مشاوره تلفنی سربازی مشاوره تلفنی سربازی .

مشاوره تلفنی سربازی

شرایط استفاده از امکان تعجیل در خدمت سربازی مشمولان چگونه است؟

5 / 5 ( 1 vote )

شرایط استفاده از امکان تعجیل خدمت سرزی مشمولان

امکان تعجیل خدمت سرزی مشمولان از جمله تسهیلاتی است که نظام وظیفه برای افراد مشمول وضع کرده است. جوانان ذکور ایرانی که به سن ۱۸ سالگی میرسند گاهی اوغات میخواهند که زودتر از ریخ اعزام به سرزی به خدمت بروند. بنابراین هر فرد مشمولی که شرایط تعجیل خدمت را دارد می تواند بنا به خاسته خود از آن استفاده کند. سازمان نظام وظیفه اعلام کرد: امکان تعجیل خدمت سرزی مشمولان برای ماه های بهمن و اسفند هست. که ما قصد داریم این مقاله به تعجیل خدمت سرزی مشمولان بپردازیم.

شرایط استفاده از امکان تعجیل خدمت سرزی مشمولان

 • مشمولانی که قصد دارند برای تعجیل خدمت اقدام کنند نید غیبت داشته شند.
 • مشمولان تنها یکر میتوانند برای تعجیل خدمت خواست کنند.
 • افراد مشمول میتوانند هر مک تحصیلی که دارند برای تعجیل خدمت اقدام کنند.
 • مشمولانی که سن اعزام به خدمت هستند، میتوانند از تعجیل خدمت استفاده کنند.

برخی از مشمولین به دلیل آنکه می خواهند هرچه زودتر از ترس سرزی راحت شوند برای خواست تعجیل خدمت اقدام میکنند. همه جوانان به هر صورت ید دوره سرزی را بگذرانند مگر اینکه شرایط معافیت های سرزی را داشته شند و از خدمت معاف شوند. افراد متقاضی که قصد خواست تعجیل خدمت را دارند قبل از رسیدن به سن مشمولیت به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کرده و برای تعجیل خدمت فرم پر میکنند. افرادی که دارای برگه آماده به خدمت هستند می توانند برای اعزام ماه های بهمن و اسفند به پلیس +۱۰ مراجعه کنند و خواست خود را به ثبت برسانند. همچنین افراد مشمولی یکسال مهلت برای روشن کردن تکلیف سرزی دارند و دوست دارند که زودتر به سرزی بروند، به دفاتر ذکر شده مراجعه کرده و برای خواست تعجیل خدمت اقدام میکنند.

اگر مشمولان خدمت سرزی، به موقع وضعیت سرزی خود را روشن نکنند، از برخی تسهیلات محروم می شوند. توجه به شدت یافتن محرومیت ها بهتر است هرچه زودتر مشمولان غایب تکلیف سرزی خود را سال ۹۸ روشن کنند. مراحل تعجیل خدمت سرزی به صورت ذیل می شد:

 • ابتدا فرد متقاضی به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه میکند.
 • این مرحله فرم های مربوط به خواست تعجیل خدمت را پر میکند.
 • مدارک لازم را به کاربر پلیس +۱۰ تحویل میدهد.
 • پس از ثبت خواست سازمان نظام وظیفه خواست وی را بررسی میکند.
 • فرد مشمول پس از گذشت یک هفته به پلیس +۱۰ رجوع کرده و از نتیجه خواست خود مطمئن میشود.

مرکز مشاوره آویژه سعی شده است که هر مسئله مورد نظام وظیفه به صورت منحصر به فرد برخورد شود. این شیوه تصمیم گیری مورد تعجیل خدمت سرزی بسیار کارساز بوده است. هر چند این روش نیز محدودیت های خاص خود را دارد. گاهی اوقات شما زمینه نظام وظیفه مشکلات ساده ای دارید؛ اما ممکن است مواقع دیگر مشکل شما حادتر شد که نیاز به همفکری فردی آشنا این حوزه دارید. چنین وضعیتی یک مشاور خوب به افراد کمک خواهد کرد که پس از تلفیق علایق و امکانات و فرصت هایش بهترین تصمیم را زمینه تعجیل خدمت سرزی بگیرید.

بدین ترتیب قطعاً فرصت های طلائی زندگی خود را این زمینه از دست نخواهید داد. کارشناسان ما مرکز مشاوره آویژه به این نتیجه رسیده اند که هر چه مشکل فرد موارد مربوط به تعجیل خدمت سرزی پیچیده تر و حادتر شد، فرد کمتر می تواند به تنهایی از پس آن بربیاید. البته ید توجه داشته شید که پیچیده تر شدن معضلات و مشکلات شما نمی توان توقع داشت که این مسائل مدت کوه یکی دو روز حل و فصل شوند و به ترکیبی از چندین مهارت و مطالعه و چندین جلسه مشاوره نیاز است نیج مناسبی به دست آید.

خدمات مشاوره نظام وظیفه آویژه:

کسری خدمت: صورت داشتن یکسری شرایط می توانید از کسری خدمت استفاده نمایید. کسری خدمت سرزی شامل:

 • کسری فرزندان ایثارگران و رزمندگان
 • کسری خدمت جبهه پ
 • کسری خدمت مناطق بد آب و هوا
 • کسری بسیج
 • کسری خدمت نخبگان
 • کسری خدمت مهلین
 • پروژه های کسری خدمت می شد.

مشمولان خدمت سرزی می توانند داشتن شرایط از انواع کسری خدمت استفاده کنند.

انواع معافیت های سرزی: معافیت های نظام وظیفه شامل:

 • معافیت تحصیلی
 • معافیت پزشکی
 • معافیت کفالت
 • معافیت ایثارگری
 • معافیت موقت
 • معافیت دائم
 • معاف از رزم
 • و غیره می شد.

افراد طبق شرایطی که دارند می توانند از هر یک از انواع معافیت های سرزی استفاده نمایند.

 • نحوه یافت امریه:

افراد مشمولی که می خواهند برای یافت امریه خدمت سرزی اقدام نمایند؛ ید از مراحل و شرایط آن کاملا اطلاع داشته شند بتوانند از این فرصت استفاده نمایند. برای یافت امریه سرزی ید رشته تحصیلی ن سازمانی که می خواهید امریه بگیرید، متناسب شد. مقطع تحصیلی فرد بسته به سازمان مورد نظر از دیپلم دکتری را شامل می شود. از جمله مواردی که گرفتن امریه بسیار مهم است، نداشتن غیبت می شد.

 • اعزام به خدمت:

هر فرد ذکور ایرانی وقتی به سن ۱۸ سالگی تمام می رسد، مشمول قانون خدمت وظیفه قرار می گیرد. فرد این موقعیت ید برای اعزام به خدمت سرزی آماده شود. فرد مشمول ید اقدام به یافت دفترچه خدمت وظیفه از دفاتر خدماتی نماید. همچنین خواست خود را سامانه انجام دهد. بعضی از مشولین نیز به جای اعزام به خدمت از انواع معافیت ها و کسری های خدمت سرزی استفاده می نمایند.

 • قوانین نظام وظیفه خدمت سرزی:

طبق قانون سن مشمولیت بین ۱۸ ۵۰ سالگی است ولی ز هم برخی شرایط ممکن است بر حسب ضرورت به ۶۰ سالگی هم برسد. مطابق قوانین نظام وظیفه، مدت خدمت مشمولین مناطق عادی و نظامی ۲۱ ماه است و برای مشمولینی که سازمان ها و ارگان های غیرنظامی خدمت می کنند، ۲۴ است. از آنجا که قوانین وظیفه عمومی دائماً حال تغییر و تحول است، افراد ید از قوانین بروز و تغییر یافته اطلاع داشته شند. شاید بتوانند از امتیازات مربوط به گرفتن انواع معافیت های سرزی، کسری خدمت، امریه و غیره استفاده کنند.

 • خروج از کشور:

افرادی که به سن مشمولیت نرسیده اند برای خروج از کشور مشکلی ندارند و نیاز به گرفتن مجوزی نمی شد؛ اما فردی که به سن مشمولیت رسیده است حداکثر ۱ سال بعد از ترک تحصیل، اخراج یا فراغت از تحصیل ید خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید. دانش آموزان یا دانشجویانی که معافیت سرزی دارند خروج از کشور از سوی وظیفه عمومی هیچگونه ممنوعیتی ندارند. مشمولان جهت سفرهای زیارتی، علمی، غیرزیارتی، کاری، مطالعاتی، ورزشی، ماموریتی و … ید جهت خروج از کشور از وثیقه استفاده نمایند.

 • مشمولین خدمت:

افرادی مشمولی که به سن اعزام به خدمت رسیده اند یا برای خدمت سرزی اعزام می شوند یا اینکه مشمول غیبت می شوند. گاهی مشمولین بر اثر ناآگاهی وارد دوره غیبت می شوند؛ بنابراین اطلاع از قوانین اعزام به خدمت خیلی ضروری می شد. گاهی اوقات وجود اینکه فرد وارد دوره غیبت می شود اما می تواند استفاده از شرایطی از غیبت موجه استفاده نماید.

 • توجیه غیبت:

شرایطی مثل: داشتن بیماری، حوادثی که عث صدمات جسمی و روانی فرد مشمول شده و مانع اعزام به خدمت او شده است، بستری شدن بیمارسن بر اثر بیماری، فوت کردن یکی از اعضای جه یک خانواده مشمول، مشکلات اداری ایجاد شده دفترچه اعزام به خدمت فرد. اینها میتواند موجب توجیه غیبت مشمول شود. برخی مشمولین هم خواست تمدید و یا تعجیل خدمت را دارند که بر اساس ارائه مدارک این اقدام یکر برای فرد انجام می شود. اگر غیبت موجه نشد، فرار از خدمت محسوب می شود.

شرایط استفاده از امکان تعجیل خدمت سرزی مشمولان چگونه است؟

مشاوره نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ دی ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۵۳:۳۲ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

قوانین پذیرش مشمولین متقاضی ادامه تحصیل در دانشگاه ها چگونه است؟

5 / 5 ( 1 vote )

مقررات پذیرش مشمولین متقاضی ادامه تحصیل دانشگاه ها

پذیرش مشمولین متقاضی ادامه تحصیل دانشگاه ها از دیگر تسهیلات نظام وظیفه میشد. پسران ذکور ایرانی میخواهند بدانند که چگونه بدون آزمون ورودی به دانشگاه وارد شوند و چگونه آزمون وارد دانشگاه شوند؟ همه افراد مشمولی که دانشگاه قبول شده اند میتوانند مقطع لاتر ادامه تحصیل بدهند به شرطی که فاقد غیبت شند. همچنین مورد قبولی افراد دانشگاه های بدون آزمون و آزمون میتوان گفت که اگر مشمولان پس از فارغ التحصیلی غیبت نخورده شند، ادامه تحصیل مقاطع لاتر مشکلی برایشان ندارد.

خدمت سرزی امری مقدس برای افرادی است که به سن مشمولیت رسیده اند. بیشتر مشمولین برای رهایی از سرزی به دنل معافیت هایی چون: معافیت تحصیلی میگردند. واقع معافیت تحصیلی نوعی از معافیت های موقت میشد که فرد یافت آن مدت خدمت سرزی را به خیر می اندازد. پذیرش مشمولین متقاضی ادامه تحصیل دانشگاه ها یکی از مواردی است که هر ساله مخاطن زیادی دارد. اما برای آنکه مشمول بتواند راحت تر مراحل ادامه تحصیلی دانشگاه را طی کند ید اطلاعات کافی این ره را بدست آورد.

