستند که عرتند از:

 • معافیت از رزم (صرفاً فرد را به دلیل ناتوانی یا ضعف عمومی بدن، از رزم و فعالیّت های سنگین نظامی معاف می کند.)
 • معافیت موقّت پزشکی ( توجّه به بیماری های موقّت و قابل مان فرد، به او معافیت موقّت بهبودی کامل اعطاء می شود و اگر بعد از اِتمام مدّت مذکور، فرد سلامت خود را به دست نیاورد، به او لحاظ مقرّرات قانونی، معافیت دائم اعطاء می گردد.)
 • معافیت دائم پزشکی (فقط به افرادی معافیت دائم تعلّق می گیرد که به لحاظ شرایط جسمی یا روحی وضعیت مناسب برای انجام خدمت سرزی قرار ندارند و اعزام آن ها به خدمت، ممکن است بیماری آن ها را تشدید نماید.)

مشمولین معافیت سرزی از نظر میزان سلامت جسمی و روحی و روانی:

بعد از بیان انواع معافیت های پزشکی سه گانه، اکنون به دسته بندی مشمولان از نظر سلامت جسمی و روح می پردازیم. مطابق قوانین سازمان نظام وظیفۀ عمومی، هر فرد مشمول که قرار است به خدمت سرزی اعزام شود، یکی از چهار گروه ذیل قرار می گیرد:

 • گروه اول: افرادی که به لحاظ جسمی و روحی هیچ مشکلی نداشته و سلامت کامل به سر می برند. بدیهی است این افراد توانایی گذراندن خدمت سرزی را به طور کامل دارند و می یست موعد مقرّر به خدمت اعزام شوند.
 • گروه دوم: مشمولانی هستند که به دلیل وجود عارضه جسمی، بیماری، نقص عضو و یا اختلال روحی و روانی جزئی، توانایی انجام کارهای سخت و طاقت فرسا را نداشته و به همین جهت از رزم و فعالیّت های نظامی معاف می شوند.
 • گروه سوم: این دسته برخی از مشمولانی را شامل می شود که علیرغم اینکه دچار بیماری جسمی یا روحی و روانی هستند، بعد از یک دورۀ استراحت، توان انجام خدمت سرزی را دارند. لذا برای این افراد معافیت موقّت پزشکی زمان بهبودی اعطاء می شود.
 • گروه چهارم: افرادی هستند که به علت بیماری های حاد جسمی و اختلالات روحی و روانی مُزمن، توان انجام خدمت سرزی را نداشته و دوران خدمت تهدیدی برای بیماری آن ها تلقّی می شود. به همین جهت به این دسته از افراد، معافیت دائم پزشکی تعلّق گرفته و برای آن ها کارت دائم معافیت پزشکی از خدمت سرزی صا می گردد.

توجّه: میزان تحصیلات مشمولان، می تواند قرار گرفتن هر یک از مشمولین معافیت سرزی، یکی از گروه های چهارگانۀ فوق مؤثّر شد.

لیست بیماری های آیین نامه معافیت پزشکی:

ید توجّه داشت بیماری هایی که مشمولین به خدمت سرزی را یک از گروه های معافیت پزشک قرار می دهد، صرفاً مواردی است که توسط سازمان نظام وظیفۀ عمومی اعلام می گردد. این بیماری ها ۱۷ گروه طبقه بندی شده که هر گروه نیز به تناسب شدّت و ضعف بیماری، به دسته های مختلفی تقسیم می شوند. ذیل به ۱۷ گروه بیماری هایی اشاره می شود که منجر به هر یک از معافیت های سه گانۀ پزشکی می گردند:

 • شکم و دستگاه گوارش و جرّاحی عمومی
 • بیماری های استخوان (اسکلت)
 • بیماری های عفونی
 • ریه و قفسۀ صی
 • روماتولوژی و فت همبند
 • جرّاحی مغز و اعصاب
 • قلب و عروق
 • اعصاب و روان
 • گوش، حلق و بینی
 • داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)
 • چشم و عوارض بینایی
 • بیماری های عمومی
 • دستگاه تناسلی و ااری
 • فک و دهان و دندان
 • خون و انکولوژی
 • پوست و فت های زیر پوست
 • بیماری های غُدَد مترشحه و داخلی

هر یک از بیماری های ۱۷ گروه لا می تواند حسب مورد مشمولین معافیت سرزی را از یکی از معافیت های رزم، معافیت موقّت یا دائم پزشکی بهره مند نماید. همچنین همانطور که بیان شد، ممکن است بر لیست فوق، بیماری های جدیدی به تشخیص سازمان نظام وظیفۀ عمومی و وزارت بهداشت، افزوده گردد.

