مشاوره تلفنی سربازی مشاوره تلفنی سربازی .

مشاوره تلفنی سربازی

طرح جریمه اصناف برای بکارگیری مشمولین غایب

5 / 5 ( 1 vote )

جریمه اصناف برای بکارگیری مشمولین غایب یکی موضوعاتی است که برای سازمان ها ضروری است افراد غایب را به استخدام خود نیاورند. مشکلی که برای همه جوانان مشمول به یک کابوس بدل شده است خدمت سرزی میشد. که بیشتر افراد را نگران کرده و به دنل راه هایی برای خلاص شدن از سرزی میگردند. عده ای نیز بدست آوردن اطلاعات بیشتر مورد سرزی از امریه ها استفاده میکنند سابقه کار برای خود پس از پایان خدمت فراهم کنند. برخی گرفتن کسری های خدمت از طول خدمت سرزی آنها کاسته میشود و گاهی اوغات منجر به معافیت میشود. اشخاصی نیز یافت معافیت موقت خدمت سرزی را به تعویق میندازند.

جوانان برای اینکه مشمول غایب محسوب نشوند ید سر موعود تعیین شده تکلیف خود را مشخص کنند زیر به چند گروه از مشمولان غایب پرداخته ایم:

 • مشمولانی که به سن ۱۸ سالگی کامل میرسند چنانچه وضعیت مشمولیت خود را تعیین نکنند، مشمول غایب شناخته میشوند.
 • افرادی که محل تعیین شده برای اعزام به خدمت سرزی حاضر نشوند مشمول غایب محسوب میشوند.
 • فرد مشمولی که پس از انصراف از تحصیل و ترک تحصیل وضعیت سرزی خود را روشن نکند غایب به شمار میرود.
 • همچنین سرزانی که معافیت موقت یافت کرده اند اگر از مدت معافیت تمام شده و فرد برای خدمت اقدام نکند غایب است.

صورتی که اداره ای این افراد غایب را به کار گیرد بنا به قانون جریمه اصناف برای بکارگیری مشمولین غایب جریمه هایی را نظر میگیرند. مشمولین غایب از برخی تسهیلات اجتماعی که بیان میکنیم محروم میشوند: عدم یافت هر گونه وام از سیسات نکی، انتخات مجلس حق کاندید شدن را ندارند، فرد غایب نمیتواند پروانه کسب برای ثبت شرکت را یافت کند و همچنین اگر وضعیت اعزام به خدمت خود را روشن نکند نمیتواند سیسات دولتی استخدام شود.

صورتی که کارگاه ها، مغازه ها، شرکت ها و اصناف دولتی مشمولان غایب را استخدام و به کار گیرند ید جریمه هایی را پرداخت کنند. که این جریمه ها بنا به کارگیری تعداد سرزان غایب میشد. به ازای به کارگیری یکی از افراد غایب ید خرج سالانه یک سرز را بدهد و صورت به کارگیری ۲ و ۳ مشمول غایب هزینه سالانه ۲ و ۳ سرز را ید پرداخت کند. شما عزیزان میتوانید صورت داشتن هرگونه سوالی ره جریمه اصناف برای بکارگیری مشمولین غایب، این مرکز راهنمایی یافت کنید.

واضح است که تصمیم گیری حوزه جریمه اصناف برای بکارگیری مشمولین غایب میتواند تعاریف متفاوتی را شامل شود. اصولا زمانی که شما موضوعات نظام وظیفه سر و کار دارید سعی خواهید کرد تصمیماتی را اتخاذ کنید که حداکثر منافع و یا حداقل هزینه ممکن را به شما تحمیل نماید. قطعا زمانی هم که شما مورد مسائل مربوط به مشمولین غایب فرصت تصمیم گیری پیدا میکنید چالش هایی رو به رو خواهید شد.

مدیریت مسائل نظام وظیفه ابزاری است که به شما این امکان را میدهد که بتوانید بهترین گزینه و انتخاب را متناسب حال و هوای موقعیت خود اتخاذ کنید. اما به صورت کلی پر واضح است که هر یک از این زمینه ها به دانش و تجربه خاص نیازمند هستید. کارشناسان مرکز مشاوره آویژه کنار شما هستند بتوانند راه حل های مناسبی که نیازهای شما هماهنگ است را بیابید. زیرا نیک میدانیم زمانی که شما به مسائل نظام وظیفه مواجه شدید بی تردید بسیاری از گزینه های گوناگون مواجه خواهید شد که عموما تصمیم گیری را به تنهایی دشوار خواهد کرد.

خدمات مشاوره نظام وظیفه آویژه:

کسری خدمت: صورت داشتن یکسری شرایط می توانید از کسری خدمت استفاده نمایید. کسری خدمت سرزی شامل:

 • کسری فرزندان ایثارگران و رزمندگان
 • کسری خدمت جبهه پ
 • کسری خدمت مناطق بد آب و هوا
 • کسری بسیج
 • کسری خدمت نخبگان
 • کسری خدمت مهلین
 • پروژه های کسری خدمت می شد.