متقاضیانی که دانشگاه قبول شده اند اگر قبل از اینکه ثبت نام کنند وارد غیبت شوند یستی به پلیس +۱۰ رجوع کرده و تکلیف سرزی خود را مشخص کنند. اما آنها میتوانند حداکثر یکر مهلت خدمت سرزی را تمدید کرده و چه دانشگاه های آزمون و بدون آزمون ادامه تحصیل داده و بدون غیبت وارد دانشگاه میشوند. سپس بعد از فارغ التحصیلی برای اعزام به خدمت سرزی اقدام کنند. این متقاضیان پس از ثبت نام دانشگاه، برگه ثبت نام را به پلیس +۱۰ برده و سپس گواهی معافیت تحصیلی یافت میکند به تحصیل خود دانشگاه ادامه دهد.

افرادی که هر یک از دانشگاه های بدون کنکور قبول شده اند. چنانچه دانشگاه هایی که مورد یید وزارت علوم مانند: دانشگاه های آزاد، علمی وکاربردی و غیره قبول شده شند معافیت تحصیلی به آنها تعلق می گیرد. این را هم بدانید که برای سازمان نظام وظیفه مهم نیست که دانشگاه های بدون کنکور و کنکور قبول شده شید. به علت آنکه هر ساله تغییراتی نظام وظیفه انجام میشود و آگاهی از قوانین خدمت بسیار ضروری است. شما عزیزان میتوانید برای دستیابی به اطلاعات مورد نظر خود ره پذیرش مشمولین متقاضی ادامه تحصیل دانشگاه ها مشاوره نظام وظیفه آویژه .

ست است که مشکلات نظام وظیفه را می شود کارشناسان مجرب میان گذاشت. اما یافت مشاوره مورد برخی از مشکلات حوزه معافیت تحصیلی بسیار ضروری تر است و یافتن راه حل برای آنها نیاز به خدمات حرفه ای تری دارد. هنگامی که حس کردید مورد مسائل نظام وظیفه به کمک نیاز دارید حتما مشاورانی را انتخاب کنید که دانش، مهارت، صلاحیت علمی و حرفه ای کافی برای حل مشکل شما را داشته شند. کارشناسان مرکز مشاوره آویژه نیز تلاش می کنند توجه به موقعیت و مشکلات شما زمینه معافیت تحصیلی اولا برآوردی واقعی از نیازها و مشکلات شما داشته شند و دوماً شما را بهترین راه و روش به نتیجه دلخواه شما برسانند.

زمانی که شما مسائل مربوط به معافیت تحصیلی به مشکل برمیخورید هدف ما تعیین تکلیف و تحمیل کردن یک راه حل خاص به شما نیست بلکه هدف ما مرکز مشاوره آویژه این است که شما را زمینه ای که به دسر افده اید آموزش دهند و راهنمایی کنند. از نظر ما بهترین راهکارها زمانی بدست می آید که مراجعان بتوانند اطلاعات جامعی مورد مشکل خود بدست آورند. این حین آنها می توانند دید جامع تری از مشکلات خود بدست آورند و نتیجه تصمیم آنها از روی آمادگی خواهد بود. سخن آخر اینکه ما سایت خود سعی کرده ایم اطلاعات مفیدی مورد مشکلات شما گردآوری کنیم. شما می توانید آنها را جهت آگاهی بیشتر مطالعه کنید.

خدمات مشاوره نظام وظیفه آویژه:

کسری خدمت: صورت داشتن یکسری شرایط می توانید از کسری خدمت استفاده نمایید. کسری خدمت سرزی شامل:

 • کسری فرزندان ایثارگران و رزمندگان
 • کسری خدمت جبهه پ
 • کسری خدمت مناطق بد آب و هوا
 • کسری بسیج
 • کسری خدمت نخبگان
 • کسری خدمت مهلین
 • پروژه های کسری خدمت می شد.

مشمولان خدمت سرزی می توانند داشتن شرایط از انواع کسری خدمت استفاده کنند.

انواع معافیت های سرزی: معافیت های نظام وظیفه شامل:

 • معافیت تحصیلی
 • معافیت پزشکی
 • معافیت کفالت
 • معافیت ایثارگری
 • معافیت موقت
 • معافیت دائم
 • معاف از رزم
 • و غیره می شد.

افراد طبق شرایطی که دارند می توانند از هر یک از انواع معافیت های سرزی استفاده نمایند.

 • نحوه یافت امریه:

افراد مشمولی که می خواهند برای یافت امریه خدمت سرزی اقدام نمایند؛ ید از مراحل و شرایط آن کاملا اطلاع داشته شند بتوانند از این فرصت استفاده نمایند. برای یافت امریه سرزی ید رشته تحصیلی ن سازمانی که می خواهید امریه بگیرید، متناسب شد. مقطع تحصیلی فرد بسته به سازمان مورد نظر از دیپلم دکتری را شامل می شود. از جمله مواردی که گرفتن امریه بسیار مهم است، نداشتن غیبت می شد.

 • اعزام به خدمت:

هر فرد ذکور ایرانی وقتی به سن ۱۸ سالگی تمام می رسد، مشمول قانون خدمت وظیفه قرار می گیرد. فرد این موقعیت ید برای اعزام به خدمت سرزی آماده شود. فرد مشمول ید اقدام به یافت دفترچه خدمت وظیفه از دفاتر خدماتی نماید. همچنین خواست خود را سامانه انجام دهد. بعضی از مشولین نیز به جای اعزام به خدمت از انواع معافیت ها و کسری های خدمت سرزی استفاده می نمایند.

 • قوانین نظام وظیفه خدمت سرزی:

طبق قانون سن مشمولیت بین ۱۸ ۵۰ سالگی است ولی ز هم برخی شرایط ممکن است بر حسب ضرورت به ۶۰ سالگی هم برسد. مطابق قوانین نظام وظیفه، مدت خدمت مشمولین مناطق عادی و نظامی ۲۱ ماه است و برای مشمولینی که سازمان ها و ارگان های غیرنظامی خدمت می کنند، ۲۴ است. از آنجا که قوانین وظیفه عمومی دائماً حال تغییر و تحول است، افراد ید از قوانین بروز و تغییر یافته اطلاع داشته شند. شاید بتوانند از امتیازات مربوط به گرفتن انواع معافیت های سرزی، کسری خدمت، امریه و غیره استفاده کنند.

 • خروج از کشور:

افرادی که به سن مشمولیت نرسیده اند برای خروج از کشور مشکلی ندارند و نیاز به گرفتن مجوزی نمی شد؛ اما فردی که به سن مشمولیت رسیده است حداکثر ۱ سال بعد از ترک تحصیل، اخراج یا فراغت از تحصیل ید خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید. دانش آموزان یا دانشجویانی که معافیت سرزی دارند خروج از کشور از سوی وظیفه عمومی هیچگونه ممنوعیتی ندارند. مشمولان جهت سفرهای زیارتی، علمی، غیرزیارتی، کاری، مطالعاتی، ورزشی، ماموریتی و … ید جهت خروج از کشور از وثیقه استفاده نمایند.

 • مشمولین خدمت:

افرادی مشمولی که به سن اعزام به خدمت رسیده اند یا برای خدمت سرزی اعزام می شوند یا اینکه مشمول غیبت می شوند. گاهی مشمولین بر اثر ناآگاهی وارد دوره غیبت می شوند؛ بنابراین اطلاع از قوانین اعزام به خدمت خیلی ضروری می شد. گاهی اوقات وجود اینکه فرد وارد دوره غیبت می شود اما می تواند استفاده از شرایطی از غیبت موجه استفاده نماید.

 • توجیه غیبت:

شرایطی مثل: داشتن بیماری، حوادثی که عث صدمات جسمی و روانی فرد مشمول شده و مانع اعزام به خدمت او شده است، بستری شدن بیمارسن بر اثر بیماری، فوت کردن یکی از اعضای جه یک خانواده مشمول، مشکلات اداری ایجاد شده دفترچه اعزام به خدمت فرد. اینها میتواند موجب توجیه غیبت مشمول شود. برخی مشمولین هم خواست تمدید و یا تعجیل خدمت را دارند که بر اساس ارائه مدارک این اقدام یکر برای فرد انجام می شود. اگر غیبت موجه نشد، فرار از خدمت محسوب می شود.

قوانین پذیرش مشمولین متقاضی ادامه تحصیل دانشگاه ها چگونه است؟

مشاوره نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ دی ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۴۹:۴۲ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

ارائه تسهیلات به مشمولان متقاضی تمدید و تعجیل خدمت تاریخ اعزام چگونه است؟

5 / 5 ( 1 vote )

ارائه تسهیلات به مشمولان متقاضی تمدید و تعجیل خدمت

ارائه تسهیلات به مشمولان متقاضی تمدید و تعجیل خدمت از سوی سازمان نظام وظیفه برای افرادی صورت گرفته که شرایط و ضوابط این تسهیلات را دارا شند. هر جوانی که به سن مشمولیت می رسد ید تکلیف خدمت سرزی خود را مشخص کنند. عده ای از مشمولین امکان تمدید و تعجیل خدمت را دارند ولی ید ابتدا از شرایط آن آگاه شند. برخی از مشمولان نمی خواهند که ۲۱ ماه از عمر خود را پادگان بگذرانند به همین دلیل به دنل آنند که ریخ اعزام به سرزی را به تعویق بیندازند. بر عکس برخی دوست دارند که هر چه زودتر خدمت سرزی را انجام دهند. افراد مشمولی که تمایل دارند زودتر از ریخی که برگه آماده به خدمت آمده تکلیف خود را مشخص کنند، می توانند ۲۰ روز قبل از ریخ اعزام به سرزی به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کرده و خواست خود را به ثبت برسانند.

ارائه تسهیلات به مشمولان متقاضی تمدید و تعجیل خدمت از مواردی است که افراد به خواسته های خود می رسند. خواست تمدید و تعجیل خدمت فقط یکر وجود دارد و افراد مشمول ارائه مدارک مربوطه به پلیس +۱۰ از این تسهیلات بهره مند می شوند.

شرایط ارائه تسهیلات به مشمولان متقاضی تمدید و تعجیل خدمت

 • این تسهیلات برای مشمولانی که فاقد غیبت هستند، میشد.
 • مشمولانی که مک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم دارند می توانند یک ماه اعزام به سرزی را تمدید و تعجیل کنند.
 • مشمولانی که دارای مک فوق دیپلم و لاتر هستند از ۲ ماه تمدید و تعجیل سرزی بهره میبرند.
 • افراد مشمولی که الان از تسهیلات تمدید و تعجیل خدمت استفاده نکرده اند میتوانند یک ماه قبل از ریخ اعزام به سرزی به پلیس +۱۰ رجوع و برای خواست تمدید و تعجیل اقدام کنند.
 • مشمولانی که بنا به تشخیص شورای پزشکی به دلیل بیماری نمیتوانند فعالیت های دوره سرزی را انجام دهند ۲ ماه خدمت سرزی برایشان به خیر می افتد.
 • صورت از دست دادن یکی از بستگان جه یک مشمول مانند: پ، ما، همسر و فرزند خدمت سرزی ۲ ماه به تعویق می افتد.
 • افرادی که اثر بروز بلایای طبیعی مانند: سیل، زلزله و … خود یا یکی از بستگان جه یک دچار آسیب شده از یک ماه شش ماه سرزی به خیر می افتد.

این افراد میتوانند روز اعزام به خدمت سرزی به پلیس +۱۰ مراجعه کنند و خواست تمدید خدمت را کنند.


بیشتر بخوانید: پروژه کسری خدمت سرزی


همیشه وقتی مسائل نظام وظیفه مواجه میشوید. اصولا دچار این تردید میشوید که واقعا چه زمانی برای انتخاب ست مناسب خواهد بود؟ آیا بهتر است تصمیمات خود زمینه تمدید و تعجیل خدمت را هم اکنون اتخاذ کنیم یا بهتر است آنها را فعلا به تعویق بیندازم. این سوالات قطعا تردید های بزرگی را برای ذهن شما ایجاد خواهد کرد. از نظر مشاوران مرکز مشاوره آویژه بهتر است از دیدگاه افراد تجربه حیطه نظام وظیفه حتما بهره گیری شود.