قوانین معافیت سرزی فرزندان ایثارگران

قوانین معافیت سرزی فرزندان ایثارگران مانند سایر معافیت ها برای فرزندان شهدا ، جانزان ، ایثارگران مورد قبول واقع می شود . مشمولین معافیت سرزی ایثارگران بر اساس قوانین سازمان نظام وظیفه برای افراد زیر می شد .

 • فرزندان شهدا و جاویدالاثران می توانند از معافیت ایثارگران استفاده کنند .
 • فرزند جانزان ۲۵ صد به لا نیز می توانند از این نوع معافیت استفاده کنند .
 • مشمولانی که همسرشان جانز هستند نیز می توانند از معافیت ایثارگران استفاده کنند .
 • فرزندان آزادگان نیز بر اساس سال های اسارت پ خود می توانند از معافیت ایثارگری استفاده کنند .

قوانین معافیت سرزی کفالت

قوانین معافیت سرزی که مرتبط معافیت کفالت است اینجا به طور کامل برای خوانندگان توضیح داده شده است . واقع بر اساس آیین نامه های معافیت سرزی برای گرفتن کفالت، مشمولین معافیت سرزی ید دارای شرایط خاصی شند . اگر هر کدام از مشمولین این شرایط را دارا شند می توانند برای گرفتن معافیت کفالت اقدام کنند .

شرایط خاص موجود برای بهره مندی از معافیت کفالت :

 • نداشتن غیبت یکی از مهم ترین شرایط بهره مندی مشمولین از معافیت کفالت می شد .
 • رسیدن به سن مشمولیت از دیگر شرایط مهم برای استفاده از معافیت کفالت می شد .
 • آخرین شرط اصلی برای بهره مندی از معافیت کفالت این است که مشمولین ید تنها فرزند ذکور لای هجده سال پ ، ما یا سایر بستگان خود شد .

اگر مشمولین شرایط خاص لا را داشته شند می توانند برای معافیت کفالت اقدام کنند .

آیین نامه معافیت سرزی برای معافیت تحصیلی

از ساده ترین قوانین معافیت سرزی برای معافیت تحصیلی مشمولین می شد . این نوع معافیت برای افرادی که قصد دارند وارد دانشگاه شوند تصویب شده است. البته این مشمولین ید بدانند که معافیت تحصیلی نوعی معافیت موقت محسوب می شود . این مشمولین می توانند برای رفتن به دانشگاه از این نوع معافیت بهره مند شوند . مشمولین ید نظر داشته شند که برای وارد نشدن به غیبت ، قبل از اینکه جواب دانشگاه و کنکور آن ها بیاید . ید برای خدمت رفتن اقدام کرده و مراحل اعزام را انجام دهند . بعضی مواقع مشمولین حتی ید به خدمت نیز بروند . پس از اعلام جواب دانشگاه ها ، مشمولین می توانند از محل خدمت خود مرخص شده و برای ثبت نام به دانشگاه ها بروند.

از معافیت عفو رهبری چه می دانید؟

قوانین کشور ما، تمامِ افراد بین سنین ۱۸ ۵۰ سال مشمول خدمت سرزی محسوب و می یست برای انجام آن اقدام نمایند. بدیهی است قبل از ۱۸ سالگی، فرد مشمول نمی شد و بعد از سن ۵۰ سالگی نیز بدلیل افزایش سن، فرد مشمول نبوده و می تواند از معافیت عفو رهبری استفاده نماید. معافیت عفو رهبری یکی از انواع معافیت های خدمت نظام وظیفۀ عمومی است که توجّه به مصلحت حفظ نظم عمومی نظام و صلاحدید فرماندهی کلِّ قوا (رهبر) نظر گرفته شده است. شرایط فعلی کشور، قانون اعطای معافیت عفو رهبری، توجّه به شرایط سنّی و مک تحصیلی فرد تدوین شده که ادامۀ به شرایط آن اشاره خواهیم کرد.

شرایط معافیت عفو رهبری چیست؟

همانگونه لا اشاره شد، شرایط معافیت عفو رهبری توجّه به سن و مک تحصیلی فرد متقاضی نظر گرفته شده است. بدین بیان که اگر فردی یکی از شرایط سنّی و مک تحصیلی ۶ گروه ذیل را دارا شد، می تواند برای معافیت عفو رهبری اقدام نماید؛

 • گروه اول: متولدین پایان سال ۱۳۵۴ که دارای مک تحصیلی زیر دیپلم، دیپلم و یا فوق دیپلم می شند؛
 • گروه دوم: متولدین پایان سال ۱۳۵۴ که دارای مک تحصیلی لیسانس می شند؛
 • گروه سوم: متولدین پایان سال ۱۳۵۲ که دارای مک تحصیلی فوق لیسانس می شند؛
 • گروه چهارم: متولدین پایان سال ۱۳۵۰ که دارای مک تحصیلی دکتری غیرپزشکی می شند؛
 • گروه پنجم: متولدین پایان سال ۱۳۴۴ که دارای مک تحصیلی دکتری پزشکی و دامپزشکی می شند؛
 • گروه ششم: متولدین سال ۱۳۴۵ صورتی که سال ۱۳۸۲ مشغول به تحصیل یک از مقاطع کارشناسی ارشد یا دکتری بوده اند.