مشمولان خدمت سرزی می توانند داشتن شرایط از انواع کسری خدمت استفاده کنند.

انواع معافیت های سرزی: معافیت های نظام وظیفه شامل:

 • معافیت تحصیلی
 • معافیت پزشکی
 • معافیت کفالت
 • معافیت ایثارگری
 • معافیت موقت
 • معافیت دائم
 • معاف از رزم
 • و غیره می شد.

افراد طبق شرایطی که دارند می توانند از هر یک از انواع معافیت های سرزی استفاده نمایند.

 • نحوه یافت امریه:

افراد مشمولی که می خواهند برای یافت امریه خدمت سرزی اقدام نمایند؛ ید از مراحل و شرایط آن کاملا اطلاع داشته شند بتوانند از این فرصت استفاده نمایند. برای یافت امریه سرزی ید رشته تحصیلی ن سازمانی که می خواهید امریه بگیرید، متناسب شد. مقطع تحصیلی فرد بسته به سازمان مورد نظر از دیپلم دکتری را شامل می شود. از جمله مواردی که گرفتن امریه بسیار مهم است، نداشتن غیبت می شد.

 • اعزام به خدمت:

هر فرد ذکور ایرانی وقتی به سن ۱۸ سالگی تمام می رسد، مشمول قانون خدمت وظیفه قرار می گیرد. فرد این موقعیت ید برای اعزام به خدمت سرزی آماده شود. فرد مشمول ید اقدام به یافت دفترچه خدمت وظیفه از دفاتر خدماتی نماید. همچنین خواست خود را سامانه انجام دهد. بعضی از مشولین نیز به جای اعزام به خدمت از انواع معافیت ها و کسری های خدمت سرزی استفاده می نمایند.

 • قوانین نظام وظیفه خدمت سرزی:

طبق قانون سن مشمولیت بین ۱۸ ۵۰ سالگی است ولی ز هم برخی شرایط ممکن است بر حسب ضرورت به ۶۰ سالگی هم برسد. مطابق قوانین نظام وظیفه، مدت خدمت مشمولین مناطق عادی و نظامی ۲۱ ماه است و برای مشمولینی که سازمان ها و ارگان های غیرنظامی خدمت می کنند، ۲۴ است. از آنجا که قوانین وظیفه عمومی دائماً حال تغییر و تحول است، افراد ید از قوانین بروز و تغییر یافته اطلاع داشته شند. شاید بتوانند از امتیازات مربوط به گرفتن انواع معافیت های سرزی، کسری خدمت، امریه و غیره استفاده کنند.

 • خروج از کشور:

افرادی که به سن مشمولیت نرسیده اند برای خروج از کشور مشکلی ندارند و نیاز به گرفتن مجوزی نمی شد؛ اما فردی که به سن مشمولیت رسیده است حداکثر ۱ سال بعد از ترک تحصیل، اخراج یا فراغت از تحصیل ید خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید. دانش آموزان یا دانشجویانی که معافیت سرزی دارند خروج از کشور از سوی وظیفه عمومی هیچگونه ممنوعیتی ندارند. مشمولان جهت سفرهای زیارتی، علمی، غیرزیارتی، کاری، مطالعاتی، ورزشی، ماموریتی و … ید جهت خروج از کشور از وثیقه استفاده نمایند.

 • مشمولین خدمت:

افرادی مشمولی که به سن اعزام به خدمت رسیده اند یا برای خدمت سرزی اعزام می شوند یا اینکه مشمول غیبت می شوند. گاهی مشمولین بر اثر ناآگاهی وارد دوره غیبت می شوند؛ بنابراین اطلاع از قوانین اعزام به خدمت خیلی ضروری می شد. گاهی اوقات وجود اینکه فرد وارد دوره غیبت می شود اما می تواند استفاده از شرایطی از غیبت موجه استفاده نماید.

 • توجیه غیبت:

شرایطی مثل: داشتن بیماری، حوادثی که عث صدمات جسمی و روانی فرد مشمول شده و مانع اعزام به خدمت او شده است، بستری شدن بیمارسن بر اثر بیماری، فوت کردن یکی از اعضای جه یک خانواده مشمول، مشکلات اداری ایجاد شده دفترچه اعزام به خدمت فرد. اینها میتواند موجب توجیه غیبت مشمول شود. برخی مشمولین هم خواست تمدید و یا تعجیل خدمت را دارند که بر اساس ارائه مدارک این اقدام یکر برای فرد انجام می شود. اگر غیبت موجه نشد، فرار از خدمت محسوب می شود.

طرح جریمه اصناف برای بکارگیری مشمولین غایب

مشاوره نظام وظیفه آویژه

منبع:لینک منبع


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ دی ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۵۹:۳۸ توسط:مشاور موضوع: نظرات (0)