مسئولیت تصمیم گیری های مهم مواقع خطیر زندگی اهمیت والایی دارد. حتی گاهی ما از پذیرش مسئولیت این تصمیمات واهمه داریم. کارشناسان ما مرکز مشاوره آویژه به شما کمک خواهند کرد که زمینه ارائه تسهیلات به مشمولان متقاضی تمدید و تعجیل خدمت تصمیمات دقیق تری داشته شید خدایی ناکرده از عواقب آن پشیمان نشوید. ید توجه داشته شید که انتخاب کردن یک گزینه انجام دادن آن بسیار متفاوت است. حتی ممکن است گاهی انتخاب شما ست شد ولی روش رسیدن به آن گزینه صحیح نشد به همین دلیل به شما پیشنهاد میکنیم که از تجربیات کارشناسان ما مرکز مشاوره آویژه استفاده کنید.

خدمات مشاوره نظام وظیفه آویژه:

کسری خدمت: صورت داشتن یکسری شرایط می توانید از کسری خدمت استفاده نمایید. کسری خدمت سرزی شامل:

 • کسری فرزندان ایثارگران و رزمندگان
 • کسری خدمت جبهه پ
 • کسری خدمت مناطق بد آب و هوا
 • کسری بسیج
 • کسری خدمت نخبگان
 • کسری خدمت مهلین
 • پروژه های کسری خدمت می شد.

مشمولان خدمت سرزی می توانند داشتن شرایط از انواع کسری خدمت استفاده کنند.

انواع معافیت های سرزی: معافیت های نظام وظیفه شامل:

 • معافیت تحصیلی
 • معافیت پزشکی
 • معافیت کفالت
 • معافیت ایثارگری
 • معافیت موقت
 • معافیت دائم
 • معاف از رزم
 • و غیره می شد.

افراد طبق شرایطی که دارند می توانند از هر یک از انواع معافیت های سرزی استفاده نمایند.

 • نحوه یافت امریه:

افراد مشمولی که می خواهند برای یافت امریه خدمت سرزی اقدام نمایند؛ ید از مراحل و شرایط آن کاملا اطلاع داشته شند بتوانند از این فرصت استفاده نمایند. برای یافت امریه سرزی ید رشته تحصیلی ن سازمانی که می خواهید امریه بگیرید، متناسب شد. مقطع تحصیلی فرد بسته به سازمان مورد نظر از دیپلم دکتری را شامل می شود. از جمله مواردی که گرفتن امریه بسیار مهم است، نداشتن غیبت می شد.

 • اعزام به خدمت:

هر فرد ذکور ایرانی وقتی به سن ۱۸ سالگی تمام می رسد، مشمول قانون خدمت وظیفه قرار می گیرد. فرد این موقعیت ید برای اعزام به خدمت سرزی آماده شود. فرد مشمول ید اقدام به یافت دفترچه خدمت وظیفه از دفاتر خدماتی نماید. همچنین خواست خود را سامانه انجام دهد. بعضی از مشولین نیز به جای اعزام به خدمت از انواع معافیت ها و کسری های خدمت سرزی استفاده می نمایند.

 • قوانین نظام وظیفه خدمت سرزی:

طبق قانون سن مشمولیت بین ۱۸ ۵۰ سالگی است ولی ز هم برخی شرایط ممکن است بر حسب ضرورت به ۶۰ سالگی هم برسد. مطابق قوانین نظام وظیفه، مدت خدمت مشمولین مناطق عادی و نظامی ۲۱ ماه است و برای مشمولینی که سازمان ها و ارگان های غیرنظامی خدمت می کنند، ۲۴ است. از آنجا که قوانین وظیفه عمومی دائماً حال تغییر و تحول است، افراد ید از قوانین بروز و تغییر یافته اطلاع داشته شند. شاید بتوانند از امتیازات مربوط به گرفتن انواع معافیت های سرزی، کسری خدمت، امریه و غیره استفاده کنند.

 • خروج از کشور:

افرادی که به سن مشمولیت نرسیده اند برای خروج از کشور مشکلی ندارند و نیاز به گرفتن مجوزی نمی شد؛ اما فردی که به سن مشمولیت رسیده است حداکثر ۱ سال بعد از ترک تحصیل، اخراج یا فراغت از تحصیل ید خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید. دانش آموزان یا دانشجویانی که معافیت سرزی دارند خروج از کشور از سوی وظیفه عمومی هیچگونه ممنوعیتی ندارند. مشمولان جهت سفرهای زیارتی، علمی، غیرزیارتی، کاری، مطالعاتی، ورزشی، ماموریتی و … ید جهت خروج از کشور از وثیقه استفاده نمایند.

 • مشمولین خدمت:

افرادی مشمولی که به سن اعزام به خدمت رسیده اند یا برای خدمت سرزی اعزام می شوند یا اینکه مشمول غیبت می شوند. گاهی مشمولین بر اثر ناآگاهی وارد دوره غیبت می شوند؛ بنابراین اطلاع از قوانین اعزام به خدمت خیلی ضروری می شد. گاهی اوقات وجود اینکه فرد وارد دوره غیبت می شود اما می تواند استفاده از شرایطی از غیبت موجه استفاده نماید.

 • توجیه غیبت:

شرایطی مثل: داشتن بیماری، حوادثی که عث صدمات جسمی و روانی فرد مشمول شده و مانع اعزام به خدمت او شده است، بستری شدن بیمارسن بر اثر بیماری، فوت کردن یکی از اعضای جه یک خانواده مشمول، مشکلات اداری ایجاد شده دفترچه اعزام به خدمت فرد. اینها میتواند موجب توجیه غیبت مشمول شود. برخی مشمولین هم خواست تمدید و یا تعجیل خدمت را دارند که بر اساس ارائه مدارک این اقدام یکر برای فرد انجام می شود. اگر غیبت موجه نشد، فرار از خدمت محسوب می شود.

ارائه تسهیلات به مشمولان متقاضی تمدید و تعجیل خدمت ریخ اعزام چگونه است؟

مشاوره نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ دی ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۳۹:۲۵ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

ارائه تسهیلات به مشمولان متقاضی تمدید و تعجیل خدمت تاریخ اعزام چگونه است؟

5 / 5 ( 1 vote )

ارائه تسهیلات به مشمولان متقاضی تمدید و تعجیل خدمت

ارائه تسهیلات به مشمولان متقاضی تمدید و تعجیل خدمت از سوی سازمان نظام وظیفه برای افرادی صورت گرفته که شرایط و ضوابط این تسهیلات را دارا شند. هر جوانی که به سن مشمولیت می رسد ید تکلیف خدمت سرزی خود را مشخص کنند. عده ای از مشمولین امکان تمدید و تعجیل خدمت را دارند ولی ید ابتدا از شرایط آن آگاه شند. برخی از مشمولان نمی خواهند که ۲۱ ماه از عمر خود را پادگان بگذرانند به همین دلیل به دنل آنند که ریخ اعزام به سرزی را به تعویق بیندازند. بر عکس برخی دوست دارند که هر چه زودتر خدمت سرزی را انجام دهند. افراد مشمولی که تمایل دارند زودتر از ریخی که برگه آماده به خدمت آمده تکلیف خود را مشخص کنند، می توانند ۲۰ روز قبل از ریخ اعزام به سرزی به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کرده و خواست خود را به ثبت برسانند.

ارائه تسهیلات به مشمولان متقاضی تمدید و تعجیل خدمت از مواردی است که افراد به خواسته های خود می رسند. خواست تمدید و تعجیل خدمت فقط یکر وجود دارد و افراد مشمول ارائه مدارک مربوطه به پلیس +۱۰ از این تسهیلات بهره مند می شوند.

شرایط ارائه تسهیلات به مشمولان متقاضی تمدید و تعجیل خدمت

 • این تسهیلات برای مشمولانی که فاقد غیبت هستند، میشد.
 • مشمولانی که مک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم دارند می توانند یک ماه اعزام به سرزی را تمدید و تعجیل کنند.
 • مشمولانی که دارای مک فوق دیپلم و لاتر هستند از ۲ ماه تمدید و تعجیل سرزی بهره میبرند.
 • افراد مشمولی که الان از تسهیلات تمدید و تعجیل خدمت استفاده نکرده اند میتوانند یک ماه قبل از ریخ اعزام به سرزی به پلیس +۱۰ رجوع و برای خواست تمدید و تعجیل اقدام کنند.
 • مشمولانی که بنا به تشخیص شورای پزشکی به دلیل بیماری نمیتوانند فعالیت های دوره سرزی را انجام دهند ۲ ماه خدمت سرزی برایشان به خیر می افتد.
 • صورت از دست دادن یکی از بستگان جه یک مشمول مانند: پ، ما، همسر و فرزند خدمت سرزی ۲ ماه به تعویق می افتد.
 • افرادی که اثر بروز بلایای طبیعی مانند: سیل، زلزله و … خود یا یکی از بستگان جه یک دچار آسیب شده از یک ماه شش ماه سرزی به خیر می افتد.

این افراد میتوانند روز اعزام به خدمت سرزی به پلیس +۱۰ مراجعه کنند و خواست تمدید خدمت را کنند.


بیشتر بخوانید: پروژه کسری خدمت سرزی


همیشه وقتی مسائل نظام وظیفه مواجه میشوید. اصولا دچار این تردید میشوید که واقعا چه زمانی برای انتخاب ست مناسب خواهد بود؟ آیا بهتر است تصمیمات خود زمینه تمدید و تعجیل خدمت را هم اکنون اتخاذ کنیم یا بهتر است آنها را فعلا به تعویق بیندازم. این سوالات قطعا تردید های بزرگی را برای ذهن شما ایجاد خواهد کرد. از نظر مشاوران مرکز مشاوره آویژه بهتر است از دیدگاه افراد تجربه حیطه نظام وظیفه حتما بهره گیری شود.

مسئولیت تصمیم گیری های مهم مواقع خطیر زندگی اهمیت والایی دارد. حتی گاهی ما از پذیرش مسئولیت این تصمیمات واهمه داریم. کارشناسان ما مرکز مشاوره آویژه به شما کمک خواهند کرد که زمینه ارائه تسهیلات به مشمولان متقاضی تمدید و تعجیل خدمت تصمیمات دقیق تری داشته شید خدایی ناکرده از عواقب آن پشیمان نشوید. ید توجه داشته شید که انتخاب کردن یک گزینه انجام دادن آن بسیار متفاوت است. حتی ممکن است گاهی انتخاب شما ست شد ولی روش رسیدن به آن گزینه صحیح نشد به همین دلیل به شما پیشنهاد میکنیم که از تجربیات کارشناسان ما مرکز مشاوره آویژه استفاده کنید.

خدمات مشاوره نظام وظیفه آویژه:

کسری خدمت: صورت داشتن یکسری شرایط می توانید از کسری خدمت استفاده نمایید. کسری خدمت سرزی شامل:

 • کسری فرزندان ایثارگران و رزمندگان
 • کسری خدمت جبهه پ
 • کسری خدمت مناطق بد آب و هوا
 • کسری بسیج
 • کسری خدمت نخبگان
 • کسری خدمت مهلین
 • پروژه های کسری خدمت می شد.

مشمولان خدمت سرزی می توانند داشتن شرایط از انواع کسری خدمت استفاده کنند.

انواع معافیت های سرزی: معافیت های نظام وظیفه شامل:

 • معافیت تحصیلی
 • معافیت پزشکی
 • معافیت کفالت
 • معافیت ایثارگری
 • معافیت موقت
 • معافیت دائم
 • معاف از رزم
 • و غیره می شد.

افراد طبق شرایطی که دارند می توانند از هر یک از انواع معافیت های سرزی استفاده نمایند.

 • نحوه یافت امریه:

افراد مشمولی که می خواهند برای یافت امریه خدمت سرزی اقدام نمایند؛ ید از مراحل و شرایط آن کاملا اطلاع داشته شند بتوانند از این فرصت استفاده نمایند. برای یافت امریه سرزی ید رشته تحصیلی ن سازمانی که می خواهید امریه بگیرید، متناسب شد. مقطع تحصیلی فرد بسته به سازمان مورد نظر از دیپلم دکتری را شامل می شود. از جمله مواردی که گرفتن امریه بسیار مهم است، نداشتن غیبت می شد.