شرایط معافیت شرط سنّی چیست؟

همانطور که می دانید، انجام خدمت سرزی شرایطی دارد که یکی از این شرایط، شرط سنّی است. برای اینکه فرد مشمول حساب شود ید سنّی بین ۱۸ ۵۰ سال را دارا شد. طبیعی است قبل از ۱۸ و بعذ از ۵۰ سالگی، فرد دیگر مشمول نمی شد. وقتی فردی مشمول نشد، نیازی به کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت نیز مخواهد داشت. لذا افرادی که سن آن ها لای ۵۰ سال می شد، نیازی به یافت کارت معافیت از خدمت سرزی نداشته و شناسنامۀ این افراد به تنهایی کفایت کرده و حکم کارت معافیت از خدمت می شد.

معافیت سرزی گروه “ب” چیست؟

شاید بحال کارت قرمز سرزی به گوشن خورده شد. معافیت گروه “ب” سرزی واقع همان مشمولانی هستند که برای آن ها کارت قرمز سرزی صا می گردد.

از آنجایی که انجام خدمت سرزی توجّه به شرایط محیطی نسبً سختی که داراست، شرایط جسمانی و روحی مناسبی را می طلبد، لذا هر فرد مشمولی که نقصی یکی از اعضای بدن خود دارد، یا دچار بیماری حادّی می شد و یا به لحاظ روحی و روانی وضعیت متعادلی قرار ندارد، می تواند برای معافیت از خدمت سرزی اقدام نماید. امّا شرایط و اعطای کارت معافیت برای افرادی که دچار مشکلات جسمانی یا بیماری های جسمی هستند، کاملاً متفاوت از افرادی است که دچار اختلالات روحی و روانی می شند. برای بیماران اخیر که به گروه “ب” موسوم هستند، به دلیل اینکه انجام خدمت سرزی برای آن ها مقدور نبوده یا به جهت بیماری های اعصاب و روان که به آن مبتلا هستند، امکان تشدید این بیماری حین خدمت زیاد است، لذا کارت قرمز سرزی صا خواهد شد.

شرایط یافت کارت قرمز سرزی چیست؟

توجّه به اینکه طی سالیان گذشته، همواره برخی افراد سالم برای اخذ کارت قرمز سرزی اقادام می کردند، لذا سازمان نظام وظیفۀ عمومی برای جلوگیری از این سوء استفاد ها و تشخیص ست افراد بیمار از سایرین، شرایطی را برای اعطای کارت قرمز سرزی نظر گرفته است که اهمّ این شرایط عرتند از:

 • فرد متقاضی کارت قرمز سرزی، می یست مدّتی را یک از بیمارسن های روانپزشکی بستری بوده شد.
 • مصرف داروهای اعصاب و روان نیز از شرایطی است که برای این تشخیص نظر گرفته شده است.
 • سابقۀ اقدامات خطرناک، نظیر اقدام به خودکشی و رفرهای ضدّاجتماعی و به دور از عرف نیز از این شرایط می شد.

توجّه: لازم به ذکر است که صِرف اثت اختلالات روحی و روانی به معنی معافیت دائم و صدور کارت معافیت نیست؛ چه اینکه ممکن است بعد از بررسی هایی که کمیسیون های پزشکی صورت می پذیرد، برای فرد، فقط معافیت از رزم صا شود.

سه مرحلۀ بسیار مهم برای یافت معافیت گروه “ب”(اعصاب و روان) چیست؟

مشمولینی که سابقۀ بیماری های روحی و روانی را داشته و متقاضی یافت معافیت اعصاب و روان یا کارت قرمز سرزی هستند، می یست مراحل ذیل را طی نمایند:

 • تأیید بیماری اعصاب یا اختلالات روحی و روانی توسط پزشک اولیه
 • تأیید بیماری توسط کمیسیون پزشکی بیمارسن
 • تأیید بیماری توسط کمیسیون پزشکی سازمان نظام وظیفۀ عمومی

بعد از گذراندن و تأیید تمامِ مراحل لا، حسب مورد برای فرد معافیت از رزم یا کارت قرمز سرزی صا خواهد شد.