 • اعزام به خدمت:

هر فرد ذکور ایرانی وقتی به سن ۱۸ سالگی تمام می رسد، مشمول قانون خدمت وظیفه قرار می گیرد. فرد این موقعیت ید برای اعزام به خدمت سرزی آماده شود. فرد مشمول ید اقدام به یافت دفترچه خدمت وظیفه از دفاتر خدماتی نماید. همچنین خواست خود را سامانه انجام دهد. بعضی از مشولین نیز به جای اعزام به خدمت از انواع معافیت ها و کسری های خدمت سرزی استفاده می نمایند.

 • قوانین نظام وظیفه خدمت سرزی:

طبق قانون سن مشمولیت بین ۱۸ ۵۰ سالگی است ولی ز هم برخی شرایط ممکن است بر حسب ضرورت به ۶۰ سالگی هم برسد. مطابق قوانین نظام وظیفه، مدت خدمت مشمولین مناطق عادی و نظامی ۲۱ ماه است و برای مشمولینی که سازمان ها و ارگان های غیرنظامی خدمت می کنند، ۲۴ است. از آنجا که قوانین وظیفه عمومی دائماً حال تغییر و تحول است، افراد ید از قوانین بروز و تغییر یافته اطلاع داشته شند. شاید بتوانند از امتیازات مربوط به گرفتن انواع معافیت های سرزی، کسری خدمت، امریه و غیره استفاده کنند.

 • خروج از کشور:

افرادی که به سن مشمولیت نرسیده اند برای خروج از کشور مشکلی ندارند و نیاز به گرفتن مجوزی نمی شد؛ اما فردی که به سن مشمولیت رسیده است حداکثر ۱ سال بعد از ترک تحصیل، اخراج یا فراغت از تحصیل ید خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید. دانش آموزان یا دانشجویانی که معافیت سرزی دارند خروج از کشور از سوی وظیفه عمومی هیچگونه ممنوعیتی ندارند. مشمولان جهت سفرهای زیارتی، علمی، غیرزیارتی، کاری، مطالعاتی، ورزشی، ماموریتی و … ید جهت خروج از کشور از وثیقه استفاده نمایند.

 • مشمولین خدمت:

افرادی مشمولی که به سن اعزام به خدمت رسیده اند یا برای خدمت سرزی اعزام می شوند یا اینکه مشمول غیبت می شوند. گاهی مشمولین بر اثر ناآگاهی وارد دوره غیبت می شوند؛ بنابراین اطلاع از قوانین اعزام به خدمت خیلی ضروری می شد. گاهی اوقات وجود اینکه فرد وارد دوره غیبت می شود اما می تواند استفاده از شرایطی از غیبت موجه استفاده نماید.

 • توجیه غیبت:

شرایطی مثل: داشتن بیماری، حوادثی که عث صدمات جسمی و روانی فرد مشمول شده و مانع اعزام به خدمت او شده است، بستری شدن بیمارسن بر اثر بیماری، فوت کردن یکی از اعضای جه یک خانواده مشمول، مشکلات اداری ایجاد شده دفترچه اعزام به خدمت فرد. اینها میتواند موجب توجیه غیبت مشمول شود. برخی مشمولین هم خواست تمدید و یا تعجیل خدمت را دارند که بر اساس ارائه مدارک این اقدام یکر برای فرد انجام می شود. اگر غیبت موجه نشد، فرار از خدمت محسوب می شود.

ارائه تسهیلات به مشمولان متقاضی تمدید و تعجیل خدمت ریخ اعزام چگونه است؟

مشاوره نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ دی ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۱۰:۰۰ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

طرح جریمه اصناف برای بکارگیری مشمولین غایب

5 / 5 ( 1 vote )

جریمه اصناف برای بکارگیری مشمولین غایب یکی موضوعاتی است که برای سازمان ها ضروری است افراد غایب را به استخدام خود نیاورند. مشکلی که برای همه جوانان مشمول به یک کابوس بدل شده است خدمت سرزی میشد. که بیشتر افراد را نگران کرده و به دنل راه هایی برای خلاص شدن از سرزی میگردند. عده ای نیز بدست آوردن اطلاعات بیشتر مورد سرزی از امریه ها استفاده میکنند سابقه کار برای خود پس از پایان خدمت فراهم کنند. برخی گرفتن کسری های خدمت از طول خدمت سرزی آنها کاسته میشود و گاهی اوغات منجر به معافیت میشود. اشخاصی نیز یافت معافیت موقت خدمت سرزی را به تعویق میندازند.

جوانان برای اینکه مشمول غایب محسوب نشوند ید سر موعود تعیین شده تکلیف خود را مشخص کنند زیر به چند گروه از مشمولان غایب پرداخته ایم:

 • مشمولانی که به سن ۱۸ سالگی کامل میرسند چنانچه وضعیت مشمولیت خود را تعیین نکنند، مشمول غایب شناخته میشوند.
 • افرادی که محل تعیین شده برای اعزام به خدمت سرزی حاضر نشوند مشمول غایب محسوب میشوند.
 • فرد مشمولی که پس از انصراف از تحصیل و ترک تحصیل وضعیت سرزی خود را روشن نکند غایب به شمار میرود.
 • همچنین سرزانی که معافیت موقت یافت کرده اند اگر از مدت معافیت تمام شده و فرد برای خدمت اقدام نکند غایب است.

صورتی که اداره ای این افراد غایب را به کار گیرد بنا به قانون جریمه اصناف برای بکارگیری مشمولین غایب جریمه هایی را نظر میگیرند. مشمولین غایب از برخی تسهیلات اجتماعی که بیان میکنیم محروم میشوند: عدم یافت هر گونه وام از سیسات نکی، انتخات مجلس حق کاندید شدن را ندارند، فرد غایب نمیتواند پروانه کسب برای ثبت شرکت را یافت کند و همچنین اگر وضعیت اعزام به خدمت خود را روشن نکند نمیتواند سیسات دولتی استخدام شود.

صورتی که کارگاه ها، مغازه ها، شرکت ها و اصناف دولتی مشمولان غایب را استخدام و به کار گیرند ید جریمه هایی را پرداخت کنند. که این جریمه ها بنا به کارگیری تعداد سرزان غایب میشد. به ازای به کارگیری یکی از افراد غایب ید خرج سالانه یک سرز را بدهد و صورت به کارگیری ۲ و ۳ مشمول غایب هزینه سالانه ۲ و ۳ سرز را ید پرداخت کند. شما عزیزان میتوانید صورت داشتن هرگونه سوالی ره جریمه اصناف برای بکارگیری مشمولین غایب، این مرکز راهنمایی یافت کنید.

واضح است که تصمیم گیری حوزه جریمه اصناف برای بکارگیری مشمولین غایب میتواند تعاریف متفاوتی را شامل شود. اصولا زمانی که شما موضوعات نظام وظیفه سر و کار دارید سعی خواهید کرد تصمیماتی را اتخاذ کنید که حداکثر منافع و یا حداقل هزینه ممکن را به شما تحمیل نماید. قطعا زمانی هم که شما مورد مسائل مربوط به مشمولین غایب فرصت تصمیم گیری پیدا میکنید چالش هایی رو به رو خواهید شد.

مدیریت مسائل نظام وظیفه ابزاری است که به شما این امکان را میدهد که بتوانید بهترین گزینه و انتخاب را متناسب حال و هوای موقعیت خود اتخاذ کنید. اما به صورت کلی پر واضح است که هر یک از این زمینه ها به دانش و تجربه خاص نیازمند هستید. کارشناسان مرکز مشاوره آویژه کنار شما هستند بتوانند راه حل های مناسبی که نیازهای شما هماهنگ است را بیابید. زیرا نیک میدانیم زمانی که شما به مسائل نظام وظیفه مواجه شدید بی تردید بسیاری از گزینه های گوناگون مواجه خواهید شد که عموما تصمیم گیری را به تنهایی دشوار خواهد کرد.

خدمات مشاوره نظام وظیفه آویژه:

کسری خدمت: صورت داشتن یکسری شرایط می توانید از کسری خدمت استفاده نمایید. کسری خدمت سرزی شامل:

 • کسری فرزندان ایثارگران و رزمندگان
 • کسری خدمت جبهه پ
 • کسری خدمت مناطق بد آب و هوا
 • کسری بسیج
 • کسری خدمت نخبگان
 • کسری خدمت مهلین
 • پروژه های کسری خدمت می شد.

مشمولان خدمت سرزی می توانند داشتن شرایط از انواع کسری خدمت استفاده کنند.

انواع معافیت های سرزی: معافیت های نظام وظیفه شامل:

 • معافیت تحصیلی
 • معافیت پزشکی
 • معافیت کفالت
 • معافیت ایثارگری
 • معافیت موقت
 • معافیت دائم
 • معاف از رزم
 • و غیره می شد.

افراد طبق شرایطی که دارند می توانند از هر یک از انواع معافیت های سرزی استفاده نمایند.

 • نحوه یافت امریه:

افراد مشمولی که می خواهند برای یافت امریه خدمت سرزی اقدام نمایند؛ ید از مراحل و شرایط آن کاملا اطلاع داشته شند بتوانند از این فرصت استفاده نمایند. برای یافت امریه سرزی ید رشته تحصیلی ن سازمانی که می خواهید امریه بگیرید، متناسب شد. مقطع تحصیلی فرد بسته به سازمان مورد نظر از دیپلم دکتری را شامل می شود. از جمله مواردی که گرفتن امریه بسیار مهم است، نداشتن غیبت می شد.

 • اعزام به خدمت:

هر فرد ذکور ایرانی وقتی به سن ۱۸ سالگی تمام می رسد، مشمول قانون خدمت وظیفه قرار می گیرد. فرد این موقعیت ید برای اعزام به خدمت سرزی آماده شود. فرد مشمول ید اقدام به یافت دفترچه خدمت وظیفه از دفاتر خدماتی نماید. همچنین خواست خود را سامانه انجام دهد. بعضی از مشولین نیز به جای اعزام به خدمت از انواع معافیت ها و کسری های خدمت سرزی استفاده می نمایند.

 • قوانین نظام وظیفه خدمت سرزی:

طبق قانون سن مشمولیت بین ۱۸ ۵۰ سالگی است ولی ز هم برخی شرایط ممکن است بر حسب ضرورت به ۶۰ سالگی هم برسد. مطابق قوانین نظام وظیفه، مدت خدمت مشمولین مناطق عادی و نظامی ۲۱ ماه است و برای مشمولینی که سازمان ها و ارگان های غیرنظامی خدمت می کنند، ۲۴ است. از آنجا که قوانین وظیفه عمومی دائماً حال تغییر و تحول است، افراد ید از قوانین بروز و تغییر یافته اطلاع داشته شند. شاید بتوانند از امتیازات مربوط به گرفتن انواع معافیت های سرزی، کسری خدمت، امریه و غیره استفاده کنند.

 • خروج از کشور:

افرادی که به سن مشمولیت نرسیده اند برای خروج از کشور مشکلی ندارند و نیاز به گرفتن مجوزی نمی شد؛ اما فردی که به سن مشمولیت رسیده است حداکثر ۱ سال بعد از ترک تحصیل، اخراج یا فراغت از تحصیل ید خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید. دانش آموزان یا دانشجویانی که معافیت سرزی دارند خروج از کشور از سوی وظیفه عمومی هیچگونه ممنوعیتی ندارند. مشمولان جهت سفرهای زیارتی، علمی، غیرزیارتی، کاری، مطالعاتی، ورزشی، ماموریتی و … ید جهت خروج از کشور از وثیقه استفاده نمایند.

 • مشمولین خدمت:

افرادی مشمولی که به سن اعزام به خدمت رسیده اند یا برای خدمت سرزی اعزام می شوند یا اینکه مشمول غیبت می شوند. گاهی مشمولین بر اثر ناآگاهی وارد دوره غیبت می شوند؛ بنابراین اطلاع از قوانین اعزام به خدمت خیلی ضروری می شد. گاهی اوقات وجود اینکه فرد وارد دوره غیبت می شود اما می تواند استفاده از شرایطی از غیبت موجه استفاده نماید.

 • توجیه غیبت:

شرایطی مثل: داشتن بیماری، حوادثی که عث صدمات جسمی و روانی فرد مشمول شده و مانع اعزام به خدمت او شده است، بستری شدن بیمارسن بر اثر بیماری، فوت کردن یکی از اعضای جه یک خانواده مشمول، مشکلات اداری ایجاد شده دفترچه اعزام به خدمت فرد. اینها میتواند موجب توجیه غیبت مشمول شود. برخی مشمولین هم خواست تمدید و یا تعجیل خدمت را دارند که بر اساس ارائه مدارک این اقدام یکر برای فرد انجام می شود. اگر غیبت موجه نشد، فرار از خدمت محسوب می شود.

طرح جریمه اصناف برای بکارگیری مشمولین غایب

مشاوره نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ دی ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۵۹:۳۸ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

فرایند خروج از کشور مشمولان چقدر زمان میبرد؟

5 / 5 ( 1 vote )

فرایند خروج از کشور مشمولان قوانین و مقررات خاصی دارد. فرد برای آنکه بتواند از کشور خارج شود ید کارت پایان خدمت یا کارت معافیت داشته شد غیر این صورت نمیتواند به خارج از کشور برود. به همین دلیل موظف به گذراندن دوره خدمت سرزی است. خدمت سرزی برای بیشتر جوانان به صورت یک کابوس آمده است اما اگر قصد خروج از کشور را دارید بدون داشتن کارت معافیت و پایان خدمت امکان پذیر نیست. بنابراین به ناچار ید دوران سرزی را پشت سر بگذرانید.

فرایند خروج از کشور مشمولان کار ساده ای نیست و مشمول ید از یکسری شرایط خاصی برخوردار شد که پایین به آنها اشاره شده است:

 • نداشتن غیبت از مهمترین شرایط خروج از کشور میشد.
 • فرد برای آنکه بتواند از کشور خارج شود ید معافیت تحصیلی داشته شد.
 • فرد مشمول ید از نظر مالی توانایی این را داشته شد که یک وثیقه برای خروج از کشور بگذارد. وثیقه برای سفرهای مختلف فرق میکند.

افرادی که شرایط لا را داشته شند میتوانند برای خروج از کشور اقدام کنند. به دلیل آنکه افراد زیادی سالانه به خارج از کشور میروند سازمان نظام وظیفه قوانین را سخت کرده است. سفرهای بسیاری وجود دارد که مشمولان به خارج از کشور میروند زیر انواع سفرها را آورده ایم:

 • سفرهای سیاحتی
 • سفرهای علمی
 • سفرهایی برای مان بیماری
 • سفرهای زیارتی
 • سفرهای مطالعاتی
 • سفرهای ورزشی
 • و سفرهای دیگری که فرد ید اطلاعات کافی داشته شد و شرایط و ضوابط هر یک را بداند برای خروج از کشور اقدام کند.

فرایند خروج از کشور مشمولان علاوه بر شرایط و قوانینی که ید رعایت شود. مراحلی دارد که ید طی شود فرد بتواند از کشور خارج شود. به همین منظور ما این مراحل را زیر آورده به ستی انجام دهید.

اولین گام به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه میکنید کد ۵ رقمی سخا را یافت کنید، سپس اطلاعات فردی خود و نوع معافیت را ثبت میکنید و مرحله آخر پس از مشخص شدن وثیقه مورد نظر برای خروج از کشور مبلغ لازم را پرداخت میکنید. مجوز خروج از کشور را یافت کنید.

میزان وثیقه خروج از کشور برای سفرهای گوناگون به صورت ذیل میشد:

 • برای سفرهای علمی: ۸۰ میلیون ریال
 • برای سفرهای سیاحتی: ۱۵۰ میلیون ریال
 • برای سفرهای ورزشی: ۱۵۰ میلیون ریال
 • برای سفرهای مان بیماری: به گذاشتن وثیقه احتیاجی نیست.
 • برای سفرهای زیارتی: ۳۰ میلیون ریال
 • برای سفرهای مطالعاتی: ۱۵۰ میلیون ریال

اگر شما به دنل این هستید که مسائل مربوط به فرایند خروج از کشور مشمولان را به راحتی حل و فصل کنید و بدون هیچ زحمتی راه حل های مناسبی پیدا کنید. ید بگوییم که حیطه نظام وظیفه هیچ راهکار برق آسا و معجزه گری وجود ندارد. حوزه نظام وظیفه تعاریف مختلفی از معافیت تحصیلی وجود دارد. شاید محافل غیر تخصصی راهکارهایی برای این مسائل ایراد شود که منطبق واقعیات این موضوع نشد.

به همین دلیل تکیه کردن بر این ها، نتیجه خوبی برای شما بر نخواهد داشت. بهتر است مورد مسائل مربوط به نظام وظیفه اطلاعات جامعی را گردآوری کنید و مبنای تصمیمات خود را بر روی آنها متمرکز کنید. امروزه مهمترین عاملی که میتوان بر اساس آن کمترین زمان به بهترین و موثرترین نیج رسید، استفاده از داده های فضای مجازی و واقعی موضوع مربوطه است. که این امر عث میشود چندین منبع اطلاعاتی مورد موضوع مورد نظرن آگاهی کسب کنید و بدین نحو ضریب اشتهات شما تصمیم گیری ها به لحاظ لایی کاهش پیدا کند. مرکز مشاوره آویژه نیز قرار دادن مطالب کاربردی و مفید سعی کرده است این حیطه به شما عزیزان کمکی کرده شد.

خدمات مشاوره نظام وظیفه آویژه:

کسری خدمت: صورت داشتن یکسری شرایط می توانید از کسری خدمت استفاده نمایید. کسری خدمت سرزی شامل:

 • کسری فرزندان ایثارگران و رزمندگان
 • کسری خدمت جبهه پ
 • کسری خدمت مناطق بد آب و هوا
 • کسری بسیج
 • کسری خدمت نخبگان
 • کسری خدمت مهلین
 • پروژه های کسری خدمت می شد.

مشمولان خدمت سرزی می توانند داشتن شرایط از انواع کسری خدمت استفاده کنند.

انواع معافیت های سرزی: معافیت های نظام وظیفه شامل:

 • معافیت تحصیلی
 • معافیت پزشکی
 • معافیت کفالت
 • معافیت ایثارگری
 • معافیت موقت
 • معافیت دائم
 • معاف از رزم
 • و غیره می شد.

افراد طبق شرایطی که دارند می توانند از هر یک از انواع معافیت های سرزی استفاده نمایند.

 • نحوه یافت امریه:

افراد مشمولی که می خواهند برای یافت امریه خدمت سرزی اقدام نمایند؛ ید از مراحل و شرایط آن کاملا اطلاع داشته شند بتوانند از این فرصت استفاده نمایند. برای یافت امریه سرزی ید رشته تحصیلی ن سازمانی که می خواهید امریه بگیرید، متناسب شد. مقطع تحصیلی فرد بسته به سازمان مورد نظر از دیپلم دکتری را شامل می شود. از جمله مواردی که گرفتن امریه بسیار مهم است، نداشتن غیبت می شد.

 • اعزام به خدمت:

هر فرد ذکور ایرانی وقتی به سن ۱۸ سالگی تمام می رسد، مشمول قانون خدمت وظیفه قرار می گیرد. فرد این موقعیت ید برای اعزام به خدمت سرزی آماده شود. فرد مشمول ید اقدام به یافت دفترچه خدمت وظیفه از دفاتر خدماتی نماید. همچنین خواست خود را سامانه انجام دهد. بعضی از مشولین نیز به جای اعزام به خدمت از انواع معافیت ها و کسری های خدمت سرزی استفاده می نمایند.

 • قوانین نظام وظیفه خدمت سرزی:

طبق قانون سن مشمولیت بین ۱۸ ۵۰ سالگی است ولی ز هم برخی شرایط ممکن است بر حسب ضرورت به ۶۰ سالگی هم برسد. مطابق قوانین نظام وظیفه، مدت خدمت مشمولین مناطق عادی و نظامی ۲۱ ماه است و برای مشمولینی که سازمان ها و ارگان های غیرنظامی خدمت می کنند، ۲۴ است. از آنجا که قوانین وظیفه عمومی دائماً حال تغییر و تحول است، افراد ید از قوانین بروز و تغییر یافته اطلاع داشته شند. شاید بتوانند از امتیازات مربوط به گرفتن انواع معافیت های سرزی، کسری خدمت، امریه و غیره استفاده کنند.

 • خروج از کشور:

افرادی که به سن مشمولیت نرسیده اند برای خروج از کشور مشکلی ندارند و نیاز به گرفتن مجوزی نمی شد؛ اما فردی که به سن مشمولیت رسیده است حداکثر ۱ سال بعد از ترک تحصیل، اخراج یا فراغت از تحصیل ید خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید. دانش آموزان یا دانشجویانی که معافیت سرزی دارند خروج از کشور از سوی وظیفه عمومی هیچگونه ممنوعیتی ندارند. مشمولان جهت سفرهای زیارتی، علمی، غیرزیارتی، کاری، مطالعاتی، ورزشی، ماموریتی و … ید جهت خروج از کشور از وثیقه استفاده نمایند.

 • مشمولین خدمت:

افرادی مشمولی که به سن اعزام به خدمت رسیده اند یا برای خدمت سرزی اعزام می شوند یا اینکه مشمول غیبت می شوند. گاهی مشمولین بر اثر ناآگاهی وارد دوره غیبت می شوند؛ بنابراین اطلاع از قوانین اعزام به خدمت خیلی ضروری می شد. گاهی اوقات وجود اینکه فرد وارد دوره غیبت می شود اما می تواند استفاده از شرایطی از غیبت موجه استفاده نماید.

 • توجیه غیبت:

شرایطی مثل: داشتن بیماری، حوادثی که عث صدمات جسمی و روانی فرد مشمول شده و مانع اعزام به خدمت او شده است، بستری شدن بیمارسن بر اثر بیماری، فوت کردن یکی از اعضای جه یک خانواده مشمول، مشکلات اداری ایجاد شده دفترچه اعزام به خدمت فرد. اینها میتواند موجب توجیه غیبت مشمول شود. برخی مشمولین هم خواست تمدید و یا تعجیل خدمت را دارند که بر اساس ارائه مدارک این اقدام یکر برای فرد انجام می شود. اگر غیبت موجه نشد، فرار از خدمت محسوب می شود.

فرایند خروج از کشور مشمولان چق زمان میبرد؟

مشاوره نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ دی ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۵۵:۰۹ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

ضوابط و قوانین معافیت سربازی قهرمانان ورزشی چگونه است؟

5 / 5 ( 1 vote )

شرایط معافیت سرزی قهرمانان ورزشی چگونه است؟

ضوابط و قوانین معافیت سرزی قهرمانان ورزشی یکی دیگر از تسهیلات نظام وظیفه برای افراد مشمول است. ورزشکاران یکی از اقشار جامعه هستند که بیشتر از افراد دیگر به خارج از کشور میروند به همین دلیل به دنل راه های برای یافت معافیت هستند. افراد ورزشکار میتوانند برای یافت معافیت موقت و معافیت دائم اقدام کنند. ورزشکارانی که سطح لیگ برتر و جهانی مقام کسب کرده اند میتوانند از خدمت معاف شوند. دوره سرزی برای هر جوانی که به سن مشمولیت میرسد دوره خاصی است مخصوصا برای ورزشکاران چرا که اگر به خدمت نرفته شند نمیتوانند به خارج از کشور بروند. این نوع معافیت از انواع معافیت های موارد خاص میشد که ورزشکاران یافت این معافیت میتوانند به صورت حرفه ای ورزش را ادامه دهند. همانطور برای یافت معافیت ها شرایط خاصی وجود دارد برای این نوع معافیت نیز شرایطی لازم است. که ادامه به آن پرداخته ایم.