مدارک لازم برای معافیت سرزی کدام است؟

توجّه به اینکه برای معافیت های سرزی انواع مختلفی قانون پیش بینی شده است، لذا افراد متقاضی هر یک از معافیت ها می یست متناسب معافیت مورد نظر، مدارک و مستندات خود را به سازمان نظام وظیفۀ عمومی مسترد نمایند. امّا به طور کلّی برای اقدام جهت تحصیل هر یک از معافیت ها، ارائۀ برخی مدارک الزامی می شد که ادامه به آن ها اشاره می کنیم؛

 • تصویر صفحات اول و توضیحات شناسنامۀ مشمول؛ لازم به ذکر است شناسنامه می یست عکس دار شد.
 • تصویر کارت ملّی مشمول؛
 • دو قطعه عکس ۴*۳ رنگی زمینۀ روشن و مطابق شئونات اسلامی؛
 • آخرین مک تحصیلی و صورت نداشتن آخرین مک تحصیلی، ارائۀ گواهی معادل آخرین مک تحصیلی؛ صورت بی سواد بودن مشمول، ارائۀ نامه از نهضت سواد آموزی الزامی است.
 • تکمیل برگۀ واکسیناسیون
 • برگ تکمیل شده وضعیت مشمولان متقاضی مواردخاص
 • و . . .

سوالات متداول

قوانین معافیت سرزی کفالت پ کدامند ؟

برای اخذ کفالت پ سن پ ید بیش از ۷۰ سال شد . و یا به علت بیماری توانایی جسمی لازم برای مین زندگی و مراقبت از خود را نداشته شد . این صورت مشمولان بدون غیبت میتوانند معافیت کفالت پ را یافت کنند .

معافیت پزشکی چیست ؟

این نوع معافیت برای مشمولانی است که دارای یک بیماری میشند که توان جسمی و روانی آن ها را کاهش داده است و رفتن به خدمت سرزی عث اختلال وضعیت آن ها میشود .

معافیت سرزی ایثارگری چگونه است ؟

این نوع معافیت فرزندان ایثار گران شامل شهدا ، رزمندگان ، آزادگان و … توجه به مدت زمان ایثار گری پ میتوانند از خدمت سرزی معاف شوند .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه

هدف مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات خدمت سرزی و افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه خدمات متنوعی را زمینه مشاوره معافیت سرزی به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

قوانین معافیت سرزی سال ۹۹

مشاوره نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۵۵:۱۱ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

معافیت پزشکی A.V.M.

لطفا به این مقاله امتیاز دهید

مشمولان نظام وظیفه برخی از شرایط جسمی یا روانی قا به انجام خدمت نیستند. سازمان نظام وظیفه این افراد را از خدمت مستثنی کرده است که بیماری A.V.M. نیز از جمله این بیماری هاست. و شما می توانید برای یافت معافیت پزشکی A.V.M. اقدام نمایید. توجه به پیچیدگی های شرایط معافیت پزشکی سرزی و آیین نامه معافیت پزشکی مختلف نظام وظیفه پیشنهاد می شود برای اقدام مؤثرتر مشاوره معافیت پزشکی خدمت سرزی انجام شود. اولین گام آشنایی بیماری است که ادامه توضیحات اجمالی ره A.V.M. ارائه می شود.

به طور طبیعی، خون از قلب توسط شرائین بزرگ سرسر بدن جریان می یابد. شرائین شاخه به شاخه کوچکتر شده و سرانجام تبدیل به مویرگ می شوند. بیمار مبتلا به AVM شریان ها مستقیماً و بدون واسطه بستر مویرگی، به ورید ها مرتبط می شوند و هم گره می خورند که این امر منجر به ایجاد فشار لا این عروق می گردد. وریدها تحمل فشار خونی که مستقیماً از شریان ها می آیند را ندارند. وریدها برای پذیرش خون اضافی، تحت فشار زیادی قرار گرفته و بزرگ می ‌شوند. نتیجه این فشار، دیواره وریدها تضعیف می شوند که می تواند منجر به پارگی و خون ریزی شود. علت دقیق AVM نامشخص است اما اغلب مازادی بوده و بیماری نسبً نای محسوب می شود.

منبع: ویکی پدیا

شرایط یافت معافیت پزشکی A.V.M. چیست؟

یافت معافیت پزشکی A.V.M. این نکته بسیار حائز اهمیت است که توجه شدت و نوع بیماری ممکن است معافیتی که به مشمول تعلق می گیرد انواع مختلفی داشته شد. توجه به نوع و میزان شدت بیماری، ممکن است سطح توانایی فرد برای انجام کارها متفاوت شد. به همین دلیل سازمان نظام وظیفه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را از نظر وضع مزاجی و استعداد جسمی و روانی به چهار دسته زیر تقسیم کرده است:

 1. کسانی که از نظر جسمی و روانی سالم و قا به انجام خدمت هستند.
 2. کسانی که به علت نقص عضو و یا ابتلا به بیماری از سلامتی کامل برخوردار نبوده اما قا به انجام خدمت امور غیر رزمی می شند.
 3. کسانی که به علت عدم رشد یا ابتلا به بیماری موقً قا به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند.
 4. مشمولانی که به علت نقص عضو یا ابتلا به بیماری جسمی و یا روانی به طور دائم قا به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند.