طبق ضوابط و قوانین معافیت سرزی قهرمانان ورزشی افراد زیر از خدمت سرزی معاف هستند:

 • افراد ورزشکاری که رتبه اول سوم زی های المپیک را آورده اند از خدمت سرزی معاف می شوند.
 • به افرادی که مسابقه های جهانی و آسیایی رتبه کسب کرده اند معافیت تعلق میگیرد. صورتی که وزارت ورزش و جوانان یید کرده شد.
 • اشخاصی که مقام اول سوم را مسابقات جهانی فوتل، والیل و بسکتل آورده اند از سرزی معاف میشوند.

فرزندان قهرمانی که رشته های پارالمپیک رشته های ورزشی تیر و کمان، بسکتل و سایر رشته های ورزشی مقام اول و دوم و سوم را کسب کرده اند یید وزارت ورزش و جوانان میتوانند از خدمت سرزی معاف شوند. این نوع معافیت به یکی از فرزندان تعلق میگیرد و چنانچه ورزشکار مقام های متعدد پارالمپیک را کسب کرده شد سایر فرزندان نمی توانند از معافیت سرزی استفاده کنند و معاف شوند. اما عده ای از افراد اطلاعات دقیقی ره ضوابط و قوانین معافیت سرزی قهرمانان ورزشی ندارند برای همین پیشنهاد ما به شما مشاوره نظام وظیفه آویژه میشد که به صورت تلفنی و آنلاین پاسخگوی شما میشند.

اعزام به خدمت ورزشکاران مشمول چگونه به تعویق انداخته میشود:

 • ورزشکاران مشمولی که تیم ملی عضو هستند سن ۳۰ سالگی میتوانند خدمت سرزی را به تعویق بیندازند و از معافیت موقت استفاده کنند.
 • افراد ورزشکاری که لیگ برتر میشند سن ۲۸ سالگی میتوانند سرزی را به خیر بیندازند.

یکی از روش های کسب آگاهی مورد معافیت سرزی بهره گیری از اطلاعات حوزه نظام وظیفه است. استفاده از معافیت سرزی برای افرادی است که به هر دلیلی یافتن راه حل موضوع نظام وظیفه به مشکل برخورده اند. بیشتر اوقات مشکلات آنق دشوار و لاعلاج نیست؛ شاید بیشتر مواقع این مسائل قابل ک شند و کمی صبر و مل بتوان راهکارهای خوی برای آن تعبیه کرد. حل مشکلات حوزه نظام وظیفه مرکز مشاوره آویژه بیشتر به ظرفیت های ونی افراد تکیه می کند راه حل های خارج از حیطه کنترل مراجعان پیدا کند.

ما معتقدیم اینگونه می توان بهترین راهکارها را برای معافیت سرزی مطرح کرد. از طرفی موضوعات حیطه نظام وظیفه زمانی بهتر می توانند کمترین زمان حل و فصل گردند که نگاهی بی طرفانه کالبدشکافی و بررسی شوند. البته ما مرکز مشاوره آویژه معتقدیم هیچکس به اندازه شما به مشکلات خودن حیطه نظام وظیفه آگاه نیست. بدین لحاظ اکثر تمرکز مرکز مشاوره آویژه و مطالب آن روی حیطه آگاهی بخشی و توانمندسازی خود شماست.

خدمات مشاوره نظام وظیفه آویژه:

کسری خدمت: صورت داشتن یکسری شرایط می توانید از کسری خدمت استفاده نمایید. کسری خدمت سرزی شامل:

 • کسری فرزندان ایثارگران و رزمندگان
 • کسری خدمت جبهه پ
 • کسری خدمت مناطق بد آب و هوا
 • کسری بسیج
 • کسری خدمت نخبگان
 • کسری خدمت مهلین
 • پروژه های کسری خدمت می شد.

مشمولان خدمت سرزی می توانند داشتن شرایط از انواع کسری خدمت استفاده کنند.

انواع معافیت های سرزی: معافیت های نظام وظیفه شامل:

 • معافیت تحصیلی
 • معافیت پزشکی
 • معافیت کفالت
 • معافیت ایثارگری
 • معافیت موقت
 • معافیت دائم
 • معاف از رزم
 • و غیره می شد.

افراد طبق شرایطی که دارند می توانند از هر یک از انواع معافیت های سرزی استفاده نمایند.

 • نحوه یافت امریه:

افراد مشمولی که می خواهند برای یافت امریه خدمت سرزی اقدام نمایند؛ ید از مراحل و شرایط آن کاملا اطلاع داشته شند بتوانند از این فرصت استفاده نمایند. برای یافت امریه سرزی ید رشته تحصیلی ن سازمانی که می خواهید امریه بگیرید، متناسب شد. مقطع تحصیلی فرد بسته به سازمان مورد نظر از دیپلم دکتری را شامل می شود. از جمله مواردی که گرفتن امریه بسیار مهم است، نداشتن غیبت می شد.

 • اعزام به خدمت:

هر فرد ذکور ایرانی وقتی به سن ۱۸ سالگی تمام می رسد، مشمول قانون خدمت وظیفه قرار می گیرد. فرد این موقعیت ید برای اعزام به خدمت سرزی آماده شود. فرد مشمول ید اقدام به یافت دفترچه خدمت وظیفه از دفاتر خدماتی نماید. همچنین خواست خود را سامانه انجام دهد. بعضی از مشولین نیز به جای اعزام به خدمت از انواع معافیت ها و کسری های خدمت سرزی استفاده می نمایند.

 • قوانین نظام وظیفه خدمت سرزی:

طبق قانون سن مشمولیت بین ۱۸ ۵۰ سالگی است ولی ز هم برخی شرایط ممکن است بر حسب ضرورت به ۶۰ سالگی هم برسد. مطابق قوانین نظام وظیفه، مدت خدمت مشمولین مناطق عادی و نظامی ۲۱ ماه است و برای مشمولینی که سازمان ها و ارگان های غیرنظامی خدمت می کنند، ۲۴ است. از آنجا که قوانین وظیفه عمومی دائماً حال تغییر و تحول است، افراد ید از قوانین بروز و تغییر یافته اطلاع داشته شند. شاید بتوانند از امتیازات مربوط به گرفتن انواع معافیت های سرزی، کسری خدمت، امریه و غیره استفاده کنند.

 • خروج از کشور:

افرادی که به سن مشمولیت نرسیده اند برای خروج از کشور مشکلی ندارند و نیاز به گرفتن مجوزی نمی شد؛ اما فردی که به سن مشمولیت رسیده است حداکثر ۱ سال بعد از ترک تحصیل، اخراج یا فراغت از تحصیل ید خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید. دانش آموزان یا دانشجویانی که معافیت سرزی دارند خروج از کشور از سوی وظیفه عمومی هیچگونه ممنوعیتی ندارند. مشمولان جهت سفرهای زیارتی، علمی، غیرزیارتی، کاری، مطالعاتی، ورزشی، ماموریتی و … ید جهت خروج از کشور از وثیقه استفاده نمایند.

 • مشمولین خدمت:

افرادی مشمولی که به سن اعزام به خدمت رسیده اند یا برای خدمت سرزی اعزام می شوند یا اینکه مشمول غیبت می شوند. گاهی مشمولین بر اثر ناآگاهی وارد دوره غیبت می شوند؛ بنابراین اطلاع از قوانین اعزام به خدمت خیلی ضروری می شد. گاهی اوقات وجود اینکه فرد وارد دوره غیبت می شود اما می تواند استفاده از شرایطی از غیبت موجه استفاده نماید.

 • توجیه غیبت:

شرایطی مثل: داشتن بیماری، حوادثی که عث صدمات جسمی و روانی فرد مشمول شده و مانع اعزام به خدمت او شده است، بستری شدن بیمارسن بر اثر بیماری، فوت کردن یکی از اعضای جه یک خانواده مشمول، مشکلات اداری ایجاد شده دفترچه اعزام به خدمت فرد. اینها میتواند موجب توجیه غیبت مشمول شود. برخی مشمولین هم خواست تمدید و یا تعجیل خدمت را دارند که بر اساس ارائه مدارک این اقدام یکر برای فرد انجام می شود. اگر غیبت موجه نشد، فرار از خدمت محسوب می شود.

ضوابط و قوانین معافیت سرزی قهرمانان ورزشی چگونه است؟

مشاوره نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۶ دی ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۳۶:۱۶ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

مقررات تحصیلی دانشجویان مشمول خدمت چیست؟

5 / 5 ( 1 vote )

معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول خدمت چگونه است؟

مقررات تحصیلی دانشجویان مشمول خدمت و معافیت تحصیلی از مواردی است که نظام وظیفه برای مشمولین قرار داده سرزی را به تعویق بیندازند. سرزی دورانی است که ذهن بیشتر پسران را به خود مشغول کرده است که همواره به دنل یافت معافیت میگردند. هر جوانی که به سن مشمولیت میرسد ید تکلیف اعزام به سرزی خود را مشخص کند غیر این صورت غیبت خورده و از برخی تسهیلات جامعه برخوردار نمیشود. همچنین حق استفاده از سایر معافیت ها را ندارد. معافیت تحصیلی یکی از انواع معافیت هاست که دانش آموزان و دانشجویان به هنگام مسه و دانشگاه برای ادامه تحصیل خدمت سرزی را خیر میندازند.

طبق قانون نظام وظیفه مشمولان غایب حق شرکت آزمون های ورودی دانشگاه ها را ندارند. افرادی که معافیت تحصیلی یافت میکنند میتوانند از کشور خارج شوند. این مورد یکی از مزایای یافت معافیت تحصیلی است. دانشجویانی که قصد دارند مقطع کارشناسی و لاتر قبول شوند یستی به یکی از مراکز پلیس +۱۰ مراجعه کرده و برای گرفتن معافیت تحصیلی اقدام کنند. معافیت تحصیلی برای هر مقطع فقط یکر صا میشود. طبق مقررات تحصیلی دانشجویان مشمول خدمت، دانشجویان مشمولی که از ریخ ترک تحصیل و انصراف آنها از تحصیل یک سال میگذرد ید وضعیت خدمت سرزی خود را روشن کنند وارد غیبت نشوند.


بیشتر بخوانید: پروژه کسری خدمت سرزی


میزان استفاده از معافیت تحصیلی به صورت زیر میشد:

 • دانشجویان مقطع کاردانی: به مدت ۵/۲ سال میتوانند از معافیت تحصیلی بهره ببرند.
 • دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته: به مدت ۳ سال حق استفاده از معافیت تحصیلی را دارند.
 • دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته: ۳ سال میتوانند از معافیت تحصیلی استفاده کنند.
 • دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته: به مدت ۵ سال از معافیت تحصیلی برخوردار میشوند.
 • دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پیوسته: ۶ سال معافیت به سر میبرند.
 • دانشجویان مقطع دکتری پزشکی پیوسته: به مدت ۸ سال از معافیت های تحصیلی بهره میبرند.
 • دانشجویان مقطع دکترای تخصصی: ۶ سال از معافیت تحصیلی استفاده میکنند.

افراد مشمولی که دانشگاه قبول شده اند برای یافت معافیت تحصیلی ید همراه مدارک مربوطه به پلیس +۱۰ مراجعه کنند و سایر مراحل اداری را انجام دهند. بیشتر دانشجویان اطلاعات دقیقی ره اینکه چه زمانی برای معافیت اقدام کنند ندارند، به همین دلیل غیبت میخورند. ما به شما پیشنهاد میکنیم برای آنکه از مقررات تحصیلی دانشجویان مشمول خدمت و کلیه اطلاعات دیگر خبر شوید از مشاوره نظام وظیفه مرکز تلفنی آویژه راهنمایی های لازم را یافت کنید.

اگر شما به دنل این هستید که مسائل مربوط به معافیت تحصیلی را به راحتی حل و فصل کنید و بدون هیچ زحمتی راه حل های مناسبی پیدا کنید. ید بگوییم که حیطه نظام وظیفه هیچ راهکار برق آسا و معجزه گری وجود ندارد. حوزه نظام وظیفه تعاریف مختلفی از معافیت تحصیلی وجود دارد. شاید محافل غیر تخصصی راهکارهایی برای این مسائل ایراد شود که منطبق واقعیات این موضوع نشد. به همین دلیل تکیه کردن بر این ها، نتیجه خوبی برای شما بر نخواهد داشت.

بهتر است مورد مسائل مربوط به مقررات تحصیلی دانشجویان مشمول خدمت اطلاعات جامعی را گردآوری کنید و مبنای تصمیمات خود را بر روی آنها متمرکز کنید. امروزه مهمترین عاملی که میتوان بر اساس آن کمترین زمان به بهترین و موثرترین نیج رسید، استفاده از داده های فضای مجازی و واقعی موضوع مربوطه است. که این امر عث میشود چندین منبع اطلاعاتی مورد موضوع مورد نظرن آگاهی کسب کنید و بدین نحو ضریب اشتهات شما تصمیم گیری ها به لحاظ لایی کاهش پیدا کند. مرکز مشاوره آویژه نیز قرار دادن مطالب کاربردی و مفید سعی کرده است این حیطه به شما عزیزان کمکی کرده شد.

خدمات مشاوره نظام وظیفه آویژه:

کسری خدمت: صورت داشتن یکسری شرایط می توانید از کسری خدمت استفاده نمایید. کسری خدمت سرزی شامل:

 • کسری فرزندان ایثارگران و رزمندگان
 • کسری خدمت جبهه پ
 • کسری خدمت مناطق بد آب و هوا
 • کسری بسیج
 • کسری خدمت نخبگان
 • کسری خدمت مهلین
 • پروژه های کسری خدمت می شد.

مشمولان خدمت سرزی می توانند داشتن شرایط از انواع کسری خدمت استفاده کنند.

انواع معافیت های سرزی: معافیت های نظام وظیفه شامل:

 • معافیت تحصیلی
 • معافیت پزشکی
 • معافیت کفالت
 • معافیت ایثارگری
 • معافیت موقت
 • معافیت دائم
 • معاف از رزم
 • و غیره می شد.

افراد طبق شرایطی که دارند می توانند از هر یک از انواع معافیت های سرزی استفاده نمایند.

 • نحوه یافت امریه:

افراد مشمولی که می خواهند برای یافت امریه خدمت سرزی اقدام نمایند؛ ید از مراحل و شرایط آن کاملا اطلاع داشته شند بتوانند از این فرصت استفاده نمایند. برای یافت امریه سرزی ید رشته تحصیلی ن سازمانی که می خواهید امریه بگیرید، متناسب شد. مقطع تحصیلی فرد بسته به سازمان مورد نظر از دیپلم دکتری را شامل می شود. از جمله مواردی که گرفتن امریه بسیار مهم است، نداشتن غیبت می شد.

 • اعزام به خدمت:

هر فرد ذکور ایرانی وقتی به سن ۱۸ سالگی تمام می رسد، مشمول قانون خدمت وظیفه قرار می گیرد. فرد این موقعیت ید برای اعزام به خدمت سرزی آماده شود. فرد مشمول ید اقدام به یافت دفترچه خدمت وظیفه از دفاتر خدماتی نماید. همچنین خواست خود را سامانه انجام دهد. بعضی از مشولین نیز به جای اعزام به خدمت از انواع معافیت ها و کسری های خدمت سرزی استفاده می نمایند.

 • قوانین نظام وظیفه خدمت سرزی:

طبق قانون سن مشمولیت بین ۱۸ ۵۰ سالگی است ولی ز هم برخی شرایط ممکن است بر حسب ضرورت به ۶۰ سالگی هم برسد. مطابق قوانین نظام وظیفه، مدت خدمت مشمولین مناطق عادی و نظامی ۲۱ ماه است و برای مشمولینی که سازمان ها و ارگان های غیرنظامی خدمت می کنند، ۲۴ است. از آنجا که قوانین وظیفه عمومی دائماً حال تغییر و تحول است، افراد ید از قوانین بروز و تغییر یافته اطلاع داشته شند. شاید بتوانند از امتیازات مربوط به گرفتن انواع معافیت های سرزی، کسری خدمت، امریه و غیره استفاده کنند.

 • خروج از کشور:

افرادی که به سن مشمولیت نرسیده اند برای خروج از کشور مشکلی ندارند و نیاز به گرفتن مجوزی نمی شد؛ اما فردی که به سن مشمولیت رسیده است حداکثر ۱ سال بعد از ترک تحصیل، اخراج یا فراغت از تحصیل ید خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید. دانش آموزان یا دانشجویانی که معافیت سرزی دارند خروج از کشور از سوی وظیفه عمومی هیچگونه ممنوعیتی ندارند. مشمولان جهت سفرهای زیارتی، علمی، غیرزیارتی، کاری، مطالعاتی، ورزشی، ماموریتی و … ید جهت خروج از کشور از وثیقه استفاده نمایند.

 • مشمولین خدمت:

افرادی مشمولی که به سن اعزام به خدمت رسیده اند یا برای خدمت سرزی اعزام می شوند یا اینکه مشمول غیبت می شوند. گاهی مشمولین بر اثر ناآگاهی وارد دوره غیبت می شوند؛ بنابراین اطلاع از قوانین اعزام به خدمت خیلی ضروری می شد. گاهی اوقات وجود اینکه فرد وارد دوره غیبت می شود اما می تواند استفاده از شرایطی از غیبت موجه استفاده نماید.

 • توجیه غیبت:

شرایطی مثل: داشتن بیماری، حوادثی که عث صدمات جسمی و روانی فرد مشمول شده و مانع اعزام به خدمت او شده است، بستری شدن بیمارسن بر اثر بیماری، فوت کردن یکی از اعضای جه یک خانواده مشمول، مشکلات اداری ایجاد شده دفترچه اعزام به خدمت فرد. اینها میتواند موجب توجیه غیبت مشمول شود. برخی مشمولین هم خواست تمدید و یا تعجیل خدمت را دارند که بر اساس ارائه مدارک این اقدام یکر برای فرد انجام می شود. اگر غیبت موجه نشد، فرار از خدمت محسوب می شود.

مقررات تحصیلی دانشجویان مشمول خدمت چیست؟

مشاوره نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۶ دی ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۱۹:۲۹ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

شرایط ثبت نام امریه دادگستری قم

لطفا به این مقاله امتیاز دهید

دادگستری قم بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سرزی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سرزی به عنوان سرز امریه دادگستری قم ، صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. وزارت دادگستری یکی از وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران است. به موجب اصل یکصد و شصتم قانون اساسی این وزارتخانه «مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضائیه قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد». دادگستری جمهوری اسلامی ایران چهار معاونت عنوان‌های حقوق بشر و امور بین‌الملل، حقوق مالکیت فکری، حقوقی و امور مجلس، و توسعه مدیریت و پشتینی دارد. دادگستری قم معمولا از میان رشته های زیر سرز امریه جذب میکند، اما توجه به نیاز دادگستری قم این امکان برای سایر رشته ها نیز وجود دارد.

 • علوم قضایی و حقوق
 • حقوق
 • فقه و منی حقوق اسلامی
 • الهیات و معارف اسلامی
 • مدیریت (دولتی ، اجرایی ، فرهنگی وهنری، اطلاعات وارتطات)
 • حسابداری
 • کامپیوتر

ثبت نام امریه دادگستری ها، بر اساس سهمیه امریه داده شده از سوی وزارت کشور و از طریق فراخوان عمومی ( معمولا سایت دادگستری ها و یا به صورت حضوری)، برای تعداد محدودی از داوطلن خدمت سرزی که بدون غیبت شند، براساس بندهای (الف و ب) تبصره ماده ۶۶ قانون مشمولین نظام وظیفه و پس از طی کردن دوره آموزش وظیفه انجام می گیرد.


بیشتر بخوانید: امریه شرکت های دانش بنیان


امریه دادگستری قم

خدمات قضائی قابل ارائه

مدیریت دادگستری اسن- سد دادگستری اسن- رسیدگی به اعتراضات نسبت به احکام صاه دادگاه‌های بدوی محاکم تجدیدنظر اسن- رسیدگی به جرائم صلاحیت دادگاه‌های کیفری اسن- ارائه خدمات آموزش قضائی- دیدار مردمی ریاست کل دادگستری اسن و…

بخشهای مستقر

* حوزه ریاست شامل:

رئیس کل و معاونین قضایی

* شعب ۱، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ تجدیدنظر

* شعب ۱ ۳ کیفری اسن

* شعبه اول کمیسیون جبران خسارت

* دفتر کمیسیون اجرایی ماده۱۸ اصلاحی

(تشخیص مغایرت آراء مسلمات فقه)

* معاونت منابع انسانی

* معاونت برنامه‌ریزی

* معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

* معاونت فرهنگی

* معاونت آمار و فناوری اطلاعات

* معاونت اداری مالی

* سایر بخش‌های سدی

آس: میدان آزادگان، بلوار شهید عابدی

تلفن: ۱۴ – ۳۶۶۲۸۸۱۱ – ۰۲۵


بیشتر بخوانید: شرایط امریه شهرداری ها بیشتر آشنا شویم


شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام امریه دادگستری قم

۱- اعتقاد به دین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور.

۲- داشتن بعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.

۳- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۴- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار.

۵- جذب و بکار‌گیری داوطلبین امریه منوط به اخذ استعلام و یید حراست و گزینش دادگستری قم خواهد بود.

۶- ثبت نام کنندگان امریه سرزی ید بومی اسن قم شند. ( اولویت کسانی است که محل سکونت انها حوزه استحفاظی بخشداری خواست شده شد و غیر اینصورت اولویت متقاضیان شهرسن است.)

۷- دارا بودن معمولا حداقل معدل ۱۴ برای فارغ التحصیلان (به دلیل شرایط زمانی ممکن است تغییر کرده شد)

۸- اعتیاد نداشتن به دخانیات و مواد مخ.


بیشتر بخوانید: شرایط امریه وزارت کار بیشتر آشنا شویم


برخی از وظایف و اختیارات دادگستری قم

براساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری مسئولیت تمامی مسائل مربوطه به روابط قوه‌قضائیه قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه‌قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌شود. رئیس قوه‌قضائیه می‌تواند اختیارات م مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر‌قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که قوانین برای وزرا به‌ عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.


بیشتر بخوانید: چه طور امریه سپاه بگیرم؟


متقاضیان دارای اولویت قانونی جذب امریه دادگستری قم

 • متقاضیان خدمت سرزی معاف از رزم.
 • متقاضیان تحت پوشش بهزیستی.
 • مشمولین متقاضی خدمت مناطق محرم و دارای ضریب پنج و لاتر.
 • متقاضیان متأهل.
 • متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره).
 • خانواده ایثارگران (شامل فرزند و برا شهید، فرزند و برا جاویدالاثر، فرزند جانز، فرزند آزاده، فرزند رزمنده حداقل ۶ ماه سابقه حضور جبهه).
 • نخبگان ، استعدادهای برتر، حافظان قرآن کریم ، قاریان برتر.
 • متقاضیان امریه سرزی دارای مک تحصیلی از دانشگاه های معتبر معدل لا
 • عضویت حداقل ۶ ماه سابقه پایگاه مقاومت بسیج.
 • عدم وابستگی سببی و نسبی اقوام جه یک کارکنان و مسئولین دستگاه های غیرنظامی مربوط.
 • ایم (فاقد پ یا ما)

برای آگاهی از جزئیات مشاوره نظام وظیفه امریه سرزی مشاوران ما .