شما می توانید لیست بیماری های معافیت پزشکی سرزی را کلیک بر روی لینک مشاهده نمایید. یکی از نکات مهمی که مورد معافیت پزشکی ید به آن توجه داشته شید این است که زمان جنگ یا بسیج همگانی، افرادی که زمان صلح به علل پزشکی یا تکفل از خدمت دوره ضرورت معاف شده اند نیز توجه به نوع بیماری امکان اعزام دارند.

معافیت پزشکی بیماری A.V.M. از جمله انواع معافیت پزشکی بیماری های جراحی مغز و اعصاب است. برای بیماری A.V.M. توجه به شرایط مشمول معافیت به صورت زیر است و مشمول می تواند توجه به شرایطی که دارد، برای معافیت پزشکی A.V.M. اقدام نماید.

دسته بیمارینام بیماریشرایط بیمارینوع معافیتامکان بررسی معافیت حین تحصیل
بیماری های جراحی مغز و اعصابA.V.M.شرایط خاصی ذکر نشده استمعاف دائمخیر

منظور از معافیت دائم پزشکی A.V.M. چیست؟

معافیت دائم، معافیتی است که آن فرد هم از دوران آموزشی رزمی و هم دوران خدمت سرزی معاف می شود. به همین دلیل سوالی که برای بسیاری از مشمولان سرزی مطرح است این است که آیا می توانند از معافیت دائم بیماری های نظام وظیفه استفاده کنند یا خیر؟ طبق قوانین نظام وظیفه افرادی که به عنوان مشمولین معافیت دائم پزشکی نظر گرفته می شوند یستی دارای بیماری روانی و یا جسمی شند که به سبب این بیماری توانایی های لازم برای انجام فعالیت های سنگین سرزی را از دست داده شند. توجه به نوع و جه سختی بیماری A.V.M.، صورت یید پزشکان سازمان وظیفه، افراد می توانند معافیت پزشکی A.V.M. را یافت کنند.

مشاوره حرفه ای تخصص ماست

برای اطلاع از آخرین اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمی شما عزیزان میتوانید از طریق شماه زیر مشاورین مجرب تماس شید و پاسخ سوالات خود را یافت نمایید.

بدون گرفتن کد و پیش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مرکز مشاوره آویژه

برای یافت معافیت پزشکی A.V.M. از کجا شروع کنم؟

برای یافت معافیت پزشکی، ابتدا ید بیماری های اعلام شده از طرف نظام وظیفه را یک مرور کلی نمایید. چه بسا شما برای یافت معافیت پزشکی A.V.M. اقدام نمایید و موفق نشوید ولی برای بیماری دیگری اقدام نمایید و بتوانید معاف از خدمت شوید. حال که امکان معافیت پزشکی A.V.M. را می دهید، ید طی کردن مراحل زیر گامهای لازم برای یافت کارت معافیت پزشکی A.V.M. را بپیمایید.

مراحل یافت معافیت پزشکی A.V.M.

یکی از سوالات اساسی افرادی که برای یافت معافیت پزشکی اقدام می کنند این است که چه مراحلی را ید طی کنند. اینکه از کجا ید شروع کنند و به ترتیب به کجاها مراجعه کنند. اینجا قصد داریم به صورت کاملاً مفصل ره مراحل اقدام برای یافت معافیت پزشکی A.V.M. و قوانین معافیت پزشکی توضیح دهیم. پس ما همراه شید.