بیشتر بخوانید: شرایط امریه دادگستری چگونه ممکن است؟


تعهدات و تذکرات لازم برای ثبت نام امریه دادگستری قم

– دواطلبین متعهد می‌شوند خدمت سرزی خود را رعایت قوانین و مقررات نیروهای مسلح ،بخشنامه‌ها و دستور العمل‌های صاه از سوی سد کل نیروهای مسلح و دفتر حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا انجام دهند.

– پذیرفته شدگان متعهد می‌شوند تمام قوانین و مقررات و بخشنامه‌های حاکم بر دادگستری قم و محل کار تعیین شده را رعایت کنند.

– مشمولان ثبت نام امریه دادگستری قم ید ۳ ماه قبل از اعزام به خدمت ثبت نام کرده و مدارک خود را ارسال نمایند.

– تکمیل فرم ثبت‌نام هیچ‌گونه تعهدی برای پذیرش داوطلبین امریه دادگستری قم ایجاد نمی‌نماید.

– پذیرش امریه فقط به‌ منظور گذراندن طرح مقدس سرزی است و هیچ‌ تعهدی خصوص استخدام فرد دادگستری قم ایجاد نمی‌کند.

– هرگونه اشته و یا کتمان حقیقت موجب طل شدن تقاضای امریه دادگستری قم خواهد شد.

– متقاضیان ثبت نام امریه دادگستری قم ید فاقد غیبت نظام وظیفه شند.

– متقاضیانی که سابقه خدمت قبلی ارتش، ناجا سپاه و … را دارند نمی‌توانند برای امریه دادگستری قم ثبت نام کنند.

– معمولا جابجایی و انتقال محل خدمت سرز از محل پذیرفته شده ممنوع است.


بیشتر بخوانید: چه طور امریه اداره اوقاف بگیریم؟


مدارک مورد نیاز ثبت نام امریه دادگستری قم

 • تصویر برگ اعزام به خدمت نظام وظیفه (برگ سبز) که بدون غیبت شد
 • تصویر برگه فراغت از تحصیل (نامه دانشگاه به حوزه نظام وظیفه)
 • تصویر تمامی صفحات شناسنامه
 • تصویر کارت ملی
 • تصویر عکس رنگی ۴*۳ تمام رخ جدید، واضح و بدون اثر مهر و لکه و منگنه، زمینه سفید و بدون حاشیه اضافی
 • تصویر گواهی مربوط به متقاضیان دارای اولویت

بیشتر بخوانید: گرفتن امریه وزارت فرهنگ و ارشاد چگونه ممکن است؟


سوالات متداول

آیا دادگستری قم تعهدی قل استخدام متقاضیان امریه سرزی دارد؟

خیر اما این امکان وجود دارد

آیا متقاضیان دارای غیبت نظام وظیفه میتوانند برای امریه دادگستری قم ثبت نام کنند؟

خیر

مشمولان ثبت نام امریه دادگستری قم ید چند ماه قبل از اعزام مدارک خود را ارسال نمایند؟

۳ ماه

شرایط ثبت نام امریه دادگستری قم

مشاوره نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۳ دی ۱۳۹۸ساعت: ۰۶:۰۰:۰۶ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)

شرایط ثبت نام امریه دادگستری اهواز

لطفا به این مقاله امتیاز دهید

دادگستری اهواز بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سرزی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سرزی به عنوان سرز امریه دادگستری اهواز ، صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. وزارت دادگستری یکی از وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران است. به موجب اصل یکصد و شصتم قانون اساسی این وزارتخانه «مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضائیه قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد». دادگستری جمهوری اسلامی ایران چهار معاونت عنوان‌های حقوق بشر و امور بین‌الملل، حقوق مالکیت فکری، حقوقی و امور مجلس، و توسعه مدیریت و پشتینی دارد. دادگستری اهواز معمولا از میان رشته های زیر سرز امریه جذب میکند، اما توجه به نیاز دادگستری اهواز این امکان برای سایر رشته ها نیز وجود دارد.

 • علوم قضایی و حقوق
 • حقوق
 • فقه و منی حقوق اسلامی
 • الهیات و معارف اسلامی
 • مدیریت (دولتی ، اجرایی ، فرهنگی وهنری، اطلاعات وارتطات)
 • حسابداری
 • کامپیوتر

ثبت نام امریه دادگستری ها، بر اساس سهمیه امریه داده شده از سوی وزارت کشور و از طریق فراخوان عمومی ( معمولا سایت دادگستری ها و یا به صورت حضوری)، برای تعداد محدودی از داوطلن خدمت سرزی که بدون غیبت شند، براساس بندهای (الف و ب) تبصره ماده ۶۶ قانون مشمولین نظام وظیفه و پس از طی کردن دوره آموزش وظیفه انجام می گیرد.


بیشتر بخوانید: پذیرش امریه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی


امریه دادگستری اهواز

پیشینه‌ی زندگی بشر اسن خوزسن به ۲۷۰۰ سال پیش از میلاد مسیح و دوره تمدن ایلام می‌رسد. آثار مهمی از دوره‌ی ایلامی و هخامنشی این محدوده بر جا مانده که نشان‌دهنده‌ی قدمت این منطقه است. این اسن جنوبی منابع نفت و گاز فراوانی نیز دارد. خوزسن از شمال به لرسن و ایلام می‌رسد و از شرق به چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد. همسایه‌ی جنوبی آن اسن بوشهر است و عراق غرب این‌ محدوده واقع شده است. خوزسن شمال کوه‌های برف‌گیر دارد و از جنوب به آب‌های خلیج‌فارس می‌رسد.

شهرهای مهم اسن خوزسن عرتند از اهواز که مرکز اسن است، آدان، خرمشهر، دزفول،‌ شوشتر، مسجدسلیمان، ایذه، اندیمشک، بهن، رامهرمز، بن امام خمینی، ماهشهر، شوش، شادگان، امیدیه، لالی، هفتکل، مینوشهر، اروندکنار، هویزه و غ‌ملک. خوزسن به دو منطقه‌ی جلگه‌ای و کوهسنی تقسیم می‌شود. بزرگ‌ترین روخانه‌ی ایران یعنی کارون این اسن جاریست. رودخانه دز، رود جراحی، رود کرخه و رود زُهره هندیجان این محدوده قرار گرفته‌اند.

آس: اهواز ، امانیه ،فلکه سه گوش ، روبروی دانشگاه ادبیات ، دادگستری کل اسن خوزسن

تلفن: ۶۳-۳۳۶۱۵۵۹


بیشتر بخوانید: امریه ارگان های دولتی چگونه ممکن است؟


شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام امریه دادگستری اهواز

۱- اعتقاد به دین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور.

۲- داشتن بعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.

۳- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۴- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار.

۵- جذب و بکار‌گیری داوطلبین امریه منوط به اخذ استعلام و یید حراست و گزینش دادگستری اهواز خواهد بود.

۶- ثبت نام کنندگان امریه سرزی ید بومی اسن اهواز شند. ( اولویت کسانی است که محل سکونت انها حوزه استحفاظی بخشداری خواست شده شد و غیر اینصورت اولویت متقاضیان شهرسن است.)

۷- دارا بودن معمولا حداقل معدل ۱۴ برای فارغ التحصیلان (به دلیل شرایط زمانی ممکن است تغییر کرده شد)

۸- اعتیاد نداشتن به دخانیات و مواد مخ.


بیشتر بخوانید: اخذ امریه سرزی چگونه است ؟


برخی از وظایف و اختیارات دادگستری اهواز

براساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است. براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری مسئولیت تمامی مسائل مربوطه به روابط قوه‌قضائیه قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه‌قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌شود. رئیس قوه‌قضائیه می‌تواند اختیارات م مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر‌قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که قوانین برای وزرا به‌ عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی می‌شود.


بیشتر بخوانید: شرایط امریه اداره صنایع بیشتر آشنا شویم


متقاضیان دارای اولویت قانونی جذب امریه دادگستری اهواز

 • متقاضیان خدمت سرزی معاف از رزم.
 • متقاضیان تحت پوشش بهزیستی.
 • مشمولین متقاضی خدمت مناطق محرم و دارای ضریب پنج و لاتر.
 • متقاضیان متأهل.
 • متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره).
 • خانواده ایثارگران (شامل فرزند و برا شهید، فرزند و برا جاویدالاثر، فرزند جانز، فرزند آزاده، فرزند رزمنده حداقل ۶ ماه سابقه حضور جبهه).
 • نخبگان ، استعدادهای برتر، حافظان قرآن کریم ، قاریان برتر.
 • متقاضیان امریه سرزی دارای مک تحصیلی از دانشگاه های معتبر معدل لا
 • عضویت حداقل ۶ ماه سابقه پایگاه مقاومت بسیج.
 • عدم وابستگی سببی و نسبی اقوام جه یک کارکنان و مسئولین دستگاه های غیرنظامی مربوط.
 • ایم (فاقد پ یا ما)

برای آگاهی از جزئیات مشاوره نظام وظیفه امریه سرزی مشاوران ما .


بیشتر بخوانید: گرفتن امریه وزارت فرهنگ و ارشاد چگونه ممکن است؟


تعهدات و تذکرات لازم برای ثبت نام امریه دادگستری اهواز

– دواطلبین متعهد می‌شوند خدمت سرزی خود را رعایت قوانین و مقررات نیروهای مسلح ،بخشنامه‌ها و دستور العمل‌های صاه از سوی سد کل نیروهای مسلح و دفتر حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا انجام دهند.

– پذیرفته شدگان متعهد می‌شوند تمام قوانین و مقررات و بخشنامه‌های حاکم بر دادگستری اهواز و محل کار تعیین شده را رعایت کنند.

– مشمولان ثبت نام امریه دادگستری اهواز ید ۳ ماه قبل از اعزام به خدمت ثبت نام کرده و مدارک خود را ارسال نمایند.

– تکمیل فرم ثبت‌نام هیچ‌گونه تعهدی برای پذیرش داوطلبین امریه دادگستری اهواز ایجاد نمی‌نماید.

– پذیرش امریه فقط به‌ منظور گذراندن طرح مقدس سرزی است و هیچ‌ تعهدی خصوص استخدام فرد دادگستری اهواز ایجاد نمی‌کند.

– هرگونه اشته و یا کتمان حقیقت موجب طل شدن تقاضای امریه دادگستری اهواز خواهد شد.

– متقاضیان ثبت نام امریه دادگستری اهواز ید فاقد غیبت نظام وظیفه شند.

– متقاضیانی که سابقه خدمت قبلی ارتش، ناجا سپاه و … را دارند نمی‌توانند برای امریه دادگستری اهواز ثبت نام کنند.

– معمولا جابجایی و انتقال محل خدمت سرز از محل پذیرفته شده ممنوع است.


بیشتر بخوانید: امریه سازمان دامپزشکی کشور چگونه ممکن است؟


مدارک مورد نیاز ثبت نام امریه دادگستری اهواز

 • تصویر برگ اعزام به خدمت نظام وظیفه (برگ سبز) که بدون غیبت شد
 • تصویر برگه فراغت از تحصیل (نامه دانشگاه به حوزه نظام وظیفه)
 • تصویر تمامی صفحات شناسنامه
 • تصویر کارت ملی
 • تصویر عکس رنگی ۴*۳ تمام رخ جدید، واضح و بدون اثر مهر و لکه و منگنه، زمینه سفید و بدون حاشیه اضافی
 • تصویر گواهی مربوط به متقاضیان دارای اولویت

بیشتر بخوانید: چه طور امریه نیروی های مسلح بگیرم؟


سوالات متداول

آیا دادگستری اهواز تعهدی قل استخدام متقاضیان امریه سرزی دارد؟

خیر اما این امکان وجود دارد

آیا متقاضیان دارای غیبت نظام وظیفه میتوانند برای امریه دادگستری اهواز ثبت نام کنند؟

خیر

مشمولان ثبت نام امریه دادگستری اهواز ید چند ماه قبل از اعزام مدارک خود را ارسال نمایند؟

۳ ماه

شرایط ثبت نام امریه دادگستری اهواز

مشاوره نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۳ دی ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۵۲:۲۹ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)