 1. دفترچه راهنمای خدمت وظیفه عمومی را از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) به منظور تنظیم و تکمیل مدارک مورد نیاز یافت نمایید.
 2. قبل از مراجعه به پزشک معاینه کننده اولیه، ید ابتدا برگه خود اظهاری سوابق بیماری را که پشت برگ معاینه اولیه قرار دارد، به دقت تکمیل نمایید هنگام مراجعه به پزشک معاینه کننده آن را به او ارائه نمایند. توجه داشته شید که مشمولانی که مشکلات پزشکی خود را به هنگام معاینه اولیه بیماری خود عنوان نکنند، چنانچه دوران آموزش یا خدمت به دلیل اعلام نکردن مشکل پزشکی، دچار حادثه شوند مسئولیت آن بر عهده خود مشمول می شد .
 3. به یکی از پزشکان معاین اولیه مراجعه کنید و برگه معاینه اولیه توسط پزشک را تکمیل نمایید. (شما می توانید آس پزشکان معاینه کننده را از دفاتر پلیس +۱۰ یافت کنید.)
 4. این مرحله خواست شما توسط کاربر پلیس +‌۱۰ سیستم ثبت می شود. شما ید کلیه مدارک را از کاربر پلیس +۱۰ پس بگیرید. شما ید این مدارک را همراه داشته شید و به شورای پزشکی ارائه دهید.
 5. برگ معرفی به بیمارسن از طریق پست به آس شما ارسال می گردد. ذکر این نکته ضروری است که مشمولانی که دارای نقص عضو یا بیماریهای قابل مشاهده می شند نیازی به مراجعه به بیمارسن نخواهند داشت.
 6. جهت انجام معاینات تخصصی به بیمارسن مراجعه نمایید.
 7. جوابیه بیمارسن (‌نظریه تخصصی) به حوزه رسیدگی کننده ارسال می گردد.
 8. دعوتنامه به آس شما جهت حضور شورای پزشکی ارسال می شود.
 9. جلسه شورای پزشکی برگزار می گردد.

مشاوره حرفه ای تخصص ماست

برای اطلاع از آخرین اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمی شما عزیزان میتوانید از طریق شماه زیر مشاورین مجرب تماس شید و پاسخ سوالات خود را یافت نمایید.

بدون گرفتن کد و پیش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مرکز مشاوره آویژه

مراحل یید بیماری جهت یافت معافیت پزشکی A.V.M. چیست؟

برای اینکه بیماری شما توسط نظام وظیفه تأیید شود، ید طی چند مرحله به پزشکان مورد تأیید نظام وظیفه مراجعه کنید و معاینات مورد نیاز برای یافت معافیت A.V.M. را انجام دهید. به طور خلاصه می توانیم مراحل تأیید بیماری جهت یافت معافیت پزشکی A.V.M. را به این صورت بیان کنیم:

مرحله اول: یید بیماری A.V.M. توسط پزشک اولیه

مرحله دوم: یید بیماری A.V.M. توسط شورای پزشکی بیمارسن

مرحله سوم: یید بیماری A.V.M. توسط شورای پزشکی وظیفه عمومی

توجه داشته شید که به همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار و یا کارت ملی جهت شرکت شورای پزشکی الزامی است و حتماً شناسنامه یا کارت ملی را به همراه داشته شید.

طبق قوانین نظام وظیفه مشمولانی که سیر رسیدگی پزشکی قرار دارند مجاز به انصراف از خواست پزشکی نیستند و رأی شورای پزشکی خصوص آنان ملاک عمل می شد.

اظهار نظر مورد معافیت پزشکی مشمولین توسط سه نفر پزشک نیروهای مسلح هر شهرسن صورت می‌گیرد و رأی اکثریت این پزشکان معتبر است.

اگر زمانی که برای معاینات تخصصی به مراکز مجهز وزارت بهداشت یا بیمارسن های نیروهای مسلح معرفی می شوید ، ظرف مدت یک ماه به این مراکز مراجعه نکنید، پس از تعیین تکلیف به خدمت اعزام می شوید. پس حتماً سعی کنید پیگیری مناسب سریعاً اقدام نمایید به علت کم کاری فرصت معافیت پزشکی A.V.M. را از دست ندهید.

افراد مشمولی که غیبت ندارند و خواست پزشکی خود را ثبت می نمایند و سیر معافیت پزشکی قرار می گیرند، اگر مدت رسیدگی به خواست پزشکی عمداً عث طولانی شدن مراحل رسیدگی شوند، (‌مانند عدم مراجعه به موقع به بیمارسن، عدم حضور جلسات شورای پزشکی و … ) وارد غیبت می گردند.

پس از بررسی و تأیید کمیسیون پزشکی، صورتی که معاف دائم شناخته شوید، از کارت معافیت برخوردار می شوید. صورتی که طی بررسی معافیت پزشکی A.V.M.، سرز یا معاف از رزم شناخته شوید برگ آماده به خدمت برای شما صا و ارسال می گردد. تعرفه صدور کارت معافیت پزشکی به صورت زیر است.

مقطع تحصیلیمبلغ
همه مقاطع۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

مشاوره حرفه ای تخصص ماست

برای اطلاع از آخرین اخر و ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه جامع علمی شما عزیزان میتوانید از طریق شماه زیر مشاورین مجرب تماس شید و پاسخ سوالات خود را یافت نمایید.

بدون گرفتن کد و پیش شماره ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

مرکز مشاوره آویژه

چگونه می توانم به رأی صا شده اعتراض کنم؟

ممکن است از نظر شما رأیی که ره معافیت پزشکی A.V.M. صا شده است اشته شد. سازمان نظام وظیفه این امکان را اختیار مشمولان قرار داده است که بتوانند نسبت به رأی های صاه اعتراض کنند. مراتب اعتراض به رأی کمیسیون های پزشکی، مختلف است. شما هر مرحله می توانید اعتراض خود را اعلام کنید و صورتی که از رأی صا شده توسط این کمیسیون هم راضی نشید می توانید اعتراض خود را اعلام کنید کمیسیون اسن بررسی شود. مراتب اعتراض به ترتیب عرتند از اعتراض به کمیسیون شهرسن، اعتراض به کمیسیون اسن، اعتراض به کمیسیون سازمان و اعتراض به شورای عالی. اعتراض به شورای عالی آخرین شانس شما برای اعتراض نسبت به معافیت A.V.M. است و رأی آن قطعی و لازم الاجرا است.

بررسی پرونده کمیسیون شهرسن

اولین مرحله از اعتراض، اعتراض به رأی کمیسیون شهرسن است. صورتی که به رأی شورای شهرسن ره رأی مربوط به معافیت پزشکی A.V.M. اعتراض داشته شید، ید اعتراض خود را کتً اعلام نمایید مراحل زیر برای ادامه بررسی معافیت پزشکی A.V.M. انجام شود. شورای شهرسن متشکل از سه نفر پزشک نیروهای مسلح است و رأی اکثریت آنان ملاک عمل است .

چنانچه پس از معاینه شما، شورای شهرسن و قبل از اعزام به خدمت، تغییری وضع جسمی یا روانی شما حاصل شود و بیماری جدیدی به وجود آید یا بیماری قبلی تشدید شود که به تشخیص سازمان و یا کسب نظر مشورتی پزشک معتمد، قا به انجام خدمت نشید، ید مجدداً شورای شهرسن مربوط مورد معاینه قرار گیرید و نظر اخیر شورای یاد شده ملاک عمل می شد.

اگر متقاضی معاینه تخصصی برای بیماری A.V.M. شید یا به آرای شورای شهرسن اعتراض داشته شید، ید هزینه های مربوط به معاینات تخصصی، اعم از لینی و تشخیصی را پرداخت نمایید. توجه به شرایطن میزان هزینه معاینه جدول زیر آمده است.

نوع معاینهمبلغ
معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت (برای ر اول)۱۳۰٫۰۰۰ ریال
معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت (برای نوبت های بعدی)۱۹۵٫۰۰۰ ریال

اگر شورای پزشکی شهرسن مربوطه معاینه لینی معاف از خدمت تشخیص داده نشوید و به تشخیص این شورا یا رئیس واحد وظیفه عمومی مربوطه یا اعتراض خودن، نیاز به معاینه تخصصی A.V.M. داشته شید، رئیس حوزه موظف است شما را به نزدیکترین مرکز مجهز وزارت بهداشت، یا بیمارسن های نیروهای مسلح معرفی کند. بدین صورت شما جهت معافیت پزشکی A.V.M. معاینه می شوید و نتیجه معاینه تخصصی برای تصمیم گیری به شورای پزشکی همان شهرسن ارسال می شود. صورت اصرار بر اعتراض مین هزینه ها از سوی شما نیج جهت تصمیم گیری به شورای عالی پزشکی متشکل از پزشکان متخصص اسن ارسال می گردد.

مراکز مجهز وزرات بهداشت یا بیمارسن های نیروهای مسلح موظفند به وضعیت مشمولین معرفی شده مربوط، خارج از نوبت رسیدگی نمایند و آنان را حداکثر ظرف یک ماه مورد معاینه تخصصی قرار دهند.

بررسی پرونده کمیسیون اسن

صورت اعتراض به رأی شورای شهرسن، می توانید دوره برای اعتراض اقدام کنید و اعتراض شما شورای اسن ارجاع داده می شود. اما صورتی که به رأی کمیسیون (شورای) اسن نیز اعتراض داشته شید، امکان اعتراض وجود دارد. مشمولانی که پرونده آنان به شورای اسن یا شورای سازمان ارجاع داده می شود، موظفند ظرف یک ماه از ریخ ابلاغ معرفی نامه، خود را جهت معاینه معرفی نمایند و صورت عدم حضور، شورای مربوط حذف مورد، براساس محتویات پرونده تصمیم گیری می نماید.

به منظور رسیدگی به اعتراض مشمول به رأی شورای شهرسن، پس از انجام معاینات تخصصی و تصمیم گیری نهایی، شورای اسن، متشکل از سه نفر پزشک متخصص اسن تشکیل می گردد. پس از بررسی پرونده، رأی این پزشکان خصوص معافیت پزشکی A.V.M. شما اعلام می گردد.

بررسی پرونده شورای سازمان

به منظور رسیدگی به موارد عدم تطابق رأی شورای پزشکی، قانون و این آیین نامه و پیوست آن، که بنا به تشخیص رئیس سازمان یا نماینده او تعیین می شود، شورای سازمان متشکل از سه نفر پزشک متخصص نیروهای مسلح تشکیل می گردد.

چنانچه رئیس سازمان یا نماینده او اطمینان حاصل نماید که رأی شورای پزشکی مطابق مقررات صا نشده است، پرونده برای بررسی به شورای عالی پزشکی که از سه پزشک متخصص نیروهای مسلح تشکیل می گردد ارجاع می دهد. نظر این شورا قطعی و لازم الاجرا است.

بررسی پرونده شورای عالی

اگر چنانچه شورای پزشکی معاف از خدمت تشخیص داده نشوید، به خدمت اعزام می شوید. صورتی که به رأی کمیسیون پزشکی اعتراض داشته شید، پرونده شما شورای عالی مطرح می شود و رأی کمیسیون عالی قطعی و لازم الاجراست و حق اعتراض ندارید. پس از اینکه رأی شورای عالی صا شد دیگر به هیچ عنوان حق اعتراض ندارید و به پایان کار رسیده اید و به هر رأیی که صا شده شد ید عمل کنید.

آیا حین انجام خدمت سرزی معافیت از خدمت امکان پذیر است؟

طبق قانون معافیت پزشکی حین خدمت ، صورتی که مشمولان حین خدمت دوره ضرورت مبتلا به نقص عضو یا بیماری‌هایی شوند که پس از اتمام مدت معالجه که کمتر از ۶ ماه نشد و طبق نظر شورای پزشکی بیمارسن‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که مورد تأیید عقیدتی- سیاسی نیروی مربوطه هستند قا به انجام خدمت نشند از انجام بقیه خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود. دوران معالجه مشمولان موضوع این ماده جزو خدمت دوره ضرورت آنان محسوب می‌گردد.

چنانچه شورای نیروی مربوط تشخیص دهد که نقص عضو یا بیماری پایان خدمت که کمتر از شش ماه نشد، ترمیم نشده یا بهبود نخواهد یافت ، مراتب را مشروحاً اوراق معاینه ذکر و تنظیم صورتجلسه شورا ملصق به عکس مشمول به یگان خدمتی مربوط اعلام می نمایند نسبت ترخیص آنان و معرفی به سازمان اقدام شود.

مدارک مورد نیاز معافیت پزشکی سرزی

توجه داشته شید که برای یافت معافیت پزشکی ید مدارکی را به همراه داشته شید. به همراه داشتن این مدارک برای یافت معافیت پزشکی A.V.M. الزامیست و صورتی که هر یک از مدارک ماده نشد روند گرفتن معافیت تأخیر مواجه خواهد شد. پس حتماً هنگام اقدام، مدارک مورد نیاز معافیت پزشکی سرزی را چک کنید که موردی از قلم نیافتد و هنگام ارائه مدارک مشکل مواجه نشوید.

مدارک مورد نیاز معافیت پزشکی :

 1. تکمیل برگ وضعیت مشمولان (برگه شماره۱ ).
 2. تکمیل برگ معاینه اولیه مشمولان توسط پزشک معاین اولیه (برگه شماره۲).
 3. تکمیل برگ واکسیناسیون ( برگه شماره ۵).
 4. اصل و تصویر کارت ملی مشمول.
 5. اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه عکسدار مشمول.
 6. اصل و تصویر آخرین مک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل.
 7. افتح حساب عابر نک سپه و ج شماره حساب برگ شماره یک (ویژه متقاضیان اعزام، معافیت پزشکی و کفالت).
 8. یک قطعه عکس رنگی ۴×۳ تمام رخ زمینه سفید مشمول (علاوه بر عکس های الصاقی به برگه ها).

سوالات متداول

آیا می توانم برای معافیت پزشکی A.V.M. حین تحصیل اقدام کنم؟

خیر. نمی توانید حین تحصیل اقدام نمایید.

برای بیماری A.V.M. چه معافیت هایی وجود دارد؟

برای بیماری A.V.M. توجه به شرایط بیماری، می توانید برای معافیت دائم، اقدام نمایید.

آیا امکان اعتراض به رأی کمیسیون پزشکی وجود دارد؟

بله. توجه به مراحلی که توضیح داده شده، می توانید برای اعتراض به رأی کمیسیون پزشکی اقدام کنید.

معافیت پزشکی A.V.M.

مشاوره نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۳۰:۳۵ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)